Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI
HAZIRLAYANLAR: NURETTİN UZUN, NAZIM KAŞOT

2 PROBLEMLER 1) Facebookta hesap nasıl açılır?
2) Facebookta şifre nasıl çalınır? 3) Facebook Şifre Kırma Yöntemleri, Facebook Şifre Nasıl Kırılır? 4) Facebookta sayfa nasıl çalınır? 5) Facebook girişi nasıl engellenir? 6) Facebook hesabı nasıl kapatılır?

3 Facebookta hesap nasIl AçILIR?
Facebook Yeni Hesap Açma 13:05  face kaydol, face yeni hesap, Facebook Güvenlik, Facebook hesap aç, Facebook Kaydol,Facebook Nedir, Facebook profil resmi ayarlama, Facebook Yeni Hesap Aç, Facebook'a Kaydol  

4 Facebook Hesap Açma Facebook'a kaydolma ve Facebook giriş içinYeni Facebook hesap açma ve Facebook için güvenli kullanımı ve genel yardım bilgileri sitemizde yer almaktadır. Önde gelen sosyal iletişim platformu Facebook'u bilmeyenler ayrıca Facebook Nedir yazısına da bakabilirler. Facebook kullanımı artık oyun oynama ile sayfa kurma ya da reklam verme dışında artık her yönü ile internete hitap eden dünya çapında bir dev olduğundan da yeni hesap açma ve bunu sağlam temellere oturtma da önem arz eden özelliklerden birisidir.

5 Hesap Nasıl Açılır. Öncelikle Türkçe Facebook arayüz sayfasını açın
Hesap Nasıl Açılır? Öncelikle Türkçe Facebook arayüz sayfasını açın. Giriş için tr-tr.facebook.com adresini kullanabilirsiniz. Resimde de gördüğünüz gibi bilgilerin yer aldığı kısımları doldurun ve daha sonra çıkan bölümleri iş ekleme /okul ekleme / eklediğiniz e bağlı olarak arkadaş ekleme vs. sonra da yapabileceğiniz için en altta yer alan "Bu Adımı Geç" tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Aslında işlem çok basit olsa da önemli olan sağlam kullanmaktır, bunun için bakınızFacebook güvenli kullanma. Bundan sonra önemli nokta ise göze hitap eden ve ilgi çeken Kapak resmi ile profil resmi oluşturmaktır, detaylı bilgiye Facebook Profil resmi oluşturma sayfasından da bakabilirsiniz. Detaylar sitemizde gene diğer yazılarda ekli olsa da siz her türlü sorununuzu İletişimsayfamızdan bizlere iletebilirsiniz.

6 Facebook Girişini Engelleme Bilgisayarınızdan arkadaşlarınızın ya da başkalarının Facebook.com açmasını engellemek istiyorsanız bunu kolayca hosts dosyası kullanarak yapabilirsiniz. detaylar için bakınızFacebook.com Girişini Nasıl Engellerim? Mobil Facebook Girişi Telefondan Facebook'a giriş detayları ve uygulama-tarayıcı kullanma detayları içinFacebook Telden Giriş bakınız. Kişi Engelleme Hesap açtıktan sonra ya da arada sizi rahatsız edenleri engellemek çok basit. Gizlilik ayarlarından Engelliler listesine gidin ve kişi adını yazarak engelleyin. Detaylı bilgilereFacebook Kişi Engelleme yazısından ulaşabilirsiniz.

7 Facebookta ŞİFRE NASIL ÇALINIR
Facebook Hesabını Çalma Facebook hesap almak şifre bilme ile e-posta ele geçirme ya da karşıdaki bilgisayara sızma dışında eğer siz güvenli davranır iseniz programlarla elde edilemeyecek kadar zordur. Bu videoda ise birtakım anlatımlar verilmiş,her ne kadar gerçekçi olmasa da meraklı olanlar bakabilirler.

8 Facebook Kullanırken Suç İşlemeyin!
inShare16

9 Her gün Facebook’ta fotoğraf, video, özlü sözler gibi pek çok içerik paylaşıyoruz. Peki Facebook ve sosyal medyayı kullanırken hukuken nelere dikkat etmeliyiz? Av. Dr. Mert Van’la Facebook suçları üzerine bir röportaj gerçekleştirdim. Başkasının adına ünlü/ünsüz sahte hesap açmak ve bir başka kişiye hakaret etmenin cezası nedir?  Sahte profil ya da e-posta hesabı oluşturmak Türk Ceza kanununda düzenlenmemiş ve cezai müeyyideye bağlanmamıştır. Ancak ortaya çıkabilecek sonuçları bakımından cezai yaptırımla karşı karşıya kalınabilir. TCK 135. Maddesi bir takım kişisel verilerin kaydedilmesi konusunda şöyle der:  (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” Kişinin fotoğrafı, kimlik bilgileri, kişisel e-posta hesabı, meslek bilgileri kişisel verilere dahildir. Bunun yanı sıra TCK verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme konusunda şunları söylemektedir: “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Bir kişinin adına sahte hesap oluşturularak tanıdığı kişiler nezdinde hile ile yanılgıya sebep olunmuş, adına hileli işlemler yapılmış ve menfaat elde edilmiş olabilir. TCK 157’e göre dolandırıcılık hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında; suç oluşturan fiilin bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi halinde suçun nitelikli olarak tanımlandığı ifade edilir ve TCK 158’e göre iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur . Ayrıca hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adlî para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

10 Bir başkasının Facebook şifresini çalmanın ve kişiyi toplum nezdinde küçük düşürmenin cezası nedir? Bu gibi bir olayla karşı karşıya kalan kimselerin ne yapması gerekir? Oluşturulan sahte profil hesaplarında ya da gruplarda kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek yazılar da yer alabilmektedir. Hakaret suçunu TCK Madde 125 ‘de şöyle dile getirilmiştir: “(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. (3) Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. (4) (Değişik fıkra: 29/06/ S.K./15.mad) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. (5) (Değişik fıkra: 29/06/ S.K./15.mad) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin Madde hükümleri uygulanır.” Böyle bir durumun varlığında konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulması ve savcılığın konu hakkında tahkikat başlatmasının sağlanması kişilerin haklarını korumasını sağlayacak ve gelecek ihlallerin oluşmasını engelleyecektir.

11 Facebook ve diğer sosyal paylaşım sitelerinde başkasına ait şifreleri çalmanın, fotoğraf ve bilgileri kullanmanın cezası nedir? Eski sevgilimiz uygunsuz fotoğraflarımızı ya da videolarımızı Facebook’ta paylaşırsa ne yapmamız gerekir? Kanuni haklarımız nelerdir? İnternet ortamında oluşturulan profillerde kişinin özel hayatına ilişkin birtakım bilgiler, fotoğraflar veya videoların paylaşılması TCK’da özel hayatın gizliliğinin ihlalini suç olarak tanımladığı gibi bu tür görüntülerin veya seslerin oluşturulan sahte profil veya sahte grup hesapları aracılığıyla ifşa edilmesi durumunda, faile TCK 134/2 gereği bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Şöyle ki: “(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. (2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.” Böyle bir durumun varlığında konu ile ilgili savcılığa şikayetçi olunması veya suç duyurusunda bulunulması ve savcılığın konu hakkında tahkikat başlatmasının sağlanması kişilerin haklarını korumasını sağlayacak ve gelecek ihlallerin oluşmasını engelleyecektir.

12 Facebook’ta yasadışı örgüt sayfası açmak, seks ticareti amaçlı grup kurmak suç mudur?
İnternette çeşitli gruplar web sayfaları üyelik sistemine göre çalışmaktadır. Bu üyeliklerin organizasyonu bir yasadışı örgüt çalışması olursa TCK 220.maddeye göre suç teşkil eder. Madde metni şöyledir: “(1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir. (2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

13 (3) Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır. (4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. (5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır. (6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır. (7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır.

14 (8) Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” Bu maddeye göre internet ortamında grup kurularak yapılan yayınlar basın ve yayın yolu olarak sayılacağından söz konusu maddenin sekizinci fıkrasına göre ceza ağırlaştırılır. Bu web sitelerine teröre destek verenler ile çocuk pornosu ve seks ve cinsel ilişki paylaşımına açık olanlar örnek verilebilir. Bunun yanı sıra TCK Müstehcenlik başlığı altında Madde 226’de: “(1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden, d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, f) Bu ürünlerin reklamını yapan,

15 Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.” Türk Ceza Kanununun “Fuhuş” başlığını taşıyan 227. maddesi çocuk veya yetişkin bir kimseyi fuhşa özendiren, bunun yolunu kolaylaştıran, barındıran ve insan ticareti yoluyla ülkeye sokan, fuhşa sürükleyen kişilerin eylemlerini “suç” saymakta ve cezalandırmaktadır. Hile, tehdit, cebir yolu ile bir kimsenin çaresizliğinden yararlanarak, bir kimseyi fuhuş yapmaya sürükleyen kişiler ile söz konusu eylemlerin eş, ana-baba, kardeş, eşin ana-babası ya da bir kimseyi yasal açıdan koruma görevini üstlenmiş olanlar tarafından yaptırılması durumunda ise ağırlaştırıcı cezalar verilmesini öngörmektedir. Şöyle ki:

16 “ (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. (2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. (3) (Mülga fıkra: 06/12/2006 – 5560 S.K.45.md) (4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. (5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlât edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.” Bunların yanı sıra TCK madde 77’e göre zorla fuhşa sevk etme insanlığa karşı suç sayılır. Ayrıca TCK madde 80 kapsamında bireyin bir yerden başka bir yere götürülmesi, zorla çalıştırılması, fuhuş yapmaya zorlanması, tutsaklığa eşit muamelelere maruz bırakılmasını İnsan Ticareti kapsamında değerlendirmiştir. Bu kapsamda faaliyet gösterenlerin bu suçlar altında cezalandırılacağı belirtilmiştir.

17 Anayasamız gereği tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler de iç hukukumuzda uygulanır. Bu hususta dikkate alınması gereken diğer sözleşmeler şöyledir: İnsan Ticaretinin ve İnsanların Fuhuş Yoluyla Sömürülmesinin Yasaklanmasına Dair Sözleşme, Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Ticari Seks ve İnsan Hakları Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi ve CEDAW gibi…

18 Sanal suçlar nelerdir? Bu konuda anayasada yapılması gereken değişiklikler nelerdir? Sanal suçlara karşı hükümetler vatandaşları koruyor mu? Sanal suçları bilişim suçları olarak adlandırılır. Şöyle ki; bilişim suçları bilgisayar, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenilen suçlardır. Suçların türleri günden güne değişiklik göstermekle birlikte TCK’da bilişim suçları yan başlığı altında değerlendirilmelerinin yanı sıra, yine TCK’ya göre suç teşkil edecek tüm diğer suçları da kapsayabilmektedir. Suçların işleme şekillerine göre TCK kapsamındaki suçlardan birinin kapsamında değerlendirilir. Şöyle ki; bunlarla sınırlı olmamak üzere hakaret, başkalarının adına göndererek ticari ve özel hayatın zedelenmesi, kişisel ve kurumsal bilgisayarlara yetkisiz erişim ile bilgilerin çalınması, pornografik CD kopyalamak satmak, küfür, kredi kartı yolsuzlukları, sahte belge basımı, bilgilerin çalınması gibi. TCK’da Bilişim Sistemine girme konusunda şunlar dile getirilmiştir:

19 “ (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” Ayrıca Bilişim Sistemlerinin engellenmesi, bozulması ve verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi konusunda verilecek cezalar 244. Maddede şöyle dile getirilmiştir: “(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.” Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması da bilişim suçlarındandır. Bu bakımdan TCK 245. Madde’de müeyyideleri hususunda şunlar söylenmiştir:

20 “(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (4) Birinci fıkrada yer alan suçun; a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın, c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

21 (5) (Ek fıkra: 06/12/2006 – 5560 S.K.11.md) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.” Sanal suçlarla karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyor? Böyle bir durumun varlığında başvuru yapılabilecek ilgili idare var ise bildirilmelidir. Ayrıca konu ile ilgili savcılığa şikayetçi olunması veya tüm deliller ile birlikte suç duyurusunda bulunulması ve savcılığın konu hakkında tahkikat başlatmasının sağlanması kişilerin haklarını korumasını sağlayacak ve gelecek ihlallerin oluşmasını engelleyecektir.

22 Facebook’ta kişisel güvenliğimiz ve itibarımız için nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
Hangi oranda ne kadar özel bilgilerin kimlerle paylaşıldığına, eğlenceli görülebilecek yorumların kimler tarafından görülebileceğine, sosyal sitede hitap edilen arkadaş kitlesinin kendi dünyalarında ne gibi yanlış yorumlarının kaynağı olabileceğine dikkat edilmesi gerekir. Sosyal ağlar doğru yönetilmelidir. Şöyle ki; profilde belirli güvenlik ayarları uygulanmalı, kişisel ve profesyonel arkadaşlıklar karıştırılmamalıdır. Ayrıca güvenliği arttırmak için aynı şifreler kullanmamalı ve belirli aralıklarda şifreler değiştirilmelidir. Kaynağı bilinmeyen dosyalar sosyal paylaşım sitesinden yüklenmemelidir. Bunun yanı sıra unutulmaması gereken internete yüklenen resim, yazı gibi sayısal içeriklerin hiçbir zaman tam anlamıyla kaybolmadığı ve yıllar sonra başka yerlerden bu verilerin karşınıza çıkabileceğidir.

23 Facebook Şİfre KIrma Yöntemlerİ, Facebook Şİfre NasIl KIrIlIr?
Facebook şifrelerini bir program ile kırmanızın mümkünatı yoktur. Bu yönde duyduğunuz haberlere kesinlikle inanmayınız. Eğer şifrenizi biri ele geçirmişse(tanıdığını biri olabilir) bu ancak ve ancak şifrenizle giriş yapmış ve şifrenizi değiştirmiş birinin sizin facebook hesabınızı ele geçirmesidir. Aksi yönde, hiç kimse birinin adını, mail adresini yazarak şifre kıracak bir program kullanmamaktadır.

24 Şifreleri ele geçirmenin yöntemleri var elbette de
Şifreleri ele geçirmenin yöntemleri var elbette de. Hazırlanılan flash, php siteler ile, inandırıcılığınıza bağlı olarak değişmektedir. Örneğin flash ile hazırlanmış bir mail yollayacaksınız, mailin başlığı da ‘Facebook Şifre Değiştirme’ olacak, bu kişiye mail atacaksınız. Mailin gövdesine artık kabiliyetinize göre; “Facebook databelerinde oluşan bir sebepten dolayı, tüm şifreler değiştirilmektedir. Lütfen aşağıda yazılı olan bölümleri doldurunuz!” gibi bir ibare olabilir. Flash ile hazırladığınız sayfaya; E-Posta: Eski Şifre: Yeni Şifre: Tekrar Yeni Şifre: tarzında facebook temasına benzer bir şablon oluşturabilirsiniz. Tabi ki bu, sadece yazı olarak gönderilmemeli, flash ile geliştirdiğiniz bir sayfa olmalı. Kurban, bu boşlukları doldurup, ‘Gönder’ butonuna tıkladığında, o boşlukta bulunan bilgiler size mail olarak gelecektir.

25 . ilk olarak şunu belirteyim ki facebook şifre kırma programı sorunsuz %100 çalışmaktadır. Facebook şifre kırma programının kullanımı oldukça basittir yapmanız gereken programı çalıştırıp ID yazan yere facebook şifresini öğrenmek istediğiniz kişinin profil adresini veya e mail yazan yere şifresini öğrenmek istediğiniz kişinin facebook e mail adresini yazıp şifreyi kır butonuna basmanız yeterlidir şifreyi kısa süre içerisinde bularak size gösteriyor bulduğu facebook şifresini kesinlikle değiştirmiyor olan şifreyi size gösteriyor.

26 Facebook şifre kırma programının video görüntüsü;
Program tamamen ücretsizdir programı indirmek için aşağıdaki linke tıklayarak   üyelik almanız gerekmektedir.

27 Facebookta sayfa nasIl çalInIr?
ALINTI: Değerli kardeşlerim. Geçtiğimiz gün paylaştığım içeriklerin altında bir yorum dikkatimi çekti. Üyelerimizden biri, bazı facebook sayfalarının sanal teröristler tarafından çalınıp pkk yanlısı paylaşımlar yapıldığını, bizim sayfamızın bu konuda korunup korunmadığını öğrenmek istediğini yazmış. Ben de bu yüzden facebook sayfalarının nasıl çalındığını ve sayfamızın güvenliği konusunda bir yazı yazmak istedim. BİZİM SAYFAMIZIN NEDEN ELE GEÇİREMİYORLAR?: 1)      Sayfamızın yöneticileri aşağıda anlattığımız oyunları iyi bildiğinden, Kendilerine yapılan oyunlara aldanmıyorlar. 2)      İletişim için Kişisel profil adresleri yerine, Facebook sayfaları kullanıyorlar. 3)      İletişim için kurulan http://www.facebook.com/tbiletisim adresinin de Türk Bayrağı yönetim profiliyle ilgisi yok. O profil sadece iletişim amaçlı kullanılıyor. 4)      Sadece sayfa güvenliği için değil, Kullanıcılarımızın da güvenliği açısından tanımadığımız Facebook sayfalarından yapılan paylaşımları asla paylaşmıyoruz. Hoşumuza giden bir paylaşımsa bile çeşitli yöntemlerle Videoyu/Fotoğrafı İndirerek kendi sayfamız üzerinden paylaşıyoruz.

28 SAYFALAR NASIL ÇALINIYOR?
Sayfaları ele geçirmenin herhangi bir program/kodlama ile ilgisi yok. Tamamen ‘‘Sosyal Mühendislik’’ diye tabir ettiğimiz bir yöntemle alıyorlar. Peki, bu nasıl oluyor? 1. Sayfa yöneticisinin kendini açığa çıkarması: Bazı sayfa yöneticileri kendini reklâm etmek amacıyla profil adresini yayınlıyorlar. Profil adresinde hesabının da bulunması, sayfayı çalacak kişinin işini kolaylaştırıyor. Facebook hesabında kişisel bilgileri açık olan ve şifresini bu bilgilere göre düzenleyen yöneticinin E-posta hesabı, Facebook Profili ve Sayfaları tehlikededir. ( ele geçince, tüm hesaplarınızı kaybedebilirsiniz) 2. Uygulamalar: Kendini açığa çıkaran yöneticiyi çeşitli yöntemlerle kandırabiliyorlar. Bunun en basit yolu uygulamalar. ‘ Bu şahıs pkklıdır. Şikayet edin profilini kapatalım’ gibi bir sistem kurarak, şikayet etmek için E-posta ve Şifre talep ediliyor. Siz E-posta ve şifre girdikten sonra profilinizdeki sayfalar da elinizden uçup gidiyor. 4. Sahte Facebook Siteleri: Bazı uyanıklar da sahte facebook sitesi kurarak oradan giriş yapmaya yönlendiriyorlar. Örneğin: http://www.facebook.com olan adresi http://www.www.facebook.com veya  olarak satın alıp, kısmını göstermeyerek orijinal siteymiş gibi gösteriyorlar. Kendini açığa çıkaran yöneticiye: ‘Şu çıplak foto senin değil mi?’ gibi bir yazı ve o adresi göndererek siteye yönlendiriyorlar. Siteye girildiğinde Facebook’dan farklı olmayan bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Sizden siteye giriş yapmanızı söyleyen bir uyarı geliyor. Siz giriş yapmak istediğiniz de de E-posta ve Şifreniz dolandırıcılara gidiyor.

29 5.Amacı Dışında Kurulmuş Sayfalar: Özellikle pkklı şerefsizler tarafından kullanılan yöntemlerden birisi. Şehitlerimiz adına sayfa açıp, Yüksek bir üyeye ulaştıklarında sayfayı Ele Geçirmiş gibi göstererek pkk yanlısı paylaşımlar yapıyorlar. Bu yüzden üye olduğunuz sayfanın yöneticisini az da olsa tanımaya veya paylaşılan içerikleri takip etmeye çalışın. Böyle bir sayfaya denk geldiğinizde de duyarlı davranarak sayfayı şikâyet edin. Namussuzların amacına ulaşmasına engel olun. Sayfamızın ele geçirilmesi konusunda  endişeleri olan üyelerimizin içini rahatlatmak amacıyla yazdık bu yazıyı. Facebook’da sayfası olan  üyelerimizin de yukarıdaki yöntemlere karşı dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Facede şifre çalma Youtube ve diğer yöntem

30 Emniyet Müdürlüğü uyardı!
3 Facebook hesabı çalınan kişilere, Emniyet Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Facebook hesabı sosyal paylaşım sitesin olmanın dışında tehlikeli bir yer olmaya başladı. Emniyet'ten gelen uyarılarda bu durumu açıkça sergiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bu konuyla ilgili olarak yaptığı uyarıda, 'Facebook, Twitter' gibi sosyal medya adresi çalınan vatandaşların, vakit geçirmeden cumhuriyet savcılıklarına müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

31 Yetkililer bir vatandaşın, 'Facebook, Twitter, Msn hesabım çalındı ne yapabilirim?' şeklindeki sorusu üzerine, resmi internet sitesinden cevap verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Bu tür durumlarda, gerekli adli işlemlerin başlatılabilmesi için savcılık veya kolluğa bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir."  Dedi. Başka glen bir soruda ise; 'Facebook hesabım çalındı, çalınan bu hesabımdan arkadaş listemde yer alan kişilere telefon numaralarının öğrenilmesi amacıyla mesaj gönderilmiş, bunun sonucunda öğrenilen bu numaralara mobil ödeme sistemleri aracılığıyla ödeme onay mesajları gönderilerek, söz konusu mesaja 'evet' yazarak cevap verilmesi istenilmiş ve arkadaşlarım zarara uğratılmış, ne yapabilirim?'  sorusunu da  cevap veren Siber Suçlarla Mücadele Dariresi, "Bu dolandırıcılık yöntemi Facebook hesabı çalınarak gerçekleştirildiği için savcılığa veya kolluğa bizzat başvurulması gerekmektedir." Dedi.

32 IP adresi tespiti ve soruşturma
Home » Bilişim Hukuku » IP adresi tespiti ve soruşturma » 1999/9590 MARKA TESCİLİ MALIN ÜRETİLDİĞİ YERİ GÖSTEREN SÖZCÜK » IP adresi tespiti ve soruşturma Bu hafta sizlerle birlikte bir okurumuzdan gelen soruya yanıt arayacağız.  Bir bankanın müşterisi bir şirketin hesabından şirket haberi olmadan başka şahıslara havale yapılmıştır. Banka olayı araştırıp hangi zamanda ve hangi IP numarası ile bağlanıldığını tespit edip savcılığa bildirmiştir. Savcılık Türk Telekom?dan IP numarasını sorguladığı zaman okurumuzun telefon numarası ve adresi tespit edilmiş. Olayla uzaktan yakından alası olmamasına rağmen savcılık tarafından ifadesi alınmış mahkemeye sevk edilmiştir. Okurumuz bu durumda ne yapılması gerektiğini sormaktadır. Esasında bu soru birçok okurumuzun karşılaştığı veya duyduğu bir durumdur ve maalesef birçok vatandaşımızın canı yanmaktadır.

33 Mevzuatımızın yeni olması, henüz bu durumlarla ilgili Yargıtay tarafından yerleşik içtihatların oluşturulmaması bununla birlikte soruşturmada yer alan unsurların da olayların teknik yönüne hakim olmaması sebebiyle beklenmedik kararlar çıkabilmektedir. Soruşturma aşaması işin teknik incelemesi nedeniyle yavaş sürmekte, konu mahkemelere intikal ettiğinde ise yine teknik incelemeler gerekmekte ve konunun sonuçlanması uzun zaman almaktadır. Bu süre içerisinde şayet deliller tespit edilip kopyaları alınmışsa ve saklanmaktaysa sorun çıkmamaktadır fakat bu yapılmayıp hatta eksik delil toplanmışsa veya toplanan deliller doğru şekilde muhafaza edilmemişse üzerinden geçen zaman sonucu suça konu verilerin silinmesi nedeniyle yeniden delil toplanması mümkün olmamaktadır. Okurumuza savcılık, banka tarafından verilen IP numarası ile ulaşmıştır ve anlaşıldığı kadarıyla elde başka da delil yoktur. Peki bir IP adresi bu kadar önemli bir delil olabilir mi? IP numarası değiştirilmemektedir, burada bu suçu işleyen kişilerin çok iyi koruma altında olan bir bankanın bilişim sistemine erişebilecek kadar bilgi ve beceri sahibi olduğunu düşünürsek, bankanın kayıt altına almış olduğu IP numarasının gerçek IP adresi olmasını bekleyemeyiz. Suçu işleyen kişiler bankanın bir güvenlik duvarı olduğunu bildiklerinden yakalanma riskine karşı gerçek IP adreslerini maskeleyerek sahte bir IP numarasıyla hareket edeceklerdir.

34 Bu durumda bu sahte IP adresi okurumuz gibi konuyla hiç ilgisi olmayan birisinin olması kuvvetle muhtemeldir. Bununla birlikte bu IP adresi o an internete bağlı olmayan bir kişiye ait çıkarsa o zaman ne olacaktır? Bu nadir de olsa çeşitli soruşturmalarda karşımıza çıkmaktadır. Çünkü modemlerimizi her kullanımdan sonra kapatmadığımızdan sürekli açık olması sebebiyle Telekom?un tespit ettiği numara o an açık olacaktır. Burada sadece tespit edilen IP numarası ile yetinilmemeli ayrıca bu IP numarasındaki okurumuz gibi şüphelinin o an internet hattına bağlı olup olmadığı da sorulmalıdır. Somut olayın ayrıntıları önemlidir, burada okurumuz durumundan hareketle konu hakkında genel bilgileri aktardık elbette işin esasında farklıkla mevcuttur ve bunu mahkemelerimiz değerlendirecektir.

35 FACEBOOK HESABI NASIL KAPATILIR?
Hesap Kapatma? Facebook'dan sıkıldınız ya da belli gerekçelerle Facebook hesabını silmek ya da dondurmak istiyorsunuz. O zaman yapmanız gereken güvenlik bölmesinde dondurma yapmak ya da silinmesi için onaylama sayfasına gitmek. Detaylı açıklama bilgileri için Facebook hesap silme yazısına bakınız.  ALINTI: Adıma Facebook Hesabı Açılmış. Arkadaşlar iyi günler. Benim şöyle bi sorunum var. Benim adıma bi facebook hesabı açılmış ismim,resimlerim falan hep aynı benim adıma konuşuyor herkesle Ocak'tan beri böyle.Tanımıyorum kim oldugunu. Şikayet falan ettim ama fayda etmedi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip şikayette bulunmak istiyorum. Acaba gerçek anlamda ilgilenirlermi? Şikayet etsem 1 seneye anca sonuçlanır diyorlar. Emniyetin Tamam deyip başlarından savurmasından korkuyorum. Gerçekten çok kıllandım çok sinirlendim elimden birşey gelmiyor. Sizce ne yapmam gerek Lütfen Akıl Verin ??

36 Bilgisayardan Facebook'a Girişi Engelleme
Facebook Girişi Neden Engellenir? Burada bakılan bu Facebook girişi engelleme veFacebook açmayı önleme daha çok ebeveynler tarafından ya da sevgililerden birisi tarafından yapılan yöntem olmakla birlikte kişi kendisi de bunu engellemek üzere bu yöntemi uygulayabilir. Normalde bunu yapan programlar da olduğu gibi; aile kilidi ve koruması olan programlarla da bu engellenebiliyor.

37 Hosts Dosyasını Kullanın Hosts dosyası kullanarak Facebook
Hosts Dosyasını Kullanın Hosts dosyası kullanarak Facebook.com girişi engelleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ise Hosts dosyasını Noteped (not defteri) ile açmak ve içine şu kodları eklemek: “ localhost” satırının hemen altına şunları ekleyiniz: facebook.com Daha sonra çıkış yapın ve kaydederek yeni pencerede Facebook açarak olup olmadığına bakın.

38 Hosts Dosyası Nerede? Değişik  işletim sistemlerinde bulunduğu yer farklı olduğundan altta en çok kullanılan işletim sistemleri için bulunduğu yeri sunduk: Windows 7 = C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC Windows Vista = C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC Windows XP = C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC

39 Facebook hesabI nasIl kapatIlIr?
Facebook Hesap Nasıl Kapatılır? 18:02  Facebook hesabı nasıl kapatılır, Facebook hesabı nasıl silinir, Facebook Hesap Dondurma, Facebook hesap iptal etme, Facebook hesap kapatma, Facebook Hesap Silme, Facebook kapatma ayarları  

40 Facebook Hesap Dondurma ve Tamamen Silme Facebook’tan bir süre uzak kalmak, arkadaşlarınızın yaptıklarından haberdar olmak istemiyor musunuz? Hesabınızı dondurabileceğinizi hatırlatalım. Ama “Ben Facebook’tan tamamen sıkıldım ve hesabınızı silmek istiyorum” diyorsanız hesabınızı silebileceğinizi de söyleyelim. Fakat unutmamanız gereken bir nokta var ki; hesabı sildiğinizde bir daha asla geri alamayacaksınız. Facebook Hesabı Nasıl Dondurulur? Hesabınızı dondurmak için aşağıdaki adımları uygulayın. 1-) Hesabını donduracağınız profil ile giriş yapın. 2-) Sol tarafta bulunan Güvenlik adresine tıklayın. (BURADAN) 3-) Aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi “Hesabını dondur.”a tıklayın. 4-) Açılan sayfada gerekli bilgileri girin. Ve hesabınız donduruldu. 5-) Unutmayın. Sonraki girdiğiniz ilk seferde hesabınız aktive edilecek, sonrasında dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz.

41 Facebook Hesabı Tamamen Silmek Hesabınızı tamamen silmek için aşağıdaki adımları uygulayın. (Dikkat edin doğru hesabı sildiğinize emin olun. Çünkü geri dönüşü olmayacak.) 1-) Kalıcı olarak silmek istediğiniz Facebook hesabıyla giriş yapın. 2-) Ardından https://www.facebook.com/help/delete_account linkine tıklayıp, yönlendirileceğiniz sayfada, “Hesabımı Sil”e tıkladığınızda hesabınızı tamamen silmiş olacaksınız. 

42 KAYNAKLAR Erinç Erçağ Ders Notları


"GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları