Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİKLER VE DESTEKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİKLER VE DESTEKLER"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİKLER VE DESTEKLER
Rekabeti Geliştirme Koordinatörlüğü Temmuz 2014

2 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI KOSGEB DESTEKLERİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ
Sunumun Ana Hatları YATIRIM TEŞVİKLERİ İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI KOSGEB DESTEKLERİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ AR-GE, YENİLİK VE TEKNOLOJİ DESTEKLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ SUNUMUN ANA HATLARI 02

3 YATIRIM TEŞVİKLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ YATIRIM TEŞVİKLERİ 03

4 YATIRIM TEŞVİKLERİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ TÜRKİYE’Yİ 6 ANA BÖLGEYE AYIRMAKTADIR. I. BÖLGE EN GELİŞMİŞ, VI. BÖLGE EN AZ GELİŞMİŞ BÖLGEDİR. İSTANBUL I. BÖLGE’DEDİR. I.BÖLGE’DEN VI. BÖLGE’YE GİDİLDİKÇE DESTEK UNSURLARININ ORAN VE SÜRELERİ ARTMAKTA, ASGARİ YATIRIM TUTARLARI İSE DÜŞMEKTEDİR. İSTANBUL TİCARET ODASI/ YATIRIM TEŞVİKLERİ 04

5 YATIRIM TEŞVİKLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ YATIRIM TEŞVİKLERİ 05

6 YATIRIM TEŞVİKLERİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ’NİN ALTINDA 4 ALT UYGULAMA BULUNMAKTADIR. GENEL TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR İSTANBUL TİCARET ODASI/ YATIRIM TEŞVİKLERİ 06

7 GENEL TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİKLERİ
I VE II. BÖLGE’DE ASGARİ TL, III, IV, V VE VI. BÖLGELERDE ASGARİ TL TUTARINDAKİ YATIRIMLAR GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN YARARLANDIRILMAKTADIR. (TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI HARİÇ)  TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI: A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker. 2- Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek). 3- Küp şeker. 4- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları. 5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç). 6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları. 7- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları. B. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI 1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar. 2- Kütlü pamuk işleme yatırımları. 3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar. 4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları. 5- Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez). 7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir. a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması. b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması. c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması. ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması. Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir). 8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir). C. HİZMETLER SEKTÖRÜ 1- İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar. 2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları. 3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri. 4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları. 5- Sinema salonu yatırımları. 6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar. 7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç). 8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar. 9- Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları. 10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları. 11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları. 12- Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları. 13- Yat ithali yatırımları. 14- Taşıt kiralama yatırımları. 15- Halı yıkama yatırımları. 16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç). 17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları. 18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları. 19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları. İSTANBUL TİCARET ODASI/ GENEL TEŞVİK SİSTEMİ 07

8 GENEL TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİKLERİ SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI:
MAKİNE – TEÇHİZAT ALIMLARINDA; KDV İSTİSNASI GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ (İTHAL EDİLMESİ DURUMUNDA) İSTANBUL TİCARET ODASI/ GENEL TEŞVİK SİSTEMİ 08

9 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
YATIRIM TEŞVİKLERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA , HER BİR İLDE TEŞVİK EDİLECEK SEKTÖRLER VE BU SEKTÖRLER İÇİN ASGARİ YATIRIM TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 09

10 YATIRIM TEŞVİKLERİ Destek Unsurları I. Bölge II. Bölge III. Bölge
IV. Bölge V. Bölge VI. Bölge KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırıma Katkı Oranı OSB Dışı %10 %15 %20 %25 %30 %35 OSB İçi %40 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği YOK 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 9 Yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği İç Kredi 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan Döviz Kredisi 1 puan 2 puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 Yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği Kurumlar Vergisi İndirim Oranı Bölge %30 Bölge %40 Bölge %50 Bölge %60 Bölge %70 Bölge %90 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinde Üst Limitler Toplam destek tutarının üst limiti, sabit yatırım tutarının Bölge’de %10’u Bölge‘de %15’i Bölge’de %20’si Bölge’de %25’i Bölge’de %35’i Bölge’de üst limit yok. Kredi Faiz Desteği Şartları En az 1 yıl vadeli kredilerde, sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için uygulanır. Kredi faiz desteği için üst limitler 3. Bölge TL 4. Bölge TL 5. Bölge TL 6. Bölge TL İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 10

11 İSTANBUL’DA TEŞVİK EDİLEN SEKTÖRLER
YATIRIM TEŞVİKLERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İSTANBUL’DA TEŞVİK EDİLEN SEKTÖRLER DERİNİN TABAKLANMASI (SADECE İSTANDUL DERİ İHTİSAS OSB VE TUZLA OSB’DE YAPILACAK YATIRIMLAR) – 1 MİLYON TL İLAÇ / ECZACILIKTA VE TIPTA KULLANILAN KİMYASAL VE BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLERİN İMALATI – 4 MİLYON TL SINAİ KALIP – 4 MİLYON TL BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ – 4 MİLYON TL RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI – 4 MİLYON TL İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 11

12 İSTANBUL’DA TEŞVİK EDİLEN SEKTÖRLER
YATIRIM TEŞVİKLERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İSTANBUL’DA TEŞVİK EDİLEN SEKTÖRLER TIBBİ, HASSAS VE OPTİK ALETLER – 1 MİLYON TL ÖĞRENCİ YURTLARI – 100 ÖĞRENCİ EĞİTİM HİZMETLERİ – 1 MİLYON TL HASTANE YATIRIMI, HUZUREVİ – (HASTANE 1Milyon TL; HUZUREVİ 100 KİŞİ) ATIK GERİ KAZANIM VEYA BERTARAF TESİSLERİ – 1 MİLYON TL İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 12

13 ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI
YATIRIM TEŞVİKLERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI, VI. BÖLGEDE YAPILDIĞI TAKDİRDE O BÖLGENİN; DİĞER BÖLGELERİN HERHANGİ BİRİSİNDE YAPILDIĞI TAKDİRDE İSE V. BÖLGENİN DESTEKLERİNDEN YARARLANIR. İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 13

14 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
YATIRIM TEŞVİKLERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI DENİZYOLU İLE YÜK VE / VEYA YOLCU TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK YATIRIMLAR ŞEHİRLERARASI YÜK VE / VEYA YOLCU TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK DEMİRYOLU YATIRIMLARI İLE ŞEHİRİÇİ YÜK TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK DEMİRYOLU YATIRIMLARI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VEYA TERMAL TURİZM KONUSUNDA BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK NİTELİKTEKİ TURİZM KONAKLAMA TESİSLERİ ASGARİ m2 KAPALI ALANA SAHİP ULUSLARARASI FUAR YATIRIMLARI (KONAKLAMA VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜNİTELERİ HARİÇ) İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 14

15 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
YATIRIM TEŞVİKLERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI ASGARİ 20 MİLYON TL TUTARINDAKİ BİYOTEKNOLOJİ, ONKOLOJİ İLAÇLARI VE KAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIMLAR ASGARİ 20 MİLYON TL TUTARINDAKİ SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY ALANINDAKİ YATIRIMLAR MADEN İSTİHRAÇ YATIRIMLARI VE / VEYA İŞLEME YATIRIMLARI (İSTANBUL HARİÇ) KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, İLK, ORTA VE LİSE YATIRIMLARI. AR-GE PROJELERİ NETİCESİNDE GELİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 15

16 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
YATIRIM TEŞVİKLERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI YILLIK ASGARİ 500 TEP (TON EŞDEĞERİ PETROL) ENERJİ TÜKETİMİ OLAN MEVCUT İMALAT SANAYİ TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİRİM ÜRÜN BAŞINA EN AZ %20 ORANINDA ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN VE YATIRIM GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ AZAMİ 5 YIL OLAN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK YATIRIMLAR ATIK ISI KAYNAKLI OLARAK, BİR TESİSTEKİ ATIK ISIDAN GERİ KAZANIM YOLU İLE ELEKTRİK ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIMLAR (DOĞALGAZ HARİÇ) ASGARİ 50 MİLYON TL TUTARINDAKİ LNG YATIRIMLARI VE YERALTI DOĞALGAZ DEPOLAMA YATIRIMLARI İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 16

17 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
YATIRIM TEŞVİKLERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI MOTORLU KARA TAŞITLARI ANA SANAYİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ASGARİ 300 MİLYON TL TUTARINDAKİ YATIRIMLAR VE ASGARİ 75 MİLYON TL TUTARINDAKİ MOTOR YATIRIMLARI İLE ASGARİ 20 MİLYON TL TUTARINDAKİ MOTOR AKSAMLARI, AKTARMA ORGANLARI / AKSAMLARI VE OTOMOTİV ELEKTRONİĞİNE YÖNELİK YATIRIMLAR MADEN KANUNUNUN 2. MADDESİNİN 4-B GRUBUNDA YER ALAN MADENLERİN GİRDİ OLARAK KULLANILDIĞI ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIMLARI İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 17

18 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
YATIRIM TEŞVİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI (1 MİLYAR TL) KİMYASAL MADDE ve ÜRÜNLERİN İMALATI (200 MİLYON TL) LİMAN ve LİMAN HİZMETLERİ YATIRIMLARI (200 MİLYON TL) MOTORLU KARA TAŞITLARININ İMALATI ANA SANAYİ (200 MİLYON TL) YAN SANAYİ (50 MİLYON TL) DEMİRYOLU ve TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ ve / veya VAGON İMALATI (50 MİLYON TL) İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR 18

19 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
YATIRIM TEŞVİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR TRANSİT BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ (50 MİLYON TL) ELEKTRONİK SANAYİ (50 MİLYON TL) TIBBİ ALET, HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI (50 MİLYON TL) İLAÇ ÜRETİMİ (50 MİLYON TL) HAVA VE UZAY TAŞITLARI & PARÇALARI İMALATI (50 MİLYON TL) MAKİNE / ELEKTRİKLİ MAKİNE İMALATI (50 MİLYON TL) METAL ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIMLAR (50 MİLYON TL) İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR 19

20 YATIRIM TEŞVİKLERİ Destek Unsurları I. Bölge II. Bölge III. Bölge
IV. Bölge V. Bölge VI. Bölge KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırıma Katkı Oranı OSB Dışı %20 %25 %30 %35 %40 %45 OSB İçi %50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği YOK 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 9 Yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği İç Kredi Döviz Kredisi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 Yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği Kurumlar Vergisi İndirim Oranı Bölge %30 Bölge %40 Bölge %50 Bölge %60 Bölge %70 Bölge %90 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinde Üst Limitler Toplam destek tutarının üst limiti, sabit yatırım tutarının Bölge’de %3’ü Bölge’de %5’i Bölge’de %8’i Bölge’de %10’u Bölge’de %11’i Bölge’de üst limit yok. İSTANBUL TİCARET ODASI/ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR 20

21 STRATEJİK YATIRIMLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ
ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARI 50 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE OLMASI YATIRIM KONUSU ÜRÜNLE İLGİLİ YURTİÇİ TOPLAM ÜRETİM KAPASİTESİNİN İTHALATTAN AZ OLMASI YATIRIMLA SAĞLANACAK KATMA DEĞERİN ASGARİ %40 OLMASI YATIRIM KONUSU ÜRÜNLER İLE İLGİLİ OLARAK SON 1 YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN TOPLAM İTHALAT TUTARININ 50 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE OLMASI BU KRİTERLERİN HEPSİNİ AYNI ANDA SAĞLAYAN VE İTHALAT BAĞIMLILIĞI YÜKSEK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIM OLARAK TANIMLANMAKTADIR. RAFİNERİ VE PETROKİMYA YATIRIMLARINDA 3. ŞART ARANMAZ. YURTİÇİNDE ÜRETİMİ HİÇ OLMAYAN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIMLARDA 4. ŞART ARANMAZ. İSTANBUL TİCARET ODASI/ STRATEJİK YATIRIMLAR 21

22 YATIRIM TEŞVİKLERİ Destek Unsurları KDV İstisnası VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırıma Katkı Oranı (Vergi İndirimi %90) %50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölge’de 10 Yıl) Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği İç Kredi 5 puan Döviz Kredisi 2 puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 Yıl (Sadece 6. Bölge için) Gelir Vergisi Stopajı Desteği KDV İadesi (Bina-İnşaat Yatırımları) VAR (Sadece 500 Milyon TL üzeri yatırımlar için) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinde Üst Limitler Toplam destek tutarının üst limiti, sabit yatırım tutarının Bölge’de %15’i Bölge’de %15’i Bölge’de üst limit yok. İSTANBUL TİCARET ODASI/ STRATEJİK YATIRIMLAR 22

23 BAŞVURU MERCİ YATIRIM TEŞVİKLERİ
EKONOMİ BAKANLIĞI – TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SADECE GENEL TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR İÇİN SANAYİ ODALARI VEYA KALKINMA AJANSLARINA DA BAŞVURU YAPILABİLİR. BU KRİTERLERİN HEPSİNİ AYNI ANDA SAĞLAYAN VE İTHALAT BAĞIMLILIĞI YÜKSEK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIM OLARAK TANIMLANMAKTADIR. RAFİNERİ VE PETROKİMYA YATIRIMLARINDA 3. ŞART ARANMAZ. YURTİÇİNDE ÜRETİMİ HİÇ OLMAYAN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIMLARDA 4. ŞART ARANMAZ. İSTANBUL TİCARET ODASI/ STRATEJİK YATIRIMLAR 23

24 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
İSTANBUL TİCARET ODASI/ İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 24

25 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ İSTİHDAM YARDIMI YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ TURQUALITY İSTANBUL TİCARET ODASI/ İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 25

26 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ TASARIM DESTEĞİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 26

27 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ BİREYSEL KATILIMCI NIN KATILIM BEDELİNİN %50’Sİ ÜRETİCİ / İMALATÇI ORGANİZASYONLARININ KATILIM BEDELİNİN %75’İ ORGANİZATÖR KURULUŞUN TANITIM HARCAMALARININ %75’İ İSTANBUL TİCARET ODASI/ YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ 27

28 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
YURTDIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ KİRA DESTEĞİ (4 YIL BOYUNCA VE 15 YURTDIŞI BİRİM İÇİN, AŞAĞIDA BELİRTİLEN ORAN VE ÜST LİMİTLER DAHİLİNDE) SINAİ VE TİCARİ ŞİRKETLER : MAĞAZA - %60 VE YILLIK $ OFİS, SHOWROOM, DEPO, REYON - %60 VE YILLIK $ TİCARİ ŞİRKETLER : MAĞAZA - %50 VE YILLIK $ OFİS, SHOWROOM, DEPO, REYON - %50 VE YILLIK $ İSTANBUL TİCARET ODASI/ YURTDIŞI BİRİM,MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİ DESTEKLENMESİ 28

29 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
YURTDIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ TANITIM DESTEĞİ YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA GİDERLERİ (TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN) GÖRSEL VE YAZILI TANITIM TV / RADYO REKLAMLARI BİLLBOARD REKLAMLARI SPONSORLUK YURTDIŞI FİRMA WEB SİTESİ TASARIMI YABANCI DİLDE HAZIRLANMIŞ FİRMA KATALOGLARI EŞANTİYON MALZEMELERİ İNTERNET ÜZERİNDEN TANITIM SİTELERİNE VERİLEN REKLAMLAR DESTEK SÜRESİ: 4 YIL DESTEK ORANI: %60 DESTEK ÜST LİMİTİ: ÜLKE BAŞINA YILLIK $ İSTANBUL TİCARET ODASI/ YURTDIŞI BİRİM,MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİ DESTEKLENMESİ 29

30 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
YURTDIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ MARKA TESCİL DESTEĞİ ŞİRKETLERİN YURTİÇİ MARKA TESCİL BELGESİ OLAN MARKALARININ YURTDIŞINDA TESCİLİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN GİDERLER. DESTEK SÜRESİ: 4 YIL DESTEK ORANI: %50 DESTEK ÜST LİMİTİ: ÜLKE BAŞINA YILLIK $ İSTANBUL TİCARET ODASI/ YURTDIŞI BİRİM,MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİ DESTEKLENMESİ 30

31 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ RAPOR DESTEĞİ DANIŞMANLIK DESTEĞİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ ALIM HEYETİ DESTEĞİ E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 31

32 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ BİR ŞİRKETTEN 2 KİŞİNİN İHRACAT AMACIYLA YAPACAĞI YURTDIŞI İŞ GÖRÜŞMELERİ KAPSAMINDA ULAŞIM GİDERLERİ KONAKLAMA GİDERLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ: $ (YILLIK 10 ADET) DESTEK ORANI: %70 İSTANBUL TİCARET ODASI/ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 32

33 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
RAPOR DESTEĞİ ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPTIRILACAK SEKTÖR RAPORLARI ÜLKE RAPORLARI YABANCI ŞİRKET VE MARKA ODAKLI RAPORLAR (MALİ VE HUKUKİ RAPORLAR DAHİL) DESTEK ÜST LİMİTİ: $ DESTEK ORANI: %60 (ŞİRKETLER) %75 (İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI) İSTANBUL TİCARET ODASI/ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 33

34 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
DANIŞMANLIK DESTEĞİ YABANCI ŞİRKET ALIMLARINA YÖNELİK OLARAK ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN ALINACAK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MALİ DANIŞMANLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK DESTEK ÜST LİMİTİ: $ DESTEK ORANI: %60 (ŞİRKETLER) %75 (İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI) İSTANBUL TİCARET ODASI/ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 34

35 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ AYNI SEKTÖR VE / VEYA ALT SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREN EN AZ 10 ŞİRKETİN İŞTİRAK EDECEĞİ, İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMLARI DESTEK ÜST LİMİTİ: $ DESTEK ORANI: %50 ULAŞIM GİDERLERİ KONAKLAMA GİDERLERİ TANITIM VE ORGANİZASYON GİDERLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 35

36 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
ALIM HEYETİ DESTEĞİ TÜRKİYE’YE DAVET EDİLEN YURTDIŞINDA YERLEŞİK İTHALATÇI FİRMALARIN, KURUM VE KURULUŞLARIN, BASIN MENSUPLARININ GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ TESİS ZİYARETLERİ MESLEK KURULUŞU ZİYARETLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ: $ DESTEK ORANI: %50 İSTANBUL TİCARET ODASI/ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 36

37 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ NİHAİ TÜKETİCİYE YÖNELİK OLMAYAN E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK GİDERLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ: $ DESTEK ORANI: %70 İSTANBUL TİCARET ODASI/ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 37

38 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARININ ORGANİZASYONUNDA; FİRMALARIN ORTAK İHTİYAÇ ANALİZİ ORTAK ÖĞRENME (EĞİTİM VE DANIŞMANLIK) ORTAK PAZARLAMA (TANITIM, MARKA, TİCARET HEYETİ, EŞLEŞTİRME) GİBİ İHRACATA YÖNELİK EYLEM VE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 38

39 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
İHTİYAÇ ANALİZİ EĞİTİM / DANIŞMANLIK YURTDIŞI PAZARLAMA ALIM HEYETİ İSTİHDAM BİREYSEL DANIŞMANLIK ORAN %75 %70 KURUM İŞBİRLİĞİ KURULUŞU ŞİRKETLER TUTAR $ $ $ EMSAL BRÜT ÜCRET $ PROGRAM PROGRAM SÜRESİNCE (MAKS. 36 AY) 5 ADET 10 ADET 2 KİŞİ 3 YIL İSTANBUL TİCARET ODASI/ ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 39

40 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ SAĞLIK TURİZMİ BİLİŞİM FİLM EĞİTİM İSTANBUL TİCARET ODASI/ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 40

41 KOSGEB DESTEKLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ KOSGEB DESTEKLERİ 41

42 KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL TASARIM DESTEK PROGRAMI İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI KREDİ FAİZ DESTEĞİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ KOSGEB DESTEKLERİ 42

43 GENEL DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLERİ
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI İÇERİSİNDE KOBİ’LER TARAFINDAN EN FAZLA YARARLANILAN DESTEK PROGRAMI. PROGRAM SÜRESİ 3 YIL. BİTTİKTEN SONRA TEKRAR BAŞVURU YAPILABİLİR. PROGRAM SÜRESİNCE AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALAN DESTEK UNSURLARININ HEPSİNDEN ÜST LİMİTLERİ DAHİLİNDE YARARLANILABİLİR. İSTANBUL TİCARET ODASI/ GENEL DESTEK PROGRAMI 43

44 GENEL DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLERİ %60 DESTEK ÜST LİMİTİ
DESTEK ORANI I .VE II. BÖLGELER III., IV., V. VE VI. YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ TL %50 %60 YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ TL TANITIM DESTEĞİ EŞLEŞTİRME DESTEĞİ TL BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ TL DANIŞMANLIK DESTEĞİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ GENEL DESTEK PROGRAMI 44

45 GENEL DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLERİ %60 DESTEK ÜST LİMİTİ
DESTEK ORANI I .VE II. BÖLGELER III., IV., V. VE VI. EĞİTİM DESTEĞİ TL %50 %60 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ TL TASARIM DESTEĞİ TL SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ TL BELGELENDİRME DESTEĞİ TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ TL İSTANBUL TİCARET ODASI/ GENEL DESTEK PROGRAMI 45

46 YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ KOSGEB DESTEKLERİ İŞLETMELERİN;
YURTİÇİ İHTİSAS FUARI YURTİÇİ ULUSLARARASI İHTİSAS FUARI İZMİR ENTERNASYONEL FUARI KATILIMLARINA DESTEK VERİLMEKTEDİR. İSTANBUL TİCARET ODASI/ YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ 46

47 YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ KOSGEB DESTEKLERİ DESTEKLENEN GİDERLER:
BOŞ ALAN KİRASI STAND KONSTRÜKSİYONU VE DEKORASYONU FUAR KATILIMCI KATALOĞU FUAR ALANININ GENEL DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ HOSTES, GENEL TANITIM, GENEL GÜVENLİK, GENEL TEMİZLİK İLE GEREKLİ OLABİLECEK DİĞER GİDERLER İSTANBUL TİCARET ODASI/ YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ 47

48 YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ KOSGEB DESTEKLERİ
BİR FUAR KATILIMI İÇİN İŞLETME BAŞINA AZAMİ DESTEK ALANI 50 M2. DESTEK ÜST LİMİT: YURTİÇİ ULUSLARARASI İHTİSAS FUARLARINDA M2 BAŞINA 120 TL. YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI VE İZMİR ENTERNASYONEL FUARI’NDA M2 BAŞINA 80 TL. İSTANBUL TİCARET ODASI/ YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ 48

49 TANITIM DESTEĞİ KOSGEB DESTEKLERİ
İŞLETMELERİN; KENDİLERİNİ VE ÜRÜN VE / VEYA HİZMETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLARDA TANITMALARI İÇİN GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ FAALİYETLERİ DESTEKLENMEKTEDİR. İSTANBUL TİCARET ODASI/ TANITIM DESTEĞİ 49

50 TANITIM DESTEĞİ KOSGEB DESTEKLERİ DESTEKLENEN GİDERLER:
BROŞÜR, ÜRÜN KATALOĞU GİDERLERİ YURTDIŞINDA YAYINLANAN / DAĞITILAN BASILI YAYINLARA REKLAM VERME GİDERLERİ HER BİR DESTEK UNSURU İÇİN AZAMİ DESTEK MİKTARI TL İŞLETME YURTİÇİ MARKA TESCİL BELGESİ SAHİBİ OLMALIDIR. İSTANBUL TİCARET ODASI/ TANITIM DESTEĞİ 50

51 NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ
KOSGEB DESTEKLERİ NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ EN AZ 4 YILLIK EĞİTİM VEREN FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKUL MEZUNU YENİ ELEMAN İSTİHDAMI İÇİN VERİLMEKTEDİR. DESTEKTEN EN FAZLA 2 ELEMAN İSTİHDAMI İÇİN YARARLANILABİLİR. AYLIK DESTEK ÜST LİMİTİ, İSTİHDAM EDİLECEK HER BİR ELEMAN İÇİN NET ÜCRET ÜZERİNDEN AZAMİ TL’DİR. İSTANBUL TİCARET ODASI/ NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ 51

52 YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
KOSGEB DESTEKLERİ YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ MESLEK KURULUŞLARI VEYA TÜRSAB ÜYESİ ORGANİZATÖR KURULUŞLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMLAR SEKTÖR FARKI GÖZETMEKSİZİN EN AZ 10 İŞLETMENİN KATILIMI GEREKMEKTEDİR. İSTANBUL TİCARET ODASI/ YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ 52

53 YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
KOSGEB DESTEKLERİ YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ PROGRAM AŞAĞIDA BELİRTİLEN AKTİVİTELERDEN EN AZ İKİSİNİ İÇERMELİDİR: MESLEK KURULUŞLARI İLE TOPLANTI İŞLETMELER İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER SANAYİ BÖLGESİ, FABRİKA, TEKNOPARK GEZİLERİ, FİNANS GRUPLARI VB. İLE GÖRÜŞMELER YURTDIŞI FUAR ZİYARETİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ 53

54 YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
KOSGEB DESTEKLERİ YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ DESTEKLENEN HARCAMA TÜRLERİ ULAŞIM GİDERLERİ KONAKLAMA GİDERLERİ DİĞER GİDERLER (TERCÜME VE REHBERLİK GİDERLERİ, FUAR GİRİŞ ÜCRETLERİ, TOPLANTI ORGANİZASYON GİDERLERİ) BİR ORGANİZASYONDA İŞLETME BAŞINA DESTEK ORANI %50 VE DESTEK ÜST LİMİTİ TL. İSTANBUL TİCARET ODASI/ YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ 54

55 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL TASARIM DESTEĞİ
KOSGEB DESTEKLERİ AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL TASARIM DESTEĞİ AR-GE & İNOVASYON PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL TASARIM DESTEĞİ 55

56 AR-GE & İNOVASYON PROGRAMI
KOSGEB DESTEKLERİ AR-GE & İNOVASYON PROGRAMI İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL TASARIM DESTEĞİ 56

57 Bedelsiz işlik tahsisi
KOSGEB DESTEKLERİ Proje Süresi En az 12 – En çok 24 Ay (+ 12 Ay) Program Destekleri DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI İşlik Desteği Bedelsiz işlik tahsisi Kira Desteği TL % 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği TL (Geri ödemesiz) TL (Geri ödemeli) Personel Gideri Desteği TL Başlangıç Sermayesi Desteği TL % 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği TL Eğitim Desteği 5.000 TL Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre / Konferans /Fuar Ziyaret / Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği TL Test, Analiz, Belgelendirme Desteği İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL TASARIM DESTEĞİ 57

58 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI
KOSGEB DESTEKLERİ ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL TASARIM DESTEĞİ 58

59 KOSGEB DESTEKLERİ Proje Süresi En çok 18 Ay (+ 12 Ay)
Program Destekleri DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI Kira Desteği TL % 75 Personel Gideri Desteği TL Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği TL (Geri ödemesiz) TL (Geri ödemeli) İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL TASARIM DESTEĞİ 59

60 İSTİHDAM TEŞVİKLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 60

61 UMEM PROJESİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TOPLAMDA EN FAZLA 6 AY SÜRELİ KURS
EN FAZLA 3 AY TEORİK EĞİTİM EN FAZLA 3 AY İŞBAŞI EĞİTİM (STAJ) FİRMA TEMSİLCİLERİNE KURSLARI ZİYARET EDEBİLME İMKANI FİRMALARA KURSİYERLERİ SEÇEBİLME İMKANI İŞVERENLERE KURS MÜFREDATI İLE İLGİLİ TALEPTE BULUNABİLME İMKANI EĞİTİMLERİN FİRMA BÜNYESİNDE YAPILABİLMESİ İMKANI FİRMADA ÇALIŞMAKTA OLAN USTA VE USTABAŞLARININ EĞİTİMLERE EĞİTİMCİ OLARAK KATILABİLMESİ İMKANI İSTANBUL TİCARET ODASI/ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 61

62 UMEM PROJESİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ
OLASI İSTİHDAM DURUMUNDA, İSTİHDAM EDİLEN KİŞİLERİN; 18 – 29 YAŞ ARASI ERKEKLER VE YAŞTAN BAĞIMSIZ KADINLAR İÇİN 42 AY SÜREYLE 30 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER İÇİN 30 AY SÜREYLE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR. İSTANBUL TİCARET ODASI/ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 62

63 AR-GE, YENİLİK VE TEKNOLOJİ DESTEKLERİ
İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE, YENİLİK VE TEKNOLOJİ DESTEKLERİ 115

64 AR-GE, YENİLİK VE TEKNOLOJİ DESTEKLERİ
KOSGEB – AG, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEĞİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI – AR –GE YATIRIMLARI AR – GE KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE SAĞLANAN DESTEKLER BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAYİ BAKANLIĞI İLİŞKİLİ DESTEKLER TÜBİTAK DESTEKLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE, YENİLİK VE TEKNOLOJİ DESTEKLERİ 116

65 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KANUNLA KURULAN
AR-GE KANUNU AR-GE MERKEZLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KANUNLA KURULAN VAKIFLAR TARAFINDAN VEYA ULUSLARARASI FONLARCA DESTEKLENEN AR–GE VE YENİLİK PROJELERİ REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ TEKNO-GİRİŞİM SERMAYESİ PROJELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE KANUNU 117

66 AR-GE KANUNU AR-GE MERKEZİ:
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN, ORGANİZASYON YAPISI İÇİNDE AYRI BİR BİRİM ŞEKLİNDE ÖRGÜTLENMİŞ, MÜNHASIRAN YURTİÇİNDE AR-GE FAALİYETLERİNDE BULUNAN VE EN AZ 30 TAM ZAMAN EŞDEĞER AR-GE PERSONELİ İSTİHDAM EDEN, YETERLİ AR-GE BİRİKİMİ VE YETENEĞİ OLAN BİRİMLER. İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE KANUNU 118

67 AR-GE KANUNU REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ:
BİRDEN FAZLA KURULUŞUN; ÖLÇEK EKONOMİSİNDEN YARARLANMAK SURETİYLE YENİ SÜREÇ, SİSTEM VE UYGULAMALAR TASARLAYARAK VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK VE MEVCUT DURUMA GÖRE DAHA YÜKSEK KATMA DEĞER SAĞLAMAK ÜZERE, REKABET ÖNCESİNDE ORTAK PARÇA VEYA SİSTEM GELİŞTİRMEK YA DA PLATFORM KURABİLMEK AMACIYLA YÜRÜTECEKLERİ, AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK OLARAK YAPILAN VE FİZİBİLİTEYE DAYANAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI KAPSAMINDA, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK NİTELİĞİ OLAN PROJELER. İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE KANUNU 119

68 AR-GE KANUNU TEKNO-GİRİŞİM SERMAYESİ:
ÜNİVERSİTELERİN HERHANGİ BİR LİSANS PROGRAMINDAN 1 YIL İÇERİSİNDE MEZUN OLABİLECEK DURUMDAKİ ÖĞRENCİ, YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA ÖĞRENCİSİ YA DA LİSANS, YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA DERECELERİNDEN BİRİNİ ÖN BAŞVURU TARİHİNDEN EN ÇOK 5 YIL ÖNCE ALMIŞ KİŞİLERİN, TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI İŞ FİKİRLERİNİ, BİR İŞ PLANI ÇERÇEVESİNDE, KATMA DEĞER VE NİTELİKLİ İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ YÜKSEK TEŞEBBÜSLERE DÖNÜŞTÜREBİLMELERİNİ TEŞVİK ETMEK AMACIYLA YAPILAN SERMAYE DESTEĞİ. 1 DEFAYA MAHSUS TL HİBE İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE KANUNU 120

69 AR-GE KANUNU AR-GE İNDİRİMİ: AR-GE VE YENİLİK HARCAMALARININ TAMAMI TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILIR. (2024 YILINA KADAR) GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ: AR-GE VE DESTEK PERSONELİNİN, ELDE ETTİKLERİ ÜCRETLERİNİN DOKTORALI OLANLAR İÇİN %90’I, DİĞERLERİ İÇİN %80’İ GELİR VERGİSİNDEN MÜSTESNADIR. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ: AR-GE VE DESTEK PERSONELİNİN, ELDE ETTİKLERİ ÜCRETLERİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN %50’Sİ 5 YIL SÜREYLE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANIR. DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI İSTANBUL TİCARET ODASI/ AR-GE KANUNU 121

70 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
HAZIR OFİS VE ALTYAPI TESİSLERİ YAZILIM VE AR-GE FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR İÇİN 2024 YILINA KADAR GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ TGB İÇİNDE ÜRETİLEN UYGULAMA YAZILIMLARININ SATIŞI İÇİN 2024 YILINA KADAR KDV MUAFİYETİ TGB’LERDE İSTİHDAM EDİLEN ARAŞTIRMACILAR İLE YAZILIM GELİŞTİRME VE AR-GE PERSONELİNE ÖDENECEK MAAŞLAR İÇİN 2024 YILINA KADAR KİŞİSEL GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN %50’SİNİN 5 YIL SÜREYLE DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI İSTANBUL TİCARET ODASI/ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 122

71 BAKANLIK İLİŞKİLİ DESTEKLER
TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ VEYA FAALİLYETLERİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN VE PATENTİ ALINAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YERLEŞİK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLECEK YATIRIMLAR. DESTEK UNSURLARI: MAKİNE – TEÇHİZAT DESTEĞİ (36 AY) KREDİ FAİZ DESTEĞİ (36 AY) İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ (1 YIL) İSTANBUL TİCARET ODASI/ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI 123

72 BAKANLIK İLİŞKİLİ DESTEKLER
TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTLERİ BÜYÜK İŞLETMELER 2 MİLYON TL (SADECE MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ) ORTA B. İŞLETMELER 10 MİLYON TL (MAKİNE-TEÇHİZAT VE KREDİ FAİZ DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLİR) KÜÇÜK İŞLETMELER 10 MİLYON TL (TÜM DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANABİLİR) İSTANBUL TİCARET ODASI/ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI 124

73 BAKANLIK İLİŞKİLİ DESTEKLER
TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI YURTİÇİNDE YERLEŞİK KURULUŞLARIN; AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN TEKNOLOJİK ÜRÜN VEYA PROTOTİPLERİNİN YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA TANITIMI VE PAZARLANMASINA YÖNELİK FAALİYETLER. DESTEK ÜST LİMİTİ YURTDIŞI FAALİYETLER İÇİN TL YURTİÇİ FAALİYETLER İÇİN TL İSTANBUL TİCARET ODASI/ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI 125

74 BAKANLIK İLİŞKİLİ DESTEKLER
SAN-TEZ PROGRAMI (ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ) KOBİ’LERİN AR-GE VE İNOVASYON KÜLTÜRÜ KAZANMALARI VE SORUNLARINI ÜNİVERSİTEDE ÜRETİLEN BİLGİ BİRİKİMİNİ KULLANARAK İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇÖZME ALIŞKANLIĞI EDİNMELERİNİ AMAÇLAYAN BİR DESTEK MEKANİZMASI. DESTEK MİKTARI (PROJE BÜTÇESİNE ORANI) MİKRO İŞLETMELER İÇİN %85 KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN %80 ORTA B. İŞLETMELER İÇİN %75 BÜYÜK İŞLETMELER İÇİN %65 İSTANBUL TİCARET ODASI/ SAN-TEZ PROGRAMI 126

75 TÜBİTAK DESTEKLERİ SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL TİCARET ODASI/ TÜBİTAK DESTEKLERİ 127

76 TÜBİTAK DESTEKLERİ SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
SANAYİ KURULUŞLARININ AR-GE PROJELERİNE YÖNELİK OLARAK DESTEK SÜRESİ: 36 AY DESTEK ORANI: EN AZ %40 – EN FAZLA %60 İSTANBUL TİCARET ODASI/ TÜBİTAK DESTEKLERİ 128

77 TÜBİTAK DESTEKLERİ KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI
KOBİ’LERİN, ENAZ İKİSİ ORTAKLI OLMAK ÜZERE AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK İLK 5 PROJESİNİN DESTEKLENMESİ. DESTEK SÜRESİ: PROJE BAZINDA EN FAZLA 18 AY DESTEK ORANI: %75 DESTEK ÜST LİMİTİ: TL (PROJE BÜTÇESİ) İSTANBUL TİCARET ODASI/ TÜBİTAK DESTEKLERİ 129

78 TEŞVİKLER VE DESTEKLER İLETİŞİM:
REKABETİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TEŞVİK BİLGİ VE PLANLAMA BİRİMİ TEL: / E-posta:


"İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİKLER VE DESTEKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları