Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ

2 hiç düşündünüz mü? Alışkanlıkların hayatımızdaki önemini
İyi alışkanlıklar bizleri zirvelere taşırken, kötü alışkanlıklar insanı yerlerde süründürür. Bakın Samuel Smiles bu gerçeği ne güzel anlatmış: “Bir fikir ekersen, bir davranış biçimi biçersin; bir davranış biçimi ekersen, bir alışkanlık biçersin; bir alışkanlık ekersen, bir kişilik biçersin; bir kişilik ekersen, bir hayat biçimi biçersin.”

3 Dünya Sağlık Örgütü “Sağlığı”,
“İnsan bedenindeki hastalık yada zayıflık halinin olmaması” Şeklinde değil de, “Tam bir fiziksel, ruhsal,toplumsal ve moral açısından iyilik hali” olarak tanımlıyor.

4 Madde bağımlılığı ilaç niteliğine sahip bir maddenin santral sinir sistemi (SSS)'ni etkilemesinden kaynaklanan, maddenin keyif verici etkilerini duyumsamak veya yokluğundan kaynaklanabilecek huzursuzluktan sakınmak için, maddeyi devamlı veya periyodik olarak olma arzusu ve bununla birlikte davranışsal reaksiyonlarla kendini gösteren bir durum olarak tanımlanabilir. Madde bağımlılığı dendiği vakit anlaşılması gereken, insanın duygu, düşünce ve davranışı üzerine doğrudan etkili, özgüllü olan bir süreçten bahsediliyor olmasıdır.

5 Sigara Alkol Çeşitli uyuşturucular ve uyarıcılar (esrar, kokain, eroin, LSD gibi)

6 SİGARA Sigaranın kronolojik tarihçesine bir göz atalım:
Sigaranın, Avrupalı kâşiflerin Kuzey Amerika'ya gidip, oradaki yerli halkla barış çubuğu tüttürmesine kadar uzanan tarihçesinden başlayacağız. Sigaranın kronolojik tarihçesine bir göz atalım:

7 Sigaranın Kronolojik Tarihçesi
19. Yüzyıldan Önce Tütün Kullanımı 1492'den önce: Amerika kıtasının yerlileri tedavi ve dini amaçlarla tütün üretimi yapıyorlardı. 1492: Kristof Kolomb, Amerika keşfinden Avrupa'ya döndüğünde yanında bu kıtada daha önce hiç görülmemiş olan tütün tohumları ve yaprakları vardı. Kolomb'un mürette- batından Rodrigo Jerez tütün içerken görülünce, şeytan tarafından ele geçirildiği iddia edilerek hapis cezasına çarptırıldı. 1556: Fransa tütünle tanıştı ve Jean Nicot kısa zamanda tütün içmeyi popüler hale getirdi (19. Yüzyıl bilim adamları "nikotin“ olarak tanınan kimyasal maddeye onun adını verdiler) yılına gelindiğinde, tüm Avrupa'ya yayılan tütün alışkanlığı, ünlü İngiliz aristokratı ve şairi Sir Walter Raleigh'nin tütün içmeye başlamasıyla, İngiltere'ye de girdi.

8 Sigaranın Kronolojik Tarihçesi
19. Yüzyıldan Önce Tütün Kullanımı 1610: Japonya'da tütün üretimi ve içimi yasaklandı. 1612: Amerika'da, Virginia Eyaletinde ilk ticari tütün ekimi yapıldı ve başarıya ulaştı. Amerikalı tütün ekicisi John Rolfe daha sonra ünlü Kızılderili kızı Pocahontas'la evlendi. On yıl içinde, tütün Virginia eyaletinin en önemli ihraç maddesi haline geldi. Tütün ekimi için köle işgücü kullanılmaya başlandı. 1634: Maryland kuruldu. Maryland'de de tütün üretimine başlandı. Rus Çarı tütün içimini tüm Rusya'da yasakladı. Tütün içerken yakalananların, ceza olarak burnu kesiliyor, suçun tekrarı halinde ölüme mahkum ediliyorlardı.

9 Sigaranın Kronolojik Tarihçesi
19. Yüzyıl 1800'lerin başı: Puro tüketimi, enfiye tüketimiyle rekabet etmeye başladı. Tütün çiğneme ve pipo kullanımı ortaya çıktı. 1854: 1856 yılında sona erecek olan Kırım Savaşı başladı. İngiliz ve Fransız askerleri Türk tütünüyle tanışıp, onu Avrupa’ya götürdüler. 1878: Kanada'nın Ontorio bölgesinin rahibi Albert Sims "The Sin of Tobacco Smoking and Chewing Together With an Effective Cure for These Habbits" (Tütün İçme ve Çiğneme Günahı ve Bu Alışkanlık-ları Bırakmak İçin Etkili Tedavi) isimli kitabını yayınladı.

10 Sigaranın Kronolojik Tarihçesi
19. Yüzyıl 1881: ABD‘ de, John Bonsack ilk sigara yapan makinenin patentini aldı. Böylece ABD, günde sigara üretmeye başladı. Bir makine, 48 kişinin yaptığı işi yapıyordu. Üretim maliyeti düştü ve güvenli kibritin de icadıyla, sigara tüketimi bir anda patladı. 1889: Saint John Hastanesi sigaranın zararlarını ve gırtlak kanserine neden olduğunu anlatan bir kitap yayınladı.

11 Sigara Bilgi Notu AB Komisyonu, kamuya açık yerlerde sigara yasağı uygulayan ülkeleri desteklemekte ve diğer üye ülkelerin de bu tür uygulamaya yönelmesini teşvik etmektedir. Ürettiği ve ihraç ettiği purolar, önemli gelir kaynağı olan Küba’da bile kamuya açık yerlerde tütün mamullerinin tüketilmesi 07 Şubat 2005 den itibaren yasaklanmıştır. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ve 5261 sayılı Yasa Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 21 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 56 ncı Dünya Sağlık Asamblesi toplantısında kabul edilen ve Türkiye adına 28 Nisan 2004 tarihinde New York’ta imzalanan “Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi”; 30/11/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 5261 sayılı Kanun’la onaylanmıştır.

12 Sigara Bilgi Notu 4207 sayılı Yasa
Türkiye, “…kişileri tütün ve tütün mamullerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirler almak…” amacıyla 07/11/1996 tarihinde çıkardığı 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” sayesinde uygulamada on senede epey mesafe katetmiştir. Hatta, bu Kanundan da önce Ocak 1988’de, dünyada ilk defa Türk Hava Yollarının uçaklarında tütün mamulleri tüketimi yasaklanmıştır. Havayollarında Türkiye’nin başlattığı bu ilk uygulama 1989’da Fransa’da, 1990’da ABD’de örnek alınıp uygulanmaya başlanmıştır.

13 İÇİLEN ZEHİR SİGARA

14 TÜTÜN NEDİR? Tütün bitkisi, içinde çeşitli psikoaktif
uyuşturucular bulunan bir maddedir.Tüketim yolu fark etmeksizin kolayca kana karışmaktadır. Sigaradan bir fırt çekmek nikotinin neredeyse anında kan sistemine yayılarak beyine ulaşmasını ve 10 saniye içersinde merkezi sinir sistemini etkilemesini sağlar. İÇİNDEKİ BİNLERCE MADDE SİGARA İÇİMİNDEN 19 SANİYE SONRA KANDA EN YÜKSEK DÜZEYİNE ULAŞIR Diğer yandan, puro ve pipo içenler genellikle çok az ya da hiç duman çekmezler ve nikotin ağızlarındaki mukoza zarları tarafından emilir. NİKOTİN: Hemen hemen sadece tütün bitkisinde bulunan bu madde,başka hiçbir bitkinin bünyesinde bulunmaz.

15 Sigaranın zararlarını bildiğinizi düşünmenize rağmen sigara içmeye devam ediyorsunuz.
Belki de şöyle düşünüyorsunuz; Günde bir kaç sigara içiyorum, bu da tehlikeli değil. * Sigarayı bırakamayacak kadar tiryakiyim. * Sigara strese dayanmamı kolaylaştırıyor. * Kilo almamı engelliyor. * Herkes bu kadar karışmasa bırakabilirim.

16 NEDEN SİGARA İÇMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ ?
Fiziksel Bağımlılık : Sigaradaki nikotin; alkol, kokain ve eroinden daha fazla bağımlılık yapan bir maddedir. Her soluktan 7 saniye sonra nikotin beyninize ulaşıp "iyi hissetmenizi" ve daha fazla "nikotin istemenizi" sağlıyor. Fiziksel Alışkanlık : Sigaradan çekilen her nefes el ve ağız alışkanlığınızı kuvvetlendiriyor. Eğer günde 1 paket sigara içiyorsanız ve her sigaradan 10 nefes çekiyorsanız, günde 200 defa, yılda defa bunu tekrarlıyorsunuz ve gittikçe güçlenen bir alışkanlık ortaya çıkıyor.

17 NEDEN SİGARA İÇMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ ?
Sigara Endüstrisi : Sigara üreticisi firmalar, sigara ile soğuk kanlılık, kararlılık, incelik, güç ve öfkenin kontrol altına alınması arasında ilişki olduğuna insanları inandırmak için milyonlarca dolarlık reklam yapmakta, filmlerde önemli karakterlerin kendi sigaralarını içmeleri için yüz binlerce dolar ödemektedirler. "Amerika gibi ülkelerde sigara içmek iyice kontrol altına alındığından, sigaralarını gelişmekte olan ülkelerde pazarla- makta ve insanların genç yaşta sigaraya başlayıp, devam etmeleri için her yolu denemektedirler. " Sigaraya alıştırdıkları kişinin bütçe- sinden her ay düzenli bir bölüme el koymaktadırlar.

18 NEDEN SİGARA İÇMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ ?
Duygusal Destek : Sigara tiryakileri sigarayı kötü zamanlarında destek olan, iyi zamanlarında neşelerini artıran bir arkadaş olarak görürler. Kimlik : Bir çok sigara tiryakisi sigarayla kendini özdeşleştirmiştir. Sosyal Alışkanlık : Eğer kahvenizin yanında veya kahvede, barda sigara içiyorsanız, belli sosyal durumlarda sigara içmeye kendinizi alıştırmışsınız demektir.

19

20 SİGARA İÇENLERİN AKCİĞERLERİ SİGARA İÇMEYENLERİN AKCİĞERLERİ
SİGARANIN AKCİĞERLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ SİGARA İÇENLERİN AKCİĞERLERİ SİGARA İÇMEYENLERİN AKCİĞERLERİ

21 . Aşağıdaki soldan ilk resim sağlıklı bir akciğerin diğerleri ise en önemli sebebi sigara olan kanser sonucu ölmüş akciğerlerin resimlerini göstermektedir

22 Sigaranın iki boyutlu bağımlılığı vardır.
Psişik bağımlılık Fiziki bağımlılık Sigaranın iki boyutlu bağımlılığı vardır.

23 Psişik bağımlılık: Alışkanlık haline gelmiş davranışın tekrarlanma arzusuna psisik bağımlılık denir. Psişik bağımlılıkta davranışı çağrıştıran etkenler ve dürtüler vardır. Yemekten sonra bir sigara yakmak Direksiyona oturunca bir sigara yakmak Çok sevdiği bir dostuyla karşılaşınca Stresli bir iş ve olaya maruz kalınca Bir eğlence gecesi veya grubuna iştirak Tuvalete gidince Çay ve kahve içerken, balık avlarken, kitap okurken... İşe başlarken performansını artırmak için vs.

24 Fiziki bağımlılık; Sigara içinde 3885 toksit madde var
Fiziki bağımlılık; Sigara içinde 3885 toksit madde var. Bunlardan bir tanesi de nikotindir. Nikotin kanda belli sürede, belli bir miktara ulaştıktan sonra, nikotin miktarının düşmesi veya olmaması halinde kişide bir takım duygusal ve davranışsal bozukluklar meydana gelir buna fiziki bağımlılık denir. Bunlar şunlardır: Aşın sigara alma isteği Öfke, kızgınlık Endişe Konsantrasyon güçlüğü . Huzursuzluk Kalp hızında azalma . İştah artışı kilo alma Ateş basması Terleme, yüzde kızarma, titreme

25 Nikotin, bağımlılık yapıcı özelliği güçlü bir madde
Nikotin, bağımlılık yapıcı özelliği güçlü bir madde. Çok küçük miktarda alındığında da, sigara içen kişinin daha fazla içmek istemesine neden olan hoşluk duygusu yaratıyor. Sigara kullanıcıları, nikotine bağımlı duruma geliyor ve nikotin alımının kesilmesinden sonra ilk 24 saat içinde sigara için dayanılmaz bir istek, huzursuzluk, kızgınlık, endişe, dikkati toplama zorluğu, kalp hızının azalması, gibi bulgular ortaya çıkıyor. Sigaranın ilk nefesden sonra bir rahatlama, endişe ve sıkıntıların hafiflemesi ve zihnin daha hızlı çalışması gibi algıları olur. Ancak bu durum tahmin edinilenin aksine sigaranın yarattığı bir rahatlama olmayıp, çoğu kez yoksunluk hisseden kişinin vücudunun aradığı maddeye kavuşması ile duyduğu iyilik hissidir. NİKOTİN

26 olarak kabul edilmektedir.
Bütün bu nedenlerden dolayı sigara bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından, ilaç ve madde bağımlılığına benzer bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

27 Sigara içmeyi bir kez deneyen her
sigara tiryakisi olması, durumun ne kadar ciddi ve tehlikeli olduğunu ortaya koymaktadır. 4 kişiden 3 ’ünün

28 SIGARA MI KIMYASAL MADDE DEPOSU MU ?
SİGARA DUMANINDA 2000’i zehir 4000 ’İN ÜZERİNDE KİMYASAL MADDE BULUNMAKTADIR SIGARA MI KIMYASAL MADDE DEPOSU MU ?

29

30 kalp ve damarları bozar.
Nikotin : Bağımlılık yapar, kalp ve damarları bozar. Karbon monoksit : Egsoz gazı. Kanda oksijenin yerini alır. Bu nedenle zihinsel ve bedensel yorgunluk yapar . Arsenik : Fare zehiri Kanserojen dir. Hidrojen siyanür : Gaz odaları zehiridir DDT : Böcek öldürücü zehirdir. Benzen : Kanserojen dir. Vinil klorür : Kanserojen dir. Krom-Nikel : Kanserojen dir. Polonium : Kanserojen

31 Sonuçta ciğerlerimizde oluşan ise
Radon : Radyasyon Metanol : Füze yakıtı Toluen : Tiner Kadmiyum : Akü metali Bütan : Tüp gaz Aseton : Oje çözücü Naftalin : Güve kovucu Amonyak : Tuvalet temizleyici Sonuçta ciğerlerimizde oluşan ise KATRAN 'dır.

32 BULUNAN BU ZARARLI MADDELER,
2 ADET SİGARADA BULUNAN BU ZARARLI MADDELER, BİR KİŞİNİN DAMARINA ENJEKTE EDİLSE BİRKAÇ DAKİKADA ÖLÜM GERÇEKLEŞİR.

33 Sigara içmek bir hak değildir
Sigara içmek bir hak değildir. Aksine kendi özgürlüğümüzü ve karşımızdaki kişilerin özgürlüğünü hiçe sayan bir tutsaklıktır Sigara bağımlılığının şiddeti eroin bağımlılığıyla eş tutulmaktadır. Çünkü nikotin eroin kadar bağımlılık yapma özelliği olan bir maddedir.

34 SİGARANIN VÜCUDA ETKİLERİ

35 SOLUNUM YOLLARI öksürük , balgam nefes darlığı kronik farenjit
larenjit ses telleri nodülleri kronik bronşit zatürre amfizem kanser Özellikle akciğer kanserlerinin % 97 sinden sorumludur, verem hastalığı riskini arttırır.

36 KİMYASAL ATIK DEPOSU HALİNE GETİRMEYİN!
AKCİĞERİNİZİ KİMYASAL ATIK DEPOSU HALİNE GETİRMEYİN! 

37

38 Beyin damarlarında daralma ve tıkanmalar beyin enfaktüsüne ve kanamaya yol açar. Bu da kaslarda kuvvet azalması, felçler ve yatalak kalma şeklinde kendini gösterir. Sigaranın içindeki karbon monoksit kandaki oksijeni yok eder. Buna bağlı olarak zihinsel ve bedensel yorgunluk ortaya çıkar, zihinsel eforumuzu etkiler. Nikotin, beyin hücrelerimizi etkileyerek bağımlılığa yol açar . BEYNİMİZ

39 HER NEFES SİGARA YAKLAŞIK 100.000 BEYİN HÜCRESİNİ ÖLDÜRÜR

40 Taksit taksit kesilmek istemiyorsanız “SİGARAYI BIRAKIN”
DAMARLARIMIZ Taksit taksit kesilmek istemiyorsanız “SİGARAYI BIRAKIN” Sigara bütün damarlarımızı ve kanımızın yapısını etkileyerek organlarımızın beslenmesini bozar . Sigaranın yol açtığı damar daralması ve tıkanması, ellerde ve ayaklarda soğumaya, bacak ağrılarına , kramplara ve zamanla gangrene yol açabilir, bu nedenle kol ve bacakların kesilmesi gerekebilir

41 Kandaki zararlı kolesterol yükselir.
Yüksek tansiyon riski artar. Damar ve çeperinde arteriosklerotik plak oluşumu Kan akışında azalma .

42 KALBİMİZ VE SİGARA felçlerin %18’inden,
kalp ve damar hastalıkların %21’inden, kronik kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin %30’undan sorumludur Koroner damarlarda daralma Anjina pektoris Myokard enfraktüsü Kalp çalışma hızında artış

43 Sigara dumanı asit salgısını arttırır.
SİNDİRİM ORGANLARI Sigara dumanı asit salgısını arttırır. Gastrite ,mide ve oniki parmak bağırsağı ülserine yol açar . Ülser tedavisinin başarısını azaltır .

44 Dişlerde ve parmaklarda sararma, kötü koku,
Ciltte kırışıklıklar ve soluk görünüm, Saçlarda dökülme, Tırnaklarda çabuk kırılma

45 ÇOCUKLAR VE PASİF İÇİCİLİK
Sık bronşit ve zatürre riski, Allerjik hastalıklar ve astım riski , Orta kulak iltihabı , Beyin ve kas tümörleri , Ani bebek ölüm sendromu Solunum fonksiyonlarında azalma görülür

46 Sigaranın Anne Sütüne olumsuz etkileri
Nikotinin bebeğin gelişmesi için çok gerekli olan oksijeni yok etmesi nedeniyle, bebeğin beyin gelişimi ve fiziksel gelişimi yavaşlar. Bebeğin zekasının düşük olma ihtimali yüksektir.

47 SİGARA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ:
Sigaranın pis kokulu atıkları çevremizi sürekli olarak kirletmektedir. Ülkemizde çıkan orman yangınlarının %50’ sinde neden sigara izmaritidir. Her yıl ülkemizde içilen sigaralar nedeniyle 2 milyon ağaç yok olmaktadır. Ayrıca tütün tarımı için kullanılan tarım arazisi de

48 Sigara içenlerin yarısı sigaraya bağlı nedenle ölür
Ölümlerin çoğu “erken” ölümdür (ort.22 yıl) Dünyada yılda 4.5 m. kişi sigara yüzünden ölüyor. Bu sayı 2025 yılında 10 milyona çıkacak Türkiye’de yılda 100 bin kişi sigara nedeniyle ölüyor Her yıl 2.5 milyon hektar orman alanı tütün endüstrisi tarafından tahrip edilmektedir

49 Her yıl ülkemizde insanımızı erken yaşlarda sigaraya kurban veriyoruz.Eğer önlem alınmaz ise bu sayı önümüzdeki 20 yılda 250 bine çıkacaktır

50 Her yıl 100.000 kişi ne anlama geliyor?
Her gün bir uçak düşüyor ve 300 kişiye yakın insan ölüyor. Bir şehrimize atom bombası atılıyor Her gün içi dolu 6 otobüs uçuruma yuvarlanıyor ve kimse sağ kalmıyor

51 Sigarayı bırakınca neler olur?
20 dak sonra : tansiyon normale döner 24 saat sonra :kalp krizi riski düşmeye başlar . 48 saat sonra :nikotin artık vücutta saptanamaz , tat ve koku alma duyusu artar (normale döner) 72 saat sonra : solunum yolları gevşediği için nefes almak kolaylaşır , vücut enerjisi artar .

52 3 ay sonra : dolaşım düzelir , yürümek kolaylaşır .
9 ay sonra : öksürük ve nefes darlığı düzelir , akciğerin işlevi %5-10 artar . 5 yıl sonra kalp krizi riski , sigara içenlerin riskinin yarısına iner . 10 yıl sonra : Akciğer kanseri riski sigara içenlerin riskinin yarısına iner. Kalp krizi riski , hiç sigara içmemiş biri ile eşit olur

53 Sigara Bırakma Yolları: Sıgarayı Bıraktırma Programının Üç Adımı Vardır;
Sorgulama Tanı Tedavi

54 Sigara Bırakma Günüyle Birlikte Yapılacak İşler;
Dişler temizletilmeli Sigara kokusu sinmiş elbiseler temizlenmeli Perdeler yıkanmalı, halılar silinmeli Sigara kokusunu yok edecek çiçekler ve kokularla ev estetikleştirilmeli, sigarayı çağrıştıracak tüm unsurlar yok edilmeli Bırakma gününü kararlılıkla belirlemeli Kişi öncelikle bırakmayı kafasında bitirmeli

55 Kişinin Sigarayı Bırakmasını Kolaylaştıracak Destek Davranış Eylemleri Ortaya Koyması Gerekir.
Kendine "niçin sigarayı bırakmak istedim" diye soracak ve sigarayı bırakma nedenlerini maddeler halinde yazacak. Sağlığım tehlikeye gidiyor, fiziki şeklim rengim yüzüm çirkinleşti. Eşime ve çocuklarıma karşı mahcubum iyi örnek olmuyorum. Artık çevremdeki insanlardan utamyorum, başkalarının sağlıklı yaşam haklarını gasp ediyorum, sokakta utanıyorum vs... Ekonomik olarak beni sarsıyor. Çoluğumun çocuğumun rızkını, hakkını gasp ediyorum. Bundan dolayı manen kendimi sorumlu ve haksız hissediyorum. Beyninizde sigara içip içmeme çatışması savaşım kazanmış bir kahraman edasıyla "sigara içmemeyi seçiyorum" sloganını seçin ve tekrarlayın (içtenlikle). Sosyal sorumluluk bilinciyle "başkalarına kötü örnek olmaya hakkım yoktur."

56 Aşırı Sigara İçme İsteği Nasıl Bastırılabilir ?
Yazdığı bırakma gerekçelerini hemen hatırlamalı veya okumalı . En az 5 dakika bekleyin ve isteğinizi başarın. Birkaç dakikalık derin nefes egzersizleri yapın Bir bardak su veya meyve suyu için Dolaşın yürüyüş yapın, duş alın, destek alabileceğiniz dostlarınızIa buluşun

57 İçme İsteğine Yenilip Bir Sigara Daha Yakılırsa;
Üzülmemeli Başarısızlık duygusuna kapılmamalı Bir kez daha bu isteğe yenilmemeli

58

59

60 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :
Bol su için günde en az (2-3 litre) sigara içme arzusu geldikçe su için . Bol miktarda meyve yeşil sebze tüketin Mümkün oldukça sıkma meyve suları için En az üç hafta boyunca çay kahve ve neskafe alkollü içecekler, kolalı içeceklerden kaçının

61 SAĞLIKLI VE UZUN BİR YAŞAM İÇİN
SİGARAYI BIRAKALIM

62

63 TEŞEKKÜRLER

64 ALKOL

65 Gençliği ve hatta tüm insanları çürüten bedensel psikolojik sosyal ve ekonomik boyutlarıyla çağımızın en önemli sorunlardan biri de alkolizmdir.

66 İnsan vücuduna çok büyük olumsuz etkileri olan alkolün kolay ulaşılabilir olması, toplumdaki kullanım sıklığının artması ve uzun bir kullanım döneminden sonra insanı yavaş yavaş zehirlemesi nedeniyle büyük bir toplumsal tehlike oluşturmaktadır. Alkol çok yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Bağımlılık yapıcı etkisi yüksektir. Ancak alkol üretimi ve satışı yasal bir madde olduğu için insanlar bu maddeyi kullanmaktan çekinmemektedirler.

67 Alkol: Ülser ve gastrit gibi mide hastalıkları, Hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıkları, Kalp ve damar hastalıkları, Solunum yolu hastalıkları, Böbrek ve idrar yolu hastalıkları, Kansızlık, Görme ve işitme kusurları, Cinsel güçsüzlük, kısırlık ve daha bir çok bedensel sorunlara sebep olmaktadır.

68 Ayrıca alkol kullanımının;
Karaciğer sirozu, Ağız, yutak, boğaz, yemek borusu kanserleri, Karaciğer ve meme kanseri ile de doğrudan ilişkisi olduğu ve riski arttırdığı bilinmektedir.

69 hayal görme, ruhsal bunalım, davranış kusurları,
Tüm bu sayıların dışında; hayal görme, ruhsal bunalım, davranış kusurları, geçimsizlik kumar sosyal ilişkilerde bozulma, konuşma bozuklukları, bunama, heyecan, intihar, sorumsuzluk, kolay suç işleme, ırza, tecavüz, hırsızlık, adam öldürme, anarşik olaylara katılmaya eğilim, suçu önemsememe gibi ruhsal bozukluklara, hatta koma ve ölüme kadar varan beyin dokusu harabiyetine yol açmaktadır.

70 Ayrıca, alkolik kişilerden doğan çocukların zihinsel ruhsal ve bedensel özürlü olma ve hatta ölü doğma riskinin yükseldiği unutulmamalıdır. Alkol tüketimi ile trafik kazaları ve diğer kazalar, şiddet, saldırı olayları ve intiharlar arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.

71 UYUŞTURUCU

72 Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemi faaliyetlerini etkileyerek uyuşturma ve uyarma etkisi yapan yapısal ve aktif faaliyetleri değiştiren ve aynı zamanda alışkanlık ve bağımlılık yapan tüm maddelerdir. Uyuşturucu maddeler arasında esrar, kokain, eroin ve uyuşturucu haplar en yaygın olanlardır.

73 Aşırı dozdan ölüm gibi çok kötü sonuçlu haberleri maalesef gazetelerde ve basında sıkça görmekteyiz.
Tiner, yapıştırıcı ve çözücü türü maddeler ise uçucu maddeler kapsamına girmektedir. Bu da gençliğimiz için büyük bir tehlikedir. Serbestçe satılan bu maddeler de bağımlılık yapmaktadır.

74 UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMININ GETİRDİĞİ BAŞLICA TEHLİKELER
Bağımlılığa neden olur. Solunumun durmasına veya baskılanmasına neden olabilir. Alınan yüksek miktardaki doz bilinç kaybına, komaya ve hatta ölüme neden olabilir. Fikir ve düşüncelerin birbirine karışmasına, gerçek olmayan şeyleri görmeye neden olabilir. Kullanan kişiler toplum kurallarını ve trafik kurallarını ihlal ederek kendilerini, yakınlarını ve görevlileri zor durumda bırakabilir. Kazalara, suçlara ölümler neden olabilir. Bağımlı kişi maddeyi enjeksiyon şeklinde alıyorsa yara, apse, sarılık, kan zehirlenmesi ve AİDS gibi tehlikeler ile karşı karşıya kalabilir

75 Bu maddeleri kullanmaya başlayanlar ilk başta aşırı mutluluk ve serbestlik hissederek problemlerinden uzaklaştıklarını sanır ve alışırlar. Bu dönem çok kısa sürer. Başlangıçta mutluluk veren dozlar kısa sürede yetersiz kalmakta, aynı keyfi almak için daha fazla kullanılmaktadır. Ve sürekli artan dozlar vücudun dayanma sınırını aşar ve beyaz ölüm denen acı sona doğru götürür.

76 UYUŞTURUCU BAĞIMLISINI NASILTANIRIZ
-Kişinin ilaçları saklamaya veya gizlemeye çalışması -Cilt üzerinde mor ve siyah iğne yerlerinin bulunması (kol,el üstü ve bacaklarda) -Damarlar üzerinde su toplamasını andıran iltihapların varlığı -Uyuşukluk ve devamlı vücudunu kaşıma eğilimi -Gözbebeklerinin büyük ölçüde değişmesi

77 -Kişinin oturup gözlerini boşluğa dikmesi -Şırınga gibi uyuşturucu aletlerin bulunması -Bağımlılara mahsus argoların kullanılması -Kişinin belli zamanlarda ortadan kaybolma eğilimi -Kişinin geliri ile harcamaları arasındaki dengesizlik

78 - Önceden güvenilir olan bir kişinin cinayet, gasp, hırsızlık, fahişelik vb. suçlara yönelmesi - Madde alma zamanı geldiğinde göz sulanması, burun akması, ağrı, kaşıntı, esnemeler ve göz bebeklerinin büyümesi - Sinirlilik ve kriz tutması - Cebinde veya eşyaları arasında çeşitli toz ve benzeri maddelerin bulunması gibi belirtilerdir.

79 Günümüzde, çizgi film kahramanı "Pokemon" resmi basılmış Ecstasy'ler piyasaya sürülmüştür. "Çok renkli ve albenisi olan bu haplar, zehir tacirlerinin hedefinin ilköğretime kadar indiğini gösteriyor. Yolu sigara açıyor : Tütün ve sigaranın uyuşturucu bağımlılığında önemli bir rolü vardır. "Esrar gibi bazı maddeler, tütüne karıştırılarak veriliyor ve 'al sigara gibi birşey' deniyor. Sigara içen bir çocuğun bu teklifi kabul etmesiyle içmeyen bir çocuğun etmesi arasında fark var. Lütfen önce siz sigarayı bırakın. Çevrenizdekilere de bıraktırın".

80 T E Ş E K K Ü R L E R ..... Sağlık Slaytları


"HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları