Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞCİYƏR XƏRÇƏNGİ Ə. ƏLİYEV ad. AzDHTİ Onkologiya kafedrası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞCİYƏR XƏRÇƏNGİ Ə. ƏLİYEV ad. AzDHTİ Onkologiya kafedrası."— Sunum transkripti:

1 AĞCİYƏR XƏRÇƏNGİ Ə. ƏLİYEV ad. AzDHTİ Onkologiya kafedrası

2 Klinik Prezantasyon ve Tanı
Şikayet ve Simptomlar Tanıda Genel Yaklaşımlar Ayrıcı Tanı Primer Tümör Tanısı Hücre Tipi Doğrulama Erken Tarama ve Tanı

3 AĞCİYƏR KANSERİ TANISI NECƏ KONMAKTADIR ?
Anemnez ve Fizik Muayene Görüntüleme testleri Balgam sitolojisi Bronkoskopi İğne biyopsisi Mediastinoskopi Kemik iliği biyopsisi Kan testleri

4 Simptomlar İyileşmeyen öksürük
Derin nefes almakla ortaya çıkan göğüs ağrısı Ses kısıklığı Yeni başlayan nefes hırıltısı Kilo kaybı, iştah azalması Kanlı yada paslı balgam Nefes darlığı Kitle (kanserin deri yada lenf düğümlerine yayılması nedeniyle oluşan boyun veya supraklavikuler elle hissedilen kitle ) Nedeni ortaya konamayan ateş Bronşit veya zatürre gibi tekrarlayan enfeksiyonlar (akciğerin iltihabi hastalıkları)

5 Simptomlar En sık semptom toraks içi tümörün lokal etkisine bağlı öksürük Semtomsuz hasta oranı %2-15 Metastaza bağlı semptomlar %30

6

7 Uzak organlara yayıldığında
Sümük ağrısı Nörolojik belirtiler Sarılık

8

9 Görüntüleme testleri 1. Akciğer Grafisi
2. Bilgisayarlı Toraks Tomografisi 3. Manyetik Rezonans görüntüleme 4. Pozitron Emisyon Tomografi (PET) 5. Kemik sintigrafisi

10

11 Akciğer Grafisi

12 Bilgisayarlı tomografi, vücudun çevresinde dönerek x-ışınları ile çeşitli açılardan
resimler alabilen bir makinedir. İşlemi takiben alınan resimler bir bilgisayar aracılığı ile birleştirilir ve ayrıntılı kesitsel görüntüler elde edilir.

13 Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Tümörün boyutları, şekli ve bulunduğu yer Büyümüş olan lenf düğümleri Aynı zamanda karaciğer, böbrek üstü bezleri, beyin ve akciğer kanserinin yayılabileceği diğer iç organlardaki kitlelerde taranabilir Erken evre akciğer kanserlerinin tanısında x-ışını ile çekilen rutin göğüs grafilerine kıyasla çok daha duyarlıdır.

14 Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI)
Güçlü manyetik ve radyo dalgaları ile birlikte bir bilgisayar kullanılarak ayrıntılı kesitsel görüntüler elde edilir. Bilgisayarlı tomografinin aksine, manyetik rezonans incelemesinde x-ışınları kullanılmaz. Bu nedenle radyasyon tehlikesi yoktur. Güçlü manyetik alan nedeni ile çekim esnasında hastanın üzerinde metal eşya olmamasına dikkat edilmelidir.

15 MRI Multiplaner görüntü elde eder Kitlenin naturu hakkında bilgi verir
Medullaspinalis, diafragma invazyonu Superior sulkus tm

16 Pozitron Emisyon Tomografi (PET)
Kanserli dokularda toplanan, şeker molekülüne bağlanmış düşük doz radyoaktif bir madde kullanılır. Kanser tanısından ziyade, saptanan kanserin evrelendirmesinde kullanılmaktadır.

17 PET Soliter pulmoner nodullerin saptanması
Benign-malign lezyon ayırımı Metastatik lezyonların saptanması Malignite derecesinin saptanması Tedaviye cevabın değerlendirilmesi Fibrozisle kalıntı tümörün ayrımın Radyonekrozla nüksün ayrımında kullanılmaktadır Duyarlılığı %93-98 (soliter pulmonr nodul) Duyarlılığı % 82 (akciğer kanseri evrelemesi)

18

19

20

21 Sümük sintigrafisi Damar yoluyla verilen bir radyoaktif madde kullanılır. Bu madde kemiklerde kanserin yayılmış olduğu anormal bölgelerde toplanır. Ancak kanser dışında diğer bazı hastalıklarda da (kırık, kireçlenme bölgeleri vs...) bu yöntem ile anormal sonuçlar elde edilebilir. Kemik taramaları özellikle küçük hücreli akciğer kanserlerinde rutin olarak yapılır. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde, diğer tetkikler ile kemik yayılımı olduğuna dair şüpheli bir durum olduğu takdirde kemik taramaları yapılır.

22

23 Balgam sitolojisi Mikroskop altında balgam örneği incelenerek balgamda kanser hücrelerinin var olup olmadığı araştırılır. Duyarlı bir yöntem değildir.

24 Balgam Sitolojisi

25 Bronkoskopi

26 Bronkoskopi Kanseri tanısının konması için en sık kullanılan yöntemdir. Rahatsız edici bir işlem olması nedeni ile işlem öncesinde hastaya sakinleştirici ilaçlar verilir. Bu yöntemle merkezi yerleşimli tümörler çıplak gözle görülebilir. Akciğerlerden biyopsi (parça) yada sıvı örneği alınıp mikroskop altında incelenmesi de mümkündür.

27

28 61 yaşında erkek Karinadan kaynaklanan trakea tm

29 İğne Biyopsisi Bronkoskopi ile tanısı konamayan, bronkoskopinin ulaşamayacağı bölgelerde yerleşmiş akciğer kanserlerinin tanısında kullanılmaktadır. Fluoroskopi adı verilen ve x-ışınları ile bir ekranda görüntü elde eden bir yöntemin yardımı ile veya bilgisayarlı tomografi kullanılarak akciğerdeki kitleye bir iğne ile girilir. Kitleye girildikten sonra kitleden parça alınarak mikroskop altında kanser hücrelerinin varlığı araştırılır. Sık olarak kullanılan daha duyarlı bir yöntemdir.

30 Kemik İliği Biyopsisi Daha çok küçük hücreli akciğer kanserinin evrelendirilmesinde kullanılmaktadır. Bir iğne yardımı ile kemik iliğinden yaklaşık 2 mm genişliğinde ve 2 cm uzunluğunda silindirik parça alınır. Parça genellikle kalça kemiğinin arkasından alınır ve mikroskop altında kanser hücresi içerip içermediği araştırılır.

31 Kan Testleri Akciğer kanserinin karaciğere yada kemiklere yayılıp yayılmadığını veya bazı paraneoplastik sendromların varlığının göstergesi olabilecek bulguları ortaya koyabilmek amacıyla kan testleri yapılabilir.

32

33 AKCİĞER KANSERİ ERKEN YAKALANABİLİR Mİ ?
Akciğer kanserlerinde erken tanı çoğu zaman tesadüfen, başka bir hastalık nedeniyle yapılan incelemeler sırasında konulmaktadır. Kalp hastalığı, pnömoni veya bir diğer akciğer hastalığı nedeniyle yapılan akciğer grafisi, akciğer tomografisi, bronkoskopi, balgamın sitolojik incelemesi sırasında teşhis koyulabilir. Hastaların sadece % 15 kadarına erken dönemde tanı konabilmektedir.

34 AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ
Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde, cerrahi en uygun tedavi seçeneğidir. Tümörün yerleşimi veya yaygınlığı nedeniyle cerrahi şansını kaybetmiş akciğer kanseri hastaları başlıca üç yöntem ile tedavi edilir; Radyoterapi, Kemoterapi, Terapötik (Girişimsel) Bronkoskopi

35

36 Evreleme

37

38 Cerrahi Tedavi Lobektomi Bilobektomi Pnömonektomi Sleeve Lobektomi
Tüm akciğer kanserleri içinde tümörün yerleşimi,lenfatik tutulum, uzak metastaz ve hastaların ameliyata uygunluk seçimi nedeniyle ; Cerrahi tedavi sadece %14 hastaya uygulanabilmektedir. Lobektomi Bilobektomi Pnömonektomi Sleeve Lobektomi Segmentektomi Wedge rezeksiyon

39

40

41

42

43

44

45

46 trakea Endotrakeal tüp Sol ana br karina Üst lob br İntermedier br

47

48 T4N0M0 Evre III B

49

50

51

52

53

54

55 üst lob 6. kot Ana bronş AORT

56 alt lop sup seg AORT

57 IV İnop EVRE SURVİ % ( 5 Yıl) IA IB 85 – 67 78 – 43 IIA 55 – 24 II B
T3 Karinaya yakın Diafragma, med, perikard 53 – 29 IIIA MK (Tek N2) Torakotomi (Tek N2) Multipl veya bulky N2 10 - 0 30 – 15 İnop. Rayoterapi % 5 IIIB N3 (inop) T4 3 - 0 8 - 6 IV İnop

58

59

60


"AĞCİYƏR XƏRÇƏNGİ Ə. ƏLİYEV ad. AzDHTİ Onkologiya kafedrası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları