Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı Prof. Dr. Nüket YETİŞ TÜBİTAK Başkanı 26 Ekim 2009, EBSO - İZMİR Bilim Teknoloji Yenilik ve Rekabet Gücü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı Prof. Dr. Nüket YETİŞ TÜBİTAK Başkanı 26 Ekim 2009, EBSO - İZMİR Bilim Teknoloji Yenilik ve Rekabet Gücü."— Sunum transkripti:

1 Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı Prof. Dr. Nüket YETİŞ TÜBİTAK Başkanı 26 Ekim 2009, EBSO - İZMİR Bilim Teknoloji Yenilik ve Rekabet Gücü

2 2 Kapsam TÜBİTAK Ege Bölgesi Sanayicilerine Nasıl Destek Sğlayabilir? Türkiye ve Ege Bölgesi’nde Bilim Teknoloji, Yenilik Alanında 2002-2007 Yılları Arasındaki Gelişmeler Türkiye ve Ege Bölgesi’nin Potansiyeli, 2009 ve Sonrası

3 3 Ar-Ge ve Yenilik “ Ar-Ge, parayı bilgiye dönüştürmek iken; Yenilik, bilgiyi paraya dönüştürmektir.” Esko Aho, Finlandiya Eski Başbakanı

4 4 Bilginin Kg. Fiyatları Beton1 sent Çimento5 sent Demir-Çelik50 sent Alüminyum1,5 dolar Otomobil10 dolar - 100 dolar Yolcu Uçağı100 dolar - 1.000 dolar Savaş Helikopteri2.000 dolar - 3.000 dolar Savaş Uçağı10.000 dolar Uydu100.000 dolar

5 5 Bilgi ve Teknoloji Temin Seçenekleri Mevcut Teknoloji/Bilgi Birikimini Kullanma Teknoloji Transferi Teknoloji Üretimi

6 6 Teknoloji Temin Seçeneklerinin Kârlılığı806040200806040200 Türk Lirası 01510152025 YılYıl Teknoloji Üretimi Teknoloji Transferi Mevcut Teknoloji

7 7 Bilim, teknoloji ve yenilik, günümüzde ekonomik,sosyal ve çevresel sorunların çözümü ve sürdürülebilir gelişim için anahtar niteliğindedir.

8 8 Bilim, Teknoloji, Yenilik ve Sosyal Refah Geliştirme Yenilik Üniversiteler Kamu Araştırma Enstitüleri Firma Laboratuvarları Rekabet Gücü İstihdam Refah Ödemeler Dengesi Yaşam Kalitesi Araştırma Pazar Firma Fikirler Projeler Fikirler Mal ve Hizmetler Firmanın yeni pazarı Firmanın mevcut pazarı Diğer firma pazarları Kaynak: Chesbrough et al.”Open Innovation: Researching a New Paradigm (Oxford, 2006)

9 9 Ar-Ge Harcaması GSYİH İlişkisi (2007)

10 10 TZE Ar-Ge Personeli GSYİH İlişkisi (2007)

11 11 Ar-Ge Harcaması* * 2008 sabit fiyatlarıyla, Kaynak: TÜİK, DPT 2002-2007 arasında 2.7 katına çıktı.

12 12 Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcaması 961 3100 2008 Sabit Fiyatlarıyla, Kaynak: TÜİK, DPT Özel sektörün payı ilk kez kamu payını geçti.

13 13 Gerçekleştiren Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları**. ** 2008 Sabit Fiyatlarıyla, Kaynak: TÜİK, DPT 674 2640 Özel sektör Ar-Ge harcamaları 5 yılda 4 katına çıktı.

14 14 Sektör20022007ABD 2006 AB27 2006 TR 2013 Hedefi Yüksek Öğretim 6448142226 Özel Sektör2941706360 Kamu711 14 Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı (%) Kaynak: TÜİK, OECD Sektörlerin Ar-Ge harcamaları payı AB değerlerine yaklaşıyor.

15 15 Özel Sektör Ar-Ge Personeli Özel sektör Ar-Ge personeli 5 yılda 4 katına çıktı.

16 16 TÜBİTAK “Sizlere” Nasıl yardımcı olabilir? Bilgi TeknolojiAraştırma ParaYöntem

17 17 TÜBİTAK Başkanlığı ULAKBİM TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi TÜBİTAK Savunma Araştırmaları Enstitüsü (SAGE) TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü (UZAY) Ar-Ge Birimleri Destek Programları ULUSAL Gözlemevi (TUG) ATAL / BUTAL Sanayi Destek (TEYDEB) Ar-Ge Kolaylık Birimleri Akademik Ar-Ge (ARDEB) Bilim İnsanı Destekleri Uluslararası Projeler Bilim Toplum Destekleri TÜBİTAK Birimleri ve Enstitüleri

18 18 TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi MARMARA Teknokent A.Ş. Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Ulusal Elektronik Ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Ar-Ge Birimleri Teknolojik Kolaylık Birimi

19 19 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Bilgi TeknolojiAraştırma Yöntem

20 20 TÜBİTAK “Sizlere” Nasıl yardımcı olabilir? Bilgi ParaYöntem

21 21 TÜBİTAK Sanayi Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı – TEYDEB Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) – ARDEB Uluslararası İşbirlikleri ve Destek Programları

22 22 TÜBİTAK TEYDEB Özel sektör kuruluşlarının araştırma ve teknoloji geliştirme projelerine mali destek verir. Sanayi kuruluşlarının kendi aralarında, üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla ulusal/uluslararası işbirliği yapmalarına katkıda bulunur. Desteğin %25’i DTM, %75’i TÜBİTAK bütçesinden sağlanır. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

23 23 TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme P. 1503 Ar-Ge Proje Pazarı Destekleme P. 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek P. 1508 Teknogirişim Destekleme P. 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme P. *2007’de başlatıldı. Sadece TÜBİTAK kaynağı.

24 24 1508-TEKNOGİRİŞİM 1507-KOBİ AR-GE1501-SANAYİ AR-GE Fikrim var! Firmamı Kurdum! Artık Ar-Ge yapabiliyorum Ar-Ge ile yeni ufuklar 7. Çerçeve Programı EUREKA Uluslararası İkli ve Çoklu İşbirlikleri 1503-PROJE PAZARLARI TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları

25 25 Desteklenen Ar-Ge ve Yenilik Aşamaları

26 26 TÜBİTAK TEYDEB’e Başvuru Süreci Proje Başvurusu TEYDEB Değerlendirmesi (Uzman ön değerlendirmesi) Hakem Değerlendirmesi (Konu ve bütçeye göre 2-5 uzman araştırmacı hakem) AGY100

27 27 Değerlendirme Süreci Teknoloji Grubu Komitesi Toplantısı RedKabul Hakem Raporları TEYDEB Uzman değerlendirmesi Sözleşme AGY200

28 28 Ödeme Süreci TEYDEB Uzman Değerlendirmesi Destek oranının ve miktarının tespiti İzleyici Raporu AGY400 Dış Ticaret Müsteşarlığı uygunluk görüşü (1501) Firmaya ödemenin yapılması (1507) (1508)

29 29 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Başvuru Yapan İller

30 30 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Başvuru Yapan İller

31 31 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri 31 Desteklenen Proje Sayısına Göre Dağılım Desteklenen proje yok < 10 10 – 150 150 – 600

32 32 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri 32 Desteklenen Proje Sayısına Göre Dağılım Desteklenen proje yok < 10 10 – 50 50 - 700 700 - 1500

33 33 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri 33 Desteklenen Proje Bütçesine Göre Dağılım Desteklenen proje yok < 50.000 TL 50.000 TL – 500.000 TL 500.000 TL – 50.000.000 TL

34 34 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri 34 Desteklenen Proje Bütçesine Göre Dağılım Desteklenen proje yok < 1.00.000 TL 1.000 TL – 10.000.000 TL 10.000.000 TL – 200.000.000 TL 200.000.000 TL – 300.000.000 TL

35 35 1995-2008 TÜBİTAK TEYDEB’e Önerilen Projeler %22,6 %54,7 %13,7 %3,5%3,7 %0,3 %1,5

36 36 %26,6 %60,2 %10,1 %1,7%0,8 %0,1 %0,5 1995-2008 TÜBİTAK TEYDEB Destek Tutarı

37 37 TÜBİTAK TEYDEB Desteklenen Proje sayısı 2009 Proje Sayısı Öngörüsü 1670

38 38 EgeTürkiye Proje Sayısı 3,7 kat 3,9 kat 2000-2008 arasında Ege Bölgesine TÜBİTAK TEYDEB Desteği* 15.Ekim 2009 itibariyle 183

39 39 TÜBİTAK TEYDEB Hibe Destek Tutarı 2009 Hibe Destek Öngörüsü 340 milyon TL

40 40 Ege Bölgesine TÜBİTAK TEYDEB Desteği* EgeTürkiye Destek tutarı 10,3 kat 5,3 kat 2000-2008 arasında 15 Ekim 2009 itibariyle 29 milyon TL

41 41 TÜBİTAK-TEYDEB Proje Sayısı (2000-2008) % 10

42 42 % 9 TÜBİTAK-TEYDEB Destek Miktarı (2000-2008)

43 43 Ege Bölgesindeki Dağılım* (2000-08) Türkiye genelindeki %10’un dağılımı * Proje Sayısı

44 44 Türkiye genelindeki %9’un dağılımı Ege Bölgesindeki Dağılım* (2000-08) * Destek Miktarı

45 45 2000-2008 Arasında En Fazla TÜBİTAK-TEYDEB Desteği Alan İlk 10 Kuruluş 1 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 2 PLATFORM AR-GE TASARIM VE TİC. A.Ş. 3 ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 4 FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. 5 ARÇELİK A.Ş. 6 NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 7 TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş. (TEİ) 8 VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 9 ALVERA GIDA VE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 10 OYAK RENAULT OTOMOBİL FAB. A.Ş. İlk 10 Kuruluş: Türkiye

46 46 2000-2008 Arasında En Fazla TÜBİTAK-TEYDEB Desteği Alan Ege’den İlk 10 Kuruluş 1 VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 2 BMC SAN. VE TİC. A.Ş. 3 VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 4 INDESIT COMPANY BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 5 MEGATEK MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 6 VESTEL KOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş. 7 NETSİS YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş. 8 VESTEL DİJİTAL ÜRETİM SAN. A.Ş. 9 DELPHİ OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 10 GÜNKOL GÜNEŞ ENERJİSİ VE KLİMA SAN. A.Ş. İlk 10 Kuruluş: Ege

47 47 Alüminyum Alaşımlı Jantların Tasarımında Darbe Testi Benzetimi TÜBİTAK Destek Miktarı: 150 bin TL Ekonomik Katma Değer ve Sosyal Kazanımlar: Firma darbe testlerini Bilgisayar Destekli Tasarım Uygulaması ile sayısal ortamda gerçekleştirmeye başladı, tasarım faaliyetlerini hızlandırdı. Güzel bir Üniversite-sanayi işbirliği örneği. Proje sayesinde firmanının büyük otomotiv firmalarından iş almasında rekabet gücü artmıştır. CMS JANT ve MAKİNA SANAYİ

48 48 Beyaz Eşya Ürünleri İçin Termoform Yöntemi İle Polimerik Kapı Üretimi TÜBİTAK’ın Destek Miktarı: 175 bin TL Ekonomik Katma Değer ve Sosyal Kazanımlar: Proje ile beyaz eşya kapılarının üretiminde kullanılan çelik saçlara alternatif bir polimerik malzeme üretim teknolojisi geliştirilmesi. Proje ile geliştirilen teknoloji ile firmanın yurtiçi- yurtdışı pazarlarda pazar payı artmıştır. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ

49 49 Otomatik İndigo Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi TÜBİTAK’ın Destek Miktarı: 260 bin TL Ekonomik Katma Değer ve Sosyal Kazanımlar: Blue Jean denim kumaşları üretiminde tekrarlanabilir kalitede renk eldesi sağlamaya yönelik kalite yükseltici ve maliyet düşürücü bir sistem; İndigo boyama banyoların içerisindeki parametreleri ölçecek otomatik ölçüm sistemi, Mekanik, pnömatik, kimyasal sistemlerin tasarım ve üretimi Elektronik denetim modülleri tasarım ve üretimi, Denetim ve izleme yazılımlarının geliştirilmesini Operatör terminallerininin tasarım ve üretimi ÇAĞIL ELEKTRONİK

50 50 Unichain Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi TÜBİTAK’ın Destek Miktarı: 510 bin TL Ekonomik Katma Değer ve Sosyal Kazanımlar: Tedarik zinciri yönetim sistemi yazılımı geliştirmek Yazılım, başta tütün sektörü olmak üzere gıda ve hızlı tüketim malları sektörlerine yöneliktir. Firma, proje kapsamında geliştirdiği yazılımı uygulamak üzere 3 tütün mamülü üreticisiyle anlaşmıştır. UNIVERA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

51 51 Düz Panel Ekranlı TV Görüntü Kalitesinin İyileştirilmesi (Pixellence) VESTEL Elektronik A.Ş. TÜBİTAK’ın Destek Miktarı: 713 bin TL Ekonomik Katma Değer ve Sosyal Kazanımlar: Yerli Tasarım sonucu elde edilen üretim büyüklüğü; Firmanın kar marjlarının yükselmesine, marka bilinirliliğinin artması Yerli Üretim sayesinde oluşan ek katkı; İhracat artışı, AR-GE tabanlı teknolojik ve bilimsel altyapı oluşması Üretim ve mühendislikte sağlanan istihdam; 30 kişilik bir doktoralı ve yüksek lisanslıAr-Ge grubu Yenilikçi ürün ile sağlanan Pazar payı; Proje ile Yurtiçi Pazar payında %60 artış, Japonya, Almanya, Finlandiya, Hindistan vs. Fikri Haklar ve Üniversite Sanayi İşbirliği; 30’un üzerinde patent başvurusu, yurtiçi/yurtdışı üniversite işbirliği Markalaşma; Pixellence

52 52 Netsis İnternet Tabanlı ERP Ürünleri Öncü Ve Temel Paketleri NETSİS YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş. TÜBİTAK’ın Destek Miktarı: 1.3 milyon TL Ekonomik Katma Değer ve Sosyal Kazanımlar: Geliştirilecek yazılımın, sahip olduğu teknolojik yenilikleri, ülke mevzuatına uygun olması, rakiplerine göre düşükmaliyetli olması nedeniyle firmanın iç pazar payında %10-15 artış sağlaması ve önemli bir yurt dışı satış oranı (gelirinin %50si) yaratması hedeflenmiştir.

53 53 Hurda Metal Balyalama ve Kesme Makinası BİRİM MAKİNA SAN. VETİC. LTD. Ş. TÜBİTAK’ın Destek Miktarı: 419 bin TL Ekonomik Katma Değer ve Sosyal Kazanımlar: İşlenmemiş durumda çok yer kaplayan hurdanın balyalama ve kesme işlemi ayrı ayrı makinalarda değil, tasarlanan sistemle Hurda Metal Balyalama ve Kesme Makinası ile bu iki işlemin aynı makinada toplanması yurtiçi satışlarında yıllık 10 milyon $, yurtdışı satışlarında 5 milyon $ gelir artışı

54 54 Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) TÜBİTAK ARDEB Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamalarına yönelik projeleri, öncelikli alanlar çerçevesinde destekler.

55 55 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı(1001) İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri Destekleme Programı -İŞBAP (1301) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı – KAMAG, SAVTAG (1007) Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı (1008) TÜBİTAK ARDEB Destek Programları

56 56 Ar-Ge ve Yeniliğe Dayalı Kamu Tedariği Müşteri (Kamu Kurumları) Müşteri Talebi Proje Başvurusu Müşteri İhtiyacı %100 proje desteği ve %10 genel gider payı Üniversite Disiplinlerarası Konsorsiyumlar Proje Yürütücüleri Kamu Ar-Ge Sanayi Proje Önerisi

57 57 TÜBİTAK 1007-KAMAG Programı Uygulama Süreci Proje Başvurusu Projenin İzlenmesi Projenin Yürütülmesi Projenin Değerlendirilmesi Müşteri Kurum (M) Proje Yürütücüsü Kuruluş (Y) TÜBİTAK (T) Proje Sonuçlarının Uygulanması Projenin Tamamen Sonuçlanması Projenin Değerlendirme ve Yürütülme Safhası Proje Sonuçlarının Uygulanma Safhası (PSUP) Uygulamanın İzlenmesi Projenin Sonuçlanması T T T TT M M M M Y Y Y

58 58 TÜBİTAK Uluslararası Destek Programları İkili İşbirliği Çok Taraflı İşbirliği Avrupa Birliği Çerçeve Programları

59 59 İkili İşbirliği TR DE FR TR …. TR 20 ülkeden 24 kuruluş Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan anlaşmalarla, Ortak Araştırma projeleri Ortak Bilimsel Toplantılar Uzman Değişimleri Çalışma Ziyaretleri

60 60 Almanya Türk-Alman İşbirliği 2+2 Programı* Türkiye = Üst Destek Limit: TÜBİTAK: 450.000 Avro BMBF: 450.000 Avro Üniversite Sanayi Üniversite Sanayi + + 2 + 2 Projesi 2 + 2 Projesi

61 61 Çok Taraflı İşbirliği Ülkemizin uluslararası kuruluşların ve bölgesel örgütlerin faaliyetlerine aktif olarak katılması Devam eden programların izlenmesi Türk sanayinin ve bilim insanlarının faaliyetlere katılımı COST TR DE FR IT ?? UK EUREKA TR FR SE DE ?? UK

62 62 Çok Taraflı İşbirliği -ICGEB -ECO -IEA -OECD -NATO -UN -ICSU -COST -ESF -EuroHORCS -EUREKA -EMBC -BSEC -OIC

63 63 EUREKA nedir? En az 2 ülkeden firmanın Ar-Ge işbirliği –38 katılımcı ülke –Uluslararası işbirliği, Ulusal destek (TÜBİTAK 1509 Programı) –Kısa sürede ticarileşebilecek ürünlerin/hizmetlerin geliştirilmesi Her yıl: - 200 civarında Ar-Ge projesi - 500 Milyon Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi Her yıl: - 200 civarında Ar-Ge projesi - 500 Milyon Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi

64 64 EUREKA Proje Ortaklıkları (*) Haziran 2008 – Mayıs 2009 arası ortaklıkları kesinleşmiş proje sayısı. Türkiye; 2006-2007 dönemi: 38 ülke içinde 28. sıra 2007-2008 dönemi: 38 ülke içinde 12. sıra

65 65 EUREKA Ar-Ge Projelerinden Örnekler Elektromanyetik uyumluluk konusunda (EMC) uzman olmayan kişilerinde sistem tasarımının ilk safhasında kolaylıkla kullanabilecekleri bir simulasyon aracı geliştirmek. Elektromanyetik uyumluluk için network aracı : E!4648 NET-EMC Atalan Makina - İzmir

66 66 EUREKA Ar-Ge Projelerinden Örnekler VESTEL-PVR-6000 Kişisel Video Kaydedici (PVR): E!4106 PVR IDTV Vestel Elektronik, Cabot İzmir Yazılım Ve Donanım Tic. San. A.Ş. Analog TV yazılımı ve dijital PVR yazılımının birlikte geliştirilmesi, test edilmesi ve piyasaya sürülmesi.

67 67 İlki 1984 yılında başladı. AB’nin küresel lider olma projesi Amacı ve bütçesi belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlar Amacı, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırmak ve sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak Ar-Ge’nin Şampiyonlar Ligi 3-5 yıl sonrasının teknolojilerinin geliştirilmesine destek verir. AB Çerçeve Programları

68 68 AB Çerçeve Programlarının Bütçesi (Milyar €) AB Çerçeve Programlarının Bütçesi (milyar €)

69 69 7.ÇP Yapısı – Özel Programlar 10 Tematik Alan Konu Odaklı Araştırma ve Koordinasyon Projeleri İşbirliği Özel Programı (32,3 milyar € Avrupa Araştırma Konseyi Konu Bağımsız Mükemmeliyet Odaklı Bireysel Araştırmacılar / Takımlar Fikirler Özel Programı (7,4 milyar €) Burs ve Destek Projeleri Konu Bağımsız Kariyer Gelişimi / Sürekliliği Bireysel Araştırmacılar / Kurumlar Marie Curie Burs ve Destek Programları (4,7 milyar €) 7 Konu Başlığı, Kapasite / Potansiyel Gelişimi KOBİ Özel, Araştırma ve Koordinasyon Projeleri Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar €)

70 70 AB 6.-7. ÇP’de Ege Bölgesi Sanayinin Katılımı 7. ÇP6.ÇP BaşvuruKazananBaşvuruKazanan Afyon1000 Aydın1032 Denizli0020 İzmir142523 Kütahya1000 Manisa1030 Muğla2044 Uşak0000 TOPLAM202649

71 71 ÇP Projelerinden Örnekler Sardes Nikel Madencilik Nikel Üretim Yöntemlerinde Sanayi Akademi İşbirliği: NİCAL Projesi Nikel madeninin üretiminde maaliyetlerin azaltılması için yeni teknik geliştirilmesine yönelik Marie-Curie Sanayi – Akademi Ortaklığı Projesi

72 72 ÇP Projelerinden Örnekler Leyal Gemi Söküm Gemi Sökümünde Çevre Dostu ve Maliyet Verimli Teknikler: SHİPDİSMANTL Projesi Gemi sökümü ve geri dönüşüm süreçlerinde yenilikçi, çevre dostu, maliyet verimli teknolojiler geliştirilmesi ve optimum bir tesisin prototip tasarımı

73 73 Ar-Ge Teşvik Yasası En az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge Merkezlerine, Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri yürütücülerine Rekabet öncesi işbirliği projeleri yürütücülerine, Teknoloji merkezi işletmelerine Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için çeşitli vergi teşvik ve istisnaları sağlandı.

74 74 Ar-Ge Teşvik Yasası Ar-Ge harcamalarının yüzde 100'ü o yıl vergiden düşülecek, ayrıca amortisman yoluyla daha sonraki yıllarda vergi matrahından indirilecek. 500'den fazla Ar-Ge personeli çalıştıran Ar-Ge Merkezlerinde her yıl, bir yıl önceye göre ek olarak yaptıkları Ar-Ge harcamalarının yarısı, ayrıca vergi matrahından düşülecek. Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 80'i, doktoralı olanlarda ise yüzde 90'ı istisna kapsamında.

75 75 Ar-Ge Teşvik Yasası Ar-Ge personeli sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 5 yıl süreyle bütçeden karşılanacak. Söz konusu faaliyetlerle ilgili düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan işletmelerin kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

76 76 5746 Ar-Ge Teşvik Yasası Yasa, Mart 2008; Yönetmelik, Temmuz 2008’de yürürlüğe girdi. * Aktifleştirilen Ar-Ge harcaması 5 yıl içinde amortisman indirimi yoluyla tekrar matrahtan düşülür. ÖnceSonra FirmaTGB FirmaTGB Planlanan harcama100 Personel60 Mal ve hizmet40 Gerçekleşen Harcama 1008885.483

77 77 5746 Sayılı Kanunun Etkisi Kanun ÖncesiKanun Sonrası FirmaAr-GeTGBAr-GeTGB Planlanan Harcama100 Personel Giderleri60 Mal ve Hizmet Alımı40 Gelir Vergisi İndirimi00129.612 İşveren S.P.İndirimi00055 Gerçek Ar-Ge Harcaması100 8885.483 Satış geliri200 Vergi matrahı100 112115117 Kurumlar vergisi indirimi0400850 Amortisman indirimi(1. yıl)*080170 Tahakkuk eden vergi2010.402.40 Vergi sonrası kar8090112112.2117 ArGe farkı (!)01032 37

78 78 5746 Kanun ve TEYDEB Desteği Etkisi FirmaTGBFirmaTGB Planlanan Harcama100 TÜBİTAK-TEYDEB Desteği (%50) 0048442 Gerçek Ar-Ge Harcaması85833842 Satış geliri200 Vergi sonrası kar112117150159 ArGe farkı (!)32377079 Büyük Firma

79 79 5746 Kanun ve TEYDEB Desteği Etkisi FirmaTGBFirmaTGB Planlanan Harcama100 TÜBİTAK-TEYDEB Desteği (%75) 007162 Gerçek Ar-Ge Harcaması85831421 Satış geliri200 Vergi sonrası kar112117169179 ArGe farkı (!)32378999 KOBİ

80 80 Ar-Ge Vergi Teşviklerinden Yararlanma Durumu Mükellef Sayısı Miktar (Milyon TL) GELİR VERGİSİ (Ocak-Aralık 2008 Dönemi) GVK'ya göre 524,2 5746 sayılı Kanuna göre 132,5 Toplam 65 6.7 KURUMLAR VERGİSİ (Ocak-Aralık 2008 Dönemi) K.V.K. Mad. 10/1-a’ya göre 261515.7 5746 Sayılı Kanun Mad. 3’e göre 17777,7 Toplam 438 593,4 GELİR VERGİSİ STOPAJI (Mart 2009 Dönemi) Doktoralı Olanlar 2030,2 Diğerleri 9.7364,1 Toplam 9939 4,3 Kaynak: Maliye Bakanlığı 80

81 81 İllere Göre Ar-Ge Merkezi Başvuruları* * Haziran 2009 itibarıyla Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İlBaşvuru Sayısı İstanbul16 Ankara13 İzmir5 Kocaeli4 Manisa4 Bursa3 Adana2 Eskişehir2 Sakarya2 Tekirdağ2 Bolu1 İzmit1 Yalova1 Toplam56 81

82 82 Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin Potansiyeli; 2009 ve Sonrası......

83 83 Türkiye’nin Ar-Ge Bütçesi* (% 2 hedefi için) 2013’te % 2’e çıkması için 25 milyar YTL *2008-2013 arasında GSYİH’nın her yıl %7 büyüyeceği varsayımıyla Kaynak: TÜİK (2004-2007)

84 84 Özel Sektörün Ar-Ge’ye Ayıracağı Fon Miktarı 2013’te 14 milyar YTL, 7 katı (%55) *2008-2013 arasında GSYİH’nın her yıl %7 büyüyeceği ve özel sektör payının 2013 yılında %55’e ulaşacağı varsayımlarıyla. Kaynak: TÜİK (2004-2007)

85 85 Ar-Ge Personeli İhtiyacı %2 hedefi için Türkiye araştırmacı sayısında 2013’te 2006 yılı İspanya ve Kanada seviyelerinde olabilecek. Kaynak: TÜİK (2004-2007)

86 86 Bir Karşılaştırma... 86 İsveçEge Bölgesi Nüfus (2008)9 milyon9,4 milyon PCT Başvuru Sayısı3 544 (2008) 230* (2008) Triadik Patent Sayısı732 (2005) TZE Araştırmacı Sayısı55 729 (2006) 6 457** TZE Ar-Ge Personeli Sayısı78 715 (2006) 8 239** TZE Ar-Ge Personeli/bin çalışan17,8 (2006) 2,1 (2008) Bilimsel Yayın Sayısı22 053 (2007) 2 460 (2007) * TPE’ye yapılan yurtiçi, Avrupa patent ve PCT başvurusu toplamı Kaynak: CIA Factbook, WIPO, OECD, TÜİK, ISI, TPE, ARBİS **ARBİS’e dayalı tahmin

87 87 Sonuç... 87 GSYİH (Milyar SAGP $) İsveç336 Türkiye 891 Fert Başına Milli gelir (bin SAGP $) İsveç336 Türkiye 891

88 88 Ar-Ge ve Özgün Teknoloji ile zirveye... Ar-Ge yapan sanayici Ar-Ge yapmayan sanayici...

89 89 Bilimsel Programlar Uzmanı Rıza Alparslan SEYMEN Tel: 0312 467 18 01 riza.seymen@tubitak.gov.tr Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet DEMİREL Tel: 0262 677 21 50 mehmet.demirel@mam.gov.tr


"Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı Prof. Dr. Nüket YETİŞ TÜBİTAK Başkanı 26 Ekim 2009, EBSO - İZMİR Bilim Teknoloji Yenilik ve Rekabet Gücü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları