Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜREME TIBBI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜREME TIBBI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU"— Sunum transkripti:

1 ÜREME TIBBI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Timur GÜRGAN (Yönetim Kurulu Başkanı) Prof. Dr. Recai PABUÇCU (2. Başkan) Prof. Dr. Erol TAVMERGEN (Genel Sekreter) Doç. Dr. M. Muammer DOĞAN (Sayman) Prof. Dr. Bülent GÜLEKLİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Bülent BAYSAL (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Engin ORAL (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Mustafa BAHÇECİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Ömür TAŞKIN (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Semih KALELİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Turan ÇETİN (Yönetim Kurulu Üyesi)

2 ÜREME TIBBI DERNEĞİ ANA İLKELERİ
Üreme Tıbbı eğitiminin ülkemizde standart hale getirilmesi için çalışmak; mezuniyet sonrası eğitim aktivitelerini desteklemeye, yaygınlaştırmaya, kalitesini arttırmaya yönelik programlı organizasyonlar yapmak; bölgesel toplantılar düzenlemek, Bilimsel yayınları teşvik etmek, yönlendirmek, yaygınlaştırmak için çalışmak ve bu amaçlara yönelik, ortak çalışma grupları, kurullar, komisyonlar oluşturmak, Araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, ödül ve burslar sağlamak, ortak çalışmaları koordine etmek, Üretilen çalışmaların sonuçlarını yayınlamak, arşivlemek, üyelerin bu bilimsel verilere ulaşmaları ve veri alışverişi yapabilmeleri için zemin oluşturmak ve organizasyonlar yapmak, Üreme Tıbbı alanlarında ülke çapında standartlar ve ulusal politikaların oluşturulması için çalışmak; epidemiyolojik çalışmalara katkıda bulunmak, ulusal bir veri tabanı oluşturulabilmesi için çaba göstermek, Ulusal yayın ve veri dokümantasyon arşivi oluşturmak, uluslararası yayınların meslektaşlarımıza ulaşmasını sağlamak, Bilgisayar destekli eğitim siteleri açarak elektronik ortamda eğitim programları yapmak, Üreme tıbbı alanında her türlü kurum ve kuruluşa bilgi, uzmanlık desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamak, Üreme tıbbı ile ilgili sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği ve maliyeti konularında politikalar geliştirilmesine ve ulusal insan gücü planlaması çalışmalarına yardımcı olmak, Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar aracılığı ile yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlar arasındaki ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek, dayanışmayı sağlamak amacıyla bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak, Üreme tıbbı konularında, haksız rekabete yol açacak her türlü açık veya örtülü yöntemlerle, hekim ve merkezlerle hasta arasına giren üçüncü kişiler ve kurumlarla mücadele etmek amacıyla toplumu bilgilendirmek, Meslektaşlarımıza devamlı olarak pratik ve teorik eğitim verecek bir eğitim merkezinin veya merkezlerinin oluşturmak, Özel İlgi Grupları oluşturarak, bu grupların çalışmalarının desteklemek ve koordine etmek, Ulusal ve uluslararası düzeydeki sertifikasyon programlarının düzenlenmek ve koordine edilmek (embriyoloji, endoskopik cerrahi, ultrasound vb); Diğer ulusal ve uluslararası derneklerle ortak çalışmalar düzenlenmesi; meslektaşlarımızın uluslararası dernek ve kuruşlarda yer alabilmesi, çalışmalarına aktif olarak katılabilmesinin sağlanması; genç meslektaşlarımızın ulusal ve uluslararası kuruluş ve bilim adamlarının yanında eğitim alabilmesini, araştırma faaliyetlerini sürdürebilmesine katkı yapmak, Sadece para kazanmak üzere düzenlenmiş görüntüsünü verebilecek kongre organizasyonlarına son verilmesine katkıda bulunmak; kongre organizasyonlarında derneklerin ilgi alanlarına göre belirlenmiş ortak stratejilerle hareket edilmesinin sağlanmasına çalışmak, Uluslararası düzeydeki mesleğimizle ilgili yeniliklerin,uygulamaların, protokollerin, etik ve hukuki uygulamaların ülkemizde de tartışılmasını sağlayarak gerekli olanların uygulamaya geçebilmesinde katkıda bulunmak, Endüstriye eşit ve ölçülü bir mesafede bulunmak, çalışmalarında endüstrinin sorunlarını da göz önüne almak, ortak çözüm yolları üretmek; endüstrinin maddi ve bilimsel desteğini biri diğerinin tekrarı olan şablon kongreler için kullanmamak; maddi desteklerini eğitim, öğretim ve diğer bilimsel projelerinin uygulanmasında ekonomik olarak kullanmak, Üreme tıbbı camiasını oluşturan tüm meslektaşlarımızın sorunlarına eğilmek, kimseyi rakip görmeden herkesi eşit yakınlıkta kucaklayacak bir kuruluş olmak  Ve hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yaparken etik değerleri en yüksek düzeyde gözetmek, sadece ve sadece sürekli olarak üreteceğimiz projelerle hizmet etmeyi düşünüyoruz.

3 ÜREME TIBBI DERNEĞİ AKTİVİTE PROGRAMI
  EKİM 2008 SAMSUN İnfertilite – Endokrin problemler Organizasyon Sorumlusu: Erdal Malatyalıoğlu, Recai Pabuçcu   ARALIK 2008 ANKARA Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar (Prof. Dr. Mülazım Yıldırım Sempozyumu ) Kutay Biberoğlu, Recai Pabuçcu, Timur Gürgan   OCAK 2009  ANTALYA Ömür Taşkın, Mine Üner, Kemal Özgür   ŞUBAT 2009 İZMİR (ESHRE) Erol Tavmergen, Bülent Gülekli   MART 2009 İSTANBUL Sağlık Bakanlığı’nın Desteğiyle “Üremeye Yardımcı Tekniklerde Veri Toplanması ve Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi Ulusal Sempozyumu” Organizasyon Sorumlusu: Timur Gürgan, Mustafa Bahçeci, Erol Tavmergen, Bülent Baysal, Semra Kahraman 3 - 5 NİSAN 2009 İSTANBUL Üreme Tıbbı Derneği Jinekolojik Endoskopi Çalıştayı Yücel Karaman   NİSAN 2009 KONYA (ESHRE) Mehmet Çolakoğlu, Hüseyin Görkemli   HAZİRAN 2009 İSTANBUL Uluslararası Çalışma Grubu ile ortak düzenlenecek ‘ART’de Güncel Yaklaşımlar ve Fertilitenin Korunması Sempozyumu’ Timur Gürgan, Engin Oral, Bülent Baysal, Mustafa Bahçeci, Faruk Buyru

4 1 – 4 EKİM 2009 ANTALYA 2. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ
  HAZİRAN 2009 TRABZON ( ESHRE ) Organizasyon Sorumlusu: Hasan Bozkaya, Rıfat Gürsoy 1 – 4 EKİM  2009 ANTALYA 2. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ   KASIM 2009 MALATYA (ESHRE) Ayşe Kafkaslı, Yücel Karaman   ARALIK 2009 ADANA - MERSİN ‘II. Çukurova Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi’ Derneğin desteği ile yapılacaktır. Turan Çetin OCAK 2010 DENİZLİ Erkan Alataş, Seyide Soysal, Rıdvan Erdemir, Engin Oral, Hasan Serdaroğlu ŞUBAT 2010 KAYSERİ Yılmaz Şahin, Kutay Biberoğlu, Ercan Aygen MART 2010 ESKİŞEHİR Hikmet H assa, Atilla Yıldırım, Bülent Gülekli NİSAN 2010 İZMİR PCOS 2010 Sempozyumu Yılmaz Şahin, Erol Tavmergen, Bülent Gülekli,Timur Gürgan Nisan Genel Kurul MAYIS 2010 VAN Mansur Kamacı, Recai Pabuçcu, Ömür Taşkın

5 ÜREME TIBBI DERNEĞİ 2008’DE GERÇEKLEŞEN ORGANİZASYONLAR
11-12 Ekim 2008 SAMSUN

6 ÜREME TIBBI DERNEĞİ ŞUBAT- MART 2009 ORGANİZASYONLARI

7 ÜREME TIBBI DERNEĞİ NİSAN - HAZİRAN 2009 ORGANİZASYONLARI

8 ÖZEL İLGİ GRUPLARI Özel İlgi Grupları Koordinatörleri
Üreme Endokrinolojisi - İnfertilite ve PCO Umur Çolgar - Faruk Buyru - Levent Şentürk - Sertaç Batıoğlu - Cem Fıçıcıoğlu – Ali Rüştü Ergür Yardımcı Üreme Teknikleri (Klinik) Ege Tavmergen Göker - Rıfat Gürsoy - Semra Kahraman – Kemal Özgür – Münire Akar Yardımcı Üreme Teknikleri ( Embriyoloji) Mehmet Cıncık - Nadir Çıray - Lale Delilbaşı Üreme Biyolojisi ve Genetik Muhterem Bahçe - Necati Fındıklı Üreme İmmunolojisi ve Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Zeki Taner - Ahmet Erdem –Meriç Karacan Endoskopik Cerrahi ve Fertilite Cerrahisi Yücel Karaman - Salih Sadık - İbrahim Esiner – Ali İsmet Tekirdağ – Ahmet Göçmen Androloji Esat Orhon - Kaan Aydos - Serdar Günalp Adolesan Jinekoloji ve Kontrasepsiyon Oktay Kadayıfçı Menopoz - Osteoporoz Gülay Kurtay - Hakan Seyisoğlu - Fatih Durmuşoğlu Yaşlanma , Antiaging ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Sezai Şahmay - Nilgün Turhan – Ümit Sungur Tekin Endometrizis Hasan Serdaroğlu - Aydın Arıcı Fertilite Koruyucu Klinik, Cerrahi ve Laboratuar Yaklaşımları Murat Sönmezer Özel Çalışma Grupları Veri toplama, çoğul gebeliklerin önlenmesi, üreme tıbbı uzmanlık eğitim programlarının planlanması Timur Gürgan - Kutay Biberoğlu - Erol Tavmergen YÜT ve İnfertilite kanun, yönetmelik, etik ve uygulamalarla ilgili sorunlar Teksen Çamlıbel - Recai Pabuçcu - Kubilay Vicdan

9 2. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ 1 – 4 EKİM 2009

10 PCOS-IVF Uygulamaları
Üreme Tıbbı Derneği Kursları III 14 – 15 Şubat 2009 İZMİR Prof. Dr. Recai PABUÇCU Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

11 PCOS Polikistik over sendromu (PKOS)reprodüktif yaş kadınlarda en sık görülen endokrinopatidir Carmina, 1999 % 4-7 reprodüktif yaş % normal popülasyon(polikistik over morfolojisi) Polson, 1988 Abdel-Gadir,1992

12 PKOS Rotterdam ESHRE/ASRM-2004 Tanı kriterleri:
I) Oligo-ve/veya anovulasyon II) Hyperandrojenizm (klinik ve/veya biokimyasal) III) Ultrasonografik olarak polikistik görünümde overler (PCO) Rotterdam ESHRE/ASRM-2004 % 4-7 reprodüktif yaş % normal popülasyon

13 TEDAVİ MODALİTELERİ 1. Non - IVF 2. IVF
3. İnsülin sensitize edici ajanların tedavideki yeri

14 2.basamak; Gonadotropin ya da LOS 3.basamak; IVF CC-dirençli olgular;
1.basamak; CC 2.basamak; Gonadotropin ya da LOS 3.basamak; IVF CC-dirençli olgular; Gonadotropin ya da LOD Thessaloniki Concensus Fertil Steril 2008

15 PCOS hastalarının bazal araştırmaları yapıldıktan sonraki aşamada uygulanacak ovulasyon indüksiyonlarının hastaya özgü olabileceği unutulmamalıdır.

16 Anovulasyon IVF için bir endikasyon değildir
Anovulasyon IVF için bir endikasyon değildir. PCOS’lu hastalarının kabul edilebilir tedavisi öncelikle ovulasyon indüksiyonudur. Ovulasyon indüksiyonun en önemli komplikasyonu gonadotropin kullanıldığında %10’luk çoğul gebelik oranıdır.Bu nedenle belkide sorgulanması gereken konu gonadotropin kullanımıdır.

17 Kilo verdirilmesi, anti-estrogen tedaviler (CC ve aromataz inh), exogen gonadotropin ile ovulasyon indüksiyonunda başarı elde edilememişse IVF’e geçilebilir. IVF yapılmışsa çoğul gebelikten korunmak için tek embryo transferi yapılmalıdır.

18 PCOS’da IVF endikasyonları Gebelik ile sonuçlanmayan Oİ uygulamaları
Tubal patolojiler Evre 3-4 endometriozis PGD Male faktör İleri maternal yaş Thessaloniki Concensus Fertil Steril 2008

19 PCOS-IVF’de sonucu etkileyen olumsuz faktörler
Artmış LH düzeyleri Obeziteye bağlı siklus iptal oranları Oositlerde “growth differantiation factor-9 (GDF-9)’un abnormal ekspresyonu OHSS Heijnen, 2006 Mulders, 2003

20 PCOS-IVF Özellikle PCOS’lu hastaların subfertiliteleri (minimal endometrozis, male factor) nedeni ile ovulasyon indüksiyonuna eklenen IUI gebelik oranlarını anlamlı derecede artırmaktadır. Ayrıca başarısız ovulasyon indüksiyonlarında IUI bir sonraki seçenek olarak dikkate alınmalıdır. Cohlen, 2000

21 PCOS ART protokoller CC+hMG+Antagonist (soft) Long luteal analog
Dual supresyon (OK + long) Antagonist OK + Antagonist

22 Soft protokol uygulamaları
CC + HMG + Antagonist CC + recFSH + Antagonist

23 Antagonist ile CC ve hMG kombinasyonu-PCOS-
Bir önceki siklusta gebe kalamayan ya da OHSS nedeni ile coasting uygulanan 50 hasta. CC 100 mg/gün (2-7/g). hMG 150 IU/gün (4-6-8)/0.25 mg/gün antagonist Pik serum estradiol, coasting ihtiyacı ve süresi, OHSS sıklığı karşılaştırılmış. CC/hMG/Antagonist kombinasyonunda OHSS sıklığı ve coasting ihtiyacı daha düşük saptanmış Yorum: High responder olgularda CC/hMG/Antagonist kombinasyonu alternatif olabilir. Lin, 2007

24 PCOS/Long luteal agonist çalışmalar
Dor, 1990 Urman, 1992 Homburg, 1993a Kodama, 1995 Hardy, 1995 Sengoku, 1997 Doldi, 1999 Mulders, 2003 Urman, 2004

25 PCOS/Long protokol sonuçları
GnRH analog kullanılan ART sikluslarında siklus iptal oranları önemli oranda azalmış, elde edilen oosit sayısında artış ve gebelik oranlarında iyileşme saptanmıştır. Folikül senkronizasyonu sağlanmış Erken LH surge önlenmiştir. Hughes et al.,1992 Balen 1993, Homburg 1993

26 Agonist/long protokol sonuçları
Gebelik/ET kontrol grubu ile aynı Embryo transfer iptalleri PCOS’ta yüksek (%22 & %8) “Complet fertilization failure” oranları PCOS’ta yüksek (%18 & %5)

27 PCOS/IVF Human reproduction update 2006

28 PCOS/IVF Dor et al.,1990 Urman et al.,1992 Homburg et al.,1993a Kodama et al.,1995 Hardy et al.,1995 Sengoku et al.,1997 Doldi et al.,1999 Mulders et al.,2003 Urman et al.,2004 9 çalışmanın meta-analizi yapılmış. Çalışmalarda PCOS ve kontrol grubu arasında yaş farkı yok. Sadece iki çalışmada kilo ve BMI belirtilmiş. Heijnen et al.,2006

29 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları
Siklus iptal oranları: PCOS’lu kadınlarda IVF siklus iptal oranları kontrol grubuna göre önemli ölçüde yüksektir(%12.8/4.1) OR=0.5 (%95CI) Heijnen et al.,2006

30 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları
Gonadotropin kullanımı: Kontrol grubu ile aynı Heijnen et al.,2006

31 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları
Stimulasyon süresi: PCOS’da kontrol grubuna göre daha uzun. Heijnen et al.,2006

32 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları
Elde edilen oosit sayısı: PCOS’da kontrol grubuna göre daha fazla. Heijnen et al.,2006

33 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları
Klinik gebelik oranları: PCOS’da kontrol grubuna göre fark yok. Heijnen et al.,2006

34 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları
Canlı doğum oranları: PCOS’da kontrol grubuna göre fark yok. Heijnen et al.,2006

35 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları
OHSS: Datalar meta-analiz için yeterli değil. Çalışmaların çoğunda OHSS sıklığı belirtilmemiş. 19 tedavi siklusunun 2’sinde hastaneye yatışı gerektiren asit ortaya çıkmış. Sadece bir çalışmada hafif-orta OHSS sıklığı %16.6, ağır OHSS sıklığı ise %3.9 olarak belirtilmiş. Heijnen et al.,2006

36 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları
İmplantasyon ve çoğul gebelik: Çalışmalarda implantasyon oranları verilmiş ancak meta-analiz için yeterli bulunmamış. Sadece iki çalışmada çoğul gebelik oranı verilmiş. Heijnen et al.,2006

37 PCOS-IVF meta-analiz sonuçları
Farklılıklar Artmış siklus iptal oranları Yüksek oranda oosit elde edilme oranları Azalmış fertilizasyon oranları Benzerlikler Klinik gebelik ve canlı doğum oranları kontrol grubu ile aynı. Heijnen et al.,2006

38 DUAL SUPRESYON OK + Analog

39 OKS nin bitimine 5 gün kala GnRH agonist
İlk 25 gün OKS OKS nin bitimine 5 gün kala GnRH agonist Çekilme kanamasının 3. gününden itibaren low-dose gonadotropin stimulasyonuna dayanan yöntemdir. Damario MA, 1997

40 OHSS oranları düşmektedir.
Fertilizasyon, implantasyon, klinik ve ongoing gebelik oranlarının arttığı bildirilmiştir. OHSS oranları düşmektedir. Dual supresyonla LH/FSH oranlarında düzelme olmaktadır. Androjen seviyeleri belirgin şekilde düşmektedir. Damario MA, 1997

41 OK/GnRHa-PCOS Damario MA, 1997
Fertilizasyon, implantasyon, klinik ve ongoing gebelik oranlarının arttığı bildirilmiştir. OHSS oranları düşmektedir. Dual supresyonla LH/FSH oranlarında düzelme olmaktadır. Androjen seviyeleri belirgin şeklilde düşmektedir. (Özellikle DHEAS) Damario MA, 1997

42 OK/GnRHa-PCOS Damario et al.,1997
Low-dose gonadotropin stimulasyonu ile birlikte analog öncesi OK kullanımı özellikle yaşamı tehdit eden OHSS’lerin önlenmesi ve gebelik oranlarınının arttırılması açısından önemlidir. Damario et al.,1997

43 PCOS/Antagonist çalışmalar
Hwang, 2004 Bahçeci, 2005 Ashrafi, 2004 Kim, 2004 Ragni, 2006 Doldi, 2006

44 PCOS/Antagonist sonuçlar
Antagonist grupta stimulasyon süresi daha kısa. Gonadotropin miktarı daha düşük. Antagonist ve agonist gruplar arasında klinik gebelik açısından fark yok. OHSS sıklığı benzer. Griesenger, 2006 (meta-analysis)

45 PCOS/Antagonist sonuçlar
Antagonist sikluslarda OHSS riski olan hastalarda agonist trigger uygulanabilme şansı var. Griesenger, 2007 Engmann, 2006

46 OK+Antagonist/Agonist
52 PCOS. Randomize, prospektif çalışma. Diane-35/cetrorelix protokol (26) GnRH agonist long protokol (25) Hwang et al.,2004

47 PCOS/OK+Antagonist Diane + antagonist Agonist
HMG amp   7.2 Stim.süresi(hMG)   2.2 E2/HCG   775 Oosit sayısı   5.9 Fert. oranı% İmp. rate% Gebelik oranı% Abortus OHSS Hwang et al.,Hum Reprod, 2004

48 OK+Antagonist/Agonist
İki protokol arasında klinik gebelik sonuçları açısından fark yok. Diane/cetrorelix protokolde stimulasyon süresi daha kısa, gonadotropin miktarı daha düşük ve estradiol düzeyleri daha düşük olarak saptanmıştır. OK+Antagonist protokol, PCOS IVF sikluslarında GnRH agonist kadar hipofizer supresyon sağlamaktadır. Hwang et al., 2004

49 PCOS/Antagonist Antagonist protokolde stimulasyon süresi daha kısa, gonadotropin miktarı daha düşük ve estradiol düzeyleri daha düşük olarak saptanmıştır. Hwang et al., 2004

50 Antagonist + Metformin /IVF siklus
40 PCOS’lu kadın (Antagonist + metformin) Grup A(20) Grup B(20) (add metformin) rFSH ampul   8 hCG günü Serum E   900 Doldi N., et al 2006

51 Antagonist + Metformin IVF cycles
40 PCOS’lu kadın Grup A(20) Grup B(20) (add metformin) matur oosit  1.5 Siklus iptali (5) (15) OHSS (5) (15) Sonuç: PCOS, antagonist IVF sikluslarında metformin eklenmesi sonuçları olumlu yönde etkilemektedir. Doldi N., et al 2006

52 OBEZİTE-IR-PCOS-IVF

53 PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA
Ovulasyon oranı düşük BMI>35  Gebelik oranı %35 Multifoliküler gelişim düşük Siklus iptali yüksek Gonadotropin rezistansı (+) Gonadotropin ihtiyacı fazla Oosit-pickup zor Abortus oranı yüksek Mulders et al.,2003

54 PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA
Obez olgularda artmış intrafoliküler leptin düzeyleri gonadotropin rezistansına yol açmaktadır. Obezite, insülin rezistansından bağımsız olarak IVF sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Agarwal et al.,1999 Fedorcsak et al.,2000c

55 PCOS/OBEZ IVF SİKLUSLARINDA
Hiperinsülinemi vücut ağırlığından bağımsız olarak gonadotropin rezistansına neden olabilmektedir. Hiperinsülinemi olanlarda, fertilizasyon ve implantasyon oranları düşüktür. Hiperinsülinemi olanlarda, lutenize granuloza hücreleri in-vitro daha az progesteron salgılamaktadır. Rice, 2005

56 İNSULİN SENSİTİZE EDİCİ AJANLAR – PCOS İLİŞKİSİ
PCOS’lu kadınlarda metformin açlık insulin seviyelerini düşürmektedir. Ancak BMI ve/veya bel-kalça oranında değişikliğe yolaçmamaktadır. PCOS’lu hastaların bir kısmında oligomenorede düzelme görülmesine rağmen anovulasyon, menoraji ve endometrial hiperplazi riskinde bir değişiklik görülmemektedir. Thessaloniki Concensus Fertil Steril 2008

57 İNSULİN SENSİTİZE EDİCİ AJANLAR – PCOS İLİŞKİSİ
Ovulasyonda, diyet ve egzersizin sağladığı yarar metformin ve placebo ilekarşılaştırıldığında fark görülmemiştir. Metformin, obez ya da non-obez sadece glukoz intoleransı olan gruba kullanılmalıdır. Thessaloniki Concensus Fertil Steril 2008

58 İNSULİN SENSİTİZE EDİCİ AJANLAR – PCOS İLİŞKİSİ
İki randomize kontrollü çalışmada metforminin hem obez hem de normal kilolu PCOS’lu kadınlarda canlı doğum oranını CC ile karşılaştırıldığında BMI>35 olan CC-dirençli olgular dışında arttırmadığı gösterilmiştir. Legro, 2007 Moll, 2006

59 Metformin co-treatment Meta-analiz / IVF sonuçları
Human reproduction, 2006

60 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo Gebelik: 5 çalışmanın meta-analiz sonuçlarına göre metformin IVF’de gebelik sonuçlarını olumlu yönde etkilememektedir.Yalnız bir çalışmada gebelik sonuçlarını olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir(Tang et al.2005). Costello et al.,2006

61 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Canlı doğum: 2 çalışmanın meta-analiz sonuçlarına göre olumlu yönde etkilememektedir. Costello et al.,2006

62 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo Stimulasyon süresi:Metformin IVF sikluslarında stimulasyon süresini etkilememektedir. Costello et al.,2006

63 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo Total FSH dozu: Metformin uygulanan IVF sikluslarında total FSH dozu anlamlı oranda düşüktür. Costello et al.,2006

64 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo HCG uygulama günü Serum E2 düzeyi: Metformin uygulanan IVF sikluslarında Serum E2 düzeylerinde anlamlı değişiklik yoktur. Costello et al.,2006

65 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo IVF’de toplanan oosit sayısı: Metforminin toplanan oosit sayısı üzerine etkisi yoktur. Costello et al.,2006

66 Metformin co-treatment Meta –analiz IVF sonuçları Metformin + IVF /Plasebo OHSS: Metformin IVF sikluslarında OHSS riskini belirgin olarak azaltmıştır(%5.6/%21) Costello et al.,2006

67 LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG (LOD)-IVF

68 Laparoskopik ovarian drilling(LOD)
Hangi faktörler LOD’nin sonuçlarını etkiler? LH  Ovulasyon üzerine etkisi yok ancak ovulasyon sağlandıktan sonra gebelik oranlarını pozitif yönde etkiliyor (LH>10mIU/l) Amer et al.,2004 Lİ et al.,1998

69 Laparoskopik ovarian drilling(LOD)
Hangi faktörler LOD’nin sonuçlarını etkiler? İnfertilite süresi: İnfertilite süresi ile LOD sonuçları negatif korelasyon göstermektedir. Süre (3>yıl) uzadıkça gebelik oranı belirgin derecede azalır. Amer et al.,2004

70 Laparoskopik ovarian drilling(LOD)
LOD ve BMI BMI arttıkça gebelik oranları düşmektedir. BMI >35 kg/m2 iken ovulasyon ve gebelik oranları belirgin azalmaktadır. Lobo et al.,1982 Dickey et al. 1997 Amer et al.,2004

71 Laparoskopik ovarian drilling(LOD)
LOD ve hiperandrojenizm Testesteron düzeyleri >4.5 nmol/l ya da SHBG düzeyleri düşük olan hastalar LOD’e daha düşük yanıt verirler. Abdel-Gadir et al.,1993 Gjonnaaess et al.,1994 Amer et al.,2004

72 Laparoskopik ovarian drilling(LOD)
Hangi faktörler LOD’nin sonuçlarını etkiler? yaş, akne varlığı ya da yokluğu menstrual patern LH/FSH oranı ovarian volum Sonuçları etkilemez

73 LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG -IVF
Ovarian drilling yapılmış 15 hastanın 22 siklusu (Grup A), drilling yapılmamış 16 hastanın 24 siklusuyla (Grup B) karşılaştırılmış. Oosit sayılarında bir fark yokken, transfer edilen embryo sayıları grup B de daha yüksek bulunmuş. Grup B de klinik gebelik oranı/ET daha yüksek (%63.2 & %41.2) ancak abortus oranları da yüksek (%66.7 & %28.6) bulunmuş. Tozer te al.,2001

74 Ongoing gebelik oranları/ET (%29.4 Grup A & %10.5 Grup B, p>0.05)
LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG -IVF Ongoing gebelik oranları/ET (%29.4 Grup A & %10.5 Grup B, p>0.05) OHSS oranları Grup B de daha yüksek (%4.2 & %0, p>0.05) Tozer et al.,2001

75 LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG-IVF
LOD sonrası IVF-ICSI sikluslarında OHSS riski azalmakta, foliküllerde daha düzenli gelişim, düşük estradiol konsantrasyonları ve daha az sayıda siklus iptali izlenmektedir. Tozer et al.,2001

76 LAPAROSKOPİK OVARYAN DRİLLİNG
Sonuç: Drillingin olumsuz bir etkisi yok. OHSS yi önlemede ve ongoing gebelik oranlarını arttırmada etkili olabilir Colacurci et al., Rimington et al., Tozer te al.,2001

77 Sonuçlar PCO tanı kriterleri dikkate alınmalıdır.
IVF endikasyonu konurken hastanın yaşı, başarısız ovulasyon indüksiyonu, başarısız IUI uygulamaları gözönünde bulundurulmalıdır. Meta-analiz sonuçlarına göre ovulasyon indüksiyonunda metformin kullanımı efektif görünmemektedir. Ancak PCOS-IVF’de devam eden gebelik oranları ve OHSS’yi olumlu etkilediğini öne süren çalışmalar vardır. Antagonist protokoller, agonist protokoller kadar efektif görünmektedir. Laparoskopi gerektiren ek patoloji varlığında, LOD düşünülebilir. Önceki siklusta OHSS gelişmiş olgularda pre-IVF drillingin faydalı olabileceği öne sürülmektedir..


"ÜREME TIBBI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları