Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

2 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN
AR-GE Birimi EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN Hazırlanmıştır.

3 Serap YAMAN ve Funda KILIÇER’e
Eğitim programlarının hazırlanmasında, düşünce ve araştırmalarıyla da destek ve emek veren; Sayın; Selma ERTURAN, Serap YAMAN ve Funda KILIÇER’e TEŞEKKÜR EDERİM.

4 HAZIRLAYAN VE SUNAN ÇETİN ERTURAN

5 KONULAR Toplam Kalite Yönetimi Lider ve Liderlik
Eğitim Yönetimi Liderliği İnsan Kaynakları Kurum Kültürü Etik Bireysel Dönüşüm Ekip Çalışması Öğrenen Organizasyon Dönüşüm Süreç Yönetimi Planlama Çatışma Yönetimi Stres Yönetimi Kriz Yönetimi Stratejik Planlama Zaman Yönetimi Sınıf Yönetimi Beden Dili Motivasyon İletişim EFQM Mükemmellik Modeli Kriterlerine Göre Ödül Yönergesi Uygulaması

6 KALİTE ANLAYIŞININ GELİŞİMİ
13.yy.-19.yy. TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ TECRÜBENİN MAHARETİ YÖNETİCİNİN KONTROLÜ DENETİME DAYALI KALİTE İSTATİSTİKİ SÜREÇ KONTROLÜ KALİTE GÜVENCE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TKY / SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KÜLTÜRÜ

7 KATILIMCILIK VE PAYLAŞIMCILIK;
Türk Boylarında katılımcı yönetim anlayışı ile , Osmanlı Devleti’nde, Lonca ve Ahilik sistemi ile mesleki alanda , yeniçeri ocaklarında askeri alanda, Tasavvufta ,Enderun Mektepleri ile Eğitim ve liderlik alanında , Cumhuriyet yıllarına doğru , imece sistemi ile oluşan sinerji ile her alanda , TKY anlayışının kökleri Türk Kültürü’ndedir. (Orhun Yazıtları-Kutadgubilig-Fütüvvetname-Seyehatname-Nutuk)

8 AHİLİK

9 AHİLİK AHİLİK 13. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE BAŞLAYAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİDİR.

10 AHİLİK SOSYAL, EKONOMİK , SİYASAL, ASKERİ, KÜLTÜREL,
BİR YÖNETİM DÜZENİDİR.

11 AHİLİK HALKIN SANAT VE MESLEK ALANINDA YETİŞMELERİNİ SAĞLAYAN,
ONLARI AHLAKÎ YÖNDEN YETİŞTİREN, ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEYEN BİR ÖRGÜTLENMEDİR.

12 İYİ AHLÂKIN, DOĞRULUĞUN, KARDEŞLİĞİN, YARDIMSEVERLİĞİN, KISACASI BÜTÜN GÜZEL MEZİYETLERİN BİRLEŞTİĞİ BİR SOSYO-EKONOMİK DÜZENDİR.

13 AHLÂK VE MESLEKİ ETİK, EĞİTİM-BİLİM, TEŞKİLATLANMA, KALİTE-STANDART, ÜRETİCİ-TÜKETİCİ İLİŞKİSİ, REHBERLİK VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİ , İFADE EDER.

14 SIFIR HATA İLKESİYLE HAREKET EDEN BİR YÖNETİM SİSTEMİDİR.

15 FÜTÜVVETNAME AHİLİK FELSEFESİNİN SİSTEMATİZE EDİLDİĞİ İLKE VE DEĞERLERİN YAZILIMIDIR.

16 FÜTÜVVETNAME’ den: HİZMET İHTİYAÇ ALANLARININ BELİRLENMESİ,
İHTİYACA YÖNELİK YÖRE VE YURT GENELİNDE İNSAN KAYNAKLARININ TEMİNİ, ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ,

17 SEKTÖRLERİN VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI,
ÖLÇME VE STANDARDİZE ETME, SÜREÇ VE SONUÇ İZLEME EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI, PATENT İŞLEMLERİ, AKREDİTASYON,

18 KALİTE GELİŞİMİ VE PLANLAYICISI KONUMUNDAKİ KALİTE KURULLARININ OLUŞUMU VE YÖNETİMİ,
USTA-ÇIRAK VE YÖNETİCİ YETİŞTİRME EĞİTİMLERİNİN PLANLANMASI, GELİŞTİRME VE TAZELEME EĞİTİMLERİNİN YAPILMASI. Araştıran-Sibel AKBIYIK

19 KÜÇÜK ADIMLARLA SÜREKLİ BİR GELİŞMEYİ HEDEFLER.
KAİZEN FELSEFESİ KAİ: DEĞİŞİM ZEN: DAHA İYİ SONUÇLAR İYİLEŞTİRİLMEK İSTENİYORSA O SONUCU SAĞLAYAN SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRMEK GEREKİR. KÜÇÜK ADIMLARLA SÜREKLİ BİR GELİŞMEYİ HEDEFLER.

20 KAİZEN Japonlar: Noksanlık duygusu, tatmin olmama
Batı: Kendine aşırı güven BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE KARŞILIĞI VAR MI? “İki günü denk olan zarardadır” “Damlaya damlaya göl olur” “Bin adıma da bir adımla başlanır” “Dağ ne kadar yüce de olsa, yol üstünden aşar” “Boynuz kulağı geçer”

21 DEMİNG’İN 14 İLKESİ

22 Ürün ve hizmetlerde iyileştirme amacını sürekli kılın.
Yeni bir yönetim felsefesini ortaya koyun. Kalitenin sağlanması için denetimlere güvenmeyin. İşinizdeki başarıyı sadece sayısal olarak değerlendirme alışkanlığından vazgeçin. Sürekli iyileştirmeyi tüm süreçlerinize yayın ve devamlılığı sağlayın. Eğitimi kurumsallaştırın. Liderlik mekanizması oluşturun. Korku engelini yok edin.

23 9. Çeşitli birimler ve yönetim arasındaki engelleri yok edin.
10.Çalışanları boşuna zorlamayın, onlara sloganlar ve nümerik hedefler vermekten vazgeçin. 11.Hedef sıfır hatadır. Hataların % 95’i yönetimden kaynaklanır, bunu kabullenin. 12.İşyerinde önce kalite felsefesini egemen kılarak, kişileri buna göre değerlendirin. 13.Değişimi gerçekleştirecek somut işleri şekillendirin. 14.Kişiyi geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarını destekleyin.

24 YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI İNSAN İÇİN İYİ OLAN HERŞEY
ORGANİZASYON İÇİN DE İYİDİR

25 ATATÜRK İLKELERİ VE TKY
1- Cumhuriyetçilik: Tarihi gelişimde karakterimize uygun rejim olduğu içindir. 2- Milliyetçilik: Emperyalizme karşı milli değerlere tek vücut olarak sahip çıkmaktır. 3- Halkçılık: Kurumların sınıf farklılığına göre değil, tüm halkın huzur ve refahı için olmalıdır. 4- Devletçilik: Kurum gelişimini sağlayarak güçlü ve sosyal devlet olabilmesidir. 5- Laiklik: Evrensel değerler ve evrensel hukuka uygunluktur. 6- İnkılapçılık: Aklın ve bilimin ışığında sürekli dönüşüm ve değişimdir.

26 K. ATATÜRK BÜYÜK İŞLER, MÜHİM TEŞEBBÜSLER ANCAK BİRLİKTE ÇALIŞMAKLA
MÜMKÜN OLABİLİR. K. ATATÜRK

27 TKY’nin engelleri TKY felsefesine çeşitli yöneticilerin direnç göstermesi, Eğitimsiz insan gücünün çokluğu, Vizyon belirlenmesi için lider sorunu, Üst kademelerin savsaklaması, Verilere göre planlamanın olmaması, Çalışanlarda kayıt tutma alışkanlığının az olması, Tasarım ve uygulamaların uyumsuzluğu, Denetim sistemimizin TKY felsefesine uygun olmayışı, Cehaletin kalitesizlikten nemalanması.

28 Her kurum için müşteri memnuniyeti, mutlu çalışma ortamı ve kaliteye duyarlı bir kültür ihtiyacı, gittikçe kurumsallaşarak zorunlu bir T.K.Y. yönelimi ve tarzı oluşturmaktadır.

29 Bu yöneliş tarzındaki esas olan MÜKEMMELLİK MODELİ’ni (EFQM) gözden kaçırmayanlar çabuk toparlamakta ve planlı hedefler geliştirmektedirler.

30 TSE: Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır. Ayrıca, kalite tanımları konusunda birçok farklı görüş ileri sürmüşlerdir. (Taguchi 1965, Crosby 1979, Feigenbaum 1983 , Deming 1986, Juran 1988, Kondo 1999, Kavrakoğlu 1990)

31 KALİTE MÜŞTERİ TATMİNİDİR,
KALİTE VERİMLİLİKTİR, KALİTE ETKİLİ OLMAKTIR, KALİTE PLANLI BİR SÜREÇTİR, KALİTE BİR YATIRIMDIR, KALİTE İHTİYACA UYGUNLUKTUR.

32 Kalite denetlenmez, üretilir. Kalite devredilmez, herkesin işidir.
Kalite için bazı ilkeler; Kalite denetlenmez, üretilir. Kalite devredilmez, herkesin işidir. Kalite her yerdedir. Kalite bir bütündür. Kalite hem bireysel, hem ekip çalışmasını gerektirir.

33 Kalite saygı ve nezaket işidir.
Kalite sürekli organizasyonları ister. Kalite tüm süreçlerde ihtiyaçtan oluşan planları gerektirir. Kalite hataların olmadan önlenmesini öngören bir süreç yönetimini esas alır. Kalite de beklenenle algılanan örtüşmelidir.

34 KALİTE BOYUTLARI TASARIM KALİTESİ
Üründe, hizmette bulunması gerekli niteliklerin isabetli olarak seçilmesi. UYGUNLUK KALİTESİ Müşterilerin gözünde ürün/hizmet çıktıktan sonra, önceden belirlenen tasarım özelliklerine uygunluğu.

35 TASARIM (Kağıt Üzerinde) KALİTESİ UYGUNLUK (Uygulama) KALİTESİ
Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Genellik ve Eşitlik Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları Yöneltme Eğitim Hakkı Fırsat ve İmkan Eşitliği Süreklilik Atatürk İlke, İnkılapları ve Atatürk Milliyetçiliği Demokrasi Eğitimi Laiklik Bilimsellik Planlılık Karma Eğitim Okul ve Ailenin İşbirliği Her Yerde Eğitim 1. Mevzuat 2. Altyapı 3. Uygulayıcılar 4. Teknoloji Kullanma 5. Bilgi Üretme 6. İletişim 7. Motivasyon 8. Koordinasyon KAL İTE KALİTENİN İKİ BOYUTU

36 PUKÖ ÇEVRİMİ P U Planla Uygula Önlem al Kontrol et K Ö

37 PUKÖ ÇEVRİMİ P Planla: NE yapmak gerektiğini ve NASIL yapılacağını belirlemek. U Uygula: Planı ve ölçüm araçlarını uygulamak. K Kontrol et: süreçteki çıktıları değerlendirmek ve varsa sapma nedenlerini anlamak. Ö Önlem al: İyileştirmeyi kararlı hale getirmek ve yeni çalışma planları düzenlemek.

38 SIFIR HATA: Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamak ve “işi ilk seferde doğru olarak yapmak” düşüncesine dayanır.

39 PLANLAMA 5N 1K

40 Kaliteli yönetim için yapılan planlamadaki esas
ve geliştirilebilir veriler;

41 Liderlik kalitesi, Süreç kalitesi, Hedeflerin kalitesi,
    İnsan kalitesi,   Liderlik kalitesi,   Süreç kalitesi,   Hedeflerin kalitesi,   Sistem kalitesi,   Yönetim kalitesi,   Donanım kalitesi,   İletişim kalitesi,   Hizmet kalitesi,   İşin kalitesi.

42 Esas verilerin başlangıçta ve süreçte
göstergeleri kurumun da aynasıdır. KALİTE GÖSTERGELERİ; §       Profesyonellik, §     Süreklilik, §     Tamlık, §     Anlaşılabilirlik, §     Doğruluk ve Güvenebilirlik, §     Zamanlılık , §     Esneklik, §     Görünüm.

43 VİZYON (VISION) ORGANİZASYONUN ULAŞMAK İSTEDİĞİ EN UÇ NOKTA VE DURUMU,
İLERLENECEK YÖNÜ GÖSTERİR. BUGÜN GELECEK

44 Düş Hareket İnanç Vizyon (Ülkü) Heyecan Tutku

45 İLERLENECEK YÖNÜ GÖSTERİR
vizyon UZUN VADEDE ULAŞILMAK İSTENEN YER VE DURUMU, İLERLENECEK YÖNÜ GÖSTERİR Vizyon, Bilimsel Bir Hayaldir

46 BİR KURUM VEYA KURULUŞUN BİR KURUM VE KURULUŞTAN
Misyon BİR KURUM VEYA KURULUŞUN VAROLUŞ NEDENİ, BİR KURUM VE KURULUŞTAN BEKLENEN GÖREV.

47 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİREYSEL GELİŞİMLE BAŞLAR.

48 EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmektir.

49 BİREYSEL FARKLILIKLARIN YANINDA 10 ORTAK ÖZELLİK

50 Reddedilme korkusu, Kabul görme ihtiyacı, Saygı, Tatmin, Anlaşılmak, Öneminin önceliği, Hoşlanılmak, Beklenti (fedakarlık), Ben-Ego , Basit davranışlar ortaktır.

51 BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRECEK İLKELER

52 1.Anlaşılmaya değil anlamaya çalışın: Kendi davranışlarımız dünya değildir. Hukuk kazandırmaz. Haklı olarak kaybetmek de mutluluk kazandırmaz. 2.Doğru ifade: Niyetinizle söyledikleriniz arasında fark olmamalıdır. 3.Sağlıklı iletişim:Tepkileri iyi değerlendirmeli, beden dilini kullanmalı ve söylemek istediklerinizi eksiksiz ifade etmelisiniz. 4.Beden zihinsel üretimi etkiler. Beden hareketsizse zihin de hareketsizdir.

53 Davranışlarla sözleriniz uygun olmalıdır.
Ben’i değil davranışları değiştirmelisiniz. 7. Kendinizin en iyi versiyonunu ortaya çıkarın ki, davranışlarınız Ben’e hizmet etsin. 8. Özgür seçimlerinize sahip çıkın. Seçimlerinizi davranışa dönüştürün. 9. Başarı için yeterince yatırım yapın: Samimiyet, enerji ve zaman yatırımı… 10. Hep aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek yerine, çok seçeneklerde insiyatif kullanın. (Nil Gün-NLP eserinden yararlanılmıştır.)

54 DAVRANIŞLARINIZA DİKKAT EDİN,
ALIŞKANLIKLARINIZA DÖNÜŞÜR. ALIŞKANLIKLARINIZA DİKKAT EDİN, KARAKTERİNİZE DÖNÜŞÜR. KARAKTERİNİZE DİKKAT EDİN, KADERİNİZE DÖNÜŞÜR!.. Mahatma GANDHİ

55 KALİTE KÜLTÜRÜ Katılımcılığın ve demokrasinin tüm paydaşlarca benimsendiği nitelikli hizmet seviyesinin sürdürülebilir ve iyileştirilebilir oluşudur.

56 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE İNSANLARI YÖNETMEK DEĞİL, İNSANLARLA YÖNETMEKTİR.

57 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ
OLUŞTURMAK İÇİN; Lider yöneticiye, 2. Paylaşılan bir vizyona, 3. Performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemlerine, 4. Çalışanların sürekli eğitimine, 5. Müşteri odaklı hizmete, 6. Planlamaya ihtiyaç vardır.

58 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TEMEL İLKELERİ
1- LİDERLİK 2- MÜŞTERİ ODAKLILIK 3- HERKESİN KATILIMI ve İLETİŞİM 4- SÜREKLİ İYİLEŞTİRME “KAIZEN” 5- HEDEFLERLE VE VERİLERLE YÖNETİM 6- SÜREÇ YÖNETİMİ 7- ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM 8- SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON

59 EFQM KRİTERLERİ 1. LİDERLİK 2. POLİTİKA VE STRATEJİK PLANLAMA
3. ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ 4. KAYNAKLAR 5. SÜREÇLER 6. MÜŞTERİ TATMİNİ 7. ÇALIŞANLARIN TATMİNİ 8. TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ 9. İŞ SONUÇLARI

60 UFUKTAKİ ÜLKÜYE GÖTÜRECEK ÜMİTTİR.
LİDERLİK Formal bir yapılanmanın yöneticisi, aynı zamanda informal davranışları ve yenilikleri de ortaya koyan UFUKTAKİ ÜLKÜYE GÖTÜRECEK ÜMİTTİR.

61 Kısaca arzın muhatabıdır.
MÜŞTERİ Talep eden, Talep etmesi sağlanmış olan, HUKUK, EĞİTİM, SAĞLIK gibi vatandaşlık haklarına sahip olan, Huzur ve Mutluluk gibi insanlık hakkı olan, Hizmetten ve üründen yararlanandır. Kısaca arzın muhatabıdır.

62 MÜŞTERİ ODAKLILIK Hizmet, yararlananın isteğine, ürünün kullanıcısına göre olmalıdır. Yararlanıcıya-müşteriye sunulan yenilik, farklılık ve seçenekler algılandığı ölçüde makbuldür.

63 HERKESİN KATILIMI VE İLETİŞİM
İNSANI, ÇALIŞANI ÖN PLANA ÇIKARAN, BİRLİKTE DÜŞÜNEN, İLETİŞİME ÖNEM VEREN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIDIR.

64 Bireyin katılımı Tüm paydaşların her ortamda, her konuda her projede, fikir ve düşüncelerini özgür bir şekilde beyan etmeleridir. Bireysel öneriler TKY Felsefesinde takdir görürler; bu nedenle paydaşlar, yaratıcı projeler üreterek iyileştirme sürecine katkıda bulunurlar. Bireysel öneriler katılımcı yönetimi destekler.

65 KATILIM “Eğer insanların beyinlerini işe getirmelerine
fırsat verirseniz, onlar da onu kullanırlar”

66 EN ÖNEMLİ FAKTÖR İNSANDIR!..
HERKESİN KATILIMI Kuruluşun performansında geliştirilmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR İNSANDIR!..

67 Bireysel Gelişim + Katılım = Ekip
HERKESİN KATILIMI Bireysel Gelişim + Katılım = Ekip Ekip + Ekip = Kurum

68 YARATICILIK VE KATILIM YOKSA SİSTEM STATİKTİR.
BÜTÜN ORGANİZASYONLAR BİR SİSTEMDİR SİSTEMİ EGEMEN KILAN ÇALIŞANLARIN YARATICILIĞI VE KATILIMCILIĞIDIR. YARATICILIK VE KATILIM YOKSA SİSTEM STATİKTİR.

69 TKY anlayışında kaliteyi yükseltmek ve maliyeti azaltmak için;
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME TKY anlayışında kaliteyi yükseltmek ve maliyeti azaltmak için; planlı aralıklarla, bazı konularda büyük adımlar atmak yerine HER ALANDA TÜM ÇALIŞANLARIN katıldığı küçük ve sürekli bir iyileştirme ve geliştirme hareketidir.

70 Sürekli İyileştirme STATÜKO Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir Bu işi nasıl
daha mükemmel yapabilirim? STATÜKO Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir

71 Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetlerdir.
HEDEF: Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetlerdir.

72 HEDEFLER VE VERİLERLE YÖNETİM
ÖLÇEMEDİĞİNİZİ DEĞERLENDİREMEZSİNİZ. MEVCUT DURUMUN UYGUN OLUP OLMADĞININ BELİRLENMESİ, İYİLEŞME SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ GELİŞMELERİN İZLENMESİ gibi bir çok faaliyeti gerçekleştirmek için “veri”lere ihtiyaç vardır. Veriler ise ölçüm ile elde edilir.

73 SÜREÇ YÖNETİMİ Kalite, sadece girdi ve onu destekleyen işlevler değildir. Herkes yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmalıdır. TKY, girdinin çıktı haline gelmesine kadar uzanan süreç içindeki her noktada sürekli olarak daha iyiyi aramaktır.

74 ÖNLEMEYE YÖNELİK YAKLAŞIM
SÜREÇTE YAPILAN KONTROL SIRASINDA, HEDEFLERDEN SAPMALAR VE UYGULAMADAKİ AKSAKLIKLAR GİBİ NEDENLERLE OLUŞABİLECEK HATALARI TESPİT VE TEDBİR İŞLEMLERİDİR.

75 SÜREKLİ EĞİTİM VE ÖĞRENEN ORGANİZASYON
Güçlü bir güven ortamı yaratmak, kurum kültürünü ve politikasını doğru kavratmak, çalışanların görüşlerinden en üst düzeyde yararlanabilmek ve YETENEKLERİ GELİŞTİRMEK amacıyla birlikte eğitim ve iyileştirme ortamlarının oluşturulmasıdır. Toplam kalite eğitimle başlar, eğitimle devam eder.

76 İNSAN ÖĞRENMEYİ BIRAKTIĞI GÜN YAŞLANIR
HENRY FORD

77 ürün ve hizmetler yaratan
Öğrenen organizasyon; Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Daha geniş bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBU olarak da görülebilir.

78 BAĞLAMANIN AKORDUNU GEVŞEYEN BİR TEL BOZAR.
BİRLİĞİN BAĞLARINI YABANDAN BİR EL BOZAR EKİP OLMAK MEŞVERETİN İHTİYACI HER EKİBİ YALANDAN BİR DİL BOZAR Ç.E.

79 DEĞİŞMEDEN KALİTEYİ GELİŞTİREMEZSİNİZ.
KURUM KÜLTÜRÜ DEĞİŞMEDEN KALİTEYİ GELİŞTİREMEZSİNİZ.

80 Kültür enjekte edilemez,
birlikte oluşturulur; çünkü insanların keskin gözleri vardır. (Ayrıca öğretmenler en az lisans sahibidir. Geleceği görme kültürleri vardır.)

81 BU KÜLTÜR; GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ TÜM TEORİ VE UYGULAMALARIN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE ULAŞTIKLARI PRAGMATİK VE BÜTÜNCÜL BİR GÖRÜŞE DAYANIR.

82 TKY OKULLARDA UYGULANABİLİR Mİ?
EVET ?

83 DÜNYADA HİÇBİR ŞEY ÜZERİNDE
UNUTMA ! DÜNYADA HİÇBİR ŞEY ÜZERİNDE ÇALIŞILMADAN KOLAYLIKLA ELDE EDİLEMEZ.

84 Eğitim sisteminin kalitesi;
İnsan kaynaklarının Fiziksel kaynakların Öğrenci hizmetlerinin Sosyal ve kültürel çevrenin Eğitim teknolojisinin Öğrenci, okul ve sektör işbirliğinin Eğitim yönetiminin Eğitim programının zenginliğidir.

85 İlim ilim bilmektir , İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen,
Ya nice okumaktır! Yunus Emre

86 EĞİTİMDE KALİTE ; Eğitim sisteminin beğenilmesi, kusursuzluğu, insanların yenilikleri izleyebilme bilgi ve becerisine sahip olması, bu davranışları gösteren insanların yetiştirilmesi demektir.

87 EĞİTİMDE DEĞER; Kurum amaçlarına hizmet eden gelenekselleşmiş, paydaşlarca benimsenmiş, gelişen, özgün kültür birikimleri ve eylemleridir.

88 EĞİTİMDE HİZMET; Beklenenle, algılanan arasında farklılığın olmadığı, gelişen ihtiyaç ve isteklere göre planlanan aktivitelerdir.

89 EĞİTİMDE ÜRÜN İhtiyaç ve istek temelli amaçları karşılayan, teknik bir donanımın oluşumu veya insanın yapılandırılması ve sosyal yaşantısını kolaylaştırıcı hizmet sonuçlarıdır.

90 EĞİTİM HİZMETİNİN MÜŞTERİLERİ
İÇ MÜŞTERİLER ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLER OKUL YÖNETİCİLERİ DİĞER ÇALIŞANLAR DIŞ MÜŞTERİLER AİLE TOPLUM ÜLKE

91 Öğrenci : Dün Hizmete aç Fazla beklentisi olmayan
Bulduğu hizmetten memnun olan Fazla eleştirmeyen

92 Öğrenci : Bugün Düşünce ve davranışları hızla değişen
Daha fazla istekte bulunan Daha fazla nazlı olan

93 Öğrenci Beklentileri Nelerdir ?
Özel İlgi Yenilik Konfor Sevgi, saygı Kolaylılık İhtiyaca uygunluk Güvenirlilik

94 ÖĞRETMENİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ:
GÜVEN YARATIR, YARDIM SAĞLAR FAKAT YARGILAMAZ. ÖĞRENCİLERE KENDİLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI VEREREK ONLARA SINIRSIZ KAYNAK SAĞLAR. ÖĞRENME MERKEZLİ EĞİTİM’in politikasını yönetir. BİREYSEL (butik hizmet) ÖĞRENME’nin rehberidir.

95 ÖĞRETMEN KARŞILAŞTIRMASI
- + Tüm dersleri aynıdır Dersi ilginç hale getirir Plânı yetiştirme önceliklidir Öğrenme önceliklidir Kaynak kendisidir Konuların çeşitli kaynaklardan öğrenilmesini sağlar Sınıfa hakim değildir Sınıfta ders işleme ortamı sağlar Basit - tekrar sorudan sıkılır Öğrencileri rahat soru sorar Seviye tespiti yapmaz Seviye tespiti yapar Düşünmeye önem vermez Yaratıcılığı teşvik eder

96 - + Ezberci eğitimi uygular Açık sınav uygular Dersinize bakın der
Eğitici faaliyetleri teşvik eder Kaba söz kullanır Kibarlıkta örnektir Kurslara dahi katılmaz Kendini geliştirir Öğretmenimizden memnun değiliz Öğretmenimizden memnunuz Ürün temelli Süreç ve sonuçlara birlikte odaklanma

97 - + Bireysel farklılıkları görmez Bireysel yetenekleri öne çıkarır
Eğitim, ansiklopedik bilgi kazandırmak için verilir Öğrencilerin davranış ve düşünme gelişimini gözetir. Değerlendirmede dikkatsizdir Başarıları doğru değerlendirir Derslerine düzenli girmez Dersine geç kalmaz Sınıfa araç getirmez Ders aracı kullanır Dersin konusunu öğrenci bilmez Yıllık planı öğrenciyle yapar Arasın, azap çeksin Ödevlerde rehberlik yapar Yarışmaya dayalıdır. Kişisel yapılanmaya dayalıdır.

98 ? NASIL BAŞLAMALI

99 TKY Yolculuğu Basamakları...
7 İYİLEŞTİRME 6 UYGULAMA 5 SÜREKLİ EĞİTİM PLANLAMA 4 TKY EĞİTİMİ 3 VİZYON 2 ÖZ DEĞERLENDİRME 1 MİSYON BELİRLEME

100 TEKLİF YOKSA TENKİT DE YOKTUR.

101 PLANLAMA ÖĞRENCİ İLE VELİ İLE ÇALIŞANLAR İLE SEKTÖR İLE Ders ve konu
Sosyal aktivite Öğretim yöntemi Okuldan beklentileri Bütçe VELİ İLE ÇALIŞANLAR İLE Ders dağıtımı Program yapımı Eğitim SEKTÖR İLE Eleman vasıfları Müfredatlar

102 MÜFREDATLAR Öğrenci ilgisi ve sektörün ihtiyacına göre istihdam alanları belirlenir. Bu alanlara yönelik müfredat, alan ve bölümlerin programları hazırlanır; Milli Eğitim Bakanlığı’na sunularak onay alınır.

103 YILLIK PLANLAR Zümreler öğrenci seviye tespit sınavlarını yaparlar ve sonuçlara göre konuları belirlerler. Zümreler, öğrenciler tarafından kabul edilen konuları dikkate alarak yıllık planlarını hazırlarlar.

104 Bilgiden bilgi üretmeye,
SINAVLAR ÖĞRENCİYİ ; Bilgiden bilgi üretmeye, Yargılamaya, Sorgulamaya, Yönlendiren ezbersiz eğitim anlayışının bir parçası olan “AÇIK SINAV “ uygulaması yapılmalıdır.

105 TKY ÖRGÜT ŞEMASI

106 Sonuç . TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ . UYGULAMADA KARŞILAŞILAN
HER KURUM VE KURULUŞTA UYGULANABİLİR. . UYGULAMADA KARŞILAŞILAN EN ÖNEMLİ DARBOĞAZ, KURUM KÜLTÜRÜNÜN VE HER DÜZEYDE ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCE YAPILARININ DEĞİŞİME KARŞI GÖSTERDİĞİ DİRENÇTİR

107 DÜNYADA GİDEREK ÖNEMİ ARTAN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINA HİÇ KUŞKUSUZ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA İHTİYAÇ DAHA DA ARTACAKTIR. BUNUN İÇİN DE EN BÜYÜK İŞ ; “ EĞİTİM KURUMLARINA” DÜŞMEKTEDİR.

108 MÜKEMMELLİK MODELİ KRİTERLERİ

109 ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ DEĞERLENDİREMEZSENİZ;
YÖNETEMEZSİNİZ VE GELİŞTİREMEZSİNİZ.

110 KALİTE NEDEN ÖLÇÜLMELİDİR?
KALİTE SOYUT BİR KAVRAM OLMAKTAN ÇIKAR. MEVCUT KAYNAKLARIN KULLANIMI GELİŞTİRİLİR. DEĞİŞİKLİKLERİ İZLENİR. SORUN ÖNCELİK SİSTEMİ SAĞLANIR. KALİTE VE KURUM AMAÇLARIYLA UYUM SAĞLANIR. KALİTENİN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANIR. DOĞRU YAPILMASI GEREĞİ VURGULANIR. KALİTENİN GELİŞİMİ PLANLANIR.

111 DÜNYADAKİ KALİTE ÖDÜLLERİ:
Deming Ödülü (Japonya) Malcolm Baldrige Kalite Ödülü (ABD) 1988 Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) Ulusal Kalite Ödülü (TÜSİAD-KalDer) 1993 MEB Kalite Beratı Ödülü (TÜRKİYE)

112 NEDEN EFQM MODELİ SEÇİLDİ?
Kuruluş faaliyetlerini kapsamlı ve sistematik olarak gözden geçirmeyi sağladığı için, İlerleme, ölçme ve kalite gelişiminde konsensüs sağlayan bir araç olduğu için, TKY’ nin bütün seviyelerde uygulanabilmesini ve açık odaklanmayı sağladığı için, “Sınıfının En İyisi” başarısına sağlam bir sabit nokta koyduğu için seçtik.

113 NELER ÖLÇÜLÜR? PAYDAŞ MEMNUNİYETİ TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ
İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ SONUÇLAR, HEDEFLER ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ KALİTE MALİYETLERİ

114 ÖZDEĞERLENDİRME NEDİR?
Bir kurumun bir modele göre kuvvetli ve eksik yönlerinin öğrenilmesidir. Kuruluşun fotoğrafını çekmektir. Etkili ve iyi bir eğitim aracıdır. Zamana bağlı bir süreçtir. İçe dönük bir değerlendirmedir. İlerlemek için bulunduğumuz durumu gösterir. Kendi kendine teşhistir. Ödül-ceza mekanizması değil, daha iyi nasıl yapma fırsatını yakalamadır.

115 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Güçlü, zayıf yönlerin belirlenmesi ve fırsatların, tehditlerin analiz edilmesi S W O T (Güçlü Yönler) Analizi (Zayıf Yönler) (Fırsatlar) (Tehditler)

116 1. LİDERLİK 2. POLİTİKA VE STRATEJİ 3. ÇALIŞANLAR 4. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR 5. SÜREÇLER 6. MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR 7. ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR 8. TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR 9. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

117 BAŞKALARINA ÖRNEK OLACAK UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRMEKTİR.
MÜKEMMELLİK NEDİR? 8 KAVRAMI ESAS ALARAK BİR KURULUŞU YÖNETMEK VE BAŞKALARINA ÖRNEK OLACAK UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRMEKTİR.

118 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI
Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı Sonuçlara Yönlendirme Müşteri Odaklılık Sürekli Öğrenme, İyileştirme ve Yenilikçilik Liderlik ve Amacın Tutarlığı Süreçler ve Verilerle Yönetim İşbirliklerinin Geliştirilmesi Toplumsal Sorumluluk

119 “Bana bir destek gösterin dünyayı yerinden oynatayım” ARŞİMET TKY
Liderlik Politika ve Stratejiler BAŞARI BAŞARI Temel Performans sonuçları Müşteri Memnuniyeti Çalışanların Memnuniyeti Topluma Katkı Çalışanlar İşbirlikleri ve Kaynaklar Süreçler TKY Çalışanlarımızın potansiyeli bize yeterli güvenceyi sağlıyor.

120 bir yönetim modelidir. EFQM Mükemmellik Modeli,
KURUM YÖNETİMLERİNİN MÜKEMMELLİĞİNİ SORGULAYAN bir yönetim modelidir.

121 KAVRAMLARIN TÜMÜNÜN UYGULANMASIYLA KURUM MÜKEMMELLİĞE DOĞRU İLERLEYEBİLECEKTİR.
BU ORTAK ANLAYIŞI GELİŞTİRME SÜRECİNİN BİR PARÇASI VE BİRİMİ BU ANLAYIŞLA HEREKETE GEÇİRECEK OLAN “YÖNETİM EKİBİDİR”. YÖNETİM EKİBİNİN DEĞERLENDİRME YAPMASI VE “Bu temel kavramlar açısından şimdi neredeyiz?” SORUSUNA CEVAP ARAMASI KAVRAMLARIN UYGULANMASINA YARDIMCI OLUR.

122 MÜKEMMELLİĞE ERİŞMEK; TOPLAM KALİTE KONUSUNDA KARARLI OLMAYI,
KAVRAMLARIN BENİMSENMESİNİ VE KAVRAMLARI YAŞAMA GEÇİREREK BAŞKALARINA ÖRNEK OLMAYI GEREKTİRİR.

123 MODELİN GÜZELLİĞİ; Kurum içinde insana yönelik bir yaklaşım geliştirmektedir. Modeli uygulayan kurum, çalışanların yeteneklerini geliştirme fırsatlarını yakalamasını sağlamaktadır. Kaydettikleri ilerlemeyi ölçüp, kendi alanında ve farklı alanlarda ya da diğer ülkelerde faaliyet gösteren kurumlarla karşılaştırabileceği bir çerçeve sumaktadır.

124 GİRDİLER SONUÇLAR Temel Sonuçları % 15 YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME
Çalışanlar % 9 Temel Performans Sonuçları % 15 Liderlik % 10 Süreçler % 14 Müşteri ile ilgili sonuçlar % 20 Çalışanlarla ilgili sonuçlar % 9 Politika ve Strateji % 8 İşbirlikleri ve Kaynaklar % 9 Toplumla ilgili sonuçlar % 6 YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME

125 m SONUÇLAR 0 % 25 % 50 % 75 % DEĞERLENDİRME ve GÖZDEN GEÇİRME 100 %
Eğilimler Hedefler YAKLAŞIM Karşılaştırmalar DEĞERLENDİRME ve GÖZDEN GEÇİRME Sağlam Temelli Bütünleşik Yaklaşımdan Kaynaklanma Kapsam m İyileştirme Öğrenme Ölçme Sistematiklik Uygulama YAYILIM

126 “TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ“
UYGUN KOŞULLAR VE GEREKLİ HAZIRLIKLAR YAPILMADAN UYGULANAN “TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ“ PROGRAMLARININ %80’i HERHANGİ SOMUT BİR FAYDA SAĞLAMAMAKTADIR !..

127 ISO 9000 VE TKY KARŞILAŞTIRMASI
BAŞLANGIÇ DÜNYA MARKASI iyileştirme faaliyetleri TKY YOLCULUĞU ISO 9000

128 ISO 9000 VE TKY KARŞILAŞTIRMASI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Standardın gereklerini karşılamayı amaçlayan bir yönetim sistemi Müşteri odaklı olması şart değil, öncelikle ürün veya hizmet odaklı Organizasyonel değişim, sürekli gelişme isteyen bir felsefe, bir yönetim anlayışı Kesinlikle müşteri odaklı Tüm bölümleri, fonksiyonları, her seviyeyi kapsayan şirket çapında bir yaklaşım Bölüm bazında uygulanabilir Sorumluluk Kalite Bölümüne ait Sorumluluk herkese ait

129 TKY ... HALİ HAZIRDAKİ DURUM NEDİR ? ISO-9001

130 “DOĞRU İŞ+DOĞRU ZAMAN+DOĞRU YER” FORMÜLÜNÜ UYGULAYIN


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları