Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK’ÜNHAYATI Atatürk, 19 Mayıs 1881 yılında o yıllarda Osmanlı Devleti’ne ba ğ lı olan, ş uanda Yunanistan’a ba ğ lı Selanik kentinde bu evde do.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK’ÜNHAYATI Atatürk, 19 Mayıs 1881 yılında o yıllarda Osmanlı Devleti’ne ba ğ lı olan, ş uanda Yunanistan’a ba ğ lı Selanik kentinde bu evde do."— Sunum transkripti:

1

2 ATATÜRK’ÜNHAYATI

3 Atatürk, 19 Mayıs 1881 yılında o yıllarda Osmanlı Devleti’ne ba ğ lı olan, ş uanda Yunanistan’a ba ğ lı Selanik kentinde bu evde do ğ du.

4 Babası Ali Rıza Efendi, Selanik’in yerlilerinden olup, Söke’den Selanik’e göçmü ş Türkmenlerden Kırmızı Hafız lakaplı Ahmet Efendi’nin o ğ ludur.

5 Atatürk’ün annesi Selânik civarında Langaza’da tarım ve ticaretle me ş gul olan Sofuzade Feyzullah Efendinin kızı Zübeyde Hanım’dır.

6 Mustafa Kemal Atatürk’ün F FF Fatma, Ömer, Ahmet ve N NN Naciye adlı karde ş leri küçük ya ş larda ölmü ş tür. Kendisinden altı ya ş küçük kız karde ş i M MM Makbule Hanım ise 1956 yılına kadar ya ş amı ş, 69 ya ş ında vefat etmi ş tir.

7 Mustafa okul ça ğ ına gelince anne ile baba arasında görü ş ayrılı ğ ı belirdi. Geleneklere ba ğ lı olan annesi onun dinîtörenle ilâhîlerle mahalle mektebinegitmesini istiyordu. Aydın görü ş lü oldu ğ u anla ş ılan babası ise onun yeni açılan ve modern e ğ itim yapan Ş emsi Efendi İ lkokulunda e ğ itim görmesini arzu ediyordu. Mustafa önce ilâhîlerle, dinî törenle mahalle okuluna ba ş ladı, birkaç gün sonra da oradan alınarak Ş emsi Efendi okuluna ba ş ladı (1887).

8 Mustafa Kemal yedi yaşındayken babasını kaybedince ailesi geçim sıkıntısına düştü. Annesi ve kardeşi ile birlikte dayısının çiftliğine taşındılar. Mustafa Kemal çiftlikte ata binmeyi ve silah kullanmayı öğrendi. Daha sonra Zübeyde Hanım oğlunun okula gidememesine üzüldü ve Selanik’e geri dönmeye karar verildi.

9 Gönlü öteden beri askerî okuldaydı. Ancak annesi biricik o ğ lunun asker olup aile oca ğ ından ayrılmasını istemiyordu. Mustafa annesine haber vermeden Selânik Askeri Rü ş tiyesi’nin sınavlarına girdi. Sınavı kazandı. Annesini ikna etmesi zor olmadı. Mustafa Kemal ba ş arılı, çalı ş kan bir ö ğ renci olarak hocaların dikkatini çekti, ve sınıf çavu ş u oldu. Özellikle matematik hocası Yüzba ş ı Mustafa Sabri Bey, zekâ ve çalı ş masını taktir etti ğ i ö ğ rencisine “ S SS Senin de adın Mustafa, benim de, arada bir fark olmalı. Senin adının sonuna bir de Kemal (olgun anlamında) koyalım.” Önerisinde bulundu. O artık Mustafa Kemal adıyla ünlenecektir.

10 Mustafa Kemal okul yılları boyunca çok çalı ş kan ba ş arılı bir ö ğ renciydi. Çok kitap okur, ülkesi ile ilgili her konuya ilgi duyar ve bilgi sahibi olurdu. O lisede okurken Osmanlı Devleti sava ş içindeydi. Ülkesinin sava ş ta olması Mustafa Kemal’i çok etkiliyordu. Harp Okulu’nu yüzba ş ı rütbesi ile bitirdi.

11 19 MAYIS 1919 1919 TARiHiNDE BANDIRMA VAPURUYLA SAMSUN’A ÇIKARAK KURTULU Ş KURTULU Ş SAVA Ş I ’NI SAVA Ş I ’NI BA Ş LATTI.

12 TÜRK MiLLETi ATATÜRK ’ÜN LiDERLi Ğ iNDE KURTULU Ş SAVA Ş I’NI KAZANDI.

13 Ya ş amı boyunca Türk Milleti’nin ça ğ da ş ve rahat bir hayata kavu ş ması için pek çok yenili ğ i hayata geçirdi. Ülkemize yeni ve çağdaş tarım araçlarını tanıttı. Eğitim ve öğretime latin alfabesini getirerek okuma yazma öğrenmeyi kolaylaştırdı. İlk şapkayı bizzat giyerek halkın giyinişine çağdaş bir görünüm kazandırdı. Davranışları ve benimsettiği yasalarla Türk kadınını hakettiği yüksek seviyeye ulaştırdı. O,O,O,O, SADECE CUMHURİYET’İ KURMADI. BİR MİLLETİN YAŞAMINI DEĞİŞTİRDİ BİR MİLLETİN YAŞAMINI DEĞİŞTİRDİ.

14 BU YO Ğ UN VE YORUCU HAYAT, SA Ğ LI Ğ ININ BOZULMASINA NEDEN OLDU. SA Ğ LI Ğ ININ BOZULMASINA NEDEN OLDU.

15 BİR MİLLETİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN O BÜYÜK İNSAN, KARACİĞERİNE YENİK DÜŞTÜ. 10 KASIM 1938 PERŞEMBE GÜNÜ DOLMABAHÇE SARAYI’NDA, SAAT 09:05 DE YAŞAMA VEDA ETTİ.

16 ARDINDA GÖZÜ YAŞLI AMA... O ’NA İNANAN, O ’NU İZLEYEN VE O ’NA MİNNETTAR GÜÇLÜ BİR TÜRK MİLLETİ BIRAKTI

17 ARTIK O’NUN ANITKABİR’DE HUZUR İÇİNDE UYUYABİLMESİ İÇİN, ÇALIŞACAK OLAN BİZLERİZ. ÇÜNKÜ O, BİZE GÜVENDİ VE BU CUMHURİYETİ BİZE EMANET ETTİ.


"ATATÜRK’ÜNHAYATI Atatürk, 19 Mayıs 1881 yılında o yıllarda Osmanlı Devleti’ne ba ğ lı olan, ş uanda Yunanistan’a ba ğ lı Selanik kentinde bu evde do." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları