Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ. 2 KAPSAM: 1.Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi 2.Yeni KOSGEB Destek Sistemi 3.Yeni KOSGEB Destek Programları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ. 2 KAPSAM: 1.Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi 2.Yeni KOSGEB Destek Sistemi 3.Yeni KOSGEB Destek Programları."— Sunum transkripti:

1 YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ

2 2 KAPSAM: 1.Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi 2.Yeni KOSGEB Destek Sistemi 3.Yeni KOSGEB Destek Programları

3 3 1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi

4 4 KOBİ: 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 Milyon TL’yi geçmeyen işletmeler Tanımın dayanağı: 3143 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” 1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (KOBİ Tanımı) Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço ( Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro< 10< 1 Küçük< 50< 5 Orta< 250< 25

5 5 %100 %99,76 %0,24 Kaynak: TÜİK 2008 Yılı İş Kayıtları 1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (KOBİ İstatistikleri) Mikro (1-9) %94,5 Küçük (10-49) %4,2 Orta (50-249) %1,3 TOPLAM KOBİ TOPLAM BÜYÜK İŞLETME TOPLAM İŞLETME

6 *: TÜİK 2005 Sanayi ve Hizmet İstatistikleri **: Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmaları (2008) kapsamında TÜİK tarafından hesaplanmıştır KOBİ’ler;  Toplam işletme sayısının %99,9*’unu  Toplam istihdamın %81*’ini  Toplam katma değerin %59*’unu  Toplam satışların %69*’unu  Toplam yatırımların %62*’sini  Toplam ihracatın %56**’sını oluşturmaktadır 1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (Türkiye’de KOBİ’lerin Ekonomideki Yeri)

7 Kaynak: TÜİK YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ* (*: 22 Aralık 2008’de yayınlanan 2005 yılı verileri) *Diğer: Enerji, Madencilik, İnşaat  KOBİ ölçeğindeki işletmelerin sektörlere göre dağılımı Ticaret %46,8 Diğer hizmet %37,1 1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (Türkiye’de KOBİ’lerin Ekonomideki Yeri)

8 8 2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi

9 9 KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur. 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin;  Payını ve etkinliğini artırmak,  Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,  Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek. 2. KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler (KOSGEB)

10 10 KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEKLERİ (YÖNETMELİK) KOSGEB FİNANSMAN (KREDİ FAİZ) DESTEKLERİ KOSGEB LABORATUAR PROJE ve BİLGİLENDİRM E DESTEKLERİ 2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi

11 11 KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOGEB Hedef Kitlesinin Genişledi 5891 Sayılı Kanun 5 Mayıs 2009’da Yürürlüğe Girdi + KOSGEB Desteklerinden yararlanabilecek sektörler 2009/15431 sayılı BKK ile belirlendi. Önceki hedef kitle Önceki hedef kitle İmalat sanayi KOBİ’leri İmalat sanayi KOBİ’leri Yeni hedef kitle Yeni hedef kitle Tüm KOBİ’ler* Tüm KOBİ’ler* KOSGEB Hedef Kitlesi; 400 Binden 3.4 Milyon’a KOBİ’ye çıktı. 2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi (Yeni Destek Sistemine Neden İhtiyaç Duyuldu?)

12 12 2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi (Yeni Destek Sisteminin Kazanımları) Genişleyen hedef kitle ihtiyaçlarına cevap verebilecek, Erişimi kolay, etkin ve yalın, Gelişime açık ve dinamik, Maliyet ve farklılaştırma esaslı stratejilerin uygulanmasına imkan sağlayan, İşletmelerin ar-ge ve inovasyon faaliyetlerini daha etkin destekleyen, Ortaklık kültürünün teşvik edildiği, Girişimciliğin desteklendiği ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırıldığı,

13 13 2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi (Yeni Destek Sisteminin Kazanımları) Tematik alanlarda destekleme imkanı sağlayan, KOBİ temelli stratejilerin uygulanacağı, Katma değeri ve rekabet gücü yüksek, gelişme potansiyeli olan sektörlerin öncelikli olarak desteklenebileceği, Bölge, sektör, yöre ve işletme ihtiyaçlarına göre tasarlanmış proje esaslı, E-devlet yapılanması ile uyumlu Kamu hizmetlerinin sunumu ile ilgili düzenlemelerle uyumlu, Bilgi yoğun hizmetlerin daha etkin sunulduğu Destek Sistemi

14 14 2. Yeni KOSGEB Destek Sistemi (Yeni Mevzuatın Temel Yapısı) 3624 Sayılı KOSGEB Kanunu 2004/7131-2008/13524 Sayılı BKK KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Yönergesi 2009/15431 Sayılı BKK (KOSGEB’in Desteklediği Sektörler) KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği 6.Genel Destek Programı Genel Destek Programı Uygulama Esasları 3. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 1. KOBİ Proje Destek Programı 5.Girişimcilik Destek Programı Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları Tematik Proje Programı Uygulama Esasları İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Uygulama Esasları KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları Yeni Destek Programlarına ihtiyaç duyulması durumunda İcra Komitesi kararı ile uygulanabilecektir

15 15

16 16 1: KOBİ Proje Destek Programı

17 17 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. 1 : KOBİ Proje Destek Programı

18 18 Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti 150.000 TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. bölge % 60 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. bölge % 60 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ 1 : KOBİ Proje Destek Programı

19 19 Başvuru (İşletme) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme Belgeler PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Projenin Başlaması 1 : KOBİ Proje Destek Programı

20 20 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. Örnek projeler;  Kurumsallaşma projesi,  Kapasite geliştirme projesi,  Marka oluşturmaya yönelik proje,  Pazarlama geliştirme ve ihracata başlama projesi,  E-dönüşüm projesi,  Üretim otomasyon projesi,  Ürün / hizmet tasarım projesi,  Yurt içi bayi ağı oluşturma projesi ve benzeri projeler 1 : KOBİ Proje Destek Programı

21 21 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. 1: KOBİ Proje Destek Programı

22 22 2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

23 23 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. 2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

24 24 Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ 2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

25 25 Başvuru (İşletmeler) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme(ler)’e Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletici Kuruluş) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme Proje Belgeler Proje Belgeler PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Projenin Başlaması 2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

26 26 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. 2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

27 27 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI KOBİ’lerin; Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama 2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

28 28 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

29 29 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, işverene ait sosyal güvenlik primleri desteklenmez. 2 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

30 30 3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

31 31 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. 3: Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

32 32 PROGRAMDAN YARARLANACAK HEDEF KİTLE KOBİ’ler Girişimciler 3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

33 33 PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletme/ Girişimci) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme Proje Belgeler Proje Belgeler Projenin Başlaması 3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

34 34 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği25.000 Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği18.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

35 35 PROJE SÜRESİ Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. 3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

36 36 4 : Tematik Proje Destek Programı

37 37 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi. 4 : Tematik Proje Destek Programı

38 38 PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEF KİTLE Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Programı KOBİ’ler Meslek Kuruluşları 4 : Tematik Proje Destek Programı

39 39 TEMATİK ALAN BELİRLEME SÜRECİ TEMATİK PROGRAM HEDEF KİTLE UYGULAM A ALANI HEDEF BİLGİLERİ İCRA KOMİTESİ ONAYI TEMATİK ALAN BÜTÇE 4 : Tematik Proje Destek Programı

40 40 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM Taahhütnamenin KOSGEB’e Teslimi ve Projenin Başlaması MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI www.kosgeb.gov.tr Proje Çağrısının Yayını ÖN BAŞVURU KURUL Değerlendirmesi KARAR KOBİ veya Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM www.kosgeb.gov.tr Başvuru Dönemleri KURUL Değerlendirmesi KARAR Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM KOSGEB VERİTABANINDA YER ALMA KOŞULU Tematik Programa uygunluk Tematik Programa uygunluk PROJE BAŞVURUSU KOSGEB Birimi İncelemesi Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi KOSGEB Birimi İncelemesi PROJE BAŞVURUSU Kabul edebilir Reddedebilir Düzeltme isteyebilir Kabul edebilir Reddedebilir Düzeltme isteyebilir

41 41 TEMATİK DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program Süresi -3 Yıl Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50 3. ve 4. bölgede % 60 1. ve 2. Bölgede %50 3. ve 4. bölgede % 60 Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL 4 : Tematik Proje Destek Programı

42 42 Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (desteklemeye esas toplam azami gider kaleminin % 25’ini aşamaz), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler (desteklemeye esas toplam azami gider kaleminin % 10’unu aşamaz), 4 : Tematik Proje Destek Programı

43 43 Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir. Ancak, bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, makine- teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler desteklenmez. Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri 4 : Tematik Proje Destek Programı

44 44 5: Girişimcilik Destek Programı

45 45 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi. 5 : Girişimcilik Destek Programı

46 46 Programın Kapsamı Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 5 : Girişimcilik Destek Programı

47 47 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. 5 : Girişimcilik Destek Programı

48 48 Yeni Girişimci Desteği Bu destekten; Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. 5 : Girişimcilik Destek Programı

49 49 Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 5.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz 10.000 İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000 Sabit Yatırım DesteğiGeri ödemeli 70.000 5 : Girişimcilik Destek Programı

50 50 İş Geliştirme Merkezi Desteği İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir. 5 : Girişimcilik Destek Programı

51 51 DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 750.000 600.000 125.000 25.000 6070 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat Geri ödemesiz 100.000 30.000 50.000 20.000 6070 İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları 5 : Girişimcilik Destek Programı

52 52 Başvuru (İşletme / Kuruluş İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme / Kuruluşa Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme/İşletici Kuruluş) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme İş Planı Belgeler İş Planı Belgeler İŞ AKIŞ ŞEMASI (Yeni Girişimci ve İŞGEM Destekleri) Desteğin Başlaması 5 : Girişimcilik Destek Programı

53 53 6 : Genel Destek Programı

54 54 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi. 6 : Genel Destek Programı

55 55 Başvuru (İşletme) Değerlendirme (KOSGEB Birimi) Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname Vermesi KOSGEB Veri Tabanındaki Bilgiler Onay Red / Düzeltme KOSGEB Veri Tabanı PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Programın Başlaması 6 : Genel Destek Programı

56 56 PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler3. ve 4. Bölgeler 1Yurt İçi Fuar Desteği30.000 % 50% 60 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 3Tanıtım Desteği15.000 4Eşleştirme Desteği15.000 5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 6Danışmanlık Desteği15.000 7 Eğitim Desteği10.000 8Enerji Verimliliği Desteği30.000 9Tasarım Desteği15.000 10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000 11Belgelendirme Desteği10.000 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000 Genel Destek Programının süresi üç yıldır. 6 : Genel Destek Programı

57 YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ  Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.www.kosgeb.gov.tr Yıllık Yurt İçi Fuar Takviminde Yer Alan Fuarlara Katılan İşletmelerin Giderlerine Destek Sağlanır. Desteğin üst limiti 30.000 TL. dir. Destekleme alanı her bir fuar katılımı için azami 50 (elli) m² dir. Fuarda m² Başına Destek Üst Limiti: - Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 (yüzyirmi) TL/ m² - Yurt İçi İhtisas Fuarlarında 80 (seksen) TL/m² dir.

58 YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ Yurt Dışı İş Gezisi Programlarına katılan işletmelere verilen destek ; -Konaklama giderlerini, -Ulaşım giderlerini, -İlgili diğer giderleri (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri). İşletmelerin, Uluslararası İşbirliğini Temin Etmelerini Sağlamak Amacı İle Organize Edilen Yurtdışı İş Gezisi Programlarına Katılmalarına Destek Verilir. Yurt Dışı İş Gezisi Programlarını kimler düzenleyebilir? KOSGEB Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar.

59 Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İş gezisi için sektör farkı gözetmeksizin en az 10 işletmenin katılımı gerekmektedir. Desteğin üst limiti 10.000 TL. dir. Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 TL. dir. YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ

60 TANITIM DESTEĞİ  Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5.000 TL’yi geçemez.  Desteğin üst limiti 15.000 TL. dir. Bu Destek; - Broşür, Ürün Kataloğu Giderlerini, - Etiket Baskılı Tanıtım Amaçlı CD Giderlerini, - Yurtdışında Yayınlanan / Dağıtılan Yayınlara Reklam Verme Giderlerini Kapsar.

61 EŞLEŞTİRME DESTEĞİ  Desteğin üst limiti 15.000 TL. dir. İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden Alacağı; - Danışmanlık - Organizasyonel - Daimi Sergi Alanı Hizmetlerine Destek Verilir.

62 NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ  KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve 1.500 TL.’yi geçemez.  Desteğin üst limiti 20.000 TL. dir.  Destek sağlanacak personel en az 4 yıllık üniversite mezunu olmalıdır. Bu Destek; İşletmelerin Çalıştıracakları 4 Yıllık Üniversite Mezunu Personelin Masraflarını Kapsar.

63 DANIŞMANLIK DESTEĞİ İşletmelerin; Genel Yönetim, Proje Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Dış Ticaret, Bilgi Teknolojileri, CE Belgelendirmesi v.b. başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

64 DANIŞMANLIK DESTEĞİ Hangi kuruluşlardan danışmanlık hizmeti satın alınabilir? -Üniversiteler, -Üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, -Kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti vermek görevi olan kamu kurum ve kuruluşları, -Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve derneklerden hizmet alınabilir.  Desteğin üst limiti 15.000 TL. dir.  Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık destek miktarı 4.000 TL’yi geçemez.

65 EĞİTİM DESTEĞİ İşletmelerin;  Genel Yönetim,  Pazarlama Yönetimi,  Üretim Yönetimi,  İnsan Kaynakları Yönetimi,  Mali İşler ve Finansman Yönetimi,  Dış Ticaret,  Bilgi Teknolojileri,  Mesleki ve Teknik Eğitim,  CE İşareti,  Ürün Belgelendirme,  Çevre v.b. konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

66 EĞİTİM DESTEĞİ Desteğin üst limiti 10.000 TL. dir. Bir eğitim başlığı için verilen destek üst limiti 4.000 TL. dir. Hangi kuruluşlardan eğitim hizmeti satın alınabilir? -Üniversiteler, -Üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, -Kuruluş kanunlarında eğitim hizmeti vermek görevi olan kamu kurum/kuruluşları -Eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, -5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan özel eğitim kuruluşları/vakıf/dernekler, - Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen personel belgelendirme kuruluşları.

67 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ İşletmelerin Enerji Verimliliği Kapsamında Alacakları; Etüt, (Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri destek kapsamındadır) Danışmanlık, (Ön ve Detaylı Etüt ile VAP için danışmanlık hizmetleri, 18/04/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinden alınır) Eğitim Hizmetlerine (Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi), Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD Şirketlerinden alınır) destek verilir.

68 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ Desteğin üst limiti 30.000 TL.dir. Ön Etüt için destek üst limitleri Ton Eşdeğer Petrol (TEP) aralığına göre aşağıda verilmiştir. TEP AralığıDestek Üst Limiti (TL) 200-500 TEP için1.500 501 ve üzeri için2.000 Detaylı Etüt için destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir. TEP AralığıDestek Üst Limiti (TL) 200-500 TEP için15.000 501 ve üzeri için20.000 VAP için danışmanlık destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir. TEP AralığıDestek Üst Limiti (TL) 200-500 TEP için3.000 501 ve üzeri için5.000 Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti aşağıda verilmiştir. TEP DeğeriDestek Üst Limiti (TL) 200 ve üzeri için3.000

69 TASARIM DESTEĞİ  Desteğin üst limiti 15.000 TL. dir. İşletmelerin; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ile sonuçlanmış ürün tasarımı hizmet alımlarına destek verilir.

70 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ  Desteğin üst limiti 20.000 TL. dir. İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kuruluşlardan; - Patent Belgesi, - Faydalı Model Belgesi, - Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, - Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi - Marka Tescil Belgeleri (yurt dışı kuruluşlardan) için yaptığı giderler ile vekil giderlerine destek verilir.

71 BELGELENDİRME DESTEĞİ  Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL. yi aşamaz.  Desteğin üst limiti 10.000 TL. dir.  Belge yenilemeye destek verilmez. İşletmelerin, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları; Ürün, Sistem, Personel, Laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir.

72 TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ  Desteğin üst limiti 20.000 TL. dir. İşletmelerin, Kamu Kuruluşları Ve Üniversite Laboratuarları, Akredite Yurt İçi Ve Yurt Dışı Laboratuarlardan Alacakları; Test, Analiz, Kontrol – Muayene, Kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

73 73 TEŞEKKÜR EDERİM Selahattin KAYA KOSGEB İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürü selahattin.kaya@kosgeb.gov.tr ikitelli@kosgeb.gov.tr Tel: 0212 671 10 22 Faks: 0212 671 10 28


"YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ. 2 KAPSAM: 1.Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi 2.Yeni KOSGEB Destek Sistemi 3.Yeni KOSGEB Destek Programları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları