Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Bölüm Girişimcinin iş yaşamındaki rolü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Bölüm Girişimcinin iş yaşamındaki rolü"— Sunum transkripti:

1 1. Bölüm Girişimcinin iş yaşamındaki rolü

2 Girişimcinin profili ve kişilikle uyumu
Girişimciliğin avantaj ve dezavantajları Girişimciliği teşvik eden etkenler Girişimcilikte kültürel farklılıklar Küçük işletmelerin ekonomi içindeki önemi Girişimcilikte 10 temel hata ve bunlardan kaçınma yolları

3 Son 20-30 yılda iş yaşamı oldukça değişmiştir.
Ekonomik ve sosyal sistemlerin yeniden yapılanması işletmelerin de yapısını, yenilikleri, örgütsel şekillerini değiştirmiştir. 1970’lerde ABD’deki girişimciliğin yapısal değişimi, John Naisbitt (Megatrends yazarı-”küreselleşme” hakkında ilk kez 1982’de yazdı) tarafından “girişimcilik patlaması” olarak tanımlanmıştır.

4 Bu değişim 19. yüzyıldaki endüstriyel devrimden daha fazla toplumu etkileyecek bir sessiz değişim/devrim olarak kabul edilmiştir. Bu devrim ekonomilere yeniden canlılık kazandırmış ve milyonlarca iş alanının açılmasına yol açmıştır. ABD’deki bu girişimciler başarıya giden yolda risk almayı seven kişilik yapıları vardır.

5 İş yaşamındaki ve ekonomideki bu devrimde en önemli etken girişimcilik süreci ve girişimcilerin bireysel inisiyatifleri etkili olmuştur. Girişimcilik süreci ekonomik gelişmenin kalbi olarak kabul edilir ve gücünü bireysel hedeflerin gerçekleştirilmesi motivasyonundan alır. Ekonomik gelişmenin nihai hedefi ekonomik faaliyetler sayesinde bireysel başarı fırsatları yaratmak temeline dayanır. Bu da ekonomik yenilenme ve refah yaratmak için girişimcilerle ekonomi politikasını yönlendirenler arasında işbirliği gerektiğini vurgular

6 Tanım Girişimciliğin evrensel kabul görmüş bir tanımı yoktur.
Bu konudaki tanımlar genelde girişimciliğin; Ekonomik işlevi, Mülkiyet yapıları, Girişimcilik düzeyleri, Firma boyutu yaşam dönemi, ve Dayandığı kaynaklar üzerinde yoğunlaşmıştır.

7 Ekonomistler girişimciliğin konusu üzerinde yoğunlaşırlar, çünkü bir firma ya da işin yaratılması tamamen bireysel bir karara/harekete dayanır ve bu da ekonominin canlanmasına yol açar. Bu nedenle girişimcilik bir ekonomik işlevdir. Bu tanıma göre, girişimcilik “riski belirli bir fiyata satın almayı ve belirsiz bir fiyata satmayı göze almak” anlamı taşır. Daha açık bir deyimle girişimcilik risk alma fonksiyonu demektir.

8 Renkli kişiliğiyle ün yapmış bir felsefe hocası, yılın son sınavını yapmak üzere sınıfa girmiş.. bütün öğrenciler çok heyecanlı, hepsi merakla soruları bekliyorlar, felsefe hocası sınıfa şöyle bir bakmış, derken sandalyesini kaptığı gibi kürsünün üzerine koymuş.. ´İŞTE 100 PUANLIK TEK SORU´ demiş.. ´BANA BU SANDALYENİN VAROLMADIĞINI ISPAT EDİN´ Herkes bir girişmiş yazmaya, hızlı hızlı yazanlar harıl harıl düşünenler derken, aralarından biri kağıda tek bir cümle yazmış sonra kalkmış hocasına vermiş ve sınavı bitirip çıkmış.... Sonuçlar açıklandığı zaman bir bakmışlar koca sınıfta 100 üzerinden 100 alan tek kişi var, o da sınavı 2 dakikada bitirip çıkan çocuk..!!! Peki acaba çocuğa 100 puan getiren o tek cümle neymiş???? Cevap kağıda sadece şunu yazmış:

9 HANGİ SANDALYE?...... ODTÜ Felsefe öğrencilerini en çok zorlayan hoca.. ODTÜ Felsefe öğrencilerini en çok zorlayan hocalardan biri yıllık olan dersinin final sınavında sınıfa gelmiş ve sınav sorusu olarak tahtaya, Why? (Neden?) yazmış.Öğrenciler ilk önce ne yazacaklarını şaşırmışlar, sonra herkes birşeyler yazmaya başlamış. Yalnız bir öğrenci, sınavın ilk dakikasında kağıdını teslim etmiş.Öğrencinin cevabı da soru gibi kısaymış: Why not (Neden olmasın ki?) Bu öğrenci sınavdan 100 almış.

10 Risk.... Aynı hoca başka bir sınavda risk nedir? diye soruyor.
Yine bir öğrenci sınavın ilk 10 saniyesinde teslim ediyor kağıdını. Kağıdın üst kısmında sadece isim-soyadı yazıyor, gerisi ise bomboş beyaz yaprak. En altta ise “İşte risk budur” diye yazıyor. Ve sonuçta da sınıftaki en yüksek notu alıyor. Hocanın bir sonraki sınavında yine Risk nedir? sorusuyla karşılaşan öğrencimiz tekrar boş kağıt verince bu sefer 0 alıyor. Tabii koşa koşa hocaya gidip sebebini soruyor. İşte cevap:

11 Aynı şartlar altında, aynı riski iki kere almak aptallıktır!

12 Bu ekonomik yaklaşım, girişimci için birincil öneme sahip olan üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi düşüncesiyle birleştirilmiştir. Bu yaklaşım girişimciyi bir dış güce yanıt veren ve daha sonra da pazar sistemini etkileyen bir kişi olarak kabul eder. Oysaki girişimcilik her tür işletme için geçerlidir, dolayısı ile bu yaklaşım bugün için epeyce aşılmıştır.

13 Mülkiyet Yapısı Girişimcilik aynı zamanda bir işi ya da iş yerinin yaratıcısı ve kurucusu, dolayısıyla mülkiyetinin sahibi olan kişi olarak da tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım anonim şirketler ya da ortaklıklar gibi farklı mülkiyet yapısındaki firmaları göz ardı eder. Bu yaklaşım girişimcilik sürecinin bu tip firmalar için geçerli olmadığını varsayar.

14 Girişimciliğin Dereceleri
Girişimciler taşıdığı özellikler bakımından yenilikçi ve yaratıcı gibi iki temel grupta toplanır. Bu yaklaşıma göre, örneğin, bir oda-kahvaltı otel işletmecisi ne kadar girişimci olarak tanımlanabilir. Çünkü bu olayda ne bir yaratıcılık ne de bir yenilikçilik vardır. O bir küçük işletmeci midir? Yoksa girişimci midir? Bu tip işletmecilerin çoğu bir işi kurup sonra belirli bir gelir elde ettikçe yalnızca o işi devam ettirirler.

15 Bu işletmenin daha sonra gelen kuşakları eğer firmayı büyütüp geliştirirlerse, yeni ve yaratıcı ürünler ortaya koyabilirlerse girişimci olarak kabul edilirler. Dolayısıyla bu durumda girişimciliğin başarı derecesi; genişleyen firmanın hacmi, cirosu, satışları, yeni ürün dağılımı, yeni pazarlara ulaşabilme, çalışan sayısı, ürün ve hizmetlerin farklılığı ve edindiği pazar payı gibi ölçütlere göre değerlendirilir. ( )

16 Yeni Ürünler ve Pazarlar
YENİ ÜRÜN KARMASI PAZARLAR Aynı ürün Ürünü geliştirme ya da ürünü benimsetme Yeni bir ürün sunma Mevcut pazarlar Aynı pazar Ürünü yenileme Yeni bölgesel pazarlar Coğrafi genişleme Coğrafi pazar ve ürün geliştirme Coğrafi pazarı yeni ürün ile geliştirme Yeni tüketici pazarları Tüketiciyi artırma Ürün geliştirerek yeni tüketicilere ulaşma Ürün farklılaştırma Yeni ürün ve tüketicilerle pazarı genişletme Yeni uluslararası pazarlar Uluslararası Ürünü geliştirerek uluslararası Pazara Süper farklılaştırma Uluslararası pazarda yeni ürünler

17 Firma Hacmi ve Yaşam Dönemi
Girişimcilik genel olarak yeni bir işe başlamak olarak kabul edilir. Firmaların büyük çoğunluğu da böyle başlamışlardır yaşamlarına. Zaman içinde firmaların bu dinamizmi kaybolur ve hantallaşırlar. Bu durum firma büyümesini sürdürse de gerçekleşebilir. Bu da firma içinde girişimcilik ruhunun yavaş yavaş kaybolmasına neden olur. Buna karşılı bazı firmalar bu özelliklerini sürdürebilir ve firmanın değişik yaşam dönemlerine girişimciliklerini yansıtabilir.

18

19 Bir kaynak olarak girişimcilik
Girişimcilik, ekonomik bir yaklaşımla maliyetsiz ve bedelsiz bir kaynak olarak da tanımlanmaktadır. Girişimcilik potansiyel üretim fonksiyonu için önemli bir girdi olarak kabul edilir. Bu kaynak aynı zamanda mobil/hareketli bir üretim girdisidir. Bu kaynağın diğerlerine göre en önemli farkı da yokluğu durumunda diğer kaynakların etkisiz kalabilme ve kullanılamama riskidir

20 Tanım Bu yaklaşımlar ışığı altında Peter Drucker girişimcileri yenilik ve yaratıcılık sayesinde değişimi gerçekleştiren ve sürekli arayış içinde olan kişiler olarak tanımlar. Girişimciler firmanın ekonomik ve sosyal potansiyelini değiştirir Bu yaklaşım aşağıdaki soruları çağrıştırır; Girişimciyi harekete geçiren güç nedir? Girişimcilik firmanın sahipliğini sürdürmeyi gerektirir mi?

21 Girişimcilik değişim yönetimi olarak kabul edilirse, firma hangi noktaya kadar değişecektir?
Ya da ne tür bir değişim girişimcilik olarak kabul edilecektir? Bir firma girişimcilik kabul edilecek hangi değişim ve yenilikleri yapabilir? Girişimci kaynağı bir ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısı içinde nasıl konumlandırılmalıdır?

22 Bu sorular ışığında girişimciliğe şu tanım da getirilmiştir;
“Bir ürünü diğerlerinden çok farklı süreçlerle tasarlamak, organize etmek, pazarlamak, yeni bir ürün ya da hizmet geliştirmek, bunu yapmak için bir ekonomik birim (firma) oluşturmak eylemine girişimcilik adı verilir” Girişimcilik bir anlamda değişimin de yönetimidir. Girişimci geleneksel ekonomik ve toplumsal yapıya meydan okur, belki de onları tahrip eder.

23 Girişimcilik Süreci; Tanım, yaklaşımlar ve özellikler
Ekonomik İşlev Sahiplik yapısı Girişimcilik derecesi Kaynak temeli Firma ölçeği ve yaşam dönemi Birleşik yaklaşım Girişimcinin kişisel inisiyatifi Risk alma işlevi Üretim faktörlerini birleştirme Kurucu olarak girişimci ile işletmenin yaratılması Firma ölçeği Bireysel finansal risk Yenilik ve yaratıcılık Büyüme gerçekleşmesi Potansiyel üretim sürecinin başlatıcısı Genç ve yeni bir firmanın başlatıcısı Rekabet ve belirsizlik koşulları Girişimsel yönetim ve strateji Değişimin başlatıcısı Yenilik süreci Firmanın sahiplik, yapı ve boyutu önemli değildir Girişimcilik ruhu ile Kişisel inisiyatif

24 Girişimciliğin 2 farklı sınıflaması
Girişimciliğin kapsamı-yapısı Firma girişimi Girişimsel iş Etnik Azınlık Aile Franchise Cinsiyet Evde yapılan işler Ortak girişim Yaşam tarzı Küçük İşletme/kendi işi Geçici ya da yarı zamanlı Girişimcilik Tipolojileri Girişimcilik İç girişimcilik Takım girişimciliği

25 Girişimcilik Tipleri Girişimcilik süreci işletmenin boyut ya da yaşam sürecine bağlı olmaksızın tüm alanlarına uygulanabilirdir. Bununla birlikte, girişimciliğin çok farklı türleri olabilir. En yaygın yaklaşım 2 li ayrımdır. 1.si girişimcilik tipleri (3 adet) , 2. si de girişimciliğin yapısı özel konumudur. Burada girişimciliğin ortaya çıkış süreci önemlidir. Her üç tipteki girişimcilik de 2. kategoridekilerden birine uyumlu olabilir. Girişimcilik her kurum için geçerlidir; ticari firmalar, yardım kuruluşları, kamu işletmeleri, hastaneler, hizmet kuruluşları ya da boş zaman değerlendirme ile ilgili kuruluşlar… vb.

26 Girişimcilik Tipleri Geleneksel anlamda Luis Boone ve David Kurtz girişimcileri 3 ana grupta toplamıştır, Klasik Girişimci; Pazarda yer tutmak için iş fırsatlarını belirler ve mevcut kaynaklarını tahsis eder İç girişimciler; girişimciliğe eğilimli kişiler olup büyük örgütler içinde yeni ürünler, fikirler geliştirmeyi amaçlarlar. Değişim ajanları ise çağdaş pazarlarda rekabet şanslarını artırmak için mevcut firmaları yeniden yaşama geçirmeyi amaçlarlar

27 Girişimcilik Tipleri Girişimcilik sürecinde temel rol girişimcinin, iç girişimcinin ya da takımın çabaları ve faaliyetleridir. Bu rol ve başarı pazarda bir iş fırsatının belirlenmesi ile bu fırsatın değerlendirilmesi için gerekli kaynaklar arasındaki uyuma bağlıdır. Girişimcilerin iş başında oldukları işletme ve sosyal sistemler sayesinde dokunulmaz değildir ve bir vakum fonksiyonu görmezler.

28 Girişimcinin başarı koşulları
Aile birimi ve sosyal yapının desteği ve teşviki Süreci besleyecek finansal kuruluşların varlığı Bazı girişimler için devletin desteği ya da katılımı -yasalar ve mali politikalar ile.. Ortaya çıkan bir iş fırsatını değerlendirmek için yönetsel beceriler ve diğer ek özellikler İş sürecinin başlatılması ve onayı için kamu ve özel sektör profesyonellerinin desteği Örnek alınacak başarılı bir rol modelinin bulunması

29 Girişimciliğin Anahtar unsurları
Tanım Değişim başlatma Bir yenilik ya da değişim fırsatı yakalama becerisi. Bunu gerçekleştirebilme. Çalışanlara görev verebilme Uygun yönetim ilkelerini, ödüllendirme süreçlerini uygulayabilme. Elemanları etkin bir şekilde kullanabilme. Yaratıcı Kaynak Finansal ve yönetsel anlamda kaynakları etkili olarak kullanabilme Girişimsel öğrenme becerisi Yaptığı iş ile ilgili tüm yenilikleri izleyip öğrenebilme motivasyonu.

30 Girişimciliğin Anahtar unsurları
tanım Yenilikçilik ve yaratıcılık Mal ve hizmetlere değer katarak yenileyebilme Bilgi ve Liderlik Kaynakların etkili yönetimi, etkili strateji formülasyonu ve uygulaması Fırsatları kollama Ortaya çıkan eğilimleri izleme, onlara odaklanabilme ve fırsatları yakalayabilme becerisi İlişki yönetimi Etkili ekipler, şebekeler ve esnek yönetim yapıları oluşturup sürdürebilme

31 Girişimciliğin Anahtar unsurları
tanım Risk ve belirsizlik yönetimi Kişisel ve finansal risk unsurlarının değerlendirilmesi ve yönetimi Hareket Zamanlaması Fırsatların optimize edilebileceği dar zaman aralığı olduğunda bu zamanı etkili olarak kullanabilme Uzgörüş (vizyon) ve Stratejik Oryantasyon Heves/istek formülasyonu ve bunu geçekleştirme stratejileri

32 Girişimci bir firmanın geleceği
Girişimci bir firma ile yönetsel bir firmayı ayırdetmek pek zor değildir. Bununla birlikte, bir firmanın ne kadarının girişimci, ne kadarının geleneksel olduğunu belirleme ihtiyacı olmayabilir. Her firma bu iki unsuru da içinde bulundurabilir. Bu da heterojen işletme ilgi ve hedeflerine göre gruplanmış heterojen firmaların farklılığını ve dinamizmini yansıtır. Bu açıdan bakıldığında yönetsel firmalar geleceği geçmişin bir uzantısı olarak görür ve stratejiler genelde efsanelere, söylentilere, gelenekler ve törenlere bağlıdır.

33 Girişimci firmalar ise geçmişi yalnızca genetik referans alarak kendi geleceklerini tayin ederler.
Kültürleri firma ruhuna, vizyona, bireysel kimliklerine, yönlenmeye dayanır. Bu sayede girişimci firmalar hedeflere bağlı değildir, yönlere bağlıdır. Yani gidilecek yer değil seyahat önemlidir. Bu firmalar bağımsızlık, yaratıcılık, yenilikçilik, isyan, fırsatçılık gibi deyimlerle birlikte anılır… bir tür iş dünyasının haylaz çocuklarıdırlar…

34 Bir firmanın girişimcilikle ilgili tüm anahtar elemanları sürekli olarak uygulaması mümkün müdür?..... Geleneksel girişimci firmalar varlıklarını ve devamlılıklarını yalnızca pazardaki ve tüketici tercihlerindeki değişimlere göre değil, aynı zamanda firma sahiplerinin enerji ve becerilerine göre de değerlendirirler. Kültürler ve yapıları besleyerek bu işletmeler yalnızca gelecekteki olası büyüme ve başarının değil, aynı zamanda potansiyel başarısızlıkların da tohumlarını atarlar.

35 Girişimci bir firmanın özellikleri
Tanım Bilgi ve öğrenme Pazar ve yönetimin her ikisi açısından da bilgi ve uzmanlık kazanmaya kendisini adamış öğrenen bir örgüt yapısı. Fırsatlar Sürekli olarak iş fırsatları aranır. Bu sayede firmaya yeni iş olanakları ve büyüme fırsatı yaratılır.

36 Özellik Tanım Katılımcılar Katılımcıların girişimcilik sürecine katkı vermesi sürekli olarak teşvik edilir. Girişimci ekipler ortak değerlere sahiptir. Firma etkili bir ilişki yönetme becerisine sahiptir. Kaynaklar Fırsatların ortaya çıkması ile birlikte kaynakların bu fırsatlara tahsis edilmesi hızla sağlanır.

37 Unsur Tanım Risk ve belirsizlik Proje ile ilgili risk ve belirsizliklerin değerlendirilmesi yapılır, ancak bu riskten kaçmak anlamına gelmez. Yalnızca geçmiş hatalardan ders çıkararak belirli derecede risk üstlenilir. Vizyon(uzgörüş) ve strateji Her girişimci firmanın mutlaka kısa ve uzun vadeli hedefleri vardır ve bu hedefleri için hazırlanmış temel ve olasılık planları bulunur.

38 Girişimci profili Sorumluluk isteği Risk üstlenebilme
Başarıya odaklanabilme Kısa sürede sonuç alma isteği Yüksek enerji Geleceğe yönelebilme Örgütleme becerisi Para dışında da başarı isteği

39 Diğer Özellikler Görev ve sorumluluk üstlenebildiği kadar başkalarına da devredebilme Değişen koşullara uyum sağlayabilme Esneklik Kriz yönetebilme

40 Girişimciliğin Yararları
Kendi kaderini belirleme Farklılık yaratabilme Potansiyeli tam olarak kullanabilme Yüksek kazanç elde edebilme Toplumda tanınma ve itibar Sevilen ve zevk alınan bir işi yapabilme

41 Potansiyel Tehlikeler
Gelir / kazanç belirsizliği Tüm yatırımın kaybedilebilmesi Yorucu ve yoğun çalışma Özel yaşamdan fedakarlık Yüksek stres ortamı Tam sorumluluk Cesaret kırıklığı

42 Girişimciği Neler Teşvik Eder?
Girişimciler kahramanlar olarak kabul edilir Girişimcilik eğitimi gereklidir Demografik ve ekonomik faktörler etkilidir Hizmet ekonomisine geçiş söz konusudur Teknolojik koşullar ve avantajlar Bağımsız yaşam tarzı E-Ticaret ve Internet Uluslararası fırsatlar

43 Girişimcilikte Kültürel Farklar
Genç Girişimciler Kadın Girişimciler Azınlıktaki İşletmeler Göçmen Girişimciler Yarı zamanlı girişimciler Evde yapılan işler Aile İşletmeleri Eş (karı/koca) İşletmeleri (copreneurs)

44 Girişimcilikte 10 Hata Yönetim hataları Deneyim eksikliği
Zayıf finansal kontrol Zayıf pazarlama Stratejik plan eksikliği Kontrolsüz büyüme Kötü yer seçimi Uygun olmayan envanter kontrolü Kötü / yanlış fiyatlandırma Girişimciliğe geçiş konusunda yetersizlik

45 Hatalardan Nasıl Kaçınmalı
Yaptığınız işi iyi tanıyın İyi bir iş / işletme planı yapın Finansal kaynakları iyi kontrol edinFinansal tablolardan anlayın İnsanları etkili şekilde yönetmeyi öğrenin İşinize konsantre olun, sağlıklı kalın, zamanı kontrol edin, iş yapılan sektörü, yaşadığınız toplumu, rakipleri ve müşterileri iyi tanıyın…

46 Ek bilgi: Küçük İşletmelerin Gücü
100 kişiden az eleman çalıştırırlar… Belirli Sermaye yapısındadırlar ABD’deki 25 milyon işletmenin milyonu küçük ve orta işletmedir % 99 işletme küçük ve orta boydur Bunların % 90’ı 20 den az eleman çalıştırır Çoğu işletme perakende ve hizmet sektöründedir Toplam işgücünün % 50 sini istihdam ederler Toplam varlıkların ¼ üne sahipler…

47 Sorular ve Tartışma Konuları
Tanıdığınız başarılı bir girişimcinin geçmişini öğrenin ve anlatınız… Tanıdığınız başarısız bir girişimcinin geçmişini öğrenin ve anlatınız… Bunları öğrendiklerinizle karşılaştırın… Sizce ülkede girişimcilik yapılabilecek başlıca iş alanları nelerdir… Girişimcilikte kültürel farklılık kategorilerinden birini seçip irdeleyiniz... Türkiye’de KOBİ’lerin ekonomideki yeri nedir?

48 Bölüm Slayt Sonu


"1. Bölüm Girişimcinin iş yaşamındaki rolü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları