Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atom Modelleri Thomson Modeli Rutherford Modeli Bohr Modeli

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atom Modelleri Thomson Modeli Rutherford Modeli Bohr Modeli"— Sunum transkripti:

1 Atom Modelleri Thomson Modeli Rutherford Modeli Bohr Modeli
Kuantum Modeli

2 Atom Karbon atomları ve Farklı dizilişleri
I. Bütün maddeler atomlardan oluşmuştur. II. Materyallerin özellikleri (Renk, sertlik, doku v.s.) şunlara bağlıdır A) Hangi tür atomlardan meydana geldiği B) Atomların nasıl düzenlendiği Karbon atomları ve Farklı dizilişleri

3 Nanoteknoloji nedir? Bugünki Teknoloji (Top-down technology)
Cisimler kesilerek isten şekil verilir Nanoteknoloji (Bottom-up technology) Atomlar bir araya getirilerek daha büyük cisimler elde edilebilir.. Grafit Elmas Kum Bilgisayar Can we do this now??? Not Yet, but…..

4 Katot Işınları J.J. Thomson (1897) e/m = 1.75882  108 coulomb/g
Elektronların Keşfi ve Özellikleri J.J. Thomson (1897) e/m =  108 coulomb/g Cathode Rays Katot ışınları negatif yüke sahiptir. Katot ışınları manyetik ve elektrik alanda saparlar. Yük/kütle oranı (e/m) katot materyalinin cinsine bağlı değildir. Ya yükler aynı, buna karşılık kütle H den daha az Ya da tanecik kütlesi H ile aynı, fakat yükü daha az

5 Thomson Atom Modeli “plum pudding model”
Atom elektrikçe nötral olmalıdır. Yüklerin sallanması ışımaya neden olur. Farklı elementler farklı elektron sayısına sahiptir. Bu model geçerli bir süre kaldı. Ta ki…… Thomson’un öğrencisi Rutherford bazı deneyler yapana kadar….

6 Rutherford’un Saçılma Deneyi (1910)
Çekirdeğin çapı atomundakinden yaklaşık 100,000 kez daha küçüktür. 1. Atomlarda büyük boşluklar bulunur. 2. Atomun kütlesi çok küçük bir çekirdekte yoğunlaşmıştır. 3. Çekirdek pozitif yüklüdür.

7 Rutherford Atom Modeli
Planetary Model “Planetary Model” Gezen ve yıldızlara benzer Atomların ışıma spektrumlardaki frekansların elektronların dairesel hareket frekanslarının katları olması beklenir. Atomların ışıma spektrumlarını açıklayamaz. Maxwell teorisine göre bütün hareket halindeki yüklü tanecikler elekromanyetik ışıma yapar. Sürekli enerji kaybeden elektron gittikçe yavaşlayıp sonunda çekirdeğe düşmesi gerekir, yani yaşayamazlar. Atomların varoluşlarını açıklayamaz.

8 Balmer Serisi J. Balmer (1885) H atomunun GB spektrumundaki hatların frekanslarına uyan aşağıdaki bağıntıyı vermiştir. n = 3, 4, 5,.... Rydberg, Balmer modelini bütün spektrum bölgeleri için geliştirmiştir. Ry = 3.29 x /s

9 Spektroskopi Gazların Emisyon Spektrumu
Na, Hg, He, H emisyonları Note: not all colors are present. Gazların Absorbsiyon Spektrumu

10 Bohr Atom Modeli Varsayımlar: 1. Elektronların yörünge yarıcapı sadece belirli değerler alır. Bu yörüngede kaldığı sürece ışıma yapmaz. (Kararlı durum hipotezi) Her bir yapıcap beli bir enerjiye karşılık gelir. 2. Elektron enerjisi daha düşük bir yörüngeye geçiş yaptığında frekansı  = E / h olan foton yayınlar. 3. Elektonun dönebileceği yörüngeler kuantlaşmıştır ve açısal momentumun tam katları olmalıdır.

11 Atom Spektrumları Emission Spectrum for Hydrogen
Energy Levels in Hydrogen Absorption Spectrum For Hydrogen

12 Bohr Modeli Başarıları:
1. H ve H-benzeri (tek elektronlu) atomların spektrumlarını açıklanabilmiştir. 2. Periyodik çizelgenin genel özelliklerini tanımlayabilmiştir. Başarısızlıkları: Elektronun kararlı yörüngelerde niçin ışıma yapmadığını izah edememiştir. Bohr modeli, çok elektronlu atomların spektrumlarını izah edemez. Atomların manyetik alana konduğundaki hat yarılmalarını açıklayamaz Spektral hatların şiddeti hakkında bir şey söyleyemez. Elektonlar yüksek hızlarda hareket etmesine rağmen Bohr modeli relativistik değildir. Bohr Modeli, klasik ve kuantum modelleri arasında “köprü” oluşturur.


"Atom Modelleri Thomson Modeli Rutherford Modeli Bohr Modeli" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları