Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SABİT EMEN DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SABİT EMEN DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 SABİT EMEN DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
KAMU GÖREVLİLERİ VE ETİK ANLAYIŞI SABİT EMEN DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2 “KİŞİNİN DİNİ DÜZELMEZ KALBİ DÜZELMEDİKÇE, KALBİ DÜZELMEZ DİLİ DÜZELMEDİKÇE. BUNLAR DÜZELMİŞ OLMAZ, DAVRANIŞLARI DÜZELMEDİKÇE. “ HZ. MUHAMMED(S.A.V).

3 ETİK Etik, insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü ya da doğru-yanlış
yönden değerlendirilmesidir

4 Kararlar ve Eylemler Üzerinde Düşünmek
doğru yanlış

5 Bir Karar Verip Eyleme Geçmek
Karar aldıktan ve harekete geçmeden önce, bir adım geri gidilir ve aşağıdaki testler tamamlanır: Gazete Testi; Zaman Testi; Aile Testi; Amir/Müfettiş Testi; Kişisel Test;

6 Gazete Testi; Ön sayfada nasıl dururdu ?
Zaman Testi; kararınız 1 yıl, 5 yıl ya da 10 yıl sonra nasıl görünecek? Aile Testi; Bu kararı ailenize açıkladığınızda sizinle gurur mu duyacaklar, yoksa sizden utanacaklar mı?

7 Amir/Müfettiş Testi; Kararınızın
ya da eyleminizin profesyonelce, tarafsız, adil ve kanıtlara dayalı olduğunu ispatlayabilecek misiniz? Kişisel Test; Eğer sonucundan doğrudan etkilenirseniz, kararın sağlıklı olduğunu kabullenebilecek misiniz?

8 “ İNSANLARI SADECE CEZA İLE YÖNETİRSENİZ, ONLAR BİR DAHA YANLIŞ YAPMAZLAR; ANCAK ŞEREF VE UTANMA DUYGUSUNA DA SAHİP OLMAZLAR. İNSANLARI ERDEMLE VE ETİK KURALLAR İLE İDARE EDERSENİZ, O ZAMAN ONLAR ŞEREF VE UTANMA DUYGULARINA SAHİP OLURLAR, HEM DE DOĞRUYU VE İYİYİ YAPMAYA ÇALIŞIRLAR” Konfüçyüs.

9 Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider Etik sözcüğü, Yunanca "karakter" anlamına gelen “ethos” kelimesinden türemiştir. Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır. Ahlak ve Etik arasındaki fark : Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar. Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır. Etik, pratik felsefenin bir konusudur. İnsanların ne şekilde davranmaları gerektiğiyle ilgili somut ve kanıtsal bilgiler sunar. İyi ve kötü davranış nedir? İyi veya kötü nedir? Bu sorular kulağa biraz teorik gelebilir ama sık sık karar vermek zorunda kaldığımız durumlarla karşılaşırız. Yolda bulduğumuz bir cüzdan bizde kalabilir mi, yoksa kayıp bürosu veya karakola mı bırakmalıyız? İzin almadan arkadaşımızın kalemini kullanabilir miyiz?

10 Ahlak, içinde yasadığımız topluma göre değişir ve genelde çoğunluk tarafından herhangi bir gerekçe gösterilemeden doğru kabul edilen değerlerin ve düşüncelerin toplamıdır. "Doğru" olduğu hissedilenler ahlaka uygun olarak kabul edilir. Ve bu durum toplumdan topluma farklılık gösterir. Buna karşılık etik, kuralları mantıklı olarak yorumlamaya çalışır. Etiği, ahlakin üzerinde yeniden düşünme olarak tanımlamak da mümkündür..

11 TEMEL KAVRAMLAR DİN AHLAK HUKUK ETİK (AHLAKBİLİM)

12 TEMEL KURALLAR ve YAPTIRIMLARI
Türü Kaynağı Uyma Nedeni DİN İlahi Günah AHLAK Toplum Ayıplama HUKUK Devlet Cezai Yaptırım ETİK Devlet+Toplum Cezai+Top. Yaptırım

13 Kamu Yönetiminde Etik Yapılanmayı Zorunlu Kılan Küresel Sebepler
Kamu Yönetiminde Etik Yapılanmayı Zorunlu Kılan Küresel Sebepler Dünya ülkelerinin pek çoğunda kamu yönetiminde “yolsuzluk”, “kötü yönetim” ve “çıkar çatışması” ana başlıkları altında toplanabilecek “yozlaşma ve etik-dışı davranış sorunları”nın yaygınlık kazanması; ve halkın Devlete ve kamu bürokrasisine olan güveninin sarsılması ve kamu yönetiminin saygınlığının kaybolması gibi olumsuz gelişmeler karşısında, halkın Devlete olan güvenini yeniden tesis ederek kamu yönetiminin saygınlığını korumak “küresel bir reform kaygısı” haline gelmiştir. Bu küresel soruna tepki olarak, etik davranış ilkelerini belirlemek ve bunlara uyulmasını denetleyecek kurumsal yapılar oluşturmak, yani kısaca “ETİK ALTYAPI” kurmak konusunda uluslararası bir trend oluşmuştur.

14 ÜLKEMİZDE YOLSUZLUK 45 Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. “Roosvelt” 25 15 %

15 ÜLKEMİZDE YOLSUZLUK ULUSLAR ARASI SAYDAMLIK ÖRGÜTÜNÜN raporunda; Dünyada en yozlaşmış kurum:Siyasi partiler (69 ülkeden - 45 inde) , Dünyada en az yozlaşmış kurum: Sivil toplum kuruluşları ve dini kuruluşlar. Ülkemizde yozlaşmış kurumlar: 1- Vergi Daireleri, 2- Siyasi Partiler, 3- Gümrükler, 4- Sağlık Hizmetleri, 5- Polis 6- Yargı En az yozlaşmış kurum: Ordu ve Dini Kurumlar.

16 Emniyet Genel Müdürlüğü Sektörlere Göre Yolsuzluk Haritası (Mart 2010)
ÜLKEMİZDE YOLSUZLUK Emniyet Genel Müdürlüğü Sektörlere Göre Yolsuzluk Haritası (Mart 2010) 1- Sağlık Sektörü, -Usulsüz sağlık karnesi ve reçete kullanmak, usulsüz medikal malzeme kullanımı ile bu sektörde mal hizmet alımında yapılan yolsuzluklar yılı sağlık sektöründe, bir ilimizde oluşan kamu zararı: milyon TL. 2- Yerel İdareler, 3- Adli Hizmetler, 4- Maliye - SGK, 5- Eğitim, -Üniversite ve ehliyet sınavlarında belli bir ücret karşılığında bu şahısların yerine üçüncü bir şahsı sokmak veya dağıtılan soru kitapçıkları; -özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri görevlilerince kamu zararına yol açılması,

17 Emniyet Genel Müdürlüğü Sektörlere Göre Yolsuzluk Haritası (Mart 2010)
ÜLKEMİZDE YOLSUZLUK Emniyet Genel Müdürlüğü Sektörlere Göre Yolsuzluk Haritası (Mart 2010) 6- Bayındırlık. 7- Enerji, 8- Tarım- Sahte çiftçi belgesi, sahte tapu ve sahte müstahsil makbuzları kullanılmak suretiyle kamu görevlileri ile rüşvet karşılığı anlaşarak kamu zararına yol açılması. * İhaleye fesat karıştırma ve ihale yolsuzluğunda özellikle; yemek, servis, güvenlik, temizlik ve sağlık alanında yapıldığı belirlenmiştir.

18 ULUSLAR ARASI SAYDAMLIK ÖRGÜTÜ YOLSUZLUK ALGILAMA ENDEKSİ
YIL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÜLKE SAYISI 102 133 146 158 163 179 180 TÜRKİYE PUAN 3.2 3.1 3.5 3.8 4.1 4.6 SIRA 64 77 65 60 58 10 Puan üzerinden; 9.3 puanla Danimarka, İsveç ve Yeni Zelanda ; 1 nci; Singapur 2nci; Finlandiya 3ncü ve İsviçre 4ncü. 4.6 puanla Türkiye, Litvanya ve Polonya 58 nci. 1.5 puan Afganistan 177; 1.4 puan Haiti 178; 1.3 puan Myanmar ve Irak 179 ve 1 puan Somali 180. Raporda sıralama ; Yoksulluk, Devlet Kurumlarının Başarısızlığı ve Rüşvet arasındaki bağı göz önüne sermektedir.

19 Etik Kamu Yönetimi Kamu hizmeti etiği anlayışına dayanan “etik kamu yönetimi”, En basit anlamıyla, “kamu görevlilerinin kamusal işleri yerine getirirken tarafsızlık, nesnellik ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde bulundukları makamı kişisel, özel, maddi veya partizan bir kazanç için kullanmaktan çekindikleri bir yönetim anlayışı”nı ifade eder. Başka bir ifadeyle, “etik ilke ve değerlere dayanan ve işleyişinde bu ilke ve değerlere işlerlik kazandıran yönetim” biçim ve anlayışıdır.

20 Kamu etiği, kamu kaynakları Kamu yetkileri Kamu hizmetleri Kamusal bilinç açısından önemlidir.

21 KAMU ETİĞİNDEN SÖZ EDERKEN :
Çalışma Etiği Meslek Etiği Yönetim etiği Örgütsel etik kavramlarının ilişkilerine de bakmak zorundayız.

22 KAMU GÖREVLİLERİNİN ETİK MODELİ

23 ÇALIŞMA ETİĞİ Çalışma ile ilgili değer ve tutumlar.
Örneğin, çalışkanlık , dakik olma vb. İnsanın şerefi AKLIYLA, asaleti DİLİYLE, şahsiyeti AHLAKIYLADIR.. “Hz. ÖMER”

24 MESLEK ETİĞİ Mesleki etik :Belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür.

25 YÖNETİM ETİĞİ Yönetsel Etik: Yönetsel kararların verilmesinde tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olmayı; bireylerin varlık ve bütünlüğüne saygıyı; herkes için en iyi olacak eylemlerin seçilmesini ve eylemlerde adalet, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, sorumluluk, saygı, açıklık, sevgi, demokrasi, hoşgörü vb. gibi evrensel değerleri temel almayı sağlayan, yöneticilere eylemlerinde yol gösteren davranış ilkeleridir.

26 ÖRGÜTSEL ETİK Örgütsel Etik : Yasal bir çerçevede personelde aynı tür davranışların yerleştirilmesini sağlayan, örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken bazı toplumsal sorumlulukların da üstlenildiğini gösteren ilkeler dizisidir.

27 Etik Dışı Davranma Nedenleri
Bilgisizlik Dizginlenemeyen hırs Devletten fon almak için yarışmak Dikkatsizlik, disiplinsizlik Soruşturma eksikliği, dikkatli bir denetim sisteminin olmaması

28 Etik Dışı Davranma Nedenleri
Yetersiz eğitim Hızlı yükselme hırsı İdeolojik etkiler Üstlerin aşırı ve oransız baskısı Maddi ve manevi kazanç hırsı Psikiyatrik bozukluklar

29 Etik Dışı Davranışları Haklılaştırma Yolları
Eğer gerekli ise etiktir. Eğer yasal ve izin verilebilir ise uygundur. Bu işin bir parçası. Sonuçta herkesin yararı sağlanacak. Bunu sadece senin için yapıyorum. Sadece ateşe ateşle karşılık veriyorum.

30 Etik Dışı Davranışları Haklılaştırma Yolları
Kimse zarar görmeyecek Herkes aynı şeyi yapıyor Kişisel olarak benim kazancım yok ki Hak ettiğimi alamıyorum Hala tarafsız olabilirim

31 ETİK MEVZUAT. 1982 Anayasası. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ETİK MEVZUAT *1982 Anayasası *657 sayılı Devlet Memurları Kanunu *2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun *3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu *4208 sayılı Karaparanın Önlenmesine Dair Kanun * 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun *5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu *5393 sayılı Belediye Kanunu

32 ETİK MEVZUAT *4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili Yönetmelik *4734 sayılı Kamu İhale Kanunu *4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu *5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu *5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve 2005 tarihli ilgili Yönetmelik *5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)

33 İSTİSNA TUTULAN KURUMLAR 5176 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN   Amaç ve kapsam             Madde 1- …. Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar.             Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

34 34

35 TÜRK KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci. Halka Hizmet Bilinci. Hizmet Standartlarıyla Uyum. Amaç ve Misyona Bağlılık. Dürüstlük ve Tarafsızlık. Saygınlık ve Güven. Yetkili Makamlara Bildirim. Çıkar Çatışmalarından Kaçınma. Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla kullanılmaması. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı. Savurganlıktan Kaçınma. Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyanda Bulunma. Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık. Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu. Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler. Mal Bildiriminde Bulunma.

36 Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci.

37 Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci :
Madde 5 — Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar.

38 Sınavkolik Müdür Öğrencilerin tüm hayatı sınavlardan
ibaret.Durum böyle olunca Ankara'da özel bir okulun Genel Müdürü Hüseyin Gürsoy, 'ders planlaması ve öğrencilerine yol gösterici olması' açısından , 18 yıldır üniversite sınavına giriyor. Sınavdan edindiği tecrübelerle öğrencileri için programlar hazırlayan Gürsoy, bu geleneğini sürdüreceğini söylüyor. Sınavlardaki tek amacının sınav sisteminin beklentilerini öğrencilerine aktarmak olduğunu belirten Gürsoy, "Kesinlikle tercih yapmıyorum" diyor.

39 Halka hizmet bilinci.

40 Halka Hizmet Bilinci : Madde 6 — Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler

41 Yılın örnek ve yardımsever memuru
Bartın İl Sağlık Müdürlüğü yanında bulunan Kırtepe Aile Sağlığı Merkezinde Bilgi işlem merkezinde görev yapan  Altuğ Karakaş  hastalara yaptığı yardımlarla vatandaşların takdirini kazanırken, yaşlılardan bol , bol dua alıyor. Tedavi için Kırtepe Aile Sağlığı  Merkezine gelen hastalara, sıra, kayıt, ve gerekli işlemlerinin yapılmasında yardımcı olan ve yürüme zorluğu çeken yaşlı hastalara yardımcı olan örnek memur Altuğ Karakaş, kırtepe Aile sağlığı merkezi Bilgi işlem merkezinde görev yapıyorum. Hastaların kayıt ve tescil işlemlerini yapmaktayım. Ancak bu işlemleri yaptığım sırada yaşlılara ve durumları ağır olan hastalara öncelik yapmaktayım. Sağlık hizmetlerinde bu bizlerin asli görevidir. Yaşlılara ve ihtiyacı olanlara yardım etmek beni mutlu ediyor dedi.                   

42 Hizmet Standartlarına Uyma:
Madde 7 — Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.

43 Hizmet Standartlarıyla Uyma.
Onu sevmeyen sınıfta kalır Karşıyaka'nın Şemikler Lisesi'nde devam çizelgelerinin işlenmesi işinin bir öğrenciye verilmesi skandal yarattı. Öğrencinin, yakın arkadaşlarının devamsızlıklarını silip sınıfta kalmalarına engel olduğu, sevmediklerinin devamsızlıklarını yükselttiği ortaya çıktı.

44 Tıbbi atık skandalı Denizli’nin Kale İlçesi’nde Devlet Hastanesi’nin bir kamyon tıbbi atığı okul kaloriferinde yakılmak için bahçeye dökmesi isyan ettirdi. Olaya el koyan kaymakam soruşturma için izin isterken, Tabip Odası "Halk sağlığını tehlikeye atıyorlar" dedi.

45 Amaç ve Misyona Bağlılık:
Madde 8 — Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.

46 Amaç ve Misyona Bağlılık.

47 Dürüstlük ve Tarafsızlık :
Madde 9 — Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.

48 Dürüstlük ve Tarafsızlık.
MEMUR, MÜDÜRÜNE CEZA KESERSE… Fatsa Belediyesi Zabıta ekipleri Ceplere yerleştirilen parkomatlardan fiş almayan sürücülere ceza kesiyor Yine parkomatları teftiş etmek üzere göreve çıkan Hasan Uslu, Cengiz Torun ve Yener Şahin’den oluşan üç kişilik zabıta ekibi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Meydan Sokak’taki cep-parkta fiş almadan park edilmiş halde gördükleri Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Beşik’in 52 KB 181 plakalı aracına, Kabahat Kanunları’nın 38. maddesinin 1. bendini ihlal ettiği gerekçesiyle 62 YTL para cezası yazdılar. Ceza yazmakta bir an için tereddüt etseler de tarafsız olmak adına cezayı yazan memurlar, müdür Beşik tarafından özel kalemlerle ödüllendirildiler. 1 dakikalığına aracını cep-parka bırakan Beşik geri döndüğünde ön camındaki ceza makbuzunu görünce memurlarını takdir ettiğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan Beşik; “Göreve geldiğimden beri memurlarıma görev yaparken tarafsız, dürüst ve adil olmalarını, yasalar karşısında herkesin eşit olması gerektiğini ve bu değerlerden asla taviz vermemelerini istedim. Memurlarımın bu değerleri benimsemiş ve özümsemiş olduğunu görmek benim için gerçekten çok gurur verici. Kendilerini içtenlikle tebrik ediyorum” dedi.

49 Saygınlık ve Güven Madde 10 — Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.

50 Saygınlık ve Güven. Öğretim üyesinden sınav sahteciliği
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin kardiyoloji bölümünde yardımcı doçent olan M.Y., dil sınavına başka bir yardımcı doçenti sokunca soruşturma açıldı

51 Yetkili Makamlara Bildirim.

52 Yetkili Makamlara Bildirim
Madde 12 — Kamu görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.

53 DÜRÜST İŞÇİ Isparta kent merkezinde, bir bankaya ait otomatik para çekme makinesinin (ATM), herhangi bir komutuna basılmadığı halde para haznesinden banknotlar çıkmaya başladı. O sırada oradan geçen işçi 23 yaşındaki Ali Osman Turan, durumu fark edip ATM kabinine girdi. ‘İptal’ komutuna basıp hazneden daha fazla para gelmesini engelleyen Turan, 50, 20 ve 10 YTL'lik banknotlar halindeki 2 bin 720 YTL'yi de götürüp polise teslim etti. Olayın yaşandığı sırada cebinde sadece 60 YTL bulunduğunu ve asgari ücretle çalışan bir işçi olduğunu söyleyen Ali Osman Turan, “Ama benim yerimde kim olsa bu parayı götürüp polise teslim ederdi'' dedi(

54 Çıkar Çatışmalarından Kaçınma.

55 Çıkar Çatışmasından Kaçınma
Madde 13 — Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.

56 Genel - Denetçilerin 5 maaş kredisi skandalı
XXXX Kurulu 6 denetçisini, İller Bankası’nı denetlemek için gönderdi ama müfettişler denetlerken, İller Bankası’nın personeline yüzde 1 faizli ve uzun vadeli kredi verdiğini tespit ettiler. Bu durumu sorgulamak yerine “hani bana”  diyerek kendilerine menfaat temin ettiler ve ballı krediyi usulsüz ve kanunsuz biçimde cebe indirdiler.

57 Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması.

58 Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması
Madde 14 — Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

59 Öğretmen rüşvet alırken yakalandı
Ankara XXX Lisesi resim öğretmeni Ü.P., iki dersi zayıf olan bir öğrencisini sınıf geçirmek için velisinden rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

60 Hisarcık İlçesi'nde yaşlılık maaşı bağlatmak için başvuran köylüden 50 YTL rüşvet aldığı öne sürülen memur tutuklandı. Hisarcık İlçesi'ne bağlı Kızılçukur Köyü’nde oturan 66 yaşındaki İ.K., yaşlılık maaşı bağlatmak için gittiği Mal Müdürlüğü’nde görevli memur İ.Ç.’nin kendisinden 50 YTL rüşvet istediğini öne sürürek Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Savcılığın talimatı üzerine polisler, seri numarasını aldıkları 50 YTL’yi İ.K.’ya verdi. İ.K.’dan 50 YTL'yi alan memur İ.Ç., polisler tarafından suçüstü yakalandı.

61 Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı

62 Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
Madde 15 — Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

63 Hediyeleri 2 kısıma ayırmak mümkündür:
**İyi niyetle verilen hediyeler. Hediye verenin herhangi bir menfaat beklentisi yoktur. Yabancı bir ülke devlet adamlarına ülke ziyaretinde verilen hediyeler, her senenin başında verilen ajanda ve bir kamu görevlisinin hizmetinden memnun kalan vatandaşın memnuniyet ifadesi için içinden gelerek verdiği hediye. **Çıkar sağlama amacıyla verilen hediyeler. Hediye verenin bir menfaat yada hizmetin kolayca ve süratle görülmesi yönünde beklentisi vardır.. Bu kapsamdaki hediyeler genellikle sembolik olmanın ötesinde kamu görevlisine bir çıkar sağlamayı hedeflemektedir. Örnek: Araba yada ev tahsis etmek, tuttuğu takımın kombine biletlerini hediye vermek, konferans verdirmek, inceleme amaçlı gezilere davet etmek, tatil masraflarını karşılamak.

64 Cevap “ kesinlikle evet” ise hediye alınabilir.
İster iyi niyetle, isterse çıkar sağlama amacıyla verilsin, kamu görevlisinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması TEMEL İLKEDİR. SORU: Kamu görevlisi olmasaydım yada işgal ettiğim makam ve mevkide bulunmasaydım bu hediye yinede bana verilecekmiydi? Cevap “ kesinlikle evet” ise hediye alınabilir. Cevap “ hayır” ise yada “tereddüt “ varsa hediye reddedilmelidir.

65 Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
Madde 16 — Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

66 Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı.
Bürokratın 'makam aracı saltanatı' sona eriyor Devlet akaryakıta 1 milyar YTL ödedi Taşıt alımı Taşıt kiralama Bakım ve onarım 98,5 Akaryakıt ve yağ alımı 1.013

67 Savurganlıktan Kaçınma.

68 Savurganlıktan kaçınma
Madde 17 — Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

69 Gönüllü memurlar hastaneyi 500 YTL kâra geçirdi
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde görevli bir grup memurun, kurumun ihtiyacı olan poliklinikler için aralarında yaptıkları dayanışma, örnek gösteriliyor Hastanenin farklı birimlerinde çalışan 24 devlet memuru, 30 polikliniğin 700 bin YTL tutarındaki tadilatını, fazla para gittiği gerekçesiyle ihale yoluyla müteahhide verdirmeyerek, gönüllü olarak hiçbir ücret almadan kendileri yapıp, kurumu 500 bin YTL kâra geçirdi.

70 Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyanda Bulunma
Madde 18 — Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.

71 Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyanda Bulunma.
Mahkemeye yalan beyanda bulununca, kamu yararına çalışma cezası aldı. Manisa'nın Salihli ilçesinde 3. Asliye Ceza Mahkemesi, yalan beyanda bulunan Mehmet Günönü isimli vatandaş hakkında TCK'nın 50/1-f maddesi gereğince 75 gün kamu yararına çalışma cezası verdi

72 Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyanda Bulunma.
memur kadrosu boş kaldı Ataması gerçekleştirilen 57 bin 440 yeni memurun 10 bin 311’i ilan edilen koşulları taşımadıkları için geri çevrildi

73 Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık
Madde 19 — Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler.

74 Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık
Sağlık Müdürü'ne şeffaf ve dürüst sınav yaptığı için 'Şükran Belgesi‘ Hakkari'de hizmet veren 4 engelli derneği yetkilileri, Sağlık Bakanlığı tarafından 4 memur kadrosu alımı için yapılan sınavın şeffaf ve dürüst yapıldığından dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. İdris Ethemoğlu, Sınav Komisyon Başkanı Halit Dinç ile komisyon üyelerine birer 'Şükran Belgesi' verdi.

75 Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
Madde 20 — Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar.

76 Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu.
Zarar eden KİT'ler hesap verecek Hazine Müsteşarlığı, işletmelere ilişkin rutin incelemelerini sıklaştıracak ve denetim stratejisini değiştirecek. Hazine kontrolörleri yıl sonuna kadar görev zararlarında usulsüzlük olup olmadığını incelemeye tabi tutacak. Farklı bir denetim modeli ile kamu kurumlarının tasarruf yapıp yapmadığı da kontrol edilecek. Bürokratların konuya ilişkin herhangi bir suistimali olup olmadığına yönelik rapor hazırlanacak.

77 Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
Madde 21 — Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz. Kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilemez.

78 Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler.
Devlette “piş”, holdinge “düş” Özellikle Merkez Bankası, Hazine, Dış Ticaret, SPK, kamu bankaları, maliye gibi ekonomi bürokrasisinin zirvesine gelen üst düzey bürokratlar büyük holding ve bankalar tarafından kapışılıyor.

79 Mal Bildiriminde Bulunma
Madde 22 — Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar.

80 Mal Bildiriminde Bulunma
Üç villalı memurlar Beyaz Evler operasyonunun boyutları büyüyor. Tutuklanan belediye memurları arasında villası, yatı, şirketi olanlar var.

81 Mal Bildiriminde Bulunma
2 trilyonluk polis Sabıkalılara silah ruhsatı çıkartan çeteyle ilgili operasyonda tutuklanan bir polisin, 2 trilyon lirayı aşan serveti olduğu ortaya çıktı. Polis, "Paraları gurbetçi kardeşlerim gönderdi” dedi Daha ilginci M.D.`nin her yıl zorunlu verilen mal beyanında bunları bildirdiği öğrenildi.

82 TEŞEKKÜRLER

83 TEMİZ TOPLUM VE TEMİZ YÖNETİMİ BİRLİKTE KURALIM.
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.


"SABİT EMEN DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları