Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPİNAL CERRAHİDE NÖROAKSİYEL ANESTEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPİNAL CERRAHİDE NÖROAKSİYEL ANESTEZİ"— Sunum transkripti:

1 SPİNAL CERRAHİDE NÖROAKSİYEL ANESTEZİ
Prof Dr Dilek Yörükoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi

2 Spinal Cerrahi Endikasyonları
Nörolojik Disfonksiyon Yapısal İnstabilite Patolojik Lezyon Deformite Ağrı

3 Spinal Cerrahi Girişimleri
Açık konvansiyonel yöntem Mikrodiskektomi Endoskopik laparaskopik torakoskopik retroperitoneal İnsizyon

4 Spinal Cerrahi 1934 Mixter ve Barr Laminektomi Dekompresyon

5 Anestezi Nasıl Olmalı ? Hızlı başlangıç ve reverse
Hemodinamik stabilite Kan transfüzyonu gereksinimi az Analjezik gereksinimi az Bulantı-kusma az

6 Anestezi Yöntemi Belirleyici Faktörler
Cerrahinin yeri ve tipi Cerrahinin süresi Cerrah ve anestezistin deneyimi Hastanın fizik ve mental durumu

7 Nöroaksiyel Anestezi Spinal Anestezi Epidural Anestezi Kaudal Anestezi

8 Spinal Cerrahi- Neden Genel Anestezi???
Hasta tercihi Operasyon süresi Havayolu Blok düzeyinin yükselmesi,apne Derin sedasyon Ani istemsiz hareket Yönteme alışkın olmama Nörolojik değerlendirme (geç)

9 Spinal Anestezi – Üstünlükleri I
Hastanın kendine pozisyon verebilmesi Kan kaybı daha az operasyon süresi kısa Hemodinami daha stabil (perioperatif) Erken postoperatif dönemde------ Ağrı daha az Bulantı kusma daha az

10 Spinal Anestezi – Üstünlükleri II
Üriner retansiyon insidansı aynı / daha az Spinal başağrısı aynı / daha az Tromboembolik komplikasyonlar az Hasta memnuniyeti yüksek Hastanede kalış süresi kısa Maliyet düşük

11 KAN KAYBI Spinal Anestezi Sempatik blok Spontan solunum
Anesth Analg 1996;83: J Neurosurg Spine 2005;2:17-22

12 Bulantı - Kusma Genel Anestezi N2O Gastrik boşalma (yavaş)
Narkotik analjezik kullanımı (fazla) Spinal Anestezi Propofol sedasyonu Gastrik boşalma (hızlı) Narkotik analjezik kullanımı (az)

13 Spinal Baş Ağrısı Spinal Anestezi % 1.5 Genel anestezi % 3
Epidural kan yaması Jellish et al. Anesth Analg 1996;83: Tetzlaff et al. J Clin Anesth 1998;10: McLain RF et al. J Neurosurg Spine 2005;2:17-22

14 Üriner Retansiyon Spinal ve genel anestezide insidans benzer
Jellish 1996 Tetzlaff 1998 Spinal anestezi % 8 Genel anestezi % 23.6 McLain 2005

15 Epidural Anestezi Etkin ve güvenli Majör komplikasyon yok
Dekompresyonun yeterliliğinin belirlenmesi cerrah-hasta diyalogu Ek doz uygulanabilirliği Erken nörolojik değerlendirme Smrcka et al.Acta Neurochir 2001 Gal et al. Br J Anaesth 1999 Demirel et al.J Neurosurg Anesth 2003

16 Spinal Anestetikler Hiperbarik bupivakain (%0.5, %0.75)
J Anaesth 1986;58: Br J Anaesth 1984;56: Anesth Analg 1996;83:

17 Spinal anestetikler % 0.5 izobarik bupivakain hipotansiyon daha az
daha iyi anestezi koşulları Tetzlaff et al. Regional Anaesth 1995;20:

18 Kombine Yöntemler Spinal hiperbarik bupivakain Epidural klonidin
Yara yeri infiltrasyonu (%0.5 bupivakain) Jellish et al.Anesth Analg 2005

19 Genel Anestezi Propofol TİVA 100 hasta hemodinami daha stabil
kan kaybı bulantı kusma daha az cerrah çok memnun Surg Neurology 2009;1:60-65

20 Klinik Deneyimimiz......... Prospektif randomize 282 hasta (18-80 yaş)
(SA-162 hasta, GA-120 hasta) Genel anestezi tiopental,izofluran Spinal anestezi hiperbarik bupivakain (12-15 mg) midazolam ile sedasyon

21 Klinik deneyimimiz........ Çalışma dışı hastalar SA kontrendikasyonu
2 düzeyden fazla DH Revizyon cerrahisi Obesite Ciddi sistemik / kalp hastalığı

22 Klinik deneyimimiz...... Laminektomi düzeyi 1 / 2
(L2-3,L3-4,L4-5,L5-S1) T8-T10

23 Ön Sonuçlar Spinal anestezi grubunda * hastanede kalış süresi kısa
* cerrah,anestezist ve hasta memnuniyeti yüksek * analjezik gereksinimi * cerrahi süre daha kısa * bulantı kusma daha az

24 Ön Sonuçlar Kan kaybı iki grupta benzer Başağrısı İdrar retansiyonu
SA grubunda fazla (% 6.8) Hipotansiyon ve bradikardi Hipertansiyon (perioperatif) GA grubunda fazla (% 10) Yöntem başarısız SA den GA ye geçiş

25 SONUÇ Doğru hasta Doğru cerrah Doğru Alternatif SPİNAL ANESTEZİ


"SPİNAL CERRAHİDE NÖROAKSİYEL ANESTEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları