Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıp Fakültelerinde Kriz Yönetimi (Artan Öğrenci sayıları)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıp Fakültelerinde Kriz Yönetimi (Artan Öğrenci sayıları)"— Sunum transkripti:

1 Tıp Fakültelerinde Kriz Yönetimi (Artan Öğrenci sayıları)
Prof. Dr. Figen Doran Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Tüm sağlık politikalarının tıp eğitimi ile ilişkilendirilmesi gereği artık tartışılmaz bir görüştür.
Tıp Fakülteleri sayısı hızla artmaktadır. Tıp Fakültesi öğrenci sayısı hızla artmaktadır. Tıp Eğitimi Anabilim Dalları üzerinde baskı mevcuttur. Tam Gün Yasası ile tıp fakültelerinden öğretim üyesi kaybı kaçınılmazdır.

3 Tıp Eğitimi sağlık politikaları ile etkileşim içindedir.
Sağlık politikalarıSağlık sistemlerinin belirlenmesi Sağlık sistemleri Tıp eğitim modelleri Tıp Eğitim ModelleriToplumda değişim Yeni sağlık politikalarının belirlenmesi Toplum gereksinmeleri ve ekonomik sistemile ilişkilendirme(gelişmişlik düzeyi ve refahın paylaşılması)

4 Sağlık Politikası oluşturmada Öncelikler:
Sağlık sistemi ve tıp eğitimi programlarının tasarlanmasında izlenecek akış şeması: Toplum sağlık gereksinimlerinin analizi Öncelikli sorunların araştırılması Maliyet etkinliklerinin araştırılması Bunlar temelinde programların geliştirilmesi

5 Eğitim olanaklarının dikkate alınarak eğitim programının oluşturulması
Toplum tabanlı Hastane destekli Aktif öğrenme süreci Toplumun denetleme ve değerlendirmesi Eksiklerin saptanması Yeni sağlık politikalarının oluşturulması HİZMET BÜTÜNLÜĞÜ ve SÜREKLİLİK

6 Tıp eğitimi alacak öğrenci sayısının belirlenmesi
Ülke Nüfusu Hekim sayısı Tıp fakültesi sayısı Sağlık İnsan Gücü Planlaması

7 Sağlık Bakanlığı Mart 2008 Verileri
Ülkemizde bulunan hekim sayısı: başına düşen hekim sayısı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu rakam 317.7 Genel olarak Avrupa’da

8 Türkiye’de Tıp Fakültesi Sayısı
Toplam rakam : 66 Öğrenci Alan :55 1.44 Milyon kişiye bir tıp fakültesi(öğrenci alan tıp fakülteleri esas alındığında) 1.1 milyon kişiye bir tıp fakültesi( tüm tıp fakülteleri esas alındığında)

9 Hekim sayısı Artışı OECD raporları: Son 15 yılda en hızlı artışı yaşayan ülke Nüfus başına düşen tıp fakültesi çok yüksek Öğretim üyesi/ öğrenci oranları: ‘’Türkiye’de çok fazla sayıda öğretim üyesi var’’ görüşü

10 Türkiye’de Durum Tıp Fakültesi Öğretim üye Öğrenci (yeni alınan)
Abant İzzet Baysal Adıyaman Adnan Menderes Afyon Kocatepe Akdeniz Ankara Atatürk Balıkesir Bozok Celal Bayar Cumhuriyet Çanakkale

11 Tıp Fakültesi Öğretim üye Öğrenci
(yeni alınan) Çukurova Dicle Dokuz Eylül Dumlupınar Düzce Ege Erciyes Erzincan Esk. Osmangazi Fırat Gazi Gaziantep

12 Tıp Fakültesi Öğretim üye Öğrenci
(yeni alınan) Gazi Osman Paşa Giresun Hacettepe(İng+Türk) Kastamonu Harran İnönü İstanbul(Cerrah+ İst) Kafkas Kahraman Maraş KTÜ Kırıkkale Kocaeli

13 Tıp Fakültesi Öğretim üye Öğrenci
(yeni alınan) Marmara Mersin Muğla M.Kemal N. Kemal 19 Mayıs Ordu Pamukkale Rize Sakarya Selçuk Meram S. Demirel Trakya

14 Tıp Fakültesi Öğretim üye Öğrenci
(yeni alınan) Uludağ Yüzüncü Yıl Zonguldak TOPLAM 6760x6= =40485 40.485:8781=4.5

15 Dünya’da Öğretim üyesi/Tıp Öğrencisi Oranları
Ülkeler arası, aynı ülkede fakülteler arası değişiklikler Afrika Amerika 2.50 Avrupa Güneydoğu Asya 2.42 Batı Pasifik 1.96 Ülkemiz(öğrenci sayısı artışından önce 3.6) Dünya ortalaması 2.72

16 Bazı tıp fakültelerinde 2008 yılında öğrenci sayısı artış oranları
Abant İzzet Baysal %24 Adnan Menderes %25 Akdeniz %17 Ankara %10 Atatürk %20 Çanakkale %32 Çukurova %42 Dokuz Eylül %43 Erciyes %39 Esk. Osmangazi %25 Gazi %50

17 Bazı tıp fakültelerinde 2008 yılında öğrenci sayısı artış oranları
Gaziantep %49 Hacettepe(Türkçe) %49 Hacettepe(İng) %39 İnönü %50 Cerrahpaşa %22 İstanbul Tıp %12 KTÜ %70 Kırıkkale %19 Mersin %67 19 Mayıs %25 Pamukkale %20

18 Bazı tıp fakültelerinde 2008 yılında öğrenci sayısı artış oranları
Selçuk Meram %59 Selçuklu Tıp %50 Süleyman Demirel %25 Trakya %63 Uludağ %17 Yüzüncü Yıl %16 Zonguldak %38

19 Dünyada Tıp Fakültesi Sayıları
İngiltere 2.54 milyon kişiye bir tıp fak. Kanada  1.91 milyon kişiye bir tıp fak Japonya 1.57 milyon kişiye bir tıp fak ABD  2.16 milyon kişiye bir tıp fak Afrika  9.09 milyon kişiye bir tıp fak

20 Brezilya Örneği 1960: Tıp fakültesi sayısı 30 1988 Tıp fakültesi sayısı 78 2004 Tıp fakültesi sayısı 112 Bu yıllar arasında sağlık göstergelerinde hiçbir düzelme olmamış

21 Hindistan örneği: 258 tıp okulu var. Yılda mezun veriyor. Bunların 1/3’ü çalışmak için yurt dışına gidiyor, geri dönmüyor. Ülkenin sağlık göstergeleri bozuk.

22 Sorun, hekim sayısı değil bölgeler arası dengesizliklerdir.
Ayrıca tıp fakültesi öğretim üyelerinin ders yükü yalnızca tıp fakülteleri ile sınırlı değildir. Örn: Çukurova Tıp Fak. de: Anatomi saat, histoloji 206 saat, fizyoloji 606 saat, radyodiagnostik 1303 saat, biyoistatistik 448 saat, farmakoloji 392 saat, acil tıp 506 saat fakülte dışında yıllık ders yüküne sahiptir.

23 Öğrenci sayısı artarken öğretim üyesi sayısı giderek azalıyor!
Tıp fakültesi sayısı 40 Yeni öğrenci sayısı 4800 Toplam öğrenci sayısı mezun öğrenci sayısı 4700 Öğretim üyesi sayısı 6700

24 2005-2006 Tıp fakültesi sayısı 46 Yeni öğrenci sayısı 4900
Toplam öğrenci sayısı mezun öğrenci sayısı 4500 Öğretim üyesi sayısı 8090

25 Öğretim Üyesi Sayısı Azalıyor!
Tıp Fak sayısı 47, yeni öğrenci sayısı 5.100 Toplam öğrenci sayısı Mezun öğrenci sayısı 4800

26 2007-2008 Tıp fakültesi sayısı 49 Yeni öğrenci sayısı 4700
Toplam öğrenci sayısı mezun öğrenci sayısı 5200 Öğretim üyesi sayısı 9238

27 2008-2009 Tıp fakültesi sayısı 56 Yeni öğrenci sayısı 6600
Toplam öğrenci sayısı 35000 mezun öğrenci sayısı 5200 Öğretim üyesi sayısı 9216

28 Eğitimde Standardizasyon Çalışmaları
Tüm dünya çapında 6milyon doktor 6 milyar hasta üzerinde hizmet yapıyor. Tüm dünya’da 1800 tıp fakültesi mevcut. Globalizasyon tıp eğitiminde standardizasyonu forse etmektedir. Örneğin 2010’da New York İnternasyonel Tıp Eğitimi Enstitüsü’ne bağlı Çekirdek komite, bilgi, klinik beceri, profesyonel yaklaşım,davranış ve etik parametrelerinde tıp mezunlarının Dünya’da farklı ülkelerdeki durumlarını saptamaya çalıştı.

29 Global minimum essential requirements in medical education Institute for International Medical Education Dünya’daki 14uluslararası organizasyon görev aldı. 7 Ayrı alanda 60 öğrenim çıktısı üzerinde yoğunlaşıldı. Eksiklikleri tanımlama ve tamamlama yoluna gidildi. TIP EĞİTİMİNDE KALİTE

30 Öğretim üyelerinin sayıları yüksek mi?
Norm Kadro Belirlemeleri İşanalizi İşin unsurları İş için kullanılan makine, araç, gereç İşin çeşitli faktörler bakımından durumunun değerlendirilmesi Diğer işlerden ayrıcalığının değerlendirilmesi

31 Tıp Fakültelerinde Öğrenci Sayılarının Arttırılması
Yaklaşım tek yönlüdür Tıp Fakültelerinin özgün yapıları gözönüne alınmamıştır. Hekim kalitesinin korunması olanaksızlaşmıştır. Tıp fakültelerinin araştırma ve eğitim performansları değerlendirilmemiştir. Tıpta uzmanlık eğitimi eğitsel aktivitelerin dışına çekilmiştir. Koçluk eğitimi yapılamaz hale getirilmiştir.

32 Tıp Fakültelerinde Son Durum
2008: Tıp Fakültelerinin %52’si sistem temelli karma eğitim uygulamaktadır. %8’i öğrenci merkezli probleme dayalı eğitim modelini uygulamaktadır. %10’u eğitici merkezli disiplin temelli eğitim uygulamaktadır. %22’si eğitici merkezli sistem temelli eğitim uygulamaktadır. %8’i disiplin temelli karma eğitim yapmaktadır.

33 Tıp Fakültelerinde Son Durum
Tıp Fakültelerinde Öğrenci Merkezli Eğitim: 2006’dan 2008 yılına kadar %15 artmıştır. Eğitim modelinde öğrenci merkezli eğitime doğru eğilim mevcuttur. Tıp Fakültesi sayısı bakımından Avrupa’da ilk, Dünya’da 12. sırada Türkiye yer almaktadır.

34 Dünya’da durum nasıl? Afrika 127 873 0.15 Asya 860 3868 0.22
Bölge Tıp Fak.Sayı Nüfus Milyon nüfusa düşen tıp fak Afrika Asya Avrupa K.Amerika G.Amerika Okyanus Dünya TÜRKİYE

35 Türkiye’nin Hekim Gereksinimi
TTB Füsun Sayek Raporu 2008 Mevcut Hekim Sayısı (Sağlık Bakanlığı YÖK Raporu 2008)

36 Teşekkürler….


"Tıp Fakültelerinde Kriz Yönetimi (Artan Öğrenci sayıları)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları