Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

1

2

3 Şiddetin Sağlık Çalışanları ve Pratisyen Hekimlere Yansıması
Dr. Özlem Mıdık

4 Hedefler Sağlık sisteminin her basamağında görev yapan sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları şiddet türleri Sağlık çalışanlarına şiddetin kim ya da kimler tarafından uygulandığı Sağlık çalışanlarının nerede, ne zaman, neden ve ne tür şiddetle karşılaştıkları Sağlık çalışanlarının şiddetle ilgili düşünce ve duygularını, nasıl baş ettikleri ya da edemedikleri

5

6 Şiddet kendine veya bir başkasına grup ya da topluluğa yönelik ölüm, yaralama, ruhsal zedelenme ve gelişimsel bozukluğa yol açabilecek şekilde fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidin amaçlı olarak uygulanması

7 DSÖ “Şiddet bir halk sağlığı sorunudur”

8 Şiddet Türleri sözel,fiziksel,cinsel şiddet ekonomik şiddet
düşük düzeyde,yüksek düzeyde şiddet

9 Sağlık Kurumlarında Şiddet
hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen sağlık çalışanı için risk oluşturan tehdit davranışı, sözel tehdit ya da fiziksel ve cinsel saldırıdan oluşan durum

10

11

12 29 Ağustos, 08:54

13 29 Ağustos, 08:54

14

15 Doktorlar da şiddet mağduru
BeDrOs SaNcHeS , 18:36 Türkiye'de, 2002 yılından bu yana hastanelerde hasta yakınları tarafından, son olarak İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necip Göksel Kalaycı'nın öldürülmesi de dahil doktorlara yönelik 37 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) raporuna göre, yılları arasında doktorlara ve sağlık personeline yönelik tabip odalarına Adana ve Kocaeli'de 3'er, Denizli ve Manisa'da 2'şer, Karabük'te 7, Tekirdağ'da 5, Trabzon'da 4, Adıyaman, Ankara, Bursa, Çanakkale, Edirne, Mersin, Sakarya, Hatay, Ordu, Şanlıurfa ve İstanbul'da 1'er saldırı olayı yansıdı.

16

17

18

19

20

21 http://images. google. com/imgres. imgurl=http://www. gapgundemi

22 http://www. medimagazin. com

23 Sağlık Sektöründe Mesleksel Şiddet 2002 Raporu
Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslar arası Kamu Hizmetleri (PSI) Uluslararası Hemşireler konseyi (ICN) Cooper CL, Swanson N. Workplace violence in the health sector - State of the Art, ILO, WHO, ICN and PSI ISBN 92–2–113237–4.

24 Kurumlarda Şiddet Riski
Cooper CL, Swanson N. Workplace violence in the health sector - State of the Art, ILO, WHO, ICN and PSI ISBN (http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/health/state.pdf)

25 Bu rapora göre; tüm şiddet olaylarının %25’i sağlık sektöründe
en fazla maruziyet ambulans personeli, hemşire ve doktorlarda son bir yılda sağlık çalışanlarının yarıdan fazlasında psikolojik ya da fiziksel şiddet Cooper CL, Swanson N. Workplace violence in the health sector - State of the Art, ILO, WHO, ICN and PSI ISBN 92–2–113237–4.

26 Di Martino, V. Workplace violence in the health sector – Country case studies Brazil, Bulgaria, Lebanon, Portugal, South Africa, Thailand, and an additional Australian study. Synthesis report, ILO, WHO, ICN and PSI ISBN (http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/health/violence-ccs.pdf)

27 Amerika Pensilvanya acil bölüm hemşireleri Ohio (2004) acil servis
%97 sözel şiddet %94 fiziksel tehdit %66 fiziksel saldırı Ohio (2004) acil servis hemşirelerin % 98’i doktorların %96 ‘sı Fernandes et all.Violence inthe emergency department: a survey of health care workers.CMAJ 1999; 10:

28 Kanada 1998’de 106 personel ile acil serviste %92 sözel şiddet
%92 fiziksel saldırı

29 İngiltere genel pratisyenlerin %6 yaralanmasızın fiziksel saldırı
%1,6 ciddi fiziksel saldırı fiziksel saldırı erkek hekimlere Ness GJ, House A, Ness AR. Aggression and violent behaviour in general practice: population based survey in the north of England. BMJ 2000; 320:

30 Avustralya kırsal alandaki genel pratisyenler (1998)
sözel ve fiziksel istismar erkek hekimlere cinsel taciz ya da istismar kadın hekimlere kentlerdeki 528 genel pratisyen (2004) % 49,8 düşük derecede şiddet- erkek hekimlere %12,9 yüksek düzey şiddet-kadın hekimlere Tolhurst H, Baker L, Murray G, Bell P, Sutton A, Dean S. Rural general practitioner experience of work-related violence in Australia. Aust J Rural Helath 2003; 11: Magin PJ, Adams J, Sibbritt DW, Joy E and Ireland MC. Experiences of occupational violence in Australian urban general practice: a cross-sectional study of GPs. MJA 2005; 183(7):

31 İsrail Hastanede, birinci basamaktaki 177 hekim
%46,2 uzun bekleme süresi %15,4 tedaviden memnun olmama %10,3 hekimden memnun olmama %4,2 usulsüz istekler birinci basamakta en fazla (%50) uzun bekleme süresi Carmi-Iluz T, Peleg R, Freud T, Shvartzman P. Verbal and physical violence towards hospital- and community-based physicians in the Negev: an observational study. BMC Health Serv Res 2005; 5: 54.

32 Aynı Çalışmada; Şiddet sonrası %68,9’u hiçbir şey yapmıyor
%17,9’u güvenlik personeli ile uzaklaştırılma %9,4’ünde dava açılmış Carmi-Iluz T, Peleg R, Freud T, Shvartzman P. Verbal and physical violence towards hospital- and community-based physicians in the Negev: an observational study. BMC Health Serv Res 2005; 5: 54.

33 Sağlık çalışanlarının şiddete uğrama sıklığı
%88 Genel pratisyenlerin şiddete uğrama sıklığı %90

34 Türkiye’de Rakamlar Nasıl?

35 2002 Ayrancı Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C.Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3: 147–154

36 2006 1209 sağlık çalışanı %69,6 Ayranci U, Yenilmez C, Balci Y, Kaptanoglu C. Identification of violence in Turkish health care settings. Journal of Interpersonal Violence 2006 Feb;21(2):276-96

37 SES 39 ilden 1771 kadın sağlık çalışanı şiddete uğrama sıklığı %40,6
cinsel taciz % 3,7 en sık hemşireler %45,7 %37,9 herhangi bir yasal girişimde bulunmuyor %26.4 resmi şikayette bulundu

38 2005 18 acil servis 195 acil personeli %72,3 şiddet sıklığı
30–39 yaş arası grupta, kadınlarda, hemşire ve doktorlarda yüksek %72,3 hasta ve hasta yakını tarafından Ayranci U. Violence toward health care workers in emergency departments in west Turkey. Journal of Emergency Medicine 2005 Apr; 28(3):361-5

39 İstanbul 5 hastanede 213 kişi %98 sözel şiddet, %36 fiziksel şiddet,
%11 cinsel taciz saptanmış. cinsel taciz yüksek

40 İzmir 4 hastanede hemşirelerle sözel şiddet %98,5
fiziksel şiddet %19,7 Vakaların %83,5’i rapor edilmemiş raporlananların %63,7’si legal bir hareketle sonuçlanmamış Yeşildal N.sağlık hizmetlerinde iş kazaları veşiddetin değerlendirilmesi.TSK koruyucu hekimlik bülteni 2005; 4(5)

41 Denizli 3 hastanenin acil servisinde 79 sağlık personeli (2003)
%88,6 sözel şiddet % 49,4 fiziksel şiddet Boz B, Acar K, Ergin A, Erdur B, Kurtulus A, Turkcuer I, Ergin N. Violence toward health care workers in emergency departments in Denizli, Turkey. Adv Ther Mar-Apr;23(2):364–369.

42 Ankara 112 acil yardım %73’ü son bir yılda şiddet korkusu
%55,8’i sözel/fiziksel taciz deneyimi Kadın, erkek hekim ve hekim dışı personel arasında anlamlı fark saptanmamış Piyal B, Kaya M, Celen U. Occupational Correlates of Fear of Violence, Harassment and Threats among 112 Emergency Aid Health Workers (Ankara, Turkey) Anatol J Clin Invest 2007; 1(1): 1–6

43 2007 Pratisyen hekime yönelik şiddet sıklığı %82,8
Aydın B, Kartal M, Mıdık Ö, Büyükakkuş A. Violence against General Practitioners in Turkey: descriptive, cross-sectional. Yayınlanmamış makale. 2007

44 savunma Neden sonuç

45 Şiddet Sağlık Çalışanları Üzerinde
düşük moral konsantrasyon kaybı dinlemede zorlanma kızgınlık iş kaybı işte yetersizlik ve başarı düşüklüğü iş değiştirme

46 Şiddete karşı ne yapılmalı?
Şiddete karşı ne yapılıyor?

47 Kanada %95’i güvenlik hizmetleri tarafından 24 saat koruma
%68’i şiddet önleme stratejilerine yönelik atölye çalışmaları Fernandes C, Bouthillette F, Rabound JM, Bullock L, Moore CF, Christenson JM, Grafstein E, Rae S, Ouellet L, Gillrie C, Way M. Violence in the emergency department: a survey of health care workers. CMAJ 1999 November 16; 161(10): 1245–1248.

48 Amerika şiddet gösteren ya da tehdit eden hastaların nasıl idare edilebileceği konusunda eğitim yasal haklar konusunda bilgi bu konuda bilgi edinebilecekleri kaynak istemi Kowalenko T, Walters BL, Khare RK, Compton S. Workplace Violence: A Survey of Emergency Physicians in the State of Michigan. Ann Emerg Med 2005; 46(2):

49 Findorff ve ark. “gelecekteki olayların önlenmesinde hasta ile teması olan çalışanların beklenen risk ile ilgili eğitilmesi ve çalışanların yöneticiler tarafından desteklenmesi önemlidir” Findorff MJ, McGovern PM, Wall M, Gerberich SG, Alexander B. Risk factors for work related violence in a health care organization. Inj Prev 2004; 10: 296–302.

50 Saldırganın kimliği Sıklıkla hasta ve hasta yakını Neden?
çeşitli nedenlerden kaynaklanan gecikmeler hastaya yeterli zaman ayrılmaması yanlış tanı ya da tedavi uygulandığının düşünülmesi düş kırıklığı Acil serviste: akıl hastalığı olanlar ve alkol-madde kullananlar Fiziksel şiddet: Genç yaş Sosyoekonomik durumu düşük

51 Mağdurun Kimliği Cinsiyet: K? E? Yaş: 35 yaş ve altı
Kurum: Hastane, birinci basamak Çalıştığı birim: Acil servis, servis Haftalık çalışma süresi uzun olanlar(>30 saat) Meslekteki çalışma süresi kısa olan Gençler

52

53 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programında Şiddet yer almalı mı?
İletişim Zor hasta ile baş etme Olası şiddet durumundan kaçınma ve baş etme yöntemleri

54 Şiddet Nedeni Sağlık Sistemi Olabilir mi?
Sağlıkta eşitsizlikler Fiziki alt yapı (güvenlik,kuyruklar,bürokrasi….) Sağlığın özelleştirilmesi / Aile hekimliği Personel eksikliği (sağlık çalışanları) Devamlı değiştirilen sağlık politika ve uygula.

55 Şiddet Nedeni Sağlık Sistemi Olabilir mi?
“Tuu kaka doktor” , “iğne yapamayan doktor”,”elini halkın cebine sokan doktor” söylemleri ile her şeyin sorumlusu hekimler

56 Şiddet Nedeni Eğitim Sistemi Olabilir mi?
Aile,Okul,Toplum Tüm çözümleri şiddette arayan Neden-sonuç ilişkisini kurma becerisi İsteklerin doğru bilgi-beceri-tutum içerisinde ifade edilmesine olanak vermeyen İletişim Sürekli eğitim

57 Şiddet Nedeni İnsan doğası!!!!!!!!????

58

59


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları