Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 1 KAMUDA BİLİŞİM PROJELERİ NASIL HAZIRLANMALI ? Yrd. Doç. Dr. Altan ÖZKİL Atılım Üniversitesi Endüstri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 1 KAMUDA BİLİŞİM PROJELERİ NASIL HAZIRLANMALI ? Yrd. Doç. Dr. Altan ÖZKİL Atılım Üniversitesi Endüstri."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 1 KAMUDA BİLİŞİM PROJELERİ NASIL HAZIRLANMALI ? Yrd. Doç. Dr. Altan ÖZKİL Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü aozkil@atilim.edu.tr 12 Mayıs 2012, Gloria Golf Otel, Antalya

2 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 2 İçerik  Giriş  Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü  Kamuda BP Nasıl Hazırlanmalı ?  Kamuda BP Bariyerleri  Sonuç ve Öneriler

3 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 3 Kavramsal Çerçeve  Gelişim – Değişim - Dönüşüm  Bilim ve Teknoloji  Etkinilik ve Verimlilik  Ürün ve Hizmet  Kullanımdan Kaldırma  Güncel Hale Getirme  Yenilik  Bilişim Projeleri  Gereksinimler, Zaman, Maliyet ve İşgücü

4 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 4 Bilişim Fonksiyonu

5 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 5 Bilişim Projeleri Başarısı  Gartner Enstitüsü (Bilişim Teknolojileri)  % 74 başarısız (maliyet, zaman ve gereksinim)  % 51 maliyet >= 3 x bütçe  Gereksinim karşılama maksimum % 75  Standish Grup (2000-ABD-30.000)  % 28 başarılı  % 23 tamamen iptal  % 49 başarısız (maliyet, zaman ve gereksinim)  Gelinen nokta

6 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 6 Nasıl Hazırlanmalı ? - 1  Ham ihtiyaç – Gerçek İhtiyaç  Veri  Zaman  Personel  Nitelik  Çalışmalar  Plan  Gerçekleştirme  Geçerleme ve doğrulama  Yaşam Döngüsü

7 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ  Ham ihtiyaç – Gerçek İhtiyaç  Veri  Zaman  Personel  Nitelik  Çalışmalar  Plan  Gerçekleştirme  Geçerleme ve doğrulama  Yaşam Döngüsü Kamu Bilişim Platformu XIV 7 Nasıl Hazırlanmalı ? - 2 www.itadvisor.com.tr

8 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 8 Masum Perdeler  “Bu çok acil bir ihtiyaç, hemen gerçekleştirmek durumundayız.”  “Hele bir başlayalım, zamanla her şey rayına oturur.”  “Kervan yolda düzülür.”  “Zaten ayrıntılı çalışmaları yapacak yeter sayıda ve nitelikte adam yok.”  “Ödenek kullanılmazsa yanar, bir daha kullanılamaz.”  “Ödenekle ancak projenin bu kadarlık kısmı yapılır.”

9 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 9 Kamu Bilişim Projeleri  Paydaş beklentileri, değişen çevre şartları, etkin ve verimli ürün ve/veya hizmet sunumu  Ocak 2005 (5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü)  “Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi”  “Bakanlığın yürüttüğü kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasını sağlamak.” (SA-3, İçişleri Bakanlığı 2010-2014 SP)  “Teknolojik olanaklardan üst düzeyde yararlanı- larak merkez ve taşra teşkilatında en az bürokrasi ile kaliteli, etkin ve hızlı hizmet sunulacaktır.” (SH-4.5 BST Bakanlığı, 2010-2014)

10 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 10 Kapsam  Sadece verimlilik ve etkinlik artışına doğrudan katkıda bulunan bilişim projeleri  Bilinen bir ürünün, donanımın ve alt parçalarının tedarik edilmesi gibi rutin satın alma işlemleri ile çözümlenen bilişim ilişkili tedarik projeleri

11 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 11 Kamu Bilişim Projeleri Doğuşu

12 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 12 Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü - 1 Gereksinimin Ortaya Çıkması BP İhtiyaç Var mıdır ? Uygun Değil H Bilişim Projesi Ön Olurluluğunun Hazırlanması Gereksinimin Tanımlanması ve Gereksinim Analiz Dokümanının Hazırlanması BP Ön Olurluluk ? Uygun Değil Bilişim Projesi Olurluluğunun Hazırlanması E H E 1

13 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 13 Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü - 2 BP Tamamlandı mı? Devam BP Teknik ve İdari Şartnamenin Hazırlanması BP’nin Envantere Alınması BP Olurluluk ? Uygun Değil BP Proje Tanımlama Dokümanının Hazırlanması E H E 1 BP için İhaleye Çıkış ve İhalenin Sonuçlandırılması BP Proje Yönetim Dokümanının Hazırlanması BP Proje Yönetimi H BP Sürekliliğinin Hesaplanması

14 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 14 Çalışma Metodolojisi GİRDİ ÇIKTILAR S O R U M L U L U K L A R P A Y D A Ş L A R ADIMLAR FAALİYETLER K A Y N A K L A R

15 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 15  Ortaya Çıkaran Nedenler  Stratejik Hedefler ve İş Süreçleri  İşlevsel İsterler  Kazanılacak Yetenek/Fayda  Entegrasyon  Muhtemel Kullanıcılar  Alternatif Çözümler  Karşılama Süresi Projenin Tanımlanması Masum Perdeler Zaman X Süreç Roller BİBGereksinim Sahibi

16 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 16  Amaç ve Kapsam  Analiz Yöntemi  Etkinlik Ölçütleri  Çalışma Ortamı  Teknoloji Analizi  Zafiyetler Gereksinimler  Aday Çözüm Önerileri  Değerlendirme ve Ön Gereksinim Analizi Danışmanlık Analiz & Modelleme Bilgi İşlem Birimleri Gereksinim Sahibi

17 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 17  Ön Olurluluk X Olurluluk  Gerçekleşme ? Çözümler ?  Durum – Teknik – Mali  Engellerin Kontrolü  Çoklu Disiplin, Çekirdek PYO  Maliyet Etkin Çözümler  Risk, Duyarlılık  Toplu, Etüd-Proje, 5.000.000 TL Olurluluk Etüdü Danışmanlık Analiz Birimleri Bilgi İşlem Birimleri Gereksinim Sahibi

18 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 18  Referans Dokümanı  Detaylı, Ölçümlenebilir  İhale Dokümantasyonu Öncesi  Proje Yönetim Süreci  Test, Geçerleme, Doğrulama  Anlaşmazlıkların Çözümü  Değişikliklerin Yönetimi  En Üst Makam Onayı Proje Tanımlama Dokümanı Danışmanlık Analiz Birimleri Bilgi İşlem Birimleri Gereksinim Sahibi

19 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 19 İhale Yönetim Süreci  Onaylı Proje Tanımlama Dokümanı  Paydaşlar Arası Yakın Koordinasyon işbirliği  Kapsam, Bütçe, Zaman, Kalite  Yinelemeli Yaşam Döngüsü  Kısmi Kabül ve Ödeme  İdari ve Teknik Şartname (Gruplandırma)  İşlevsellik-Güvenilirlik-Performans-Güvenlik...  Standart Mal ve Hizmet Alımı  Ön Yeterlilik, Firma Seçimi, Kriter Belirleme

20 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 20 Proje Yönetim Planı Hazırlıkları  Üst düzey yönetici  Uygulayıcı ve kullanıcı birim yöneticileri  Uygulayıcı ve kullanıcı alan uzmanları (tam/yarı)  Proje yönetim yapısı (kurum + yüklenici)  Yakın koordinasyon sıkı işbirliği  İzleme, ölçümleme, değerlendirme (kalite kontrol)  Dış bir göz (kurum içinden veya dışından)  İş planı ve görev tanımı

21 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 21 Proje Yönetimi (İnsan Kaynakları) Proje Koordinasyon ve Yürütme Kurulu Proje Grubu Proje Değerlendirme Grubu Proje Yönetim Ofisi

22 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 22 Proje Yönetim Planı - 1  Proje İş Kırılım Ağacı Sözlüğü  Proje Yazılım Geliştirme Metodolojisi  Proje Zaman Planı  Proje İletişim Planı  Proje Toplantı Planı  Proje Eğitim Planı  Proje Performans İzleme ve Ölçümleme

23 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 23 Proje Yönetim Planı - 2  Proje Kalite Güvence Yöntem ve Ölçütleri  Proje Dokümantasyonu  Proje Risk Yönetim Planı  Proje Kabul Zamanı  Projede Teslim Edilebilirlerin Üretilmesi  Kabul Süreçlerinin Planlanması  Proje Değişikik Taleplerinin Yönetimi

24 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 24 Proje Toplantıları TOPLANTISORUMLUSUKATILIMCILARFREKANSI Proje Başlangıç Toplantısı Proje Yönetim Ofisi PKYK, PYO, PG, PDK, Kurum Çalışanları Proje Başlangıcında Proje Grubu Çalışma Toplantısı Proje GrubuPG Haftada en Az 1 Toplantı Proje Koordinasyon Toplantısı Proje GrubuPG, PYO 15 Günde En Az 1 Toplantı Proje Değerlendirme Toplantısı Proje Yönetim Ofisi PYO, PDK Proje İlerleme Raporundan Sonra Proje Gözden Geçirme Toplantısı Proje Yönetim Ofisi PKYK, PYO, PG, PDK, Kurum Çalışanları Proje Ana İş Paketlerinden Veya Önemli Bir Problemden Sonra Proje Tamamlanma Toplantısı Proje Yönetim Ofisi PKYK, PYO, PG, PDK, Kurum Çalışanları Projenin Tamamlanması Durumunda

25 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 25 Süreklilik X Desteklenebilirlilik İnsan Kaynakları Bakım Onarım Konfigurasyon Yönetimi  Dokümantasyon  Kurum – Yüklenici Kuruluş  Teknik/İçerik-Dokümantasyon  Yüklenici İrtibat Noktaları  Düzeltici  İyileştirici  Adaptif  Mükemmelleştirici  Farklı Sürümler altında Kayıt Altına Alma

26 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 26  Üst Yönetim Desteği  Mevzuat  Kullanıcı Direnci, İlgisizliği ve İsteksizliği  Bütçe  Personel (Eğitim, Yetenek, Atama)  Teknoloji Yönetimi  Zaman Kamu BP Bariyerleri - 1  Mücbir Sebepler  Özel Sektörle İlişkiler  Firma Baskıları  Siyasi İdari Değişim  Metodoloji Eksikiliği  Tanımlanmamıs Kapsam  Değişken Nitelikli Talepler  Deneyimler  Koordinasyon

27 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 27  Üst Yönetim Desteği  Teknik Yetkinlik  Cari işler  Zaman X Personel Devir Oranı  Fayda X Maliyet  Mevzuat  Süreç, İçerik ve Sonuç  Yetersizlik (Elektronik İmza-Ocak 2004)  Kullanıcı Direnci, İlgisizliği ve İsteksizliği  Ek Yük ve Değer Kaybı  Yetersizlik, Performans Kamu BP Bariyerleri - 2

28 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 28  Personel  Nitelik ve Nicelik  Bilgi Teknolojileri Gelişimi ve İhtisaslaşma  Analiz ve Tasarım  Eğitim ve Personel Temin Modelleri  Teknoloji Yönetimi  Gelişim Hızı X Proje Geliştirme  Genişletilebilir, Entegre Edilebilir, Esnek  Özel Sektörle İlişkiler/Firma Baskıları  Proje Tanımlama Süreci Desteği  İlave istekler  Yeterince Ayrıntılandırılmadan Süreç Yönetimi Kamu BP Bariyerleri - 3

29 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 29  İyi Tanımlanmamış Kapsam  “Geniş tut, rahat et.”  “Çözemezsen kapsam büyüt.”  Sürekli Revize Fonksiyonu  Talep Değişkenliği  Göze Dayalı İhtiyaç Belirleme  Personel Ömür Devri, Sonradan Katılım  Deneyim  Proje Yönetimi, Bilişim Projeleri  Yaşanmış Proje Tecrübeleri  Farklı Disiplinler  Dış Kaynak Kullanımı Kamu BP Bariyerleri - 4

30 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 30  Bilim ve Teknoloji’nin İş ve Meslek Yaşamındaki Yeri  Yatay Bir Fonksiyon  Mekanikten Yaratıcılığa Geçiş  Metodoloji Önerisi  Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü  Masum Perdelere Dikkat  Metodoloji Eksiksiz Uygulanmalı ve Kısa Devrelerden Uzak Durulmalı  Bariyeler Anlaşılmalı ve Proje Hazırlığı Öncesinde Gerekli Tedbirler Alınmalı Sonuçlar

31 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 31  Farkındalığın Artırılması Sağlanmalı  Yaygınlaştırma Çalışmaları Planlanmalı  Eğitimler Verilmeli  Kamu Bilişim Projeleri Öz Değerlendirme Çalıştayları Teşvik Edilmeli ve Teknik Destek Verilmeli  Yönetici Versiyonu Hazırlanmalı  Geliştirilen Dokümanı Esas Alacak “Bilişim Projeleri İzleme ve Değerlendirme Metodolojisi” Geliştirilmeli  Kamu Bilişim Projeleri Başarı Oranlarına İlişkin Akademik Değerlendirme Çalışmaları Teşvik Edilmeli Teklifler


"TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu Bilişim Platformu XIV 1 KAMUDA BİLİŞİM PROJELERİ NASIL HAZIRLANMALI ? Yrd. Doç. Dr. Altan ÖZKİL Atılım Üniversitesi Endüstri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları