Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adı:Eren Soyadı:Güzelaydın Numarası:76 Ders:Tarih

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adı:Eren Soyadı:Güzelaydın Numarası:76 Ders:Tarih"— Sunum transkripti:

1 Adı:Eren Soyadı:Güzelaydın Numarası:76 Ders:Tarih Ödevin Konusu:Balkanlardaki Osmanlı Mimari Eserleri

2 Harabati Baba Tekkesi - Kalkandelen / Makedonya
Kalkandelen’de (Tetova) bulunan Harabati Baba Tekkesi, Makedonya’daki Bektaşilerin merkezi olduğu gibi, Bektaşiliğin Balkanlar’daki en önemli yapılarından birisidir. Harabati Baba Tekkesi, yedi binadan oluşur. Tekke, Sersem Ali Baba tekkesi olarak da adlandırılır. Bu isimlerin kaynağı ise tekkeyi kuran tarihi karaktere dayanır: Server Ali Paşa, Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamlarından birisi iken intisap ettiği Bektaşilik’e hizmet etmek ister. Kanuni de, “senin adın bundan böyle sersem olsun” der. Sersem Ali Dedebaba’nın, 1526 yılında kurduğu Harabati / Sersem Ali Dedebaba Dergahı’nda kendisinden sonra birçok ünlü Bektaşi babası hizmet etmiştir. Bugün tekkenin liderliğini, Edmond Brahmaj (Baba Mondi), dervişliğini ise Abdulmuttalip Bakıri yapıyor. Bir süre sonra Harabati Baba tekkesi gerçekten de harab bir hale gelmeye başlayınca tetovo belediyesi işe el atmış ve tekke aslına uygun olarak restore edilip otel lokanta ve turistik eğlence yeri haline getirilmiş.

3 FÜLEK KALESİ Macaristan ve Slovakya sınırında, Nógrád ve Gömör ırmaklarının birleştiği noktada Fülek Kalesi bulunmaktadır. İsmi Latinceleşmiş bir Kelt sözcüğü olan “Fulaku”’dan türemiştir. “Saklanacak yer” veya “muhkem yer” manasına gelmektedir. M.Ö. 150 yılında kurulduğu bilinmektedir. Daha ziyade Katolik Macarlar ve Almanların yaşadığı bir bölge olduğu için Budin Beylerbeyliğine devamlı sorun çıkarmıştır. Fülek kalesi tarihimizde çok önemli bir yer işgal etmekle beraber halkımızca pek bilinmeyen kalelerden biridir. Bir çok kere el değiştirmiştir. 10 Eylül 1682 günü Protestan Macarların lideri ve Osmanlıya gönülden bağlı Imre Tökeli tarafından yeniden geri alınmıştır. Imre Tökeli Fülek’in alınması ile birlikte Budin Paşası tarafından Orta Macaristan Kralı ilan edilerek taç giymiştir. Bu günü Osmanlı Türk’lerinin dünya hakimiyetindeki gerileme ve bozgun sürecinin başladığı tarih olarak kabul edebiliriz. Bilindiği gibi ertesi yıl Osmanlı Türkleri Viyana önünde büyük bir bozguna uğramışlar, bütün Macaristan’ı hatta Belgrad’ı kaybetmişlerdi.

4 Üsküp Davud Paşa Hamamı
Davut Paşa Hamamı Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ve Taş Köprü'nün yanında bulunan çifte hamamdır II Beyazıt döneminde sadrazamlık yapmış olan Davut Paşa tarafından yaptırılmıştırGünümüzde sanat galerisi olarak hizmet veren hamam İsabey Hamamı ile birlikte üsküp'te ayakta kalabilen iki tarihi hamamdan birisidir.

5 İsa Bey Hamamı İsa Bey Hamamı (Selçuk) İzmir ili Selçuk ilçesinde Ayasuluk Kalesi ile St John Kilisesi’nin bulunduğu tepenin yamacında bulunan bu hamam İsa Bey Camisi ile birlikte yapılmıştır Kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamakla beraber caminin yapım kitabesine dayanılarak h 776 (1375) yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Hamam kesme taş ve tuğladan yapılmış olup klasik Türk hamamlarının özelliklerini yansıtmaktadır Soğukluk ılıklık ve sıcaklıktan meydana gelmiştir Bütün bu bölümler pandantifli kubbelerle örtülmüş olup kubbe kasnaklarında stalaktitli bir friz çepeçevre dolaşmaktadır.

6 II. Murad Hamamı Hacı Hamza Hamamı (IIMurat Hamamı-Belediye Hamamı) (İznik) Mahmut Çelebi Camisi’nin kuzeydoğusunda Maltepe Sokak ile Belediye Sokağın kesiştiği köşede yer alan bu hamamın kitabesi olmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştırHamamın plan şekli duvar yapım tekniği ve erkekler kısmının giriş eyvanının Yeşil Cami’ye soğukluk kubbe kasnağının Bursa’daki Eski kaplıcaya benzerliğinden ötürü XIVyüzyılın sonu ile XVyüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır. Osmanlı mimarisi hamam tipleri arasında çifte hamam olarak nitelenen gruptandır Günümüzde erkekler bölümü hamam olarak işlevini sürdürmekte kadınlar bölümü ise kubbe çatlaklarından ötürü kullanılmamaktadır Hamamın erkekler kısmına güney yönündeki beş basamaklı bir merdivenle inilip sivri bir kemerli kapıdan geçildikten sonra girilmektedir Bu kapının doğusunda bulunan pencereler kapatılmış ve nişe dönüştürülmüştür Buradan girilen soğukluk doğu duvarının doğrultusunda olup üzeri tromplu kubbelerle örtülmüştür Bu bölümün içerisinde de örülerek kapatılmış pencereler kuzeyinde dikdörtgen bir niş kuzey duvarında da yine iki niş bulunmaktadır Bu bölümün etrafı oturma sekileri ile çevrelenmiştir Soğukluğun batı duvarındaki bir kapıdan ılıklığa geçilmektedir Ilıklık kuzeyde sivri güneyde çapraz tonozlu bölümlerden oluşmakta olup aynı zamanda güneyde iki hela bulunmaktadır Sıcaklık bölümünün ortasında sekizgen mermer bir göbek taşı bunun çevresinde de beşik tonozlu dört eyvanlı kare planlı halvet vardır.

7 Ortaköy Camii Ortaköy Yıldız Emirgan Dolmabahçe ve Nusretiye Osmanlı döneminin son dönemine ışık tutan 'Selatin Camileri' olarak dikkat çekiyor 'ortaköy' Adıyla bilinen ve 1853 yılında Sultan Abdulmecit tarafından yaptırılan Büyük Mecidiye Camisi'nin mimarı Nikogos Balyan Cami Sultan mecit Han ve Mehmet Kethuda Vakfına Kayıtlı Vaktiyle bu caminin yerinde Mahmut Ağanın yaptırdığı harap olan mabedin yerine 1721 yılında Sultan III Ahmet zamanında İbrahim Paşa Kethudası Mehmet Ağa tarafından yeni bir mabed yaptırıldı Buda harap olunca günümüzdeki Ortaköy Camisi inşa ettirildi

8 Drina Köprüsü Bosna Hersekte Sırbistan sınırına yakın Vişgrad (Vişegrad) kentinde Sava Nehrinin kolu olan Drina Irmağı üzerine 1571 senelerinde yaptırılmış olan Osmanlı köprüsü. Sokullu Mehmed Paşa tarafından yaptırıldığı için Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü diye de bilinen bu köprü Drina Irmağını kuzey-güney doğrultusunda keser. Eni 7 metreden biraz geniş uzunluğu 180 metreye yakın olan Drina Köprüsü büyük kesme taş bloklardan yapılmıştır. Güney ucu kıyıya dik açık bir dirsek yaparak birleşir. Irmak içinde kemerli 10 gözü vardır. Kemer açıklıkları m arasında değişmektedir. Yukarı ortasına gelen bir yerde batı kenarında bir kitâbe sahanlığı doğu kenarında bir sofa vardır. Bunların her ikisi de dışa taşarak taş çıkıntılar üzerine oturmuştur. Kemerlerin üzengitaşı hizâsında bütün köprüyü çepeçevre çıkıntılı bir silme dolaşır.

9 Konjiç Köprüsü-Bosna Köprü Sultan IV. Mehmet tarafından 1682'de inşa ettirilmişti. 82 metre uzunluğundaki köprü II. Dünya Savaşı'nda tahrip edildi. Tito dönemi Yugoslavya'sında da üzerine beton dökülerek araç trafiğine açılan köprü tarihi görünümünden uzaklaştı. TİKA restore çalışmalarına 2006'da başlamıştı.16 Haziran 2009'da açılışı yapıldı.

10 Bosna Hersek Mostar Köprüsü
Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin Mostar şehrinden geçen Neretva Nehri üzerinde Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayruddin tarafından 1566 yılında inşa edilen köprü.Mimar Sinan'ın öğrencisi olan Hayruddin köprü için 456 kalıp taş kullandı.Köprü çevresindeki kente adını da verdi. Mostar Hersek bölgesinin ana kenti oldu. Neretva Nehri'nden 24 metre yüksekte 30 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde olan Mostar Köprüsü dönemine göre gelişmiş bir teknolojiyle inşa edildi. Köprü inşaatında 456 kalıp taş kullanıldı. Köprü inşa edildikten sonra yakınındaki şehre ismini verdi şehirde ticareti canlandırdı ve zenginleştirdi. Böylece Mostar Hersek bölgesinin önemli bir şehri haline geldi. Mostar Köprüsü cesur sporcular tarafından yıllarca bir atlama platformu olarak kullanıldı. Geleneğe göre şehrin erkekleri nişanlılarına cesaretlerini ispatlamak için düğün öncesinde köprüden atlarlardı....

11 Camiler ve mescitler adet Madereseler adet Mektepler 1500 imiş şimdi hiç yok karma Bulgar okulu3200 adet Tekkr ve zaviyeler 365 – adet İmaretler aşevleri 42 – şimdi425 adet Hamamlar adet Kaplıça Sıçak sular adet Türbeler adet Vakıflar Osmanlı-1125 adetmiş kalan 401 adet köy İslam cemiyetleri şimdi 1275 adet SAAT Kuleleri adet Kale ve Surlar adet Köprülerimiz-44- kalan 28 adet Kule ve oçaklar10- 6 adet Türk Çeşmeleri adet Su kuyuları/pınarlar/ adet Göl ve göletler adet Datlı su kaynakları adet Bedestenler 12- adetten kalan 6 adet Darulkura 10 imiş şimdi hiç yok Degirmenler yel su ateş olmak üzere adet Türk Çarşıları 185 şimdi 320 adet DükkaNLAR4500 ŞİMDİ1550 ADET Kuyumcular adet Bakırcılar dukanı adet kalmış Kervan saraylar 16adet imiş şimdi hiç yok Kalaycılardükkanı 20 adetmiş şimdi 5 adet kalmış


"Adı:Eren Soyadı:Güzelaydın Numarası:76 Ders:Tarih" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları