Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET (TAHVİL VE BONO). Faiz nedir, nasıl belirlenir? Borçverilebilir fon kuramı, Keynes, klasikler vs. Sonuç itibariyle bir arz-talep.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET (TAHVİL VE BONO). Faiz nedir, nasıl belirlenir? Borçverilebilir fon kuramı, Keynes, klasikler vs. Sonuç itibariyle bir arz-talep."— Sunum transkripti:

1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET (TAHVİL VE BONO)

2 Faiz nedir, nasıl belirlenir? Borçverilebilir fon kuramı, Keynes, klasikler vs. Sonuç itibariyle bir arz-talep dengesidir. Etkileyen faktörler: gelir, para arzı, beklentiler, enflasyon, net yurtdışı sermaye akışı, kamu açığı vs. Birçok faiz vardır, bir tanesinden bahsediyoruz R f, diğerleri R i =R f +risk primi Fisher denklemi: r=R-π

3 Borçverilebilinir Fon, Miktar Faiz Oranı, R Arz Talep E1E1 E2E2

4 Borçlanan 1)Devlet (Hazine, belediye, diğer kamu kuruluşları…) 2)Özel (Şirketler) i)Teminatsız ii)Teminatlı (gayri menkul, makine, vs)

5 Ödeme Türü: 1)Faizsiz (iskontolu) 2)Faizli (kupon ödemeli) i) Sabit faizli ii) Değişken faiz (enflasyona endekslenmiş, döviz, altın, piyasa faizindeki değişime bağlı) Vade: Kısa, para piyasası Orta Uzun

6 Kaynağı: 1)Yerli 2)Yabancı (Yankee, Samurai, Buldog) 3)Euro Bond Şartları: 1)Basit 2)Çağrılabilen 3)Dönüştürülebilen (tahvile, hisse senedine)

7 Tahvilin Üzerindeki Bilgiler 1)Son tarih (T) 31 Ağustos 2012 2)Nominal değer (ND) 10,000TL 3)Faiz oranı (kupon oranı, %c) %8 Kupon ödemesi C=%c  ND Senede 2 kez yapılan ödemede basit faiz uygulamasıyla %4 kullanılır 4) Diğer şartlar

8 Nasıl İhraç Edilir? Birincil Piyasa: Hazine ihalesinde, piyasa yapıcıları ile rekabetçi fiyatlandırma. Yurtdışı ihraçlarında ve özel şirketlerde genelde yüklenim aracılığı kullanılır. İkincil Piyasa: Organize piyasa, Tezgahüstü, üçüncü, dördünce vs.

9 Tahvilin Kredili Borçlanmadan Farkları: 1)İkincil piyasada satılabilinir. 2)Geniş tabanlı (risk paylaşımı) 3)Aracı kurum yok,maliyet daha düşük olabilir. Bankadan borçlanmanın avantajı da müşteri-banka ilişkisidir.

10 Derecelendirme Kuruluşları: S&P, Moody’s, Fitch, JCRA. Firmanın/ kuruluşun/örgütün mali yapısını, ülke ve sektörün durumunu inceler borcun geri ödenmeme riskini hesaplar ve not verir. Bu not doğrultusunda piyasa fiyat belirler.

11 Para Piyasası Genelde iskontolu satılır (ayrıca bir kuponödemesi yoktur). Fiyat =vade sonunda ödenecek miktar-iskonto =ND-SKT SKT=ND×r×(t/365) Örnek: 6 ay vadesi olan ve nominal değeri 10000, iskonto oranı %6 ise, fiyat nedir?

12 Sermaye Piyasası: Fiyatlama R:iskonto oranı (uygun faiz oranı, CAPM…) C: Kupon ödemesi, ND ve T

13 Örnek: ND=10,000TL%c=%8T=10 R=%10 için

14 R=%6R=%8 R=%10R=%12 10.9434754.7170.9259740.7410.9091727.2730.8929714.286 20.8900711.9970.8573685.8710.8264661.1570.7972637.755 30.8396671.6950.7938635.0660.7513601.0520.7118569.424 40.7921633.6750.7350588.0240.6830546.4110.6355508.414 50.7473597.8070.6806544.4670.6209496.7370.5674453.941 60.7050563.9680.6302504.1360.5645451.5790.5066405.305 70.6651532.0460.5835466.7920.5132410.5260.4523361.879 80.6274501.9300.5403432.2150.4665373.2060.4039323.107 90.5919473.5190.5002400.1990.4241339.2780.3606288.488 100.55846030.6640.46325002.4900.38554163.8680.32203477.311 P=11472P=10000P=8771P=7740 Excel kullanılarak yapılan hesaplama

15 Demek ki faizin (r) azal- ması duru- munda fiyat artar. Faiz artınca da fiyat azalır. Zıt yönlü konveks (dışbükey) bir ilişki vardır. Piyasa faizi değiştikçe tahvilin fiyatı değişir ve, kazanç ve kayıp oluşur. Vade uzadıkça fiyatın faiz değişimine tepkisi daha fazla olacaktır. r p

16 Önemli özellik: R ND. Veya tam tersi.

17 Örnek: Üç seneden oluşan tahvil için fiyat, R=%10 0123 800 10800

18 Senede iki kez kupon ödemesi yapıldığı durumda: Örnek: T=10 yıl, R=%10, c=%8, ND=10,000 (Senede iki kez ödemeli) 8754

19 Tahvilde kazanç nasıl hesaplanır? Örnek: ND=10000, c=%8, R=%10 T=10 iken 8771 TL e satın alınmış olsun. Bir yıl sonra piyasa faizi halen %10 iken 8848.2TL ye satılır. Getiri ne kadardır? G=(8848.2  8771.0)+800=877.2TL R=877.2/8771=0.10=%10

20 Örnek: ND=10000, c=%8, R=%10 T=10 iken 8771 TL e satın alınmış olsun. Bir yıl sonra piyasa faizi %12 olduğunda 7868.7 TL ye satılır. Getiri ne kadardır? g=(7868.7  8771.0)+800=  102.4 R=  102.4/8771=  0.0117=  %1.17 Bu faiz riskine bir örnektir.

21 Risk Nedir? Beklentilerimiz dışında bir durumla karşılaşma ihtimaline risk denir. Bu durumlar daha iyi veya daha kötü olabilir. Risk kayıp anlamına gelmez. Tahvilde riskler: 1.Enflasyon riski 2.Faiz riski 3.Geri ödememe riski 4.Likidite riski 5.Tekrar yatırım riski

22 Risk kavramını daha iyi anlayabilmek için istatistikte beklenen değer ve standart sapma (varyans) kavramlarını bilmek gerekir. Bu derste bir ekonomik aktörün riski isteme- diği varsayılmaktadır. Herşey aynıyken (ödemeler, getiri vs.) risk daha yüksekse hiçkimse tahvili satın almak istemeyecektir. Dolayısıyla daha yüksek getiri (veya başka cazip durum) teklif edilmesi gerekir.

23 Buradan çıkan önemli sonuç riski yüksek olan projeler için getiri daha yüksek olmalı. Aynı risk grubundakilerin alternatif getirisi dikkate alınacağından iskonto oranı riski yüksek olanlarda daha yüksek olur.

24 Vade sonuna kadarki getiri (Yield to Maturity) Bu denklemde P, C,T ve ND biliniyor ve R değeri hesaplanır. Senede iki kez ödemeli ise R/2 hesaplanıp buradan R bulunur.

25 İleri tarihteki toplam ödeme: Örnek: Üç seneden oluşan tahvil için fiyat, R=%10 01 23 800 10800 800  1.10=880 880  1.10=968 10800+968+880=12,648

26 Ortalama Getiriyi Hesaplama: 10,000 TL’ye alınıp 12,597.12 TL’ye satılan bir tahvilin ortalama getirisi ne olmuştur? 10,000(1+y) 3 =12,597.12 ise y=%8 01 2 10000  (1+y)=z 1 z 1  (1+y)=z 2 z 2  (1+y)=12597 3

27 tRy 1%8 2%10%8.995 3%11%9.660 4%11%9.993 Ortalama faiz hesaplama. ND 1000TL olan, kupon ödemesiz bir tahvil için

28

29

30 Bu geometrik ortalamadır. Verim eğrisi t ve y’nin çiziminden elde edilir. Alternatif yön:

31 Vadeli faiz değeri hesaplama: İki yatırım stratejisi seçeneğimiz olsun, 1)1000TL ile ytm %9.660 olan 3 yıllık satın al 2)1000TL ile ytm %8.995 iki yıllık, sonra 1 yıllık tahvil al Bu iki stratejinin getirisi aynı olmalı. Neden? 1000(1+y 3 ) 3 =1000(1+y 2 ) 2 (1+R 3 )

32 Gelecekteki spot faiz oranı belirsizdir (değişebilir). Bu durumda vadeli faiz oranı şu şekilde tanımlanır:

33 Faiz Riski (kısa vadeli yatırımcı için) 1 yıllık yatırım 1000/(1.08)=925.93 Beklenen 2. faizi %10 ise 1000/(1.08)(1.10)=841.75 1 yıl sonra beklenen durum 1000/(1.10)=909.09 Fakat 1 yıl sonra fiyat 909 dan düşük te olabilir yüksekte. Risk priminde dolayı 2 yıllık tahvilin fiyatı 841 den düşük satılır. Örneğin 819. 1 yıl sonra beklentiler doğrultusunda 909 a satılırsa 909.09/819=1.11

34 Uzun dönem yatırımcı için durum farklı olacaktır yani f 2 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2820360/slides/slide_34.jpg", "name": "Uzun dönem yatırımcı için durum farklı olacaktır yani f 2

35 Likidite tercih teorisine göre kısa vadeliler piyasada daha baskındırlar. Genel olarak: f 2  E[R 2 ] = risk primi 1. Sabit olabilir 2. Süre uzadıkça artabilir Sizde hangisi?

36 1230 f 2  E[R 2 ] f 3  E[R 3 ] f 2  E[R 2 ]< f 3  E[R 3 ]

37 r süre likidite primi Beklentiler verim eğrisi Gözlenen verim eğrisi

38 Bu iki ödemenin süresi aynımıdır? yılödeme1.1ödeme 1800727.2735003181.82 2800661.1620001652.89 3800601.0520001502.63 4800546.411000683.01 5800496.741000620.92 6800451.58500282.24 7800410.53500256.58 8800373.21500233.25 9800339.28500212.05 10108004163.87380146.51 180008771.0866 8771.9001

39 Tahvilin son tarihi (T) uzadıkça risk nasıl etkilenir? Tahvil fiyatının faiz değişimine karşı hassasiyetini ölçmek isteyelim. Zamanın ödemelere ağırlıklı ortalamasını almayı düşünelim. 10. Yılda ödeme daha fazla olduğu için 10. yılın ağırlığı daha fazla olmalı.(diğeri için 3.48)

40 Süre (Macaulay’s Duration): CF: Nakit Akışı

41 Örnek: Tahvilin fiyatı 8771TL Cevap=7.04 yıl Hesaplama bugünkü değerler üzerinden yapıldı. Not: diğer ödeme planında süre 2.91 çıkar.

42 t CFR=0.10R=0.12 1800727.27 714.29 2800661.161322.31637.761275.51 3800601.051803.16569.421708.27 4800546.412185.64508.412033.66 5800496.742483.69453.942269.71 6800451.582709.47405.302431.83 7800410.532873.69361.882533.16 8800373.212985.65323.112584.85 9800339.283053.50288.492596.39 10108004163.8741638.683477.3134773.11 180008771.0961783.067740.03152920.77 D=7.04 6.84

43

44 T azalınca D azalır Piyasa faizi artınca D azalır Kupon faizi artınca D azalır D bir risk ölçüsü olarak kullanılır.

45 Örnek: Üç seneden oluşan tahvil için fiyat, R=%10 0123 800 10800 Süre (duration) hesaplayın.

46 Düzeltilmiş süre:

47 Süre ölçüsü ne işe yarar? Faiz riskini azaltma. Nasıl? Pasif portföy yönetimi Aktif portföy yönetimi 1) Faiz kestirimi 2) Tahvilin riskini kestirme Aşağıdaki örneğe bakalım (bağışıklandırma, immunization). İki yatırım stratejisinden hangisini tercih ederiz?

48 Yatırım ufkumuzun 7 yıl olduğunu düşünelim. İki yatırımdan birini tercih edeceğiz. 1)10 yıllık tahvil alıp 7. yılda satmak. 2)7 yıllık tahvil satın almak. Bunların gelecekteki değerleri hesaplandığında

49 t R=0.1 t 180061417.2518001417.25 280051288.4128001288.41 380041171.2838001171.28 480031064.8048001064.80 58002968.005800968.00 68001880.006800880.00 78000800.0071080010800.00 8800727.3 9800661.2 101080081149502.63 950317092.37 17589.74

50 t R=0.11 t 180061496.3318001496.33 280051348.0528001348.05 380041214.4638001214.46 480031094.1048001094.10 58002985.685800985.68 68001888.006800888.00 78000800.0071080010800.00 8800720.7 9800649.3 101080078979266.886 926717093.50 17826.62

51 Sonuç olarak yüzde değişim ne kadar olmuştur. Hangi yatırım stratejisi faiz riskine karşı daha korunaklıdır.

52 Düzeltme Convexity:

53 Convex’likten dolayı hesaplama hatası P Faiz Duration Hesaplama hatası Convexity

54 Örnek: T=30, c=%8, y=%8, ND=1000. D * =11.26, convexity=212.4. Yeni y=%10 ise


"SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET (TAHVİL VE BONO). Faiz nedir, nasıl belirlenir? Borçverilebilir fon kuramı, Keynes, klasikler vs. Sonuç itibariyle bir arz-talep." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları