Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜREME TIBBI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Timur GÜRGAN (Yönetim Kurulu Başkanı) Prof. Dr. Recai PABUÇCU (2. Başkan) Prof. Dr. Erol TAVMERGEN (Genel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜREME TIBBI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Timur GÜRGAN (Yönetim Kurulu Başkanı) Prof. Dr. Recai PABUÇCU (2. Başkan) Prof. Dr. Erol TAVMERGEN (Genel."— Sunum transkripti:

1 ÜREME TIBBI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Timur GÜRGAN (Yönetim Kurulu Başkanı) Prof. Dr. Recai PABUÇCU (2. Başkan) Prof. Dr. Erol TAVMERGEN (Genel Sekreter) Doç. Dr. M. Muammer DOĞAN (Sayman) Prof. Dr. Bülent GÜLEKLİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Bülent BAYSAL (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Engin ORAL (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Mustafa BAHÇECİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Ömür TAŞKIN (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Semih KALELİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Turan ÇETİN (Yönetim Kurulu Üyesi)

2 Üreme Tıbbı eğitiminin ülkemizde standart hale getirilmesi için çalışmak; mezuniyet sonrası eğitim aktivitelerini desteklemeye, yaygınlaştırmaya, kalitesini arttırmaya yönelik programlı organizasyonlar yapmak; bölgesel toplantılar düzenlemek, Bilimsel yayınları teşvik etmek, yönlendirmek, yaygınlaştırmak için çalışmak ve bu amaçlara yönelik, ortak çalışma grupları, kurullar, komisyonlar oluşturmak, Araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, ödül ve burslar sağlamak, ortak çalışmaları koordine etmek, Üretilen çalışmaların sonuçlarını yayınlamak, arşivlemek, üyelerin bu bilimsel verilere ulaşmaları ve veri alışverişi yapabilmeleri için zemin oluşturmak ve organizasyonlar yapmak, Üreme Tıbbı alanlarında ülke çapında standartlar ve ulusal politikaların oluşturulması için çalışmak; epidemiyolojik çalışmalara katkıda bulunmak, ulusal bir veri tabanı oluşturulabilmesi için çaba göstermek, Ulusal yayın ve veri dokümantasyon arşivi oluşturmak, uluslararası yayınların meslektaşlarımıza ulaşmasını sağlamak, Bilgisayar destekli eğitim siteleri açarak elektronik ortamda eğitim programları yapmak, Üreme tıbbı alanında her türlü kurum ve kuruluşa bilgi, uzmanlık desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamak, Üreme tıbbı ile ilgili sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği ve maliyeti konularında politikalar geliştirilmesine ve ulusal insan gücü planlaması çalışmalarına yardımcı olmak, Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar aracılığı ile yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlar arasındaki ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek, dayanışmayı sağlamak amacıyla bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak, Üreme tıbbı konularında, haksız rekabete yol açacak her türlü açık veya örtülü yöntemlerle, hekim ve merkezlerle hasta arasına giren üçüncü kişiler ve kurumlarla mücadele etmek amacıyla toplumu bilgilendirmek, Meslektaşlarımıza devamlı olarak pratik ve teorik eğitim verecek bir eğitim merkezinin veya merkezlerinin oluşturmak, Özel İlgi Grupları oluşturarak, bu grupların çalışmalarının desteklemek ve koordine etmek, Ulusal ve uluslararası düzeydeki sertifikasyon programlarının düzenlenmek ve koordine edilmek (embriyoloji, endoskopik cerrahi, ultrasound vb); Diğer ulusal ve uluslararası derneklerle ortak çalışmalar düzenlenmesi; meslektaşlarımızın uluslararası dernek ve kuruşlarda yer alabilmesi, çalışmalarına aktif olarak katılabilmesinin sağlanması; genç meslektaşlarımızın ulusal ve uluslararası kuruluş ve bilim adamlarının yanında eğitim alabilmesini, araştırma faaliyetlerini sürdürebilmesine katkı yapmak, Sadece para kazanmak üzere düzenlenmiş görüntüsünü verebilecek kongre organizasyonlarına son verilmesine katkıda bulunmak; kongre organizasyonlarında derneklerin ilgi alanlarına göre belirlenmiş ortak stratejilerle hareket edilmesinin sağlanmasına çalışmak, Uluslararası düzeydeki mesleğimizle ilgili yeniliklerin,uygulamaların, protokollerin, etik ve hukuki uygulamaların ülkemizde de tartışılmasını sağlayarak gerekli olanların uygulamaya geçebilmesinde katkıda bulunmak, Endüstriye eşit ve ölçülü bir mesafede bulunmak, çalışmalarında endüstrinin sorunlarını da göz önüne almak, ortak çözüm yolları üretmek; endüstrinin maddi ve bilimsel desteğini biri diğerinin tekrarı olan şablon kongreler için kullanmamak; maddi desteklerini eğitim, öğretim ve diğer bilimsel projelerinin uygulanmasında ekonomik olarak kullanmak, Üreme tıbbı camiasını oluşturan tüm meslektaşlarımızın sorunlarına eğilmek, kimseyi rakip görmeden herkesi eşit yakınlıkta kucaklayacak bir kuruluş olmak Üreme tıbbı camiasını oluşturan tüm meslektaşlarımızın sorunlarına eğilmek, kimseyi rakip görmeden herkesi eşit yakınlıkta kucaklayacak bir kuruluş olmak Ve hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yaparken etik değerleri en yüksek düzeyde gözetmek, sadece ve sadece sürekli olarak üreteceğimiz projelerle hizmet etmeyi düşünüyoruz. ÜREME TIBBI DERNEĞİ ANA İLKELERİ

3 11 - 12 EKİM 2008 SAMSUN İnfertilite – Endokrin problemler Organizasyon Sorumlusu: Erdal Malatyalıoğlu, Recai Pabuçcu 20 - 21 ARALIK 2008 ANKARA Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar (Prof. Dr. Mülazım Yıldırım Sempozyumu ) Organizasyon Sorumlusu: Kutay Biberoğlu, Recai Pabuçcu, Timur Gürgan 24 - 25 OCAK 2009 ANTALYA Organizasyon Sorumlusu: Ömür Taşkın, Mine Üner, Kemal Özgür 14 - 15 ŞUBAT 2009 İZMİR (ESHRE) Organizasyon Sorumlusu: Erol Tavmergen, Bülent Gülekli 21 - 22 MART 2009 İSTANBUL Sağlık Bakanlığı’nın Desteğiyle “Üremeye Yardımcı Tekniklerde Veri Toplanması ve Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi Ulusal Sempozyumu” Organizasyon Sorumlusu: Timur Gürgan, Mustafa Bahçeci, Erol Tavmergen, Bülent Baysal, Semra Kahraman 3 - 5 NİSAN 2009 İSTANBUL Üreme Tıbbı Derneği Jinekolojik Endoskopi Çalıştayı Organizasyon Sorumlusu: Yücel Karaman 25 - 26 NİSAN 2009 KONYA (ESHRE) Organizasyon Sorumlusu: Mehmet Çolakoğlu, Hüseyin Görkemli 11 - 13 HAZİRAN 2009 İSTANBUL Uluslararası Çalışma Grubu ile ortak düzenlenecek ‘ART’de Güncel Yaklaşımlar ve Fertilitenin Korunması Sempozyumu’ Organizasyon Sorumlusu: Timur Gürgan, Engin Oral, Bülent Baysal, Mustafa Bahçeci, Faruk Buyru ÜREME TIBBI DERNEĞİ AKTİVİTE PROGRAMI

4 13 - 14 HAZİRAN 2009 TRABZON ( ESHRE ) Organizasyon Sorumlusu: Hasan Bozkaya, Rıfat Gürsoy 1 – 4 EKİM 2009 ANTALYA 2. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ 14 - 15 KASIM 2009 MALATYA (ESHRE) Organizasyon Sorumlusu: Ayşe Kafkaslı, Yücel Karaman 03 - 06 ARALIK 2009 ADANA - MERSİN ‘II. Çukurova Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi’ Derneğin desteği ile yapılacaktır. Organizasyon Sorumlusu: Turan Çetin OCAK 2010 DENİZLİ Organizasyon Sorumlusu: Erkan Alataş, Seyide Soysal, Rıdvan Erdemir, Engin Oral, Hasan Serdaroğlu ŞUBAT 2010 KAYSERİ Organizasyon Sorumlusu: Yılmaz Şahin, Kutay Biberoğlu, Ercan Aygen MART 2010 ESKİŞEHİR Organizasyon Sorumlusu: Hikmet H assa, Atilla Yıldırım, Bülent Gülekli NİSAN 2010 İZMİR PCOS 2010 Sempozyumu Organizasyon Sorumlusu: Yılmaz Şahin, Erol Tavmergen, Bülent Gülekli,Timur Gürgan Nisan 2010 - Genel Kurul MAYIS 2010 VAN Organizasyon Sorumlusu: Mansur Kamacı, Recai Pabuçcu, Ömür Taşkın

5 ÜREME TIBBI DERNEĞİ 2008’DE GERÇEKLEŞEN ORGANİZASYONLAR 11-12 Ekim 2008 SAMSUN

6 ÜREME TIBBI DERNEĞİ ŞUBAT- MART 2009 ORGANİZASYONLARI

7 ÜREME TIBBI DERNEĞİ NİSAN - HAZİRAN 2009 ORGANİZASYONLARI

8 ÖZEL İLGİ GRUPLARI Özel İlgi Grupları Koordinatörleri Üreme Endokrinolojisi - İnfertilite ve PCO Umur Çolgar - Faruk Buyru - Levent Şentürk - Sertaç Batıoğlu - Cem Fıçıcıoğlu – Ali Rüştü Ergür Yardımcı Üreme Teknikleri (Klinik) Ege Tavmergen Göker - Rıfat Gürsoy - Semra Kahraman – Kemal Özgür – Münire Akar Yardımcı Üreme Teknikleri ( Embriyoloji) Mehmet Cıncık - Nadir Çıray - Lale Delilbaşı Üreme Biyolojisi ve Genetik Muhterem Bahçe - Necati Fındıklı Üreme İmmunolojisi ve Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Zeki Taner - Ahmet Erdem –Meriç Karacan Endoskopik Cerrahi ve Fertilite Cerrahisi Yücel Karaman - Salih Sadık - İbrahim Esiner – Ali İsmet Tekirdağ – Ahmet Göçmen Androloji Esat Orhon - Kaan Aydos - Serdar Günalp Adolesan Jinekoloji ve Kontrasepsiyon Oktay Kadayıfçı Menopoz - Osteoporoz Gülay Kurtay - Hakan Seyisoğlu - Fatih Durmuşoğlu Yaşlanma, Antiaging ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Sezai Şahmay - Nilgün Turhan – Ümit Sungur Tekin Endometrizis Hasan Serdaroğlu - Aydın Arıcı Fertilite Koruyucu Klinik, Cerrahi ve Laboratuar Yaklaşımları Murat Sönmezer Özel Çalışma Grupları Veri toplama, çoğul gebeliklerin önlenmesi, üreme tıbbı uzmanlık eğitim programlarının planlanması Timur Gürgan - Kutay Biberoğlu - Erol Tavmergen YÜT ve İnfertilite kanun, yönetmelik, etik ve uygulamalarla ilgili sorunlar Teksen Çamlıbel - Recai Pabuçcu - Kubilay Vicdan

9 2. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ 1 – 4 EKİM 2009

10 PCOS-IVF Uygulamaları Üreme Tıbbı Derneği Kursları III 14 – 15 Şubat 2009 İZMİR Prof. Dr. Recai PABUÇCU Prof. Dr. Recai PABUÇCU Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

11 PCOS Polikistik over sendromu (PKOS)reprodüktif yaş kadınlarda en sık görülen endokrinopatidir Polikistik over sendromu (PKOS)reprodüktif yaş kadınlarda en sık görülen endokrinopatidir Carmina, 1999 Carmina, 1999 % 4-7 reprodüktif yaş % 4-7 reprodüktif yaş % 16-25 normal popülasyon(polikistik over morfolojisi) % 16-25 normal popülasyon(polikistik over morfolojisi) Polson, 1988 Polson, 1988 Abdel-Gadir,1992 Abdel-Gadir,1992

12 PKOS Tanı kriterleri: I) Oligo-ve/veya anovulasyon I) Oligo-ve/veya anovulasyon II) Hyperandrojenizm (klinik ve/veya biokimyasal) II) Hyperandrojenizm (klinik ve/veya biokimyasal) III) Ultrasonografik olarak polikistik görünümde overler (PCO) III) Ultrasonografik olarak polikistik görünümde overler (PCO) Rotterdam ESHRE/ASRM-2004 Rotterdam ESHRE/ASRM-2004 % 4-7 reprodüktif yaş % 4-7 reprodüktif yaş % 16-25 normal popülasyon % 16-25 normal popülasyon

13 TEDAVİ MODALİTELERİ TEDAVİ MODALİTELERİ 1. Non - IVF 2. IVF 3. İnsülin sensitize edici ajanların tedavideki yeri

14 1.basamak; CC 2.basamak; Gonadotropin ya da LOS 3.basamak; IVF CC-dirençli olgular; Gonadotropin ya da LOD Gonadotropin ya da LOD Thessaloniki Concensus Fertil Steril 2008

15 PCOS hastalarının bazal araştırmaları yapıldıktan sonraki aşamada uygulanacak ovulasyon indüksiyonlarının hastaya özgü olabileceği unutulmamalıdır. PCOS hastalarının bazal araştırmaları yapıldıktan sonraki aşamada uygulanacak ovulasyon indüksiyonlarının hastaya özgü olabileceği unutulmamalıdır.

16 Anovulasyon IVF için bir endikasyon değildir. PCOS’lu hastalarının kabul edilebilir tedavisi öncelikle ovulasyon indüksiyonudur. Anovulasyon IVF için bir endikasyon değildir. PCOS’lu hastalarının kabul edilebilir tedavisi öncelikle ovulasyon indüksiyonudur. Ovulasyon indüksiyonun en önemli komplikasyonu gonadotropin kullanıldığında %10’luk çoğul gebelik oranıdır.Bu nedenle belkide sorgulanması gereken konu gonadotropin kullanımıdır. Ovulasyon indüksiyonun en önemli komplikasyonu gonadotropin kullanıldığında %10’luk çoğul gebelik oranıdır.Bu nedenle belkide sorgulanması gereken konu gonadotropin kullanımıdır.

17 Kilo verdirilmesi, anti-estrogen tedaviler (CC ve aromataz inh), exogen gonadotropin ile ovulasyon indüksiyonunda başarı elde edilememişse IVF’e geçilebilir. Kilo verdirilmesi, anti-estrogen tedaviler (CC ve aromataz inh), exogen gonadotropin ile ovulasyon indüksiyonunda başarı elde edilememişse IVF’e geçilebilir. IVF yapılmışsa çoğul gebelikten korunmak için tek embryo transferi yapılmalıdır. IVF yapılmışsa çoğul gebelikten korunmak için tek embryo transferi yapılmalıdır.

18 PCOS’da IVF endikasyonları Gebelik ile sonuçlanmayan Oİ uygulamaları Gebelik ile sonuçlanmayan Oİ uygulamaları Tubal patolojiler Tubal patolojiler Evre 3-4 endometriozis Evre 3-4 endometriozis PGD PGD Male faktör Male faktör İleri maternal yaş İleri maternal yaş Thessaloniki Concensus Fertil Steril 2008

19 PCOS-IVF’de sonucu etkileyen olumsuz faktörler Artmış LH düzeyleri Artmış LH düzeyleri Obeziteye bağlı siklus iptal oranları Obeziteye bağlı siklus iptal oranları Oositlerde “growth differantiation factor- 9 (GDF-9)’un abnormal ekspresyonu Oositlerde “growth differantiation factor- 9 (GDF-9)’un abnormal ekspresyonu OHSS OHSS Heijnen, 2006 Heijnen, 2006 Mulders, 2003 Mulders, 2003

20 PCOS-IVF Özellikle PCOS’lu hastaların subfertiliteleri (minimal endometrozis, male factor) nedeni ile ovulasyon indüksiyonuna eklenen IUI gebelik oranlarını anlamlı derecede artırmaktadır. Özellikle PCOS’lu hastaların subfertiliteleri (minimal endometrozis, male factor) nedeni ile ovulasyon indüksiyonuna eklenen IUI gebelik oranlarını anlamlı derecede artırmaktadır. Ayrıca başarısız ovulasyon indüksiyonlarında IUI bir sonraki seçenek olarak dikkate alınmalıdır. Ayrıca başarısız ovulasyon indüksiyonlarında IUI bir sonraki seçenek olarak dikkate alınmalıdır. Cohlen, 2000 Cohlen, 2000

21 PCOS ART protokoller CC+hMG+Antagonist (soft) CC+hMG+Antagonist (soft) Long luteal analog Long luteal analog Dual supresyon (OK + long) Dual supresyon (OK + long) Antagonist Antagonist OK + Antagonist OK + Antagonist

22 Soft protokol uygulamaları CC + HMG + Antagonist CC + recFSH + Antagonist

23 Antagonist ile CC ve hMG kombinasyonu-PCOS - Bir önceki siklusta gebe kalamayan ya da OHSS nedeni ile coasting uygulanan 50 hasta. Bir önceki siklusta gebe kalamayan ya da OHSS nedeni ile coasting uygulanan 50 hasta. CC 100 mg/gün (2-7/g). CC 100 mg/gün (2-7/g). hMG 150 IU/gün (4-6-8)/0.25 mg/gün antagonist hMG 150 IU/gün (4-6-8)/0.25 mg/gün antagonist Pik serum estradiol, coasting ihtiyacı ve süresi, OHSS sıklığı karşılaştırılmış. Pik serum estradiol, coasting ihtiyacı ve süresi, OHSS sıklığı karşılaştırılmış. CC/hMG/Antagonist kombinasyonunda OHSS sıklığı ve coasting ihtiyacı daha düşük saptanmış CC/hMG/Antagonist kombinasyonunda OHSS sıklığı ve coasting ihtiyacı daha düşük saptanmış Yorum: High responder olgularda CC/hMG/Antagonist kombinasyonu alternatif olabilir. Yorum: High responder olgularda CC/hMG/Antagonist kombinasyonu alternatif olabilir. Lin, 2007

24 PCOS/Long luteal agonist çalışmalar Dor, 1990 Dor, 1990 Urman, 1992 Urman, 1992 Homburg, 1993a Homburg, 1993a Kodama, 1995 Kodama, 1995 Hardy, 1995 Hardy, 1995 Sengoku, 1997 Sengoku, 1997 Doldi, 1999 Doldi, 1999 Mulders, 2003 Mulders, 2003 Urman, 2004 Urman, 2004

25 GnRH analog kullanılan ART sikluslarında siklus iptal oranları önemli oranda azalmış, elde edilen oosit sayısında artış ve gebelik oranlarında iyileşme saptanmıştır. GnRH analog kullanılan ART sikluslarında siklus iptal oranları önemli oranda azalmış, elde edilen oosit sayısında artış ve gebelik oranlarında iyileşme saptanmıştır. Folikül senkronizasyonu sağlanmış Folikül senkronizasyonu sağlanmış Erken LH surge önlenmiştir. Erken LH surge önlenmiştir. Hughes et al.,1992 Hughes et al.,1992 Balen 1993, Balen 1993, Homburg 1993 Homburg 1993 PCOS/Long protokol sonuçları

26 Agonist/long protokol sonuçları Gebelik/ET kontrol grubu ile aynı Gebelik/ET kontrol grubu ile aynı Embryo transfer iptalleri PCOS’ta yüksek (%22 & %8) Embryo transfer iptalleri PCOS’ta yüksek (%22 & %8) “Complet fertilization failure” oranları PCOS’ta yüksek (%18 & %5) “Complet fertilization failure” oranları PCOS’ta yüksek (%18 & %5)

27 PCOS/IVF Human reproduction update 2006

28 PCOS/IVF Dor et al.,1990 Dor et al.,1990 Urman et al.,1992 Urman et al.,1992 Homburg et al.,1993a Homburg et al.,1993a Kodama et al.,1995 Kodama et al.,1995 Hardy et al.,1995 Hardy et al.,1995 Sengoku et al.,1997 Sengoku et al.,1997 Doldi et al.,1999 Doldi et al.,1999 Mulders et al.,2003 Mulders et al.,2003 Urman et al.,2004 Urman et al.,2004 9 çalışmanın meta- analizi yapılmış. Çalışmalarda PCOS ve kontrol grubu arasında yaş farkı yok. Sadece iki çalışmada kilo ve BMI belirtilmiş. 9 çalışmanın meta- analizi yapılmış. Çalışmalarda PCOS ve kontrol grubu arasında yaş farkı yok. Sadece iki çalışmada kilo ve BMI belirtilmiş. Heijnen et al.,2006

29 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları Siklus iptal oranları: PCOS’lu kadınlarda IVF siklus iptal oranları kontrol grubuna göre önemli ölçüde yüksektir(%12.8/4.1 ) OR=0.5 (%95CI) Siklus iptal oranları: PCOS’lu kadınlarda IVF siklus iptal oranları kontrol grubuna göre önemli ölçüde yüksektir(%12.8/4.1 ) OR=0.5 (%95CI) Heijnen et al.,2006

30 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları Gonadotropin kullanımı: Kontrol grubu ile aynı Gonadotropin kullanımı: Kontrol grubu ile aynı Heijnen et al.,2006

31 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları Stimulasyon süresi: PCOS’da kontrol grubuna göre daha uzun. Stimulasyon süresi: PCOS’da kontrol grubuna göre daha uzun. Heijnen et al.,2006

32 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları Elde edilen oosit sayısı: PCOS’da kontrol grubuna göre daha fazla. Elde edilen oosit sayısı: PCOS’da kontrol grubuna göre daha fazla. Heijnen et al.,2006

33 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları Klinik gebelik oranları: PCOS’da kontrol grubuna göre fark yok. Klinik gebelik oranları: PCOS’da kontrol grubuna göre fark yok. Heijnen et al.,2006

34 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları Canlı doğum oranları: PCOS’da kontrol grubuna göre fark yok. Canlı doğum oranları: PCOS’da kontrol grubuna göre fark yok. Heijnen et al.,2006

35 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları OHSS: Datalar meta-analiz için yeterli değil. OHSS: Datalar meta-analiz için yeterli değil. Çalışmaların çoğunda OHSS sıklığı belirtilmemiş. 19 tedavi siklusunun 2’sinde hastaneye yatışı gerektiren asit ortaya çıkmış. Sadece bir çalışmada hafif-orta OHSS sıklığı %16.6, ağır OHSS sıklığı ise %3.9 olarak belirtilmiş. Çalışmaların çoğunda OHSS sıklığı belirtilmemiş. 19 tedavi siklusunun 2’sinde hastaneye yatışı gerektiren asit ortaya çıkmış. Sadece bir çalışmada hafif-orta OHSS sıklığı %16.6, ağır OHSS sıklığı ise %3.9 olarak belirtilmiş. Heijnen et al.,2006

36 PCOS - IVF meta-analiz sonuçları İmplantasyon ve çoğul gebelik: Çalışmalarda implantasyon oranları verilmiş ancak meta-analiz için yeterli bulunmamış. Çalışmalarda implantasyon oranları verilmiş ancak meta-analiz için yeterli bulunmamış. Sadece iki çalışmada çoğul gebelik oranı verilmiş. Sadece iki çalışmada çoğul gebelik oranı verilmiş. Heijnen et al.,2006

37 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları Farklılıklar Artmış siklus iptal oranları Yüksek oranda oosit elde edilme oranları Azalmış fertilizasyon oranları Benzerlikler Klinik gebelik ve canlı doğum oranları kontrol grubu ile aynı. Heijnen et al.,2006

38 DUAL SUPRESYON OK + Analog

39 İlk 25 gün OKS İlk 25 gün OKS OKS nin bitimine 5 gün kala GnRH agonist OKS nin bitimine 5 gün kala GnRH agonist Çekilme kanamasının 3. gününden itibaren low-dose gonadotropin stimulasyonuna dayanan yöntemdir. Çekilme kanamasının 3. gününden itibaren low-dose gonadotropin stimulasyonuna dayanan yöntemdir. Damario MA, 1997 Damario MA, 1997

40 Fertilizasyon, implantasyon, klinik ve ongoing gebelik oranlarının arttığı bildirilmiştir. Fertilizasyon, implantasyon, klinik ve ongoing gebelik oranlarının arttığı bildirilmiştir. OHSS oranları düşmektedir. OHSS oranları düşmektedir. Dual supresyonla LH/FSH oranlarında düzelme olmaktadır. Dual supresyonla LH/FSH oranlarında düzelme olmaktadır. Androjen seviyeleri belirgin şekilde düşmektedir. Androjen seviyeleri belirgin şekilde düşmektedir. Damario MA, 1997 Damario MA, 1997

41 Fertilizasyon, implantasyon, klinik ve ongoing gebelik oranlarının arttığı bildirilmiştir. Fertilizasyon, implantasyon, klinik ve ongoing gebelik oranlarının arttığı bildirilmiştir. OHSS oranları düşmektedir. OHSS oranları düşmektedir. Dual supresyonla LH/FSH oranlarında düzelme olmaktadır. Dual supresyonla LH/FSH oranlarında düzelme olmaktadır. Androjen seviyeleri belirgin şeklilde düşmektedir. (Özellikle DHEAS) Androjen seviyeleri belirgin şeklilde düşmektedir. (Özellikle DHEAS) Damario MA, 1997 Damario MA, 1997 OK/GnRHa-PCOS

42 Low-dose gonadotropin stimulasyonu ile birlikte analog öncesi OK kullanımı özellikle yaşamı tehdit eden OHSS’lerin önlenmesi ve gebelik oranlarınının arttırılması açısından önemlidir. Low-dose gonadotropin stimulasyonu ile birlikte analog öncesi OK kullanımı özellikle yaşamı tehdit eden OHSS’lerin önlenmesi ve gebelik oranlarınının arttırılması açısından önemlidir. Damario et al.,1997 Damario et al.,1997 OK/GnRHa-PCOS

43 PCOS/Antagonist çalışmalar Hwang, 2004 Hwang, 2004 Bahçeci, 2005 Bahçeci, 2005 Ashrafi, 2004 Ashrafi, 2004 Kim, 2004 Kim, 2004 Ragni, 2006 Ragni, 2006 Doldi, 2006 Doldi, 2006

44 PCOS/Antagonist sonuçlar Antagonist grupta stimulasyon süresi daha kısa. Antagonist grupta stimulasyon süresi daha kısa. Gonadotropin miktarı daha düşük. Gonadotropin miktarı daha düşük. Antagonist ve agonist gruplar arasında klinik gebelik açısından fark yok. Antagonist ve agonist gruplar arasında klinik gebelik açısından fark yok. OHSS sıklığı benzer. OHSS sıklığı benzer. Griesenger, 2006 (meta-analysis) Griesenger, 2006 (meta-analysis)

45 PCOS/Antagonist sonuçlar Antagonist sikluslarda OHSS riski olan hastalarda agonist trigger uygulanabilme şansı var. Antagonist sikluslarda OHSS riski olan hastalarda agonist trigger uygulanabilme şansı var. Griesenger, 2007 Griesenger, 2007 Engmann, 2006 Engmann, 2006

46 OK+Antagonist/Agonist 52 PCOS. Randomize, prospektif çalışma. 52 PCOS. Randomize, prospektif çalışma. Diane-35/cetrorelix protokol (26) Diane-35/cetrorelix protokol (26) GnRH agonist long protokol (25) GnRH agonist long protokol (25) Hwang et al.,2004 Hwang et al.,2004

47 PCOS/OK+Antagonist Diane + antagonist Agonist Diane + antagonist Agonist HMG amp. 21.6  6.3 25.9  7.2 Stim.süresi(hMG) 9.9  2.1 10.8  2.2 E2/HCG 2159  690 2633  775 Oosit sayısı 16.3  6.4 17.6  5.9 Fert. oranı% 68.7 69.8 İmp. rate% 18 17.7 Gebelik oranı% 37 34.5 Abortus 10 20 OHSS 8 8.3 Hwang et al.,Hum Reprod, 2004

48 OK+Antagonist/Agonist İki protokol arasında klinik gebelik sonuçları açısından fark yok. İki protokol arasında klinik gebelik sonuçları açısından fark yok. Diane/cetrorelix protokolde stimulasyon süresi daha kısa, gonadotropin miktarı daha düşük ve estradiol düzeyleri daha düşük olarak saptanmıştır. Diane/cetrorelix protokolde stimulasyon süresi daha kısa, gonadotropin miktarı daha düşük ve estradiol düzeyleri daha düşük olarak saptanmıştır. OK+Antagonist protokol, PCOS IVF sikluslarında GnRH agonist kadar hipofizer supresyon sağlamaktadır. OK+Antagonist protokol, PCOS IVF sikluslarında GnRH agonist kadar hipofizer supresyon sağlamaktadır. Hwang et al., 2004 Hwang et al., 2004

49 PCOS/Antagonist Antagonist protokolde stimulasyon süresi daha kısa, gonadotropin miktarı daha düşük ve estradiol düzeyleri daha düşük olarak saptanmıştır. Antagonist protokolde stimulasyon süresi daha kısa, gonadotropin miktarı daha düşük ve estradiol düzeyleri daha düşük olarak saptanmıştır. Hwang et al., 2004 Hwang et al., 2004

50 Antagonist + Metformin /IVF siklus 40 PCOS’lu kadın (Antagonist + metformin) 40 PCOS’lu kadın (Antagonist + metformin) Grup A(20) Grup B(20) Grup A(20) Grup B(20) (add metformin) (add metformin) rFSH ampul 18  6 24  8 hCG günü Serum E 2 2400  600 3370  900 Doldi N., et al 2006 Doldi N., et al 2006

51 Antagonist + Metformin IVF cycles 40 PCOS’lu kadın 40 PCOS’lu kadın Grup A(20) Grup B(20) Grup A(20) Grup B(20) (add metformin) (add metformin) matur oosit 8.4  1.5 5.0  1.5 Siklus iptali 1(5) 3(15) OHSS 1(5) 2(15) Sonuç: PCOS, antagonist IVF sikluslarında metformin eklenmesi sonuçları olumlu yönde etkilemektedir. Doldi N., et al 2006 Doldi N., et al 2006

52 OBEZİTE-IR-PCOS-IVF

53 PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA Ovulasyon oranı düşük Ovulasyon oranı düşük BMI>35  Gebelik oranı %35  BMI>35  Gebelik oranı %35  Multifoliküler gelişim düşük Multifoliküler gelişim düşük Siklus iptali yüksek Siklus iptali yüksek Gonadotropin rezistansı (+) Gonadotropin rezistansı (+) Gonadotropin ihtiyacı fazla Gonadotropin ihtiyacı fazla Oosit-pickup zor Oosit-pickup zor Abortus oranı yüksek Mulders et al.,2003 Abortus oranı yüksek Mulders et al.,2003

54 PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA Obez olgularda artmış intrafoliküler leptin düzeyleri gonadotropin rezistansına yol açmaktadır. Obez olgularda artmış intrafoliküler leptin düzeyleri gonadotropin rezistansına yol açmaktadır. Obezite, insülin rezistansından bağımsız olarak IVF sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Obezite, insülin rezistansından bağımsız olarak IVF sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Agarwal et al.,1999 Agarwal et al.,1999 Fedorcsak et al.,2000c Fedorcsak et al.,2000c

55 PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA Hiperinsülinemi vücut ağırlığından bağımsız olarak gonadotropin rezistansına neden olabilmektedir. Hiperinsülinemi vücut ağırlığından bağımsız olarak gonadotropin rezistansına neden olabilmektedir. Hiperinsülinemi olanlarda, fertilizasyon ve implantasyon oranları düşüktür. Hiperinsülinemi olanlarda, fertilizasyon ve implantasyon oranları düşüktür. Hiperinsülinemi olanlarda, lutenize granuloza hücreleri in-vitro daha az progesteron salgılamaktadır. Hiperinsülinemi olanlarda, lutenize granuloza hücreleri in-vitro daha az progesteron salgılamaktadır. Rice, 2005 Rice, 2005

56 İNSULİN SENSİTİZE EDİCİ AJANLAR – PCOS İLİŞKİSİ PCOS’lu kadınlarda metformin açlık insulin seviyelerini düşürmektedir. Ancak BMI ve/veya bel-kalça oranında değişikliğe yolaçmamaktadır. PCOS’lu hastaların bir kısmında oligomenorede düzelme görülmesine rağmen anovulasyon, menoraji ve endometrial hiperplazi riskinde bir değişiklik görülmemektedir. Thessaloniki Concensus Fertil Steril 2008

57 İNSULİN SENSİTİZE EDİCİ AJANLAR – PCOS İLİŞKİSİ Ovulasyonda, diyet ve egzersizin sağladığı yarar metformin ve placebo ilekarşılaştırıldığında fark görülmemiştir. Metformin, obez ya da non-obez sadece glukoz intoleransı olan gruba kullanılmalıdır. Thessaloniki Concensus Fertil Steril 2008

58 İNSULİN SENSİTİZE EDİCİ AJANLAR – PCOS İLİŞKİSİ İki randomize kontrollü çalışmada metforminin hem obez hem de normal kilolu PCOS’lu kadınlarda canlı doğum oranını CC ile karşılaştırıldığında BMI>35 olan CC- dirençli olgular dışında arttırmadığı gösterilmiştir. İki randomize kontrollü çalışmada metforminin hem obez hem de normal kilolu PCOS’lu kadınlarda canlı doğum oranını CC ile karşılaştırıldığında BMI>35 olan CC- dirençli olgular dışında arttırmadığı gösterilmiştir. Legro, 2007 Legro, 2007 Moll, 2006 Moll, 2006

59 Metformin co-treatment Meta-analiz / IVF sonuçları Human reproduction, 2006 Human reproduction, 2006

60 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo Gebelik: 5 çalışmanın meta-analiz sonuçlarına göre metformin IVF’de gebelik sonuçlarını olumlu yönde etkilememektedir.Yalnız bir çalışmada gebelik sonuçlarını olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir(Tang et al.2005). Costello et al.,2006 Costello et al.,2006

61 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Canlı doğum: 2 çalışmanın meta-analiz sonuçlarına göre olumlu yönde etkilememektedir. Costello et al.,2006 Costello et al.,2006

62 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo Stimulasyon süresi:Metformin IVF sikluslarında stimulasyon süresini etkilememektedir. Costello et al.,2006 Costello et al.,2006

63 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo Total FSH dozu: Metformin uygulanan IVF sikluslarında total FSH dozu anlamlı oranda düşüktür. Costello et al.,2006 Costello et al.,2006

64 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo HCG uygulama günü Serum E 2 düzeyi: Metformin uygulanan IVF sikluslarında Serum E 2 düzeylerinde anlamlı değişiklik yoktur. Costello et al.,2006 Costello et al.,2006

65 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo IVF’de toplanan oosit sayısı: Metforminin toplanan oosit sayısı üzerine etkisi yoktur. Costello et al.,2006 Costello et al.,2006

66 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo OHSS: Metformin IVF sikluslarında OHSS riskini belirgin olarak azaltmıştır(%5.6/%21) Costello et al.,2006 Costello et al.,2006

67 LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG (LOD)-IVF LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG (LOD)-IVF

68 Laparoskopik ovarian drilling(LOD) Hangi faktörler LOD’nin sonuçlarını etkiler? LH  Ovulasyon üzerine etkisi yok ancak ovulasyon sağlandıktan sonra gebelik oranlarını pozitif yönde etkiliyor (LH>10mIU/l) LH  Ovulasyon üzerine etkisi yok ancak ovulasyon sağlandıktan sonra gebelik oranlarını pozitif yönde etkiliyor (LH>10mIU/l) Amer et al.,2004 Amer et al.,2004 Lİ et al.,1998 Lİ et al.,1998

69 Laparoskopik ovarian drilling(LOD) Hangi faktörler LOD’nin sonuçlarını etkiler? Hangi faktörler LOD’nin sonuçlarını etkiler? İnfertilite süresi: İnfertilite süresi: İnfertilite süresi ile LOD sonuçları negatif korelasyon göstermektedir. Süre (3>yıl) uzadıkça gebelik oranı belirgin derecede azalır. İnfertilite süresi ile LOD sonuçları negatif korelasyon göstermektedir. Süre (3>yıl) uzadıkça gebelik oranı belirgin derecede azalır. Amer et al.,2004 Amer et al.,2004

70 Laparoskopik ovarian drilling(LOD) LOD ve BMI LOD ve BMI BMI arttıkça gebelik oranları düşmektedir. BMI arttıkça gebelik oranları düşmektedir. BMI >35 kg/m 2 iken ovulasyon ve gebelik oranları belirgin azalmaktadır. BMI >35 kg/m 2 iken ovulasyon ve gebelik oranları belirgin azalmaktadır. Lobo et al.,1982 Lobo et al.,1982 Dickey et al. 1997 Dickey et al. 1997 Amer et al.,2004 Amer et al.,2004

71 Laparoskopik ovarian drilling(LOD) LOD ve hiperandrojenizm LOD ve hiperandrojenizm Testesteron düzeyleri >4.5 nmol/l ya da SHBG düzeyleri düşük olan hastalar LOD’e daha düşük yanıt verirler. Testesteron düzeyleri >4.5 nmol/l ya da SHBG düzeyleri düşük olan hastalar LOD’e daha düşük yanıt verirler. Abdel-Gadir et al.,1993 Abdel-Gadir et al.,1993 Gjonnaaess et al.,1994 Gjonnaaess et al.,1994 Amer et al.,2004 Amer et al.,2004

72 Laparoskopik ovarian drilling(LOD) Hangi faktörler LOD’nin sonuçlarını etkiler? Hangi faktörler LOD’nin sonuçlarını etkiler? yaş, akne varlığı ya da yokluğu akne varlığı ya da yokluğu menstrual patern LH/FSH oranı LH/FSH oranı ovarian volum ovarian volum Sonuçları etkilemez

73 Ovarian drilling yapılmış 15 hastanın 22 siklusu (Grup A), drilling yapılmamış 16 hastanın 24 siklusuyla (Grup B) karşılaştırılmış. Ovarian drilling yapılmış 15 hastanın 22 siklusu (Grup A), drilling yapılmamış 16 hastanın 24 siklusuyla (Grup B) karşılaştırılmış. Oosit sayılarında bir fark yokken, transfer edilen embryo sayıları grup B de daha yüksek bulunmuş. Oosit sayılarında bir fark yokken, transfer edilen embryo sayıları grup B de daha yüksek bulunmuş. Grup B de klinik gebelik oranı/ET daha yüksek (%63.2 & %41.2) ancak abortus oranları da yüksek (%66.7 & %28.6) bulunmuş. Grup B de klinik gebelik oranı/ET daha yüksek (%63.2 & %41.2) ancak abortus oranları da yüksek (%66.7 & %28.6) bulunmuş. Tozer te al.,2001 Tozer te al.,2001 LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG-IVF LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG -IVF

74 Ongoing gebelik oranları/ET (%29.4 Grup A & %10.5 Grup B, p>0.05) Ongoing gebelik oranları/ET (%29.4 Grup A & %10.5 Grup B, p>0.05) OHSS oranları Grup B de daha yüksek (%4.2 & %0, p>0.05) OHSS oranları Grup B de daha yüksek (%4.2 & %0, p>0.05) Tozer et al.,2001 Tozer et al.,2001 LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG-IVF LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG -IVF

75 LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG-IVF LOD sonrası IVF-ICSI sikluslarında OHSS riski azalmakta, foliküllerde daha düzenli gelişim, düşük estradiol konsantrasyonları ve daha az sayıda siklus iptali izlenmektedir. LOD sonrası IVF-ICSI sikluslarında OHSS riski azalmakta, foliküllerde daha düzenli gelişim, düşük estradiol konsantrasyonları ve daha az sayıda siklus iptali izlenmektedir. Tozer et al.,2001 Tozer et al.,2001

76 Sonuç: Drillingin olumsuz bir etkisi yok. OHSS yi önlemede ve ongoing gebelik oranlarını arttırmada etkili olabilir. Colacurci et al.,1997 Rimington et al.,1997 Tozer te al.,2001 LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG

77 Sonuçlar PCO tanı kriterleri dikkate alınmalıdır. PCO tanı kriterleri dikkate alınmalıdır. IVF endikasyonu konurken hastanın yaşı, başarısız ovulasyon indüksiyonu, başarısız IUI uygulamaları gözönünde bulundurulmalıdır. IVF endikasyonu konurken hastanın yaşı, başarısız ovulasyon indüksiyonu, başarısız IUI uygulamaları gözönünde bulundurulmalıdır. Meta-analiz sonuçlarına göre ovulasyon indüksiyonunda metformin kullanımı efektif görünmemektedir. Ancak PCOS-IVF’de devam eden gebelik oranları ve OHSS’yi olumlu etkilediğini öne süren çalışmalar vardır. Meta-analiz sonuçlarına göre ovulasyon indüksiyonunda metformin kullanımı efektif görünmemektedir. Ancak PCOS-IVF’de devam eden gebelik oranları ve OHSS’yi olumlu etkilediğini öne süren çalışmalar vardır. Antagonist protokoller, agonist protokoller kadar efektif görünmektedir. Antagonist protokoller, agonist protokoller kadar efektif görünmektedir. Laparoskopi gerektiren ek patoloji varlığında, LOD düşünülebilir. Önceki siklusta OHSS gelişmiş olgularda pre-IVF drillingin faydalı olabileceği öne sürülmektedir.. Laparoskopi gerektiren ek patoloji varlığında, LOD düşünülebilir. Önceki siklusta OHSS gelişmiş olgularda pre-IVF drillingin faydalı olabileceği öne sürülmektedir..


"ÜREME TIBBI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Timur GÜRGAN (Yönetim Kurulu Başkanı) Prof. Dr. Recai PABUÇCU (2. Başkan) Prof. Dr. Erol TAVMERGEN (Genel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları