Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PARAGRAFTA ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PARAGRAFTA ANLAM."— Sunum transkripti:

1 PARAGRAFTA ANLAM

2 1.SORU: Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A) Bu tespitlerden de anlaşıldığı gibi ilk romanlarımızda esas yapı Avrupai tarz roman olmaktadır. B) Bundan ötürü Dağlarca’nın şiiri için bir tehlikenin var olduğuna inanmıyorum. C) Romandan beklediğimiz edebiyattan, sanattan beklediğimiz gibi temelde güzelliktir. D) Edebiyatın mesaj verme vazifesine inandığı için bütün eserlerinden okuyucularına bu fikri telkin eder.

3 ÇÖZÜM: A seçeneği “bu tespit” sözü ile başladığı için bunlardan önce bir bağlantı ögesi olduğunu düşünebiliriz D seçeneğinde “buradan ötürü…..” diye başladığı için yine bir bağlantı ögesi vardır. D seçeneğinde “de” bağlacı başka bir şeyin daha gerektirdiğini anlattığı için giriş cümlesi olmaya uygun değildir. C seçeneği ise bağlantı ögesi olmadan bir yargı bildiren cümledir. Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

4 2.Soru: …………………Alçak gönüllülük, yeterli cesaret, kendini tüketmeyecek kadar vermek yaptığın işi sevmek ve her şeyden önce en önemlisi özgür, temiz bir vicdana sahip olmak, mutluluğun malzemeleridir. Mutluluk bir rüya değil, insanın kendi çabasıyla ve bu malzemelerle kesin bir gerçektir. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) İnsan, mutluluğu sadece ister. B) Mutluluk için çaba gerekmez. C) Mutluluk bir rüyadır. D) İnsan kendi çabalarıyla mutlu olur.

5 ÇÖZÜM: Parçada noktalı olarak verilen boşluktan sonra yapılan açıklamada insanın mutluluğu yakalamasının herhangi bir şeye bağlı olmadığının sadece insanın kendisinin mutluluğu elde edebileceğini anlatır. Bu sebeple parçanın başına getirilebilecek cümle D seçeneğindeki “İnsan, kendi çabalarıyla mutlu olur.”yargısıdır. Doğru Yanıt “D” seçeneğidir.

6 3. Soru: (l) İnsanları dinleyerek onlardan çok şey öğrenebiliriz
3.Soru: (l) İnsanları dinleyerek onlardan çok şey öğrenebiliriz.(II) Yalnız kendi inançlarının doğru olduğunu düşünen kişi gelemez. (III)İnsanları dinlemek boşa vakit geçirmektir.(IV) Gittikçe katı bir insan haline gelir. Yukarıdaki paragrafta hangi cümle düşüncenin akışını bozdurmaktadır? A) I B) II C) III D) IV

7 ÇÖZÜM: Düşüncenin akışı ile ilgili soruları cevaplarken dikkat etmemiz gereken şey parçayı oluşturan cümleleri anlam bakımından birbirini takip eder nitelikte olmasıdır parçanın tamamında insanların dinlemenin yarıdan başkalarını dinleyen insanların kendini geliştirebileceğinden insanları dinlemeyenlerin de gelişemeyeceğinden bahsediyor. Ama III. Cümlede tüm paragrafta verilen düşünceyi çelişen bir yargı vardır. Doğru cevap ‘C’ seçeneğidir.

8 Soru 4: Çocuk büyüdükçe anne babadan aldığı sevgiyle çevredeki kişilere, nesnelerle , olaylarla ilgi ve sevgi eklenir. Kişilik gelişmesinde önemli rol oynayan sevgi yeterince doyurulamazsa ya da aşırı doyurulursa güvensizlik yaratır. Sevgi gereksinimi yaşam boyu sürer. Sevginin yaşı, yeri ve ölçüsü yoktur. Yeni doğan …………….. Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna hangisi getirilebilir? A) Bebek de yaşı ilerlemiş insan da sevilmeyi ister. B) Sevgisiz bir yaşam düşünülemez. C) Aşırı verilen sevgi güven yaratır. D) Yeterince verilmeyen sevgi güven yaratır.

9 ÇÖZÜM: Parçanın sonuna getirilebilecek cümleler genellikle paragrafta anlatılmak istenen sonuç yargısıdır. Yani paragraflarda ana düşünce genellikle son cümlede verilir verilmek istenen her insanın sevgiye ihtiyacı olduğudur.Yani hangi yaşta hangi durumda olursa olsun insanlar sevgiye ihtiyaç duyar.buradan da a seçeneğindeki ki ’bebek de yaşı ilerlemiş insanda sevilmeyi iste’’ yargısını cümlenin sonuna getirebiliriz Doğru yanıt ‘’A’’seçeneğidir

10 5.SORU: (I) oranın koşulların, güçlüklerini bilir.
(II) İnsan için en elverişli çevre, yaşadığı yerdir. (III) Ona göre önlemlerini alır. (IV) Çevresi de onu yakından tanır. Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? A) II-I-III-IV B) I-II-III-IV C) III-IV-I-II D) IV-I-III-II

11 ÇÖZÜM: Bu tarz sorular çözülürken dikkat etmemiz gereken, cümlelerin hangi şekillerde birbirini takip ettiğini bulmamamızdır. Bunları dikkate alarak numaralandırılmış cümlelere bakarsak; cevabın A seçeneği olduğunu görürüz. Doğru yanıt ‘’A’’seçeneğidir.

12 6. SORU: Her yükselişin bir düşüşü, her alçalışın bir yükselişi vardır
6.SORU: Her yükselişin bir düşüşü, her alçalışın bir yükselişi vardır. Tarih boyunca birçok imparatorluk önce yükselmiş sonra gerileyerek yıkılıp gitmiştir. İnsan yaşamında da her iyi günün sonunda kötü, …………………………… Paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisi ile tamamlanabilir? A) Her kötü günün sonunda iyi günler birbirini izler, durur. B) Sıkıcı günler birbirini izler. C) Her neşeli günün sonunda yine neşeli günler gelir. D) Her mutlu günü mutluluklar izler.

13 ÇÖZÜM: Parçaya baktığımızda parçada her yükselişin olduğu söylenmektedir.En son cümlede ise “her iyi günün sonunda kötü…”diyerek açık bırakılmıştır. Bu parçanın sonuna getirileceken uygun yargı A seçeneğindedir. Doğru yanıt ‘’A’’seçeneğidir.

14 SORU 7: Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir koydurmuş, kendide gün boyu olacakları izlemek için pencerenin yanına oturmuş. Ülkenin en zengin tüccarları, saray görevlileri birer birer gelmişler, hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girmişler. Sonunda bir köylü gelmiş. Saraya meyve ve sebze taşıdığı küfeyi yere bırakmış. Uğraşmış, didinmiş, kayayı yolun kenarına çekmeyi başarmış. Kayayı kaldırdığı yerde bir kese altın ve bir kâğıt bulmuş. Kağıtta şunlar yazıyormuş: Bu altınlar kayayı yerden kaldıran kişiye aittir. Yukarıdaki parçadan çıkarılması gereken ders aşağıdaki atasözlerinden hangisinde vardır? A) Emek olmadan yemek olmaz. B) Balın olsun tek, sinek Bağdat’tan gelir. C) Elden gelen öğün olmaz. D) Herkes ektiğini biçer.

15 ÇÖZÜM: Paragrafta anlatılmak istenen bir işin yapılması için kafanın yanında beden gücününde gerektiğidir. Bir emek sonucu ortaya çıkan bir çalışmanın da maddi ve manevi bir karşılığı mutlaka olur. Biz geçimimizi ancak emeğimiz karşılığında sağlamaktayız. Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlım yargı A seçeneğindeki “Emek olmadan yemek olmaz.”dır. Doğru yanıt ‘’A’’seçeneğidir.

16 8. SORU: Tarihsel bir kişi, zamanla toplumsal bir kişilik kazanabilir
8.SORU: Tarihsel bir kişi, zamanla toplumsal bir kişilik kazanabilir. Toplum, tarihsel bir kişiyi benimser, özümserse, ona toplumsal bir kişilik de kazandırır. İşte Nasrettin Hoca böyle bir kişidir; yani hem belli bir tarihte doğup ölmüş bir kişidir, hem de toplumun benimseyip simgeleştirdiği bir toplumsal kişidir. Paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk halkı Nasrettin Hoca’yı benimseyip toplumsal bir kişilik haline getirmiştir. B) Tarihe mal olan kişilere tarihsel kişiler denir. C) Nasrettin Hoca yedi yüz yıldır Türk tarihinde yer almıştır. D) Toplum tarihte yer alan her kişiliğe toplumsal bir kimlik kazandırır.

17 ÇÖZÜM: Paragrafta bize toluma mal olmuş kişilerin bir kişilik kazanmaları bunun neticesinde de toplumca benimsenmesinin söz konusu olduğu anlatılmak isteniyor. Bu parçada anlatılmak istenen düşünceyi en iyi A seçeneği verir. Doğru yanıt ‘’A’’seçeneğidir.

18 9.SORU: Çok okuyan çok bilir, yarını parlak olur, Okuyanın yarını alnı gibi ak olur. Kitaplar geleceğin ışıklı bir yoludur, Kitaplar yükselişin kanadıdır, koludur. Evrenden habersizdir, kitapsız kalan insan. Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitabın önemi B) Çalışmanın önemi C) Yaşam sevgisi D) İnsan sevgisi

19 ÇÖZÜM: Paragrafta konu, üzerinde durulan ve bahsedilen şeydir
ÇÖZÜM: Paragrafta konu, üzerinde durulan ve bahsedilen şeydir. Bu şiirde de kitabın öneminden bahsedilmektedir. Doğru yanıt ‘’A’’seçeneğidir.

20 10.SORU : Bilmem ki nasıl söylesem Hiç hazır değilim inanın Sevdam başımdan aşkın Sizin de gördüğünüz gibi Dünya bir güzel bir güzel İnsanlar öyle sevecen Böyle bir günde ölemem. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmaktadır? A) Ölüm korkusu B) Kararsızlık C) Sevginin gücü D) Yaşama bağlılık

21 ÇÖZÜM: Bu dizelerde şair Yaşamdan bir sürü beklentisinin olduğunu söyleyerek ölmek istemediğini, hayatı böyle güzelken bu güzellikleri yaşamak istediğini söylüyor. O halde bu şiirde üzerinde durulan konu yaşama bağlılıktır. Doğru yanıt ‘’D’’seçeneğidir.

22 11. SORU : Yazı yazarken yazdıklarımı beğenmem
11.SORU : Yazı yazarken yazdıklarımı beğenmem. Çok defa yırtar yeniden yazarım. Mükemmel olmasını isterim. Yazıp kitap haline getirdiğimde yeniden birçok yerinde düzeltme yaparım. Beğenmediğim halde hiçbir zaman da umutsuzluğa kapılmam. Çünkü, ben bundan zevk alırım. Bu parçada bahsedilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kusursuzu arayan B) Tutarsız C) Karamsar D) Huzursuz

23 ÇÖZÜM: Parçada yazar yazdıklarını hiçbir zaman beğenmediğini her zaman mükemmeli yakalamak istediğini anlatmıştır. Yani parçada üzerinde durulan kavram A seçeneğindeki “ kusursuzu arayan” yargısı olmalıdır. Doğru yanıt ‘’A’’seçeneğidir.

24 12. SORU: Şiddet, toplum olarak içimize işlemiş
12.SORU: Şiddet, toplum olarak içimize işlemiş. Televizyonlardaki savaşlı, mafyalı filmler çocuklarımıza kötü örnek oluyor. Sokakta, okulda, işte… Her yerde bir şiddettir gidiyor. İnsanlar birbirlerine karşı tahammülsüz. Hele çocukların oynaması için üretilen plastik tabancalar yok mu? Gel de barıştan kardeşlikten söz et. Yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Toplumsal şiddete karşı çıktığı B) Televizyonu şiddet unsuru olarak gördüğü C) Barış ve kardeşlik için umutlu olduğu D) Plastik tabancaları sakıncalı bulduğu

25 ÇÖZÜM: Yardımcı düşünce bir paragrafı meydana getiren düşüncelerdir
ÇÖZÜM: Yardımcı düşünce bir paragrafı meydana getiren düşüncelerdir. Yani paragrafı oluşturan her cümle birer yardımcı düşüncedir. Yardımcı düşünceler ana düşünceyi desteklemek için yazarın oluşturduğu cümlelerdir. Parçaya bakarsak; A seçeneğinde her yerde şiddeti gördüğünden, B seçeneğinde televizyondaki dizilerin, filmlerin şiddet içerikli olduğunu söylediği için, D seçeneğinde ise çocukların plastik tabancaları olduğundan söz edilemeyeceği anlatılmıştır. Doğru yanıt ‘’C’’seçeneğidir.

26 13.SORU: Bıktım usandım acı dillerden, Gamla dolu uzun yıllardan Acı esen soğuk yellerden Anladım, sen olmadan gelmez bahar. Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duygulardan hangisine ulaşılamaz? A) Yalnızlık B) Yaşlanma korkusu C) Özlem D) Bekleyiş

27 ÇÖZÜM: Dörtlükte şair yalnızdır ve sevgilisini beklemektedir
ÇÖZÜM: Dörtlükte şair yalnızdır ve sevgilisini beklemektedir. Yanı dörtlükten A,C ve D seçeneklerindeki yalnızlık, özlem ve bekleyiş yargılarını çıkarabiliriz. Fakat, şair yaşlanma korkusundan bahsetmemektedir. Doğru yanıt ‘’B’’seçeneğidir.

28 14. SORU: Vilayeti (il) memurları yemeğe çağırıyorlar
14.SORU: Vilayeti (il) memurları yemeğe çağırıyorlar. İstatistik müdürü salim bey, merdiven inerken ayrı kalemlerden çıkmış bir genç, önü sıra inip konuşup görüşüyorlardı. İçlerinden biri, birazcık durup elini göğsüne vurarak, arkadaşlarına meydan okur gibi… Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Açıklama B) Betimleme C) Tartışma D) Öyküleme

29 ÇÖZÜM: Öyküleme bazı kişilerin belli bir zamanda belli yerde birtakım ilişkiler yaşamasıdır. Bu parçanın anlatımında öykülemeden yararlanılmıştır. Çünkü bir olay anlatılmaktadır. Doğru yanıt ‘’D’’seçeneğidir.

30 SORU 15: Şekercinin kocaman vitrini önündeydiler
SORU 15: Şekercinin kocaman vitrini önündeydiler. Vitrinde boy boy, kutu kutu şekerler, şekerlemeler, çikolatalar… Çikolatalara bakıyorlardı. Ortadaki topaç gibi oğlanın sağında ablası, solunda yoğurtçunun kızı vardı. Yoğurtçunun kızı “Abla” kadardı. Abla az önce topaç gibi kardeşini berbere götürmüştü, çeke çeke. Büyük aynaları vardı berberin, telleri mavi boncuklu kafesi vardı, kafesin içinde sarı, sapsarı kuşu. Parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? A) Öyküleme B) Karşılaştırma C) Açıklama D) Tanımlama

31 ÇÖZÜM: Bu parçada yer ve zaman, belli kişilerle birlikte bir olaya bağlanarak anlatılmaya başlanmıştır. Yani parçanın anlatımında öyküleme ( hikaye etme) kullanılmıştır. Doğru yanıt ‘’A’’seçeneğidir.


"PARAGRAFTA ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları