Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI"— Sunum transkripti:

1 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Hazırlama Eğitimleri 2011 Powerpoint Templates

2 2011 Yılı Mali Destek Program
Sunum Planı 2011 Yılı Mali Destek Programları Özet Bilgi Başvuru Formunun Hazırlanması Mantıksal Çerçeve Bütçe Görünürlük Faaliyetleri Başvuru Dosyası Sunumu

3 2011 Yılı Mali Destek Program
Ajansımız tarafından yürütülecek, toplam bütçesi TL olan 2011 yılı Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi, Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi ve Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programları 28/11/2011 tarihi itibariyle ilan edilmiştir. Son başvuru tarihi kar amacı gütmeyen kurumlar için 26/01/2012, kar amacı güden kurumlar için 27/01/2012 saat 17:00’dir.

4 Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi
Program Öncelikleri Öncelik 1: İşletmelerde yenilikçi ve yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi Öncelik 2: İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması Öncelik 3: Ar-Ge ve yenilikçilik alanında kamu-özel sektör-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi Bütçesi: Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Destek Programı: TL. Kar Amacı Güden Kurumlar İçin: TL. Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar İçin: TL. Destek Tutarı: Asgari tutar: TL. Azami tutar: TL.

5 Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi
Program ile Hedeflenen Sektör ve Alanlar • Yenilenebilir Enerji, • Orman Ürünleri ve Mobilya sanayi, • Mermercilik, • Tekstil Ürünleri İmalatı, • Oluklu Karton ve Mukavva İle Kağıt ve Mukavvadan Yapılan Ambalajların İmalatı, • Parfüm İle Kozmetik ve Tuvalet Malzemeleri İmalatı, • Plastik Ambalaj Malzemeleri İmalatı, • Plastik İnşaat Malzemeleri İmalatı, • Fırınlanmış Kilden Kiremit, Briket, Tuğla ve İnşaat Malzemeleri İmalatı, • Çimento, Kireç ve Alçı İmalatı, • Çimento ve Alçı İle Sertleştirilmiş Maddelerin İmalatı, • Taşın Kesilmesi, Şekil Verilmesi ve Kullanılabilir Hale Getirilmesi faaliyetleri, • Merkezi Isıtma Radyatörleri ve Kazanlarının İmalatı, • Genel Amaçlı Makine İmalatı, • Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat İle Ortopedik Araçların İmalatı, • Gemi Yapımı ve Onarımı, • Eğlence ve Sportif Amaçlı Teknelerin Yapımı ve Onarımı

6 Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi
Program Öncelikleri Öncelik 1: Bölgede faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin rekabet güçlerinin artırılması Öncelik 2: Tarımsal atıklar ve orman atıklarının yenilenebilir enerji (biyogaz, biyoyakıt) üretiminde kullanılması yoluyla ekonomiye kazandırılması, Bütçesi: Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Destek Programı: TL Kar Amacı Güden Kurumlar İçin: TL. Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar İçin: TL. Destek Tutarı: Asgari tutar: TL. Azami tutar: TL.

7 Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi
Program ile Hedeflenen Sektör ve Alanlar • Gıda Sanayii, • Dericilik, • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi, • Odun Dışı Orman Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi • Tarımsal Ürünlerin AB Standartlarında Depolanması, İşlenmesi, Ambalajlanması ve İhracatı Faaliyetleri, • Tarımsal Atıklardan ve Bazı Bitkilerden Yenilenebilir Enerji (biyoyakıtlar ve biyogaz) Elde Edilmesine Yönelik Faaliyetler, • Tıbbi ve Aromatik Bitki Tarımına Dayalı Kozmetik ve İlaç Sanayi, • Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı Ürünlerin İmalatı, • Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri, • Tarımsal Biyoteknoloji Alanında Faaliyet Gösteren Firmalar ve Kurumla

8 Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Program Öncelikleri Öncelik 1: Alternatif turizm faaliyetleri ile turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve sezonun 12 aya yayılması Öncelik 2: Çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi Bütçesi: Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Destek Programı: TL Kar Amacı Güden Kurumlar İçin: TL. Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar İçin: TL. Destek Tutarı: Asgari tutar: TL. Azami tutar: TL.

9 Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Program ile Hedeflenen Sektör ve Alanlar • Ekoturizm, • Sağlık turizmi, • İnanç ve kültür turizmi, • Kongre turizmi, • Yat turizmi, • Spor turizmi, • Yayla turizmi • Şehir turizmi • Seyahat acenteciliği

10 Başvuru Formunun Hazırlanması
Başvuru Özet Bilgi Formu Destek Programı : Başvuru Yapacağınız Destek Programının İsmi Proje Adı Projenizin Adı Projenin Öncelik Alanı Destek Programında Belirtilen Önceliklerden Projenizin Hedeflediği Öncelik Projenin Etkileyeceği Göstergeler Projenin Tamamlanmasıyla Oluşacak Değişimlerin Ölçülebilir Göstergeleri (örn. Projenin tamamlanmasıyla üretim miktarında meydana gelen artış) Proje Süresi  Max. 8 ay Proje Toplam Bütçesi 2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Kar Amacı Güden Kuruluşlar için min TL, max TL. Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar için min TL, max TL Talep Edilen Destek Miktarı Tarıma Dayalı Sanayi ve Turizm Destek M.D. Programları için min max TL, Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi MDP için min max TL. Başvuru Sahibi Firma veya Kurumun İsmi Varsa Proje Ortaklarının Adları Ortak Varsa Ortak Kurum veya Firmanın İsmi Yoksa Boş Bırakılacak Başvuru Sahibinin Hukuki Statüsü  Başvuru Sahibinin Hukuki Statüsü

11 Başvuru Formunun Hazırlanması
1.4 Özet Projenin Süresi Max 8 ay Projenin amaçları Genel Amaç(lar) Projenin genel amaçları ifade edilmelidir. Özel Amaç: Projenin özel olarak hedeflediği kuruma munhasır amaçlar başlıklar halinde ifade edilmelidir. Ortak(lar) Ortaklar varsa belirtilir. Hedef grup(lar)/Müşteriler Projenin sonucunda doğrudan etkilenecek gruplar kuruluşlardır. Nihai Yararlanıcılar Projeden orta ve uzun vadede, geniş anlamda, toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır. Beklenen Sonuçlar Proje sonucunda beklenen somut sonuçlar ifade edilir. Temel Faaliyetler Proje kapsamında yapılacak temel faaliyetler ifade edilir.

12 Başvuru Formunun Hazırlanması
1.1 Başlık Projenin bir cümleden oluşan özeti olup; kısa, ilgi çekici ve kolay anlaşılır başlıklar idealdir. 1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler Projenizi uygulayacağınız yeri il/ilçe/ mahalle veya köy olarak belirtiniz. En az ilçe düzeyinde belirtmeniz gerekmektedir. (Örn. Burdur/Bucak) 1.3 Proje Maliyeti ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan İstenen Destek Tutarı Projenin toplam uygun maliyeti kısmına projenin toplam bütçesi, ajanstan istenen destek kısmına da daha önce belirtilmiş olduğu gibi mali destek programının alt ve üst limitleri dahilinde ajanstan beklenen destek tutarı yazılır. Projenin toplam uygun maliyetinin yüzdesi kısmına ajanstan istenen destek tutarının projenin toplam maliyetine bölünüp 100 ile çarpılması sonucu elde edilir, 2 ondalık hane kullanılması gerekmektedir. (örn. %50,00) 1.5 Amaçlar Katkıda bulunmayı amaçladığınız genel hedefleri ve başarmayı amaçladığı özel hedefleri detaylandırınız. Genel hedef projenizle çözülmesine katkıda bulunacağınız genel soruna işaret eder. Genel hedeften projenizin neden önemli bir proje olduğu anlaşılmalıdır. Özel hedef ise projenin gerçekleşmesi ile varılması istenen sonuçtur. Özel hedefiniz ulaşılabilir olmalı bu yüzden kurumsal kapasiteniz göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Örn. Genel hedef: Bölgede bulunan işletmelerin Ar-Ge kapasitesinin artırılması; özel hedef: İşletmede Ar-Ge birimi kurulması

13 Başvuru Formunun Hazırlanması
1.6 Gerekçelendirme Projenin Mali Destek Programının hangi amaçlarına hizmet ettiği, hangi hedeflerine ulaşmayı hedeflediği ifade edilir ’de Projenizin neden gerekli olduğunu açıklamalı ve 1.6.2,1.6.3, ve alt numaralı bölümlere güvenilir kaynaklardan ulaştığınız projenizin dayanağı olan bilgileri yazınız. 1.6.1 Projenin, Programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi 1.6.2 Kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması: Hedef bölgenin sorun ve ihtiyaçlarını güvenilir kaynaklardan aldığınız bilgiler ve istatistiki verilerle ifade etmelisiniz. 1.6.3 Hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları: Bu bölümde hedef gruplarınızı ve nihai yararlanıcılarınızı tanımlamalı , sayıları ve özellikleri ile ilgili net bilgileri ortaya koymalısınız. Nihai yararlanıcılar orta ve uzun vadede projeden geniş anlamda sosyal veya sektörel olarak yarar sağlayacak kişilerdir. 1.6.4 Bu hedef grubun(ların) seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması.: Önceki bölümde belirlenen hedef grup ve nihai yararlanıcıların sorunları açıkça ortaya koyulmalıdır. Bu sorunların çözümlerinin neler olduğu ve ihtiyaçların nasıl giderileceğiniz, çözüm yollarındaki aksaklıkları ortaya koymalı ve projenizde sunduğunuz çözüm yollarının bu aksaklıkları nasıl gidereceğini açıklamalısınız. 1.6.5 Projenin Üretmekte/Sunmakta Olduğunuz Ürün/Hizmetlere Etkilerini, Hitap Ettiği Piyasayı kısaca açıklayınız.

14 Başvuru Formunun Hazırlanması
1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklanması Bu kısımda projenizin amacına ulaşması için gerekli etkinin sağlanmasını hedefleyen bütün işleri başlık halinde sıralayıp detaylı olarak açıklamalısınız. Faaliyetler projenin amacıyla ilgili, yeterince detaylı ve kendi içinde mantıklı bir sıralamaya sahip olmalıdır. Faaliyetlerin kapsamı, nasıl ve ne kadar sürede, kaç kişiyle yapılacağı açıklanmalıdır. Ayrıca projenin kimler tarafından yürütüleceği hangi işlerin kimlerin sorumluluğunda olacağı açıkça ifade edilmelidir. 1.8 Yöntem Bu bölümde projenizin hedeflerine ulaşmak için hazırladığınız faaliyetlerin uygulanması adına belirlediğiniz yöntemleri ayrıntılı biçimde yazmalı ve bu yöntemleri neden seçtiğinizi belirtmelisiniz. 1.8.1 Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemin nedenleri ve gerekçeleri: Bu bölümde mantıksal çerçeve matrisini hazırlarken seçtiğiniz stratejiyi ayrıntılandırmalı ve yöntemler olarak netleştirilmeli ayrıca bu yöntemler gerekçelendirilmelidir. Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda: Önceki proje ve sonuçları ile ilgili bilgi verilmelidir. Önceki projenin sonuçlarının projenizle ilişkisini, sonuçların nasıl ileriye götürüleceğini ve değerlendirmelerden çıkarmış olduğunuz dersleri belirtmelisiniz. 1.8.3 Projenin büyük bir programın parçası olması: Projenizin büyük bir programın parçası olması durumunda programla nasıl uyum göstereceği ve programla nasıl koordine edeceğinizi anlatmalısınız.

15 Başvuru Formunun Hazırlanması
1.8.4 Proje takibi ve iç/dış değerlendirme prosedürleri: Projenizde belirlediğiniz hedeflere ve performans göstergelerine ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol edecek iç ve dış denetim ile ilgili bilgi verilmelidir. Denetimin kim tarafından ve hangi zaman aralıklarında yapılacağı konusunda bilgi verilmelidir. Ajanstan talep edilen desteğin TL üzerinde olması durumunda dış denetim yaptırılması zorunludur. Dış denetim, yeminli mali müşavirler ve ulusal veya uluslararası kabul görmüş bir denetim firmasına mensup onaylı bir dış denetçiye yaptırılmalıdır. 1.8.5 Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması: Bu bölümde projeniz kapsamında ortak iştirakçi ve alt yüklenici olarak görev alacak kişi ve/veya kurumları açıklanmalıdır. Projedeki temel aktör başvuru sahibidir. Ortaklar ise projenin oluşturulmasına ve uygulanmasına katılabilen, yaptıkları masraflar proje sahibinin yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecek olan kuruluşlardır. Ortaklar projenin hazırlanması ve yürütülmesinde sorumluluk ve yetkileri paylaşır. İştirakçiler proje faaliyetlerine destek vermeyi taahhüt eden ancak projenin uygulanmasından sorumlu olmayan kurum/kişilerdir. İştirakçilerin harcamaları proje bütçesinden karşılanamaz. Başvuru sahibi ve ortaklık uygunluk kriterlerini karşılamayanlar da projede iştirakçi olarak yer alabilir. Alt yüklenici/taşeronlar ortak ya da alt iştirakçi olmayıp projedeki bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Bu bölümde projede yer alan aktörlerin sorumlulukları, aktörlerin niçin bu role seçildikleri, belirlenen rollerin projenin başarısı açısından önemi ve bu rollerin projenin yöntemi ile uygun olup olmadığının açıkça ifade edilmesine dikkat edilmelidir. 1.8.6 Proje uygulaması için önerilen ekip:

16 Başvuru Formunun Hazırlanması
1.8.6 Proje uygulaması için önerilen ekip: Projede görev alacak her bireyin rolü, projeyle ilgisi ve proje tecrübesi belirtilmelidir. Tanımlamalarda kişi ismi belirtilmesi gerekmemekte ancak kişinin üstlendiği görev kime karşı sorumlu olduğu bilgileri bulunmalıdır. Özellikle proje koordinatörünün teknik kapasitesi ve yeterliliği önem teşkil etmektedir. Proje ekibinin özgeçmişleri de başvuru dosyasına eklenmelidir. 1.8.7 Projelerin uygulanması için önerilen temel araçlar: Projenizin uygulanması sırasında kullanacağınız araçların neler olduğunu yazınız. 1.9 Süre ve Faaliyet Planı Projenizin süresi 8 ayı geçmemeli ancak ihale süreci 2 ayı bulabildiği için daha kısa da tutulmamasını tavsiye ederiz. Faaliyet planını başvuru formundaki tabloda olduğu şekilde aylara bölerek doldurmalı, uygulama birimi sütununda da her bir birimden sorumlu olacak kurumu belirtmelisiniz. Ayrıca faaliyet planı hazırlanırken ajans tarafından yapılacak ödeme düzenine dikkat edilmelidir. 1.10 Performans Göstergeleri Bu bölümdeki tabloya mantıksal çerçeve tablosunu doldururken belirlediğiniz performans göstergelerinin adı, birimi, mevcut durumdaki ve hedeflediğiniz değerler girilmelidir. Hedef değerleri oluştururken yalnızca ulaşılabilir, gerçekçi hedefler belirlenmelidir.

17 Başvuru Formunun Hazırlanması
2. BEKLENEN SONUÇLAR 2.1 Hedef Gruplar/Yararlanıcılar Üzerinde Beklenen Etki Bu bölümde hedef gruplar ve yararlanıcıların mevcut durumunda, hedef grup ve varsa ortakların teknik ve yönetim kapasitelerinde ne gibi iyileşmelerin sağlanacağı açıklanmalıdır bölümünde tanımlanan hedef grup ve yararlanıcıların mevcut durumu ayrıntılı bir biçimde anlatılmalı ve bu mevcut durumun nasıl iyileştirileceği ifade edilmeli, teknik ve yönetim kapasitelerinin hangi faaliyetleri iyileştirileceği belirtilmelidir. 2.2 Somut Çıktılar Bu bölümde projenizin somut çıktıları belirgin, sayısal ve ölçülebilir olarak en fazla 1 sayfa tutacak biçimde belirtiniz. Örneğin üretim kapasitesi tona depolama kapasitesi tona çıkarıldı, tanıtım broşürü bastırıldı gibi.. 2.3 Çarpan Etkileri Çarpan etkileri proje faaliyetlerinin yayılması ve örnek alınması anlamına gelir ve projenin bir katma değeridir. Çarpan etkileri ancak projenin olumlu etkilerinin uzun vadede devam ettiği hallerde söz konusudur. Projenin olumlu sonuçlarının başka alanlarda tekrarlanması, model alınması, ya da proje sayesinde üretilen bilginin yayılması biçiminde olabilir. Bu gibi durumlarda proje çıktılarının diğer çalışmalarda hangi yöntemlerle kullanılabileceğini ifade etmelisiniz.

18 Başvuru Formunun Hazırlanması
2.4 Sürdürülebilirlik Proje tamamlandıktan sonra proje hedeflerinin varlığını devam ettirmesidir. Bunu sağlamak için hedef gruplar üzerinde somut bir etkisi olması gerekir.2.4.1, ve sürdürülebilirliğin 3 boyutunu ifade eder. 2.4.1 Mali Boyut: Bu bölümde mali destek kullanıldıktan sonra proje faaliyetlerinin nasıl finanse edileceği (öz kaynak, dış kaynak, proje faaliyetleri ile üretilecek kaynak gibi) açıklanmalıdır. Ayrıca proje piyasa koşullarında rekabetçi bir getiri oranına sahip midir sorusuna cevap verilmelidir. 2.4.2 Kurumsal Boyut: Proje bitiminden sonra kurumda proje ile başlanan faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı anlatılmalıdır. Proje sonuçları için yerel sahiplenme olacak mı sorusuna cevap aranmalıdır. 2.4.3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Boyutu: Bu bölümde projenin sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına ne gibi olumlu etkilerinin olacağına değinilmelidir.

19 Başvuru Formunun Hazırlanması
2.5 Mantıksal Çerçeve

20 Mantıksal Çerçeve

21 Mantıksal Çerçeve Aşağıdaki Analizleri yapmaya başlamadan önce proje fikriniz ile ilgili literatür taraması ve özetlenmesi tavsiye edilir. Paydaş Analizi (Bu yaptıklarımızdan kimler nasıl etkilenir ve ne deyip nasıl davranırlar?) Sorun Analizi (Neden …. yapamıyoruz?) Hedef Analizi (Neler yapmamız gerekir?) Strateji Analizi (Hangi yolu seçelim?) Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması Faaliyet Planı Bütçe

22 Mantıksal Çerçeve Paydaş Analizi
Paydaş; bir proje ya da programdan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilecek kişi ve kurumlardır. Paydaş Paydaş Analizi Aşamaları - Paydaşların tespiti - Paydaşların önceliklendirilmesi - Paydaşların değerlendirilmesi - Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi

23 Mantıksal Çerçeve Sorun Analizi
Ana sorunun ve buna neden olan sorunların belirlenmesidir.

24 Mantıksal Çerçeve Sorun Ağacı

25 Mantıksal Çerçeve Örnek Sorun Ağacı

26 Mantıksal Çerçeve Hedef Analizi : Ana sorunu ve buna neden olan sorunları net olarak belirlemektir.

27 Mantıksal Çerçeve Hedef Ağacı

28 Mantıksal Çerçeve Hedef Ağacı

29 Mantıksal Çerçeve Strateji Analizi
Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine strateji denir.

30 Mantıksal Çerçeve Strateji Seçimi

31 Mantıksal Çerçeve Hedefler Hiyerarşisi

32 Mantıksal Çerçeve

33 Mantıksal Çerçeve Smart Hedef Örneği
‘1 yıl içinde (zaman limitli) seyahat ettiğimde yemek ısmarlayacak, 2-3 otel bulacak (ölçülebilir) tezgâhtarla alışveriş yapacak kadar İtalyanca öğrenmek(spesifik) istiyorum. Buna yarın İtalyanca öğrenecek yer ve öğretmen arayarak başlıyor(ulaşılabilir), 1 yıl içinde de öğreniyorum. (rasyonel)’ SMART olmayan bir hedef ise ‘İtalyancayı çok öğrenmek istiyorum.’ demek. Çünkü bunun uzaya çıkmak istiyorum demekten hiçbir farkı yok. Hedef belirlerken mutlaka pozitif ve şimdiki zamanı kullanarak cümle kuruyoruz. *Hepinizden kendinizle ilgili olarak birer “SMART” hedef yazmanızı istiyorum.

34 Mantıksal Çerçeve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

35 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Planlama 1. Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması 2. Faaliyet Planlaması: Faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi, sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların dağıtılması 3. Bütçeleme: Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması

36 Mantıksal Çerçeve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

37 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Dikkat edilmesi gerekenler: Proje veya programın hedeflerinin sistematik olarak ve mantıksal tutarlılık içinde verilmesi Değişik düzeyler arasında nedensellik bağının kurulması Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü Proje dışında hangi faktörlerin projenin başarısını etkileyebileceğinin görülmesi

38 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Genel Amaç

39 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Proje Amacı/Amaçları Projenin gerçekleştirilmesiyle erişilecek olan ve hedef kitle üzerindeki faydalı etkilerin proje bittikten sonra da sürmesi beklenen durumu ! Örnek: “ ilinde organize sanayi sitesinin kapasitesinin artırılması.”

40 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Beklenen Sonuçlar Bir araya geldiklerinde proje amacının gerçekleştirilmesini sağlayan faaliyetlerin “sonuçları / çıktılarıdır”. Alt projecikler ya da alt hedefler ! Örnek: S-1: Genişleme planlarının çıkarılması S-2: Mevcut altyapının iyileştirilmesi S-3: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

41 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Faaliyetler Sonuçları / çıktıları elde etmek için yapılması gereken işler Örnek: S-1 için faaliyetler: “Genişleme planlarının çıkarılması” Mevcut kapasitenin değerlendirilmesi Potansiyel genişleme alanlarının tespiti Potansiyel genişleme alanlarına ait planların hazırlanması

42 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Başarı Göstergeleri Projenin hedeflerini ölçülebilir (niceliksel, niteliksel, zamansal) şekilde tanımlarlar. Hedeflerin ulaşılabilirliğini kontrol eder ve projenin izleme ve değerlendirme sistemine temel oluştururlar. Sorulacak Soru: Planlananın gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl bileceğiz? Başarıyı nasıl doğrulayacağız? Örnek: Proje amacı için başarı göstergesi: Proje başlangıç yılından itibaren 3. yıl sonunda sanayi sitesinde yer alan işletmelerin sayısında % 40 lık artış.

43 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Doğrulama Kaynakları Hedeflerin başarılmasının ölçülmesi ve raporlanması için kullanılan parametreler (göstergeler) ile bu parametrelerin doğrulanmasında kullanılacak kaynaklar (doğrulama kaynakları) Göstergelerle aynı anda göz önünde bulundurulmalı ve belirlenmelidirler. Böylece, göstergelerin uygun bir zaman, para ve çaba sonucu gerçekçi bir şekilde ölçülüp ölçülemediği test edilebilir. Nasıl, kim ve ne zaman/ hangi sıklıkta sorularını cevaplamalıdır. Örnek: Proje izleme raporları, belediye istatistikleri ve ölçümleri, bağımsız raportörlere hazırlatılacak ara raporlar.

44 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Varsayımlar Projenin başarısını etkileme potansiyeli olan ancak proje yürütücülerinin doğrudan etki alanının dışında kalan etmenlerdir. Sorulacak Soru: Hangi dışsal etmenler projenin kontrolü dışındadır ve projenin uygulanmasını, projenin yararlarının uzun vadedeki sürdürülebilirliğini etkiler? Örnek: Bölgenin ve ülkenin ekonomik koşullarında olağanüstü olumsuz koşulların gerçekleşmemesi.

45 VARSAYIMLAR – AMAÇLAR İLİŞKİSİ
Varsayımlar Genel amaç + Proje Amacı P. Amacından Genel Amaca + Sonuçlardan P. Amacına Sonuçlar + Faaliyetlerden Sonuçlara Faaliyetler Ön koşullar- Faaliyetler başlamadan önce oluşması gereken durumlar Örnek: Eğer faaliyetler yapılır VE varsayımlar gerçekleşirse, o zaman sonuçlar elde edilebilir. 45

46 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Mantıksal Çerçeve Yönetimi Özet

47 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

48 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve Matrisi

49 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Faaliyet Planı Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler, “ana faaliyetler” olarak listelenir. Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler (hazırlık aşaması da dahil) tanımlanır. Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet zaman planına yerleştirilir. Her bir faaliyete ilişkin sorumlular belirlenir. Not: Bu faaliyetler yine başvuru formu kapsamında detaylı olarak anlatılır (ne, ne amaçla, ne zaman, kim tarafından)

50 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Faaliyet Zaman Planlaması

51 KURUM/KURULUŞUN RESMİ ADI
II. Başvuru Sahibi 1.Kimlik Tam yasal adı: KURUM/KURULUŞUN RESMİ ADI Kısaltması: Uyruğu: Yasal statü: KAMU KURUMU/LİMİTED ŞİRKET/ŞAHIS ŞİRKETİ..VS Resmi adres: Posta adresi: Telefon numarası: Şehir kodu + numara Faks numarası: Şehir kodu + numara Kurum/kuruluşun e-posta adresi: Kurum/kuruluşun internet adresi: Bu proje için irtibat kişisi: PROJE SAHİBİ KURULUŞ ADINA PROJE UYGULAMA SÜRESİNCE İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ Cep telefonu numaraları: İrtibat Kişisinin e-posta adresi: Bu bölüm, başvuru sahibinin mali kapasite ve işletme kapasitesinin değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

52 II. Başvuru Sahibi 2.Başvuru Sahibinin Bilgileri
Bu bölümdeki bilgileri hazırladığınız projeden bağımsız olarak mevcut durum ve yapınızı ortaya koyacak şekilde doldurunuz. 2.1 Kurum/Kuruluş/Şirketiniz ne zaman kuruldu ve ne zaman faaliyete başladı? •Kuruluşunuzdan bu yana ürün/hizmet sunumunda ve temel faaliyet alanlarında gerçekleşen değişimler 2.2 Kurum/Kuruluş/Şirketinizin şu andaki başlıca faaliyetleri nelerdir? •Üretim/hizmet sunumu faaliyetleri ve nerede geçekleştiği •Üretim şekli, kapasitesi, kapasite artırımına yönelik hedefler 2.3 Kurum/Kuruluş/Şirketinizin yönetim kurulu/komitesinin listesi Adı Mesleği Uyruğu Görevi Kuruldaki yıl sayısı

53 II. Başvuru Sahibi 3. Proje Yönetme Ve Uygulama Kapasitesi
3.1 Benzer Proje Tecrübesi Bu programın kapsamına giren alanlarda son beş yılda kurum/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeler hakkında, her bir proje için bir sayfayı geçmemek üzere aşağıdaki hususlarda ayrıntılı bilgi veriniz. 3.1.1 Projenin amacı ve yeri 3.1.2 Projenin sonuçları 3.1.3 Kurum-kuruluşunuzun/ işletmenizin projedeki rolü (lider kuruluş veya ortak) ve projeye katılım derecesi 3.1.4 Projenin maliyeti 3.1.5 Projeye finansman katkısı sağlayanlar (isim, katılan tutar) Bu bilgiler, kurum/kuruluşunuzun destek talebinde bulunduğu proje ile aynı sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacak önemli bir bilgi kaynağı olacaktır. 3.2. Kaynaklar Başta aşağıda belirtilenler olmak üzere kurum/kuruluşunuzun ulaşabileceği değişik kaynakları bu bölümde açıklayınız.

54 II. Başvuru Sahibi 3. Proje Yönetme Ve Uygulama Kapasitesi
Burada sunulan bilgiler ile orijinal belgelerdeki bilgilerde herhangi bir tutarsızlık kurum/kuruluşunuzun bu destek programından ve gelecekteki muhtemel teklif çağrılarından elenmesine yol açacaktır. Burada vermiş olduğunuz bilgiler, destek talebinde bulunduğunuz ölçekteki projeleri uygulamak için kurum/kuruluşunuzun yeterli kaynağa sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. 3.2.1 Son üç yıl için yıllık gelir Gelir miktarları, Gelir kaynakları ve oransal dağılımlar. 3.2.2 Mali veriler Gelir tablosu ve bilançodan elde edilen özet veriler olacak. Vergi dairesine verilen vergi beyanı bilgileriyle uyumlu olacak. Son 3 yılın( ) rakamları olmalıdır

55 II. Başvuru Sahibi 3. Proje Yönetme Ve Uygulama Kapasitesi
Üçüncü kişilerce verilen teminatlar: Mali kapasiteyi etkileyebilecek risk ve belirsizlikler: 3.2.3 Kategorilerine göre tam zamanlı ve yarı zamanlı personel sayısı, çalışma yerlerini belirterek Burada vermiş olduğunuz bilgiler, proje kapsamında istihdam edilecek olan personelin değil halihazırda kurum/kuruluşunuzda istihdam edilen personelin bilgisi olmalıdır. 3.2.4 Ekipman ve ofisler Burada vermiş olduğunuz bilgiler, proje kapsamında kullanılacak veya temin edilecek ekipman ve ofisler değil, halihazırda kurum/kuruluşun sahip olduğu gayrimenkul ve makina parkı bilgisi olmalıdır. 3.2.5 Diğer ilgili kaynaklar Gönüllüler, İştirakçi kuruluşlar, Uygulamaya katkıda bulunabilecek ağlar…

56 II. Başvuru Sahibi 4. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İle Ulusal Ya Da Uluslararası Kurum Ve Kuruluşlara Destek Amaçlı Yapılan Diğer Başvurular 4.1. Başvuru sahibi kuruluşlar, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, başvuru formunda belirtmek zorundadırlar. 4.2. Henüz sonuçlanmamış mali destek başvurularınız varsa belirtiniz. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz.

57 III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI
ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER ORTAKLIK BEYANNAMESİ IV BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ İŞTİRAKÇİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER İŞTİRAKÇİ BEYANNAMESİ BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ KONTROL LİSTESİ

58 Her 3 bölümün de doldurulması gerekmektedir.
BÜTÇE Bütçe Sayfaları BÜTÇE BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ Her 3 bölümün de doldurulması gerekmektedir.

59 BÜTÇE İnsan Kaynakları* (İnsan kaynakları ve seyahat başlıklarına tahsis edilen toplam tutar, toplam uygun maliyetlerinin % 10’unu aşmamalıdır.) Seyahat* Makine, ekipman ( TL’yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için en az 3 proforma fatura sunulmalıdır.) Yerel Ofis Diğer Giderler, Hizmetler (%30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri desteklenir) Diğer Giderler 8. İdari maliyetler (İdari maliyetler, uygun doğrudan maliyetlerin %2’sini aşmamalıdır.)

60 BÜTÇE Faaliyetlerden yola çıkılarak hazırlanmalıdır.
Bütçe formatına kesinlikle sadık kalınmalıdır. Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan ana faaliyet gruplarının detaylandırıldığı Faaliyet Planı hazırlanmadan yapılacak bütçenin doğru olması olasılığı neredeyse yoktur.

61 BÜTÇE Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç), Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da muhasebe belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.

62 Proje Bütçenizi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
İnsan Kaynakları Harcırahlar (6245 sayılı harcırah kanunu) İdari Giderler Kalemi Tercüme/Mali Denetim Maliyeti Araç Alımı Tutarlılık

63 BÜTÇE Beklenen Finansman Kaynakları
Başvuru Rehberi EK B-2 AR-GE ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi MDP için ile TL arasında, Diğer MDP’ler için ile TL arasında olmalıdır Kar Amacı Güden Kurumlar için asgari %25, azami %50; Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar için asgari %25 azami %80

64 BÜTÇE Beklenen Finansman Kaynakları
Ayni katkılar Başvuru Formunda 4. Beklenen Finansman Kaynakları başlığında belirtilmelidir. Ayni Katkı: Başvuru sahipleri, ortağı/ortakları veya işbirliği yapılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, iş gücü, makine ve ekipman vb. katkıları ifade eder.

65 BÜTÇE Uygun Maliyetler
Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır) , Yolculuk ve gündelik giderleri , Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri ( TL’yi aşmayan ekipman alımlarında yerli malı tercih edilmesi halinde , Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Küçük ölçekli altyapı projeleri hariç olmak üzere; projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri, Denetim maliyetleri , Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Görünürlük maliyetleri.

66 Uygun Olmayan Maliyetler
BÜTÇE Uygun Olmayan Maliyetler Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, İkinci el ekipman alımları, Kur farkından doğan zararlar, Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Üretim faktörü olarak kullanılan hammaddelerin maliyeti, Binek ve ticari araç alımı, Amortisman giderleri,

67 Uygun Olmayan Maliyetler-2
BÜTÇE Uygun Olmayan Maliyetler-2 Finansal Kiralama (Leasing) giderleri, Başvuru Sahibi’nin mevcut personeline yapacağı ödemeler, Kamu kurumlarının genel ve idari maliyetleri, Kamulaştırma bedeli, Ofis, bina ve her türlü gayrimenkul kira maliyetleri, Başvuru Sahibi’nin proje ortağı ya da iştirakçisinden yapacağı mal ve hizmet satın alım maliyetleri. Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eşfinansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda, ispatlayıcı belgelerin Ajansa sunulması gerekmektedir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir. (İlgili madde sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşları için geçerlidir.) Özellikle proje hazırlama kapasitesi düşük olan hedef kitlelere yönelik proje teklif çağrılarında, proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcılar tarafından bu kapsamda temin edilen desteklerden danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin olanlar, faturalandırılmaları şartıyla proje uygun maliyetlerinden sayılabilir ve talep edilen destek miktarının % 2’sini geçmemek üzere proje bütçesinde gösterilebilir.

68 BÜTÇE Uygulama Süreci Kar Amacı Güdenler: Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının % 10’u tutarında teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya bu tutarda 18 ay süreli teminat mektubu. Kar Amacı Gütmeyenler: Ajans tarafından Kamu kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimler hariç tüm başvuru sahiplerinden her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının % 10’u kadar teminat alınır. ÖDEME TAKVİMİ Ön Ödeme % 40 Ara Ödeme Son Ödeme % 20

69 Görünürlük Faaliyetleri
Ajansımız hibe desteğine almaya hak kazanan ve sözleşmeleri imzalanan başvuru sahipleri proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın desteğini görünür kılmalıdır. Görünürlük faaliyetleri Başvuru Rehberi CD’lerinde ve web sitemizde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Görünürlük Rehberi’ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Faaliyetler ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

70 II.BAŞVURU SAHİBİ

71 Önemli Kar Amacı Güden Başvuru Sahipleri;
İki proje teklifi için başvuruda bulunabilir ve sadece bir proje teklifi için destek alabilirler. Kar Amacı Gütmeyen Başvuru Sahipleri; - İki proje teklifi için başvuruda bulunabilir ve sadece bir proje teklifi için destek alabilirler.

72 Başvuru Dosyası Sunum Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) yukarıdaki adrese yapılır. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Başvuru zarfının üstüne sistem tarafından verilen başvuru kodu açık bir şekilde yazılmalıdır. Başvurular (Başvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl dosya kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir. Ayrıca dosyalar hazırlanırken sırasıyla Başvuru Formu, rehberde belirtilen sıralamasına göre diğer ekler ve destekleyici belgeler şeklinde sıralanmalıdır.

73 Tam olmayan başvurular reddedilecektir!!!
Başvuru Dosyası Sunum Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve ve kilit personellerin özgeçmişleri ; ayrıca elektronik formatta (CD) da sunulmalıdır. Elektronik format, matbu versiyonla tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır. Projede yapılacak birim maliyeti TL ve üstü makine-ekipman ve hizmet alımlarına yönelik satın alımlarda her bir kalem için en az 3 farklı proforma fatura veya teklif mektubu (Bunların, bütçede kalemler halinde yer alan makine-ekipman ya da hizmetlerden hangisine ait olduğu bütçe numarasıyla birlikte belirtilmelidir). Başvuru Sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru Formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan başvurular reddedilecektir!!!

74 TEŞEKKÜRLER ve BAŞARILAR!
Sorularınız? TEŞEKKÜRLER ve BAŞARILAR! Powerpoint Templates


"BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları