Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN1 ÖRNEKLERİN TAŞINMASI VE SAKLAMA KOŞULLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN1 ÖRNEKLERİN TAŞINMASI VE SAKLAMA KOŞULLARI."— Sunum transkripti:

1 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN1 ÖRNEKLERİN TAŞINMASI VE SAKLAMA KOŞULLARI

2 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN2 KATI NUMUNELERİN TAŞIMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

3 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN3 Numunenin alınması ve taşınması esnasında, numune alan personelin, numune donanımının ve numunenin zarar görmemesi için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. * Numune alınması sırasında ürünün hasar görmemesi için her türlü önlem alınır. * Numune alma sırasında açılan paketlerin işlem sonrasında usulüne uygun olarak kapatılması gerekir. * Numune, taşınırken kırılmasından doğacak sonuçların risklerini en aza indirecek bir şekilde taşınır.

4 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN4 * Aletler ve kaplar da dâhil olmak üzere bütün cihazlar numune alınan madde ve amaçlanan maksada uygun olmalıdır. * Numunelerin genleşme ihtimaline karşı konulduğu kapların üst kısmında belli bir boşluk bırakılır. Ancak hava ile kolayca bozulabilen numuneler için bu boşluk fazla olmamalıdır. * Numune alımından önce veya alınır alınmaz numune kabı, numunenin tabiatını ve buna bağlı riski belirleyecek şekilde etiketlenir.

5 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN5 * Numuneyi alan kişinin olabilecek zararlardan, alınacak önlemlerden tam olarak haberdar edilmesi gerekir. * Numune alan kişiye gerektiğinde onun emniyetini sağlamak üzere ikinci bir kişi refakat eder. * Kimyasal maddelerden numune alınırken kesinlikle göz koruyucu cihazlar kullanılır.

6 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN6 Numune Saklama Yöntemleri Numune, numune noktasından alındıktan sonra laboratuvara taşınması, laboratuvarda analiz için bekletilmesi ve laboratuvarda analiz sonrası saklanması esnasında değişimlere uğrayabilir. Bu değişimlerin olabildiğince aza indirilmesi için uyulması gereken kurallar şunlardır:

7 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN7 * Uçucu maddeleri içeren numunelerin kompozisyonlarının değişmemesi için numune uygun bir aparat ile alınmalıdır. * Numune kabının kapağı sıkıca kapatılmalıdır. * Numune ısı ve ışık gibi etkenlere karşı hassas ise koyu renkli cam kavanoz veya şişede tutulmalıdır. * Yüksek saflıktaki numunelerin herhangi bir şekilde nem veya toza maruz kalmamaları önemlidir. Gerekiyorsa numunelerin taşınması esnasında ilave önlemler alınmalıdır (desikatörde veya nem çeker içeren bir kapta taşımak gibi).

8 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN8 * Numune kabı saklama durumu göz önünde bulundurulacak şekilde asla tam olarak doldurulmamalıdır. Ancak yeterli miktarda numune mutlaka alınmış olmalıdır. * Numunenin taşınması sırasında gerekli emniyet koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Numune ile direkt temastan kaçınmalı, numune kabı numune sepetinde taşınmalıdır.

9 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN9 * Numune usulüne göre etiketlenmelidir. * Rutin numunelerden artan kısımlar talimatlarda belirtilen süre ve şekilde laboratuvarda muhafaza edilmelidir. * Numuneler, fiziksel yapılarına ve bulundukları kabın şekline göre sınıflandırılmalıdır.

10 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN10 SIVILARIN TAŞIMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

11 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN11 Numune Saklama Yöntemleri Numunelerin bekletilmesi sırasında numunede fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişiklikler meydana gelir. Koruma teknikleri numune, kaynaktan uzaklaştırıldıktan sonra doğal olarak devam eden kimyasal ve biyolojik değişimleri sadece geciktirir.

12 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN12 Numunelerin tam olarak korunması güçtür. Kullanılan koruma maddeleri çoğunlukla numune ile reaksiyona gireceğinden analizlerin derhâl yapılması gerekmektedir. Numuneler eğer bir gün içinde analiz edilecekse düşük sıcaklıklarda (+4°C) saklama en iyi yöntemdir

13 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN13 Yapılacak tayin ile etkileşim yapmıyorsa kimyasal koruma maddeleri kullanılabilir. Koruma maddeleri kullanıldıklarında önceden numune kabına konulmalı ve toplanan bütün numuneler ile iyice karışmaları sağlanmalıdır. Yapılacak tayine göre numune koruma ve saklama metotlarının seçilmesi gerekir.

14 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN14 Numune saklama metotları oldukça kısıtlı olup biyolojik faaliyeti ve kimyasal bileşiklerin ve komplekslerin hidrolizini geciktirmeye, bileşenlerin uçuculuğunu azaltmaya yöneliktir. Koruma ve saklama metotları genellikle pH kontrolü, kimyasal madde ilavesi, soğutma ve dondurma işlemlerinden ibarettir.

15 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN15 Numuneler en kısa süre içinde laboratuvara getirilmelidir. Bu süre 24 saati geçmemelidir. Taşıma sırasında, numunelerin yabancı kokulara, doğrudan güneş ışığına ve 25 C°’den fazla sıcaklığa maruz kalmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

16 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN16

17 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN17 NUMUNE ALMA Anlık numune, belli bir zamanda alınan ve ayrı ayrı olarak saklanan numunelerdir. Bu tip numune, numunenin alındığı zaman ve yerdeki kaynağın bileşimini temsil eder. Şayet bir kaynağın bileşimi zamanla fazla değişmiyorsa anlık numune almak yeterlidir. Kaynağın bileşimi zamana göre değişiyorsa, uygun aralıklarla numuneler alınır. Numune alma sıklığı, genişliği ve diğer özellikler not edilir. Sudaki değişikliklerin olabileceği sıklık temel alınarak, numune alma aralığı ona göre seçilir. Diğer taraftan kaynağın bileşimi zamandan ziyade yüzey farkından dolayı değişiyorsa uygun bir derinlikten numune alımı yapılır. Derin kuyular ile büyük nehirlerdeki su kalitesindeki değişmeler oldukça yavaş olduğundan anlık numune almak uygundur.

18 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN18 Kompozit Numuneler Zaman ağırlıklı kompozit numuneler Numune alma dönemi boyunca değişmez aralıklarla alınan eşit hacimli anlık numunelerden ibarettir. Zaman ağırlıklı kompozit numunelerin alımı, kanalizasyon suyu veya çıkış suyunun ortalama kalitesi araştırıldığı zaman uygundur. (Mesela bir kalite standardı ile uygunluğunun tayininde veya işlem tasarım amacıyla atık suyun kalitesinin tayininde sabit atıksu akışı olduğu hallerde).

19 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN19 Akış ağırlıklı kompozit numuneler Numune alma dönemi boyunca hacim ve çıkış suyu akışına orantılı numune hacmi gibi bir yolla alınan ve karıştırılan anlık numunelerden ibarettir. Akış ağırlıklı kompozit numuneler, numune alma amacı kirleticilerin yüklerini belirlemek olduğunda kullanılmalıdır.Bir akış ağırlıklı kompozit numune, numune alma noktasından geçen miktarı belirli çıkış suyundan alınan her bir eşit hacimli anlık numunenin veya numune alma zamanındaki akışa orantılı olarak değişen hacimlerdeki numunelerin sabit zaman aralıkları ile alınması ile elde edilebilir.

20 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN20 Akış ağırlıklı ve zaman ağırlıklı numune almanın her ikisinde de, anlık numunelerin her birinin hacmi 50 ml’ den daha büyük olmalıdır. Temsil eden numunelerin toplanması amacıyla anlık numune hacimlerinin 200 ml ile 300 ml arasında olması sıkça tavsiye edilir.

21 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN21

22 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN22

23 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN23

24 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN24

25 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN25

26 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN26

27 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN27

28 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN28

29 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN29

30 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN30

31 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN31

32 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN32

33 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN33

34 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN34

35 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN35

36 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN36

37 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN37

38 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN38

39 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN39

40 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN40

41 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN41

42 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN42

43 16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN43


"16.10.2012Öğr. Gör. Serkan ÖREN1 ÖRNEKLERİN TAŞINMASI VE SAKLAMA KOŞULLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları