Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Sempozyum sonrası gelişmeler  Mail grubu  İstanbul grubunun oluşumu  Ve biz…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Sempozyum sonrası gelişmeler  Mail grubu  İstanbul grubunun oluşumu  Ve biz…"— Sunum transkripti:

1

2  Sempozyum sonrası gelişmeler  Mail grubu  İstanbul grubunun oluşumu  Ve biz…

3  Eleps, psikolojinin politik ve tarihsel olduğunu savunur.  Her türlü ayrımcılığa karşıdır.  Psikoloji pratiğinden doğan problemleri ve meslek sahiplerinin problemleri üzerinde durur.  İnsan haklarını destekler.  Psikolojinin toplumsal eşitsizlikleri görünmez kıldığını savunur ve bunu ifşa etmeye çalışır.

4  Toplantı düzenimiz,  Gündem belirleme,  Sorumluluklarımız,  Toplantı yeri,

5  Söyleşiler,  Özel eğitim söyleşileri  Psiko-politik açıdan Türkiyeli psikologlar  23 Nisan neyin bayramıdır?  Polis şiddeti basın açıklaması  18 Ekim mitingi  ÖSS kaldırılsın  Sokak çocukları  Bireysel silahsızlanma  Sağlığın ticarileşmesi

6  Eleştirel Psikoloji Bülteni  PPKB bildirisi  İstanbul metni  İlkelerin oluşturulma  Çalışanların sorunlarını tespit etme  Nasıl bir psikoloji- kavramlarla yeniden üretme  Öğrenci söyleşileri  Karaburun bilim kongresi  Homofobi karşıtı buluşma

7  TPD ile ilişkiler  17 Ekim eylemi  Psikoloji kongrelerine katılım  Eleştirel psikolojiye dair teorik tartışmaların taze tutulması  İhtiyaca yönelik çalışma  Mamak  23 Nisan etkinliği  Transeksüeller  Yörsan basın açıklaması

8  psikologların yeri ve iş tanımlarının incelenmesi ve doğru belirlemelerin yapılması için neler yapılabilir?  Yapılacak işler ve uzmanların ve bizlerin kullandığı dillerin niteliği  Homofobi ve transfobiye karşı önyargılar nasıl yıkılabilir? Etkin ve popüler kaynakları- meydayı kullanmak… etkileşim grupları  Her konuda yazmak- çalışmaları farklılaştırmak

9  Psikolojinin sistemin sürekliliğindeki rolü nedir incelenmesi- tarihsel olarak kavramların dönüşümü  Psikoloji sokağa grubu  Ayrımcılığı psikoloji nasıl ele alabilir- nasıl eyleme geçer bu anlamda  Psikolojinin elitist yapısından kurtularak daha işlevsel ve sokağa yönelik çalışmalar  Psikolojinin diğer alanlardan nasıl ve ne ölçüde beslendiğinin belirlenmesi ve bu beslenmenin güçlendirilmesi

10  Cinsel istismara karşı biz nasıl bir konum alabiliriz?- psikolojinin hayata katılımı  Namus, suç,anormal, hastalık, mutluluk, uyum kavramlarının dönüştürülmesi  Biz! Normale de karşı, anormale de karşı  Toplumsal cinsiyete karşı gelişim psk.  Hiyararşi istemiyoruz!  Suçun tanımlanması- !!  Milliyetçilik psikolojiyle yıkılabilir mi?  Herkes için psikoloji

11  Ezilen azınlık için psikolojiyi kurgulamak  Yabancılaşmayı kırmak ve özneleştirmeyi sağlamada psikoloji-bizim öngördüğümüz psikoloji neler yapabilir?- doğaya uyum

12  Yapılan işlerin grubun sürekliliği  Tutulmayan sözler  Anlaşılamamak, kendi içimizde; dışarıdan  Karar alma mekanizmalarının nasıl işleyeceği  Örgütlenme modeli- dernek?  Çok söz, az iş; eylem  Psikolojiye bakışımızla dışarıda problemli görünmek ve ötekileşmek  Devamlılık  Sorumluluk almak ve bunları yerine getirememek

13  Grup içinde yanlış anlaşılmak- dışarıdan gelen bir eleştiriyi dile getirmek  Örgüt olamamaktan, örgütlülük kültürünün yaratılma sürecindeki zorluklarla başa çıkamamak  Grup içerisinde etiketlenmek-etiketlemek  İstediğimiz şeyleri gerçekleştirememekten, bir duruş olarak bunu taşıyamamaktan  Okulda sorun yaşamak  Susmaktan  Örgütün bireyi sindirmesi- kişisel duruşun korunabilmesi

14  Vakit ayıramamaktan  İktidar düşkünlüğü  Tuvalete gidememek

15  Sizler…  Çocuk tutukevlerine gidilerek çocuklarla çalışılabilir…suç-ceza; çocuk hakları; suça yönelten politikalar- keçiören tutukevi bağlantımız var- uzmanlarla bir araya gelmek- Türkiye çocuklara yeniden özgürlük vakfı  Çocuklara adalet girişimi bir şekilde iletişime geçmek.- çocuklarla bir şeyler yapmak, hangi çocuklar; ailelerle çalışma yapılabilir. Araştırma ve ya hizmet üretme

16  Burayla sınırlı kalmamak, psikoloji öğrencilerinin haberdar olmasını sağlamak, dikkatlerini çekmek- yayılma politikası+ söyleşiler  Anadilde eğitimle ilgili sunumlar hazırlayarak insanlara bilgiyi ulaştırmak  Madde kullanımları konusunda farkındalık sağlamak  Görünürlüğü sağlamaya destek olmak  Sosyal hizmetlerin işleyişi??-yetiştirme yurtları, yaşlılar??

17  Ders kitaplarının incelenmesi  Mustafa kemalin incelenmesi,  PPKBye devam etmek.  Bir araya gelmek, daha geniş kitleye ulaşmak için sempozyum düzenlenebilir mi? Daha bilimsel teorik??- içerisine çalıştaylar eklenen, bizim neler yaptığımız…  Yapılan çalışmalarla birlikte söylemin oluşturulması ve zenginleştirilmesi  Yöntemin belirlenmesi

18  Dezavantajlı gruplarla ayrımcılık  Kürt sorunuyla ilgili düzenli bir çalışma alanı yaratmak- uyum! onlar ne istiyor? Gündelik hayata etkisi- birlikte iş yapılabilir… orda nasıl bir hayat var?- yerinden edilmişler  Seks işçileri- kırmızı şemsiye inisiyatifi; haklar üzerinden bir mücadele var- nasıl destek olunabilir?  Kişiyi nasıl etkiliyor bu ötekileştirme- herkes düşman olgusu?  Sağlığın ticarileştirilmesine karşı destek verme

19  İşleyişin nasıl süreceği?  Düzenli toplantılar,  E- mail yoluyla iletişime hızlı bir biçimde geçmek önemli  Toplantılara katılım önemli-  karar alma süreçleri…  Devamsızlık durumunda ne yapılıyor?  Kimi durumlarda grubun benimseyeceğini düşündüğümüz işler için tek başına inisiyatif almak gerekebilir.

20  Hesap verebilirlik, eleştiri- özeleştiri  İş bölümü olabilir- kısa vadeli, uzun vadeli küçük gruplarla birlikte yürütmek faydalı olabilir.  Çok radikal yapmak istediğimiz şeylerde grupta herkesin bu konuya katılması gerekir mi?- çalışılmaz mı demek gerekir?  Oylama yapılması?  İlkeler yeterli olmadığında?-  Yapılan her işin birikmesi ve bilgi üretimi dağarcığının arttırılması, bilgi paylaşımı

21  Bir grubun düzenli olarak medya takibi yapması önerilir…  Biz nasıl bir örgüt olacağız?  Önerilerin daha ayrıntılandırılması  En baştan çalışmanın engellenmemesi  Son aşamada tekrar değerlendirmek  Yapıcı yaptırım- araştırma, sorumluluk verme  Özeleştiri isteyebiliriz…

22  Rotasyonla haber takibi-  Bütçe tartışması  Ekin: önceliğim Cuma ve Cumartesi akşamları katılamayacak. Çocuklar, üniversitelerdeki çalışmalarda…  Gülşah: Pazartesi akşamı katılamayacak. Dönemsel olarak birkaç çalışmada yer alamayacak. Üniversitelerde, iş alanında çalışanlarla, arşiv- yazı…  Kıvılcım: azınlıklar, kürtler, transfobi- homofobi,bifobi, toplumsal cinsiyet, anadil

23  Selinay: Proje bazında yer almak istiyor. Vaat edebileceği bir şey yok.  Sedat: önceliği değilmiş Kürtler, medya takip, çocuk hakları, PPKB  Özgen: PPKB, toplantılara gelecekmiş, metin yazımı  Gülden: PPKB, medya takibi, gelirim derim  Zeynep çok şey vaat ediyor…, PPKB  Yasemin: homofobi, transseksüel, PPKB, ders kitapları  Nazan: çocuk hakları, anadil, Kürtler  Baran: Diyerbekir, dernek...

24


" Sempozyum sonrası gelişmeler  Mail grubu  İstanbul grubunun oluşumu  Ve biz…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları