Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ

2 KAPSAM: Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi
Yeni KOSGEB Destek Sistemi Yeni KOSGEB Destek Programları

3 1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi

4 250’den az çalışan istihdam eden,
1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (KOBİ Tanımı) KOBİ: 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 Milyon TL’yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço ( Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro < 10 < 1 Küçük < 50 < 5 Orta < 250 < 25 Tanımın dayanağı: 3143 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”

5 Orta (50-249) %1,3 Küçük (10-49) %4,2 Mikro (1-9) %94,5
1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (KOBİ İstatistikleri) Orta (50-249) %1,3 Küçük (10-49) %4,2 %100 %99,76 Mikro (1-9) %94,5 %0,24 TOPLAM İŞLETME TOPLAM KOBİ TOPLAM BÜYÜK İŞLETME Kaynak: TÜİK 2008 Yılı İş Kayıtları

6 Toplam işletme sayısının %99,9*’unu Toplam istihdamın %81*’ini
1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (Türkiye’de KOBİ’lerin Ekonomideki Yeri) KOBİ’ler; Toplam işletme sayısının %99,9*’unu Toplam istihdamın %81*’ini Toplam katma değerin %59*’unu Toplam satışların %69*’unu Toplam yatırımların %62*’sini Toplam ihracatın %56**’sını oluşturmaktadır *: TÜİK 2005 Sanayi ve Hizmet İstatistikleri **: Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmaları (2008) kapsamında TÜİK tarafından hesaplanmıştır

7 KOBİ ölçeğindeki işletmelerin sektörlere göre dağılımı
1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (Türkiye’de KOBİ’lerin Ekonomideki Yeri) KOBİ ölçeğindeki işletmelerin sektörlere göre dağılımı Ticaret %46,8 Diğer hizmet %37,1 *Diğer: Enerji, Madencilik, İnşaat Kaynak: TÜİK YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ* (*: 22 Aralık 2008’de yayınlanan 2005 yılı verileri)

8 2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi

9 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu
2. KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler (KOSGEB) 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin; Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur.

10 KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEKLERİ (YÖNETMELİK)
2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEKLERİ (YÖNETMELİK) KOSGEB FİNANSMAN (KREDİ FAİZ) DESTEKLERİ KOSGEB LABORATUAR PROJE ve BİLGİLENDİRME DESTEKLERİ 10

11 Önceki hedef kitle İmalat sanayi KOBİ’leri Yeni hedef kitle Tüm
2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi (Yeni Destek Sistemine Neden İhtiyaç Duyuldu?) KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOGEB Hedef Kitlesinin Genişledi Önceki hedef kitle 5891 Sayılı Kanun 5 Mayıs 2009’da Yürürlüğe Girdi + KOSGEB Desteklerinden yararlanabilecek sektörler 2009/15431 sayılı BKK ile belirlendi. İmalat sanayi KOBİ’leri Yeni hedef kitle Tüm KOBİ’ler* KOSGEB Hedef Kitlesi; 400 Binden 3.4 Milyon’a KOBİ’ye çıktı.

12 Genişleyen hedef kitle ihtiyaçlarına cevap verebilecek,
2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi (Yeni Destek Sisteminin Kazanımları) Genişleyen hedef kitle ihtiyaçlarına cevap verebilecek, Erişimi kolay, etkin ve yalın, Gelişime açık ve dinamik, Maliyet ve farklılaştırma esaslı stratejilerin uygulanmasına imkan sağlayan, İşletmelerin ar-ge ve inovasyon faaliyetlerini daha etkin destekleyen, Ortaklık kültürünün teşvik edildiği, Girişimciliğin desteklendiği ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırıldığı,

13 E-devlet yapılanması ile uyumlu
2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi (Yeni Destek Sisteminin Kazanımları) Tematik alanlarda destekleme imkanı sağlayan, KOBİ temelli stratejilerin uygulanacağı, Katma değeri ve rekabet gücü yüksek, gelişme potansiyeli olan sektörlerin öncelikli olarak desteklenebileceği, Bölge, sektör, yöre ve işletme ihtiyaçlarına göre tasarlanmış proje esaslı, E-devlet yapılanması ile uyumlu Kamu hizmetlerinin sunumu ile ilgili düzenlemelerle uyumlu, Bilgi yoğun hizmetlerin daha etkin sunulduğu Destek Sistemi

14 Programları Yönetmeliği
2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi (Yeni Mevzuatın Temel Yapısı) 3624 Sayılı KOSGEB Kanunu 2004/ /13524 Sayılı BKK 2009/15431 Sayılı BKK (KOSGEB’in Desteklediği Sektörler) KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Yönergesi KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği 1. KOBİ Proje Destek Programı 2. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 3. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Tematik Proje Destek Programı 5.Girişimcilik Destek Programı 6.Genel Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Uygulama Esasları Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları Tematik Proje Programı Uygulama Esasları Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları Genel Destek Programı Uygulama Esasları Yeni Destek Programlarına ihtiyaç duyulması durumunda İcra Komitesi kararı ile uygulanabilecektir

15

16 1: KOBİ Proje Destek Programı

17 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
1 : KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. 17

18 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
1 : KOBİ Proje Destek Programı PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge %% 50 3. ve 4. bölge %% 60

19 PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI 1 : KOBİ Proje Destek Programı Başvuru Belgeler
(İşletme) Belgeler İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Red / Düzeltme Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Projenin Başlaması

20 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
1 : KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLENECEK PROJE KONULARI İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. Örnek projeler; Kurumsallaşma projesi, Kapasite geliştirme projesi, Marka oluşturmaya yönelik proje, Pazarlama geliştirme ve ihracata başlama projesi, E-dönüşüm projesi, Üretim otomasyon projesi, Ürün / hizmet tasarım projesi, Yurt içi bayi ağı oluşturma projesi ve benzeri projeler 20

21 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
1: KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. 21

22 2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

23 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. 23

24 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) TL. Geri Ödemesiz TL. Geri Ödemeli Destek Üst Limiti Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60

25 Kararın İşletme(ler)’e
2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletmeler) Proje Belgeler Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Red / Düzeltme Kararın İşletme(ler)’e Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletici Kuruluş) Projenin Başlaması

26 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ
2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. 26

27 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI KOBİ’lerin;
2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı DESTEKLENECEK PROJE KONULARI KOBİ’lerin; Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama 27

28 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı DESTEKLENECEK PROJE KONULARI Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 28

29 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, işverene ait sosyal güvenlik primleri desteklenmez. 29

30 3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

31 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
3: Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. 31

32 PROGRAMDAN YARARLANACAK HEDEF KİTLE
3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı PROGRAMDAN YARARLANACAK HEDEF KİTLE KOBİ’ler Girişimciler 32

33 3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı
PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletme/ Girişimci) Proje Belgeler İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Red / Düzeltme Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Projenin Başlaması

34 İşliklerden bedel alınmaz
3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği 15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği Endüstriyel Uygulama Programı 18.000 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 34

35 Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok
3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı PROJE SÜRESİ Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. 35

36 4 : Tematik Proje Destek Programı
36

37 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
4 : Tematik Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi. 37 37

38 PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEF KİTLE
4 : Tematik Proje Destek Programı PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEF KİTLE Çağrı Esaslı Tematik Programı Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları KOBİ’ler 38

39 TEMATİK ALAN BELİRLEME SÜRECİ
4 : Tematik Proje Destek Programı TEMATİK ALAN BELİRLEME SÜRECİ TEMATİK ALAN TEMATİK PROGRAM HEDEF KİTLE HEDEF BİLGİLERİ UYGULAMA ALANI BÜTÇE İCRA KOMİTESİ ONAYI 39

40 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM
MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM Proje Çağrısının Yayını Başvuru Dönemleri KOSGEB VERİTABANINDA YER ALMA KOŞULU ÖN BAŞVURU PROJE BAŞVURUSU KOSGEB Birimi İncelemesi Tematik Programa uygunluk PROJE BAŞVURUSU Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi KOSGEB Birimi İncelemesi KOSGEB Birimi İncelemesi KURUL Değerlendirmesi KARAR Kabul edebilir Reddedebilir Düzeltme isteyebilir KURUL Değerlendirmesi KARAR KOBİ veya Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM 40 Taahhütnamenin KOSGEB’e Teslimi ve Projenin Başlaması

41 TEMATİK DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI
4 : Tematik Proje Destek Programı TEMATİK DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program Süresi  - 3 Yıl Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50 3. ve 4. bölgede % 60 1. ve 2. Bölgede %50 Destek Üst Limiti TL 41

42 Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
4 : Tematik Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (desteklemeye esas toplam azami gider kaleminin % 25’ini aşamaz), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler (desteklemeye esas toplam azami gider kaleminin % 10’unu aşamaz), 42

43 Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri
4 : Tematik Proje Destek Programı Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir. Ancak, bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler desteklenmez. 43

44 5: Girişimcilik Destek Programı
44

45 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
5 : Girişimcilik Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi. 45

46 Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:
Programın Kapsamı Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

47 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
5 : Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

48 Yeni Girişimci Desteği
5 : Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği Bu destekten; Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

49 Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları
5 : Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 5.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği 10.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

50 İş Geliştirme Merkezi Desteği
5 : Girişimcilik Destek Programı İş Geliştirme Merkezi Desteği İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

51 İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları
5 : Girişimcilik Destek Programı İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 25.000 60 70 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat 30.000 50.000 20.000

52 (İşletme/İşletici Kuruluş)
5 : Girişimcilik Destek Programı İŞ AKIŞ ŞEMASI (Yeni Girişimci ve İŞGEM Destekleri) Başvuru (İşletme / Kuruluş İş Planı Belgeler Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Red / Düzeltme Kararın İşletme / Kuruluşa Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme/İşletici Kuruluş) Desteğin Başlaması

53 6 : Genel Destek Programı

54 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
6 : Genel Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi. 54

55 İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname
6 : Genel Destek Programı PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletme) KOSGEB Veri Tabanı Değerlendirme (KOSGEB Birimi) KOSGEB Veri Tabanındaki Bilgiler Red / Düzeltme Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname Vermesi Programın Başlaması

56 PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI
6 : Genel Destek Programı PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 3 Tanıtım Desteği 15.000 4 Eşleştirme Desteği 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 6 Danışmanlık Desteği 7 Eğitim Desteği 8 Enerji Verimliliği Desteği 9 Tasarım Desteği 10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 11 Belgelendirme Desteği 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Genel Destek Programının süresi üç yıldır.

57 YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ Yıllık Yurt İçi Fuar Takviminde Yer Alan Fuarlara Katılan İşletmelerin Giderlerine Destek Sağlanır. Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi KOSGEB’in internet adresinde yayınlanır. Desteğin üst limiti TL. dir. Destekleme alanı her bir fuar katılımı için azami 50 (elli) m² dir. Fuarda m² Başına Destek Üst Limiti: - Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 (yüzyirmi) TL/ m² - Yurt İçi İhtisas Fuarlarında 80 (seksen) TL/m² dir.

58 YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
İşletmelerin, Uluslararası İşbirliğini Temin Etmelerini Sağlamak Amacı İle Organize Edilen Yurtdışı İş Gezisi Programlarına Katılmalarına Destek Verilir. Yurt Dışı İş Gezisi Programlarını kimler düzenleyebilir? KOSGEB Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar. Yurt Dışı İş Gezisi Programlarına katılan işletmelere verilen destek ; Konaklama giderlerini, Ulaşım giderlerini, İlgili diğer giderleri (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri).

59 YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İş gezisi için sektör farkı gözetmeksizin en az 10 işletmenin katılımı gerekmektedir. Desteğin üst limiti TL. dir. Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı TL. dir.

60 TANITIM DESTEĞİ Bu Destek; - Broşür, Ürün Kataloğu Giderlerini,
- Etiket Baskılı Tanıtım Amaçlı CD Giderlerini, - Yurtdışında Yayınlanan / Dağıtılan Yayınlara Reklam Verme Giderlerini Kapsar. Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı TL’yi geçemez. Desteğin üst limiti TL. dir.

61 EŞLEŞTİRME DESTEĞİ İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden Alacağı;
- Danışmanlık - Organizasyonel - Daimi Sergi Alanı Hizmetlerine Destek Verilir. Desteğin üst limiti TL. dir .

62 NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ
KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve TL.’yi geçemez. Desteğin üst limiti TL. dir. Destek sağlanacak personel en az 4 yıllık üniversite mezunu olmalıdır. Bu Destek; İşletmelerin Çalıştıracakları 4 Yıllık Üniversite Mezunu Personelin Masraflarını Kapsar.

63 DANIŞMANLIK DESTEĞİ İşletmelerin; Genel Yönetim, Proje Hazırlama,
Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Dış Ticaret, Bilgi Teknolojileri, CE Belgelendirmesi v.b. başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

64 DANIŞMANLIK DESTEĞİ Üniversiteler,
Hangi kuruluşlardan danışmanlık hizmeti satın alınabilir? Üniversiteler, Üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, Kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti vermek görevi olan kamu kurum ve kuruluşları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve derneklerden hizmet alınabilir. Desteğin üst limiti TL. dir. Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık destek miktarı TL’yi geçemez.

65 EĞİTİM DESTEĞİ İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi,
Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret, Bilgi Teknolojileri, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme, Çevre v.b. konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

66 EĞİTİM DESTEĞİ Desteğin üst limiti 10.000 TL. dir.
Hangi kuruluşlardan eğitim hizmeti satın alınabilir? Üniversiteler, Üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, Kuruluş kanunlarında eğitim hizmeti vermek görevi olan kamu kurum/kuruluşları Eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan özel eğitim kuruluşları/vakıf/dernekler, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen personel belgelendirme kuruluşları. Desteğin üst limiti TL. dir. Bir eğitim başlığı için verilen destek üst limiti TL. dir.

67 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
İşletmelerin Enerji Verimliliği Kapsamında Alacakları; Etüt, (Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri destek kapsamındadır) Danışmanlık, (Ön ve Detaylı Etüt ile VAP için danışmanlık hizmetleri, 18/04/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinden alınır) Eğitim Hizmetlerine (Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi), Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD Şirketlerinden alınır) destek verilir.

68 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
Desteğin üst limiti TL.dir. Ön Etüt için destek üst limitleri Ton Eşdeğer Petrol (TEP) aralığına göre aşağıda verilmiştir. TEP Aralığı Destek Üst Limiti (TL) TEP için 1.500 501 ve üzeri için 2.000 Detaylı Etüt için destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir. 15.000 20.000 VAP için danışmanlık destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir. 3.000 5.000 Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti aşağıda verilmiştir. TEP Değeri 200 ve üzeri için

69 TASARIM DESTEĞİ İşletmelerin; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi,
Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ile sonuçlanmış ürün tasarımı hizmet alımlarına destek verilir. Desteğin üst limiti TL. dir.

70 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ
İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kuruluşlardan; - Patent Belgesi, - Faydalı Model Belgesi, - Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, - Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi - Marka Tescil Belgeleri (yurt dışı kuruluşlardan) için yaptığı giderler ile vekil giderlerine destek verilir. Desteğin üst limiti TL. dir.

71 BELGELENDİRME DESTEĞİ
İşletmelerin, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları; Ürün, Sistem, Personel, Laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Her bir belge için destek üst limiti TL. yi aşamaz. Desteğin üst limiti TL. dir. Belge yenilemeye destek verilmez.

72 TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ
İşletmelerin, Kamu Kuruluşları Ve Üniversite Laboratuarları, Akredite Yurt İçi Ve Yurt Dışı Laboratuarlardan Alacakları; Test, Analiz, Kontrol – Muayene, Kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. Desteğin üst limiti TL. dir.

73 KOSGEB İstanbul İkitelli
TEŞEKKÜR EDERİM Selahattin KAYA KOSGEB İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürü Tel: Faks: 73


"YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları