Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPLU Hazırlayan : Ayşegül POSTALCIOĞLU E-İŞ (Web Temelli Uygulamalar ve E-ticaret)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPLU Hazırlayan : Ayşegül POSTALCIOĞLU E-İŞ (Web Temelli Uygulamalar ve E-ticaret)"— Sunum transkripti:

1 Ders Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPLU Hazırlayan : Ayşegül POSTALCIOĞLU E-İŞ (Web Temelli Uygulamalar ve E-ticaret)

2 Sunum Planı 1. Genel Bilgiler ve Hedef 2. UYAP Alt Yapısı ve Tasarım 3. Entegrasyonlar ve Hizmetler 4. Portaller 5. İş akışı 6. Genel Aksaklıklar 7. Kaynaklar

3 Genel Bilgiler ve Hedef

4 UYAP UYAP; hızlı, güvenli ve adil bir yargılama sistemi tesis etmek üzere geliştirilen ve Türkiye’deki e- devlet uygulamalarının bir parçasını oluşturan elektronik adalet sistemidir. UYAP; hızlı, güvenli ve adil bir yargılama sistemi tesis etmek üzere geliştirilen ve Türkiye’deki e- devlet uygulamalarının bir parçasını oluşturan elektronik adalet sistemidir. Merkezi bir bilişim sistemi olarak bütün mahkemeleri, savcılık birimlerini,cezaevlerini, diğer tüm yargı birimlerini ve ilgili devlet kurumlarını kapsamaktadır.

5 Tarihsel Geçmişi Adalet Bakanlığı’nda ilk otomasyon çalışmalarına 1998 yılında başlanmıştır. Çalışmaların sistemli ve planlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 1999 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

6 Ulusal Yargı Ağı Projesi Aşamaları UYAP-I ve UYAP-II olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır 2000 yılında UYAP-I tamamlanmıştır 2005 yılında UYAP-II’ ye geçiş yapılmıştır 2012 itibariyle UYAP-III’e geçiş planlanmaktadır

7 UYAP - I UYAP I projesi, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilat ve bağlı birimlerinin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlar.

8 UYAP - I Web tabanlı yazılımlar geliştirilmiş Evrak akışları doküman yönetim sistemi(DYS) ile elektronik ortama alınmış Kanun, yönerge, genelge ve mevzuatlara anında erişimi sağlayan bilgi bankası oluşturulmuş Sanal tartışma ortamı hazırlanmıştır

9 UYAP - II Adli ve İdari yargı birimleri Adli tıplar Ceza tevkif evlerinin otomasyonunu kapsayan UYAP II tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Yargıtay’da UYAP yazılımlarını kendisine uyarlayarak UYAP Bilişim Sistemi içerisinde yer almıştır. Yargıtay’da UYAP yazılımlarını kendisine uyarlayarak UYAP Bilişim Sistemi içerisinde yer almıştır.

10 UYAP - II Taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesi Dış sistemlerle ihtiyaç duyulan veri alış-veriş entegrasyonunun sağlanması Her türlü yazışma ve haberleşmenin elektronik ortamda yapılması Davaların hazırlık aşamasından itibaren sonuçlanana kadar elektronik ortamda bakılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi. Davaların hazırlık aşamasından itibaren sonuçlanana kadar elektronik ortamda bakılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi.

11 UYAP - II UYAP II projesinin gerçekleştirilmesiyle, İnternet erişimi İnternet erişimi Sanal tartışma ortamı Sanal tartışma ortamı Elektronik posta Veri güvenliği Sisteme veri girişinin sadece bir kere yapılması Hakim ve savcıların yetkileri dahilinde dosyalara adliye dışından erişmesi

12 UYAP - II Sorgulanabilir ve kolay erişebilir doküman arşivi Değişen kanun ve yönetmeliklere uyarlanabilen sistem İhtiyaca yönelik sorgulamalar Uyarılar ve raporlar Uyarılar ve raporlar Avukatların bürolarından yetkileri dahilinde dava dosyalarına erişebilmesi Sayısal imza kullanma olanağı sağlanmıştır

13 Bilgi Toplumu Stratejisindeki Yeri “Geç kalınmış adalet, adalet değildir” ilkesinden yola çıkarak, devletin vatandaşına zamanında adalet dağıtabilmesi en önemli görevlerinden birisidir. Bu görevi yerine getirebilmenin yegane yolu da bilgi toplum içerisinde yer alabilmektir. Bilgi toplumu düşüncesi karşımıza “e-devlet” kavramı olarak çıkmaktadır.

14 Bilgi Toplumu Stratejisindeki Yeri Adalet Bakanlığı “e-devlet” sisteminin bir parçası olacak olan “e-adalet” sisteminin kurulması için, Yüksek Yargı Organları ve yargı için bilgi temininde bulunan kurumlar da sisteme dahil edilerek, yargı birimleri arasında bilgi alışverişinin elektronik ortama taşınması, vatandaşa internet üzerinden hizmet sağlanması, harici birimlerden beklenen bilgilerin istenilen zamanda sistem tarafından hazır edilmesi gibi amaçlarla UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)’ın gerçekleştirilmesini hedeflemiştir.

15 Alt Yapısı ve Tasarım

16 UYAP Geniş Alan Ağı Yönetimi UYAP geniş alan bağlantıları Türk Telekom’dan alınan metro ethernet ve xDSL bağlantıları aktif, uydu bağlantıları pasif çalıştırılmaktadır Telekom hatlarında arıza olma durumunda yedek uydu bağlantısı olan yerlerde uydu otomatik olarak devreye girmektedir Tüm bağlantıların durumu, kapasite kullanımı ve performans durumu merkezi olarak izlenebilmekte, gerekli müdahaleler anında yapılmaktadır

17 UYAP Geniş Alan Ağları

18 YAZILIM YAPISI UYAP yazılımı web tabanlı olup J2EE platformunda IBM Websphere ile geliştirilmiştir. En altta veritabanı,üstte kullanıcı arayüzü olan çok katmanlı mimari kullanılmıştır. UYAP’taki tüm modüller uyumlu çalışır ve benzer görünüme sahiptir.

19 UYGULAMA SUNUCULARI Uygulama sunucusu : IBM WebSphere Application Server(WAS) Network Deployment Web server : IBM HTTP Server(IHS) uygulama sunucusu ile web server arasındaki süreci yöneten uygulama ise IBM Plug-in'dir. Uygulama sunucuları, kullanıcıların verilere (Evrak ve veritabanı)erişimini sağlar. Kullanıcı kendi makinesinden bu hassas verilere doğrudan erişemez. WAS platform olarak J2EE destekler.

20 CM (CONTENT MANAGER) CM: UYAP uygulamaları kullanılarak kullanıcılar tarafından sisteme aktarılan digital formdaki tüm dokümanlar CM de saklanır. CM' e ortalama günlük bir milyon doküman eklenmektedir. Bu da yaklaşık olarak 12GB lik bir veriye karşılık gelmektedir. CM yapısı itibari ile IBM HTTP Server Websphare Application Server ve DB2 Database ile birlikte çalışmaktadır. Uygulama sunucuları ve TSM ile direk bağlantısı vardır.

21 CM (CONTENT MANAGER) 20 günden önceki dokümanlar CM den TSM e taşınır. Ama bu dokümanlar okunacağı zaman direk TSM den okunmaz. CM dokümanı TSM den alarak kullanıcıya yönlendirir. CM deki dokümanlara ulaşmak TSM deki dokümanlara ulaşmaktan daha hızlıdır. Bu nedenle TSM den okunan dokümanlar, tekrar istendiğinde daha hızlı cevap verebilmesi için CM üzerindeki stage alanına aktarılır. Yapısında bir Library Server ve bu Library server’a bağlı 2 adet Resource manager bulunmaktadır. Yapısında bir Library Server ve bu Library server’a bağlı 2 adet Resource manager bulunmaktadır. Uygulamaların CM’e baglantısı uygulama sunucuları üzerindendir. Uygulamaların CM’e baglantısı uygulama sunucuları üzerindendir.

22 BİLGİ GÜVENLİĞİ

23

24

25 KULLANICI GÜVENLİĞİ Sistem ”Aktive Directory” adındaki yapı ile yönetilmektedir. Sistemde uyulması gereken temel güvenlik kuralları merkezden belirlenebilmektedir. Bütün kullanıcıların temel güvenlik kurallarına uyması garanti edilebilmektedir.

26 KULLANICI GÜVENLİĞİ Kullanıcı olabilmek için sistemde tanımlı olmak gerekir. Tanımlama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmakla birlikte tanımlama yapılabilmesi için o kullanıcının Personel Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunması gerekmektedir.

27 KULLANICI GÜVENLİĞİ Kullanıcının sisteme girebilmesi için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacı vardır. (Domain kullanıcı adı ve parolası) Sisteme giriş yapan kullanıcının Uygulama Yazılımını çalıştırabilmesi içinde ayrıca bir kullanıcı adı ve parolaya sahip olması gerekir. (Portal kullanıcı adı ve parolası)

28 KULLANICI GÜVENLİĞİ Uygulama Yazılımı da kendi içinde “yetki” temelli olarak çalışmaktadır. Üstelik “yetki” unvan, birim ve yer bazında belirlenebilir. Örneğin,Uygulama Yazılımı bir zabıt kâtibinin kullanıcı adı ve şifresi ile çalıştırıldığında kullanıcı sadece o zabıt kâtibinin görevli olduğu yerdeki, görevli olduğu mahkemede bulunan dosyaları görebilir ve sadece bir zabıt katibinin gerçekte yapabileceği işlemleri yapabilir.

29 KULLANICI GÜVENLİĞİ UYAP Bilgi Sisteminde “loglama” mekanizması kurulmuştur. UYAP bilgi sistemini kullanan kullanıcıların sistem üzerindeki hareketleri Kullanıcı Adı, Bilgisayar Adı, Mac Adresi, IP numarası, Tarih-Saat, Ekran, Değişiklik bazında kayıt altına alınmaktadır.

30 Entegrasyonlar ve Hizmetler

31 ENTEGRASYONLAR UYAPI – UYAPII entegrasyonu ALT SİSTEMLERLE entegrasyon SAVCILIKLAR SAVCILIKLAR MAHKEMELER MAHKEMELER ADLİ TIP ADLİ TIP CEZAEVLERİ... CEZAEVLERİ... DİĞER SİSTEMLER YARGITAY YARGITAY ADLİ SİCİL ADLİ SİCİL MERNİS MERNİS TAPU KADASTRO TAPU KADASTRO BAKANLIKLAR... BAKANLIKLAR...

32

33

34

35 DIŞ SİSTEMLERLE ENTEGRASYON MERNIS UYAP’ta taraf olan kişilerin MERNIS’te yer alan nüfus bilgileri elektronik ortamda alıp otomatik olarak UYAP’a kaydedilmektedir. Nüfus Kayıt Örneği de bu kapsamda anında elektronik olarak alınabilmektedir. UYAP’ta taraf olan kişilerin MERNIS’te yer alan nüfus bilgileri elektronik ortamda alıp otomatik olarak UYAP’a kaydedilmektedir. Nüfus Kayıt Örneği de bu kapsamda anında elektronik olarak alınabilmektedir. ADLİ SİCİL UYAP'ta taraf olan kişilerin Adli Sicildeki bilgileri elektronik ortamda alıp otomatik olarak UYAP’a kaydedilmektedir. UYAP'ta taraf olan kişilerin Adli Sicildeki bilgileri elektronik ortamda alıp otomatik olarak UYAP’a kaydedilmektedir.VAKIFBANK Avukat Portalı vasıtası ile avukatların internet üzerinden dosya açmaları sırasında hesaplanan harçların avukatın hesabından ilgili veznenin hesabına havale edilmesini sağlar. Avukat Portalı vasıtası ile avukatların internet üzerinden dosya açmaları sırasında hesaplanan harçların avukatın hesabından ilgili veznenin hesabına havale edilmesini sağlar.

36 DIŞ SİSTEMLERLE ENTEGRASYON POLNET UYAP'ta taraf olan kişilerin ehliyet bilgileri Emniyet üzerinden anında sorgulanmaktadır. Emniyet tarafından Kisi T.C. Kimlik Numarası veya Temel Kimlik Bilgileri girilerek UYAP 'ta yeralan kişilerin Ceza Dava Dosya, kapatılmış CBS Soruşturma Dosya, Tutuklama ve Yakalama, Tedbir bilgileri sorgulanabilmektedir. UYAP'ta taraf olan kişilerin ehliyet bilgileri Emniyet üzerinden anında sorgulanmaktadır. Emniyet tarafından Kisi T.C. Kimlik Numarası veya Temel Kimlik Bilgileri girilerek UYAP 'ta yeralan kişilerin Ceza Dava Dosya, kapatılmış CBS Soruşturma Dosya, Tutuklama ve Yakalama, Tedbir bilgileri sorgulanabilmektedir.PTT UYAP' ta yazılmış ve postaya gönderilmiş olan Tebligat Bilgi ve Neticeleri, PTT Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir. UYAP' ta yazılmış ve postaya gönderilmiş olan Tebligat Bilgi ve Neticeleri, PTT Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir.TAKBIS UYAP’ta yer alan kişi ve kurumların gayrimenkul bilgileri TAKBIS Test Sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir. UYAP’ta yer alan kişi ve kurumların gayrimenkul bilgileri TAKBIS Test Sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir.

37 UZAKTAN EĞİTİM UYAP Eğitimlerinin, personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik arz etmesi karşısında; kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekana bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması ve eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların önüne geçilmesi amacıyla Bilgi İşlem tarafından UYAP Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında UYAP ekranlarının kullanılmasına yönelik olarak uzaktan eğitim içerikleri üretilmiştir.

38 UZAKTAN EĞİTİM Kullanıcılar Eğitim Yönetim Sistemine, UYAP Portal sayfasından, ayrı bir kullanıcı adı ve şifresi yazmadan erişebildikleri gibi, http://uyapegitim.adalet.gov.tr/portal adresini kullanarak internet üzerinden kullanıcı adı ve şifresi yazarak da erişebilmekte, bu erişim sonucunda kendilerine tahsis edilen “e-eğitim portalına” girebilmektedirler.

39 DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Yargıda iş akışlarının kağıt kullanımını en aza indirecek şekilde bilgi ve belge akışının elektronik ortamda yapılması amacı doğrultusunda “Doküman Yönetim Sistemi” tasarlanmış ve işletime geçirilmiştir.

40 DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

41 BİLGİ BANKASI Sistemde kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine uygun olarak,güncel mevzuata göre karar verilmesini ve bu sayede yargıda birliği her an güncellenen mevzuat ile içhat, genelge, şablon yazılar gibi bilgi ve belgelerin yer aldığı bilgi bankası bulunmaktadır.

42 BİLGİ BANKASI

43 UYAP MEVZUAT PROGRAMI http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/UYAP_mevzuat.exe

44 SERBEST KÜRSÜ Hakim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel konularda bilgi alış verişinde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan “Serbest Kürsü(Sanal Tartışma)” iletişim tartışma platformu hizmete sunulmuştur.

45 UYAP SMS SAYFASI Vatandaş Abone TCKİMLİKNO ABONE Avukat Abone TCKİMLİKNO AVABONE 4060

46 SORGU SMS

47 SMS BİLGİ

48 UYAP E-İMZA UYAP, Elektronik imza kullanımına hazır olarak hazırlanmıştır. Hazır şablonlar kullanılmaktadır. XML tabanlıdır..udf uzantılı dokümanlar üretir. (Universal Disk File) (Universal Disk File)

49 KARAR DESTEK SİSTEMİ Sistemde, mevzuata göre belirlenmiş iş kurallarında usul hataları ve maddi hataları en aza indirerek, kullanıcıların hata yapmasını önleyen ve yargılamanın uzamasını engelleyen 1.350’ü aşan sayıda pop-up uyarıdan oluşan, KARAR DESTEK SİSTEM (KDS) bulunmaktadır.

50 PortalPortal

51 AVUKAT PORTAL https://avukat.uyap.gov.tr Avukat Bilgi Sistemi, UYAP’ın avukatlara sağladığı bir hizmettir. Avukat Bilgi Sistemi sayesinde Avukatlar; UYAP üzerinden mevcut dosyalarını takip edebilme, Dosyalarına ait her türlü evrakı görebilme, Dosyalarına borç ve takip ile ilgili olarak yatırılmış bulunan tahsilat ve reddiyat bilgilerine ulaşabilme, Postaya verilen tebligat bilgilerinin sonuçlarına ulaşabilme imkanına sahiptirler.

52 AVUKAT PORTAL

53 VATANDAŞ PORTAL https://vatandas.uyap.gov.tr Vatandaşlara online yargı sunulmaktadır TC Kimlik numaraları ile adli ve idari yargı birimlerinde görülen dava dosyalarının belli bilgilerini görebilirler

54 VATANDAŞ PORTAL

55 Yargıtay Bilgi Sistemi İş Akışı

56

57 REGISTRATION DEPARTMENT ESAS KAYIT

58 Mahkemeler dosyaları UYAP içine kaydeder.Kaydedilen dosyalar sistem üzerinden Yagıtay’ın ilgili bölümüne gönderilir.Bu doyalar ilgili bölümün kayıt departmanına gelir. Burada otomatik olarak kayıt numarası verilerek kayıt altına alınır

59 Mahkemeler dosyaları eğer UYAP’a kaydedemezse,ilgili bölümün katipliği aşağıdaki ekrandan manuel olarak giriş yapabilirler

60 Öncellikle ceza dosyaları Yargıtay Savcılğına gelir, daha sonra ilgili bölüme gönderilir

61 PRE-EXAMINE DEPARTMENT ÖN İCELEME

62 Kayıt departmanı dosyaları ön inceleme departmanına gönderir.Dosyalar burada ayrılır ve ilgili bölüme gönderilir

63 TRIAL DEPARTMENT DURUŞMA MASASI

64 Bir duruşma dilekçesi varsa,dosyalar ön incelemeden duruşma departmanına gönderilir.Buradaki çalışan bu dosyaya duruşma zamanı ve tarihi verir ve tebligat katipliğine gönderir.

65 NOTIFACATION DEPARTMENT TEBLİGAT MASASI

66 Bildirim memuru davacının tebigatını UYAP ile hazırlar

67 DISTRIBUTION DEPARTMENT DAĞITIM DEPARTMANI

68

69 EXAMINE FILES DENETLEME DEPARTMANI

70

71

72

73

74 JUDGMENT DEPARTMENT YARGI DEPARTMANI

75

76 APPROVAL DEPARTMENT ONAMA DEPARTMANI

77

78 POSTING DEPARTMENT POSTA

79

80 Genel Aksaklıklar

81 SORUNLAR UYAP’ın kullanıcılarının bilişim ve bilgisayar hususunda yeterli istek ve kararlılıkta olmamaları Mevzuatta bulunan boşluk ve yoruma müsait konuların uygulamada çok farklı şekillerde uygulanması ve her uygulamanın UYAP’a yansıtılması talebi UYAP ın altyapısı olan elektronik imzayı kullanma ve onay işlemlerini yapma konusunda isteksizlik.

82 UYAP ÖNCESİ VE SONRASI

83 KAYNAKLAR http://www.uyap.gov.tr/ http://www.adalet.gov.tr/ http://www.barobirlik.org.tr/calisma/haberler/belgeler/uyap_e _dava.pdf http://www.e-justice.gov.tr/publication/sunum/UYAP.pdf http://www.mdevlet.org/wp- content/uploads/2009/06/ali_riza_cam_uyap_ve_uluslararasi 4mb.pdf http://www.e- justice.gov.tr/publication/sunum/uyapbooklet.pdf

84


"Ders Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPLU Hazırlayan : Ayşegül POSTALCIOĞLU E-İŞ (Web Temelli Uygulamalar ve E-ticaret)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları