Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE YOZLAŞMAYI ÖNLEDİ Mİ? Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Kapanış Konferansı 25 Kasım 2009 - Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE YOZLAŞMAYI ÖNLEDİ Mİ? Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Kapanış Konferansı 25 Kasım 2009 - Ankara."— Sunum transkripti:

1 PROJE YOZLAŞMAYI ÖNLEDİ Mİ? Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Kapanış Konferansı 25 Kasım 2009 - Ankara

2 ARKAPLAN - 1 Kamu kaynağı ve kamu yetkisi bilinci Yolsuzluk – Yozlaşma – Etik Ülke notu 1995-4.1 /2003-3.1 /2007-4.1 /2008-4.6 /2009-4.4 Küresel sorun – Küresel kriz OCTOPUS/AHTAPOT Programı Kamuda Saydamlığın ve İyi Yönetişimin Geliştirilmesi Komitesi (Bilgi Edinme) Uygulamaya geçirilemeyen yolsuzluğun önlenmesi projesi

3 ARKAPLAN - 2 Başbakanlık Uzmanı M. Sait Kirazoğlu Önceki Kurul Başkanlarımız Sayın Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM ve Metin İlyas AKSOY Kurulun yıllık bütçesi ortalama 50.000 TL ve harcama yetkisi Başbakanlıkta Etik komisyonlarının aktive edilmesi ihtiyacı Çağdaş tekniklerle geliştirilmiş etik eğitimi materyali ihtiyacı

4 Temel uygulama ilkelerimiz “Para nasıl olsa AB den” anlayışından uzaklık Katılımcılık (zayıf sivil toplum sorunu) Proje yönetiminde Avrupalıların veya yerel güç odaklarının gündemlerinden ziyade toplumun daha kaliteli hizmet almasına odaklanılması

5 Temel veriler Proje bileşenleri : AB-KGEK-AK Uygulama Süresi: 24 Ay Bütçe: 1.500.000 Euro (İPA- Hibe)

6 Temel unsurlar - 1 Etik kurulun kapasitesinin arttırılması Eğitim materyalinin geliştirilmesi Eğiticilerin yetiştirilmesi Merkezde ve taşrada eğitimler gerçekleştirilmesi Sorun alanlarına ilişkin 10 akademik araştırma

7 Temel unsurlar - 2 Ülke örneklerine yönelik 2 çalışma ziyareti Kanunla kapsam dışında bırakılan alanlardan yasama ve yargı etiği ile ilgili çalışmalara destek verilmesi Ulusal Yolsuzlukla mücadele stratejisi geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmesi İlgili alanlarda çalışan kurumlarla koordinasyonun geliştirilmesi

8 Eğitimlere hazırlık Eğitim materyali uluslararası örneklere dayanılarak hazırlandı. Eğitici sayısı 10 dan 110 a çıkartıldı. İnteraktif bir metod benimsendi. (“Katılımcılar ilkokul çocuğu değil” eleştirilerine rağmen)

9 Etik liderlik seminerleri Ankarada 12, bölgelerde 20 Etik Liderlik Semineri gerçekleştirildi. Ankara’da 278 bölgelerde 388 katılımcı Genelde üst düzey görevliler katıldı. Merkezde ve yerelde üst düzey katılım İnteraktif metod beğenildi (%80) Eğiticiler beğenildi (%81) En fazla “devamsızlık” belediyelerde

10

11

12 Katılımcı değerlendirmeleri Katılımcıların neredeyse tamamı Kanunda istisna tutulan kurumlar konusunu bir sorun alanı olarak belirttiler ve düzeltilmesini istediler. Yine benzer bir çoğunlukla “yukarıya” (Bakan, Müsteşar, Genel Müdür v.d.) ile benzer çalışmaların yapılmasını önerdiler.

13 Katılımcı değerlendirmeleri Buraya gelirken “sıkıcı bir başka eğitime daha gidiyoruz” demiştim ama hiç sıkılmadım. Çok etik birisi olduğumu düşünüyordum ama benim de geliştirmem gereken yerler olduğunu gördüm. Etik komisyonu şimdiye kadar kağıt üstündeydi. Burdan dönüşte aktive edeceğiz.

14 Akademik araştırmalar Daha önceki çalışmalarda (örn. TESEV) yozlaşma alanı olarak görülen konular ve diğer etik kültüre katkı sağlayacak konular Dışardan iki göz (KGEK +Akademisyenler) İlk uygulama Kurumların desteği

15 Akademik araştırma konuları 1. Grup Çıkar çatışması Kolluk Hizmetleri ve Etik Tapu Hizmetleri ve Etik Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları ve Etik

16 Akademik araştırma konuları -2 Etik Kültür ve Toplum Kamu İhaleleri ve Etik Kayıtdışı Ekonomi ve Etik Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları ve Etik Gümrük Hizmetleri ve Etik Sağlık Hizmetleri ve Etik

17 Araştırma sonuçları Kurumlarla ve daha sonra da kamuoyu ile paylaşıldı. Yayın olarak basıldı. İnternet sitesine konuldu. Sonuçlar 2010 projesi ile uygulamaya yansıtılacaktır.

18 Çalışma ziyaretleri İrlanda (İngiltere buraya davet edildi) ve Hollanda’daki benzer kurumlar ziyaret edildi. Birinci ziyarette ihlal iddialarının araştırılması, ikinci ziyarette koordinasyon ve bilinçlendirmeye ağırlık verildi. Hazırlanan raporlardan ilerde de yararlanılması mümkündür. İrlanda’da benzer kurumların Ombudsman binasında oluşu Hollanda’da az ama etkili personel

19 Kurumlarla koordinasyon Kurumların etik komisyonları aktive edildi ve etkinlikler düzenlenerek bilgi paylaşımı sağlandı. Kamuda saydamlığın arttırılması ve iyi yönetişimin geliştirilmesi komitesi ile işbirliği sağlanmaya çalışıldı Teftiş kurulları ile işbirliği

20 Etik kurulun yapısının güçlendirilmesi Kurul sadece huzur hakkı ile kısıtlı imkanlarla saygın bir görev ifa ediyor. Personel ve bütçe özerkliği Sekretaryanın kalitesinin geliştirilmesi (Az ve öz) Kurul başkanının tam zamanlı olarak görev yapması veya nitelikli bir genel sekreterlik Kurulun kendine ait personelle çalışması

21 Kurulun yapısının güçlendirilmesi Kurul üyelerinin atanması prosedürü daha da demokratikleştirilebilir. En azından kamu sendikalarının temsili... Şeffaflığın arttırılması (başvuru inceleme yönünden) İrlanda örneği Uluslararası vizyonun geliştirilmesi (Liderlik imkanı var)

22 Proje yozlaşmayı önledi mi? Tamamen önleme değil grinin tonunun açılması esas İyi niyetli ve güçlü bir başlangıç noktası Kurul veya proje değil tüm kamu kurumları sorumlu Örgütlü toplumun denetimi


"PROJE YOZLAŞMAYI ÖNLEDİ Mİ? Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Kapanış Konferansı 25 Kasım 2009 - Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları