Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

2 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı İsmail el Cürcani ( ) (Kitab-ı Harzemşah) Tarihçe  KKKA ilk kez 12. yy.da Tacikistan’da tanımlanmış “Kara böceklerle taşınan kara hastalık”  yıllarında Kırım’da Sovyet askerleri arasında ateş ve kanamayla seyreden salgına Kırım Hemorajik Ateşi adı verilmiş  1956 yılında Zaire’de benzer tablodaki enfeksiyon etkenine Kongo Virüsü adı verilmiş  1969 yılında her iki etkenin aynı virüs olduğu belirlenerek Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi olarak hastalık yeniden adlandırılmış

3 Dünya’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi “KKKA” Hastalığı

4 Türkiye’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi “KKKA” Hastalığı  2002 yılının ilkbahar ve yaz aylarında, Tokat ve çevresinde özellikle kırsal kesimde yaşayanlarda ateş ve kanama ile seyreden salgın şeklinde dikkati çekti Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda Ağustos 2003’te hastalığın KKKA Hastalığı olduğu belirlenmiştir. Hastalık her yıl Mart-Kasım ayları arasında görülmekte olup Temmuz-Ağustos aylarında pik yapmaktadır.

5 Bulaş Yolları Enfekte kenenin insana tutunması Kenenin ezilmesi Viremik dönemdeki enfekte hayvanın kan ve dokuları ile temas KKKA Hastalığı tanısı almış hastanın kan ve vücut sıvıları

6 Riskli temastan sonra 14 gün içinde; (Kene çıkarılmasından sonra 1-10 gün, riskli temastan sonra ise 3-14 gün) ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kırıklık, halsizlik, belirgin iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı ishal gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların şüpheli/olası vaka tanımına göre KKKA Hastalığı ön tanısıyla hastaneye yatışı yapılmaktadır.

7 KKKA Hastalığının laboratuar bulguları nelerdir? trombositopeni lökopeni anemi transaminazlarda yükselme hiperbilirübinemi aPTZ uzaması alkalen fosfatazda yükselme

8 KKKA Hastalığının kesin tanısı nasıl konur? IgM PCR Hastalığın spesifik tanısı; Ülkemizde tanıda Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Viroloji laboratuvarında ELISA ile IgM ve IgG antikorlarının aranması ve PCR ile RNA aranması yöntemleri kullanılmaktadır.

9 KKKA Hastalığının tedavisi nasıldır? 1- Etkene yönelik tedavi: Ribavirinin in-vitro olarak KKKA virüsüne etkili olduğunun gösterilmesi üzerine KKKA hastalığının tedavisinde de kullanılmıştır. Ribavirinin etkinliği ile ilgili kontrollü çalışma yoktur. Ülkemizde yapılan çok merkezli bir çalışmada oral ribavirin kullanan hastalarla kullanmayan hastalar karşılaştırıldığında oral ribavirinin mortalite üzerine etkisinin olmadığı görülmüştür.

10 KKKA Hastalığının tedavisi nasıldır? 2- Destek tedavisi: Bu gün için tedavinin esasını destek tedavisi oluşturmaktadır. Trombositopeni tedavisinde trombosit replasmanı, aPTZ uzamasına yönelik olarak taze donmuş plazma replasmanı, anemiye yönelik tam kan veya eritrosit süspansiyonu verilmesi, böbrek yetmezliği gelişirse hemodiyaliz, elektrolit dengesinin korunması, gerektiğinde mekanik ventilasyon gibi destek tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca hastaların ağrılarına ve ateşinin düşürülmesi varsa ajitasyona yönelik semptomatik tedavi gerekebilir.

11 KKKA Hastalığında ölüm oranı nasıldır? KKKA hastalığının ölüm oranı yaklaşık %5-10 civarındadır.

12 KKKA Hastalığına karşı aşı varmıdır? KKKA hastalığına karşı aşı çalışmaları sürdürülmektedir.

13 Ortalama yıllık insidans: 3.37 / kişi

14

15 15 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Vakalarının (pozitif) ve Ölümlerinin Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye

16 ANKARA

17 Ankara’da Durum Ankara İlinde bulunan hastanelerde 2003 yılından itibaren KKKA Hastalığı ön tanısıyla yatış yapılmakta olup, vakaların her yıl arttığı gözlemlenmektedir yılından itibaren sürveyans yapılmaktadır. İl içi vakalar toplamın %37.4’ünü oluşturmaktadır. Ankara İlinde hastaneye yatırılan olası vakaların %62,6’sı İl dışından sevk edilen hastalar olup, 2008 yılında İl içi vakalar toplamın %37.4’ünü oluşturmaktadır.

18 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Vakalarının ve Ölümlerinin Yıllara Göre Dağılımı, Ankara

19 Ankara’da Tedavi Gören Vakaların Hastanelere Göre Dağılımı DeğişkenlerYıllar Hastaneler n%n%n% Numune EAH12455,118555,221933,8 Ankara EAH208,96619,713320,6 Dışkapı EAH ,4 Atatürk EAH83,6113,36610,2 Sami Ulus ÇH EAH ,4355,4 Dışkapı Çocuk EAH62,772,1284,3 AÜ Tıp Fak. İbn-i Sina H52, ,2 GÜ Tıp Fak. H125,392,7172,6 Keçiören EAH0 020,6172,6 AÜ Tıp Fak. Cebeci H10,410,371,1 Fatih Ü Tıp Fak. H0 030,96 Hacettepe Ü Tıp Fak. H31,310,350,8 Onkoloji EAH ,8 Etlik İht. EAH ,3 T.Yüksek İhtisas EAH ,2 ZTB EAH ,2 Etlik ZH EAH10, Diğer ,640,8 Toplam

20 Ankara’da Tedavi Gören Vakaların Hastanelere Göre Dağılımı HASTANEOLASI VAKASONUCU GELEN SONUCU GELMEYEN POZİTİFNEGATİFEX Numune EAH Dışkapı EAH Sami Ulus Ç ocuk EAH Atat ü rk EAH Ankara EAH Dışkapı EAH Ç ocuk Ke ç i ö ren EAH Etlik İhtisas EAH 22 2 AÜ Tıp Fak. H. (İbn-i Sina) AÜ Tıp Fak. H.(Cebeci) HÜ Tıp Fak. H GÜ Tıp Fak. H GATA 2111 Onkoloji EAH T.Y.İhtisas EAH ZTB Kadın Hast. EAH 11 1 Fatih Tıp Fak. H Polatlı DH Ö zel Akay H TOPLAM

21 HASTANE OLASI VAKA SONUCU GELEN SONUCU GELMEYEN POZİTİFNEGATİFEX ANKARA Ç ORUM KASTAMONU YOZGAT Ç ANKIRI KARAB Ü K BOLU TOKAT BARTIN KIRIKKALE KIRŞEHİR 33 3 ESKİŞEHİR DİĞER TOPLAM Ankara’da Tedavi Gören Vakaların İllere Göre Dağılımı- 2008

22 Ankara İli Kesin KKKA Vakalarının Kene Tutunduğu İlçelere Göre Dağılımı İL Ç ELER Kesin Vaka Sayısı Ölüm Kızılcahamam18 1 Ç ubuk6 1 Nallıhan2 1 Ç amlıdere2 Kalecik2 Şerefliko ç hisar3 Akyurt1 Toplam34 3

23 İlimizde Enfeksiyon Hastalıkları Klinikleri 2008 yılı içerisinde Ankara İline İl içi ve İl dışı tespit edilip tedavi amaçlı gelen vakalara hizmet veren 13 hastanenin enfeksiyon servisi yatak sayısı 237 ve KKKA hastalığı için ayrılan yatak sayısı 97’dir.

24 KKKA hastalığına yaklaşımda; Çalışmaların Sağlık Bakanlığının konu ile ilgili genelgeleri doğrultusunda yürütülmesi Sağlık personeline ve halka yönelik eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması Afiş, broşür ve kene kovucu/öldürücü %0.5 Permetrin spreylerin düzenli olarak halka ulaşmasının sağlanması Filyasyon çalışmalarına ve gerekli bilgilendirmelere özen gösterilmesi Hasta nakil ve yatış işlemlerinin ivedilikle sağlanması önem arz etmektedir.

25 Yapılan Çalışmalar Eğitici Eğitimi (5 gün) 43 sağlık personeli Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlere Yönelik Konferans

26 Yapılan Çalışmalar Hane Ziyaretleri İLÇE ADI ZİYARET EDİLEN YERLEŞİM YERİ SAYISI TOPLAM HANE SAYISI YERLEŞİM YERİ NÜFUSU AKYURT ÇUBUK ÇAMLIDERE ELMADAĞ K.HAMAM NALLIHAN KALECİK Ş.KOÇHİSAR TOPLAM

27

28 SAĞLIKLI GÜNLER DİLEĞİYLE


"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları