Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB UYUM SÜRECİNDE MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAK-İŞ KONFEDERASYONU 10-11 Aralık 2006 Kızılcahamam / ANKARA Erdem DOKUR Endüstri İlişkileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB UYUM SÜRECİNDE MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAK-İŞ KONFEDERASYONU 10-11 Aralık 2006 Kızılcahamam / ANKARA Erdem DOKUR Endüstri İlişkileri."— Sunum transkripti:

1 AB UYUM SÜRECİNDE MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAK-İŞ KONFEDERASYONU 10-11 Aralık 2006 Kızılcahamam / ANKARA Erdem DOKUR Endüstri İlişkileri Uzmanı

2 Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde uluslararası rekabet, kaliteli ve güvenli üretim ancak kalifiye işgücü ile mümkün olacaktır. Gelişen teknolojiler ve işgücünü bu değişime hazırlamak için iş piyasasının talebi olan mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim gibi kavramlar son dönemde yükselen değerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte başarılı olmak ve doğruyu yakalamak için çok taraflı ve katılımcı mekanizmaların kurulması büyük önem arz etmektedir.

3 Biz ülke olarak bir an önce önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye’nin hangi mesleklerde, hangi nitelikte, ne kadar insana ihtiyacı olduğunun bir profilini çıkarmak zorundayız.

4 Sektörlerin ihtiyacı olan kalifiye işgücünü yetiştirmek rekabetin ve verimliliğin en önemi unsuru haline gelmiştir. Gelecekte mesleki ve teknik eğitimde o sektörün ilgili tüm aktörleriyle katılımcı mekanizmalar kurarak işgücü piyasasının ihtiyacı olan mesleki eğitim programlarını oluşturmak ve bu programlardan faydalananları ilgili açık işlere yönlendirmek en doğru aktif istihdam tedbirlerinden biri olacaktır.

5 Hak-İş Konfederasyonu olarak, üyelerimizin eğitilmesinin yanında, değişen sendikacılık anlayışı ile çalışanlara mesleki eğitimin verilmesinin gerekliliğine gönülden inanıyoruz.

6 HAK-İŞ Konfederasyonu, sürekli kendisini yenileyen ve mesleki eğitimini sürdüren bir çalışanın, kendisine olan öz güveninin ve ülke ekonomisine yapacağı katkının artacağına inanmaktadır.

7 Geleceğini görebilen, yarınlarını sağlam temeller üzerine oturtmuş bir toplum olmanın en önemli etkeninin eğitim oluğu gerçeğine inanan HAK-İŞ Konfederasyonu, işçi kesiminin çıkarlarını gözeten bir sivil toplum kuruluşu olmanın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirerek teşkilat üyeleri başta olmak üzere tüm topluma rehber olma ilkesinden ödün vermemiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu bu ilke doğrultusunda “Mesleki Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri”ni öncelikler listesinin en başına koymuştur.

8 Avrupa Birliği üyelik süreci ile birlikte ülkemizde yaygınlaşan ve ivme kazanan projecilik kültürü Konfederasyonumuz tarafından çok iyi özümsenmiştir ve mesleki eğitim ve rehberlik hizmetlerini gerçekleştirirken bu projelerden faydalanmaktan vazgeçmemiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu ülkemizin çeşitli bölgelerinde uygulamış olduğu projelerle Mesleki Eğitim ve Rehberlik konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.

9 KAYSERİ MESLEKİ EĞİTİM SOSYAL ORTAKLIKLARI GELİŞTİRME PROJESİ KAYSERİ MESOG

10 Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında HAK-İŞ Konfederasyonu ve Kayseri Kocasinan Belediyesi ortaklığında Kayseri’de yürütülmüştür.

11 Proje, Kayseri’de ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek nitelikte bir işgücü piyasasının geliştirilmesi amacıyla yerel ortaklıklar kurmayı, Eğitim kurumları ve işletmeler arasında mesleki eğitim konusunda sürdürülebilir bir ortaklık yapısının kurulmasını amaçlamıştır.

12 Projenin en önemli faaliyet bileşenini yerel ortaklar arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve örnek bir işbirliği projesi olarak “Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Merkezi”nin kurulması ve yönetilmesi oluşturmaktadır.

13 HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikaların üyesi 500 işyeri temsilcisine Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri AB İstihdam Stratejisi ve Ulusal İstihdam Politikaları Avrupa Birliğinde Sosyal Diyalog konularında Sertifikalı Eğitici Eğitimi verilmiştir.

14 Kayseri ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise düzeyindeki okullarda görev yapan 270 Mesleki Tanıtım/Yönlendirme ve Rehberlik Öğretmenine; Mesleki Eğitimde Sosyal Ortaklıklar Mesleki Eğitim Reformu ve Eğitim Programlarının Yerel İşgücü Piyasası ile Uyumu Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı konularını kapsayan sertifikalı eğitici eğitimi verilmiştir.

15 Ayrıca Kayseri ilindeki Meslek liselerinin tanıtılması amacıyla 9. sınıf öğrencilerinin mesleki eğitim kurumlarına ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Kayseri’deki liselerde öğrenim gören toplam 1035 9. sınıf öğrencisi, mesleki eğitim kurumlarına götürülerek meslek liselerinin eğitim olanaklarını görmeleri sağlanmıştır.

16 Proje sona ermiş olmasına rağmen kurulan “Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Merkezi” Kayseri Kocasinan Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

17 HAK-İŞ - ILO / IPEC ŞANLIURFA’DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE MESLEKİ EĞİTİM SAĞLANMASI SURETİYLE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ (WFCL) EĞİTİMLERİ

18 HAK-İŞ Konfederasyonu ve Şanlıurfa Belediyesi tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) IPEC kapsamında yürütülmekte olan bu proje kapsamında 6 Ağustos 2007 tarihinde başlayan istihdam odaklı mesleki eğitim kursları 28 Eylül 2007 tarihinde tamamlandı.

19 Mesleki eğitim kursu, proje ekibi tarafından Şanlıurfa’da en düşük gelir grubunda yer alan ailelerle sahada yapılan yüz yüze görüşmeler sonucu tespit edilen, çocukları sokakta çalışan ya da sokakta çalışma riski bulunan ebeveynlere yönelik gerçekleştirildi.

20 Kurslar hafta içi 5 gün, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki dönem şeklinde 6 saatlik dersler halinde, her türlü makine ve teçhizatla bir tekstil atölyesi şeklinde dizayn edilen Şanlıurfa Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Teorik ve pratik eğitimlerle 2 ay süren tekstil sektörüne yönelik mesleki eğitim kurslarını 63 ebeveyn başarıyla tamamladı.

21 Kursiyerlere yönelik ayrıca hijyen, beslenme, çocuk sağlığı, aile planlaması gibi konularda eğitimler ile psikolojik danışmanlık hizmeti verilerek, okuma- yazma kursu ve çeşitli sosyal aktiviteler de düzenlendi.

22 Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacak olan kursiyerlerin bölgedeki işgücü talebi doğrultusunda ve rehberlik hizmetleri aracılığıyla işe yerleştirilmeleri çalışmaları başladı. Katılımcılık esasına göre, tüm yerel paydaşlar ve otoriteler arasında koordinasyon ve sağlıklı iletişime büyük önem verilerek yürütülen Proje istihdam odaklı mesleki eğitim kursu faaliyeti ülkemizin bu önemli sosyo-ekonomik sorununa bir çözüm modeli niteliği taşımaktadır.

23 KONUT TEKNİSYENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ KTMEP

24 Bu proje, İŞKUR tarafından yürütülen Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Hibe Programı kapsamında HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası ve İstanbul Kağıthane Belediyesi ortaklığında İstanbul’da yürütülmüştür.

25 Proje kapsamında İstanbul’da yaşayan, işini kaybetmiş veya kaybetme riski altında olan 20.000 sendikalı konut işçisi içinden 250 konut işçisi nihai faydalanıcı olarak seçilmiştir.

26 Gültepe Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü ile yapılan protokolle konut işçileri için halkla ilişkiler (Apartman sakinleri ve ziyaretçilerle ilişkiler) ve temel tesisat (sıhhi tesisat, elektrik, doğalgaz) konularını içeren bir eğitim programı hazırlanmıştır.

27 50’şer kişilik 5 Grup halinde 4 modül üzerinden düzenlenen 100 saatlik bu eğitim programlarının sonunda uygulanan sınavlar sonucunda 250 kursiyerden 248’i başarılı olarak Konut Teknisyenliği sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Bu veriler doğrultusunda proje eğitimlerinin % 99,20 başarılı olduğu görülmektedir.

28 SOSYAL DİYALOG YOLUYLA YENİLİKÇİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ OLUŞTURULMASI PROJESİ

29 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yenileşme ve Değişim İçin Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesinin hibe programı kapsamında HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Çelik–İş Sendikası ve Karabük Belediyesi ortaklığında TCDD Genel Müdürlüğü ve MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü iştirakiyle yürütülen proje ile HAK-İŞ Konfederasyonu ve Çelik-İş Sendikası, hayat boyu eğitime verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuşlardır.

30 Karabük ilinde uygulanan proje kapsamında önce bölgesel bir ray platformu oluşturulmuş daha sonra bu platform Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen katılımcılarla ray teknolojileri konusunda fikir yürüten ulusal bir yapıya kavuşmuştur.

31 Platformun üyeleri ile projede çalışan değerli uzman arkadaşlarımız ve akademisyenlerimiz, yaptıkları çalışmalar sonucunda demiryolu sektöründe mesleki eğitim konusunda en önemli çıktılardan birini ortaya koymuşlardır.

32 Ray teknolojisinin temel dallarından biri olan ray inşaatı konusunda 7 parçadan oluşan bir eğitim modülü bu çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Projenin teknik eğitim bölümü iştirakçi kuruluşlarımız olan T.C.D.D. ve M.E.B. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

33 Projenin uygulamalı eğitimleri ise Çelik-İş Sendikamızın örgütlü olduğu ve Türkiye’nin demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren en büyük entegre fabrikalarından biri olan KARDEMİR Demir Çelik Fabrikasında gerçekleştirilmiştir.

34 Proje Eylül 2007 itibariyle sona ermiştir. Ancak asıl süreç yeni başlamaktadır. Ortaya çıkan eğitim modülleri ile başta demir-çelik sektöründe çalışırken işini kaybetmiş işçiler olmak üzere demir çelik-sektöründe çalışan tüm Çelik-iş Sendikası üyelerine yönelik uygulamalı eğitim çalışmaları önümüzdeki dönemde planlanmaktadır.

35 Gerçekleştirilmesi planlanan bu eğitimleri başarıyla tamamlayan işsiz kursiyerler için “Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık” hizmeti verilerek istihdama katılmalarının sağlanması, Ray üretimi konusunda büyük üretim yatırımları gerçekleştiren KARDEMİR Demir Çelik Fabrikasında fiilen çalışan üyelerimizin de ray döşeme konusunda mesleki eğitimden geçirilmesi öngörülmektedir.

36 HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Mesleki eğitimin olmadığı bir yerde Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin söz konusu dahi olamayacağı inancını taşıyoruz. Yürüttüğümüz tüm faaliyet ve projelerde mesleki eğitim ve rehberlik, danışmanlık hizmetlerini bir bütün olarak düşünüyoruz.

37 Erdem DOKUR HAK-İŞ KONFEDERASYONU


"AB UYUM SÜRECİNDE MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAK-İŞ KONFEDERASYONU 10-11 Aralık 2006 Kızılcahamam / ANKARA Erdem DOKUR Endüstri İlişkileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları