Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇERİK KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR ÇIKIŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇERİK KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR ÇIKIŞ."— Sunum transkripti:

1 İÇERİK KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR ÇIKIŞ

2 NOKTALAMA İŞARETLERİ TIRNAK İŞARETİ(“ “) PARANTEZ VİRGÜL(,)
NOKTALI VİRGÜL(;) İKİ NOKTA(:) ÜÇ NOKTA(...) SORU İŞARETİ(?) ÜNLEM İŞARETİ(!) TIRNAK İŞARETİ(“ “) PARANTEZ İŞARETİ ( ) DEN DEN(``) KISA ÇİZGİ(-) UZUN ÇİZGİ(-) KESME İŞARETİ(‘)

3 Noktalama İşaretleri Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirtmek,okuma ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir.

4 . NOKTA Örnek: Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu.
Merhaba ben nokta ,bitmiş cümlenin sonuna gelirim.Beni gördüğün her yerde duraklamayı unutma! Örnek: Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu.

5 . Kısaltmaların sonuna gelirim. Örnek: Dr . (Doktor) Vb. (Ve benzeri)

6 . Sayılardan sonra sıra bildirmek için konarım ve “-inci” anlamına gelirim. Örnek:3.sıra 5.ev

7 . Bir yazının maddelerini gösteren rakamlardan sonra gelirim.
Örnek: Dersler 1 .türkçe 2 .matematik

8 . Tarih yazarken gün,ay ve yıl arasına gelirim. Örnek: 29 . 09 . 1985

9 . Saat ve dakika bildiren sayıları birbirinden ayırmak için koyulurum.
Örnek:Tren saat ’te hareket edecek.

10 . Üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına gelirim. Örnek:

11 . Matematikte çarpı işareti yerine kullanılırım. Örnek:4.5=20

12 Virgül Merhaba ben yazıda birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına gelirim. Örnek:Pazardan domates, patlıcan, biber aldım. ,

13 , Uzun cümlelerde özneden sonra gelirim.
Örnek:Babam,bahçedeki bütün ağaçları birer birer kontrol etti.

14 , Örnek:Dostluk,hiç solmayan bir çiçektir.
Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra gelirim. Örnek:Dostluk,hiç solmayan bir çiçektir. Annem,benim için çok değerli.

15 , Örnek:Sevgili Anneciğim, Sayın Veli, Sayın Kaymakamım,
Mektuplarda veya resmi yazılarda hitaplardan sonra ben gelirim. Örnek:Sevgili Anneciğim, Sayın Veli, Sayın Kaymakamım,

16 , Anlamı tam olarak belirlenemeyen anlam karışıklığına sebep olabilecek kelimeleri ayırmak için kullanılırım. Örnek:Hasta, adama dikkatle baktı. Hasta adama, dikkatle baktı.

17 , Ondalık sayıların ondalık olan kısımlarını tam sayılardan ayırmak için ben gelirim. Örnek:5,15 2,75

18 , Başkalarından alınmış fakat tırnak içine alınmamış cümlelerden sonra gelirim. Örnek:Ahmet,bu işi bir türlü anlamadım,demiş.

19 , Bir durumu bir düşünceyi kabul veya reddetmeyi bildiren “evet,hayır,yok,tamam”gibi kelimelerden sonra kullanılırım. Örnek:Evet,söylediklerine inanıyorum. Hayır,bahsettiğim kişi o değil.

20 , Yazışmalarda başvurulan makam adından sonra kullanılırım.
Örnek:Türk Dil Kurumu Başkanlığı’na, Belediye Başkanlığı’na,

21 , Yazışmalarda yer adlarını tarihlerden ayırmak için ben gelirim.
Örnek:Balıkesir,22 Aralık 2005

22 ; Noktalı Virgül Örnek:Oyuna bizden Ahmet,Ayşe,Elif;sizden
Merhaba,cümle içinde virgüllerle ayrılmamış tür veya takımları birbirinden ayırmak için ben gelirim. Örnek:Oyuna bizden Ahmet,Ayşe,Elif;sizden Ömer,Neşe,Faruk katılacak.

23 ; Anlamca birbirine bağlı bağımsız cümleleri ayırt etmek için gelirim.
Örnek: Akşamdan bu yana düşünüyorum;bir çözüm bulamadım.

24 ; “Fakat,çünkü,lakin,ama,yoksa,bundan dolayı”gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde bağlaç olan kelimeden önce kullanılırım. Örnek: İnsan hata yapabilir;ancak özür dilemesini bilmesi gerekir.

25 : İki Nokta Örnek: Maddenin hallerini sayalım:Katı,sıvı,gaz.
Merhaba,ben kendisinden sonra örnek verilecek,açıklama yapılacak cümlenin sonuna gelirim.Benden sonra gelen kelimenin ilk harfi büyük olur. Örnek: Maddenin hallerini sayalım:Katı,sıvı,gaz.

26 : Başkalarının sözü aktarılırken tırnaktan (“ “) önce ben gelirim.
Örnek: Annem :”Akşam eve erken gel” dedi.

27 : Konuşma biçimindeki yazılarda konuşma çizgisinden önce ben kullanılırım. Örnek: Adam sorar: -Burada ne ile geçinirsiniz? Çocuk sayar: -Tarım,hayvancılık ve ticaretle.

28 ... Üç Nokta Örnek: Bir varmış,bir yokmuş...
Merhaba,ben herhangi bir nedenle bitmemiş cümlelerin sonuna gelirim. Örnek: Bir varmış,bir yokmuş...

29 ... Birbirine benzer durumlar,olaylar ve örnekler sayılırken devamının olduğunu belirtmek için ben gelirim. Örnek: İnsanın çok çeşitli ihtiyaçları vardır.Yemek,içmek,uyumak,çalışmak,okumak...

30 ... Yazıda söylenmek istenmeyen veya söylenmesi uygun olmayan kelimelerin yerine ben gelirim. Örnek: Ahmet... demiş,onun için sinirleniyor.

31 ... Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplardan sonra ben gelirim. Örnek: -Kim var orda? -Benim... -Sen kimsin? -Hasan...

32 ... Alıntılarda atlanan,çıkarılan,eksik alınan yerler olduğunu belirtmek için gelirim. Örnek: ... Sana uğurlar...Ayrılıyor yolumuz.

33 ? Soru İşareti Merhaba,ben soru anlamı taşıyan,cevap bekleyen kelime veya cümlelerin sonuna gelirim. Örnek: Derslerine çalıştın mı?

34 ? Bilinmeyen yer, tarih ve durumlar için kullanılırım. Örnek: Yunus Emre (?-1320)

35 ! Ünlem İşareti Merhaba, ben sevinç,mutluluk,acı,korku,şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna gelirim.Benden sonra gelen kelimenin ilk harfi büyük olur. Örnek: Eyvah! Kalemim düşmüş! Yaşasın! Annem geliyor!

36 ! Seslenme,uyarı ve hitap sözlerinden sonra ben gelirim. Örnek:
Dur yolcu!Bilmeden gelip bastığın Bu toprak bu devrin battığı yerdir. Ey Türk Gençliği!

37 “ “ Tırnak İşareti Merhaba, ben başka bir kimseden veya yazıdan aktarılan sözlerin başına ve sonuna gelirim. Örnek: Mevlana ”Hatasız dost arayan,dostsuz kalır”diyor.

38 “ “ Cümle içinde özel olarak belirtilmek istenen,dikkat çekilmesi gereken sözler benim içime yazılır. Örnek: İnsanı insan yapan değerlerin başında “ahlak” gelir.

39 ( ) Parantez İşareti Merhaba,cümle içinde yapılan açıklayıcı bilgiler benim içime alınır. Örnek: Bu yerler(Akdeniz Kıyıları)her zaman nemlidir.

40 ( ) Kelimenin eş anlamlısını veya karşılığını göstermek için ben kullanılırım. Örnek: Zamir(Adıl)isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir.

41 “ Den den Örnek: 1.Tekil kişi eki. 2. “ “ “
Merhaba,ben bir üst satırda yazılanların, alt satırda aynen tekrarlandığını göstermek için kullanılırım.Her kelime altına benden bir tane yazılır. Örnek: 1.Tekil kişi eki. 2. “ “ “ SS

42 - Kısa Çizgi Merhaba,diğer adım bağlama veya birleştirme çizgisidir.Satır sonunda bitmeyen veya sığmayan kelimeleri hecelerine bölerken satırın sonuna gelirim ve diğer satırdaki hece ile birleştirilirim. Örnek: memleke- tin taşı toprağı altın.

43 - Birbiriyle ilgili kelimeler,rakamlar arasına gelirim. Örnek:

44 - Cümle içindeki ara sözleri belirtmek için kullanılırım. Örnek:
Şu gördüğün yer-medeniyet beşiği-bir şehirdir.

45 _ Uzun Çizgi -Adın ne senin? -Nergis…
Merhaba,benim diğer adım konuşma çizgisi.Yazıda konuşmaların ve karşılıklı konuşmaların başına ben gelirim. Örnek: -Adın ne senin? -Nergis…

46 Kesme İşareti Merhaba ,ben özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmak için gelirim. Örnek: Atatürk’ün mezarı Ankara’dadır.

47 ‘ Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için ben gelirim.
Örnek: TBMM’nin MEB’nin

48 ‘ Sayılara getirilen ekleri ayırmak için ben gelirim.
Örnek: 500’ün yarısı 1945’te gibi

49 ‘ Bir harf veya ekten sonra gelen ekleri ayırmada ben kullanılırım.
Örnek: A’dan Z’ye

50 Sesteş kelimelerin anlamının karışmaması için bu kelimelerin bazılarından sonra gelen ekleri ayırmak için ben gelirim. Örnek: Kadı’nın huzuruna vardılar. (Kadı:Eskiden davalara bakan kişi.)

51 DEĞERLENDİRME SORULARI
1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin sonuna soru işareti konulması yanlıştır? a)Ali geldi mi ortalık karışır? b)Sen bugün okula gitmedin mi? c)Baban seni de mi parka götürecek? d)Aldığım kitabı beğendin mi?

52 2-Aşağıdakilerin hangisinde noktanın kullanımı yanlıştır?
a)Ablam 22.Haziran.1986’da doğdu. b)Törende 2.sınıf öğrencileri şarkı söyledi. c)Zeynep Dr.Levent Bey’in kızıdır. d) Pazartesi günü okullar açıldı.

53 3-Aşağıdaki cümlelerde eksik olan noktalama işareti hangisidir?
Beni tanımadınız galiba? Pek yabancı gelmediniz ama... İlkokulda aynı sınıftaydık. Tamam,şimdi anımsadım. a)Ünlem b)Virgül c)Konuşma Çizgisi d)Tırnak İşareti

54 4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır?
a)”Yurtta barış,dünyada barış.” b)”Çamları suladım dedi.” c)”Süt,portakal suyu”sevdiğim içeceklerdir. d)”Başkasına ait sözler “tırnak” içinde yazılır.

55 5-Kesme işareti hangi seçenekte doğru kullanılmıştır?
a)Çanak’kale b)Okulu’muz c)Adana’ya d)Deniz’li

56 6-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır?
a)Eyvah b)Koştuk c)Yandı d)Üşüyoruz

57 7-Aşağıdaki cümlede ( ) olan yere hangi işaret konmalıdır?
“Sıfat( )Varlıkların özelliklerini belirten kelimelere denir. a)(!) b)(;) c)(-) d)(:)

58 8-Aşağıdaki soruda ( ) olan yere hangi işaret konmalıdır?
Kadın telaşlı bir tavırla: ( )Ayşe,ağaçtan düştü,dedi. a)(,) b)(-) c)(!) d)(:)

59 HOŞÇAKALIN ARKADAŞLAR BİR DAHA Kİ DERS GÖRÜŞMEK ÜZERE...

60 Yaşasın! Doğru cevabı bildin. s

61 Yaşasın! Doğru cevabı bildin.

62 Yaşasın! Doğru cevabı bildin.

63 Yaşasın! Doğru cevabı bildin.

64 Yaşasın! Doğru cevabı bildin. s

65 Yaşasın! Doğru cevabı bildin.

66 Yaşasın! Doğru cevabı bildin.

67 Yaşasın! Doğru cevabı bildin.

68 Kusura bakma ama yanlış cevap tekrar denersen doğru cevabı bulacaksın.
ssss GERİ DÖN

69 Kusura bakma ama yanlış cevap tekrar denersen doğru cevabı bulacaksın.
GERİ DÖN

70 Kusura bakma ama yanlış cevap tekrar denersen doğru cevabı bulacaksın.
GERİ DÖN

71 Kusura bakma ama yanlış cevap tekrar denersen doğru cevabı bulacaksın.
ss GERİ DÖN

72 Kusura bakma ama yanlış cevap tekrar denersen doğru cevabı bulacaksın.
GERİ DÖN

73 Kusura bakma ama yanlış cevap tekrar denersen doğru cevabı bulacaksın.
GERİ DÖN

74 Kusura bakma ama yanlış cevap tekrar denersen doğru cevabı bulacaksın.
GERİ DÖN

75 Kusura bakma ama yanlış cevap tekrar denersen doğru cevabı bulacaksın.
GERİ DÖN


"İÇERİK KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR ÇIKIŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları