Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fatih Projesi Akademisyenler Çalıştayı Taslak Rapor ve Öneriler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fatih Projesi Akademisyenler Çalıştayı Taslak Rapor ve Öneriler."— Sunum transkripti:

1 Fatih Projesi Akademisyenler Çalıştayı Taslak Rapor ve Öneriler

2 Genel Değerlendirme Fatih Projesi’ne MEB’den eşbaşkan. Halka İlişkiler Biriminin aktif çalışması. Projenin kısa, uzun ve orta vade hedefleri. Projenin iç ve dış değerlendirmesi. Sınıf içi değerlendirmelerin Bağımsız ve tarafsız bir kurum tarafından yapılması. Tablet’lerin okul ve evden İnternet erişimi. Ailenin kullanımına sunulması (İnternet +). 30/03/122

3 Genel Değerlendirme Maddi durumu iyi olmayan bölgelerde ailenin İnternet erişimi desteğinin kamu tarafından sağlaması. Dünya’da eğitim: – Katılımcı, işbirlikçi ve üretken, – Eğlenme ve öğrenme birlikte, – Okulla sınırlı kalmayan (zamandan ve mekandan bağımsız), – Çok kanallı (mobil, TV, İnternet vb.) olarak gelişen. Bu gelişmelere pararlel bir yol izlenmeli. 30/03/123

4 Genel Değerlendirme Eğitim sistemimizin odağında sınav vardır. Öğrencilerin okullarda ve dersanelerde temel kaygısı daha kısa sürede daha çok sorunun doğru cevabını bulmayı hedefelemektedirler. Nitekim Fatih projesi kapsamında ziyaret edilen okullarda bu olgu çok net olarak gözlenmiş, öğrenciler öğretmenler sağlanan donanımın en önemli katkısı olarak “aynı sürede daha fazla test sorusu çözebilmek” olduğunu sıkça ifade etmişlerdir. Konuyu sistem bütünü içersinde ele almadan, sınav merkezli bir sistemde eğitim öğretimin gelişmesi açısından Fatih projesi fazla bir katkı sağlamayacaktır. 30/03/124

5 Donanım Etkileşimli tahta ile ilgili gelişmeler sevindirici. İnternet altyapısı iyi yapılandırılmış. Tahta ve Tablet’in MEB dışındaki öğretim kurumlarına aynı şartlarla sağlanması. Donanıma ayrılan kaynak kadar yazılım, içerik ve öğretmen eğitimi / destek ihtiyacı. Tahta’da Pardus seçeneğinin olması ve Tablet’lerde Android tabanlı olması sevindirici. 30/03/125

6 Pardus ve Özgür Yazılım “Fatih için Pardus” sevindirici bir gelişme. Pardus özgür yazılım için lider bir proje. Özgür yazılımın, tasarruf, güvenlik, istihdam ve rekabet için önemi. Eğitimin marka değil kavram temelli olması (Öğrencinin farklı işletim sistemlerinde çalışabilmesi, istediği yazılımı seçip, öğrenebilmesi). Yazılıma kolay, ücretsiz, güvenli erişim. 30/03/126

7 Tablet Tablet’in fonksiyonel hale gelmesi. Öğrencilerin z-kitap ve EBA dışında diğer kaynaklara erişebilmesi. Öğrencilerin kendi aralarından ve öğretmenleri ile etkileşime geçebilmeleri. Öğrencinin türevsel içerik üretebilmesi. Öğrencinin ilgisini kaybetme tehlikesi. Projenin başarısız olma riski. 30/03/127

8 Öğretim Tasarımı İçeriğin geliştirilmesinde öğretim tasarımı süreçlerinin işletilmesi. Alan uzmanı, alan eğitimcisi, eğitim teknoloğu, öğretmen ve öğrenci birlikteliği. 30/03/128

9 Müfredat ve Eğitim İçerikleri Sınav odaklı eğitim sisteminden uzaklaşılması. Çoklu-ortam uygulamalarının gerektiği yerde kullanılması. Bu tür projelerin en zayıf halkasının öğretmen eğitimi ve içerik olması. İçerik geliştirmenin bitmeyen bir süreç olması. Çoklu-model, kendini düzelten katılımcı yapı. İçerik seçiminde liberal davranılması. 30/03/129

10 AR-GE ve Destek Eğitimde AR-GE ve içerik geliştime desteği. Deneysel çalışma için hızlı ve esnek yapı. Eğitim Fakülteleriyle MEB arasında araştırma sonuçları iletişimi. Projeye özel izleme konferansları: MEB’in ortak olduğu, paydaşları kapsayan, periyodik. Konferans katılımı ve yüksek lisans teşviği. Öğretmene içerik geliştirme teşviği. 30/03/1210

11 Öğretmen Eğitimi ve Desteği Eğitim Fakülteleri ile MEB’in etkileşimi, öğretmenlerin bu teknolojiyle yetişmesi. Öğretmenin sürekli eğitilmesi. Öğretmenin okulunda teknik ve pedagojik destek alması. Eğitim ve desteğin içerik geliştirmeyi de kapsaması. 30/03/1211

12 Bilişim Eğitimi Eğitimde bilişimin kullanılması ve bilişim eğitiminin karıştırılması sorunu. Bilişim eğitimi kapsamının ve süresinin arttırılması. Zorunlu, kapsamlı Bilgi Okuryazarlığı eğitimi. Etik, estetik, mahremiyet, güvenlik, bilişim suçlarının kapsanması. Ortaöğretimde bilgisayar biliminin (programlama, veri tabanı, bilgi sistemi vb.) yer alması. 30/03/1212

13 İnternet’in Güvenli Kullanımı Bilgi Okuryazarlığı eğitimi ile İnternet’in bilinçli kullanımı sağlanmalı. Olabildiğinde az filtrelemeye gidilmeli. Öğrenci velilerinin eğitilmesi ve sürece dahil edilmesi. Öğrencinin sorumlu birey olarak yetişmesi. 30/03/1213

14 Dersin İşlenişi Tablet farklı öğrenme ortamlarına engel olmamalı. Somut materyallerin kullanımından vazgeçilmemeli. Keşfederek öğrenme sağlanmalı. “İzleyici öğrenci” odaklı yapıdan kaçınılmalı. 30/03/1214

15 Örnekler: Fen Alanı Statik elektriklenme ile ilgili deney sınıf ortamında yapılmalıdır. Radyasyon ile ilgili deney Tablet ortamında gerçekleştirilebilir. 30/03/1215

16 Örnekler: Matematik Alanı Öğrencinin silindirin yüzey alan bağıntısını somut materyaller kullanarak keşfetmesini sağlanırsa anlamlıöğrenme gerçekleştirilebilir. Video ortamında sorgulama yaptırmadan verilmesi anlamlı öğrenmesini sağlayamayabilir. Geometri ve ilgili teoremlerin doğrulanmasında dinamik yazılımlardan faydalanılabilir. 30/03/1216


"Fatih Projesi Akademisyenler Çalıştayı Taslak Rapor ve Öneriler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları