Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meleklere iman www.imanilmihali.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meleklere iman www.imanilmihali.com."— Sunum transkripti:

1 Meleklere iman

2 "Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır." (Bakara 2/98) Meleklere iman

3 Meleklere iman Meleklerin mahiyeti ve özellikleri;
Melekler Allah'ın nurdan yarattığı varlıklardır. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemez, içmez, yatmaz, uyumaz, yorulmaz ve hastalanmazlar. Allah‘ın dilediği kadar yasarlar. Yerde, gökte ve her yerde bulunurlar. İnsanlarla beraber bulunanları da vardır. Meleklere iman

4 Melekler Allah'ın her emrini tam sadakatle yerine getirir, yasaklarından sakınırlar. Gece gündüz O'na ibadet eder, tesbih, dua ve niyazda bulunurlar. Melekler son derece kuvvetli ve süratli yaratıklardır. Çeşitli görevleri bulunan meleklerin sayılarını yalnızca Allah bilir. Meleklere iman

5 Melekler; ruhumuz gibi gözle görünmezler
Melekler; ruhumuz gibi gözle görünmezler. Allah bizim göremediğimiz meleklerini Peygamberlerine göstermiş, onların aracılığı ile Peygamberler Allah'tan mesaj almışlar, Allah'ın kelamını işitmişlerdir. Kuran-i Kerim'de peygamberimize böyle vahyedilmis ve meleklerin var oldukları Kuran-i Kerim'de bildirilmiştir. Bu yüzden göremesek te meleklerin varlığına inanırız. Meleklere iman

6 İman esaslarından, meleklere iman büyük önem taşır
İman esaslarından, meleklere iman büyük önem taşır. Çünkü melekler insani iyiliğe çağıran vasıtadır. buna inanan insan kendisini iyiliğe çağıran her sese kulak verir. Ayrıca meleklerden bazıları sürekli insanlarla beraber bulunur, insanın yaptığı iyilik ve kötülükleri yazarlar. Bunun için imanlı insan söz ve davranışlarına dikkat eder. Meleklerin iyi şeyler yazması için de sürekli iyilik ve güzellik pesinde koşar. Meleklere iman

7 Meleklere iman Başlıca büyük melekler;
Cebrail (as); Allah'tan peygamberlerine vahiy ve kitap getiren, elçilik yapan en büyük melektir. (Dört büyük melekten birinin ismi olup, peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. Kur'an'da bu meleğin ismi Cibrîl, Rûhu'l-Kudüs, Ruhu'l-Emîn, Ruh ve Rasûl seklinde geçmektedir. Bütün peygamberlere vahyi getiren Cebrâil'dir.  Meleklere iman

8 Kur'ân'a göre Cebrail, karşı konulmayacak bir güce, üstün ve kesin bilgilere sahip, Allah nezdinde çok itibari olan ve diğer meleklerin kendisine itaat ettiği şerefli bir elçidir. Bu yönüyle Cebrâil kuvvet manasına gelen Cebra ile, Allah anlamına gelen Îl'den meydana gelmiş bir isimdir. Allah'ın kuvveti demektir. Meleklere iman

9 Yenilmez bir kuvvet ve Allah nezdinde büyük bir makam sahibi olduğu ifade edilmiştir:
"O (Kur'ân), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi (Allah'in) katında itibarlı bir elçinin (Cebrâil'in) getirdiği sözdür." (Tekvîr, 81/19-20) Meleklere iman

10 Cebrâil, Hz. Muhammed'e aslî sekliyle iki kere görünmüstür.
Biri Hira mağarasında ilk vahyi getirdiği zaman, digeri de Miraç'ta "sidretü'l-münteha"da gerçekleşmiştir. Bazen de Rasûlullah'a insan seklinde ashabtan yüzü nurlu olan Dihye el-Kelbî sûretinde görünmüştür.  Meleklere iman

11 İlgili hadislere göre Cebrâil dünyada ve ahirette Allah ile kul arasında elçidir. Hem meleklere hem peygamberlere ilâhî emirleri tebliğ eder, bu sebeple de Allah ile vasıtasız konuşur. Allah tarafından Cebrâil'e yüklenen misyonu inkâr etmek veya onun görevini tam anlamıyla yerine getirmediğini iddia etmek, kişiyi küfre götürür.  Meleklere iman

12 Mikail (as); Tabiat olaylarıyla ilgili görevleri bulunan melektir
Mikail (as); Tabiat olaylarıyla ilgili görevleri bulunan melektir.(Dört büyük melekten biri olup, tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirilmiştir. Kelime olarak, "Allah'ın küçük ve sevgili kulu" anlamına gelen Mikail Kur'ân'in bir yerinde Cebrail ile birlikte geçmektedir: "Kim Allah'a meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkarci kâfirlerin düşmanıdır." (Bakara, 2/98). Meleklere iman

13 Meleklere iman Israfil (as);
Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üflemekle görevli melektir. Sur kelime olarak boru, ses çıkaran boynuz demektir. Meleklere iman

14 Israfil (as); mahiyetini Allah'ın bildiği bir araca üç defa üfleyecektir.
İlk üfleyişte Allah'ın diledikleri hariç yerde ve gökte olanlar dehşete kapılacaktır. İkinci üfleyişte Allah'ın dilediklerinden başka tüm canlılar ölecek, üçüncü üfleyişte ise ölmüş olanlar mahşer yerinde toplanmak üzere dirilecektir.  Meleklere iman

15 Meleklere iman Azrail (as); Can almaya memur edilen melektir.
Azrâil kelimesi İbranice asıllıdır. Bu melek Kur'ân ve sahih hadislerde, Azrâîl ismiyle değil, melekü'l-mevt (ölüm melegi), elçilerimiz seklinde geçmektedir. "De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği caninizi alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." (Secde, 32/11) Her insanın canini almakla görevli bir ölüm meleği vardır. Azrâîl, bu meleklerin başıdır. Meleklere iman

16 Dört büyük melekten başka devamlı olarak insanlarla bulunan ve insanların iyilik ve kötülüklerini yazan melekler vardır. Bunlara "Kiramen Katibin = yazıcı melekler" denir. Meleklere iman

17 Meleklerin bazıları da öldükten sonra insanlara sorular sorarlar.
Bunlara da "Münker-Nekir" denir. Her ikisine birden "Münkereyn" de denir. Bilinmedikleri ve tanınmadıkları için bu adla anılmaktadırlar. Meleklere iman

18 Cin ve şeytan; Meleklerden başka Allah'ın cin ve şeytanlar gibi göremediğimiz ancak var olduklarını bildiğimiz yaratıkları vardır. Bunların varlıkları Kuran-i Kerim'de bildirildiği için kesinlikle doğrudur. Cin insanoğlundan önce ateşten yaratılmıştır, Allah'ın izniyle çeşitli şekillere girerler, Allah'ın izni olmadıkça kimseye zarar veremezler. Cinlerde insanlar gibi Allah'ı tanıyıp ibadet etmekle görevlidir. Meleklere iman

19 Allah, Kuran'da iblis olarak ta geçen şeytanı insanoğlunun düşmanı olarak tanıtmış, şeytana uyanların cehennem ile cezalandırılacağını söylemiştir. Cinlerden iman etmeyenler de şeytanin yardımcılarıdır. Şeytanlar, ayet ve hadislerde ‘cin ve insan şeytanları’ diye tasvir edilmektedir. Meleklere iman

20 Rabbe iman etmek ve O’na kul olmak Allah'ın mülkünde bütün kapıları açan anahtardır.
Bu anahtarı eline alan insan alemlerin Rabbi katındaki meleklere arkadaş olur, onların dilinden düşmeyen dua ve istiğfar listelerine adını yazdırır. Meleklere iman

21 Melekler Rabbinin emriyle bazen müminlere fiilen yardıma koşar.
Melekler görünse veya görünmese de yapacağını yapar ve emri yerine getirir, acze düşmez. Meleklere iman

22 Meleklere iman Kişi melekleri unutsa da melekler onu hiç unutmaz.
Ömürden sonra gizlilikler açığa çıkarılırken ebedi hayat gözler önüne serilince müminler sadık melek dostlarını iste o an gözleriyle görür. Mümin dünyadan meleklerin müjdesi ile uğurlanır, ahirette de müjdelerle karşılanır. Meleklere iman

23 İnsan melek dostluğu ne kadar büyükse Allah ve peygamberlerini yalanlayan inkârcılara karşı da meleklerin düşmanlığı o kadar gerçektir. Melekler müminlere düşkündür. Kâinatlar dolusu melek hepsi dost hepsi mümine duacıdır. Meleklere iman

24 “Gökte dört parmaklık bir yer dahi yoktur ki oraya bir melek Allah’a secde için başını koymuş olmasın” (Tirmizi, Zühd,9) Meleklere iman

25 Melek veya şeytan kimin izini takip edip kimin sesini dinleyeceğimiz bize bağlıdır.
İsteyen melekleri duacı yapar, isteyen şeytanın oyuncağı olur, akıbeti de onun gibi olur. Dostu iyi seçmek gerekir. Meleklere iman

26 Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. (Fatır 35/1) Meleklere iman


"Meleklere iman www.imanilmihali.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları