Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı İZMİR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI 19 Şubat 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı İZMİR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI 19 Şubat 2015."— Sunum transkripti:

1 “Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı İZMİR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI 19 Şubat 2015

2

3 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

4 Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Kapsayıcı Bütüncül Örnek Teşkil Edecek Öncü Çarpan Etkisi Yaratacak Tetikleyici IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler

5 Merkezi Düzeyde Yürütülen ProjelerHibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere yerel kuruluşlarının da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir. IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler

6 Kamu-STK İşbirliği Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Sivil Toplum Diyaloğu Kapasite Gelişimi Hayat Kalitesinin Artırılması Çevrenin Korunması Eğitim ve Kültür Kültürel Miras İstihdam Hayatboyu Öğrenme Sosyal İçerme Girişimcilik Temel Hak ve Özgürlükler Mesleki Gelişim

7 IPA Kapsamında 2020’ye kadar STK’ların Faydalanabileceği Destekler Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2020 Birlik İçin Hazırlayıcı Reformlar-Sivil Toplum İstihdam, Sosyal Politikalar, Eğitim, Cinsiyet Eşitliğinin Teşviki ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 186 Milyon Avro435 Milyon Avro Ne zaman ve nasıl faydalanılabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ, BU KAPSAMDA DUYURUSU YAPILACAK TEKLİF ÇAĞRILARINI DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

8 HİBE PROGRAMLARINDA BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

9 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

10 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları) IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.

11 Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb. Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)

12

13

14

15 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

16 Başvurular Nereye Yapılır ? Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder. Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr)

17 I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri 1.Proje Ön Teklifi (4 Sayfa) 2.Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi 3.Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı

18 I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin Değerlendirilmesi Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir. İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı

19 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

20 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına dair bir bildirim göndermektedir. Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri daha sonra Tam Başvurularını teslim etmeleri için davet edilmektedir.

21 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından daha önce belirlenen son teslim tarihine kadar talep edilen belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak başarılı bulunduğu anlamına gelmemektedir. Nihai değerlendirme Tam Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır.

22 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun Değerlendirilmesi 1.İdari Kontrol 2.Teknik Değerlendirme 1.Mali ve Operasyonel Kapasite 2.Projenin İlgililiği 3.Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği 4.Projenin sürdürülebilirliği 5.Projenin bütçe ve maliyet etkinliği

23 Başvuru Süreci: Finansman Kararı Sözleşme Makamı Hibe Faydalanıcısı Proje Uygulaması Başlar

24 Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları, Belediyeler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sendikalar, İşveren Örgütleri, Üniversiteler 2002-2014 dönemi içerisinde 71 hibe programı ile 3548 projeye yaklaşık 461 Milyon Avro destek sağlanmıştır. AB TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELERDEN ÖRNEKLER Projeler Program Sahibi Kurumlar Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

25 AB TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELERDEN ÖRNEKLER SıraKuruluşSözleşme AdediHibe Tutarı€ 1Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler/Vakıflar)97289.230.432,56 2KOBİ65447.767.998,55 3Belediye416 116.381.240,83 4Oda39042.997.086,84 5Üniversite-Yüksek Okul19128.849.321,35 6Birlik13520.635.325,98 7Köylere Hizmet Götürme Birliği11423.897.300,15 8Meslek Lisesi10115.138.045,45 9İl Özel İdaresi8320.631.699,46 10Kooperatif756.273.152,93 11Diğer698.013.533,25 12Çiftçi Grubu655.311.118,70 13İlköğretim Okulu615.282.422,64 14Sendika517.147.642,24 15Halk Eğitim Merkezi395.105.828,02

26 Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek veya Vakıflar 2014-2015 dönemi içerisinde uygulanacak 39 projeye yaklaşık 4,9 Milyon Avro destek sağlanmıştır. AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –III (Siyasi Kriterler) Projeler Avrupa Birliği Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

27 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –III (Siyasi Kriterler) Proje Sahibi Kuruluş: Kollektif Bilinç Derneği İnsan Hakları İhlallerine Karşı Yenilikçi Yöntemer Projenin hedefi: İnsan hakları alanında AB üyesi ülkelerdeki iyi uygulamaların incelenerek bu alanda çalışan STK’larının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türk ve AB STK’ları arasında sürdürülebilir bir işbirliği ve iletişim ortamının tesis edilmesine katkıda bulunulması Bazı Faaliyetler: İnsan hakları ihlalleri konusundaki AB mevzuatının incelenmesi ve işbirliğinin kurumsallaştırılması amacıyla karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenlenmesi İnsan hakları ihlalleri konusunda farkındalığını artırmak için Sokak Tiyatrosu gibi etkinlikleri düzenlenmesi İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarının insan hakları savunuculuğu konusunda kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi Hibe Tutarı: 105 Bin Avro

28 Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek veya Vakıflar 2011-2013 dönemi içerisinde uygulanmış 19 projeye yaklaşık 2,2 Milyon Avro destek sağlanmıştır. AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –II (Kültür ve Sanat) Projeler Avrupa Birliği Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

29 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –II (Kültür ve Sanat) Proje Sahibi Kuruluş: İzmir Kültür ve Sanatı Geliştirme Derneği İzmir Sanat ve Kültür Projesi Projenin hedefi: İzmir’de sokak sanatları ve pandomim sanatının gelişinin desteklenmesi; geleneksel halk hikayelerinin Yunanistan ve Romanya’da tanıtılmasına yardımcı olunması Bazı Faaliyetler: Romanya’dan ve İzmir’den üçer pandomim sanatçısı ile biri Romanya’da diğeri İzmir’de olmak üzere iki tane atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Yunan, Rumen ve Türk hikaye yazarları tarafından bir araya getirilen aşk ve kahramanlık temalı halk hikayelerinden oluşan bir kitap basılmıştır. İzmir’in kültürel ve sanatsal atmosferine dikkat çekmek amacıyla bir “Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali” düzenlenmiştir. Hibe Tutarı: 133 Bin Avro

30 Tüzel kişiliğe sahip olan, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları 2013-2014 dönemi içerisinde uygulanmış 23 projeye yaklaşık 1,93 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı Projeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

31 Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği Otizmle Dans Projesi Projenin hedefi: Sanat etkinlikleriyle otizmli bireylerin toplumsal entegrasyonuna katkıda bulunulması, öğretmen adayları ile ilköğretim okulu öğretmen ve öğrencilerinin otizm konusunda farkındalıklarının artırılması Bazı Faaliyetler: Buca Eğitim Fakültesi öğrencisi 1700 öğretmen adayının Otizm ile ilgili farkındalığı artırılmıştır. 20 öğretmen adayına müzik, resim, drama gibi sanat etkinliklerinde otizmli bireylerle çalışabilecek bilgi ve becerileri kazandırılmıştır. 80 otizmli öğrenciye müzik eğitimi, resim eğitimi, drama eğitimi verilmiş; İngilizce şarkılar öğretilmiştir. 5 ilk okulda yaklaşık 6000 öğrenci ve 200 öğretmen kendi okullarında otizmli bireylerin yetenekleri, eserleri gösterilerek otizmi hakkında bilinçlendirilmiştir. Hibe Tutarı: 78 Bin Avro

32 STK’Lar, üniversiteler, meslek yüksek okulları ve kamu eğitim öğretim kurumları, temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ve mesleki ve teknik eğitim okulları 2013-2014 dönemi içerisinde uygulanmış 31 projeye yaklaşık 2,6 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Demokratik Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı Projeler Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

33 Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. AB Anabilim Dalı Benim İçin İnsan Hakları Projesi Projenin hedefi: Öğretmenlerin ve öğrencilerin demokratik vatandaşlık için insan hakları konusunda farkındalıklarının ve bilgi düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması Bazı Faaliyetler: İzmir’in Konak ilçesinde bulunan 21 meslek lisesinde görevli 42 öğretmenin katılımcı bir yaklaşımla yeni öğretim teknikleri konusunda beceriler geliştirmesinin sağlanması, Öğrencilerin ve çevrelerinin insan hakları ve demokratik vatandaşlık alanında farkındalık ve bilgi düzeylerinin artırılması, Türkiye’de insan hakları eğitimi için pilot bir model geliştirilmesi; bu alanda ortak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında yerel ve uluslararası ağlar oluşturulması Hibe Tutarı: 87 Bin Avro

34 Eğitim ve/veya öğretim kurumları, sürekli eğitim merkezleri (SEM), Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitim merkezleri, kamu yararına çalışan STK’lar, OSB’ler, Mahalli idareler…… 2012-2014 dönemi içerisinde uygulanan 70 projeye yaklaşık 14 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu II Hibe Programı Projeler Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

35 Proje Sahibi Kuruluş: Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Güneş Enerjisi Enstitüsü Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Arttırılması Projenin hedefi: Meslek Yüksekokulu elektrik, elektronik, makine ve iklimlendirme programlarından mezun olan teknikerlerin, çeşitli yenilenebilir enerji teknolojisi alanlarında hizmet verebilmesi için ek kurs müfredatları oluşturulması Bazı Faaliyetler: İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi raporunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, projede kapsanan bütün pedagojik alanlardaki öğrenme çıktılarının oluşturması Proje kapsamında hedeflenen alan ve seviyelerde müfredatın ve ders materyalinin hazırlanması, pilot kurs düzenlenmesi, ve pilot VETPRO grubunun eğitilmesi Sonuçların sektör temsilcileri ve STK’lar ile paylaşılması ve yaygınlaştırılması. Hibe Tutarı: 275 Bin Avro Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu II Hibe Programı

36 BAŞVURU YAPILABİLECEK TEKLİF ÇAĞRILARI

37 Başvuru yapılabilir VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI

38 Teklif Çağrısının hedefi 15 sektörde Meslek Standartları Geliştirme Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmek Toplam Hibe: 4.5 Milyon Avro Uygun Başvuru Sahipleri: sivil toplum kuruluşları (STK), profesyonel/ mesleki dernekler/ vakıflar/ federasyonlar/ konfederasyonlar, işveren ve işçi örgütleri/ kuruluşları, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar ve birlikler. Asgari tutar : 150.000 Avro Azami tutar: 250.000 Avro Tarım, Avcılık ve Balıkçılık; İş ve YönetimKültür ve Sanat;Sağlık ve Sosyal Hizmetler Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Ağaç İşleri [Kağıt ve Kağıt Ürünleri ] Elektrik ve Elektronik Cam, Çimento ve Toprak Adalet ve GüvenlikTicaret [Satış ve Pazarlama] EğitimGıdaÇevreMadenFinans Son Başvuru Tarihi: 08.05.2015

39 JEAN MONNET BURS PROGRAMI

40 Ülkemizin AB’ye katılım sürecinde ihtiyaç duyulan AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısını artırmayı amaçlayan AB üyesi ülkelerde en az 3, en fazla 12 aylık dönemde yüksek lisans eğitimi alma veya araştırma programlarına katılma imkanı sunan AB tarafından finanse edilen, 1990 yılından beri yürütülen ve bugüne kadar yaklaşık 1800 kişinin faydalandığı bir burs programıdır.

41 Burs, AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilmektedir. JEAN MONNET BURS PROGRAMI Okul Ücreti Yaşam Giderleri Yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler için Sabit Ödenek Vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek

42 JEAN MONNET BURS PROGRAMI Özel sektör ve STK çalışanları Üniversite son sınıf ve lisansüstü öğrencileri (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) Üniversitelerin akademik ve idari personel Kamu sektörü çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil) % 10 Kontenjan % 30 Kontenjan % 60 Kontenjan

43 Son Başvuru Tarihi: 6 Mart 2015 Cuma Başvuru Adresi: Merkezi Finans ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2180.Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 06510 Söğütözü/ Ankara JEAN MONNET BURS PROGRAMI Detaylı Bilgi: info@jeanmonnet.org.tr www.jeanmonnet.org.tr

44 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

45 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI İlgili Fasıl BaşlığıToplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları Çevre1.778.000 50.000€-150.000€ ~12 Proje Doğa Koruma ve İklim Değişikliği Enerji1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Enerji Verimliliği, Yenilebilir Enerji, Elektrik ve Doğalgaz Tüketicinin ve Sağlığının Korunması 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Tüketici Hakları ve Halk Sağlığı

46 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI İlgili Fasıl BaşlığıToplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Göç, İltica ve İnsan ticareti ile mücadele İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje AB ülkelerindeki mesleki yeterlilik sistemlerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin işbirliğinin geliştirilmesi Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Kalkınma Ajansları için ekonomik kalkınma modeller ve analitik araçlar; bölgesel politika oluşturmak için ortak veri tabanları; bölgesel planlamada etkili ortaklık vb.

47 İlgili Fasıl Başlığı Toplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları İşletme ve Sanayi Politikası 1.000.000 50.000€- 150.000€ ~7 Proje Girişimcilik eğitimleri ve girişimcilik becerilerinin gelişimi, üretim süreçlerinin ve ürünlerin enerji ve çevre performansının iyileştirilmesi vb Tarım ve Balıkçılık 2.000.000 50.000€- 150.000€ ~13 Proje Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık Eğitim 1.000.000 50.000€- 150.000€ ~7 Proje Okul terkleri ile mücadale, hayatboyu öğrenmesini desteklenmesi, okul öncesi eğitim, yetişkin eğitiminde kalitenin artırılması SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI

48 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI Hibe Programıİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye il AB Arası Diyalog Aşama II Kültür ve Turizm Bakanlığı 2.700.000€~3050.000-100.000€ Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1.000.000€2020.000-100.000€ İklim Değişikliği Hibe Programı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.000.000€ 15-20 20-30 10.000-50.000€ İle 50.000-200.000€

49


"“Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı İZMİR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI 19 Şubat 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları