Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

aslında tüm toplumun bir araya geldiği ortak alanlardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "aslında tüm toplumun bir araya geldiği ortak alanlardır."— Sunum transkripti:

0 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ Kasım 2014 İstanbul Sağlık Tesisi adı yazılacak ve Sağlık Tesisinin logosu konulacak. Çalışan Hakları ve Güvenliği

1 Hastanelerimiz; Teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği yerler olmakla birlikte
aslında tüm toplumun bir araya geldiği ortak alanlardır. Bu ortak alanın devletin vatandaşlarına sunduğu en ideal koşullarda hizmet alanı haline dönüşmesinin temel şartlarından biri de hem görevlilerin hem de vatandaşlarımızın kendilerini güvende ve huzurlu hissetmesine bağlıdır. Tüm tedbirler bilimsel veriler ışığında teknik destek hizmetleri ve toplumun duyarlılığını arttırmak yönünde olacaktır. Sağlıkta Dönüşüm Programıyla tüm dünyanın dikkatini çeken yüksek nitelikli sağlık hizmet sunumu ülkemizin uluslararası toplumda hak ettiği yere ulaşmasını sağlamıştır. Bundan sonraki aşama; sağlık hizmetlerinde sosyal olarak da tüm sağlık tesislerinde güven ve huzurun uluslararası standartların üzerine çıkarılması nihai hedefimizdir.

2 Emeğe Saygı, Şiddete Tolerans Sağlık çalışanlarımızın;
güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programımızın temel hedeflerindedir. Bununla birlikte vatandaşlarımıza sunulan; sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve ağır iş yükü altında hizmet veren sağlık çalışanlarımızın çalışma şevkinin kırılmaması büyük önem taşımaktadır. Şiddete Tolerans

3 Sağlık Çalışanına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Sağlıklı İletişim
Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet (Sağlıkta Şiddetin Nedenleri, Şiddete Karşı Önlemler, Dünyada Mevcut Durum)……………………………….…….……… ….….....…(10Dk) Çalışan Güvenliği Nedir? ……………………… ….….…………......… ….(5 Dk) Sağlık Çalışanının Hakları…..………………….……………………….… (5 Dk) Mevzuat ve Uygulamalar Hakkında Bilgilendirme……………...…..……… …(5 Dk) Çalışan Güvenliği Kontrol Şeması ...…...………………………...………… (5 Dk) Mobbing…………………………………………..…..……….…………….…......(20 Dk) 7. Stres Yönetimi……………………………………………………………………….(5 Dk) 8.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği İş Akış Talimatı (10 Dk) 65 Dk

4 « Şiddet, bir halk sağlığı sorunudur. »
1. Sağlık Çalışanına Karşı / Yönelik Şiddet Nedir? (10 Dk) Dünya Sağlık Örgütü: « Şiddet, bir halk sağlığı sorunudur. » Sağlık kurumlarında şiddet, hasta ve hasta yakınları yada diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit ve fiziksel saldırıdan oluşan durumdur.

5 1.1 Sağlıkta Şiddetin Nedenleri
Hasta ve Hasta Yakınlarından Kaynaklı Nedenler Personelden Kaynaklı Nedenler Sosyal Medya Hasta ve yakınlarının hastalık ve ölüm olayı ya da tehdidi nedeni ile içinde bulundukları ruh halinin şiddet eğilimlerini arttırıyor olması Alkol ve madde bağımlısı, psikiyatrik bozukluğu olan kişilerin şiddete başvurma eğilimlerinin daha fazla olması Farklı karakterlerde hastalarla iletişim sürdürebilmek için personelin eğitimsizliği, Personel ve hastane idaresinde kriz yönetimi politikası eksikliği Sağlıkta yaşanan sorunların hekimlere mal edilmesi Malpraktis olgularında hizmet kusuru-kişisel kusur ayrımı yapılmadan sağlık çalışanının suçlanması ve etiketlenmesi

6 1.2 Şiddete Karşı Önlemler
1- Şiddet Öncesi-Koruyucu Önlemler 2- Şiddet Sırası- Acil Yardım 3- Şiddet Sonrası- Tedavi ve Rehabilitasyon

7 1.2.1 Şiddet Öncesi Şiddetin uygulanabilirliği ile meşruiyet arasında ilişki vardır. Etiyoloji - Sosyolojik - İdeolojik nedenler arasında; birey, aile ve toplumsal - Kültürel sorun düzeyinde ilişki sistematiği vardır. - Psikopatolojik - Biyolojik Sağlık tesislerimizde karşılaşılan; sosyal endikasyon öyküleri; «psikiyatrik hastalar, alkol ve madde kullanımı bulunan bireyler, psikososyal destek ihtiyacı olan ve öfke kontrol kaybı yaşayan, tıbbi tedaviye uyumda zorlanan hastalar» psikolojik ve sosyal destek amacıyla mutlaka Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine ve Hastane Psikologlarına konsülte edilmeli, hastanın tedaviden faydalanması ve sağlık çalışanının etkin hizmet sunumu esnasında karşılaşabileceği riskler multidisipliner ekip çalışmasıyla ortadan kaldırılmalıdır.

8 1.2.1 Çalışma Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi
Fiziksel ortama ilişkin önlemler Silah girişinin engellenmesi Kamera Yardım hattı vb. Güvenlik İnsan gücü planlaması İlkyardım ve acil prosedürleri Eğitim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun tarihli ve sayılı yazısı ile sağlık tesislerinde ; kadro dahilinde Özel Güvenlik Görevlisi sayısının arttırılması, hastanelerin çevresinde Dome Kameralar, içerisinde ses ve gece gündüz görüntü alma özelliği olan HD Kameraların ihtiyaç doğrultusunda; yeteri kadar bulundurulması, eksikliklerin ivedilikle giderilmesi, Özel Güvenlik Birimindeki görevliler tarafından 24 saat takip yapılması talimatı iletilmiştir.

9 1.2.2- Şiddet Esnasında Acil Yardım
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun; tarihli ve tarihli yazıları bağlamında; Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri ve uygulayıcılarında bilgi zafiyeti oluşmasının engellenmesi sebebiyle 81 İl Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne, gönderilen yazıda; “çalışan hakları ve güvenliği iş akış süreci, iştirakçi kurum ve birimler, şiddet vakalarının mahremiyeti, gizliliğin önemi, çalışan güvenliği konusunda acil tedbir ve önlemleri” içeren bilgilendirme yer almış olup, dağıtımı yapılmıştır. İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Kurumu Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminin iş akışı, Birimlerin tarihi itibariyle Birlik Genel Sekreterliklerine devredilmesinin ardından tanzim edilmiş olup; tarihinde yayınlanmıştır.

10 1.2.3 Şiddet Sonrası 1.2.3.1 Tedavi ve Rehabilitasyon
Şiddet Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Güvenlik Tedbirlerinin Arttırılması Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitim Modüllerinin Uygulanması Sağlıklı İletişim Tekniklerinin Kullanılması; Hasta- Sağlık Çalışanı İlişkisinin Düzenlenmesi Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin Uygulama Alanının Tanıtılması Kamuoyu Bilgilendirmesinin Yapılması Ulusal Basın ve Sosyal Medyada; Çalışan Hakları ve Güvenliği Politikalarını İçeren Medya Kitlerinin Kullanımı Toplumsal Duyarlılığın Oluşturulması Sosyal endikasyonu bulunarak öfke kontrolünü kaybeden ve tedavi sürecinden faydalanamayarak; sağlık çalışanlarına karşı saldırgan tutum sergileyen kişilerin; sağlık sunumu esnasında hastanenin tıbbi sosyal hizmet birimindeki sosyal hizmet uzmanlarından ve psikologlarından ; psikolojik ve sosyal destek alması, taburculuk sonrası planlamada psikososyal danışmanlık boyutunun yer alması ve sorunun «sağlık tesisinde krize müdahale, hasta ve ailesine psikososyal danışmanlık, taburculuk sonrası sosyal destek» olarak çözümlenmesi; bireysel ve toplumsal düzeyde çok odaklı müdahaleyi mümkün kılacaktır.

11 1.3 Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet
DÜNYADA MEVCUT DURUM Sağlık Sektöründe Mesleksel Şiddet Raporu Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Kamu Hizmetleri (PSI) Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN)

12 1.3.1 Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet
DÜNYADA MEVCUT DURUM Şiddeti Önlemeye Yönelik Yapılan Çalışmalar ABD Metal detektörler kullanılmış ve kontrol noktaları belirlenmiştir. Güvenlik köpeklerinin bulundurulmuştur. Koruyucu akrilik pencere ve panik alarmlar oluşturulmuştur. Şiddet gösteren ya da tehdit eden hastaların nasıl idare edilebileceği konusunda eğitim verilmiştir. İNGİLTERE ve KANADA ‘ Şiddete Sıfır Tolerans’ kampanyası başlatılmış, konu ile ilgili posterler tasarlanmıştır. Yöneticiler için çalışanların, çalışma koşullarının güvenli olmasını vurgulayan ‘bilgi paketleri’ hazırlanmıştır.

13 2. Çalışan Güvenliği Nedir? (5 Dk)
Sosyal refah sisteminin birleştiricisi ve bileşeni olan sağlık alanında; hastaların meşru iyilik halinin kaybetmesi, fiziksel ve psikososyal tıbbi müdahale alanının hassasiyeti ve hayati riskleri sebebiyle hizmet üreten ve alan için davranışsal boyutta risk faktörleri bulunmaktadır. Sağlık çalışanına karşı şiddetin önlenmesi ve hizmet sunumunun kalitesinin arttırılması hususunda çalışan güvenliği; “sağlık personelinin çalışma koşulları ve sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlayarak; risk analizi yapmak, yasal mevzuat hakkında bilgilendirmek, eğitim modülleri ile hak ve uygulamaları aktarmak, koruyucu – önleyici tedbirleri almak” ilkelerine dayanır.

14 2. Çalışan Güvenliği Nedir?
Hastane Hizmet Kalite Standartları Kapsamında Uygulanan Çalışmalar Sağlık tesislerimizde bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri; «fiziksel – psikolojik şiddet ve mobbing» vakalarını kapsamaktadır. Eş güdümlü bir çalışma; personelin sağlık güvenliğinin sağlanması bağlamında SKS sistematiğinde mevcuttur. Birimler; koordineli olarak hizmet vermelidir. Hastane SKS yatay ve dikey olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. Yatay boyutta Hasta ve Çalışan Güvenliği, Dikey boyutta ise Kurumsal Hizmet Yönetimi, Sağlık Hizmeti Yönetimi, Destek Hizmeti Yönetimi ve İndikatör Yönetimi yer almaktadır.

15 Hastane Hizmet Kalite Standartları Kapsamında Uygulanan Çalışmalar
2. Çalışan Güvenliği Nedir? Hastane Hizmet Kalite Standartları Kapsamında Uygulanan Çalışmalar Hastane Hizmet Kalite Standartları Kapsamında Uygulanan Çalışmalar SKS Standartları Dağılım Tablosunda; Hasta ve Çalışan Güvenliği paradigmaları çerçevelendirilmiştir. Yönetim Hizmetleri Hasta Bakım Hizmetleri Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi Tesis Yönetimi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bilgi Yönetimi Stok Yönetimi Atık Yönetimi Sağlık Hizmeti Yönetimi Poliklinik Hizmetleri Acil Sağlık Hizmetleri Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Patoloji Laboratuvar Hizmetleri Görüntüleme Hizmetleri Endoskopi Hizmetleri Klinikler Ameliyathane Hizmetleri Yoğun Bakım Hizmetleri Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri Eczane Hizmetleri Sterilizasyon Hizmetleri Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Fizik Tedavi Hizmetleri Diyaliz Hizmetleri Doğum Hizmetleri Psikiyatri Hizmetleri Nükleer Tıp Hizmetleri Destek Hizmeti Yönetimi Hasta Dosyası ve Arşiv

16 2. Çalışan Güvenliği Nedir?
Hastane Hizmet Kalite Standartları Kapsamında Uygulanan Çalışmalar SKS Yönetim Hizmetleri kapsamında; Sağlık tesislerinde ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ bulunmalıdır. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ; ÇALIŞAN HAKLARI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİNDEN AYRI, SAĞLIK ALANINDA GÜVENLİK UNSURLARINI DENETLEYEN ALANDIR. BU BAĞLAMDA KOMİTEDE; Tıbbi, idari ve hemşirelik yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, enfeksiyon hemşiresi, güvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve diğer meslek gruplarından (laboratuvar teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci yer almalıdır.

17 *konularını kapsamalı, düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
2. Çalışan Güvenliği Nedir? Hastane Hizmet Kalite Standartları Kapsamında Uygulanan Çalışmalar ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması, Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, Sağlık taramalarının yapılması *konularını kapsamalı, düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

18 Sağlık hizmetinin sunumu bir ekip işidir.
3. Sağlık Çalışanı Hakları Nelerdir ? (5 Dk) Hekimlerin / Sağlık Çalışanlarının Çağdaş Bilimsel Tıp Olanaklarını Uygulama Hakkı Hekimlerin / Sağlık Çalışanlarının Mesleğini Uygularken Etik İlkelere Bağlı Olma Hekimlerin / Sağlık Çalışanlarının Baskı Altında Olmadan Mesleklerini Uygulama Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Kendi Değerlerine Ters Düşen Durumlardan Kaçınma İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı / Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı Hekimlerin / Sağlık Çalışanlarının Nitelikli Bir Eğitim Görme ve Kendini Yenileme Hakkı Hekimin / Sağlık Çalışanının Danışma / Konsültasyon İsteme Hakkı Sağlık hizmetinin sunumu bir ekip işidir.

19 4. Çalışan Hakları ve Güvenliği Mevzuatı ve Uygulamalar (5 Dk)
tarih ve sayılı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ tarihli ve sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik tarihli ve sayılı Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tarihli Sağlık Bakanlığı Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge

20 Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge Öncesi Hizmet Takvimi
Genelgenin öncesinde Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamında: Çalışan güvenliği komiteleri kuruldu. Çalışan güvenliği programları hazırlandı. Çalışanlara yönelik sağlık taramaları yapıldı. Çalışanlar için kişisel koruyucu önlemler alındı. Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenlemeler yapıldı. Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik programlar hazırlandı. Beyaz kod uygulamaya konuldu. Sağlık çalışanlarına, çalışan güvenliği konusunda eğitimler verildi. Risk değerlendirmesi yapılarak gerekli tedbirler alındı.

21 Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge
Beyaz Kod Uygulaması: Beyaz Kod Uygulaması, sorumlu Başhekim vasıtasıyla takip edilecektir. Görevli müdahale ekiplerinin, sağlık çalışanı ve hasta / hasta yakınının yaşadığı krizde en erken müdahalesi sağlanacaktır. Olayın analizi yapılarak, risklere ilişkin özel önlemler alınacaktır. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi: Birim sağlık personelinin sorununa ilişkin destek verecek ve yasal mevzuat takibi hususunda bilgilendirerek, ilgili raporlamaları yapacaktır. Birim gerekli düzenleyici / önleyici tedbirleri organize ederek planlama yapacaktır. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog veya Halkla İlişkiler Uzmanı görevlendirilecektir. Hizmetten Çekilme: Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu sırasında şiddete uğraması halinde, acil hizmetler haricinde hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. İlgili yönetici, sağlık hizmetinin devamı bağlamında gereken uygulamayı yürütecektir. Beyazkod

22 Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge
Bildirim Süreci: Sağlık çalışanına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere, “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurularak, 24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve adresi oluşturulmuştur. Kamu ve özel sağlık kurum / kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olayları, yöneticiler tarafından derhal “113” numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimi’ne bildirilecek, eş zamanlı olarak kurumun hukuk birimine, adli mercilere intikal ettirilecektir. Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikayete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikayetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere intikal ettireceklerdir. Şiddete uğrayan kişiler doğrudan “113” numaralı telefona bildirim yapılabilecektir. Ayrıca yöneticiler; adresindeki “Beyaz Kod Bildirim Formu”nu dolduracaklardır. Bildirim üzerine Bakanlık Beyaz Kod Birimi, yöneticilere ve/veya ilgili personele hukuki süreçle ilgili rehberlik yapacaktır.

23 “hasta bilgilendirme alanları”
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge Hasta Bilgilendirme Alanları: Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi işlemler ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, beklemeleri gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgilendirme süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa tamamlanacaktır. Bu amaçla acil servisler başta olmak üzere hastanın durumu ile ilgili hasta ve/veya hasta yakınlarını bilgilendirmek üzere “hasta bilgilendirme alanları” güçlendirilerek ve bilgilendirme sıklığı, niteliği arttırılarak hizmet alımı kolaylaşacaktır.

24 Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmeliğin Dördüncü Maddesine göre hukuki destek mekanizmasından; Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, Halk Sağlığı Müdürü, sorumludur. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, İl Sağlık Müdürlüğü. Hukuki yardım; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleşmiş olması , ilgilinin veya mirasçılarının talepte bulunması, ilgili personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise sanık durumunda bulunmaması halinde, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan avukatlar tarafından verilir.

25 Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmeliğin Yedinci Maddesine istinaden; Bakanlık bildirimin yapılacağı bir sistem kurar ve bu sistemde kişisel verilere ilişkin bilgilere yer verilmez. “113 Sistemi : Sağlık Bakanlığınca yürütülen hukuki destek ve bildirim hattı” bu amaç için kullanılır. Yönetmeliğin Sekizinci Maddesine istinaden; mağdur sağlık personeli veya kurum yöneticisi hukuki yardım talebinde bulunabilir. İlgili personelin hukuki yardımdan faydalanabilmesi için yönetmelik hükümleri resen İl Sağlık Müdürlüklerince ve bağlı bulunulan Kuruluş Amirliklerince uygulanır.

26 5.Çalışan Güvenliği Kontrol Şeması (5 Dk)
Sağlık Çalışanı Sağlık çalışanına fiziksel ve / veya sözel şiddet uygulayarak; çalışan ve hasta güvenliğinde sorun oluşturan hasta ile ilgili olarak, Beyaz Kod verilir, güvenlik birimi sürece dahil olur ve gerekliyse kolluk kuvvetinden destek alınır. 113 Hattına durum bildirilir. Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet Tespit ve Adli Bildirim Formu doldurulur. Savcılık Makamı ve Birlik Genel Sekreterliği Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine evraklar gönderilir. Öfke kontrol kaybı yaşayarak saldırgan tutum ve davranış sergileyen ; hasta ve / veya yakını; tıbbi müdahaleye uyumun arttırılması, psikolojik ve sosyal desteğin sunulması bağlamında Hastane PsikologlBirimi’ne arına / Tıbbi Sosyal Hizmet konsülte edilerek yönlendirilecektir. Eş zamanlı olarak sosyal hizmet uzmanı;/ psikolog hekim, hemşire ve hastanın tedavisindeki diğer sağlık personeliyle vakayı takip ederek, gerekli durumlarda tedavi ekibine psikososyal danışmanlık yapacaktır. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi ; süreç hakkında sağlık personeline danışmanlık yapar ve koruyucu – önleyici tedbirlere ilişkin gerekli raporlama ve planlamaları yapmakla yükümlüdür. İlgili Başhekim Yardımcısı Beyaz Kod, 113 Sistemi ve Hukuki Destek Sistemini takip eder. Birimde Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Halkla İlişkiler Uzmanı görevlendirilir.

27 MOBBİNG NEDİR? Mobbing; işyerinde bir ya da birkaç kişi tarafından
genellikle tek bir kişiye sistematik biçimde uygulanan, etik olmayan yaklaşımlar ile kişiyi çaresiz ve savunmasız bırakmak, böylelikle performansını ve dayanma gücünü yok ederek, işten ayrılmaya zorlamaktır.

28 ÇATIŞMA NEDİR ? Çatışma kaynaklar, güç, statü, istekler ve diğer isteklere sahip olma mücadelesi olarak görülebilecek toplumsal bir süreçtir. Kurumsal çatışma ise kurum içindeki bireyler ya da gruplar arasında görevlerin dağılımı, statü, amaç, değerler ya da algı farklılıkları gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan ve uyuşmazlık, anlaşmazlık biçiminde ortaya çıkan dinamik bir etkileşim sürecidir. 28

29 Sağlık Sektöründe Mobbing / Psikolojik Baskı Vakaları
İş yerinde duygusal ve psikolojik baskıya maruz kalarak mesleki tükenmişlik sendromu, yıpranma, etkin hizmeti sunamama sonuçlarıyla ortaya çıkan sözel şiddet türü mobbing olarak tanımlanmaktadır. Sağlık çalışanlarının; Ağır iş yükü, Uzun ve kesintisiz süre ile çalışması, Mesleki ve akademik riskler, Hasta ve / veya yakını tarafından fiziksel / sözel şiddete maruz kalma, Sosyal işlevselliğin kaybedilmesi, Kişinin benlik saygısı ve mesleki statüsüne karşı saldırı, Atılgan olmayan; saldırgan ve çekingen davranış biçimleri, maddelenen sebepler mobbing (iş yerinde psikolojik baskıya) sebebiyet vermektedir.

30 T.C. ANAYASASI Madde 125- “İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır…” Madde 128- “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. Madde 129- “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.” 30

31 YENİ BORÇLAR KANUNU MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 31

32 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
Madde10-“…Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır…” Madde 11- “Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.” Madde 17- “Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.”   Madde 18 – “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.     32

33 Madde 21- “Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.” Şikayet ve müracaatlara ilişkin “Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik” de bulunmaktadır.

34 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yapılan denetim ve inceleme
Sağlık Sektöründe Mobbing / Psikolojik Baskı Vakaları Başvuru Biçimi Sağlıkta Buluşma Noktasından Yazılı Olarak Birlik Genel Sekreterlikleri Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine Gelen Başvurular Sağlık Tesisleri Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerine Gelen Başvurular Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı’na Yapılan Müracaatlar Yöntem Birlik Genel Sekreterliği tarafından yapılan inceleme Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yapılan denetim ve inceleme Yöntem Mobbing iddiasında bulunan sağlık çalışanı ile görüşme; psikolojik ve sosyal destek / danışmanlık sunulması Uygun kanaatin oluşması halinde; hassasiyet ve incinebilirlikler çerçevesinde; sağlık tesisi yönetimi ile vakanın görüşülmesi ve çözümlenmesi

35 Mobbingle Mücadele Yolları bilgilendirme ve önlem alma.
Mobbing; bireye, kuruma ve topluma maddi ve manevi büyük zarar veren bir süreçtir. Mobbing mücadelesinde kilit öneme sahip olan iki eylemden bahsedilebilir: bilgilendirme ve önlem alma. Önlem Alma: Mobbing eylemlerinin varlığına ilişkin; belirtileri zamanında fark etmek, bu eylemlerin başlamasına neden olan çatışmayı ve taraflarını belirlemek, tarafları uzlaştırıcı eylemlerde bulunmak, ortak paydaların varlığını ortaya çıkarmak, kurum kültürünün takım çalışması mantığına uygun hale gelmesini sağlamak, gibi eylemler bu kapsamda değerlendirilebilir. Bilgilendirme: Mobbing sürecine ilişkin mağdur kadar, iş arkadaşlarının, yöneticilerin ve tüm toplumun farkındalığı sağlanmalıdır.

36 Öfke Kontrolü, Krize Müdahale ve Çatışma Yönetimi / (Zor İnsanlarla Başa Çıkma)
Öfke Nedir ? Herkes tarafından hissedilebilen, Güçlü fakat kontrol edilmesi öğrenilebilen, bir tutumdur. Stresin kontrol edilemediği durumlarda ortaya çıkan Saldırganlıkla aynı şey olmayan, Öfke ve kriz durumu; hasta ve yakınının meşru iyilik halinin dışında kabul ettiği tıbbi tedavi sürecinde, “kayıp – yas – travma” ile oluşan kızgınlık ve bilgi edinmenin yetersizliği sebebiyle açığa çıkan kaygı ve travma sonrası stres düzeyinin yükselmesiyle ortaya çıkar.

37 Öfke Kontrolünde Kriz Yönetimi ve Çatışmanın Önlenmesi
Olası krizlerin önlenmesi için öfke kontrol yöntemleri: Bilişsel Düzey: Hastanın tıbbi süreç hakkında beklentileri tanımlanarak bilgilendirme yapılır, alternatif açıklamalar ile kriz durumu kontrol altına alınarak, hizmetin devamlılığı sağlanır. Duyuşsal Yöntemler: Hasta ve/veya yakınına, tıbbi tedavi sürecine ilişkin geri bildirim verilerek uyarılmanın yönü değiştirilir, tıbbi müdahale basamakları özetlenerek aktarılır. İletişimsel Yöntemler: Hasta sorumlulukları ve katılımı aktarılarak, tıbbi tedavi sürecine hasta ve / veya yakının paydaşlığı sağlanır. Saldırgan ve çekingen davranış biçimi oluşmadan, atılganlık metodu ve “kazan – kazan” anlayışıyla, sağlık çalışanının hizmet sunumu ve hastanın tıbbi tedaviden faydalanma durumu kolaylaştırılır. İletişimsel yöntemlerde; hastanın etkin dinlenmesi ve anemnezin alınarak, dahiliyetin arttırılması bağlamında özetlenerek geri bildirim alınması önem taşımaktadır.

38 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE STRES YÖNETİMİ
Son yıllarda sağlık sektöründeki hizmet anlayışında, kalitedeki artış ivmesi ve hasta memnuniyeti odaklı değişim ile birlikte; sağlık personelinin iş tutumu ve davranışları önemli bir konu haline gelmiştir. İş, insan yaşamı içinde önemli bir yer tutmaktadır, bu nedenle iş ile ilgili faktörler ve olumsuzlukların çalışanlar üzerinde fizyolojik, psikolojik baskılar ve yıkımlar oluşturduğu, onların sağlık ve başarılarını olumsuz yönde etkilediği araştırmalarla tespit edilmiştir.

39 Stres nedir? Bireyin kendisinden ve çevresinden kaynaklanan bedensel ve ruhsal gerilim, baskı, endişe yani kişiye rahatsızlık veren bir durumdur.

40 STRESİN NEDENLERİ Fiziki Çevreden Kaynaklanan Sorunlar:
Hava kirliliği, gürültü, trafik, fazla ya da az ışık, kalabalık, radyasyon, iklim şartları, çalışma ortamının ergonomik koşulları vb. İş veya Meşguliyet Konusundan Kaynaklanan Sorunlar: Ağır iş yükü, gece işi, aşırı yüklenme, karar verme güçlükleriyle dolu büyük sorumluluklar getiren işler, zaman baskısı altında çalışma, Psiko-sosyal Öğelerden Kaynaklanan Sorunlar: Trafikte, sıkışma, çocuğun hastalanması, bir yere yetişmek, gelişimsel faktörler, kanser vb. ciddi hastalıklar, doğum, ölüm vb.

41 Stresin Etkileri Kısa dönem etkileri: kalp atış sayısında artış, kan basıncında artış, endişe, karamsarlık, kızgınlık, unutkanlık, dikkati eksikliği… Uzun dönem etkileri: kronik hastalıklar (baş ağrısı, diyabet, kalp hastalığı)depresyon, fobiler, uyku düzensizliği…

42 İŞ STRESİ İş hayatında yaşanan stres hem çalışanlar açısından hem yöneticiler açısından önemlidir. Bir diğer deyişle stres; hem bireysel hem de örgütsel nedenleri ve sonuçları olan bir durumdur. Bireysel stres kaynakları rol belirsizliği ve rol çatışmasıdır. Rol belirsizliği, çalışanın görevlerini yerine getirirken istenilen ve beklenilen performans düzeyinin yakalayabilmesi için gerek duyduğu bilgiden yoksun olması halinde ortaya çıkmaktadır. Rol çatışması ise, çalışanın iş yerinde birbiriyle çelişen görev ve sorumluluklarla karşı karşıya kalma halinde ortaya çıkmaktadır.

43 Stres Yönetimi Stresli bir ortamda bulunan insanların stres oluşturan unsurları bilmeleri ve bunlarla baş edebilmeleri birey açısından önemli olduğu kadar organizasyon yönetimi açısından da büyük önem taşımaktadır. Stres bireylerle çevresi arasındaki ilişki sonucu ortaya çıktığından, stresin olumsuz etkilerini önlemek için çevreyi kontrol edebilmek gerekir. Bu stresin yönetilmesi demektir.

44 Bireysel, kurumsal farklılık ve dinamiklerin belirlenmesi,
Stres Yönetimi Kurum yönetimi öncelikle çalışanları strese sürükleyen stres kaynaklarının bulunması, Bireysel, kurumsal farklılık ve dinamiklerin belirlenmesi, Kurumsal yöntem ve stratejilerin; tüm basamaklarda; mikro, mezzo ve makro düzeyde paylaşılması ve ortak müdahale yöntemlerinin geliştirilmesidir.

45 Çalışma ortamının iyileştirilmesi,
KURUMSAL AÇIDAN STRESİ YÖNETEBİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER Çalışma ortamının iyileştirilmesi, Çalışanlarının rollerinin yeniden tanımlanması, Sosyal destek sağlanması, Aşırı iş yükünü ortadan kaldırılması, Çalışma koşullarını yeniden gözden geçirilmesi, Çalışanların güven duygularını geliştirilmesi, Stresli personele psikososyal danışmanlık hizmeti verilmesi, Kurumsal tedbirler olarak belirlenmiştir.

46 Bireysel tedbirler olarak belirlenmiştir.
İŞ YERİNDE STRESÖRLERLE BAŞA ETME BECERİLERİ Eğitim ve oryantasyon sürecinde; sağlık alanında çalışılan bölümün mesleki riskleri ve stresörler tanımlanmalıdır, gerekliyse psikososyal danışmanlık alınmalıdır, Sağlık çalışanı, stres – çatışma ve kriz yönetimi konusunda kendisini tanımalı ve baş etme metotları geliştirmelidir, Sağlık çalışanı hizmet sunumunda katılımcı, iyimser ve paylaşımcı olmalıdır, Bireysel tedbirler olarak belirlenmiştir.

47 Tükenmişlik Sendromu ve Destek Mekanizmaları
Tükenmişlik sendromu, stres altındaki kişinin yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma isteği ile karakterize durumunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Aslında bu davranışların altında bir yabancılaşma duygusu ve savunma mekanizması yatmaktadır. BELİRTİLERİ Fiziksel : Kronik yorgunluk, güçsüzlük, enerji kaybı, baş ağrıları, bulantı, kramplar, bel ağrısı, uyku bozuklukları… Duygusal: Depresif duygulanım, kendini desteksiz ve güvensiz hissetme, ümitsizlik, evde gerginliğin artışı, kızgınlık, huzursuzluk, mutsuzluk gibi negatif duygulanımlarda artış, nezaket, saygı ve dostluk gibi olumlu duygulanımlarda azalma … Zihinsel: Doyumsuzluk, kendine, işine ve genel olarak yaşama karşı olumsuz tutumlar…

48 TÜKENMİŞLİĞİN NEDENLERİ MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE SEBEP OLMAKTADIR
Sosyal desteğin olmaması/yetersizliği Sağlık ekibinin motivasyonunun düşük olması MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE SEBEP OLMAKTADIR Ağır iş yükü Sağlık çalışanına yönelik artan psikolojik ve fiziksel şiddet olayları

49 Tükenmişlik sendromunu önlemeye yönelik kurumsal tedbirlerdir.
TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU ÖNLEME VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI Çalışanların görev ve yetkilerinin açık ve net olarak belirtilmesi ve bunların yasal düzenlemeler ile yaşama geçirilmesi, Bölümlerin personel planının iyi yapılıp, düzenli ekip içi toplantılar ile gereğinde kriz durumu oluşmadan müdahale edilmesi, Çalışanların teşvik kaynaklarının arttırılması, esnek ve katılımcı bir yönetim anlayışının esas alınması, Sağlık çalışanına yönelik “stresle baş etme yöntemleri – çatışma ve kriz yönetimi” eğitimlerinin verilmesi, Motivasyonu artırıcı ve çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri eğitim olanaklarının ve sosyal destek organizasyonlarının sağlanması, Tükenmişlik sendromunu önlemeye yönelik kurumsal tedbirlerdir.

50 Tükenmişlik sendromunu önlemeye yönelik bireysel tedbirlerdir.
TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU ÖNLEME VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI Eğitim ve oryantasyon sürecinde; sağlık alanında çalışılan bölümün mesleki riskleri ve stresörler tanımlanmalıdır, gerekliyse psikososyal danışmanlık alınmalıdır, Sağlık çalışanı, stres – çatışma ve kriz yönetimi konusunda kendisini tanımalı ve baş etme metotları geliştirmelidir, Tükenmişlik sendromunu önlemeye yönelik bireysel tedbirlerdir.

51 7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve
Güvenliği İş Akış Talimatı (10 Dk) Çalışan Güvenliği Genelgesi ile Çalışan Hakları ve Güvenliği sistemi ve birimleri tanımlanmıştır. Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik maddelerine istinaden mevcut sağlık tesislerinin Kalite Sisteminde yer alan; “çalışan güvenliği sağlık standartları” belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında; sağlık çalışanlarının alacağı “hukuki destek” çerçevelendirilmiştir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanan tarihli yazı ile sağlık tesislerinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri”nin kurulması talimatı iletilmiştir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığının ve tarihli yazılarıyla Çalışan Hakları ve Güvenliği Sisteminin “iş akışı” hakkında bilgilendirme yapılmıştır. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şubesi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından tarihli talimatı ile “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri”nin iş akışı belirlenmiştir.

52 7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği İş Akış Talimatı (10 Dk) tarihli Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarınca tarihinde 87 Birlik Genel Sekreterliği oluşturulmuştur. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu; Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığının ilgi tarihli “Tıbbi Sosyal Hizmet, Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği” konulu talimatı doğrultusunda; sağlık tesislerimizde bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği birimlerinin “planlama, eğitim, denetim ve koordinasyon” yetkileri Genel Sekreterlikler bünyesinde kurulacak birimlere verilmiştir. İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde tarihli talimata istinaden; Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi kurulmuştur. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün tarihli iş akış talimatında; kamu hastaneleri ile ilgili bulunan tüm hükümler, Birlik Genel Sekreterliğimizde bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine devredilmiştir.

53 7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği İş Akış Talimatı (10 Dk) Sağlık çalışanına yönelik “fiziksel, sözel şiddet ve mobbing” vakalarında, Birlik Genel Sekreterliğimiz tarafından işlem yapılacak olup, iş akış talimatına uygun olarak hazırlanacak dosyaların; “113 Beyaz Kod” hukuki işlemleriyle ilgili kısmı tarafımızca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; Hukuk ve Mevzuat İşleri Koordinatörlüğüne iletilecektir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun talimatları ve ilgi sayılı mevzuatlar çerçevesinde; sağlık çalışanlarının güvenilir ortamda sağlık hizmeti verebilmesi, sağlık çalışanına yönelik ‘fiziksel – psikolojik şiddet ve mobbing’ vakalarının önlenmesi, vakalara uygun müdahalenin yapılması, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması bağlamında İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin iş akışı aşağıda sıralanmıştır:

54 7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği İş Akış Talimatı (10 Dk) Çalışan Hakları Güvenliği Birimleri tarafından; ilgi (a) sayılı genelge gereğince; sağlık çalışanın şikâyet beyanına bakılmaksızın tüm ‘fiziksel – psikolojik şiddet’ vakaları; Emniyet İl/ İlçe Müdürlükleri ve Cumhuriyet Başsavcılığına, adli koruma ve inceleme makamlarına aciliyetle bildirilecektir. Sağlık çalışanına yönelik şiddet vakası meydana geldiğinde; kurumun Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim sorumlusu tarafından; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beyaz Kod Bölümü ‘113 numaralı telefon hattı aranacak olup ‘www.beyazkod.saglık.gov.tr’ linkinde bulunan ‘Form 1 ve Form 2’belgeleri olaydan hemen sonra doldurulacaktır. Beyaz Kod Uygulamasında ‘Form 1 ve Form 2’ belgelerinin birer nüshası alınacak olup; tutulan tutanaklara eklenerek diğer evraklarla beraber Hastane Yönetimi Makamına iletilecektir.

55 7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği İş Akış Talimatı (10 Dk) Sağlık çalışanına yönelik meydana gelen “fiziksel, sözel şiddet” vakalarında; “Beyaz Kod Formları, Tutanaklar, Sağlık Çalışanlarının Hukuki Yardım Talep Ettiklerine Dair Dilekçesi, Adli Yazışmalar, Savcılık Makamına Başvuru Yazısı” başlıklarında üç dosya tanzim edilecektir. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından; adli koruma ve inceleme makamlarına iletilmek üzere takım evraktan oluşan bir dosya, İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat İşleri Koordinatörlüğüne iletilmek üzere bir dosya, Genel Sekreterlik Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine iletilmek üzere bir dosya hazırlanacaktır. Adli koruma ve inceleme makamları için hazırlanan dosyalar Hastane Yönetimi tarafından ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecektir. Sağlık çalışanına yönelik şiddet vakaları hakkında; olayın yaşandığı gün itibariyle Çalışan Hakları ve Güvenliği Sorumlu Başhekim Yardımcısı veya Birimde görevli sosyal hizmet uzmanı/psikolog/halkla ilişkiler uzmanı tarafından; İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminden (Tel: – 7758 / 7751 numaralı telefonu arayarak, kurumsal elektronik posta adresine yazılı olarak başvurarak) ihtiyaç duyulması halinde “psikolojik ve sosyal destek, mevzuat uygulaması bağlamında danışmanlık” talep edilebilecektir. Kurumların Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri tarafından aylık olarak hazırlanması talep edilen; “Çalışan Hakları ve Güvenliği Aylık Takip Formu”; İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi kurumsal adresine elektronik posta yoluyla ve üst yazı ile ek koyularak her ayın ilk haftası İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine gönderilecektir.

56 7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği İş Akış Talimatı (10 Dk) Mağdur sağlık personelinin hayati risklerinin olması, tehdit gibi durumlarda; krize müdahale eden Hastane Yönetimi Makamı tarafından, şiddet mağduru olan sağlık personelini koruma altına alma gereksinimiyle, durum aynı gün içerisinde ivedilikle İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’ne öncelikle telefon ve elektronik posta yoluyla ‘Tel: – 7758 / 7751 , iletilecek ve vaka üst yazı ile gönderilecektir. Şiddete maruz kalan tüm sağlık personelleri ve aile üyelerinin, Kurumların Tıbbi Sosyal Hizmet Birimlerinde görevli sosyal hizmet uzmanlarından ve hastane psikologlarından psikolojik ve sosyal destek alması sağlanarak, sağlık çalışanına danışmanlık verilecektir. Kurumumuza bağlı tüm sağlık kuruluşlarında bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri tarafından tüm dosyaların arşivlenecektir. İhtiyaç duyulması halinde İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden ‘Tel: – 7758 / 7751 , danışmanlık alınabilecektir. Sağlık tesislerinde; Çalışan Hakları Güvenliği Biriminde personel değişikliği yapılması halinde; görevli Başhekim Yardımcısı ve birim çalışanı bilgilerinin öncelikle adresine elektronik posta yoluyla ve üst yazı ile İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine bildirilmesi gerekmektedir. Maddeleri gereğince İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Çalışan Hakları ve Güvenliği iş akışı tanımlamıştır.

57

58

59 Sağlıklı iletişim ve güvenilir hizmet için hasta ve sağlık çalışanı
BİRLİKteliği HAYATİ önem taşır. 59

60 TEŞEKKÜRLER 60


"aslında tüm toplumun bir araya geldiği ortak alanlardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları