Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Herpesviruslar-2 Dr Gökhan Aygün Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Herpesviruslar-2 Dr Gökhan Aygün Tıbbi Mikrobiyoloji AD."— Sunum transkripti:

1 Herpesviruslar-2 Dr Gökhan Aygün Tıbbi Mikrobiyoloji AD

2

3 Herpesvirus İkosahedral simetrili (162 kapsomer) Tümü yapısal olarak benzer (150-200 nm) Zarflı* (Nukleus zarından alınan tek zarf örneği) (Linda Stannard, University of Cape Town, S.A.)

4 CMV yapı

5 Herpesvirusların klasifikasyonu Alt aile (Subfamily) GenusHuman HV VirusLatent odağıSitopatik etkisi AlfaSimpleks1HSV-1NöronSitolitik AlfaSimpleks2HSV-2NöronSitolitik AlfaVaricello3VZVNöronSitolitik BetaCytomegalo5CMVSekretuar gland, böbrek Sitomegalik BetaRoseola6HHV-6Lenfoid dokuLenfoproliferatif BetaRoseola7HHV-7Lenfoid dokuLenfoproliferatif GammaLymphocrypto4EBVLenfoid dokuLenfoproliferatif GammaRhadino8HHV-8Lenfoid dokuLenfoproliferatif

6 Cytomegalovirus Yavaş replikasyon Glikoprotein B : füzyon Glikoprotein H : konak hücre reseptörlerine adezyon için aracılık eder Pp65 (matriks proteini) protein kinazların fosforilasyonunun ana hedefi Fosfoproteinler immüniteden kaçışta önemli rol alırlar

7 CMV gen ürünleri

8 Sitomegalovirus (CMV) İn utero, doğum kanalından, sütle yenidoğana Çocukluk çağında.......... tükrük İleriki dönemlerde cinsel temas Kan ve organ nakilleri

9 CMV-seroprevalans

10 CMV enfeksiyonları (sağlıklı insan) Asemptomatik infeksiyon Mononükleoz sendromu heterofil antikor (-) Post transfüzyon hepatit

11 CMV enfeksiyonları (sağlıklı insan) Seyrek olarak organ/doku tutulumuna yol açabilir * Kolit ** Özafajit ***Korioretinit

12

13 En sık konjenital enfeksiyon/defekt nedeni Mikrosefali,intraserebral kalsifikasyon, büyüme geriliği, hepatosplenomegali, sarılık, retinit …. (sitomegalik inklüzyon hastalığı) İleri yaşta işitme kaybı İnklüzyon Virus kültürü CMV DNA (kordon ya da yenidoğanda)

14

15 Neonatal CMV klinik

16 CMV klinik İmmünitesi bozuk hastalarda ciddi ve sistemik enfeksiyonlar * Transplantasyon KİT….GVHD Pnömoni, kolit, ansefalit,….. Böbrek Transplantasyonu.. enfeksiyonlar organ reddi olasılığı

17 Organ Transplantı Alıcısında İnfeksiyon Takvimi

18 CMV Transplantasyon olgularında en sık klinik tablo İnterstisyel pnömoni

19 CMV ve HIV ** HIV (+) olgularda Korioretinit Ansefalit (ventrikülit) Gastrointestinal tutulum HIV (+) …CD4 < 50 / mm3 olduğunda gansiklovir profilaksisi

20 CMV tanı Baykuş gözü inklüzyonlar

21 TANI: Antijenemi: Lökositlerde pp 65 antijeni PCR ile DNA tayini (özellikle plazmada ) Sadece insan diploid fibroblast hücre kültürlerinde üretilebilir

22 CMV tedavi Gansiklovir (nükleozid analogu) Valagansiklovir (oral) Foskarnet (pirofosfat analogu) Sidofovir

23 Ebstein Barr (EBV) B-lenfosit gp 350/220 CD 3d (CR2 / CD21) İmmortal B-lenfosit Uyarılmış sitotoksik-T (Downey hücreleri)

24 İnsan, enfeksiyonun tek doğal konağı B-lenfotropik B hücrelerde uzun süre latent kalabilir Erişkinlerin >%90’ı enfekte Primer enfeksiyonlar genelde tanı almaz Epstein Barr Virus (EBV)

25 Infectious Mononucleosis NEJM;343:481-492.

26 EBV klinik İnfeksiyöz mononükleoz: Ateş, eksüdatif tonsillit, LAM, halsizlik Döküntü (ampisilin) Splenomegali (!!!!) Lenfomonositoz Downey hücreleri

27 Infectious Mononucleosis IM with rash after treatment with amoxicillin or ampicillin IM with rash after treatment with amoxicillin or ampicillin NEJM;343:481-492.

28 EBV kliniği SIKLIK (%) < 4 yaş 4 – 16 yaş Erişkin Lenfadenopati 94 9593 – 100 Ateş 92 10063 – 100 Boğaz ağrısı 67 7570 – 91 tonsillofarenjit Eksüdatif 45 5940 – 74 tonsillofarenjit Splenomegali 82 5332 – 51 Hepatomegali 63 30 6 – 24 Öksürük, rinit 51 15 5 – 31 Döküntü 34 17 0 – 15 Abdominal ağrı ya da rahatsızlık 17 0 2 – 14 Göz kapağı ödemi 14 14 5 – 34

29 Infectious Mononucleosis NEJM;343:481-492.

30 Infectious Mononucleosis Exudative pharyngotonsillitis

31 Infectious Mononucleosis HepatosplenomegalyCervical lymphadnopathy

32 İmmun yetmezlikli konakta (progresif lenfoproliferatif hastalık) HIV (+) olgularda hairy oral lökoplaki EBV …Burkitt lenfoma, nazofarenks kanseri, Hodgkin Hastalığı

33 EBV hairy lökoplaki/lenfoproliferatif hastalık Oral Hairy Leukoplakia

34 EBV tanı Aktive CD8 T lenfositleri : (Downey hücreleri) Heterofil antikorlar monotest ya da tüpte aglütinasyon yöntemi (Paul Bunnel) Özgün antikorlar : Anti VCA Ig M

35 Serum EBV antibodies Nelson 17 edition, Textbook of Pediatrics

36 AB + saptama İM % + Süre + SüreYorum VCA-M Klinik bulgularla 100 4-8 hafta AKUT İnfeksiyon (+) VCA-G Klinik bulgularla 100ömürboyu EA-D 3-4 hafta 70 3-6 ay Ağır inf Nazofarenks CA? EA-R 2-30 hafta ↓ 2->36 ay Ağır inf Burkitt lenfoma EBNA 3-4 hafta 100ömürboyu Geç (+) HA (-)

37 EBV tanı yaklaşımı

38 EBNA1 – DNA bağlayıcı bir proteini kodlar  viral replikasyon – Latent fazın sürdürülebilmesi için gereklidir – EBV ile ilişkili malignitelerin viral patogenezinde görev alır EBNA2 – B hücre transformasyonu için gereklidir – CD23, CD21, LMP-1 ve LMP-2’nin B lenfosit yüzeyindeki ekspresyonlarını artırmaktadır – LMP’nin transkripsiyonunu başlatır ve çeşitli hücresel genlerin transkripsiyonunu artırır EBNA3 ve LP – EBNA2’nin fonksiyonlarını düzenlerler EBV:Protein / gen / antijen

39 LMP1: – EBV’nin asıl transforme edici proteini – Yapısal olarak aktive olan CD40R’ü taklit eder – NF-kB aktivitesini artırır LMP2A ve 2B: – Transformasyon için gerekli değil – LMP2A B hücre reseptörünü taklit eder ve fonksiyonel BCR’si olmayan hücreleri apoptozdan korur EBV:Protein / gen / antijen In vitro EBV enfeksiyonundan sonraki 7. günde B hücreleri (Sridhar Chaganti, 2007)

40 EBV Latency Proteins Cohen NEJM 2000

41 EBV ve B Lenfositleri Infectious mononucleosis X-Linked Lenfoproliferatif Hastalık Kronik aktif EBV Hodgkin Hastalığı Burkitt Lenfoma Lenfoproliferatif hastalık EBV ve diğer hücreler Nazofarenks kanseri Gastrik kanser Nazal T/NK hücreli lenfomalar Periferik T-hücreli lenfoma Oral tüylü lökoplaki Transplantasyon olgularında düz kas tümörleri EBV ilişkili tümörler

42

43 EBV tedavi Spesifik tedavi yok Asiklovir ? Dalak rüptürü (% 0.1-0.2) – Splenektomi Hemolitik anemi (steroid) Solunum yolu tıkanıklığı (steroid)


"Herpesviruslar-2 Dr Gökhan Aygün Tıbbi Mikrobiyoloji AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları