Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPISAL MODEL (SALVADOR MİNUCHİN) Ailenin yapısı: Aile bireyleri arasındaki etkileşim nasıl düzenlenmiştir?  - Ailenin işlev örüntüleri ne kadar esnektir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPISAL MODEL (SALVADOR MİNUCHİN) Ailenin yapısı: Aile bireyleri arasındaki etkileşim nasıl düzenlenmiştir?  - Ailenin işlev örüntüleri ne kadar esnektir?"— Sunum transkripti:

1 YAPISAL MODEL (SALVADOR MİNUCHİN) Ailenin yapısı: Aile bireyleri arasındaki etkileşim nasıl düzenlenmiştir?  - Ailenin işlev örüntüleri ne kadar esnektir?  - Aile bireylerinin yakınlığı ne kadardır? İç içe (enmeshed) ilişkilerden kopuk (disengaged) ilişkilere kadar değişir.  - Ailenin ardalanı nasıldır? Destek kaynakları ve yaşamsal zorlayıcı etmenler nelerdir? Örn. Geniş aile, ev, iş ve okul ortamları.  - Aile hangi gelişimsel dönemlerdedir?  - “Hasta” olarak tanımlanan kişinin belirtileri ailede ne gibi amaçlara hizmet etmektedir ve ailenin etkileşim örüntüleri içine nasıl yerleşmiştir.

2 §Aile içi etkileşimin başlıca özellikleri:  - Sınırlar  - İttifaklar  - Güç dengeleri

3 §Üç-eksenli Şema  - Ailenin gelişimsel-işlevsel bozuklukları: Evlilik, çocuk sahibi olma, çocuk yetiştirme, ayrışma-bireyleşme, ayrılık/boşanma, tek- ebeveynli aile, yeniden evlenme ve süregen yapısal değişiklikler  - Ailede alt sistem işlev bozuklukları: eşler arası, ana-baba çocuk ve kardeşler alt sistemleri.  - Aile grubu işlev bozuklukları: yetersiz işlev görme, aşırı yapılandırılmışlık, sağlıksız bütünleşmeler, duygusal kopukluk, dezorganizasyon, sosyal yalıtılmışlık, sosyal sapkınlık, çeşitli gizler, gizemler, temalar ya da inançların egemenliği.

4 §Sirkumpleks Model   Kohezyon (bütünlük)   Uyum becerileri  - Kaotik  - Esnek  - Standart  - Katı

5 §Sistemik Aile Tedavisinin Temel İlkeleri §1. Varsayım Oluşturma   Aile neden o gün., o sorunla başvurmuştur?   Sorunun ortaya çıkmasına ve sürmesine yol açan olaylar ya da davranışlar nelerdir?   Aile sorunla baş etmek için ne tür yöntemler geliştirmiştir?   Sorun sürerse ailede neler olur?   Sorun ortadan kalkarsa ailede neler olur? 2. Döngüsellik   Aile bireyleri arasındaki yineleyici karşılıklı ilişkiler nasıl?   Her bir üye diğerlerinin davranışlarını nasıl etkiliyor ve onlardan nasıl etkileniyor? 3. Yansızlık   Aile bireylerine karşı   Düşüncelere, değer yargılarına, amaçlara ve inançlara karşı   Değişime karşı

6 Sistemik aile terapisinin aşamaları 1.Sosyal Aşama:   Ailenin ilk andaki davranışları nasıl?   Herkes nasıl oturmayı seçti?   Duygu durumları nasıl?   Kim kime ne yapmasını söylüyor?   Kim ilk konuşuyor? 2.Görüşmenin Yapılandırılması   Yeri   Saati   Oturum sayısı   Biçemi   Kuralları: Şiddet, gizlilik, kayıt vb.

7 1.Sorunun konuşulması   “Sizim buraya getiren nedir?” ya da “Sağlamak istediğiniz değişiklikler nelerdir?”   Aile sözü edilen sorunları çözmek için geçmişte neler denemiştir?   Aile bireyleri sorunu nasıl konuşuyor?   Kim önderlik ediyor?   Sözel ve sözel olmayan iletişim şekilleri nelerdir?   Neden şimdi başvurdular?   Belirtisinin sıkıntısını en çok kim çekiyor?   Belirtisinin sıkıntısını en az kim çekiyor?   “Hasta” birden iyileşse ne olurdu?   Belirtinin herkes üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

8 §Belirti nasıl sorulur? Ne?   Hastanın sunduğu sorun nedir?   Sorunun hizmet ettiği aile işlevi nedir?   Sorunun ardalanı (bağlamı) nedir? Neden?   Sorun neden var?   Neden o zaman ortala çıkmış?   Neden bu belirti? Ne zaman?   Belirti ne zaman ortaya çıkmış?   Ne zamanlar artıyor?   Ne zamanlar azalıyor?

9 Kim?   Belirtiyi kim taşıyor?   Belirti kimin varlığında ortaya çıkıyor?   Kiminle birlikteyken hafifliyor, kimle birlikteyken şiddetleniyor?   Belirtiden kim nasıl etkileniyor? Nasıl?   Belirti aileyi nasıl etkiliyor?   Aile belirtiyi nasıl etkiliyor?

10  4. Etkileşim aşaması  5. Tedavi planının ve amaçlarının tanımlanması aşaması  6. görüşmenin sonlandırılması Ailenin Gelişimsel Öyküsü  Eşlerin kendi aile öyküleri  - Nerede doğmuşlar?  - Ailelerin büyüklüğü  - Nerede yetişmişler ve okula gitmişler?  - Birbirlerini tanımadan önce ne işler yapmışlar?  - Çocukluk yaşantıları ve aile bireyleriyle bugünkü ilişkilerini nasıl?   Eşler nasıl tanışmışlar?   Nasıl evlenmişler?   Evli bir çift olarak yaşamaya nasıl uyum sağlamışlar?   Çocuksuz dönem nasıl geçmiş?   Mesleki, sosyal ve cinsel uyumları nasılmış?   Çocukların doğmasıyla ailede ne gibi değişiklikler meydana gelmiş?   Kazanımlar ve sorunlar nasıl ele alınmış ve üstesinden nasıl gelinmiş?   Ailede beklenmedik krizler yaşanmış mı?

11 Aile Sistemine Katılmak:   Taklit (mimesis)   Uyum (accomodation)   Sürdürme (maintenance)   İzleme (tracking)

12 §Formülasyon:   Sorunların kısaca betimlenmesi   Her bir aile bireyinin yaşı, işi, diğerleriyle ilişkileri ve içinde bulunduğu gelişimsel dönem   Soruna ilişkin terapistin görüşü. Sorunları yaratan ve sürdüren etmenler   Ailenin vasıfları, güçlü yanları ve değişme hevesi   Ailenin ekolojik yapısı (üst sistemleri) ve bundan nasıl etkilendiği

13 Ailenin Değerlendirilmesi ve Endikasyonları: §1-Belirtiyi taşıyan çocuk ya da ergense §2-Sorun cinsel alandaysa §3-Sorun ciddi bir aile ya da evlilik sorunuysa. Özellikle evlilik ilişkisinin geleceği, çocukların bakımı ya da aile bireylerinin sağlık / iş durumu tehdit altındaysa §4-Aile yakın zamanda bir yaşam ya da duygusal bir sorunla karşılaşmışsa. Ör. Ciddi hastalık, kaza, iş yitimi, ölüm, doğum ya da evden ayrılık. §5-Aile bireylerinden biri sorunun bir aile sorunu olduğunu düşünüyorsa, §6-Ailede birden fazla birey psikiyatrik tedavi görüyorsa §7-Bireylerin birindeki düzelmeyle eş-zamanlı olarak başka bir bireyde belirtiler ortaya çıkıyorsa §8-Bireysel ya da grup terapisinde aile sorunları ile çok fazla uğraşılıyor ve terapi başarısız oluyorsa §9-Bireyin değerlendirilmesinde belirtilerin, ailenin işleyişi açısından anlamlı olduğu kanısına varılırsa

14 Aile Terapisi Endikasyonları: §1-Evlilik sorunlarıyla baş vurulmuşsa §2-Aile bireyleri arasındaki ilişki sorunlarıyla baş vurulmuşsa §3-Aile ve iletişimde süregen sorunlar varsa. Ör. Projektif idantifikasyon, paranoid-şizoid işlev ya da şizofreni §4-Ergende antisosyal davranışlar varsa. Ör. Seçkisiz cinsel ilişkiler, madde kötüye kullanımı, suça ya da şiddete yönelik davranış §5-Ergenin ana-babadan ayrışmasına ilişkin sorunlar varsa §6-Çocuk ana-babayı denetliyor ya da yönetiyorsa §7-Diğer terapi biçimleri başarısız olmuşsa §8-Aile tedaviyi kabul ediyor ama birey etmiyorsa §9-Bireyin birindeki düzelmeyle eş-zamanlı olarak başka bir bireyde belirtiler ortaya çıkıyorsa §10-Ailede birden fazla bireyin terapi gereksinimi olmasına karşın koşullar elvermiyorsa

15 Aile Terapisi Kontrendikasyonları: §1-Aile bireylerini bir araya getirmek fizik koşullar nedeniyle olanaksızsa §2-Eğitimli bir terapist yoksa §3-Hastalığın geç döneminde baş vurulmuşsa §4-Sistemde oluşacak değişiklik hassas dengeleri bozarak aileden kopmalara yol açacaksa §5-Aile, bir okul ya da mahkeme gibi bir kurum tarafından sevk edilmişse.


"YAPISAL MODEL (SALVADOR MİNUCHİN) Ailenin yapısı: Aile bireyleri arasındaki etkileşim nasıl düzenlenmiştir?  - Ailenin işlev örüntüleri ne kadar esnektir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları