Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI Prof.Dr.Fazilet N.Alayunt.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI Prof.Dr.Fazilet N.Alayunt."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI Prof.Dr.Fazilet N.Alayunt

2  Avrupa Birliğine Üye ve Aday Ülkelerin, Mesleki Eğitimine Yönelik Politika ve Uygulamalarını Desteklemek ve Geliştirmek Amacı ile Yürütülen bir Programdır.  Kurumsal Başvuru Şarttır.

3  Kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması  Mesleki deneyim ve kalitesinin artırılması  Ülkeler arası teknolojik ve kurumsal değişikliklerin bütünleştirilmesi  Mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi  İstihdam imkânlarının artırılması

4  Sürekli mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi  Yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi  Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir terminolojinin oluşturulması  Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi

5  Temel mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitimdeki kişilerin Avrupa’daki hareketliliklerinin nicelik ve niteliklerini geliştirerek, yerleştirme faaliyetinden yararlananların sayısını, Hayat boyu Öğrenme Programı sonunda yılda en az 80000’e çıkarmak  Öğrenim fırsatları sağlayan kurum, kuruluş ve işletmeler ile sosyal ortak ve diğer ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğinin nitelik ve niceliğini Avrupa genelinde artırmak  Yüksek öğrenim dışında kalan, mesleki eğitim ve öğretim alanındaki yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve bunların bir katılımcı ülkeden diğerlerine aktarılmasını kolaylaştırmak

6  Yaygın ve gayrı resmi öğrenim yoluyla elde edilenler dahil olmak üzere, yeterliklerin ve kazanımların tanınmasını sertifikalandırılmasını ve şeffaflığını artırmak (Kazanım – katılım belgesi)  Modern yabancı dillerin öğrenimini teşvik etmek  Hayat boyu öğrenme kapsamında, bilişim teknolojisine dayalı içerik, hizmetler, pedagojik faaliyetler ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek

7  Mesleki Eğitim Kurum / Kuruluşları  İşletmeler, Kobiler, Yerel Yönetimler  Sivil Toplum Örgütleri ( Odalar, Borsalar, Birlikler, Sendikalar, Vakıflar, Dernekler….)  Kamu Kuruluşları ( Meslek liseleri, Üniversiteler…)

8 Yenilik Transferi HareketlilikOrtaklık Ürün Geliştirme Ağ Geliştirme Destek Projeleri

9 HareketlilikYenilik TransferiOrtaklık

10 IVT (Initial Vocational Training ) PLM (People in the Labour Market) VETPRO (Professional in Vocational Education and Training Partnerships) Temel mesleki eğitim alanlar Kendisini geliştirmek isteyenler, işsizler ve iş dünyasına yeni katılanlar Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler (Uzman, Öğretmen, karar vericiler..) Proje için mutlaka en az 1 AB üyesi ülkeden ortak olmalıdır.

11  Aksaray, Artvin, Bingöl, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Niğde ve Siirt’ten gelecek olan IVT ve PLM projelerine +3 puan

12  En az iki sivil toplum kuruluşu ve/veya KOBİ’yi projesine dahil eden kamu kurumlarından gelen projelere + 3 puan  En az iki engelli katılımcı göndermeyi planlayan ve bunu proje metninde ortaya koyan projelere + 3 puan

13  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlığa bağlı meslek liseleri, Milli Eğitim Müdürlükleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinden gelecek IVT projelerine + 3 puan  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlığa bağlı meslek liseleri, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Ticaret ve Sanayi Odalarından gelecek PLM projelerine + 3 puan  Mesleki eğitimde politika yapıcı kamu kurumlarından gelecek VETPRO projelerine + 3 puan

14  Aşağıdaki mesleklerden birine yönelik yerleştirme yapmayı hedefleyen IVT ve PLM projelerine + 3 puan verilecektir:  Turizm Otelcilik Elemanı  Hemşire  CNC Tezgah Operatörü  Dokuma Makineleri Operatörü  İplikçi  Dikiş Makinesi operatörü  Plastik Mamuller İmal İşçisi  Kaynakçı

15  Mesleki eğitimde aşağıdaki temalardan birini çalışmayı hedefleyen VETPRO projelerine + 3 puan verilecektir  Mesleki Eğitimde Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi (EQAVET) ile ilişkili olarak mesleki eğitimde kalite güvencesi  Mesleki Eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (ECVET) uygulanması veya uyarlanması  Mesleki eğitim ve öğretimde yabancı dil öğretilmesi.

16  2013 başvuru formunun kullanılması (online başvuru + orijinal formun gönderilmesi)  Bütçe tablosunun doldurulması  Başvuru formunun TURNA sisteminden sunulması  Çıktının yasal temsilci tarafından imzalanması  Son başvuru tarihi (01 Şubat 2013)  Tüzel kişilik

17  Her bir kurum/kuruluş, hareketlilik faaliyet alanı içindeki üç tür hedef gruba yönelik (IVT, PLM, VETPRO) en fazla birer adet proje sunabilecektir. Ancak her kurum/kuruluşdan en fazla bir adet proje kabul edilecektir. Bu çerçevede, aynı kurum/kuruluşun birden fazla proje başvurusunun desteklenebilir bulunması durumunda IVT ve PLM projeleri tercih edilecektir.  2011-2012 Teklif Çağrısı döneminde kabul listesinde yer almış projesi bulunan kurumların, 2013 döneminde yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

18  Üniversitelerde fakülteler, yüksekokullar ve enstitüler; Bakanlıkların merkez teşkilatlarında genel müdürlükler, müstakil daire başkanlıkları, taşra teşkilatlarında ise il ve ilçe düzeyindeki yapılanma temel alınarak başvurular yapılmalıdır. İdari yapılanmasının çeşidi konusunda tereddüt oluşan kurumlar için UA Başkanlığının kararı esas alınacaktır.  Proje tekliflerinde en az biri AB’ye üye olmak üzere program üyesi Avrupa ülkelerinde bulunan tüm yurtdışı ortaklardan ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yurtiçi ortaklardan alınmış niyet mektupları başvuru formuna eklenmelidir.  PLM hedef gruplarına yönelik olarak sunulacak proje teklifinin katılımcı sayısı en fazla 40 olabilir. Bu sayıyı aşan projeler uygunluk aşamasında elenecektir.

19  Proje uygulama aşamasında; bir katılımcı Leonardo da Vinci Hareketlilik projeleri kapsamında bu Teklif Çağrısı döneminde sunulan projelerin yerleştirme faaliyetine sadece bir kez katılabilecektir.  Bir kurum/kuruluş kendi başvurusu haricinde başka bir projede gönderen ortak olarak sadece bir kez yer alabilecektir.  Proje teklifinin sunulmasından itibaren, projenin bütün aşamalarında gerek Ulusal Ajans gerekse proje ortaklarıyla iletişimi sağlaması beklenen irtibat kişisinin proje başvurusunda bulunan ilgili kurumda çalışıyor olması gerekmektedir.

20  Katılımcılar; Meslek Lisesi Öğrencileri  Yurt dışında geçirilecek süreler: 2-39 hafta  Süre: Maksimum 2 yıl  Minimum biri AB üyesi olmak üzere iki ülke  Hibe kalemleri: »Yönetim ve organizasyon »İaşe-ibate (günlük harcırah) »Seyahat »Pedagojik, dil ve kültürel hazırlık

21  Katılımcılar; Yeni Mezunlar, çalışanlar, işsizler vb  Yurt dışında geçirilecek süreler: 2-26 hafta  Süre: Maksimum 2 yıl  Minimum biri AB üyesi olmak üzere iki ülke  Hibe kalemleri: »Yönetim ve organizasyon »İaşe-ibate (günlük harcırah) »Seyahat »Pedagojik, dil ve kültürel hazırlık

22  Katılımcılar; Eğitimden sorumlu kişiler, insan kaynakları uzmanları, mesleki eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, öğretmenler, mesleki rehberlik uzmanları....  Yurt dışında geçirilecek süreler: 1-6 hafta  Süre: Maksimum 2 yıl  Minimum biri AB üyesi olmak üzere iki ülke  Hibe kalemleri: »Yönetim ve organizasyon »İaşe-ibate (günlük harcırah) »Seyahat

23  Projenin kabul şartıdır.  En az bir AB Üyesi ülkedeki ortaktan kurumun antetli kağıdına;  Projenin adı  Leonardo da Vinci programı  Ortağın rolü  Tarih, mühür  Yetkili kişinin imzası ve bilgileri’nin yazılması  Faks veya tarama projenin kabulünden sonra ise, orijinal niyet mektubunun alınması gerekir. 

24  Havaalanı transferi  Barınma  Katılımcıların staj yerleri ve programı  Uygulamaların tanıtımı  Belli aralıklarla karşılıklı iletişimin sağlanması ve bilgi aktarımı  Katılım belgesi/sertifika verilmesi  Sorunların çözümünde yardımcı olunması

25  Başvurunun şekilsel özelliği, içerik  Katılımcı grubu –Ortaklık  Proje yönetimi (nasıl planlanmakta?)  Eğitim ihtiyacı ile eğitim alınacak yerin uyumu  Amaç (ihtiyaca uygunluk)

26  Süre (amaca uygunluk)  Hazırlık faaliyetleri  Çalışma programı  İzleme (kim?, nasıl?)  Kazanılan becerilerin tanınması (kim?, nasıl?)  Yaygınlaşma

27  İmza yetkilisi kurumun en üst amiridir. (Rektör ya da tayin edeceği kişi)  Kurum olarak Fakülteler tek kurum sayılmakta, Bölüm olarak baş vurulamamaktadır.  Kopya projelerin hangisinden kopya yapıldığına bakılmaksızın tamamı reddedilecektir.

28  Yanıtlar kısa, net olmalı  Çelişkili olmamalı  Dilbilgisi hataları olmamalı  Bütçe kalemlerine dikkat edilmeli

29 Yönetim, organizasyon IVT_PLM 100€ VETPRO 100 € Seyahat 600€ (IVT_PLM 13 haftaya kadar) Yurtdışı Hacırah (Değişir) %40 ve üzeri engelli için %50 ye kadar ek katkı Pedagojik, dil ve kültürel hazırlık: ◦ Gerçek harcama türüdür. ◦ IVT ve PLM için kişi başı : 250 € ◦ VETPRO için kişi başı : 100 € Refakatçılar Engelliler *VETPRO için hazırlık katkısı bulunmamaktadır.

30  Amaçlar  Mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek iyi uygulamaları ülkeler arasında yaygınlaştırmak  Daha önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının ya da çıktılarının yeni ülkelere, bölgelere ya da sektörlere transfer edilmesi  Daha önce hazırlanmış bir projenin aynen transferini değil; söz konusu projenin sonuçlarının ve çıktılarının uyarlanarak ortaklar yoluyla yeni yararlanıcılara kazandırılması amaçlanmaktadır.

31 Mesleki Eğitim ve Öğretimle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar (kamu yada özel) Yenilik Transferi projeleri sunulabilir: ◦ Mesleki eğitim kuruluşları, ◦ Kamu kuruluşları, ◦ Yerel yönetimler, ◦ Özel kuruluşlar, ◦ Sivil toplum örgütleri vb, KOBİ’ler başta olmak üzere Yerel Yönetimler ve Odaların projeye katılımları teşvik edilmektedir.

32  Biri AB üyesi olmak üzere, minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır, (başvuru sahibi dahil toplam 3 ülke olmalıdır.)  Proje Süresi en fazla 2 yıl (24 ay)  Hibe miktarı: 150.000 €/ yıl  Proje Ortakları toplam bütçenin % 25’lik bölümünü katkı (ayni ya da nakdi) olarak sağlamalıdır.

33  Öncelik 1 Mesleki Eğitim Öğretim ile iş dünyası arası işbirliğinin teşviki  Öncelik 2  Mesleki Eğitim Öğretim sistemindeki eğitici öğreticiler ile usta öğreticilerin sürekli temel eğitimi

34  Öncelik 3  Mesleki Eğitim Öğretimde temel becerilerin kazanılmasının teşviki  Öncelik 4  Mesleki Eğitim Öğretimde hareketlilik stratejilerinin transferi ve geliştirilmesi

35  Öncelik 5  Öğrenim çıktıları ve niteliklerinin tanınması için ECVET  Öncelik 6  Mesleki Eğitim Öğretimde kalite güvence sisteminin geliştirilmesi  KOBİ’LER başta olmak üzere Yerel Yönetimler ve Odaların projeye katılımları teşvik ediliyor.

36  Politika yapıcı ve karar alıcı kurum ve kuruluşlar tarafından mesleki eğitim ve öğretim politikalarını ve bunların etkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak sunulan projeler (+3 puan)  2007-2011 yılları arasındaki teklif çağrısı dönemlerinde projesi desteklenmeyen kurum/kuruluşlarca sunulan projeler ( + 6 puan)

37  2007-2011 yılları arasındaki teklif çağrısı dönemlerinde projesi desteklenmeyen illerden gelen projeler ( +6 puan).  (Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Şanlıurfa, Van, Yalova, Zonguldak)

38  Mesleki Eğitimde Kalite  Mesleki Eğitim ve öğretimle ilgili araçlar, materyaller, yöntemler, kredi transfer sistemi, deneyimler, uygulanan politikadan çıkarılan dersler ve tecrübeler öncelikli olarak ele alınabilecek konulardır.

39 İHTİYAÇ BELİRLENİRİLGİLİ KONUDA PROJE ARAŞTIRILIRYAPILMIŞ PROJE VARSA PROJE SAHİBİ İLE GÖRÜŞÜLÜRPROJE SAHİBİ PROJEYE DAHİL EDİLİR YA DA İZİN ALINIRPROJE HAZIRLANIRÜLKE, BÖLGE YA DA SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA GÖRE DÜZENLENİRYAYGINLAŞTIRMAYI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE PROJE DÜZENLENİRULUSAL AJANSA SUNULUR

40  Geçmiş yıllarda yapılmış LdV projelerinin yer aldığı veri tabanı olan Compendium “Desteklenmiş Projeler Veri Tabanı” taranabilir.  Aynı şekilde ADAM proje veritabanı da transfer edilecek proje bulmak için iyi bir kaynaktır. http://www.adam- europe.eu/adam/homepageView.htm http://www.adam- europe.eu/adam/homepageView.htm  http://www.ua.gov.tr

41  Yenilikçi tarafı nedir?  Projenin ülkeye, sektöre ve hedef kitleye sağlayacağı katkı ve katma değer nedir? (Çıktı tanımlamaları)  İhtiyaç analizi nasıldır? (Hedef, amaçlar)

42  AB boyutunun projeye sağladığı katkı ve önemi nedir?  Sağlam Ortaklık Yapısı oluşturulmuş mudur? (Konsorsiyum yapısı)  İyi bir iş planı ve bütçe yapılmış mıdır?  Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına ilişkin program nasıldır? (Öngörülen etkileri )

43  Hedef kitleniz iyi tanımlanmış mıdır?  Sonuçların değerlendirilmesi ve yaygınlaştırma faaliyetleri iyi planlanmış mı?  Başvuran kurumun hem yapısı hem de mali durumu yeterli mi?  Bütçe ve iş planı dengeli dağıtılmış mı?

44  Kilit isimlerin öz geçmişleri projenin başarıya ulaşması için alt yapıları uygun mu?  AYRINTILI BİLGİ: http://www.ua.gov.tr/programlar/hayatboyu-öğrenme-programı/leonardo-da- vinci-programı/hareketlilik-projeleri/mobility-tool

45 Ulusal Ajans’a başvurulur. Adres: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat/ANKARA”  2013Yılı İçin Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2013

46  Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik edecek ve bu işbirliğine bir kısım ölçütlere göre katkı sağlayacak bir faaliyet türüdür.

47 - Ürün odaklı bir işbirliği ve çalışma - İş dünyasının ihtiyaçları ile mesleki eğitimin ihtiyaçlarının karşılıklı olarak giderilmesi - Hareketlilik - En az üç ülke ortaklığı - Proje tabanlı bir faaliyet...

48  Bir teklifte, Türkiye’den en fazla 2 kurum/kuruluş ortak olarak katılabilecektir.  Her kurum/kuruluş sadece bir LdV Ortaklık başvurusunda bulunabilir.  Türkiye’den bir koordinatör kurumun başvurusunda ortaklık dilinin İngilizce dışında bir dil olması durumunda ortaklığın dilindeki orijinal başvuru formuna ek olarak aynı formdaki bilgilerin İngilizce tercümesinin de eklenmesi gerekmektedir.

49  Başvuru tarihinde, halihazırda bir Leonardo da Vinci Ortaklık projesi yürütmekte olan kurum/kuruluşlar (projesi resmen kapanmamış olanlar) 2013 Teklif Çağrısı döneminde başvuru yapamaz.

50  Yaygınlaştırılabilir ve uygulanabilir tanımlayıcı veya somut çıktı - Genel bir rapor - Konferans - CD - Çıraklar tarafından üretilmiş somut bir ürün - Herhangi bir MEÖ alanındaki eğitim metodu Ürün +Hareketlilik = Ortaklık

51  Projedeki başka bir ortağın düzenlediği bir etkinliğe katılmak üzere yapılan bir yurtdışı seyahatidir.

52 - İşletmeler, - Mesleki eğitim ve öğretimle ilgili politikalara karar veren kuruluşlar, - Ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, - Dernek, vakıflar, - Belediyeler, - Mesleki eğitim kurumları vb.

53  Süre:2 yıl- sabittir.  Proje tabanlı faaliyettir.  Ortaklık: Proje en az biri AB üyesi ülke olmak koşulu ile en az üç program katılımcısı ülkeden ortak ile yürütülür.  Mali katkı miktarı:  Hareketlilik sayısı esas alınarak belirlenir.  Hareketlilik ve projenin tüm masraflarını kapsar.

54  Son Başvuru Tarihi (tahmini):  21 Şubat 2013  Başvuru Formu: e-form  Başvuru Adresi:  Leonardo da Vinci Programı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat/ANKARA”

55  Aynı Katılımcıya değişik LdV projeleri kapsamında ödenek sağlanamaz ve aynı teklif çağrı döneminde bir kişi iki kez proje katılımcısı olamaz  Bir teklifte Türkiye’den olabilecek en fazla ortak sayısı 3 dür.  Her kurum sadece 1 adet ortaklık başvurusu yapabilir  Yürüyen ortaklık projesi varsa başvuru yapılamaz

56  Asgari hareketlilik/Hibe Miktarı (€) Kişi sayısı 48 500 8 14 000 12 18 000 24 24 000

57  Mesleki eğitim alanında mevcut herhangi bir soruna çözüm ya da bir ihtiyaca yanıt vermek amacı ile ürün, yöntem geliştirmek üzere bu tip projelere baş vurulabilir.  Doğrudan AB Komisyonu Proje Yürütme Ajansına başvurulur.  En az 1 yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir

58  Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,(başvuru sahibi dahil 3 ülke)  En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır.  Proje başına yıllık hibe miktarı: 200.000 €’dur. (Hiç bir şartta en fazla hibe miktarı toplam 400.000 €’ yu geçemez.)

59  Doğrudan AB Komisyonu Proje Yürütme Ajansına Başvurulur.  En az 1 yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir,  En az 5 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,  En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır. Proje başına yıllık hibe miktarı 200.000 €’dur.

60  Eczacılık Fakültesi Proje adı: Farmasötik Nanoteknoloji Uygulamaları Eğitimi: Öğren ve Öğret (VETPRO)  Ege Meslek Yüksekokulu Proje adı: Otomotiv Sektöründe Diagnostik Eğitimi

61  Proje Adı : Otomobillerde Veri İletişim Kontrol Ağları ve Sistemleri ile Aktif Pasif Güvenlik Sistemleri Konusunda Yetişkinlerin Eğitimi (PLM)  Proje Adı : Ekolojik Araç Boyaları ve Araç Otoboya Tamir Sistemlerinin Eğitimi  Mühendislik Fakültesi /Gıda Mühendisliği Bölümü ◦ Projenin adı: Gıda Mühendisliği Öğrencilerinin İşletmelerdeki Enerji Tasarrufu Konusunda Mesleki Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi

62  Ziraat Fakültesi ◦ Proje adı: Genç Tarımcıların Sürdürülebilir Tarım ve Yeni Teknolojiler Alanında Mesleki Deneyimlerinin, Rekabet Güçlerinin Geliştirilmesi ve İstihdam Olanaklarının Artırılması (PLM)

63  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü  Proje adı: EQF/NQF Mapping of Renewable Energy Specialists (TOI)  Su Ürünleri Fakültesi  Bergama Meslek Yüksek Okulu

64  AB Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/education/llp /doc848_en.htm adresinde yer almaktadır.  Bu bilgilere www.ua.gov.tr adresinden de ulaşılabilmektedir.

65  www.ua.gov.tr www.ua.gov.tr  http://ec.europa.eu/education/leonardo- da-vinci/doc1021_en.htm http://ec.europa.eu/education/leonardo- da-vinci/doc1021_en.htm  http://ec.europa.eu/education/programme s/llp/national_en.html http://ec.europa.eu/education/programme s/llp/national_en.html  Compendium (AB Komisyonunca desteklenen B&C Tipi Projeler Katoloğu) Compendium (AB Komisyonunca desteklenen B&C Tipi Projeler Katoloğu) http://ec.europa.eu/education/programme s/leonardo/new/leonardo2/products/index _en.cfm  Europass Europass

66  Hareketlilik 1 Şubat 2013  Ortaklık21Şubat 2013  Yenilik Transferi31 Ocak 2013

67  ADAM VERİ TABANI(www.ua.gov.tr)www.ua.gov.tr  İLGİLİ SİTELER (www.ua.gov.tr)www.ua.gov.tr

68  twitter.com/ulusalajans  facebook.com/ulusalajans facebook.com/ulusalajans  Youtube.com/ulusalajans


"MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI Prof.Dr.Fazilet N.Alayunt." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları