Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi e-Dönüşüm Türkiye Projesi: Bilgi Toplumu Stratejisi ve e-Devlet İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi e-Dönüşüm Türkiye Projesi: Bilgi Toplumu Stratejisi ve e-Devlet İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ."— Sunum transkripti:

1 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi e-Dönüşüm Türkiye Projesi: Bilgi Toplumu Stratejisi ve e-Devlet İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYELERDE E-DEVLET UYGULAMALARI EĞİTİMİ 24 Mayıs 2011

2 İçerik 1. Bilgi Toplumu Göstergeleri 2. e-Dönüşüm Türkiye Projesi Proje Öncesindeki Çalışmalar e-Dönüşüm Türkiye Projesi Genel Tanıtımı Bilgi Toplumu Çalışmaları Kurumsal Yapısı 3. Bilgi Toplumu Stratejisi Genel Tanıtım Stratejide e-devlete İlişkin Hususlar 4. Stratejide e-Devlet e-Devlet Politikası Başlıca e-Devlet Proje ve Uygulamaları Devam eden e-Devlet Proje ve Uygulamaları Yerel Yönetimler ve e-devlet 2

3 3 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar büyüklüğü: 2002’de 10,3 milyar Dolar’dan 2010’da 26,6 milyar Dolar’a yükseldi. Genişbant yaygınlığı % 90 arttı. İnternet kapasitesi 2004’te 4,35 Gbps iken 2010’da 611 Gbps’a yükseldi. BİT Kullanım İstatistikleri Merkezi Yönetim BİT Yatırım Büyüklüğü (2010 fiyatları) 203 proje (2002); 298 milyon Dolar 177 proje (2010); 676 milyon Dolar 2002 (sonu)2010 Sabit Hat Abone Yoğunluğu (%)3022,2 Mobil Telefon Abone Yoğunluğu (%)33,384,8 Genişbant Abone Yoğunluğu (%)0,0511,4 İnternet Kullanıcı Yoğunluğu (%)5,741,6 Bilgi Toplumu Göstergeleri

4 4 Mayıs 2003: yaklaşık 2,200 site Nisan 2011: yaklaşık 23,800 site * 16 April 2010 Kamu İnternet Siteleri Sayısı

5 5 Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) e-Readiness Ranking - The Economist 2005- 2006 2006- 2007 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 Ülke sayısı115122127134 Türkiye4852556169 20042006200820092010 Ülke sayısı646870 Türkiye45 4343434343 Bilgi Toplumuna Hazırlık e-Devlet Gelişim Endeksi – Birleşmiş Milletler 20032004200520082010 Ülke sayısı173178179182183 Türkiye494957607669

6 6 e-Devlet Karşılaştırmalarında Türkiye (1) AB, 20 Temel Kamu Hizmeti Mevcudiyeti, Cap-Gemini, 2010 AB 27+: AB 27, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre AB Ort.: % 82 Türkiye: % 89

7 7 e-Devlet Karşılaştırmalarında Türkiye (2) AB 27+: AB 27, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre AB, 20 Temel Kamu Hizmeti, Hizmet Olgunluk Seviyesi, Cap-Gemini, 2010 AB Ort.: % 90 Türkiye: % 91 Not: Vatandaşa yönelik 12 hizmette % 85; iş dünyasına yönelik 8 hizmette % 100 seviyesinde…

8 e-Dönüşüm Türkiye Projesi Öncesinde Yapılan Çalışmalar ve Girişimler 8 Lizbon Strateji, 2000 e-Europe (+) Girişimi Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK (1999): TUENA Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı (Bakanlık kurulması önerisi) DTM (1998-2002): e-Ticaret Koordinasyon Kurulu (Kamu kurumu temsilcilerinden oluşan bir kurul) Başbakanlık (1998-2002): KamuNET (Başbakanlık Bilgi İşlem Biriminde teknik altyapı oluşumu) Başbakanlık (2001-2003): e-Türkiye Girişimi (Kamu kurumu temsilcilerinden oluşan 13 çalışma grubu)

9 Acil Eylem Planı KYR-22: e-Dönüşüm Türkiye Projesi (2002) ● e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin Temel Hedefleri - e-devlet projelerinde etkinlik sağlanması - Bilgi Toplumu faaliyetlerinin koordinasyonu - BİT politika ve uygulamalarında AB’ye uyum sağlanması ● 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi - Şubat 2003 – DPT’nin e-Dönüşüm Türkiye Projesi genel koordinasyonuyla görevlendirilmesi – Bilgi Toplumu Dairesinin kuruluşu (Mart 2003) 9 e-Dönüşüm Türkiye Projesi (1)

10 10 2005’de Lizbon Stratejisi yenilendi; (i2010 Girişimi) Eylem Planları –Kısa Dönem Eylem Planı – KDEP (2003-2004) 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi (Aralık 2003) 73 Eylem (34 tamamlanan; % 47) –2005 Eylem Planı 2005/05 sayılı YPK Kararı 50 Eylem (20 tamamlanan; % 40) Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) 111 eylem e-Dönüşüm Türkiye Projesi (2)

11 11 Devlet Bakanı İcra Kurulu (9 üye) İcra Kurulu (9 üye) Dönüşüm Liderleri Kurulu (42 üye) Üyeler  DPT’nin bağlı olduğu Devlet Bakanı  Milli Eğitim Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı  DPT Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı  Başbakanlık Başmüşaviri Üyeler  DPT’nin bağlı olduğu Devlet Bakanı  Milli Eğitim Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı  DPT Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı  Başbakanlık Başmüşaviri Bilgi Toplumu Dairesi Devlet Planlama Teşkilatı Danışma Kurulu (26 üye) Danışma Kurulu (26 üye) Mevcut Kurumsal Yapı (*) (*) 2003 ve 2007 yıllarında Başbakanlık Genelgeleri ile şekillenmiştir.

12 12 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010)

13 13 Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı

14 Sosyal Dönüşüm Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü Kamu Yönetiminde Modernizasyon Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 14 Bilgi Toplumu Stratejisi-Stratejik Öncelik Alanları

15 1) Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü Amaçlar Vatandaş odaklı yaklaşımın yaygınlaşması Hizmet dönüşümünün sağlanması İyi bir iletişim yönetiminin oluşturulması e-Devlet uygulamalarının sayı ve nitelik olarak artması Bazı Temel Uygulamalar Sağlık Bilgi Sistemi Eğitim ve Bilgi Portalı e-Kimlik Kartı Adres Bilgi Sistemi 15 Bilgi Toplumu Stratejisinde e-Devlet (1)

16 2) Kamu Yönetiminde Modernizasyon Amaçlar Ortak hizmetler ve altyapı Etkin kamu alımları yönetimi Veri ve Bilgi Yönetimi Elektronik İletişim İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi Ağ güvenliği ve kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanması Bazı Temel Uygulamalar e-Devlet Ana Kapısından sunulan hizmetlerin yaygınlaşması Ortak teknoloji ve hizmetler (e-Devlet Ana Kapısı, çağrı merkezi, güvenli kamu ağı, vb) Kamu kurumlarının BİT proje hazırlama ve uygulama yetkinliklerinin artırılması 16 Bilgi Toplumu Stratejisinde e-Devlet (2)

17 17 İlkeler katılımcı, şeffaf ve güvenilir e-devlet yapısı kurumlar arası bilgi ve belge paylaşımı yoluyla birlikte çalışabilir ve bütünleşik elektronik hizmet sunumu vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaç ve yaşam döngüsüne odaklı hizmet sunumu tek-kapıdan, güvenli, sürekli ve çoklu ortamda hizmet sunumu 4 Temel Veritabanı/Omurga Gerçek kişiler veritabanı – tek numara; (gerçekleşti) Tüzel kişiler veritabanı – tek numara; (pilot uygulama) Adres kayıtları veritabanı; (gerçekleşti) Tapu kayıtları bilgi sistemi; (devam ediyor) Temel e-Devlet Politikaları

18 18 Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (1) e-Devlet Ana Kapısı Kamu hizmetlerinin tek noktadan ve farklı kanallardan entegre sunumunu için 2008 yılı Aralık ayında 22 hizmetle faaliyete geçmiştir. Hizmet sayısı 2010 yılı sonunda 246’ya ulaşmıştır. Kurum-sunulan hizmet sayıları

19 19 Sunulan Hizmet Sayısı e-Devlet Ana Kapısı Ziyaretçi Sayısı NOT: 2010 yılının ilk altı ayı itibarıyla 348.773 olan kullanıcı sayısında bir yıl zarfında yaklaşık 20 kat artışın nedeni; sosyal güvenlik işlemleri ve tapu bilgisi sorgulamanın e- Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumunun elektronik hizmetlerini yalnızca e- Devlet Kapısı üzerinden vermesidir…

20 20 MERNİS –Tekil tanımlayıcı kimlik numarası (130 milyonun üzerinde kayıt) Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) –Web servisleri vasıtasıyla kimlik bilgilerinin paylaşımı –2.500’ün üzerinde kamu kurumu ve özel kesim firması sistemden faydalanmaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi –Adres kayıtları MERNİS veritabanında kimlik bilgileriyle eşleştirildi Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurumlarınca yürütülen iş ve işlemlerde ikametgah ilmühaberi ve nüfus kayıt örneği istenmeyeceği, bu bilgilerin KPS üzerinden temin edileceği ifade edilmiştir. Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (2)

21 21 Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) –süratli ve güvenli yargı sistemi –Bütün mahkeme, savcı, cezaevi ve diğer adli kurumları kapsamaktadır. –40.000 hakim, savcı ve görevli ile 66.000 avukat ve vatandaşlara hizmet vermektedir. –çevrimiçi dava açılabilmekte, davaya ilişkin dosyalara erişim ve inceleme imkanı bulunmaktadır. –sisteme abone olunması kaydıyla vatandaşlar SMS yoluyla davalardan haberdar edilmektedir. –Adalet Bakanlığı 22 UYAP uygulaması ile 2,7 milyar Euro tasarruf sağlandığını ifade etmektedir. Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (3)

22 22 VEDOP –çevrimiçi beyanname bildirimi ve ödeme –motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezalarının çevrimiçi ödenmesi –beyannamelerin % 99’u elektronik ortamda iletiliyor. –OECD e-Devlet Türkiye Araştırması sonuçlarına göre vergi toplama birim maliyeti 2 ABD dolarından 35 cent’e düşmüş durumda… Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (4)

23 23 POLNET –684 lokasyonda 26 ana uygulama, 51 soruşturma programı ve 26 yerel uygulama –bazı çevrimiçi uygulamalar pasaport başvurusu sürücü belgesi işlemleri (bilgi alma, başvuru, ceza puanı sorgulama) ihbarda bulunma kayıp şahıs sorgulama Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (5)

24 24 Say2000i (Kamu Hesapları İzleme Projesi) –1660 saymanlık ve 39.500 bütçe dairesinde elektronik ortamda veri paylaşımı –bütün mali işlemler çevrimiçi olarak gerçek zamanlı olarak işleniyor. e-Bütçe –kamu kurumlarının bütçe taleplerinin çevrimiçi iletilmesi ve takibi –harcama ve giderlerin elektronik ortamda takibi Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (6)

25 25 GİMOP (Gümrük İşlemleri Modernizasyon Projesi) –yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasal olmayan faaliyetlerin BİT vasıtasıyla engellenmesi –gümrük işlemleri % 99’u gerçek zamanlı olarak elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. –2009 yılında 6,3 milyon ithalat ve ihracat bildirimi elektronik ortamda gerçekleştirildi. Dış Ticarette e-Belge Uygulaması –dış ticaret işlemlerinin standart e-belgelerle yürütülmesi –tek noktadan bilgi ve belge paylaşımı Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (7)

26 26 e-BİLDİRGE –sosyal güvenlik bildirimlerinin çevrimiçi alınması –ödemelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi –ödenecek prim tutarlarının ve borçların takibi –firmaların % 91’i bildirgelerini çevrimiçi olarak gönderiyorlar. MEDULA –sağlık hizmeti sunumunda ilgili taraflar arasında elektronik fatura ve ödeme mekanizması –hak sahibi doğrulaması, reçete, tetkik ve sevk bildirimi, ödeme sorgulama ve fatura bilgisi kaydı Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (8)

27 27 Devam Eden Başlıca e-Devlet Projeleri Vatandaşlık Kartı Projesi biyometrik unsurlar ı da içeren elektronik vatandaşlık kartı pilot uygulama Bolu’da devam ediyor. 2011’de ülke çapında yaygınlaştırılması hedefleniyor. TAKBİS 379 tapu sicil müdürlüğü ve 30 kadastro biriminde kurulumu tamamlandı doğru, güncel ve güvenilir bilgi tapu kayıtlarının ve kadastro haritalarının güncelliğinin sağlanması Elektronik İhale çevrimiçi ihale ilanı, ihale dokümanlarının temini ve elektronik ortamda iletilmesi, ihale sonuçları Aralık 2008-Kamu İhale Kanununda değişiklik Devlet Malzeme Ofisi kendi alım-satımları için katalog ve e-ihale sistemini geliştirmiş durumda Tüzel Kişilik Merkezi Bilgi Sistemi Her bir tüzel kişilik için benzersiz kimlik numarası ve tek-duraklı yeni şirket kurma hizmeti Mersin’de pilot uygulama devam ediyor. Kamu Kurumları arasında e-Yazışma Projesi DPT koordinasyonunda, 6 kurum arasında pilot çalışma devam ediyor.

28 28 BTS’de ve Yatırım Programında Yerel Yönetimler Proje AdıKarakteristik Baş.Bit. Yılı Proje Tutarı 2010 Sonu Küm. Har. 2011 Yılı Yatırımı Acil Çağrı Sistemi (112)Mak.-Teç.Alım, Ona.,Yazıl.2005-2013199 57746 00026 450 T.C. Kimlik Kartı(BTS)Danışmanlık2008-20112 000- e-İçişleri ProjesiYazılım-Donanım-Onarım2008-201152 267-30 000 Nüfus Hizmetleri BT ProjeleriEtüd-Proje,Yazılım,Don.2009-2012102 751-55 500 Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri(BTS)Yazılım,Donanım,Danş.2009-201211 000-6 000 Muhtelif İşlerDonanım2011-2011163- Dernekler Bilgi SistemiYazılım,Donanım,Eğitim2011-20122 050-1 000 Yerel Yönetimler Bilgi tabanı (BEPER 2.aşama)Etüd-yazılım-Mak.Teç2003-20122 6931 748300 Felaket Kurtarma MerkeziDonan.Onarım,Mak-Teçh.2011-201118 000 139.413 2011 Yılı Yatırım Programı İçişleri Bakanlığı Yatırımları (bin TL) Elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, veri paylaşımı esasları belirlenecektir. e-Demokrasi uygulamalarıyla halkın yönetime etkin katılımı sağlanacaktır. Bilgiye dayalı performans değerlendirme mekanizmaları yaygınlaştırılacaktır. İl envanteri sistemi geliştirilecek ve illerdeki planlama ve yatırım kararları bilgiye dayalı karar destek sistemi ile etkinleştirilecektir. İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü; BTS’nin yerel düzeyde koordinasyonunu yapacaktır. Bu çerçevede; genel politikalarla uyumlu ve tamamlayıcı nitelikte yerel politikaların belirlenmesi, yerel yönetimler arasında etkin koordinasyonun sağlanması, benzer uygulamalarda teknoloji paylaşımı ve ortak standartlarla yatırımlarda etkinliğin sağlanmasına çalışacaktır. (Gn.Md.’lük bünyesinde Elektronik Hizmetler Şb.Md.’lüğü oluşturulmuştur. Ayrıca, UNDP ile Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi (2005-2011) yürütülmektedir.

29 29 Yerel Yönetimlerde e-Devlet (Anket Sonuçları*) Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Gn.Md., e-Devlet (Yerel) Uygulamaları Anketi, 2011 *Not: Anket yollanan 2.950 belediyeden 2.666’sı (%90) ve 81 il özel idaresi geri bildirimde bulunmuştur. -Belediyelerin %74’ünde (1981/2.666) internet sitesi mevcut, 685 belediyede yok. - Nüfusun %87’lik bir kesimi, çevrimiçi anket, oylama, interaktif tartışma, vb. katılımcılığı artırıcı uygulamalara belediyelerin internet sitesinden erişebiliyor. - Nüfusa göre belediyelerin %80’i, İnteraktif Kent Rehberi (turizm, ulaşım, etkinlik, nöbetçi eczane, harita bilgileri gibi) hizmeti vermektedir. - 36 belediye ile 70 il özel idaresi işlemlerinde ve hizmet sunumunda elektronik imza kullanırken, 73 belediye ve 2 il özel idaresinde ayrıca mobil imza da kullanılmaktadır (Borç sorgu ve ödeme, işyeri ruhsat, imar durum başvurusu, evlilik müracaatı, Çevre Temizlik Vergisi, ilan reklam, taşınmaz beyanı, ihalelere teklif verme, işlem sorgulama, rayiç bedel sorgulama gibi işlemlerde kullanılmaktadır). -Belediyelerin %3’ünde Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları tamamlanırken %14’ünde çalışmalar devam etmektedir. -Öte yandan belediyelerin yalnızca %7’si, il özel idarelerinin de %14’ü e-devlet hizmetleri ve projeleri için kullanıcı memnuniyet araştırması gerçekleştirmektedir.

30 30 www.bilgitoplumu.gov.tr Teşekkürler...


"N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi e-Dönüşüm Türkiye Projesi: Bilgi Toplumu Stratejisi ve e-Devlet İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları