Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ

2 İÇERİK GİRİŞ NE-NEDİR? (Tanımlar)
4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER (Kapsam ve Çerçeve) NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar) MALİ İŞLEYİŞ YENİ KANUNUN GETİRDİKLERİ

3 GİRİŞ ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ Üniversiteler açısından; Firmalarla bir arada olmanın sonucunda ortaya çıkan yeni konularda araştırma imkanı, teknoparklardan sağlanan fonların AR-GE ye aktarılması ile kaynak yaratılması, Sanayi ile daha etkin işbirliği sağlanması, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına istihdam sağlanması ve firmalarla işbirliği sayesinde uygulamaya yönelik bir eğitim ortamının oluşturulması şeklinde yararlar sıralanabilir. Firmalar açısından ; AR-GE çalışmaları için uygun ortam, üniversite ile işbirliği ve üniversiteden daha kolay danışmanlık hizmeti alabilme, üniversitedeki araştırma altyapısından faydalanabilme, diğer AR-GE firmaları ile aynı ortamda olmanın getireceği sinerji, teknoloji transferinin daha kolay sağlanabilmesi ve teknopark yönetici şirketinin firmalara sağlayacağı hizmetler şeklinde yararlar sıralanabilir. Ülke açısından; İleri teknoloji üreten firmaların artması, ülkenin teknolojik ve buna bağlı olarak ekonomik yapısında yükselme, uluslar arası arenada rekabet gücünün artması ve refah düzeyinin yükselmesi şeklinde yararlar sıralanabilir.

4 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE İLGİLİ KANUNSAL GELİŞİM
Tarihli 4691 Sayılı Kanun, ( İlk Esaslı Kanun ) Tarihli Uygulama Yönetmeliği , ( Uygulama Yönetmeliği ) Tarihinde Yayımlanan 5035 sayılı kanun ( Vergisel düzenlemeler kanun esas maddesinden çıkarılıp geçici madde de daha net ifade edildi) Tarihinde Yayımlanan sayılı kanun (TUBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi kapsama dahil edildi ) Tarihinde Yayımlanan 6170 sayılı kanun

5 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ nde mevcut durum bilgi notundan alınan istatistiki bilgilere göre; Aralık 2011 tarihi itibariyle 43 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara 6 adet, İstanbul 5 adet, Kocaeli 4 adet, İzmir, Konya, Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya. Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Tekirdağ illerinde) kurulmuştur.

6 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
Grafik Yılları Arasında Kurulmuş Olan Toplam Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sayısı

7 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
Grafik Yılları Arasında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yer alan Toplam Firma Sayısı

8 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
Grafik Yılları Arasında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstihdam Edilen Personel Sayısı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM

9 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ağırlıklı olarak sırasıyla; Yazılım, Bilişim, Elektronik, İleri Malzeme teknolojileri başta olmak üzere; Tasarım, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Otomotiv, Tıp Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji konularında çalışan yenilikçi firmalar yer almakta olup, bölgelerde yürütülen toplam Ar-Ge proje sayısı Aralık 2011 sonu itibariyle adettir. Grafik 4. Yıllara Göre Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yürütülen Proje Sayısı

10 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM

11 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MEVCUT DURUM

12 İstihdam edilen personel sayısı 15.822’ye,
SONUÇ Olarak; Firma sayısı 1.800’e, İstihdam edilen personel sayısı ’ye, ( Ar-Ge, Destek Personeli) Biten Proje Sayısı 8.052’ye, Üzerinde çalışılan proje sayısı 4.979’a İhracat 544 milyon A.B.D. Dolarına, Yabancı firma sayısı 66’ya, Başvurusu yapılan/tasdik edilmiş patent sayısı 301’e ulaşmıştır.

13 Araştırma Geliştirme (AR-GE) AR-GE ‘ye Dayalı Üretim Faaliyetleri
NE - NEDİR ? ( Tanımlar ) Araştırma Geliştirme (AR-GE) AR-GE ‘ye Dayalı Üretim Faaliyetleri Yenilik Üründe Yenilik Üretim Yöntemlerinde Yenilik Yazılım Araştırmacı Personel Yazılımcı Personel AR-GE Personeli

14 NE - NEDİR ? ( Tanımlar ) Araştırma ve geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları ifade eder.

15 NE - NEDİR ? ( Tanımlar ) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü ifade eder.

16 NE - NEDİR ? ( Tanımlar ) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün yada mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini ifade eder.

17 NE - NEDİR ? ( Tanımlar ) AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri, Araştırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları, Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek  lisesi  veya  meslek  yüksekokullarının  teknik, fen  ve  sağlık  bölümlerinden  mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

18 NE - NEDİR ? ( Tanımlar ) Yazılımcı personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli ifade eder. Destek Personeli: AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli ifade eder.

19 KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
AR-GE Sayılan Faaliyetler; Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgileri yeni malzeme ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar AR-GE faaliyetleri kapsamındadır.

20 KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
AR-GE sayılmayan faaliyetler; Pazar araştırması ya da satış promosyonu, Kalite kontrol, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, Biçimsel değişiklikler (şekil, renk, dekorasyon v.b., estetik ve görsel değişiklikler),

21 KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
AR-GE sayılmayan faaliyetler; Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullanılan program, yazılım gibi üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları), İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri. Vergi hukuku açısından , AR-GE sayılan ve sayılmayan faaliyetleri iyi değerlendirmek ve bu doğrultuda işlem yapmak gerekmektedir.

22 KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
Yazılım Faaliyetleri Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü ifade eder.

23 KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
Diğer Faaliyetler Tamamlayıcı eğitim, danışmanlık, bakım, ek donanım vb faaliyetler bölgede yapılabilir. Ancak bu faaliyetlerden elde edilen kazançların İstisna kapsamına giren AR-GE ve yazılım faaliyetlerinde içerisinde yer almadığı için Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanmayacağı nettir.

24 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası ( Kazanç İstisnası ) Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası SGK İşveren Hissesi Desteği KDV İstisnası Üniversite personeline yönelik imkanlar

25 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası ) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden tarihine kadar istisna tutulmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının istisna kapsamında olması için iki koşul bulunmakta olup, bu koşullar birlikte aranmaktadır.

26 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
İlgili koşullar; Kazancı doğuran faaliyet bölgede yapılmış olmalıdır. Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve AR-GE faaliyetlerinde elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz. 2. Kazancı doğuran faaliyet yazılım ve AR-GE faaliyetlerinde biri olmalıdır. Bölge içinde elde edilmiş olsa da, yazılım ve AR-GE dışındaki faaliyetlerinden elde edilen gelirler istisna kapsamına girmemektedir.

27 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Kazancın istisna kapsamına girip girmediğinin tespiti için öncelikle kazancı doğuran faaliyetin tanımlanası ve Yazılım ve AR-GE faaliyeti olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

28 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan firmaların, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirilecektir.

29 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanması mümkün değildir.

30 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Konu ile ilgili önemli bir diğer husus; gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında üretim faaliyeti sonrası verilen kurulum, destek, bakım, onarım, teknik, hizmet ve uygulama danışmanlığı gibi hizmetlerden sağlanan kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığıdır.

31 KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR
KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ; KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR Bölgede Yer alma ve İstisnaya Başlama Sistemi KİM ; Bünyelerinde AR-GE personeli, yazılımcı personel, araştırmacı personel çalıştıran ve yukarıda tanımlarını verdiğimiz AR-GE ve yazılım konularında çalışma yapan firmalar, Teknoparklarda şube veya merkez açarak yer alabilirler. PROJE ONAYI;Firmalar, gerçekleştirecekleri projelerini yönetime sunarlar, yönetimin, proje denetleme ekibi projelerini denetleyip uygun projelere onay verirler.

32 KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR
KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ; KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR Bölgede Yer alma ve İstisnaya Başlama Sistemi İstisnadan Faydalanma; Personellerden Kesilen Gelir Vergisi Müstesnası; Katma Değer Vergisi İstisnası; Değişiklik Bildirimleri; 3 ay - 6 ay işletici firmaya sumalıdırlar.

33 Münhasıran AR-GE Faaliyetleri İçin Yapılan Oluşumlar ( MERKEZ)
KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ; Münhasıran AR-GE Faaliyetleri İçin Yapılan Oluşumlar ( MERKEZ) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyete geçecek olan firmalar merkezlerini burada oluşturup AR-GE ve yazılım faaliyetlerine başlayabilirler. Bu Firmaların AR-GE faaliyetleri sonucunda buldukları ürünlerin satışından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Burada özellikle dikkat edilmesi gerek konu ; ilgili AR-GE veya yazılım firmasının grup firmasına ( veya direk ilişkili firmasına ) bu AR-GE sonuçlarını fatura etmesi noktasında TRANSFER FİYATLAMASI müessesesinin dinamiklerine çok dikkat edilmesi gereğidir.

34 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ;
Münhasıran AR-GE Faaliyetleri İçin Yapılan Oluşumlar ( MERKEZ) Bu şekilde ki merkez yapılanmaların da ; ilgili firmanın mali tabloları ilk önce istisna olan ve olmayan olarak iki şeklinde düzenlenmeli , sonrasında müşterek giderlerden istisna olmayan bölüme pay verilerek gelir tablosu netleştirilmeli ve nihai olarak istisna olmayan bölümden vergi matrahı tespit edilmelidir.

35 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ;
Şube şeklinde yapılan oluşumlar (ŞUBE) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyete geçecek olan firmaların faaliyet konuları çeşitli ise şirket merkezlerini burada kurmak yerine bölgede şube oluşturarak AR-GE ve yazılım faaliyetlerini bu şekilde sürdürmektedirler. Bu tip yapılanmalarda vergisel olarak özellikle; merkezde oluşan ve kayıtlanan idari-temsil, organizasyon , pazarlama , danışmanlık vb dolaylı da olsa ilişkili gider ve maliyetlerden mutlaka şube gelir tablosuna ( istisna ) pay verilmesi gerekmektedir.

36 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ;
Şube şeklinde yapılan oluşumlar (ŞUBE) Şube yapılanması şeklinde ki mali tablo ve beyanname işleyişinde; ilk önce şube gelir tablosu istisna olan ve olmayan olarak iki grupta yapılmalı, şube müşterek giderleri, istisna olan ve olmayan şeklinde pay verilerek dağıtıma tabi tutulmalı , Merkezde oluşmuş ama yukarda ki paragrafta da izah edilen ilişkili giderlerden de yine istisna olan gelir tablosuna pay verilmelidir. Bu şekilde oluşan merkez gelir tablosu ile şubede ki istisna olmayan gelir tablosu birleştirilerek vergi matrahı tespit edilmelidir. Şubeden merkeze istisnaya konu olacak faaliyetlerle ilgili fatura düzenlenmesi çok riskli sonuçlar doğurabilecektir

37 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisna Tutarının Hesaplanması; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda belirtilmiş olan istisna, bir kazanç istisnasıdır. İstisna kazancın ve bu çerçevede gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, istisna kapsamında olan faaliyetler ile diğer faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet, ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, İstisna kapsamına giren faaliyetlerle bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, müşterek genel giderlerin ve amortismanlarının bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir.

38 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisna Tutarının Hesaplanması; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde bu zararların diğer kazançlardan indirilmesi mümkün değildir. (4691 sayılı kanun madde 8) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yazılım ve AR-GE faaliyetine ilişkin kurumlar vergisi istisnası tarihinde son bulmaktadır. Faaliyete başlama tarihinin bir önemi yoktur. İstisna uygulaması açısından mükellefin tam veya dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilmesinin bir önemi yoktur.

39 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisna Tutarının Hesaplanması; İstisna uygulaması açısından bölgede şirket olarak faaliyet göstermekle şube olarak faaliyet göstermek açısından bir farklılık yoktur.. İstisnanın geçici vergilendirme dönemlerinde uygulanması mümkündür. İstisnadan yararlanan şirketlerin istisna kapsamına giren kazançlarının dağıtılması halinde, gelir vergisi kanunun 94/6-b maddesi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

40 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisna Tutarının Hesaplanması; Bölgede faaliyet gösteren kurumlardan kar payı elde eden gerçek kişilerin, elde ettikleri kar paylarını genel hükümler çerçevesinde beyan etmeleri gerekmektedir. İstisna kapsamındaki kazançlarının, kurumlar vergisi beyannamesinin zarar olsa dahi indirilecek istisnalar bölümünde yer alan teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar satırında gösterilerek istisna uygulamasının yapılması gerekir. Bölgede faaliyete geçen mükelleflerin, işe başlama, işi bırakma ve diğer değişiklikler konusunda vergi usul kanununda yer alan hükümlere uymaları gerekir.

41 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI Ar-ge İndirimi müessesi, 5520 sayılı KVK’nun 10.maddesinde düzenlenmiş ve yapılan ar-ge harcamalarının kurum kazancından düşülmesi olarak özetlenebilir sayılı kanun öncesinde yapılan ar-ge harcamalarının %40 ı oranında Ar-Ge İndirimi hesaplanırken bu oran 5746 sayılı kanun ile %100 e çıkarılmıştır.

42 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerinde Ar-Ge İndirimi uygulama hakkı bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken unsur, kazancına istisna uygulanacak Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar dolayısıyla Ar-Ge indiriminden yararlanılması mümkün değildir. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin firmanın kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu olmaması durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilebilmektedir.

43 UYGULAMA ÖRNEKLERİ Yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak bahsettiğimiz kurum vergisi istisnası ile ilgili örnek uygulamalar;

44 ÖRNEK1: ( gider dağıtımları )
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şubesi olan ve şube de yalnızca yazılım faaliyeti gösteren bir firmanın Aralık 2011 dönemine ait gider detayları aşağıdaki gibi olsun; MERKEZ; AÇIKLAMA TUTAR 740-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 760-PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ 770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ MUHASEBE PERSONELİ MALİYETLERİ ( ücret+yemek+yol vb.) 30.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ ( YMM+HUKUK VB.) 20.000 YÖNETİCİ ÜCRET MALİYETLERİ ( Ücret+yemek+yol vb.) 50.000 MÜŞTEREK GENEL GİDERLER (temsil-ağırlama,iletişim vb.) 60.000

45 ÖRNEK1: ( gider dağıtımları )
ŞUBE; 750-AR-GE GİDERLERİ Buna göre ilgili dönemde yapılacak gider dağıtımları aşağıdaki gibi olacaktır; FİRMADA OLUŞAN TOPLAM GİDER ORANI 740-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 19% 750-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ 38% 760-PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ 16% 770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 28%

46 ÖRNEK1: ( gider dağıtımları )
DAĞITIMA TABİ TUTULMASI GEREKEN GİDERLER TUTAR DAĞITIM ORANI ŞUBEYE AKTARILACAK TUTAR MUHASEBE PERSONELİ MALİYETLERİ ( ücret+yemek+yol vb.) 30.000 38% 11.250 DANIŞMANLIK GİDERLERİ ( YMM+HUKUK VB.) 20.000 7.500 YÖNETİCİ ÜCRET MALİYETLERİ ( Ücret+yemek+yol vb.) 50.000 18.750 MÜŞTEREK GENEL GİDERLER ( temsil-ağırlama,iletişim vb. 60.000 22.500

47 ÖRNEK1: ( gider dağıtımları )
Firma Merkezinde oluşan, ancak Şube yi de ilgilendiren ortak giderlerden TL nin Şube hesaplarına aktarılması gerekmektedir. Benzer şekilde Teknopark’ta Merkez olarak faaliyet gösteren bir firma da, aynı yöntemi izleyerek istisna kapsamı dışında gerçekleştirdiği ortak giderlerinden, istisna kapsamında gerçekleştirdiği ar-ge harcamalarına pay vermelidir.

48 ÖRNEK2: ( kurum kazancı )
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Merkez olarak yazılım faaliyeti gösteren bir firmanın Aralık 2011 itibariyle mali bilgileri aşağıdaki gibi olsun; ( Gider dağıtımları yapıldıktan sonra ) SATIŞLAR YAZILIM TİCARİ MAL TEKNİK DESTEK SATILAN HİZMET MALİYETİ SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ AR-GE GİDERLERİ PAZARLAMA GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FAİZ GELİRLERİ KAMBİYO KARLARI KAMBİYO ZARARLARI

49 ÖRNEK2: ( kurum kazancı )
Buna göre firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibi olacaktır; AÇIKLAMA TÜM UNSURLAR DAHİL İSTİSNA İSTİSNA DIŞI A-BRÜT SATIŞLAR 1.Yurtiçi Satışlar D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 2-satılan ticari mallar maliyeti 3-satılan hizmet maliyeti BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

50 ÖRNEK2: ( kurum kazancı )
AÇIKLAMA TÜM UNSURLAR DAHİL İSTİSNA İSTİSNA DIŞI E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 1-Araştırma Geliştirme Giderleri 2-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 3-Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI VEYA ZARARI F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3-Faiz Gelirleri 7-Kambiyo Karları 50.000 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 90.000 4-Kambiyo Zararları DÖNEM KARI VEYA ZARARI

51 ÖRNEK2: ( kurum kazancı )
Firmanın gelir tablosundan hareketle kurumlar vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır; AÇIKLAMA TUTAR KURUM KAZANCI ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDRİMLER KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI VERGİ ORANI ( %20 ) 20% ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ

52 ÖRNEK3: ( kurum kazancı )
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Şube si olan ve burada yalnızca yazılım faaliyeti gösteren bir firmanın Aralık 2011 itibariyle mali bilgileri aşağıdaki gibi olsun; ( Gider dağıtımları yapıldıktan sonra )

53 ÖRNEK3: ( kurum kazancı )
ŞUBE MERKEZ TOPLAM SATIŞLAR YAZILIM TİCARİ MAL TEKNİK DESTEK SATILAN HİZMET MALİYETİ SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ AR-GE GİDERLERİ PAZARLAMA GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FAİZ GELİRLERİ 50.000 KAMBİYO KARLARI  20.000 KAMBİYO ZARARLARI  10.000

54 ÖRNEK3: ( kurum kazancı ) Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;
AÇIKLAMA ŞUBE MERKEZ İSTİSNA İSTİSNA DIŞI TOPLAM A-BRÜT SATIŞLAR 1.Yurtiçi Satışlar C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 2-satılan ticari mallar maliyeti 3-satılan hizmet maliyeti BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

55 ÖRNEK3: ( kurum kazancı ) Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;
AÇIKLAMA ŞUBE MERKEZ İSTİSNA İSTİSNA DIŞI TOPLAM E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 1-Araştırma Geliştirme Giderleri 2-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 3-Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI VEYA ZARARI F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 20.000 15.000 3-Faiz Gelirleri 50.000 7-Kambiyo Karları G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 10.000 6.000 4-Kambiyo Zararları DÖNEM KARI VEYA ZARARI

56 ÖRNEK3: ( kurum kazancı ) Firmanın gelir tablosundan hareketle kurumlar vergisi aşağıdaki gibi olacaktır; AÇIKLAMA TUTAR KURUM KAZANCI ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDRİMLER KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI VERGİ ORANI ( %20 ) 20% ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ

57 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi İstisnası Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeli ile destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar gelir ve damga vergisinden istisnadır. AR-GE personeli ve destek personelleri dışında kalan diğer personele yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamı dışında değerlendirilecektir. Destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşamayacaktır.

58 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi İstisnası Ücretleri istisna kapsamında değerlendirilen personelin hem bölge içinde hem de bölge dışındaki projelerde çalışıyor olması halinde belli oranda bölge dışında geçecek sürelerde vergiden istisna olacaktır. AR-GE personeline ve destek personeline yapılan aylık ücretler dışında prim, ikramiye gibi adlar altında yapılan ve bu faaliyetler ile ilgili olan tüm ödemeler istisna kapsamında değerlendirilecektir.

59 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi İstisnası Gelir vergisi istisnasının uygulanmasına bağlı olarak firmalarda karşılaştığımız önemli bir çelişki; Personelin gelir vergisine tam zamanlı istisna uygulanmasına karşılık, aynı dönemde aynı personelle ilgili yurtdışı seyahat harcamaları, eğitim faturaları vb. belgelerin harcama olarak kayıtlara alındığı görülmektedir. Bu durumun son derece sakıncalı olduğu açıktır. Herhangi bir gerekçeyle yönetici şirketten ilgili dönemde tam zamanlı bölgede olduğuna dair bilgi verilmiş olsa dahi, gelir vergisi istisnası uygulaması açısından reel durumun dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz.

60 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
SGK İşveren Hissesi Desteği 31 Temmuz 2008 tarihinde resmi gazete yayımlanan ve genel olarak 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5746 sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’un, 3.maddesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. SGK İşveren Hissesi desteğinden, yalnızca bölgede geçirilen süreler için faydalanılabilmektedir.

61 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
SGK İşveren Hissesi Desteği SGK İşveren Hissesi Desteği her bir personel için beş yılı aşmamak üzere uygulanır. Beş yıllık sürenin hesaplanmasında personelin Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk defa bildirilmeye başladığı tarih dikkate alınacaktır. Destekten yararlanılmaya başlanıldıktan sonra herhangi bir sebeple çalışmaya ara verilmesi veya destekten yararlanılmaya başlanıldıktan sonra işten ayrılıp aynı işe tekrar başlanılması ya da Kanun kapsamına giren başka bir işyerinde çalışmaya başlanılması bu süreyi uzatmayacaktır.

62 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
SGK İşveren Hissesi Desteği Ücret dışında ( ikramiye, prim vb. ) yapılan ödemeler için sözkonusu destekten faydalanılması mümkün değildir. Aynı zamanda, işsizlik sigortası primleri de destek kapsamında değildir. Kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınmamaktadır. 5746 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmeyen ücretler açısından, 5510 sayılı kanunun sağladığı indirimden yararlanılması mümkündür.

63 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
SGK İşveren Hissesi Desteği Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik (Devredilen SGK) İl Sigorta Müdürlüğüne vermeleri zorunludur. İşverenlerce aynı dönem içinde aynı sigortalı için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiği durumlarda her iki belgede de eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecek ve Ek10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formları ekine, sigortalıların bildirildiği diğer prim belgesinin sureti eklenerek bağlı olunan SGK Müdürlüklerine ibraz edilecektir.

64 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir vergisi istisnası ve SGK işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili en önemli güçlük bordro yapılması aşamasında ortaya çıkmaktadır; Her bir personel için tek brüt ücret, tek SGK, tek vergi ve tek net ücret olmalıdır. Bordro parametreleri bütün olarak değerlendirilerek net ücret hesaplaması yapılmalıdır. Gelir vergisi istisnasının uygulanmasında yalnızca bölge içerisinde geçirilen süreler kapsama dahil olduğundan, ilgili dönemde kişinin bölge dışında geçirdiği süre varsa iki ayrı hesaplama yapma gereği ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada brüt anlaşılan durumlarda sıkıntı olmamakla birlikte, net üzerinden anlaşıldığında yanlış uygulamalar yapıldığına sıklıkla rastlamaktayız.

65 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Firmaların net üzerinden anlaşma yapıldığı durumlarda, bir personel için iki ayrı sicil kartı tanımlayarak ücreti, vergili ve vergisiz olarak ikiye bölerek her birini ayrı ayrı brüte iblağ ettiği görülmektedir. Hesaplamanın bu şekilde yapılması, ücretin eksik brütleştirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla verginin ve SGK matrahının eksik hesaplanmasına sebep olmaktadır. Bu uygulama aynı zamanda SGK matrahının eksik hesaplanmasına da yol açmaktadır. SGK priminin eksik hesaplanmasına sebebiyet vermenin önemli cezai risk doğuracağı kaçınılmazdır.

66 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Personelin kazancının tespit yöntemi ( brüte iblağ etme) teknopark dışındaki uygulamalarla aynı olmalıdır. Net ücret üzerinden anlaşıldığı durumlarda, vergi varmış gibi reel brütü hesaplamak ve gelir vergisi matrahı bölerek istisna edilen ve edilmeyen vergiyi hesaplamak bizce uygun olacaktır.

67 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Bordro hesaplamaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken diğer bir unsur ise, gelir vergisi istisnası ve SGK işveren hissesi desteğinin uygulanmasında ek kazançlar açısından iki desteğin birbirinden ayrıştırılmasıdır. Ek kazançlar gelir vergisi istisnası açısından istisna kapsamında değerlendirilirken, SGK işveren hissesi desteği açısından kapsam dışında bırakılmıştır. Bu sebeple, bordro programlarında SGK işveren hissesi desteğinin hatalı hesaplanarak, e-bildirgeye de bu şekilde aktarıldığı görülmektedir.

68 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
KDV İstisnası; 3065 sayılı KDVK geçici 20 maddesine göre ; Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükmü yer almaktadır.

69 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Yukarıda yapılan açıklamalara göre; Katma Değer Vergisi istisnası süreli olup bu süre gelir ve kurumlar vergisi istisna süresine bağlıdır. Katma Değer Vergisi istisnası 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ na eklenen Geçiçi 20. maddesin de sayılan mal ve hakların teslimiyle sınırlıdır Bizim tavsiyemiz istisna kapsamında faturalandırma yapılırken. Fatura açıklamasında 3065 Sayılı KDV kanunu Geçici 20.Maddeye istinaden KDV’den Muaftır ibaresinin yer almasıdır.

70 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
KDV İstisnası; Katma Değer Vergisi istisnası Teknoloji Geliştirme Bölgesinde üretilen yazılım programlarının teslimine uygulanmaktadır. Bölgede üretilen yazılım programlarını alanların bu programları başkalarına tesliminde katma değer vergisi istisnası uygulanamayacağı ayrıca üretilen yazılım paketlerinin satışından sonra yapılan destek ve bakım hizmetlerinin de katma değer vergisi istisnası kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır.

71 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Üniversite Personeline Yönelik imkanlar Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı Zamanlı Görev Alan; Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzmanların, bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulur. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile 4691 sayılı kanunun 7. maddesi ile 2547 sayılı YÖK kanunun 14, 36 ve 39. maddeleri uyarınca, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını, ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

72 MALİ İŞLEYİŞ Alım ve Gider Uygulamaları
İşlerin birlikte yapılması halinde, müşterek genel giderlerin, cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekir. Amortismanlarının ise bunların her bir işte kullandıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi gerekmektedir. Mükelleflerin istisna kapsamına giren üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlar ile istisna kapsamında değerlendirilmeyecek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının ayrımını yapabilecek şekilde kayıtlarını tutmaları gerekmektedir.

73 MALİ İŞLEYİŞ Personel Uygulamaları
İstisnanın uygulanabilmesi için firmaların bu kapsamdaki personellerinin projedeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini belirleyerek yönetici şirkete onaylatmaları ve aylık olarak Maliye Bakanlığı”na bildirmeleri gerekmektedir. Bölgede gerçekleştirilen projelerin pazarlanması amaçlı olarak bölge dışında çalışılan sürelerin istisna kapsamına dahil edilmesi mümkün değildir.

74 MALİ İŞLEYİŞ KDV Uygulamaları
istisnaya konu işlem nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirim ve iadesi mümkün bulunmamaktadır.; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

75 MALİ İŞLEYİŞ KDV Uygulamaları
Tanınmış bu istisnadan, KDVK 18. maddesinde belirtilen şartlarda vazgeçilebilir. Ancak bu istinaden vazgeçilmesi halinde 3 yıl geçmeden istisna hükümlerine tekrar dönülemez. AR-GE Faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin malzeme ve hizmet teminlerinde ise KDV istisnası bulunmamakta, İstisnaya konu işlem nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirim ve iadesi mümkün bulunmamaktadır. İndirilemeyen katma değer vergisi gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir Önemli düzeyde KDV’li girdisi olan yazılım projesi üreten firmaların KDVK belirtilen istisnadan vazgeçme hükümlerinden faydalanması kanaatimizce uygun olacaktır

76 MALİ İŞLEYİŞ KDV Uygulamaları.
Ayrıca; KDV İstisnasına tabi olan yazılım faaliyetleri dışında başka faaliyetlerinde bulunması halinde ; İstisna işleme direkt ilgili olan faturalarda belirtilen KDV indirilmeyecek , mahiyetine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır. Direkt ilgili olmayan ve/veya müşterek giderlerle ilgili olan indirilecek KDV , makül bir anahtar uygulanmak suretiyle ayıklanacak ve indirilmeden , gider veya maliyet hesaplarına intikal ettirilecektir. Daha önceki dönemlerde indirilmiş ancak sonra dan istisna işlemle direkt veya dolaylı irtibatı belirlenen ve/veya karar verilen KDV bu dönemde ilave KDV olarak beyan edilerek indirimi iptal edilmiş olacaktır.

77 AR-GE FAALİYET TÜRÜ SATIŞ AMAÇLI AR-GE FİRMA KULLANIMI AMAÇLI AR-GE
ÜRÜN AMAÇLI AR-GE

78 FİRMA KULLANIMI AMAÇLI AR-GE KULLANILMASI GEREKEN HESAP
AR-GE FAALİYET TÜRÜ FİRMA KULLANIMI AMAÇLI AR-GE ÜRÜN AMAÇLI AR-GE SATIŞ AMAÇLI AR-GE KULLANILMASI GEREKEN HESAP  263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri GİDER YÖNTEMİ İtfa Edilir. İtfa Edilmez. DÖNEM Her ay  Her ay Fatura kesildiğinde-Maliyet oluştuğunda PAY Dönemde oluşan faaliyet giderlerinden pay verilmez.(4691 Hariç) Dönemde oluşan faaliyet giderlerinden pay verilmez.   Dönemde oluşan faaliyet giderlerinden pay verilmez  HAK OLUŞUMU Hak oluşur HAKLARIN DEVRİ Devir edilemez Devir edilemez (İstisna durumlar Hariç) Devir Edilir

79 MALİ İŞLEYİŞ Hibe ve Geri Ödemeli Desteklerin Bölge Açısından Uygulanması
5746 sayılı kanunun tarihli yönetmeliğinin 8. maddesinin (10) alt bendin de ; “ (10) AR-GE ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, AR-GE indirimi tutarının tespitinde AR-GE harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu şekilde sağlanan karşılıksız fonlardan yapılan harcamalar, yapıldığı yere göre doğrudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet olarak muhasebeleştirilir. “ hükmü yer almaktadır.

80 MALİ İŞLEYİŞ Hibe ve Geri Ödemeli Desteklerin Bölge Açısından Uygulanması
Madde hükmüne ve bize göre de bir gelir değil tamamı ile bir sermaye desteği niteliği taşımaktadır. Dolayısı ile sermaye girişi hükmünde ki bu fonun vergi karşında bir gelir olmaması yönündeki kanun koyucunun görüşüne tamamı ile katılıyoruz. Bununla birlikte her istisna fon girişinde olduğu gibi bu sermaye niteliğindeki fon girişinin en az 5 yıl firma kaynaklarında kullanılması gereğinin , vergisiz sermaye sistemi için gerekli bir şart olması da kaçınılmazdır.

81 AR-GE HARCAMALARININ KAPSAMI
MALİ UYGULAMALAR AÇISINDAN 5746 SAYILI KANUN VE 4691 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KAPSAM SAYILI KANUN SAYILI KANUN TANIM Yazılım AR-GE tanımının içersinde yer almaktadır. Ayrıca tanımlanmamıştır. Yazılım ve AR-GE AYRI AYRI tanımlanmıştır. AR-GE FAALİYET KAPSAMI 5746 Sayılı Kanun’da kapsam dahilindeki yazılım faaliyetleri detaylı olarak belirlenmiştir. 5746 Sayılı Kanun’da AR-GE Sayılan Faaliyetler içerisinde Üretim ve altyapının dahil olmadığı netleşmiştir. Genel olarak 4691 Sayılı kanun ile 5746 sayılı kanunda belirlenen faaliyetler benzer olmakla birlikte , fark yaratacak kısımlar ilerdeki 3 ve 4. bölümlerde detaylı aktarılmıştır. AR-GE HARCAMALARININ KAPSAMI İki Kanun kapsamında Belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Bu Farklılıklara ilişkin ayrıntılar AR-GE indirimi ve AR-GE nin muhasebeleştirilmesi kısmında yer almaktadır. Destek personeli AR-GE harcamalarının kapsamında Destek Personeli tanımı AR-GE harcamalarının kapsamında değerlendirilmemektedir. AR-GE İNDİRİMİ %100 Oranında uygulanmaktadır. Genel olarak Uygulanmamaktadır. (Kendisi için AR-GE yapıyor ve İstisnadan faydalanmıyor ise uygulanabilir) KAZANÇA İLİŞKİN DESTEKLER GVK KVK Uygulanmıyor (-) Uygulanıyor (+)

82 ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI %80 (%90) Oranında Uygulanıyor
KAPSAM SAYILI KANUN SAYILI KANUN ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI %80 (%90) Oranında Uygulanıyor %100 oranında uygulanıyor SGK İŞVEREN TEŞVİKİ %50 Uygulanıyor KDV DESTEĞİ Uygulanmıyor Sadece belirli YAZILIM faaliyetleri için uygulanıyor ÜNİVERSİTE PERSONELİNE YÖNELİK İMKANLAR Uygulanmıyor (-) Uygulanıyor (+) TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ VAR (+) YOK (-) DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI VAR SADECE ÜCRET ÖEMELERİ İÇİN VAR

83 SIKÇA RASTLANAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ;
İstisna ve istisna kapsamında olmayan faaliyetlerin birlikte gerçekleştirilmesi durumunda, her iki faaliyet alanını da ilgilendiren ortak giderler istisna olan ve olmayan gelir tablolarına yansıtılmak üzere dağıtıma tabi tutulmalıdır. Uygulamada ortak giderlere ilişkin bu dağıtımın yapılmadan yalnızca bir bölümde bırakıldığı görülmektedir. Müşterilerle yapılan sözleşmelerde yazılım ve ar-ge faaliyetleri ile bakım, destek gibi hizmetlerin birbirinden ayrıştırılarak tanımlanmadığı ve fiyatlandırılmadığı görülmektedir. Bu ayırımın yapılması Kurumlar Vergisi istisnasının uygulaması açısından istisna kapsamında değerlendirilecek gelirler ile istisna kapsamı dışında tutulacak gelirlerin birbirinden ayrıştırılması açısından oldukça önemlidir.

84 SIKÇA RASTLANAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ;
Teknopark’lar da şube şeklinde faaliyet gösteren firmalar, Merkez bünyesinde gerçekleştirdikleri yönetim, muhasebe, yeminli mali müşavirlik, hukuk vb. ortak giderlerden şubeye pay vermelidir. Ancak uygulamada çoğu zaman bu dağıtımın yapılmadığı görülmektedir. Ar-Ge giderlerinin muhasebeleştirilmesi açısından en önemli unsurlardan biri de aktifleştirmedir. Uygulamada, firmaların aktifleştirme konusuna gerekli önemi vermediği ve giderlerine aktifleştirme esaslarına göre takip etmedikleri görülmektedir.

85 SIKÇA RASTLANAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ;
Kurumlar Vergisi istisnasının uygulaması açısından, Kur değerlemeleri sonucu ortaya çıkan kambiyo karları ve kambiyo zararları cari hesaplar ve hazır değerlerden olarak ayrıştırılmalıdır. Cari hesaplardan kaynaklanan kur farkları istisna kapsamında değerlendirilecek, hazır değerlerden kaynaklanan kur farkları istisna kapsamı dışında bırakılacaktır. Bu sebeple, bu ayrımın yapılması önemlidir. Uygulamada bu unsurun dikkate alınmadığı görülmektedir. Kurumlar Vergisi uygulaması açısından istisna kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile istisna kapsamı dışındaki faaliyetlerin hesap planında ayrı ayrı izlenmesi gerekmektedir. Uygulamada, hesap planı düzenlemelerinin bu ayrımın net olarak yapılmasına müsaade etmeyecek şekilde yapıldığı görülmektedir.

86 SIKÇA RASTLANAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ;
KDV İstisnası kapsamında değerlendirilen yazılım faaliyetleri ile bu kapsama dahil olmayan diğer faaliyetlerin birlikte gerçekleştirilmesi durumunda, ortak giderlere ilişkin KDV’nin de belirlenen dağıtım anahtarı yardımıyla indirime konu olacak KDV ve maliyet olarak dikkate alınacak KDV olarak dağıtıma tabi tutulmalıdır. Uygulamada, konunun yeterince özenli takip edilmediği görülmektedir. KDV İstisnası’ndan faydalanan firmalar, istisna kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik harcama belgelerindeki KDV tutarlarını da indirime konu etmeden maliyet unsuru olarak dikkate almalıdır. Uygulamada, firmaların bu noktaya gerekli hassasiyeti göstermedikleri görülmektedir.

87 SIKÇA RASTLANAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ;
Teknopark’ta şube oluşumu şeklinde faaliyet gösteren firmalar, şubede kayıtlı olan yöneticilere ait ücret vb. giderlerden Merkez’e pay vermektedirler. Bu uygulama doğrudur ancak bu dağıtımı yaparken ilgili yöneticilerin ücret giderleri açısından faydalanılan gelir vergisi ve SGK işveren hissesi desteği uygulamasında da dağıtıkları oranda zamanlarını destek kapsamı dışında bırakmalı ve bu günler için vergi hesaplanmalıdır.

88 6170 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ;

89 Mevcut kanunun 3. maddesinde yer alan aşağıdaki tanımların kapsamı genişletilmiş ve yeni tanımlar eklenmiştir. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Yenilik Kurucu Heyet Yazılım AR-GE Personeli Araştırmacı Teknisyen Destek Personeli Yazılımcı Personel Kuluçka Merkezi (İnkübatör) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

90 Mevcut kanunun 3. maddesinde yer alan aşağıdaki tanımların kapsamı genişletilmiş ve yeni tanımlar eklenmiştir. Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Teknoloji  geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme,  işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı,

91 Mevcut kanunun 3. maddesinde yer alan aşağıdaki tanımların kapsamı genişletilmiş ve yeni tanımlar eklenmiştir. Teknolojik Ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü,

92 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluşu ile ilgili madde değiştirilmiştir;

93 Mevcut kanunun Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin işletilmesinden sorumlu olan Yönetici Şirket ile ilgili madde değiştirilmiştir; Yönetici şirketlere ortak olabilecek kurumlar a Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna bağlı odalar, birlikler ve federasyonlar eklenmiştir. Yönetici şirket kuruluşu ve Bölgeye ait imar planlarının onaylanmak üzere Bakanlığa sunulması işlemleri Bölge kuruluş kararının Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sonuçlandırılır. Bu işlemlerin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde,  Kurucu Heyet süre uzatımı için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlık uygun görmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay ek süre verebilir. Bu ek süre içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda, Bakanlar Kurulunun Bölgenin ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar.

94 Mevcut kanunun Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin işletilmesinden sorumlu olan Yönetici Şirket ile ilgili madde değiştirilmiştir; Yönetici şirket ortaklarından; üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüleri, yönetici şirkete taahhüt ettikleri sermaye payını döner sermaye gelirlerinden ödeyebilir. Yönetici şirket, üçer aylık dönemler halinde kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgileri yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

95 Mevcut kanunun Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin işletilmesinden sorumlu olan Yönetici Şirket ile ilgili madde değiştirilmiştir; Yönetici şirket, her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletir. Yeminli mali müşavir, düzenlediği denetim raporunun birer örneğini aynı süre içinde yönetici şirkete ve Bakanlığa gönderir. Yönetici şirket, her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan AR-GE faaliyetinde bulunan işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapar ve bu konuda düzenlenen raporun bir örneğini Bakanlığa gönderir.

96 Mevcut kanunun Personel ile ilgili 7. maddesinin 1
Mevcut kanunun Personel ile ilgili 7.maddesinin 1.fıkrası aşağıdaki değiştirilmiştir; Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bölgelerde 4875 sayılı Kanun, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.

97 Mevcut kanunun Personel ile ilgili 7. maddesinin 2
Mevcut kanunun Personel ile ilgili 7.maddesinin 2.fıkrası aşağıdaki değiştirilmiştir; 4691 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “araştırmacı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve idari” ibaresi eklenmiştir.

98 Mevcut kanunun Destek ve Muafiyetler ile ilgili 8
Mevcut kanunun Destek ve Muafiyetler ile ilgili 8.maddesi değiştirilmiştir; Bölgelerin kurulması için gerekli alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları  ile  ilgili  giderlerin,  yönetici şirketçe   karşılanamayan kısmı,  yardım  amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.

99 Mevcut kanunun Destek ve Muafiyetler ile ilgili 8
Mevcut kanunun Destek ve Muafiyetler ile ilgili 8.maddesi değiştirilmiştir; İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle verilir.  Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri AR-GE faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

100 Mevcut kanunun Uygulanmayacak hükümler ile ilgili 10
Mevcut kanunun Uygulanmayacak hükümler ile ilgili 10.maddesi değiştirilmiştir; Bu Kanun kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

101 Mevcut kanunun, kanun kapsamında sağlanan destek sürelerine ilişkin düzenlemelerin yapıldığı Geçici 2. maddesinin 1. ve 2. fıkrası değiştirilmiş ve yeni fıkra eklenmiştir;


"HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları