Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mohandas Karamçand GANDHİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mohandas Karamçand GANDHİ"— Sunum transkripti:

1 Mohandas Karamçand GANDHİ

2 ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ Sunumu Hazırlayanlar
Esra ÇAVDAR Özge GÜLCÜLER Sadegül KAVAK

3 Mohandas Karamçand GANDHİ
2 Ekim 1869’da Porbandar kentinde bir hindu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Karamçand Gandhi, Porbandar’ın başveziriydi.

4 Mohandas Karamçand GANDHİ
Dindar bir anne ile geçirdiği çocukluk döneminde çevresinde Gucarat'ın Caynu etkileriyle Gandi canlılara zarar vermeme, etyemezlik, kişisel arınma için oruç tutma ve farklı inanç ve kast üyeleri arasında karşılıklı tolerans gibi öğretileri öğrenmiştir. Doğuştan vaişya ya da çalışanlar kastına mensuptur.

5 Mohandas Karamçand GANDHİ
13 yaşında ilk evliliğini yapmıştır. Bu evlilikten 5 çoçuğu olmuştur. İlkokuldaki başarısını orta düzey olarak nitelendirebiliriz.

6 Mohandas Karamçand GANDHİ
18 Yaşında University College London’a hukuk okumak için girdi. Öğrencilik yıllarında etten, alkolden ve seksten uzak durdu. (Hindu kuralları)

7 Mohandas Karamçand GANDHİ
Dernek örgütleme tecrübesini üniversite yıllarında katıldığı ETYEMEZLER DERNEĞİ’nde kazanmıştır. Bu dernekteki aradaşları GANDHİ’yi; Hindu ve Budist edebiyatını araştırmaya teşvik etmişlerdir. (BHAGAVADGİTA:Kutsal bir Hindu metni.)

8 Mohandas Karamçand GANDHİ
Gandi, Güney Afrika'da Hintlilerin maruz kaldığı ırkçılık, önyargı ve haksızlıklara doğrudan tanık olmuş ve halkının Britanya İmparatorluğu içindeki yeri ile kendisinin topluluk içindeki yerini sorgulamaya başlamıştır. Hintlilerin oy kullanmasını engelleyen bir yasa tasarısına karşı çıkmasına yardım etmek için NATAL Hint Kongresi’ni kurdu.

9 Mohandas Karamçand GANDHİ
Yasanın çıkmasını engelleyemese de, Hintli topluluklarını ortak bir siyasi gücün arkasına toplayabilmeyi başardı. 1906 da Transvaal hükümeti hintli nüfusu kayıt altına almayı gerektiren yasayı kabul etmesi üzerine Pasif direniş (SATYAGRAHA) olarak adlandırılan protesto şekli ortaya çıkmıştır.

10 Mohandas Karamçand GANDHİ
SATYAGRAHA Kavram:Satyagraha, yalnızca doğruyla (satya) yetinmeye ve kötülüğe salt kendi gücüyle ve bir sevgi anlayışıyla direnmeye dayanan tutumu belirten sanskritçe bir kavramdır. Gandhi'nin felsefesinin temelini oluşturan bu tutum, şiddetsizcilik (ahimsa) kavramına sıkı sıkıya bağlıdır. Gandhi satyagraha kavramını geliştirirken, Lev Tolstoy ve Henry David Thoreau'nun yazılarından, Kitabı Mukaddes'ten ve Bhagavadgita ile öteki Hindu metinlerinden yararlandı. Satyagraha aynı zamanda Hinduizmin ahimsa (şiddetsizcilik) kavramına da dayanıyordu.

11 Mohandas Karamçand GANDHİ
SATYAGRAHA Gandhi satyagraha kavramını ilk kez 1906'da Güney Afrika'daki Transvaal koloni hükümeti tarafından Asyalı azınlıklara karşı uygulanan yasaya karşı ortaya attı. Hindistan'daki ilk satyagraha eylemi 1917'de Camparan'da çivit üretilen bölgede başladı. Sonraki yıllarda oruç tutma ve ekonomik boykotlar satyagraha yöntemleri olarak yaygınlaştı. Gandhi satyagrahanın herkesi dönüştürebilecek güçtü olduğunu, bu nedenle her yerde uygulanabileceğini ileri sürmüştür.

12 Mohandas Karamçand GANDHİ
Hindistanda ki, ilk önemli başarılarını 1918 yılında Çamparan karışıklığı ve Kheda Satyagraha sırasında elde etmiştir. Britanyalı toprak sahiplerinin, kast sistemi nedeniyle yaptıkları ayrımcılığa ve yoksulluğa karşı gandi halkı örgütlemiştir. Bu örgütlenme nedeniyle gandi tutuklanmıştır. Asıl etki bu andan sonra başlamıştır.

13 Mohandas Karamçand GANDHİ
Yüzbinlerce insan hapishane, karakol ve mahkemelerin önünde protesto gösterilerinde bulunarak Gandi'nin salınmasını istedi. Mahkeme isteksizce Gandi'yi salmak zorunda kaldı. Gandi toprak sahiplerine karşı protestolar ve grevler düzenledi.Hükümet Sosyal adaleti sağlamak için Köylüler ile antlaşma imzalamıştır.

14 Mohandas Karamçand GANDHİ
Bu Direniş sonrası BABA ve YÜCE RUH sıfatını almıştır. Ünü tüm ülkeye yayılmıştır., Hindistan ulusal kongresini yürütme yetkisine sahip oldu. Buradaki çalışmalarının çoğunu Hindistan’ın Britanya sömürgesinden kurtarmaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz.

15 Mohandas Karamçand GANDHİ
Britanya’ya karşı yaptıkları; Britanya ürünlerini ve mahkemelerini boykot etti. Hindistan'da alınan Britanya tuz vergisine karşı 1930'da yaptığı 400 kilometrelik Gandhi Tuz Yürüyüşü ile ülkesinin Britanya'ya karşı başkaldırmasına öncülük etti.

16 Mohandas Karamçand GANDHİ
Yoksul çiftçi ve emekçileri baskıcı vergilendirme politikasına ve yaygın ayrımcılığa karşı protesto etmeleri için örgütledi, ülke çapında yoksulluğun azaltılması, kadınların serbestisi, farklı din ve etnik gruplar arasında kardeşlik, kast ve dokunulmazlık ayrımcılığına son, ülkenin ekonomik yeterliliğine kavuşması ve en önemlisi olan Swaraj yani Hindistan'ın yabancı hâkimiyetinden kurtulması konularında ülke çapında kampanyalar yürüttü.

17 Mohandas Karamçand GANDHİ
İLKELERİ; Doğruluk Pasif Direniş Etyemezlik Brahmaçarya Sadelik İnanç

18 Mohandas Karamçand GANDHİ
İş birliği yapmama ve barışçıl karşı koyma Gandi'nin haksızlığa karşı "silahlarıydı". İş birliği yapmama (ulusal İtaatsizlik)

19 Mohandas Karamçand GANDHİ
Yaşamı boyunca 6 defa suikast girişimine uğramıştır. 30 Ocak 1948 de evin bahçesinde gezerken vurularak öldürülmüştür. Gandhi’nin külleri Hindistan’ın Pune şehrinde Ağa Han Sarayı’nda bulunmaktadır. Tek Mirası: 2 ekim ‘Dünya şiddete hayır günü’. (BM)

20 Mohandas Karamçand GANDHİ
Hindistan banknotlarında Gandinin resmi vardır. Gandi'nin tüm eserleri 1960 yılında The Collected Works of Mahatma Gandhi (Mahatma Gandi'nin Tüm Eserleri) adıyla Hindistan hükümeti tarafın- dan yayımlandı. (Etyemezlik, Din, Siyaset, Ekonomi, Otobiyografi)

21 Mohandas Karamçand GANDHİ

22 Mohandas Karamçand GANDHİ
SÖZLERİ; Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir. Şiddete karşıyım, çünkü sağladığı düşünülen iyilikler geçici, getirdiği kötülükler ise kalıcıdır.

23 Mohandas Karamçand GANDHİ
Kadın erkeğin esiri değil; can yoldaşı, desteği, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır. Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur. Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.

24 Mohandas Karamçand GANDHİ
İradesiz düşünce, zihne arız olan bir derttir; düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir. Bu ise, rüzgarı zapt etmekten de zordur. Tanrı dularımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar. Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir. Bencilliğin gözü perdelidir.

25 Mohandas Karamçand GANDHİ
Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür. Sevginin olduğu yerde hayat vardır. İnsanlıktan daha kusursuz hangi kitap vardır ki. Sayısal çoğunluk önemli değildir, yanında ‘Allah’ olan kişi zaten çoğunluk demektir. Düzenli,temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur. Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı yok edecek.

26 Mohandas Karamçand GANDHİ
Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, Tanrı bize kendi dilimizde seslenir. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Keyif zaferde değil; asıl mücadele, girişim ve çekilen ıstıraptadır. Özgürlük hiçbir zaman "her istediğini yapma izni" anlamı taşımamıştır. İhtirasları alt etmek, silah gücüyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir.

27 Mohandas Karamçand GANDHİ
Altın prangalar demir olanlardan çok daha kötüdür. Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim.Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.

28 Mohandas Karamçand GANDHİ
Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zapt etmekten de zordur. Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, Tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir. Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir.

29 Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz…


"Mohandas Karamçand GANDHİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları