Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERKUT YILDIR EĞİTİMDE EYLEM ARAŞTIRMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERKUT YILDIR EĞİTİMDE EYLEM ARAŞTIRMASI"— Sunum transkripti:

1 ERKUT YILDIR 151154025 EĞİTİMDE EYLEM ARAŞTIRMASI
ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME,BETİMLEME VE ÖNERME ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME

2 ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME,BETİ MLEME VE ÖNERME

3 Listeli Başlık ve İçerik Düzeni
ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME 1.NİTEL ARAŞTIRMAYI DEĞERLENDİRMEK 2.NİCEL ARAŞTIRMAYI DEĞERLENDİRMEK

4 Araştırmalar …… göstermektedir.
Bilim insanları ……..bulmuşlardır. Çalışmalar ………..işaret etmektedir. Güncel bir rapor ………..onaylamaktadır. Oysa bu ifadeler tek başlarına anlamsızdır. Gerçek bir değeri olması için bu sözlerin bir dayanağı olması gerkmektedir.

5 Böyle demek böyle olduğu anlamına gelmez.
Bir iddiayı desteklemek için araştırma veya araştırmalar grubu mevcut ise, iddiayı ortaya atanın bu kaynaklara atıf yapma sorumluluğu vardır. Araştırmaya dayalı iddia basılmış ise yazaraın buna metin içinde atıf yapması ve hepsini kaynakçada göstermesi gereklidir. Bu ,araştırmanın hakem sürecinden geçip geçmediğini kontrol etmemizi sağlar. Yazarın iddialarının da doğruluğunu tekrar kontrol etmemiz sağlar.

6 Gerçek bir bilimsel araştırma hakem değerlendirmesinden geçmiş olmalı.
Herhangi bir hakem değerlendirme sürecinden geçmemiş araştırmalara karşı çok dikkatli olmamız gerkmektedir. Bir araştırma yapmak, veri toplamak ilgi uyandırabilir ve değerli olabilir, ancak alandan uzmanlar tarafından gözden geçirilmedikçe bu sonuçlar farklı yorulanabilir ve farklı alanda kullanılabilir. ABD Eğitim dairesi veya diğer resmi kuruluşların bildirdikleri veya yayınladıkları çalışmaları bulabilirsiniz.Bu çalışmalar şüpheci gözlerle bakabilirsiniz çünkü bular belirli bir hakem sürecinden geçemişlerdir.

7 Mükemmel Araştırma Diye Bir Şey Yoktur.
Eğitim alanında bir şeyin nasıl olduğunu kesin ve sürekli sınayan bir araştırma yoktur Tek bir araştırmaya dayalı evrensel iddialara karşı teminli olunması gerekir. Yayımlanmış araştırmalarda her zaman yöntemin ve kullanılan istatistiki analizlerin betimi yer almaktadır. Bunlar; okuyucaların onları doğru olarak değerlendirebilmelerini sağlar.

8 Araştırmaları, Söylemek İstediğinizi Söylemek İçin Yapamazsınız.
Şu ifadeyi mutlaka duymuşsunuzdur; «Araştırmayı, ne söylemek istiyorsan ona göre şekillendirebilirsin». Bu tabii ki doğru ifade değildir. Belirli bir iddiayı destekleyen bir çalışma bulunabilir, ancak tarafsız bir şekilde bir grup araştırmaya baktığınız zaman kesin örüntüleri görünebilir. Bu sebeple alanyazın taraması(literatür taraması) birden fazla makale veya araştırma çalışmasının analizini kapsar.

9 Araştırmayı Kullanmak Tüfek ile Nişan Almaya Benzer.
Hedefi vurmakla uğraşan kişiler doğru ateş edip etmediklerini görmek için nişan alırlar. Bir yıl tüfeğimle nişan alırken yaptığımın gerçeğin doğru bir resmini elde etmek araştırma sürecini mükemmel olarak betimlemek olduğunu farkettim.

10 Sorum şuydu:Tüfeğim doğru ve tam olarak ateş ediyor mu?
Tüfeğim doğru ve tam olarak nereye ateş ettiğini öğrenmem için birkaç atış yapamazdım. Bunun için bir örüntü oluşana dek ateş etmem gerekiyordu. Örüntü oluşunca tüfekğin ateş ettiği ve nereye ateş ettiği çıkıyordu. Bu durum bir grup araştırmayı gözden geçirmenin önemini göstermektedir.

11 Bana verileri göster. Popüler medyada eğitimin durumu veya bir programın, stratejinin veya yaklaşımın etkililiği/etkili olmayışı ile ilgili birkaç destekleyici veri olmadan kesin ifadelerde bulunan insanları duymak yaygındır. ‘Düşünüyorum ki …..’ gibi yargıların veya kararların bir kişinin düşüncesi veya iyi göründüğüne ilişkin algısına dayalı verilmesi anlamına gelir. Her durumda eğer ortaya bir iddia atılırsa yanıt,‘Bana verilerini göster,’ olmalıdır.

12 Bilimsel Temelli Araştırma.
Bizler araştırmayı öğretim uygulamalarımıza bilgi sağlamak için kullanmayı ve bu araştırmanın da kaliteli olmasını istiyoruz. NLCB(No child left behind Act- Hiçbir çocuk geride kalmasın) yasası ‘bilimsel temelli araştırmalara dayalı uygulamalarının yapılmasını gerekmektedir. Öncelikle Ulusal Araştırma konseyi, bilimsel temelli araştırmaları araştırma yöntemleriyle (nicel ya da nitel) göre değil bir grup ilkeyle açıklanmaktadır.

13 Bilimsel Temelli Araştırmın ilkeleri

14 Bilimsel Temelli Araştırmın ilkeleri

15 Bilimsel Temelli Araştırmın ilkeleri

16 Nicel-Nitel Araştırma Yöntemleri
Nicel yöntemler Deneysel yöntem Betimleme yöntemi İçerik analizi Yöneylem araştırması . . . Nitel yöntemler Alan araştırmaları Örnek olaylar Etnografik araştırmalar Anlatıma dayalı araştırmalar . . . Karma yöntemler

17 Nicel Araştırma Sürecinin Aşamaları

18 Nitel Araştırma Sürecinin Aşamaları

19 Nicel Araştırmayı Değerlendirmek.
Bu kısım nicel veya deneysel araştırmaları değerlendirirken dikkate alınması gereken noktaları betimlemektedir. Bölüm 1’de betimlendiği gibi, deneysel araştırmacılar, bir veya daha fazla değişkeni izole ederek veya manipüle ederek diğer değişkenler üzerindeki etkilerini araştırmaktadır.

20 Bağımsız ve Bağımlı Değişkenler
Bağımsız değişken: Nicel araştırmalarda bağımsız değişken, araştırmacının izole ettiği veya diğer tüm etkenlerden bağımsız hale getirmediği denediği şeydir. Bağımsız değişken bizim değiştirdiğimiz değişkendir. Bağımlı değişken: Bağımsız değişkene bağlıdır. bizim değiştirdiğimiz değişkene yani bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkendir. Bağımsız değişken sebeptir, bağımlı değişken sonuçtur.

21 Bağımsız ve Bağımlı Değişkenler

22 Bağımsız ve Bağımlı Değişkenler

23 Yanıltıcı değişkenler.
Bilinmeyen, kontrol edilemeyen, sonuçlara veya bağımlı değişkenlere nasıl etki ettikleri bilinmeyen bağımsız değişkenlerdir. Bu nedenle deneyi karıştırır ve sonuçların farklı şekilde yorumlanması olasılığını getirirler. Bu bağımsız değişkenin dışındaki şeyler bağımlı değişkenlere etki edebilir anlamına gelir.

24 Örneğin; Sütün bozulmasına, sıcaklığın etkisini kontrollü deneyle gözlemlemek istiyoruz. Aynı marka, aynı miktar, aynı hava ortamı vb. değişkenler aynı tutularak,özdeş  iki kaba süt konulur. 1.kaptaki süt, 5 c’de,    2.kaptaki süt ise;30 c’de tutulsun. Bağımlı değişken: sütün bozulması (veya üretilen bakteri sayısı), Bağımsız değişken: sıcaklık, Sabit tutulan değişkenler: süt miktarı,markası(cinsi), konulduğu kap,havası v Örneğin:  İletkenin boyunun ampül parlaklığına etkisi bunu deniyoruz. Bu deneyde bağımsız değişken yani bizim değiştirdiğimiz iletkenin boyu  bağımlı değişken yani bağımsız değişkene bağlı olarak değişen ampül parlaklığı  kontrollü değişken ise iletkenin cinsi ve kesiti.

25 Genel Yanıltıcı Değişkenler
Ayrılma veya Deneyin terk edilmesi Bunun anlamı bir araştırmanın veya deneyin katılımcılarının, deney veya çalışma devam ediyorken ayrılmaılarıdır. Eş zamanlı olaylar Bunun anlamı deney dışında, deneyin veya çalışmalarının sonuçlarını etkileyebilecek eş zamanlı olayların olmasıdır.

26 Genel Yanıltıcı Değişkenler
Eşit olmayan Örneklemler Burada bahsedilen örneklem, deney veya kontrol gruplarında yer alan veya karıştırılan farklı bir popülasyondaki denekler veya katılımcılardır. Olgunlaşma Öğrenme yaşantılarından bağımsız, biyolojik olarak kalıtım tarafından kontrol edilen değişmedir. Gelişim sürecinin önemli bir kavramıdır. Olgunlaşma, öğrenmenin ön koşuludur.

27 Genel Yanıltıcı Değişkenler
Örneklem veya Seçme Yanlılığı Bu çalışmaya dahil olan veya dışında tutulan katılımcı veya denek tiplerinin sonuçları etkileyebileceği ile ilgilidir. Biz bir deney veya koşulun etkisine bakarken örneklemler belirli bir çıktıyı sağlayacak farklı gruplardan mı seçildi?

28

29 Genel Yanıltıcı Değişkenler
Hawthorne Etkisi Katılımcıları davranışlarının belli bir deneyden dolayı değilde bir çalışmaya katılıyor olduklarının bilgisinden etkilenmesine denir. Ayrıca bir deneydeki denekler, deneyin kendisine değil de deneyin yeniliğine tepki veriyor olabilirler. Ölçümlerin Geçerliliği Nitel araştırmalarda geçerlik bağımlı değişkenle, ölçme veya ölçme araçlarıyla ilgilidir. Toplanan veriler gerçekten ölçmek istenen belirliyor mu? Geçerli bir ölçüm mü?

30 Nitel Araştırmayı Değerlendirmek.
Bu konuda nitel ve betimsel araştırmaları değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken unsurlar anlatılmaktadır. Aşağıda nitel araştırmaları değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Leedy ve ormrod’un(2010) nitel araştırmayı değerlendirdiği dokuz kritere dayalıdır:

31 Leedy ve Ormrod’un Dokuz Kriteri
Amaçlılık. Amaç, soru veya çalışma alanı açık olarak tanımlanmalıdır. Raporda bölüm sonu ve başında araştırma soruları ile ilişkilendirilmelidir. Varsayımların ve önyargıların açıklığı. Araştırmacılar önyargılarının her birini en başta ifade etmelidirler. Titizlilik. Verileri toplamak ve analiz etmek için sistematik bir plan olmalıdır. Toplanan verilerin çeşitleri, araştırma sorusunu tam olarak cevaplandırılabilecek uygun nitelikte olmalıdır. Açık fikirlilik. Araştırmacı bir cevap ile başlamalıdır.

32 Leedy ve Ormrod’un Dokuz Kriteri
Bütünlük. Çevre ile ilgili tüm özelliklerin, odaklanılan olguyu anlayabileceğiniz şekilde betimlenmiş olması gerekir. Betimleme: bir birey, yer, olay veya deneyimin bütün ve tam bir resmini sağlamalıdır. Tutarlılık. Betimleme anlamlı olamalıdır. Rapor anlaşılır olması lazım. Veriler açık ve anlaşılabilir şekilde analiz ve rapor edilmeli. İkna edicilik. Araştırmacının verileri analiz ve yorumlamak için kullandığı ifadeler mantıklı olamlıdır. Fikir birliği/ortak görüş. Araştırma, bir dizi sağlam kurumsal bağlam üzerine kurulmalıdır. Önceki araştırmalarla ve aştırmacılarla uyumlu olmalıdır. Kullanışlılık. Bulgular; benzer katılımcılar, yerleri olaylar ve deneyimleri daha iyi anlamak ve doğru yorumlamak için kullanılabilir olmalıdır.

33 Beni Dinlediğiniz için Teşekkürler.
Sürçü lisan ettiysek affola.


"ERKUT YILDIR EĞİTİMDE EYLEM ARAŞTIRMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları