Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bispektral İndeks Monitörizasyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bispektral İndeks Monitörizasyonu"— Sunum transkripti:

1 Bispektral İndeks Monitörizasyonu
DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd. Doç. Dr. Ferim Günenç BİS monitörü değişken frekans ve genlikte olan EEG sinyalleri temel alınarak dijital teknoloji ve elektrik donanımındaki gelişmelerle oluşturulan monitörlerdir

2 SUNUM ŞEMASI Anestezi Altında Farkındalık
BİS Ekipmanı ve Çalışma Prensibi BİS Kullanım Avantajları Uyumsuz BİS Değerlerinin Nedenleri BİS monitörü değişken frekans ve genlikte olan EEG sinyalleri temel alınarak dijital teknoloji ve elektrik donanımındaki gelişmelerle oluşturulan monitörlerdir

3 Anestezi altında farkındalık, anestezi derinliğinin yetersizliği sonucu ortaya çıkan bir durumdur
Görülme sıklığı→ % Farkındalık açısından yüksek risk grubunda olan hastalarda → %1-2 Post travmatik stres hastalığı (%70) N Engl J Med 2011;365: Anesth Analg 2010;110:823-8

4 Anestezi derinliğinin objektif monitörizasyonunu sağlamak amacıyla
EEG Monitörüne göre; Daha küçük, daha ucuz Güvenilir Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılabilecek monitörler geliştirilmiştir

5 BIS Monitörü,1985 yılından beri Aspect Tıbbi sistemleri tarafından geliştirilen kompleks, özel bir EEG parametresidir 1996 yılında FDA tarafından anestezinin sedatif-hipnotik komponentinin monitörize edildiği bir cihaz olarak kabul edilmiştir

6 BIS Sensörü Monitör Arabirim Kablosu Hasta Arabirim Kablosu (PIC) BISx

7 Bispektral İndeks Sensörleri
BILATERAL To obtain BIS information, a sensor is placed on the patient’s forehead to collect EEG information which is processed into a BIS value, trend and additional parameters. Aspect offers a family of sensors to meet your patients’ needs -- for a variety of applications and sizes -- across the continuum of care. The family includes the: Quatro Sensor that’s intended for adult use Pediatric Sensor to accommodate use on smaller heads Semi-Reusable Sensor intended to meet the demands of those constrained buy cost and aware of environmental issues. On the next slide, I’ll outline sensor application . . . BACKGROUND NOTES ONLY FOR ASPECT REP INFORMATION RE: THE SENSOR: Is an electrode strip that is designed to pick up the typically very small, or low amplitude, EEG signal It can be place on either side of the patient’s forehead Is designed with adhesive to give good contact with patient skin Has self prepping electrodes, eliminating extensive skin preparation. Each of the electrodes contains a pre-filled conductive gel to allow for conduction of the EEG signal Has a 4th electrode placed over the eye which improves artifact/EMG resistance (usually secondary to patient muscle movement) for a more accurate and precise measure of hypnotic effect Reads the frontal montage – single channel EEG Is Single-use, to be changed every 24 hours. Is Latex-free The SRS is alos single use for the electrodes, but one cable comes with 100 electrodes = SRS Kit.

8 Sensör Yerleşimi #1: Fz #2 : F3 - Frontal kasın EMG aktivitesi ve topraklama #4: F7 #3: F9, FT9 Numara çevrelerine basılarak sensörlerin iyice yapışması sağlanmalı The sensor is designed to be quickly and easily placed on the forehead. Before placing the sensor, wipe the skin with alcohol and dry. 2. As you can see, the sensor is placed on the forehead at an angle (think of it as if you were saluting) so that: Circle #1 is about 2 inches above the bridge of the nose and the line points directly down the nose, and Circle #4 is directly above the eyebrow 3. Then, Circle #3 is placed on the temple. 4. It’s important to press around the edges of each circle to insure good adhesion and prevent the pre-filled gel from leaking out during the next step. 5. The last step is to press each circle for 5 seconds to insure good contact between the skin and the sensor electrode. BIS systems routinely test sensor impedance to ensure acceptable sensor performance during clinical monitoring. Numaraların bulunduğu dairelere 5 er saniye basılmalı

9 BİS teknolojisi temelinde birbirini tamamlayan üç ana unsur vardır
Bispektral analiz BİS işlem yolu BİS indeksi

10 BİS analiz ile öncelikle EEG sinyallerinin ortalama genliği ve varyansı hesaplanarak ‘güç spektral analiz’ ile her bir frekansın gücü tespit edilir EEG örnekleri artefaktlardan arındırılır Zaman, frekans ve bispektral eksen parametreleri kullanılarak Bispektral indeks değeri hesaplanır

11 Bu değer her 10, 15 ve 30 saniyede bir kaydedilen EEG kayıtlarından elde edilen verilerle oluşturulur BİS indeksindeki dalgalanmalar önlenmekte ve devamlılık sağlanmaktadır Anestezi derinliğinde ani oluşan değişiklikler 5-10 saniye sonra ortaya çıkmaktadır

12 Anestezik ilaçlar, EEG üzerindeki değişiklikleri serebral kan akımını etkileyerek gösterirler
Anestezi derinliği arttıkça EEG dalgalarının genliği yükselirken, frekansı azalır EEG dalgasının frekans bandı beta → delta bandına kayar

13 Anesteziklere EEG yanıtı
Burst süp. Zaman eksenli sinyal aktivitesi, aşırı derin anestezi serebral metabolik hızı azaltarak b.süp artırır ve bunun serebral iskemide koruyucu olduğu belirtilmektedir. Miller’s Anesthesia, ed. Ronald D. Miller (Philadelphia: Elsevier Inc., 2005), p

14 NC

15 BIS Örnek Uygulama: GA As mentioned earlier, the BIS system displays a graphical trend that represents ongoing calculations of the BIS Index during a case. It’s an easy, clinically relevant and useful EEG interpretation that enables brain status monitoring. This case shows a 1 hour general anesthetic with endotracheal intubation. The BIS is not just a number, but a unique clinically validated parameter that allows clinicians to trend the changes in a patient’s hypnotic state during a case. As you can see here, during induction, maintenance and emergence it highlights the important transitions in consciousness and provides valuable patient management data. I’ll show you some case studies in the next few slides that illustrate how BIS monitoring aided in evaluating a patient’s status and provided a continuous indication of the hypnotic state. But first, as you know, there are considerations for use that you recognize and consider when using any monitoring technology, and next I’ll address considerations for the use of BIS technology.

16 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
BİS Klavuzluğunda uygulanan anestezi sırasında hedeflenen hipnoz seviyesine ulaşmak için ilaç titrasyonu yapılır Serebral ve kardiyovasküler depresyona sebep olabilecek aşırı derin anestezi seviyeleri önlenir Anestezinin yüzeyelleşmesiyle oluşabilecek farkındalık olasılığı azaltılır

17 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
Daha az ilaç tüketimi Daha hızlı uyanma ve derlenme süresi Operasyon sonrası bulantı-kusma insidansında↓ Hastanede kalış süresinde↓ Hasta memnuniyetinde ↑ Current Opinion in Anesthesiology 2011, 24:177–181

18 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
Myles ve ark, intraoperatif uyanıklılık riski yüksek 2463 hastada, çok merkezli, randomize olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında BİS kontrolünde (40-60), inhalasyon ve intravenöz ajanlarla gerçekleştirilen anestezinin kontrol grubuna göre uyanıklılık riskini %82 oranında azalttığı bildirilmiştir The Lancet 2004; 363:

19 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
Dünya genelinde maliyetin kişi başına $ farkındalık sonrası gelişebilecek post travmatik stres hastalığının terapi seanslarının ise yaklaşık 2200 $ olduğu Yüksek riskli hastalarda BİS monitörizasyonunun avantaj sağladığı vurgulanmıştır The Lancet 2004; 363:

20 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
Ekman ve ark BİS klavuzluğunda (40-60) genel anestezi uygulanan 4945 olgu ile Serebral monitorizasyon yapılmayan 7826 kontrol grubu karşılaştırılmış BİS uygulanan grupta anestezi altında farkındalık oranının % 77 daha düşük olduğu tespit edilmiştir

21 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
BİS grubunda farkındalık gelişen her iki hastada 4-10 dk BİS’in 60 ın üzerinde seyrettiği saptanmış BİS monitörizasyonunun farkındalık önleme açısından önemi vurgulanmıştır Acta Anaeshesiol Scand. 2004;48(1):20-6

22 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
13 merkezde ve 5228 genel anestezi uygulanan cerrahi hastasında yapılan prospektif randomize çalışmada, intraoperatif farkındalık insidensinin BİS (40-60) eşliğinde TİVA uygulanan hasta grubunda rutin TİVA uygulaması yapılan hasta grubuna göre % 78 oranında daha az olduğu belirtilmiştir Bu çalışmada farkındalık tespit edilen 19 hastanın altısında BİS değerlerinin dk süreyle 60’ın üzerinde izlendiği önemle vurgulanmıştır Chin Med J 2011;124(22):

23 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
Avidan ve ark 6041 genel anestezi uygulanacak farkındalık riski yüksek hasta grubunda yaptıkları prospektif, randomize, çok merkezli çalışmalarında; BİS (40-60) ve ETAC (MAC= ) klavuzluğunda inhalasyon anestezisi uygulanacak olgular karşılaştırılmış Farkındalık oranları Kullanılan sedatif, opioid, kas gevşetici ilaç dozları Hastane ve yoğun bakımda kalış süreleri her iki grupta benzer bulunmuştur N Engl J Med 2011;365:

24 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
TIVA uygulaması sırasında BİS monitörizasyonu ile avantaj sağlanabileceği anestezik ajan konsantrasyonu monitörize edilemediği klinik gözlem dışında kullanılabilecek objektif bir yöntem olmadığı için İnhalasyon anestezisinde; ETAC monitörizasyonunun objektif, güvenilir bir yöntem olduğu BİS uygulamasının üstünlüğünün olmadığı belirtilmiştir N Engl J Med 2011;365:

25 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
31 çalışmayı içeren meta-analizde BİS-klavuzlu anestezinin Propofol ihtiyacını ortalama 1.44 mg/kg/h Volatil anestezik ihtiyacını ort 0.14 MAC Ekstübasyon zamanını 2.87 dk Derlenme ünitesinde kalış süresini ort dk azalttığı vurgulanmıştır Cochrane Database Syst Rev 2007; CD003843

26 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
Onbir çalışmayı ve 1380 günü birlik cerrahi hastasını içeren meta-analizde BİS Monitörizasyon klavuzluğunda (40-60) uygulanan anestezi ile İlaç tüketiminin %19 ↓ Bulantı/kusma insidansının %32 / %38 ↓ Derlenme ünitesinde kalış süresini 4 dk ↓ Anesthesiology. 2004;101:311-5

27 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
BİS İndeks değerleri - Mortalite arasındaki ilişki ilk olarak Lennmarken ve ark tarafından rapor edilmiştir BİS Monitörü kullanılan 5057 hastada düşük hipnotik değerlerde (< 45) izlenen her saatin bir yıllık mortaliteyi % 20 artırdığı belirtilmiştir Anesthesiology 2003;99:303

28 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
Monk ve ark Non-kardiyak cerrahi uygulanan 1064 yüksek riskli hasta grubunda, BİS değeri 45 in altında izlenenlerde, bir yıllık mortalite oranının daha yüksek olduğu Bu değerin altında seyreden her saat için mortalitenin % 24.4 arttığı belirtilmiş BİS değerini optimize etmenin önemi vurgulanmıştır Anesth Analg 2005; 100:4-10

29 BİS Monitörizasyonu Kullanım Avantajları
Yoğun bakım hastalarının sedasyon uygulamasında Sedatif ilaçların uygun titrasyonu mortaliteyi, YB da kalış süresini ve maliyeti azaltır BİS Monitörü, yüzeyel ve derin sedasyonu, subjektif yöntemler olan sedasyon skorlamalarına göre daha hassas değerlendiren objektif bir yöntemdir Minerva anestesiol.2006;72:329-36 J Anesth ;24(3):394-8

30 Uyumsuz BİS Değerlerinin nedenleri
BİS algoritması ilk versiyonundan itibaren gelişim göstermekte ancak hatalı değişkenler görülmeye devam etmektedir Hasta takibinde uyumsuz BİS değerlerinin farkedilmesi ve hatalı ilaç uygulamasının önlenmesi gerekmektedir

31 Monitörle ilişkili durumlar
Ortamdaki gürültü seviyesi, elektrikli cihazlarla etkileşimler, elektromyografik aktivite → ↑ BİS Elektrot empedansının yükselmesi → ↑ BİS (yanlış yerleşim, yerinden çıkması) Rev Bras Anestesiol.2009;59:1:99-109 Atriyal pacemaker, termal blanketler, koterler

32 Monitörle ilişkili durumlar
Stabil propofol/remifentanil anestezisi ve rokuronium bloğu sırasında, Sugammadex (n=24)(4mg/kg)(5.dk)→ n=11 ↑ BİS 50.1→ 61.7 Neostigmine (n=24)(50µg/kg)(15.dk)→ n=13 ↑ BİS 51.9→ 63.9 ** Elektromyografik aktivite → ↑ BİS ** Nöromuskuler blokerler → ↓ BİS BrJ Anaesth 2012;6:1-5

33 Anestezik ve diğer ilaçların etkisi
Azot Protoksit Zayıf kortikal etkiye sahip → BİS algoritmasınca tespit edilemez %70 konsantrasyon uygulamasında → verbal uyarıya yanıt alınamadığı halde BİS değişmez Rev Bras Anestesiol.2009;59:1:99-109

34 İnhalasyon Anestezikleri
Halotan uygulaması sırasında BİS değeri, eşit etki dozlarındaki sevofluran ve isoflurana göre belirgin olarak yüksek değerlerde seyretmektedir BİS Algoritmasıyla halotanın hipnotik etkisinin tespit edilemediğinin göstergesidir Rev Bras Anestesiol 2009;59:1:99-109

35 Opioidler Etkilerini subkortikal yapılarda gösterirler EEG de tespit edilemez Propofol uygulamasına ilave edilen opioidlerin BİS değerini etkilemediği Ağrılı uyaranlarla oluşabilecek BİS değer artışını baskılayabildiği gösterilmiştir Klinik gözlem önem kazanmaktadır

36 Ketamin Preemptif amaçla, sevofluran veya propofol-fentanil anestezisi eşliğinde 0.5 mg/kg ketamin uygulaması → EEG aktivitesini , BİS↑ Sedasyon düzeyini artırmak için yüksek ilaç dozu uygulamasına sebep olabileceği vurgulanmıştır Br J.Anaesth 2005; 94: 336–40

37 Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar
β adrenerjik (İsoprotorenol) → BİS ↑ β antagonistler (Esmolol) → BİS↓ Deksmedetomidin ve diğer α2 agonistler→ BİS↓

38 Anormal EEG paterniyle oluşan BİS değişiklikleri
Beyin fonksiyonlarındaki patofizyoloji sebebiyle Klinik durum - BİS değerleri uyumsuz olabilir Genetik olan ve %5-10 oranında görülen düşük voltajlı EEG varyantında → BİS↓ Alzheimer, serebral palsi gibi nörolojik bozukluklarda → BİS↓

39 BİS Değerini Değiştirebilen Klinik Durumlar
Kardiyak debi ve beyin perfüzyonunun azalmasına sebep olan durumlarda, Hipovolemi, Hipotansiyon Global veya fokal iskemide (karotis cer), Hipotermi Hipoglisemi Hipoksemi, Hiperkarbi BİS ↓

40 SONUÇ Uyanıklık ve farkındalık insidansında azalma (genel hasta populasyonu p<0.05) Uyanıklık ve farkındalık insidansında azalma (yüksek risk grubu hasta p=0.02) Safe-2 Çalışması B-Aware Trial 77% 82% 14 Hasta 2 Hasta 11 Hasta n=7,826 n=4,595 n=1,238 2 Hasta n=1,227 Let’s explore how the research on the topic of anesthesia awareness has unfolded, and specifically the role of BIS monitoring in helping to reduce the incidence of intraoperative awareness. Anesthesia awareness with recall occurs when a patient becomes conscious during their general anesthetic and remembers this wakeup experience after their anesthesia and surgery. In other studies, Myles, Sandin and Sebel have all confirmed that awareness with recall is a universal problem regardless of geographic location or differences in anesthetic technique. In the US alone, well over 20,000 patients will experience anesthesia awareness each year. Many of these patients may go on to suffer long-term and significant health problems, such as Post-Traumatic Stress Disorder. This experience can be traumatic for patients and their care providers. In a significant commitment to better understand the potential role of BIS technology on the incidence of awareness, extensive clinical trials were initiated in 2 studies published in 2004 : in the general population in 2 Swedish hospitals by Ekman (SAFE-2) in high risk patients in more than 20 hospitals in Australia, New Zealand, Hong Kong, Thailand and the UK by Myles (B-Aware). BIS is the only consciousness monitoring technology proven in rigorous prospective clinical studies to help clinicians reduce the incidence of awareness with recall by approximately 80%. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2004; 48 (1): 20-6. The Lancet 2004; 363:

41 SONUÇ Azalmış PONV (Post-Op Nausea and Vomitting) İlaç Tasarrufu
(Nelskya, 2001; Luginbühl, 2003) Control BIS Titrated İlaç Tasarrufu (Gan, 1997; Bannister, 2001; Wong 2002; White 2004; Liu ,2004) Isoflurane Propofol Sevoflurane Desflurane Hızlı Uyanma (Gan, 1997) Standard Practice BIS-Titrated Kısa PACU Süresi (White, 2004) Standard Practice BIS-Titrated Additional high quality scientific evidence has documented the impact of BIS-guided anesthesia care in helping anesthesia providers to increase the level of patient safety and comfort. Drug Savings: Prospective, randomized studies have consistently shown reductions in the use of hypnotic anesthetics The net cost of utilizing BIS technology is $5.55 per patient when the cost savings gained from decreased drug use and increased efficiency are considered. Faster Wake-Ups: BIS monitored patients wake up faster, are extubated sooner, and are more oriented on arrival to the PACU PONV: Multiple factors may cause postoperative nausea and vomiting (PONV). This remains a significant challenge in managing anesthesia and a major dissatisfier for patients . BIS-titrated patients undergoing GA with volatile anesthetics for outpatient surgery reported significantly less PONV during recovery. Shorter PACU Stays: BIS monitored patients have been shown to be eligible for PACU discharge 32% sooner. BIS monitoring has also demonstrated benefits in areas beyond the perioperative environment, so now let’s look at the demonstrated benefits in the critical care and procedural sedation areas.

42 SONUÇ Prospektif randomize çalışmalarla avantajları kanıtlanmış BİS Monitörizasyonunun, genel anestezi uygulamalarında, özellikle farkındalık riski yüksek olan hastalarda kullanılma çabası artırılmalıdır Ancak tüm monitörizasyonlarda olduğu gibi hatalı sonuçlar göz önünde bulundurularak klinik izlem ön planda tutulmalıdır

43


"Bispektral İndeks Monitörizasyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları