Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WHO Regional Office for Europe Vaccine-preventable diseases and Immunization programme Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Aşılama Programı ve Yeni Aşıların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WHO Regional Office for Europe Vaccine-preventable diseases and Immunization programme Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Aşılama Programı ve Yeni Aşıların."— Sunum transkripti:

1 WHO Regional Office for Europe Vaccine-preventable diseases and Immunization programme Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Aşılama Programı ve Yeni Aşıların Programa Dahil Edilmesi Dr Niyazi ÇAKMAK Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar ve Bağışıklama Birimi XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Denizli, 26 Ekim 2007

2 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Lancet Child Survival series: Temel bulgular Bütün ülke ve bölgelerde çocuk ölümlerinin çoğu bir kaç nedene bağlı

3 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Aşılamanın çocuk ölümlerine etkisi Önlenebilir ölümler; eğer aşılama oranları %90’a çıkarılabilir ve yeni aşılar yaygın kullanılabilir ise 2015’den önce önlenemez ölümler = %60-70 düzeyinde azalma Mevcut performans ile önlenebilir ölümler

4 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme DSÖ Bölgelerine göre aşılanmayan (DTP3) çocuk sayısı, 2000-2005 33.6 32.4 32.5 31.0 29.4 28.2 Kaynak: WHO/UNICEF aşılama oran tahminleri 1980-2005, Ağustos 2006 Hindistan Nijerya Çin Endonezya Pakistan Etopya Kongo (DR)

5 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Günün ve geleceğin aşıları Bitirilmemiş gündem 2011 sonrası Fırsatlar

6 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH, US$/kişi başına Kaynak: DSÖ Avrupa Bölgesi “Herkes icin sağlık” verileri, Kasım 2005 DSÖ Avrupa Bölgesinde farklılıklar Kişi başına 600 ABD$’ndan Daha az Kişi başına 20,000 ABD$’ndan daha fazla Batı ile Doğu arasındaki kişi başına GSMH farkı 30 kattan daha fazla Bölgede en az 5 değişik ülke grubu mevcut

7 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme DPT3 oranı 1995 2006 Yüksek aşı oranına ulaşma ve sürdürmede sağlanan gelişme DSÖ Avrupa Bölgesi

8 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Mevcut durum (2006-2007) Aşılama oranları yüksek, ancak hala salgınlar görülmekte; Her yıl 500 000’i aşkın çocuk DTP’ye karşı korunamamakta; Bütün ülkelerde yüksek riskli ve erişilmesi güç gruplar mevcut; Bölgede hala her yıl 32,000 çocuk aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölmekte

9 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Difteri-tetanoz-boğmaca aşısı (DTP3) oranı, Avrupa Bölgesi, 2005* Kaynak; WHO/UNICEF Ortak Bildirim Formu * Alt bölge düzeyinde veri olan yerler gösterilmiştir

10 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Hastalık Kontrol Programları

11 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Avrupa Bölgesinde poliomyelitin yok edilmesinin belgelenmesi, 21 Haziran 2002

12 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Yerel tip 1 & 2 vahşi virüs yayılımını durduramamış ülkeler Dünyada endemik poliovirus dolaşımı

13 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Polio Eradikasyon Programı Riskli Bölgeler Tehditler artan importasyon riski azalan AFP sürveyansı zayıflayan politik ve finansal taahhüt Vahşi poliovirüs importasyonunu takiben oluşabilecek transmisyon riski DSÖ Avrupa Bölgesi, 2007

14 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Akut Flask Paralizi sürveyansı DSÖ Avrupa Bölgesi

15 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme DSÖ Avrupa Bölgesi polio laboratuar ağı 4 küresel ve 3 Bölgesel Referans laboratuar tarafından denetlenen - 37 ülkede 48 laboratuardan oluşan bir ağ - Tüm 53 Üye Ülkeyi kapsayan

16 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Poliodan arınmış Bölge statüsünü koruma stratejileri Özellikle yüksek riskli gruplarda yüksek aşılama oranını devam ettirmek Vahşi poliovirüs için duyarlı sürveyansı sürdürmek Bölge polio laboratuar ağının güçlü yapısını ve kalitesini devam ettirmek Ulusal Bağışıklama Programlarının kapasitesini güçlendirmek Her düzeyde güçlü politik taahhütü yeniden kazanmak ve sürdürmek

17 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Küresel kızamık mortalite eğrisi (tahmini), 1980-2005

18 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Kızamık ve kızamıkçık eliminasyonu 2010 yılına kadar: Kızamık ve kızamıkçık eliminasyonu; Konjenital kızamıkçık enfeksiyonunu önlemek (100 000 canlı doğum başına 1 vakadan az) DSÖ Avrupa Bölge Komitesi, 55. Oturumu, 2005: Kızamık ve kızamıkçık eliminasyonu ve konjenital kızamıkçığın önlenmesi hedefi doğrultusunda bağışıklama sistemlerinin güçlendirilmesi

19 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Bildirilen kızamık vakaları DSÖ Avrupa Bölgesi, 1990-2006 # Cases %90’ı 6 ülkeden %93’ü 7 ülkeden %82’si 1 ülkeden Kaynak: WHO/UNICEF Ortak Bildirim Formu

20 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Hedef: 2010 yılına kadar kızamık ve kızamıkçık eliminasyonu Kızamık insidansı Ulusal kampanyalar Türkiye 2003-5M Tacikistan 2004M Kıbrıs 2004MMR İtalya 2004-5MMR Belarus 2005R Kazakistan 2005MR Fransa 2005MMR Azerbaycan 2006MR Ermenistan 2007MR Özbekistan 2007MR Türkmenistan 2007MR Ukrayna 2008MR Gürcistan 2008MR Her düzeyde politik kararlılık Savunuculuk ve kaynak geliştirme Sürveyans sistemleri ve laboratuar ağı

21 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme DSÖ Avrupa Bölgesi Kızamık ve Kızamıkçık Laboratuar Ağı 1 Küresel uzmanlaşmış 4 Bölgesel referans 47 ulusal 20 ülke-içi laboratuar

22 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Yeni ve az kullanılan aşılar

23 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Yeni aşılar ve Hepatit B örneği: Hepatit B aşılama oranı (3 doz), DSÖ Avrupa Bölgesi 2000- 2005

24 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Hepatit B aşılama politikaları, DSÖ Avrupa Bölgesi, 2007 53 ülkeden 45’i rutin çocuk aşılaması uygulamaktadır 45 ülke ortalaması %86 (HepB 3, 2006) 53 ülke ortalaması %74 (HepB 3, 2006)

25 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Yeni aşıları programa dahil etmede politika geliştirme ve karar vermeye yardımcı araçlar Yeni aşıları programa dahil etme rehberi; Ulusal Bağışıklama Programına Aşı Ekleme: Karar ve Uygulama, 2005 DSÖ Avrupa Bölgesinde yeni aşıları programa dahil etme eylem planı

26 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Ülke düzeyinde karar verme süreci Poli tika ile ilgili konular Program ile ilgili konular X aşısı Halk sağlığı önceliği Hastalık yükü Diğer müdahaleler (diğer aşılar dahil) Etkililik, kalite ve güvenlik Ekonomik ve finansal konular Programın gücü Aşı sunumu Tedarik durumu Aşıyı programa dahil et Programa dahil etmeyi ertele

27 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Yeni aşıların programa dahil edilmesi Bölgesel Eylem Planı Amaç –Bölgesel stratejileri belirlemek –Karar verme sürecine ve ülkelerde aşıların programa dahil edilmesine yardımcı olmak –Aşıların programa dahil edilmesinde öncelikleri ve zamanlamayı belirlemek –Aşıların programa dahil edilmesini ve etkilerini izlemeyi desteklemek Hedef kitle –Ulusal aşılama programı yöneticeleri, karar vericiler ve uzmanlar –Ulusal ve uluslararası ortaklar ve donörler –Diğer ilgili kuruluşlar ve kişiler

28 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Stratejiler (1) Ülkeler:  Karar verirken tüm ilgili tarafları kapsayan etkin süreçler oluşturmak ve kanıta dayalı karar vermek  Programa yeni dahil edilen aşılarda yüksek aşılama oranına ulaşmak  Aşı sonrası istenmeyen etkileri (ASİE), hastalık insidansına etkileri ve program performansının izlemek  Programın ve finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve sahiplik  Yeni aşı ile ilgili savunuculuk ve iletişim araçlarını geliştirmek  Personeli hazırlamak için eğitim programlarına yatırım yapmak

29 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Stratejiler (2) WHO/EURO –Ülkelere mevcut kanıt ve araçları sunmak –Ülkelerin karar verme, planlama, uygulama ve izleme süreçlerini geliştirebilmelerini sağlayacak desteği sunmak –Ülkelere gereksinim duydukları teknik destek ve uzmanlığı sunmak –Ortak desteğini harekete geçirmek için savunuculuk yapmak ve iletişimde bulunmak ve uluslararası ortaklığı cesaretlendirmek

30 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Hib’e bağlı pnömoni insidansı (aşılama sonrası), 2006 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.  WHO 2006. All rights reserved Low Low-Medium Medium Medium-High High Geçici veri Kesin verilerin 2007 sonuna doğru sunulması beklenmekte

31 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme 2002 2007 Hib içeren aşı uygulayan ülkeler DSÖ Avrupa Bölgesi, 2002 - 2007 2008: Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan 2009: Ermenistan

32 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Meningokok aşısı uygulayan ülkeler DSÖ Avrupa Bölgesi, 2006 Rutin aşılama: Andora, Belçika, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Luxemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İngiltere, İsviçre, Güney Kıbrıs (özel sektör) Risk grupları: Güney Kıbrıs (kamu sektörü)

33 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Pnömokok aşısı uygulayan ülkeler DSÖ Avrupa Bölgesi, 2006 Rutin aşılama: Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, Yunanistan, Luxemburg, Hollanda, Norveç, İsviçre, İngiltere, İtalya (bazı bölgeleri), Güney Kıbrıs (özel sektör) Risk grupları: Estonya, Slovenya, Güney Kıbrıs (kamu sektörü)

34 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme 0.0-0.10.6-0.91.0-1.92.0-3.40.2-0.5 Rotavirüs ishallerine bağlı tahmini ölümler (5 yaş altı, 1.000 çocuk için)

35 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Rotavirüs aşılarının ruhsat durumu ve DSÖ Avrupa Bölgesinde uygulama GSK Rotarix® lisansı ile: 31 ülkede Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Çek Cum., Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Latvia, Litvanya, Luxemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Ispanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere Merck RotaTeq™ lisansı ile: 26 ülkede Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs, Çek Cum., Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Latviya, Litvenya, Luxemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere Rotavirüs aşısı uygulayan ülkeler (Mart 2007 itibarıyla): Avusturya, Belçika, Luxemburg – aşılama takvimlerine dahil ettiler Slovakya, İsyanya – Danışma Kurulunca tavsiye edildi Polonya – karar Danışma Kurulunun incelemesinde

36 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Mevsimsel influenza aşısı DSÖ Avrupa Bölgesi DSÖ İnfluenza Araştırması, 2006 Sadece 5 ülke aşı oranı bildirmekte Hedeflenen yaş grupları:  3 ülke; 6-23 aylık çocuklar  1 ülke; 2-5 yaş arası çocuklar  16 ülke; 50 yaş üstü bireyler 7 ülke mevsimsel influenza aşı uygulamasının kapsamını genişleteceğini bildirmiştir

37 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme DSÖ Bölgelerinde servikal kanser vaka sayısı ve insidans tahminleri, 2002 Globocan 2002 < 87.3 < 16.2 < 32.6 < 26.2 < 9.3 / 100,000

38 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme HPV aşısının ruhsat durumu ve DSÖ Avrupa Bölgesinde uygulama Merck Gardasil™ lisansı ile: 34 ülkede Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çek Cum., Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Latviya, Litvanya, Luxemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere HPV aşısı uygulayan ülkeler (9 ülke): Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Luxemburg, Norveç, İsviçre, İngiltere

39 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme HPV aşılamasında Bölgesel strateji önerisi l Tarama programı ile etkileşim içinde: l Her iki müdalenin birbirini tamamlayıcılığı önemli Tarama temel bileşen olarak kalmalı Aşı, kapsamlı servikal kanser kontrol programının bir bileşeni Aşı yakın bir gelecekte maliyet-etkin olabilecek HPV aşılamasında bulgulya dayalı karar verme Hastalık yükü Diğer öncelikler Ülkede servikal kanseri önlemede kullanılan mevcut yöntemler Aşının etkililik / güvenliği Maliyet etkinlik modelleme değerlendirmeleri Aşının maliyeti (düşmesi bekleniyor)

40 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Geleceğe bakış ve öncelikler Bölgesel taahhütleri yerine getirmede öncelikler  Kızamık ve kızamıkçık eliminasyon hedefi aracılığı ile ulusal bağışıklama programlarını güçlendirmek  Yüksek riskli topluluklara ulaşmak  Yeni aşıları programa dahil etmek (Hib, Rota, Pneumo…)  Sürveyans ve izleme sistemlerini geliştirmek  Sağlık sistemleri bağlamında entegrasyon  Diğer bulaşıcı hastalık sürveyansı ile entegrasyon (influenza, ARI, ishalli hastalıklar vs)  Laboratuar ağlarının entegrasyonu (polio, MR, influenza, meninjit, pnömoni, ishalli hastalıklar)  Mevsimsel influenza, kuş gribi ve pandemi hazırlığı  Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005)

41 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Kalan zorluklar Kanıtın uygunsuz kullanımı ve siyasi öncelikli karar verme süreçleri Hedef ülkelerdeki kapasite sorunu –Epidemioloji kapasitesinin ve sürveyans sistemlerinin güçlendirilmesi gereksinimi –Güvenilir laboratuar desteğini oluşturma gereksinimi Uzun dönem finansal sürdürülebilirliği sağlayabilmek için daha fazla kaynak geliştirme gereksinimi

42 WHO Regional Office for Europe Vaccine preventable diseases and Immunization programme Teşekkürler


"WHO Regional Office for Europe Vaccine-preventable diseases and Immunization programme Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Aşılama Programı ve Yeni Aşıların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları