Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 2002 - 2003 YILLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUM PAKETLERİ

3 1. UYUM PAKETİ Kanun No : 4744 Kabul Tarihi : 6.2.2002 Resmi Gazete : 19.2.2002 - 24676

4 “Devletin manevi şahsiyetine hakaret” sayılan fiilleri kapsayan TCK’nın 159. maddesinde yer alan cezalarda indirime gidilmiştir. Bu suçun cezasının üst sınırı 6 yıldan 3 yıla indirilmiştir. “Devletin manevi şahsiyetine hakaret” sayılan fiilleri kapsayan TCK’nın 159. maddesinde yer alan cezalarda indirime gidilmiştir. Bu suçun cezasının üst sınırı 6 yıldan 3 yıla indirilmiştir. TCK’nın 312. maddesinde kelime değişiklikleri yapıldı. Çok eleştirilen “olasılık” kelimesi yerine “tehlike” kelimesi, “kişileri” tabiri yerine ise “halkı” tabiri getirilmiştir. TCK’nın 312. maddesinde kelime değişiklikleri yapıldı. Çok eleştirilen “olasılık” kelimesi yerine “tehlike” kelimesi, “kişileri” tabiri yerine ise “halkı” tabiri getirilmiştir.

5 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7. ve 8. maddelerinde öngörülen hapis ve para cezalarında indirime gidilmiştir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7. ve 8. maddelerinde öngörülen hapis ve para cezalarında indirime gidilmiştir. 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16. maddesinde değişiklik yapılmıştır. (Hakimin tutukluyu mutlaka dinlemesi ve 4 günlük gözaltı süresi 7 güne savcının talebiyle uzayabiliyor. ) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16. maddesinde değişiklik yapılmıştır. (Hakimin tutukluyu mutlaka dinlemesi ve 4 günlük gözaltı süresi 7 güne savcının talebiyle uzayabiliyor. ) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 107. ve 128. maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. (Kişinin bir yakınına hemen haber verilmesi ) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 107. ve 128. maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. (Kişinin bir yakınına hemen haber verilmesi )

6 2. UYUM PAKETİ Kanun No : 4748 Kabul Tarihi : 26.3.2002 Resmi Gazete : 9.4.2002 - 24712

7 Yasa, Anayasa'da yapılan değişiklikler ile Türk Medeni Kanununda yer alan hükümlere uyum sağlanması ve Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde kısa vadede alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak çeşitli yasalarda değişiklik öngörüyor. Yasa, Anayasa'da yapılan değişiklikler ile Türk Medeni Kanununda yer alan hükümlere uyum sağlanması ve Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde kısa vadede alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak çeşitli yasalarda değişiklik öngörüyor.

8 Bu kapsamda; Bu kapsamda; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nda, (m. 1) 5680 sayılı Basın Kanunu'nda, (m. 2, m. 7) 5680 sayılı Basın Kanunu'nda, (m. 2, m. 7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda, (m. 3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda, (m. 3) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda, (m. 4) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda, (m. 4) 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nda, (m. 5, m.7) 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nda, (m. 5, m.7) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda, (m. 6, m.7) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda, (m. 6, m.7) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda, (m. 7) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda, (m. 7) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da, (m. 7) değişiklikler yapılmıştır. 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da, (m. 7) değişiklikler yapılmıştır.

9 2. Uyum Paketinin Getirdiği Değişiklikler 18 yaşında ve fiil ehliyetine sahip herkese dernek kurma hakkı tanındı. 18 yaşında ve fiil ehliyetine sahip herkese dernek kurma hakkı tanındı. Affa uğramış olsalar bile, bazı suçlardan daha önce hüküm giyenlerin ise dernek kurması yasaklandı. Affa uğramış olsalar bile, bazı suçlardan daha önce hüküm giyenlerin ise dernek kurması yasaklandı. 312. maddeden hüküm giyenler de 5 yıl süreyle bu haktan mahrum edildi. 312. maddeden hüküm giyenler de 5 yıl süreyle bu haktan mahrum edildi. Dernek, sendika ve meslek kuruluşlarına amaçları dışında da toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilme hakkı tanındı. Dernek, sendika ve meslek kuruluşlarına amaçları dışında da toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilme hakkı tanındı. Bu toplantıları düzenleme yaşı da 21’den 18’e indirildi. Bu toplantıları düzenleme yaşı da 21’den 18’e indirildi.

10 İşkence ve kötü muamele sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hükmettiği tazminatın, bu suçları işleyen görevlilere ödettirilmesi hükmü getirildi. İşkence ve kötü muamele sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hükmettiği tazminatın, bu suçları işleyen görevlilere ödettirilmesi hükmü getirildi. Parti kapatmalarda "odak olma" tanımında partiler lehinde düzenleme yapıldı. Parti kapatmalarda "odak olma" tanımında partiler lehinde düzenleme yapıldı. Partilere kapatma yerine, Hazine yardımından men cezası verilebileceği ibaresi eklendi. Partilere kapatma yerine, Hazine yardımından men cezası verilebileceği ibaresi eklendi. Basın Kanunu’nda yer alan "yasaklanmış dil" kavramı kaldırıldı. Basın Kanunu’nda yer alan "yasaklanmış dil" kavramı kaldırıldı. Suç işleyen basın kuruluşlarının kapatılma süresi de 30 günden 15 güne indirildi. Suç işleyen basın kuruluşlarının kapatılma süresi de 30 günden 15 güne indirildi.

11 Basılı eserlerin toplatılması, basım makineleri ve aletlerine el konulmasının ancak mahkeme kararı ile olabileceği ibaresi konuldu. Basılı eserlerin toplatılması, basım makineleri ve aletlerine el konulmasının ancak mahkeme kararı ile olabileceği ibaresi konuldu. Sanık ile avukatının görüşmelerini sınırlandıran madde kaldırıldı. Sanık ile avukatının görüşmelerini sınırlandıran madde kaldırıldı. Kaymakamlara sadece mülki idare amirliği sınıfından olanlar vekalet edebilecek. Kaymakamlara sadece mülki idare amirliği sınıfından olanlar vekalet edebilecek. Jandarma komutanları bundan böyle kaymakamlara vekalet edemeyecek. Jandarma komutanları bundan böyle kaymakamlara vekalet edemeyecek.

12 3.UYUM PAKETİ Kanun No: 4771 Kabul Tarihi : 3.8.2002 Resmi Gazete: 9.8.2002 - 24841

13 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nce (ABGS) hazırlanan, Adalet Bakanlığı'nca son şekli verilen, AB'ye uyum sürecinde çeşitli yasalarda değişiklik yapan teklif, 3 Ağustos 2002'de TBMM'de kabul edildi. Yasa, 9 Ağustos 2002'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nce (ABGS) hazırlanan, Adalet Bakanlığı'nca son şekli verilen, AB'ye uyum sürecinde çeşitli yasalarda değişiklik yapan teklif, 3 Ağustos 2002'de TBMM'de kabul edildi. Yasa, 9 Ağustos 2002'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

14 3. Uyum Paketinin Getirdiği Değişiklikler Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezaları hariç olmak üzere, idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür. Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezaları hariç olmak üzere, idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür. İdam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları şartla salıverilmeye ilişkin hükümlerden yararlanamaz. Bunlar hakkında müebbet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder. İdam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları şartla salıverilmeye ilişkin hükümlerden yararlanamaz. Bunlar hakkında müebbet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder.

15 Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesine, “sadece eleştirmek maksadıyla yapılan yazılı, sözlü veya görüntülü düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez.” ibaresi eklendi. Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesine, “sadece eleştirmek maksadıyla yapılan yazılı, sözlü veya görüntülü düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez.” ibaresi eklendi. “Göçmen kaçakçılığı” ile ilgili cezai müeyyideler arttırılmıştır.(yaşamlarını tehlikeye sokmuşsa ceza yarısı oranında, ölüm varsa 1 kat arttırılır) “Göçmen kaçakçılığı” ile ilgili cezai müeyyideler arttırılmıştır.(yaşamlarını tehlikeye sokmuşsa ceza yarısı oranında, ölüm varsa 1 kat arttırılır) “Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzeri uygulamalara tâbi kılmak” suçunu işleyenlere ek cezalar getirilerek caydırıcılık arttırılmıştır. “Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzeri uygulamalara tâbi kılmak” suçunu işleyenlere ek cezalar getirilerek caydırıcılık arttırılmıştır.

16 Dernekler Kanunu’nda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: Dernekler Kanunu’nda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: Madde 11: Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır. Madde 11: Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır. Madde 12: Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye’deki faaliyetlerine, karşılıklı olmak koşuluyla, kültürel, ekonomik, teknik, sportif ve bilimsel konularda bilgi veya teknolojilerinden yararlanılmak üzere Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. Madde 12: Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye’deki faaliyetlerine, karşılıklı olmak koşuluyla, kültürel, ekonomik, teknik, sportif ve bilimsel konularda bilgi veya teknolojilerinden yararlanılmak üzere Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca izin verilebilir.

17 Vakıflar Kanunu’nda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: Vakıflar Kanunu’nda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: Cemaat vakıfları, vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Bakanlar Kurulunun izniyle dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler. Cemaat vakıfları, vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Bakanlar Kurulunun izniyle dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler. Cemaat vakıflarına ait olan taşınmaz mallar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurulması hâlinde vakıf adına tescil olunur. Cemaat vakıfları adına bağışlanan veya vasiyet olunan taşınmaz mallar da bu madde hükümlerine tâbidir. Cemaat vakıflarına ait olan taşınmaz mallar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurulması hâlinde vakıf adına tescil olunur. Cemaat vakıfları adına bağışlanan veya vasiyet olunan taşınmaz mallar da bu madde hükümlerine tâbidir.

18 Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’deki Değişiklikler: Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’deki Değişiklikler: Türkiye’de kurulan vakıflar, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun izniyle yurt dışında faaliyet gösterebilirler. Türkiye’de kurulan vakıflar, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun izniyle yurt dışında faaliyet gösterebilirler. Yabancı ülkelerde kurulmuş vakıflar, karşılıklı olmak koşuluyla, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun izniyle Türkiye’de faaliyette bulunabilirler. Yabancı ülkelerde kurulmuş vakıflar, karşılıklı olmak koşuluyla, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun izniyle Türkiye’de faaliyette bulunabilirler.

19 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ndaki Değişiklikler: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ndaki Değişiklikler: Yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, İçişleri Bakanlığının iznine bağlandı. Yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, İçişleri Bakanlığının iznine bağlandı. Ayrıca, toplantının yapılacağı mahallin en büyük mülkî idare amirliğine toplantıdan en az 48 saat önce yapılacak bildirimle, topluluğa hitap etmeleri, afiş, pankart, resim, levha, araç ve gereçler taşımaları mümkün olduğu hükmü eklendi. Ayrıca, toplantının yapılacağı mahallin en büyük mülkî idare amirliğine toplantıdan en az 48 saat önce yapılacak bildirimle, topluluğa hitap etmeleri, afiş, pankart, resim, levha, araç ve gereçler taşımaları mümkün olduğu hükmü eklendi.

20 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na ilave edilen bir madde ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlarda yargı kararının tazminatla giderilemeyecek sonuçlar doğurduğu anlaşılırsa AİHM kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Yargıtay 1. Başkanlığı’ndan yargılamanın yenilenmesinin istenmesine imkan sağlanmıştır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na ilave edilen bir madde ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlarda yargı kararının tazminatla giderilemeyecek sonuçlar doğurduğu anlaşılırsa AİHM kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Yargıtay 1. Başkanlığı’ndan yargılamanın yenilenmesinin istenmesine imkan sağlanmıştır.

21 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu’ndaki Değişiklikler: Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu’ndaki Değişiklikler: RTÜK Kanunu’nda yapılan değişiklikle Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapabilmesine olanak sağlanıyor. Bu yayınlar “Cumhuriyet’in Anayasa’da belirtilen temel niteliklerine devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz.” hükmü getirilmiştir. RTÜK Kanunu’nda yapılan değişiklikle Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapabilmesine olanak sağlanıyor. Bu yayınlar “Cumhuriyet’in Anayasa’da belirtilen temel niteliklerine devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz.” hükmü getirilmiştir. Basın Kanunu’nda yer alan para cezaları arttırılmış ve yeni cezalar eklenmiştir. Basın Kanunu’nda yer alan para cezaları arttırılmış ve yeni cezalar eklenmiştir.

22 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nda çeşitli düzenlemeler yapılarak AB Müktesebatına uyumlu hale getirilmiştir. Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nda çeşitli düzenlemeler yapılarak AB Müktesebatına uyumlu hale getirilmiştir. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu’nun adı “Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.(Anayasa’ya aykırı olmama hükmü yine var) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu’nun adı “Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.(Anayasa’ya aykırı olmama hükmü yine var) –.–.

23 4. UYUM PAKETİ NE GETİRİYOR? 11 Ocak 2003 24990 sayılı RG 4778 nolu kanun Siyasi Partiler Yasası ve Adli Sicil Kanunu'nda değişiklik yapılarak siyasi yasaklar yumuşatıldı. Siyasi yasaklıların milletvekili seçilmelerinin önündeki engel kaldırıldı. (terör eylemlerinden mahkum olmama hükmü sayesinde) Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Böylece parti kapatılmasını zorlaştıran düzenlemeler getirildi. İşkence cezalarının paraya çevrilemeyeceği ve bu cezaların ertelenemeyeceği yönünde değişiklik yapıldı.

24 Olağanüstü Hal Bölgesindeki hükümlü ve tutukluların ifadeleri alınmak üzere cezaevinden çıkarılmaları sınırlandı. 10 gün olan sorgulama süresi 7 güne indirildi ayrıca yasal haklarının bu süre zarfında korunması ve geliş gidişlerde doktor kontrolünden geçirilmesi hükmü eklendi. Olağanüstü Hal Bölgesindeki hükümlü ve tutukluların ifadeleri alınmak üzere cezaevinden çıkarılmaları sınırlandı. 10 gün olan sorgulama süresi 7 güne indirildi ayrıca yasal haklarının bu süre zarfında korunması ve geliş gidişlerde doktor kontrolünden geçirilmesi hükmü eklendi. Dernek kurma özgürlüğü genişletildi. Derneklerin yurtdışı yazışmalarında ve resmi olmayan işlerinde yabancı dilleri kullanmalarına imkan tanındı. Dernek kurma özgürlüğü genişletildi. Derneklerin yurtdışı yazışmalarında ve resmi olmayan işlerinde yabancı dilleri kullanmalarına imkan tanındı.

25 Siyasi partilerin partiye üye olma yeterliliğine sahip en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulabileceği hükmü getirildi. Siyasi partilerin partiye üye olma yeterliliğine sahip en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulabileceği hükmü getirildi. Anayasa’da yazılı nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir siyasi partinin kapatılması davası açılması ; Re’sen, Bakanlar Kurulu Kararı üzerine Adalet Bakanı’nın istemiyle veya bir siyasi partinin istemi üzerine olacak hükmü getirildi. Anayasa’da yazılı nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir siyasi partinin kapatılması davası açılması ; Re’sen, Bakanlar Kurulu Kararı üzerine Adalet Bakanı’nın istemiyle veya bir siyasi partinin istemi üzerine olacak hükmü getirildi.

26 Türkiye’de ikamet eden yabancılara dilekçe hakkı verildi. Türkiye’de ikamet eden yabancılara dilekçe hakkı verildi. Basın Kanunu’nda yapılan değişiklikle basın organları haber kaynaklarını açıklamaya zorlanamaz hükmü getirildi. Basın Kanunu’nda yapılan değişiklikle basın organları haber kaynaklarını açıklamaya zorlanamaz hükmü getirildi. Adli sicilden silinemeyecek suç kavramı kaldırılıyor ve alınan mahkumiyetlerin suç tarihinde 18 yaşını tamamlamış olanlar için adli sicil kayıtları 10 yıl sonra silinebilir hale getirildi. Suç tarihinde 18 yaşını tamamlamayanlar içinse BM Çocuk Hakları Dair Sözleşmeye Uygun olarak yeni düzenlemeler getirildi. Adli sicilden silinemeyecek suç kavramı kaldırılıyor ve alınan mahkumiyetlerin suç tarihinde 18 yaşını tamamlamış olanlar için adli sicil kayıtları 10 yıl sonra silinebilir hale getirildi. Suç tarihinde 18 yaşını tamamlamayanlar içinse BM Çocuk Hakları Dair Sözleşmeye Uygun olarak yeni düzenlemeler getirildi.

27 5. UYUM PAKETİ NE GETİRİYOR ? 4793 sayılı kanun 25014 sayılı RG (4 şubat 2003) AİHM kararlarına dayanarak yeniden yargılama yapılması kolaylaştırıldı. AİHM kararlarına dayanarak yeniden yargılama yapılması kolaylaştırıldı. Yasa hükümleri gereği, AİHM'e başvuran bir kişi, mahkemenin kendini haklı bulması durumunda, aleyhinde karar veren yerel mahkemeye yargılamanın iadesi için 1 yıl içinde doğrudan başvurabiliyor. (Başvurunun tazminatla giderilemeyecek sonuçlar doğurduğunun anlaşılması şartı aranmayacak) Yasa hükümleri gereği, AİHM'e başvuran bir kişi, mahkemenin kendini haklı bulması durumunda, aleyhinde karar veren yerel mahkemeye yargılamanın iadesi için 1 yıl içinde doğrudan başvurabiliyor. (Başvurunun tazminatla giderilemeyecek sonuçlar doğurduğunun anlaşılması şartı aranmayacak)

28 6. UYUM PAKETİ NE GETİRİYOR ? 4928 SAYILI YASA 19 Temmuz 2003 25173 RG Radyo ve TV’lerin Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı. Radyo ve TV’lerin Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı. Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapıldı. (8.madde kaldırıldı ve düşünce ve ifade özgürlüğü genişletildi) Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapıldı. (8.madde kaldırıldı ve düşünce ve ifade özgürlüğü genişletildi) Vakıflar Kanunu’nda değişiklik yapıldı. (Taşınmaz tescil süresi 6 aydan 18 aya çıkartıldı) Vakıflar Kanunu’nda değişiklik yapıldı. (Taşınmaz tescil süresi 6 aydan 18 aya çıkartıldı) Nüfus Kanunu’nda değişiklik yapıldı. (Ahlaka aykırı isim koyma yasağı getirildi ve çocuğun annesinin ismini alabilmesi hakkı getirildi) Nüfus Kanunu’nda değişiklik yapıldı. (Ahlaka aykırı isim koyma yasağı getirildi ve çocuğun annesinin ismini alabilmesi hakkı getirildi) Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapıldı. (Namus için çocuk öldürme cezası ağırlaştırıldı) Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapıldı. (Namus için çocuk öldürme cezası ağırlaştırıldı)

29 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Yasasında yapılan değişiklikle YSK’nın özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik yaptırım yetkisi hafifletildi. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Yasasında yapılan değişiklikle YSK’nın özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik yaptırım yetkisi hafifletildi. Türk vatandaşlarınca günlük yaşamda geleneksel olarak kullanılan farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması imkanının hem kamu hem de özel radyo ve TV kuruluşları aracılığıyla sağlanması yasal güvenceye kavuşturuldu. Türk vatandaşlarınca günlük yaşamda geleneksel olarak kullanılan farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması imkanının hem kamu hem de özel radyo ve TV kuruluşları aracılığıyla sağlanması yasal güvenceye kavuşturuldu. Seçim dönemlerinde 1 hafta olan yayın yasağı 24 saate indirildi. Seçim dönemlerinde 1 hafta olan yayın yasağı 24 saate indirildi.

30 KANUN ADI: ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KANUN NO: 4963 KABUL TARİHİ: 30 TEMMUZ 2003 RESMİ GAZETE : 7 AĞUSTOS 2003 tarih ve 25192 sayı 7. UYUM PAKETİ

31 7. UYUM PAKETİNİN GETİRDİKLERİ Sadece eleştirmek maksadıyla yapılan açıklamalar ceza gerektirmeyecek. Sadece eleştirmek maksadıyla yapılan açıklamalar ceza gerektirmeyecek. Yasak yayınlar imha edilmeyecek, sadece müsaderesine karar verilebilecek. Yasak yayınlar imha edilmeyecek, sadece müsaderesine karar verilebilecek. ''İşkence'' suçunun soruşturulması öncelikli işlerden olacak. ''İşkence'' suçunun soruşturulması öncelikli işlerden olacak. Sayıştay, Silahlı Kuvvetlerin elindeki mallar da dahil olmak üzere denetlemeler yapabilecek. Sayıştay, Silahlı Kuvvetlerin elindeki mallar da dahil olmak üzere denetlemeler yapabilecek. Dernek kurma hakları genişletildi. Tüzel kişiler de dernek kurabilecek. Dernek kurma hakları genişletildi. Tüzel kişiler de dernek kurabilecek. Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenin 6 ay önceden haber vermesine gerek olmayacak. Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenin 6 ay önceden haber vermesine gerek olmayacak. Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için özel kurslar açılabilecek. Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için özel kurslar açılabilecek.

32 7. UYUM PAKETİ Yasa, aşağıdaki Yasaların çeşitli maddelerinde değişiklik öngörüyor. Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK), Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK), Sayıştay Kanunu, Sayıştay Kanunu, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretim İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretim İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, Terörle Mücadele Yasası, Terörle Mücadele Yasası, Türk Medeni Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ve Askeri Mahkemeleri Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Kanunu Askeri Mahkemeleri Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Kanunu

33 Düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamının genişletilmesi amacıyla TCK’da yapılan değişiklikle TCK'nın 159. maddesinin birinci fıkrasında, devletin ve devlet görevlilerin manevi şahsiyetlerine ''tahkir ve tezyif'‘ suçlarına verilecek cezanın alt sınırı bir yıldan 6 aya indiriliyor. TCK'nın 159. maddesinin birinci fıkrasında, devletin ve devlet görevlilerin manevi şahsiyetlerine ''tahkir ve tezyif'‘ suçlarına verilecek cezanın alt sınırı bir yıldan 6 aya indiriliyor. Aynı maddeye eklenen fıkra ile ''Tahkir, tezyif ve sövme kastı bulunmaksızın, sadece eleştirmek maksadıyla yapılan düşünce açıklamalarının cezayı gerektirmeyeceği'' hükme bağlanıyor. Aynı maddeye eklenen fıkra ile ''Tahkir, tezyif ve sövme kastı bulunmaksızın, sadece eleştirmek maksadıyla yapılan düşünce açıklamalarının cezayı gerektirmeyeceği'' hükme bağlanıyor. TCK'nın ''terör örgütüne yardım ve yataklık'' yapanlara verilecek cezayı düzenleyen 169. maddesinde de yapılan değişiklikle ''...eder veya her ne suretle olursa olsun hareketlerini teshil (kolaylaştırma)'' ibaresi madde metninden çıkarılıyor. TCK'nın ''terör örgütüne yardım ve yataklık'' yapanlara verilecek cezayı düzenleyen 169. maddesinde de yapılan değişiklikle ''...eder veya her ne suretle olursa olsun hareketlerini teshil (kolaylaştırma)'' ibaresi madde metninden çıkarılıyor.

34 YAYIN İMHASINA SON TCK'nın ''genel ahlaka aykırı yayınlarla'' ilgili hükmü olan 426. maddesine de ''Bilim ve sanat eserleri ile edebi değere sahip olan eserler bu madde kapsamı dışındadır'' fıkrası ekleniyor. TCK'nın ''genel ahlaka aykırı yayınlarla'' ilgili hükmü olan 426. maddesine de ''Bilim ve sanat eserleri ile edebi değere sahip olan eserler bu madde kapsamı dışındadır'' fıkrası ekleniyor. Yasayla halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı yayınların imhası konusunda düzenleme yapılıyor. Yasayla halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı yayınların imhası konusunda düzenleme yapılıyor. Söz konusu yayınlara ilişkin ''ve imha'' ibaresi madde metninden çıkarıldı. Buna göre, söz konusu yayınlar imha edilmeyecek ve suça konu eşyanın sadece müsaderesine karar verilebilecek. Söz konusu yayınlara ilişkin ''ve imha'' ibaresi madde metninden çıkarıldı. Buna göre, söz konusu yayınlar imha edilmeyecek ve suça konu eşyanın sadece müsaderesine karar verilebilecek.

35 İŞKENCE DAVALARI ADLİ TATİLDE DE GÖRÜLECEK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na (CMUK) eklenen maddeyle ''işkence'' suçunun soruşturulması öncelikli işlerden sayılıyor. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na (CMUK) eklenen maddeyle ''işkence'' suçunun soruşturulması öncelikli işlerden sayılıyor. Buna göre, TCK’nın ''işkence'' suçunu düzenleyen 243.ve 245. maddelerinde yazılı suçları işleyenler hakkında soruşturma ve kovuşturmalar acele işlerden sayılacak, öncelik ve ivedilikle ele alınacak. Buna göre, TCK’nın ''işkence'' suçunu düzenleyen 243.ve 245. maddelerinde yazılı suçları işleyenler hakkında soruşturma ve kovuşturmalar acele işlerden sayılacak, öncelik ve ivedilikle ele alınacak. Bu suçlarla ilgili davalarda duruşmalara zorunluluk olmadıkça otuz günden fazla ara verilmeyecek, adli tatilde de bakılacak. Bu suçlarla ilgili davalarda duruşmalara zorunluluk olmadıkça otuz günden fazla ara verilmeyecek, adli tatilde de bakılacak.

36 BARIŞ ZAMANINDAKİ SUÇLAR BARIŞ ZAMANINDAKİ SUÇLAR Yasayla, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesine, ''Askeri Ceza Kanunu'nun 58. maddesinde yazılı suçların, barış zamanında asker olmayan kişiler tarafından işlenmesi halinde, bu suçlara ilişkin davalar askeri mahkemelerde görülmez'' hükmü ekleniyor. Yasayla, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesine, ''Askeri Ceza Kanunu'nun 58. maddesinde yazılı suçların, barış zamanında asker olmayan kişiler tarafından işlenmesi halinde, bu suçlara ilişkin davalar askeri mahkemelerde görülmez'' hükmü ekleniyor. Buna göre, asker olmayan kişiler barış zamanında, ''askerleri kanunlara karşı itaatsizliğe teşvik etme'' ve ''halkı askerlikten soğutma'' suçlarını işlemesi durumunda sivil mahkemelerde yargılanacak. Buna göre, asker olmayan kişiler barış zamanında, ''askerleri kanunlara karşı itaatsizliğe teşvik etme'' ve ''halkı askerlikten soğutma'' suçlarını işlemesi durumunda sivil mahkemelerde yargılanacak.

37 TBMM'NİN BÜTÇE DENETİMİ GÜÇLENİYOR Sayıştay Kanunu'na eklenen maddeyle de TBMM'nin bütçeyi denetleme yetkisi güçlendiriliyor. Sayıştay Kanunu'na eklenen maddeyle de TBMM'nin bütçeyi denetleme yetkisi güçlendiriliyor. Sayıştay, talep edilen konuyla sınırlı olmak kaydıyla denetimine tabi olup olmadığına bakmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ve işlemleri ile aynı usule bağlı olarak, kamu kaynak ve imkanlarından yararlanan her türlü kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerini denetleyebilecek. Sayıştay, talep edilen konuyla sınırlı olmak kaydıyla denetimine tabi olup olmadığına bakmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ve işlemleri ile aynı usule bağlı olarak, kamu kaynak ve imkanlarından yararlanan her türlü kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerini denetleyebilecek. Denetim sonuçları, ilgili komisyonlarda değerlendirilmek üzere TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Denetim sonuçları, ilgili komisyonlarda değerlendirilmek üzere TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

38 TBMM’NİN DENETİMİ Silahlı Kuvvetler'in elindeki devlet mallarının denetlenmesi, milli savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak yapılacak. Silahlı Kuvvetler'in elindeki devlet mallarının denetlenmesi, milli savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak yapılacak. Bu denetimin yapılmasına ilişkin esas ve usuller, Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Sayıştay'ın görüşü alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen ''Gizli'' gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenecek. Bu denetimin yapılmasına ilişkin esas ve usuller, Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Sayıştay'ın görüşü alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen ''Gizli'' gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenecek. Sayıştay Başkanı, yapılacak denetimler sırasında gerekli görmesi halinde, Sayıştay dışında uzman da çalıştırmaya yetkili olacak Sayıştay Başkanı, yapılacak denetimler sırasında gerekli görmesi halinde, Sayıştay dışında uzman da çalıştırmaya yetkili olacak

39 ÇOCUK MAHKEMELERİNDE YAŞ SINIRI Yasayla, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; ''15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde bakılır'' ''15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde bakılır'' fıkrasında yer alan ''15'' ibaresi ''18'' şeklinde değiştiriliyor. fıkrasında yer alan ''15'' ibaresi ''18'' şeklinde değiştiriliyor.

40 TÜZEL KİŞİLER DERNEK KURABİLECEK Yasa, tüzel kişilerin de dernek kurabileceğini hükme bağlarken, dernek kurmaya ilişkin yasakları daraltıyor. Yasa, tüzel kişilerin de dernek kurabileceğini hükme bağlarken, dernek kurmaya ilişkin yasakları daraltıyor. Dernekler Kanunu'nunda yapılan değişiklikle, daha önce''en az 7 gerçek kişinin'' biraraya gelerek dernek kurabileceğine ilişkin ibare, ''gerçek veya tüzel en az yedi kişinin'' dernek kurabileceği şeklinde değiştiriliyor. Dernekler Kanunu'nunda yapılan değişiklikle, daha önce''en az 7 gerçek kişinin'' biraraya gelerek dernek kurabileceğine ilişkin ibare, ''gerçek veya tüzel en az yedi kişinin'' dernek kurabileceği şeklinde değiştiriliyor. Dernek kurma hakkıyla ilgili getirilen bir başka hükümle, halen ''medeni hakları kullanma ehliyetini sahip'' ifadesi ''fiil ehliyetine sahip'' şeklinde düzenleniyor. Dernek kurma hakkıyla ilgili getirilen bir başka hükümle, halen ''medeni hakları kullanma ehliyetini sahip'' ifadesi ''fiil ehliyetine sahip'' şeklinde düzenleniyor. Ancak, TSK ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen memur statüsündeki kamu hizmeti görevlileri dernek kuramayacak. Ancak, TSK ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen memur statüsündeki kamu hizmeti görevlileri dernek kuramayacak.

41 DERNEK KURMASI YASAK OLANLAR Ancak, TSK ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen memur statüsündeki kamu hizmeti görevlileri Ancak, TSK ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen memur statüsündeki kamu hizmeti görevlileri SÜREKLİ OLARAK TCK'nın devletin şahsiyetini karşı cürüm işleyenler, TCK'nın devletin şahsiyetini karşı cürüm işleyenler, Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştıranlar, Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştıranlar, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle mahkum olanlar Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle mahkum olanlar Para ve değerli kağıtlarda sahtekarlık suçunu işleyenler Para ve değerli kağıtlarda sahtekarlık suçunu işleyenler 2 YIL SÜREYLE DERNEK KURAMAYACAK. 2 YIL SÜREYLE DERNEK KURAMAYACAK.

42 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASASI Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nda yapılan değişiklikle “Toplantı ve gösteriler lüzum görülmesi halinde 30 gün yerine ancak 10 gün ertelenebilecek” Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nda yapılan değişiklikle “Toplantı ve gösteriler lüzum görülmesi halinde 30 gün yerine ancak 10 gün ertelenebilecek” Cumhuriyet'in nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün ve genel ahlakın, genel sağlığın korunması amacıyla da bir toplantı 2 ay yerine ancak 1 ayı aşmamak üzere ertelenebilecek. Cumhuriyet'in nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün ve genel ahlakın, genel sağlığın korunması amacıyla da bir toplantı 2 ay yerine ancak 1 ayı aşmamak üzere ertelenebilecek.

43 DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanununda yapılan değişiklikle; ''Eğitim ve öğretim kurumlarında, Türk vatandaşlarına Türkçe'den başka hiçbir dil, ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.” ''Eğitim ve öğretim kurumlarında, Türk vatandaşlarına Türkçe'den başka hiçbir dil, ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.” Ancak, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için, özel kurslar açılabilir. Ancak, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için, özel kurslar açılabilir. Bu kurslar ve buradaki derslerde, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı öğretim yapılamaz. Bu kurslar ve buradaki derslerde, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı öğretim yapılamaz. Bu kursların ve derslerin açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu kursların ve derslerin açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Türkiye'de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı diller, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir.'' Türkiye'de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı diller, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir.''

44 MGK'YA CUMHURBAŞKANI ONAYI Yasa, MGK Genel Sekreteri'nin, Başbakan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanmasını öngörüyor. Yasa, MGK Genel Sekreteri'nin, Başbakan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanmasını öngörüyor. Söz konusu atamanın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi halinde, Genelkurmay Başkanı'nın olumlu görüşü alınacak. Söz konusu atamanın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi halinde, Genelkurmay Başkanı'nın olumlu görüşü alınacak.

45 MİLLİ GÜVENLİK KURULUNUN YAPISI MGK, milli güvenlik ve devletin milli güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alacak ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit edecek. MGK, milli güvenlik ve devletin milli güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alacak ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit edecek. Başbakan, MGK'nın tavsiye kararları ve görüşlerini değerlendirmek üzere BK'na sunulması ve bu tavsiye kararlarının BK’da kabul edilmesi halinde, bunların uygulanmasında koordinasyonu izlemek üzere bir başbakan yardımcısını görevlendirebilecek. Başbakan, MGK'nın tavsiye kararları ve görüşlerini değerlendirmek üzere BK'na sunulması ve bu tavsiye kararlarının BK’da kabul edilmesi halinde, bunların uygulanmasında koordinasyonu izlemek üzere bir başbakan yardımcısını görevlendirebilecek. Bir başka değişikliğe göre, MGK ayda 1 kez yerine 2 ayda bir toplanacak. Bir başka değişikliğe göre, MGK ayda 1 kez yerine 2 ayda bir toplanacak. MGK, gerektiğinde Başbakan'ın teklifi üzerine veya doğrudan Cumhurbaşkanı'nın çağrısı ile de toplanabilecek. MGK, gerektiğinde Başbakan'ın teklifi üzerine veya doğrudan Cumhurbaşkanı'nın çağrısı ile de toplanabilecek.

46 MGK GENEL SEKRETERİ'NİN GÖREVLERİ Yasa, MGK Genel Sekreterliği'nin görev ve yetkilerini tek maddede topluyor. Mevcut yasada 10 fıkrada ayrıntılı olarak düzenlenen MGK Genel Sekreterliği'nin görev ve yetkileri, yeni düzenleme ile ; Yasa, MGK Genel Sekreterliği'nin görev ve yetkilerini tek maddede topluyor. Mevcut yasada 10 fıkrada ayrıntılı olarak düzenlenen MGK Genel Sekreterliği'nin görev ve yetkileri, yeni düzenleme ile ; a) Milli Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür, b) Milli Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir yerine getirir şeklinde iki fıkraya indiriliyor. şeklinde iki fıkraya indiriliyor.

47 MGK GENEL SEKRETERİ'NİN ATANMASI Eski düzenlemeye göre, MGK Genel Sekreteri orgeneral - oramiral rütbesindeki silahlı kuvvetler mensupları arasından Genelkurmay Başkanı'nın teklifi, Başbakan'ın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nun kararıyla atanıyor. Eski düzenlemeye göre, MGK Genel Sekreteri orgeneral - oramiral rütbesindeki silahlı kuvvetler mensupları arasından Genelkurmay Başkanı'nın teklifi, Başbakan'ın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nun kararıyla atanıyor. Yasaya göre, MGK Genel Sekreteri, Başbakan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanacak. Söz konusu atamanın, TSK mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi halinde Genelkurmay Başkanı'nın olumlu görüşü alınacak. Yasaya göre, MGK Genel Sekreteri, Başbakan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanacak. Söz konusu atamanın, TSK mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi halinde Genelkurmay Başkanı'nın olumlu görüşü alınacak.

48 VAKIFLAR Vak. Gen. Müd'nün Teşk. ve Gör. Hak. KHK‘de yapılan değişiklikle; Türkiye'de kurulan vakıflar, amaçları doğrultusunda uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilecek. Türkiye'de kurulan vakıflar, amaçları doğrultusunda uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilecek. Yabancı ülkelerde kurulmuş vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı'nın izniyle Türkiye'de faaliyette bulunabilecek, temsilcilik ve şube açabilecekler, üst kuruluşlar kurabilecekler, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilecekler veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilecekler. Yabancı ülkelerde kurulmuş vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı'nın izniyle Türkiye'de faaliyette bulunabilecek, temsilcilik ve şube açabilecekler, üst kuruluşlar kurabilecekler, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilecekler veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilecekler. Bu vakıflar, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında uygulanan mevzuata tabi olacak. Bu vakıflar, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında uygulanan mevzuata tabi olacak.

49 ŞİDDETE TEŞVİK Yasayla, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinin ikinci fıkrasını değiştiriliyor. Yasayla, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinin ikinci fıkrasını değiştiriliyor. Terör örgütü mensuplarına yardım edenlere veya şiddet veya diğer terör yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 500 milyon liradan 1 milyar liraya kadar ağır para cezası verilecek. Terör örgütü mensuplarına yardım edenlere veya şiddet veya diğer terör yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 500 milyon liradan 1 milyar liraya kadar ağır para cezası verilecek. Eski hükümde ''şiddete'' teşvik unsuru bulunmuyordu. Eski hükümde ''şiddete'' teşvik unsuru bulunmuyordu.

50 GÖRÜŞLER Org. Tuncer Kılınç, Org. Tuncer Kılınç, “Genel sekreterlik bünyesindeki seçkin elemanlarıyla üç hafta öncesine kadar belirtilen bu görevleri büyük bir sorumluluk anlayışı ve heyecanla yürütmekte iken 7’nci Uyum Paketi’nin yasalaşmasıyla hukuken varlığını korumuş ancak adeta işlevsiz bir hale gelmiştir.” Adalet Bakanı Cemil Çiçek : Adalet Bakanı Cemil Çiçek : “7. Uyum Paketi’ni MGK’ya endekslemeyelim” dedi. Çiçek, 7’nci Uyum Paketi’nde ulusal programda yer alıp da şu ana kadar hayata geçirilemeyen yasal düzenlemelerin bulunacağını da bildirdi ve 7’nci Uyum Paketi’nin Türkiye’de demokrasinin standartlarını yükselteceğini söyledi “7. Uyum Paketi’ni MGK’ya endekslemeyelim” dedi. Çiçek, 7’nci Uyum Paketi’nde ulusal programda yer alıp da şu ana kadar hayata geçirilemeyen yasal düzenlemelerin bulunacağını da bildirdi ve 7’nci Uyum Paketi’nin Türkiye’de demokrasinin standartlarını yükselteceğini söyledi

51 GÖRÜŞLER Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül : "Paket olarak yapacağımız şeyleri yaptık, sıra bunların uygulamasına geldi. Bunlar da uygulanacaktır. Çünkü Türkiye, çok kararlıdır, 2004 yılındaki fırsatı kaçırmayacaktır" "Paket olarak yapacağımız şeyleri yaptık, sıra bunların uygulamasına geldi. Bunlar da uygulanacaktır. Çünkü Türkiye, çok kararlıdır, 2004 yılındaki fırsatı kaçırmayacaktır" Sivil Toplum Kuruşları’ndan destek 7. Uyum Paketi’ne destek İktisadi Kalkınma Vakfı’nın öncülüğünde bir araya gelen 17 sivil toplum örgütü bir bildiriyle 7. Uyum Paketi’ne destek verdi. 7. Uyum Paketi’ne destek İktisadi Kalkınma Vakfı’nın öncülüğünde bir araya gelen 17 sivil toplum örgütü bir bildiriyle 7. Uyum Paketi’ne destek verdi.

52 GÖRÜŞLER Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) : TÜSİAD, 7. Uyum Paketi’nin TBMM’ye sevk edildiği biçimde yasalaşmasının Kopenhag Siyasi Kriterleri’nin karşılanması için önemli bir aşama olduğunu bildirdi. TÜSİAD, 7. Uyum Paketi’nin TBMM’ye sevk edildiği biçimde yasalaşmasının Kopenhag Siyasi Kriterleri’nin karşılanması için önemli bir aşama olduğunu bildirdi. CHP İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve Algan Hacaloğlu Yapılan değişikliklerle, MGK Genel Sekreterliği'nin 'tamamen anlamsız, işlevsiz' hale getirildiğini öne sürerek 'MGK gibi örgütler bir gün herkese lazım olur' dedi. Yapılan değişikliklerle, MGK Genel Sekreterliği'nin 'tamamen anlamsız, işlevsiz' hale getirildiğini öne sürerek 'MGK gibi örgütler bir gün herkese lazım olur' dedi.

53 DIŞ BASINDA 7. PAKET Alman basınında 7'inci Uyumu Paketi'yle ilgili yorumlar ; “Türkiye politikayı askerden arındırıyor”, “Türkiye politikayı askerden arındırıyor”, “Askere karşı darbe”, “Askere karşı darbe”, “Türkiye askere sınırlarını gösterdi”, “ “Türkiye askere sınırlarını gösterdi”, “ “Türkler Brüksel önlerinde” gibi başlıklar dikkati çekiyor. “Türkler Brüksel önlerinde” gibi başlıklar dikkati çekiyor. Fransız, Ouest-France gazetesi: Türk Parlamentosu, Ankara ile AB’yi yakınlaştırmaya yönelik yeni bir reform paketini kabul etti. 1960 yılından beri üç ihtilal yapan generaller, siyasi iktidardaki yerlerini kaybettiler. Türk Parlamentosu, Ankara ile AB’yi yakınlaştırmaya yönelik yeni bir reform paketini kabul etti. 1960 yılından beri üç ihtilal yapan generaller, siyasi iktidardaki yerlerini kaybettiler.

54 DIŞ BASINDA 7. PAKET AB Dönem Başkanı İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Surdo, 7. Uyum Paketi’ni olumlu bir adım olarak gördüklerini söyledi ve uygulamada ilerleme kaydedilmesi durumunda 2005 yılının ilk aylarında müzakerelerin başlayabileceğini kaydetti. 7. Uyum Paketi’ni olumlu bir adım olarak gördüklerini söyledi ve uygulamada ilerleme kaydedilmesi durumunda 2005 yılının ilk aylarında müzakerelerin başlayabileceğini kaydetti.Verheugen "AB Komisyonu, TBMM’nin 7. uyum paketini ittifakla kabul etmesini memnuniyetle karşılamıştır. "AB Komisyonu, TBMM’nin 7. uyum paketini ittifakla kabul etmesini memnuniyetle karşılamıştır. Reform sürecinin devam etmesi, Türk hükümetinin Kopenhag siyasi kriterlerine uyumun sağlanması için gerekli yasal reformları devam ettirme konusunda güçlü kararlılığını göstermektedir. Reform sürecinin devam etmesi, Türk hükümetinin Kopenhag siyasi kriterlerine uyumun sağlanması için gerekli yasal reformları devam ettirme konusunda güçlü kararlılığını göstermektedir. Milli Güvenlik Kurulu’nun yapısı ve işleyişinde reform, ordunun sivil denetimi konusunda AB üye ülkelerdeki uygulamalara uyum yönünde ciddi bir adımdır. Milli Güvenlik Kurulu’nun yapısı ve işleyişinde reform, ordunun sivil denetimi konusunda AB üye ülkelerdeki uygulamalara uyum yönünde ciddi bir adımdır.


"AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları