Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPİNAL CERRAHİDE NÖROAKSİYEL ANESTEZİ Prof Dr Dilek Yörükoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPİNAL CERRAHİDE NÖROAKSİYEL ANESTEZİ Prof Dr Dilek Yörükoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 SPİNAL CERRAHİDE NÖROAKSİYEL ANESTEZİ Prof Dr Dilek Yörükoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi

2 Spinal Cerrahi Endikasyonları Nörolojik Disfonksiyon Yapısal İnstabilite Patolojik Lezyon Deformite Ağrı

3 Spinal Cerrahi Girişimleri Açık konvansiyonel yöntem Mikrodiskektomi Endoskopik laparaskopik torakoskopik retroperitoneal İnsizyon

4 Spinal Cerrahi 1934 Mixter ve Barr Laminektomi Dekompresyon

5 Anestezi Nasıl Olmalı ? Hızlı başlangıç ve reverse Hemodinamik stabilite Kan transfüzyonu gereksinimi az Analjezik gereksinimi az Bulantı-kusma az

6 Anestezi Yöntemi Belirleyici Faktörler Cerrahinin yeri ve tipi Cerrahinin süresi Cerrah ve anestezistin deneyimi Hastanın fizik ve mental durumu

7 Nöroaksiyel Anestezi Spinal Anestezi Epidural Anestezi Kaudal Anestezi

8 Spinal Cerrahi- Neden Genel Anestezi??? Hasta tercihi Operasyon süresi Havayolu Blok düzeyinin yükselmesi,apne Derin sedasyon Ani istemsiz hareket Yönteme alışkın olmama Nörolojik değerlendirme (geç)

9 Spinal Anestezi – Üstünlükleri I Hastanın kendine pozisyon verebilmesi Kan kaybı daha az operasyon süresi kısa Hemodinami daha stabil (perioperatif) Erken postoperatif dönemde------ Ağrı daha az Bulantı kusma daha az

10 Spinal Anestezi – Üstünlükleri II Üriner retansiyon insidansı aynı / daha az Spinal başağrısı aynı / daha az Tromboembolik komplikasyonlar az Hasta memnuniyeti yüksek Hastanede kalış süresi kısa Maliyet düşük

11 KAN KAYBI Spinal Anestezi Sempatik blok Spontan solunum Anesth Analg 1996;83:559-564 J Neurosurg Spine 2005;2:17-22

12 Bulantı - Kusma Genel Anestezi N 2 O Gastrik boşalma (yavaş) Narkotik analjezik kullanımı (fazla) Spinal Anestezi Propofol sedasyonu Gastrik boşalma (hızlı) Narkotik analjezik kullanımı (az)

13 Spinal Baş Ağrısı Spinal Anestezi % 1.5 Genel anestezi % 3 Epidural kan yaması Jellish et al. Anesth Analg 1996;83:559-564 Tetzlaff et al. J Clin Anesth 1998;10:666-669 McLain RF et al. J Neurosurg Spine 2005;2:17-22

14 Üriner Retansiyon Spinal ve genel anestezide insidans benzer Jellish 1996 Tetzlaff 1998 Spinal anestezi % 8 Genel anestezi % 23.6 McLain 2005

15 Epidural Anestezi Etkin ve güvenli Majör komplikasyon yok Dekompresyonun yeterliliğinin belirlenmesi cerrah-hasta diyalogu Ek doz uygulanabilirliği Erken nörolojik değerlendirme Smrcka et al.Acta Neurochir 2001 Gal et al. Br J Anaesth 1999 Demirel et al.J Neurosurg Anesth 2003

16 Spinal Anestetikler Hiperbarik bupivakain (%0.5, %0.75) J Anaesth 1986;58:292-296 Br J Anaesth 1984;56:279-284 Anesth Analg 1996;83:559-564

17 Spinal anestetikler % 0.5 izobarik bupivakain hipotansiyon daha az daha iyi anestezi koşulları Tetzlaff et al. Regional Anaesth 1995;20:533-537

18 Kombine Yöntemler Spinal hiperbarik bupivakain Epidural klonidin Yara yeri infiltrasyonu (%0.5 bupivakain) Jellish et al.Anesth Analg 2005

19 Genel Anestezi Propofol TİVA 100 hasta hemodinami daha stabil kan kaybı bulantı kusma daha az cerrah çok memnun Surg Neurology 2009;1:60-65

20 Klinik Deneyimimiz......... Prospektif randomize 282 hasta (18-80 yaş) (SA-162 hasta, GA-120 hasta) Genel anestezi tiopental,izofluran Spinal anestezi hiperbarik bupivakain (12-15 mg) midazolam ile sedasyon

21 Klinik deneyimimiz........ Çalışma dışı hastalar SA kontrendikasyonu 2 düzeyden fazla DH Revizyon cerrahisi Obesite Ciddi sistemik / kalp hastalığı

22 Klinik deneyimimiz...... Laminektomi düzeyi 1 / 2 (L 2-3,L 3-4,L 4-5,L 5 -S 1 ) T 8 -T 10

23 Ön Sonuçlar Spinal anestezi grubunda * hastanede kalış süresi kısa * cerrah,anestezist ve hasta memnuniyeti yüksek * analjezik gereksinimi * cerrahi süre daha kısa * bulantı kusma daha az

24 Ön Sonuçlar Kan kaybı iki grupta benzer Başağrısı iki grupta benzer İdrar retansiyonu SA grubunda fazla (% 6.8) Hipotansiyon ve bradikardi iki grupta benzer Hipertansiyon (perioperatif) GA grubunda fazla (% 10) Yöntem başarısız SA den GA ye geçiş

25 SONUÇ Doğru hasta Doğru cerrah Doğru Alternatif SPİNAL ANESTEZİ


"SPİNAL CERRAHİDE NÖROAKSİYEL ANESTEZİ Prof Dr Dilek Yörükoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları