Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÖY İÇME SUYU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÖY İÇME SUYU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU"— Sunum transkripti:

1 KÖY İÇME SUYU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

2 İÇME KULLANMA SUYU Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orijinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve ticari amaçla satışa arz edilmeyen suları,

3 Temiz su: Patojen mikroorganizmaları ve zararlı kimyasalları içermeyen sulardır.
Sağlıklı su: Temiz olan ve yaşam için gerekli mineralleri optimal düzeyde içeren sulardır. İçilebilir su: Olağanüstü koşullarda temiz, olağan koşullarda sağlıklı sulardır.

4 Sağlıklı içme ve kullanma suyuna sahip olmak insanların en önemli hakkıdır

5 güvenilir su temini hiç bir zaman için
Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı ve güvenilir su temini hiç bir zaman için ihmal edilemeyecek bir gereksinimdir.

6 Su doğal ve sınırlı bir kaynaktır
Öncelikle sağlıklı ve içilebilir suyun sürdürülebilir bir şekilde temini gerekmektedir.

7 Özellikle yaz aylarında insan ve hayvan dışkısı ile kirlenen suda mikroorganizmalar kolaylıkla taşınır Bu tür suların içilmesi, gıda hazırlamada kullanılması, banyo yapılması ile mikroorganizmalar bulaşabilmektedir. Tifo kolera sarılık vb. hastalıklar örnek verilebilir.

8 Suyla bulaşan hastalıkların tedavi masrafı yüksek olduğundan ekonomik kayba sebep olmakta ayrıca okullara devamsızlık ve iş gücü kaybı oluşmaktadır.

9 SU DEZENFEKSİYONUNDA AMAÇ
Sağlık açısından zararlı olabilecek mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesidir. Su depolarının düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi güvenli içme ve kullanma suyu temininde en önemli basamaklardan birisidir.

10 Bu nedenle her depo mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Depolarda zamanla çözünmeyen katı partiküller, algler ve mikroplar çoğalmaya başlayabilir. Suyunuzun geldiği kaynağın temiz olması depolarda zamanla oluşacak kirlenmeyi ortadan kaldırmaz sadece geciktirir. Bu nedenle her depo mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

11 DEPO KİRLİLİĞİNİN BELİRTİLERİ
Bulanıklık Kötü tat ve koku Renk değişikliği Ancak bu tür değişiklikler olmasa bile yılda en az bir kez su depoları temizlenmelidir.

12 DEPOLARIN TEMİZLEME ZAMANI
Depo temizliği için ideal zaman aralığı 6 aydır. Özellikle sonbahar yağışlarının yoğun olduğu Ekim-Kasım aylarında ve yükseklerde karların erimeye başladığı Nisan - Mayıs aylarında depolar temizlenmelidir.

13 İÇME VE KULLANMA SULARININ DEZENFEKSİYONU
Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırma işlemlerine dezenfeksiyon denilmektedir

14 Mikrobiyolojik kirleticiler suda bulunabilecek diğer kirleticilerle kıyaslanmayacak derecede büyük ve yaygın tehdit oluşturabilmektedirler.

15 Suyun dezenfeksiyonunda ;
Klor, Kireç kaymağı, kloraminler, klordioksit, Çamaşır suyu, İyot, Potasyum permanganat, Ozon ve ultraviyole ışınlar kullanılır

16 Klor: Dezenfektan maddeler arasında, özellikle;
- Ucuzluğu,uygulama kolaylığı ve sonuçlarının denetlenmesi yönünden en uygun dezenfektandır. Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu sulara klor ilavesi sonucu meydana gelebilen halojenli bileşiklerin insanlar için kanserojen olmadığını açıklanmıştır.

17 Klor, Gaz halinde doğrudan doğruya yada klor tableti şeklinde kullanılır. Klorun, dezenfektan etki gösterebilmesi için su ile en az 30 dakika temas etmesi gerekir.

18 İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde uç noktalardan alınan numunelerde serbest bakiye klor miktarı mg/L olmalıdır

19 DEPOLANAN SULARIN KLORLANMASI
Depolanmış sulara klorlama yapılmadan önce; Depoda bulunan su miktarının hesaplanması Depoya giren ve çıkan su debisinin ölçülmesi gereklidir. Depoda bulunan su için hacim hesabı, giriş ve çıkış için debi hesabı yapılır. Daha sonra klorlama işlemine geçilir

20 DEPO TEMİZLİĞİNİN AŞAMALARI
1-Dağıtım vanasını ve temiz su giriş vanasını kapatılır ve depodaki tüm suyu tahliye vanasından dışarı boşaltılır. 2-Deponun dibinde biriken balçık, mıcırı deponun dışına çıkartılır. 3-Deponun tüm yüzeyleri (taban ve tavan dahil) temiz bir fırça kullanarak iyice yıkanır. 4-Deponun tüm yüzeyleri 1/40 sulandırılmış çamaşır suyu veya kireç kaymağı ile fırçalayarak yıkanır. 5-Deponun üzerindeki açıklıktan güçlü bir su kaynağı ile yıkanan tüm yüzeyler temiz su ile durulanır ve bu durulama suyunun depoda birikmeden tahliye borusundan dışarı atılması sağlanır. Depoya tekrar girilmez.

21 6-Depo doldurularak 5 ppm olacak şekilde klorlanır
6-Depo doldurularak 5 ppm olacak şekilde klorlanır. Dağıtım vanaları açılır ve şebekeye su verilmeye başlanır, depodaki su seviyesi yarıya inene kadar bu işleme devam edilir ve daha sonra dağıtım vanası ve en az dört saat depo giriş ve çıkışı kapatılarak depo iç yüzeylerinde ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanır. Böylece şebekenin de dezenfeksiyonu sağlanmış olur. 7.Depodaki su; dört saatin sonunda veya sabah erken saatlerde tahliye vanası aracılığı ile tamamen boşaltılarak temiz su dolması sağlanır ve dağıtım vanaları açılarak normal düzeyde klorlama işlemine devam edilir.

22 DEPONUN KLORLAMA ZAMANI
Deponun kapasitesine ve suyun kullanılma süresine bağlıdır. Her depo dolumunda klorlama yapılmalıdır öncelik otomatik klorlama cihazı kullanmaktır

23 Müdürlüğümüz tarafından sizlere verilen tabletlerin her biri 9 ton su içindir.
Yani 9 ton suya 1 tablet olacak şekilde hesap yapılarak depo kapasitesine göre kaç tablet kullanılacağı hesaplanmalıdır. Tabletler suya karıştırılmadan önce küçük bir kap içinde ezilmeli ezilirken teneffüs edilmemelidir.

24 Depoya ilave edilmeden önce ezilerek toz haline getirilen tabletler bir kap içinde sulandırılarak tam erimesi sağlanmalıdır. Klorlama işleminde, depo yarıya kadar suyla doldurulup, hesaplanan miktarda klor eklendikten sonra üzerine su ilave edilerek depo tam olarak doldurulmalıdır Böylece depoya ilave edilen klorun, depo içine homojen dağılımı sağlanır

25 KÖYLERİMİZDEKİ DEPOLARIMIZIN DURUMU

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 ÖRNEK BİR SU DEPOSUNDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Yerleşim yerinden yüksek bir mevkide olmalı Çevresinde sağlık koruma bandı bırakılmalı Boya badanası yeterli olmalı Kapı ve pencereleri korunaklı olmalı Havalandırma borusu olmalı Tahliye vanası ve numune alma musluğu bulunmalı

43 Depo içinde demir aksamın paslı olmaması gerekmektedir
Mümkünse depo içi fayansla kaplı olmalı Otomatik klorlama cihazı konulmalı Depo temizliği ve klorlamasından sorumlu bir kişinin mutlaka olması gereklidir.

44 klor

45 Su deposunun temizlenmesi ve klorlanması Köy Tüzel Kişiliğinin
sorumluluğundadır

46 SU YAŞAMDIR SAHİP ÇIKALIM!
TEŞEKKÜRLER


"KÖY İÇME SUYU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları