Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE DERSİ SORULARI SORU 1 Aşa ğ ıdaki sözcüklerden hem eş hem de karşıt anlamlısı vardır? A) beyaz B) iyi C) uzun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE DERSİ SORULARI SORU 1 Aşa ğ ıdaki sözcüklerden hem eş hem de karşıt anlamlısı vardır? A) beyaz B) iyi C) uzun."— Sunum transkripti:

1

2

3 TÜRKÇE DERSİ SORULARI

4 SORU 1 Aşa ğ ıdaki sözcüklerden hem eş hem de karşıt anlamlısı vardır? A) beyaz B) iyi C) uzun

5 CEVAP 1 A) beyaz

6 SORU 2 Aşa ğ ıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Bugün tekiri veterinere götürece ğ im. B) Bu yıl Almanca kursuna gidece ğ im. C) Geçen hafta ‘ Şu Çılgın Türkler’i ’ okudum.

7 CEVAP 2 A) Bugün tekiri veterinere götürece ğ im.

8 SORU 3 1- Kahvaltısını yaptı. 2- Hazırlıklar günden öncesinden başlamıştı. 3 - Bayramlıklarını giydi. 4- O sabah erkenden uyandı. Yukarıdaki cümlelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-4-1-3 B) 3-4-1-2 C) 2-4-3-1

9 CEVAP 3 A) 2-4-1-3

10 SORU 4 Dışarı çıkamayaca ğ ım ……… biraz hastayım. Arkadaşımla tartıştık …………… o, benimle artık konuşmuyor. Benim ………. ailem çok önemlidir. Bu cümleler sırasıyla aşa ğ ıdakilerin hangileriyle tamamlanabilir. A) açıkçası – çünkü – bunun nedeni B) Çünkü – bunun sonucunda – için C) çünkü – bunun nedeni – çünkü

11 CEVAP 4 B) Çünkü – bunun sonucunda – için

12 SORU 5 İstanbul Ankara ve İzmir üç büyük kentimizdir. Eren’in cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül (,) konmalıdır? A) İstanbulB) üç C) büyük

13 CEVAP 5 A) İstanbul

14 SORU 6 “çalışıyorum” sözcü ğ ünün zamanı nedir? A)gelecek(yarın) B)geçmiş(dün) C)şimdiki(bugün)

15 CEVAP 6 C)şimdiki(bugün)

16 SORU 7 TBMM’nin açılımı nedir? A) Türkiye Birleşmiş Milletler Meclisi B) Türkiye Büyük Mebuslar Meclisi C) Türkiye Büyük Millet Meclisi

17 CEVAP 7 C) Türkiye Büyük Millet Meclisi

18 SORU 8 ‘’ Bu sabah ilimize kar ya ğ dı. Karda ellerimiz çok üşüdü. Ama hiç kuş sesi yoktu.’’ Cümlesinde hangi duyu organı ile ilgili anlatım yoktur? A) Burun B) Göz C) Kulak

19 CEVAP 8 A) Burun

20 SORU 9 ‘’ İ şçiler gece gündüz çalıştılar işi bitirdiler.’’ Cümlesindeki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekte vardır? A) ö ğ retmen – muallim B) kuvvetli – zayıf C) yaşlı – ihtiyar

21 CEVAP 9 B) kuvvetli – zayıf

22 SORU 10 Aşa ğ ıdaki sözcüklerden hangisinin aldı ğ ı ek, sözcü ğ ün anlamını de ğ iştirmiştir? A) kalemler B) arabacı C) kitabım

23 CEVAP 10 B) arabacı

24 MATEMATİK DERSİ SORULARI

25 SORU 1 4 birlik + 9 yüzlük + 3 onluk Yukarıdaki gibi çözümlenen do ğ al sayı aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) 943B) 934C) 443

26 CEVAP 1 A) 943

27 SORU 2 2 -- 3 -- 4 Yukarıdaki rakamların tümüyle yazılabilen üç basamaklı en büyük do ğ al sayı ile en küçük do ğ al sayı sayının toplamı kaçtır? A) 666B) 566C) 888

28 CEVAP 2 A) 666

29 SORU 3 485 sayısının en yakın onlu ğ a yuvarladıktan sonra 90 çıkarılırsa sonuç kaç olur? A) 400B) 405 C) 390

30 CEVAP 3 A) 400

31 SORU 4 17’den başlayarak yedişerli ritmik sayarken beşinci söylenen sayı aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) 48B) 49C) 45

32 CEVAP 4 C) 45

33 SORU 5 124 ile 135 sayıları arasındaki en büyük çift do ğ al sayı ile en küçük tek do ğ al sayının farkı kaçtır? A) 9B) 10 C) 11

34 CEVAP 5 C) 11

35 SORU 6 Yarısı 25 olan sayının 10 fazlasının 20 eksi ğ i kaçtır? A) 45 B) 40 C) 35

36 CEVAP 6 B) 40

37 SORU 7 Ege, yarıyıl tatilinde İ zmir’den Erzurum’a trenle gitmiştir. Tren İ zmir’den 453 yolcu ile çıkmıştır. Ankara’da 207 yolcu inmiş, 305 yolcu binmiştir. Buna göre tren İ zmir’e kaç yolcu ile varmıştır? A) 374B) 551C) 965

38 CEVAP 7 B) 551

39 SORU 8 5 + 9 = ? İ şleminin sonucu kaçtır? A) XI B) XIV C) XVI

40 CEVAP 8 B) XIV

41 SORU 9 Müge 3 tanesi 12 liraya satılan kalemlerden 20 tane satın alıyor.Satıcıya 100 lira veriyor.Müge satıcıdan para üstü kaç lira almalıdır? A) 15 B) 20 C) 30

42 CEVAP 9 B) 20

43 SORU 10 Rüya apartmanı 10 katlı ve her katında 3 daire,her dairede bir sandık,her sandıkta 5 kutu oyuncak vardır.Rüya apartmanında toplam kaç tane oyuncak vardır ? A) 100B) 53 C) 150

44 CEVAP 10 C) 150

45 HAYAT BİLGİSİ DERSİ SORULARI

46 SORU 1 ‘’ Vatan ve millet için gerekirse canımızı seve seve feda ederiz.’’ Atatürk’ün bu sözünden hangi özelli ğ ini çıkaramayız? A)Millet sevgisi B)Vatan sevgisi C) İ leri Görüşlülü ğ ü

47 CEVAP 1 C) İ leri Görüşlülü ğ ü

48 SORU 2 Hangisi temel ihtiyaçlarımızdan de ğ ildir? A)Uyumak B) barınmak C)Tatil yapmak

49 CEVAP 2 C)Tatil yapmak

50 SORU 3 Hangisi fiziksel özelliklerimizdendir? A)Göz rengi B) Düşüncelerimiz C) Zeka

51 CEVAP 3 A)Göz rengi

52 SORU 4 Aşa ğ ıdakilerden hangisi insanlar arasında farklılıklar oldu ğ unu kanıtlar? A) İ rem ile Koray saygısızlıktan hiç hoşlanmaz. B) Cansu tenisten Emre ise futboldan hoşlanır. C) Barış ile Güler kitap okumayı sever.

53 CEVAP 4 B) Cansu tenisten Emre ise futboldan hoşlanır.

54 SORU 5 Hangisi “tutumlu olmak” kavramını açıklayan bir atasözüdür? A) Bakarsan ba ğ, bakmazsan da ğ olur. B) Gündüz mum yakan, geceleyin bulamaz. C) Parayı veren düdü ğ ü çalar.

55 CEVAP 5 B) Gündüz mum yakan, geceleyin bulamaz.

56 SORU 6 Türk vatandaşları belli yaşa geldi ğ i zaman oy kullanırlar. Oy kullanmak hangi hak ve hürriyetlerimizdendir ? A ) Askerlik Yapma B ) Seçme ve seçilme hakkı C ) Vergi verme

57 CEVAP 6 B ) Seçme ve seçilme hakkı

58 SORU 7 “ Dershanemizi temiz ve düzenli tutmak hepimizin görevidir.” Buna göre aşa ğ ıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır ? A ) Sınıfın temizli ğ ine özen göstermemek B ) Çöpleri çöp kutusuna atmak C ) Sınıfı havalandırmak birlik + 9 yüzlük + 3 onluk

59 CEVAP 7 A ) Sınıfın temizli ğ ine özen göstermemek

60 SORU 8 Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak hangi olay kabul edilir ? A ) Atatürk’ün TBMM ni açması B ) Atatürk’ün Samsun ‘na çıkması C ) Atatürk’ün Sivas’ta toplantı yapması

61 CEVAP 8 B ) Atatürk’ün Samsun ‘na çıkması

62 SORU 9 Önceden plan yapmak, hangi konuda tutumluluk ile ilgilidir ? A ) Enerjide tutumluluk B ) Parada tutumluluk C ) Zamanda tutumluluk

63 CEVAP 9 C ) Zamanda tutumluluk

64 SORU 10 Sabahları güneşin ortaya çıktı ğ ı yöne ne isim verilir? A) Do ğ u B) Batı C)Kuzey

65 CEVAP 10 A) Do ğ u

66 YEDEK SORULAR

67 YARIŞMAMIZ SONA ERMİŞTİR. SONUÇLAR 5 DAKİKA SONRA AÇIKLANACAKTIR.

68 SORU 1 4 birlik + 9 yüzlük + 3 onluk Yukarıdaki gibi çözümlenen do ğ al sayı aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) 943B) 934C) 443

69 CEVAP 1 A) 943

70 SORU 1 4 birlik + 9 yüzlük + 3 onluk Yukarıdaki gibi çözümlenen do ğ al sayı aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) 943B) 934C) 443

71 CEVAP 1 A) 943

72 SORU 1 4 birlik + 9 yüzlük + 3 onluk Yukarıdaki gibi çözümlenen do ğ al sayı aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) 943B) 934C) 443

73 CEVAP 1 A) 943

74 SORU 1 4 birlik + 9 yüzlük + 3 onluk Yukarıdaki gibi çözümlenen do ğ al sayı aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) 943B) 934C) 443

75 CEVAP 1 A) 943

76 SORU 1 4 birlik + 9 yüzlük + 3 onluk Yukarıdaki gibi çözümlenen do ğ al sayı aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) 943B) 934C) 443

77 CEVAP 1 A) 943


"TÜRKÇE DERSİ SORULARI SORU 1 Aşa ğ ıdaki sözcüklerden hem eş hem de karşıt anlamlısı vardır? A) beyaz B) iyi C) uzun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları