Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma Görevlisi Onur GİRİŞGİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma Görevlisi Onur GİRİŞGİN"— Sunum transkripti:

1 Araştırma Görevlisi Onur GİRİŞGİN
VARROA DESTRUCTOR KONTROLÜNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Araştırma Görevlisi Onur GİRİŞGİN

2 Varroa spp. İlk olarak 1904 yılında Apis cerena arısında, 1960 yılında da Apis mellifera bal arısında görülmüş ve Varroa jacobsoni adı verilmiştir. Ülkemize de 1978 yılında Bulgaristan’dan gelen paket arılardan geldiği düşünülmektedir. Bu türün daha sonra V. destructor olduğu ortaya çıkmıştır.

3 Varroa destructor Son yıllarda Varroa taksonomisi, morfolojisi ve mt-DNA çalışmaları sonucunda Oudemans tarafından yıllarca V. jacobsoni olarak tanımlanan parazitin, tanımlanandan farklı bir tür olduğu ortaya konmuştur. 2000’den itibaren V. destructor olarak adlandırılmıştır Apis mellifera’da şu ana kadar 2 genotipi belirlenmiştir: Kore genotipi Avrupa, Ortadoğu, Asya, Afrika ve Güney-Kuzey Amerika’da; Japon-Tayland genotipi Japonya, Tayland ve ABD’de belirlenmiştir.

4 Varroa’nın arılara yaptığı zararlar
Yaşam kısalığı Abdomen kısalması Kanat ve ön ayaklarda deformasyonlar Pupa ölümleri Canlı ağırlık kaybı Koloni gelişme hızında ve üretim etkinliğinde azalma Kolonide yavru yetiştirmede azalma Enfeksiyonlara karşı doğal direncin kaybolması, enfeksiyon kaynağı oluşturması

5 V. DESTRUCTOR KONTROLÜNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR
  Akar Biyolojisi Varroa destructor Varroa jacobsoni Büyüklüğü mm x mm mm x mm Gelişmesi – 6 gün – 8 gün Yerleşim Yeri Tüm yavru gözleri Erkek yavru gözleri Kışın Dişi döllenmiş, kovanda Dişi döllenmemiştir yumurtlamaya hazırdır Tedavi İlaçlara daha dirençli İlaçla tedaviye duyarlıdır Yumurtlama Daha fazla yumurta bırakır Daha az yumurta bırakır Yayılış Tüm Akdeniz ve Ortadoğu’ya Sadece Güneydoğu yayılmıştır Asya’da kalmıştır

6 İlaçların Yavru Gözlerine Etkisi
V. destructor’a karşı uygulanan kimyasal ilaçların tümü ve organik ilaçların çoğunluğu, mühürlü yavru gözlerinden geçemeyerek akarlara etkimemektedir İlaçlara maruz kalmayan yavru gözleri içindeki akarlar gelişmelerini sürdürerek arı yavrularına malum zararları vermekte, yavaş yavaş tekrar kovanda çoğalmaya başlamaktadır

7 İlaçlara Karşı Parazit Direnci
Apis mellifera bilinen Varroa genotiplerinin % 90’ına % 100 oranında direnç göstermektedir. Arıcılıkta Varroa’ya karşı alınan tüm savaş yöntemleri ve önlemleri geriye kalan % 10 düzeyindeki Varroa genotiplerine yöneliktir. Arı kolonilerinde yanlış ve yoğun ilaç uygulanması, Varroaların kimyasal maddelere karşı direnç kazanmasına neden olmaktadır Kapalı yavru gözlerinde çoğalan Varroalar bu ilaçlardan etkilenmemekte ve kullanılan kimyasal maddelere dayanıklı yeni Varroa generasyonları koloni içerisinde etkinliğini sürdürebilmektedir

8 Dünyada Varroa kontrolünde son 10 yılda piretiroidler (Apistan, Klartan, Aqua flow, Spur, Tau-fluvalinate, Yardex, Bayvarol) yaygınlıkla kullanılmaktadır. Piretiroidlere dirençli akarlar ilk olarak 1991 yılında Lombarby-İtalya’da tespit edilmiştir Akarlar arı nakli yoluyla hızlı bir şekilde komşu yöreler olan İsviçre, Slovenya ve Fransa’ya, buralardan da tüm Avrupa’ya yayılmıştır

9 Varroalarda bir ilaca karşı direncin oluşması, bu ilacın benzer maddelerine karşı da direncin oluşmasına neden olmaktadır Organik fosforlulardan komafos (Perizin)’e karşı direnç ABD, İtalya ve İsviçre’de rapor edilmiştir. Amitraz’a direnç ise Hırvatistan’da ve ABD’de bildirilmiştir

10 Piretiroidler, DDT’ye benzer şekilde hücrelerin sodyum kanallarındaki bağlantıyı bozarak felç ve ölüme neden olmak suretiyle etki ederler. Direnç Mekanizması DİRENÇLİ Etki Mekanizması DUYARLI Fiziksel bariyerde geçirgenliğin azalması Kütiküla Detoksifikasyon Hemolenf Hedef hücre yapısının (örn. sodyum kanalının) değişmesi Hücre duvarı

11 Direnç bir kere ortaya çıkarak sonraki nesillerle yayılmış mıdır, yoksa birbirinden bağımsız olarak bir çok kez oluşmuş mudur? Bulgular direnç mekanizmalarının tam olarak ortaya konması ve genlerin rolüne göre değişmekte olup kesin bir cevaba ulaşmak için daha fazla çalışma yapılmalıdır.

12 Diğer Nedenler Yabani hayvanlar-kuşlarla nakil Arılarda yağmacılık
Aynı zamanda ilaçlama yapılmaması

13 Varroaların Kimyasallara Karşı Direnç Oluşumunu Engellemek
ÇÖZÜM YOLLARI Varroaların Kimyasallara Karşı Direnç Oluşumunu Engellemek Uygulamalar gereksinim duyulduğunda yapılmalı Her zaman önerilen doz kullanılmalı Bir defa kullanılan ve etkinliği azalan şeritler tekrar kullanılmamalı Her uygulamada farklı aktif maddeli ilaçlar uygulanmalıdır

14 Topyekün Mücadele Bağımsız yapılan uygulama, yakın arılıklardan gelen Varoa etkileşimini engelleyememektedir Yöredeki arıcıların Varroa’ya ilaç uygulamalarını aynı zamana denk getirmeleri gerekir

15 Bilinçli İlaç Kullanımı
Bilinçsiz ve yoğun ilaç kullanımından kaçınılmalıdır Ruhsatlı ilaçlar kullanım şekline göre uygulanmalıdır Uygulamalar erken ilkbahar ve geç sonbahar aylarında yapılmalı, yavrunun ve balın olduğu dönemlerde uygulanmamalıdır

16 Organik İlaç Kullanımı
Organik Asitler Esansiyel Yağlar Formik asit Thymol Okzalik asit - Neem ağacı yağı Laktik asit - Kışyeşili yağı Asetik asit - Nane yağı - Kanola yağı - Diğerleri

17 Erkek Arı Gözlerinin Çıkartımı

18 Eski Petek Kullanmamak
Eski peteklerin (2 yıllıktan fazla) azalan göz hacmi, duvar kalınlaşması vb. sonucu daha az Varroa içerdiği tahmin ediliyordu Brezilya’daki çalışmada akarla enfeste yavru gözleri eski peteklerde % 22, yeni peteklerde % 9 bulunmuştur Eski petekler 2 senede bir yenileri ile değiştirilmelidir

19 ARILARDA SELEKSİYON SMR (Suppressed Mite Reproduction)
Kontrol kovanlar arasındaki en düşük Varroa yoğunluğuna sahip olanlar belirlenerek dirençli koloniler ortaya çıkarılır Bu yöntemle seleksiyona tutulan kovanlara ürettirilen ana ve erkek arılar damızlık olarak kullanılır ve suni tohumlama yapılır Direnç faktörleri : Hijyenik davranışlar, arı dansına yatkınlık, gözlerin kapalılık devresinin uzunluğu ve genetik faktörler

20 ABD’de yapılan çalışmada koloniler ikiye ayrılmış, bir yarısına seleksiyonla üretilen dirençli ana arı, diğer yarısına seleksiyona tutulmayan ana arı verilmiştir Karşılaştırmalar sonucu iki koloni arasında işçi gözlerinde Varroa sayısı bakımından iki kata yakın bir farklılık bulunmuştur

21 Melez Arılar Kullanmak
Afrika Bal Arısı Apis mellifera scutellata’nın Varroa’ya karşı tam bir direnci vardır  Avrupa bal arısı ile Afrika bal arısı arsında melezleme çalışmaları yapılmaktadır Dezavantajı : Oluşan melezlerde aşırı saldırganlık

22 Avrupa bal arısı X Apis mellifera carnica
Avrupa bal arısı X Apis mellifera capensis Burada amaç melez ırkın yavru gözünün kapalılık süresin kısaltarak daha az nesil Varroa oluşturmaktır

23 Suni Tohumlama - Melezleme

24

25

26 Teşekkürler


"Araştırma Görevlisi Onur GİRİŞGİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları