Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tanım : TS 18001 Madde 3.15’e göre RİSK DEĞERLENDİRMESİ Tüm proseslerde, rİskİn büyüklüğünü tahmİn etmek ve rİske tahammül edİlİp edİlemeyeceğİne karar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tanım : TS 18001 Madde 3.15’e göre RİSK DEĞERLENDİRMESİ Tüm proseslerde, rİskİn büyüklüğünü tahmİn etmek ve rİske tahammül edİlİp edİlemeyeceğİne karar."— Sunum transkripti:

1

2 Tanım : TS 18001 Madde 3.15’e göre RİSK DEĞERLENDİRMESİ Tüm proseslerde, rİskİn büyüklüğünü tahmİn etmek ve rİske tahammül edİlİp edİlemeyeceğİne karar vermek.

3 Riskin büyüklüğünün tahmin edilmesini ve riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç. Riskin büyüklüğünün tahmin edilmesini ve riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç. Risk Değerlendirmesi ( BS 8800’e göre Tanım : 3.14 )

4 Risk Değerlendirmesi (TS 1050 Risk Değerlendirmesi) tehlikelerin, (belirlenerek) sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır.

5 İLO-OSH 2001 İSGYS REHBERİ İŞTEKİ TEHLİKELERDEN ORTAYA ÇIKAN SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİNİ DEĞERLENDİREN BİR PROSESTİR. RİSKDEĞERLENDİRMESİ

6 Sistematik olarak Tehlikeleri belirlemek, Riskleri ortaya çıkarmak ve Riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

7 I. İŞLER İşyerinde Yapılan ya da Yürütülen, İşletme, Bakım onarım, Temizlik, Sosyal Tesislerden vb. faaliyetler)

8 II. İşlemler (operasyonlar) Yürütülen operasyonlar, Mekanik İşlemler, (Delme, Kesme, Kaynak vb.) Kimyevi prosesler, Vb.

9 III. Kullanılan Maddeler İşyerinde kullanılan a) Ham, b) Yarı mamul ve c) Mamul maddeler veya işlemler sırasında çıkan maddeler

10 IV. Makina ve donanımlar İşyerinde kullanılan her türlü İŞ EKİPMANLARI, Tesisat ve tertibatlar, Düzen ve sistemler, Vb.

11 V. KİŞİLER İşyeri veya çevresinde bulunan kişiler, Çalışan, Stajyer, Ziyaretçi, İşveren veya vekilleri vb.)

12 VI. Organizasyonlar İşyerinde oluşturulan organizasyonlar, Hiyerarşik yapı, Yönetim Sistemleri Eğitim Organizasyonu, Yangın, Tahliye vb. Organizasyonlar

13 VII. Çevre Çevrede yer alan unsurlardan Çalışma Çevresi, Fiziki Çevre, Biyolojik Çevre, Coğrafi Çevre, Jeolojik Çevre

14 VIII. ETKİLEŞİMLERDEN Unsurların birbirleri ile etkileşimlerinden, Hammadde – insan, İnsan - İş Ekipmanı, İş ekipmanı - malzeme, İnsan - organizasyon, Vb.

15 RİSK DEĞERLENDİRMESİ BEŞ temel adımdan oluşur 1.ADIM TEHLİKELERİ TANI 5.ADIM İZLE VE TEKRAR ET 2.ADIM RİSKLERİ DEĞERLENDİR 4.ADIM KONTROL TEDBİRLERİNİ TAMAMLA 3.ADIM KONTROL TEDBİRLERİNE KARAR VER Bu konuda elinizdeki bu kaynakları takip edin EVET HAYIR Tanımladığınız tehlikelerle ilgili olarak herhangi bir mevzuat, standart, rehber veya madde güvenlik bilgi formu var mı ?

16 I. ADIM TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ İşe başlanmadan şu veriler toplanıp değerlendirilmelidir. – Kimyevi, fiziki ve biyolojik ajanlar listesi – İş aktivitelerinin gözden geçirilmesi – Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi – İş kazası ve hadise (olay) raporlarının incelenmesi – Literatür taraması (standart vb.) – İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi – Uzman görüşlerinden yararlanılması – Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi – İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının – değerlendirilmesi, – Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler,

17 II. ADIM RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  R = İ X D  R= Risk  İ= İhtimal  D= Zararın Derecesi

18  İşyerinde bir olayın gerçekleşme ihtimalini göstermek için aşağıdaki ihtimal skalası kullanılır; İhtimal Ortaya çıkma sıklığı / frekans için derecelendirme basamakları ------------------- -------------------------------------------------- ÇOK KÜÇÜKYILDA BİR KÜÇÜKÜÇ AYDA BİR ORTA AYDA BİR YÜKSEKHAFTADA BİR ÇOK YÜKSEKHER GÜN II. ADIM

19 SONUÇLARA KARAR VERİLMESİ Muhtemel bir olay sonrası beklenen zarar veya hasarın derecelendirilmesi için aşağıdaki skala kullanılır. SONUÇDERECELENDİRME -------------------------------------------------------- ÇOK HAFİF: İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren HAFİF : İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren ORTA : Hafif yaralanma, tedavi gerekir CİDDİ : Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı ÇOK CİDDİ : Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik II. ADIM

20 RİSK MATRİSİ SONUÇLAR İHTİM AL 5 ÇOK CİDDİ 4 CİDDİ 3 ORTA 2 HAFİF 1ÇOK HAFİF 5 ÇOK YÜKS EK 252015105 4 YÜKS EK 20161284 3 ORTA 1512963 2 DÜŞÜ K 108642 1ÇOK DÜŞÜ K 54321

21 SONUÇEYLEM 20, 25 15, 16 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı 10, 12 8, 9 DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli 4, 5, 6 1, 2, 3 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir KABUL EDİLEMEZ RİSK DİKKATE DEĞER RİSK KABUL EDİLEBİLİR RİSK

22 KONTROL TEDBİRLERİNE KARAR VERME Bu adımda risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilir. 

23 KONTROL TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI  Bu adımda seçilen kontrol tedbirleri uygulanarak tamamlanır

24 İZLE VE TEKRAR ET Son adım tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi ve tekrar edilerek gözden geçirilmesidir

25 Sistem ve Çevresinin Analizi Tehlikelerin Belirlenmesi Kaza İhtimali Sonuçların Tahmini Riskin Kıymetlendirilmesi Kabul Edilebilirliğin Tanımlanması Risk Kabul Edilebilir mi? Sistemi Değ. Gözden geçir Sistem Uygun Bulundu Güv.Tedb.Listele Risk Değerlendirme Modeli Daha çok Tasarım ve İmalat Aşamalarında Kullanılır

26 1. Sistematiklik Prensibi 1. Toplu Koruma Prensibi 2. İlave risk oluşturmama “ 3.Koruma-önleme“ 4. Ekonomik olma “ 5. Risklerin özgünlüğü “ 6. Risk algılamasının değişkenliği “ 7. Sübjektiflik prensibi “ 8. Katılımcılık prensibi “ 9. Proaktivite prensibi (Aksiyonerlik) “ 10. Mali yük getirmeme 11.Koruma düzeyini yükseltme“ 12.Diğer Yönt. Sistem. entegre olması “ 13.Gözden geçirme ve sürekli iyileştirme “

27

28 risklerden kaçınmak  tehlikeleri kaynağında yok etmek  teknoloji durumunu göz önünde bulundurmak  ortak koruma önlemleri bireysel koruma önlemlerinden önce gelmeli  Korunmaya muhtaç fert gruplarında özel tehlikeleri göz önünde bulundurmak işçilere uygun eğitim/ders vermek  cinsiyete özgü kurallar yalnız biyolojik açıdan zorunlu ise olmalı.

29 1-İşveren çalışanların işleriyle ilgili riskleri değerlendirerek hangi önlemlerin gerekli olduğunu ortaya koymak durumundadır. 2- İşveren değerlendirmeyi işin türüne göre yapmalıdır. Aynı tür çalışma şartlarında bir işyeri veya iş türünün değerlendirilmesi yeterlidir.

30 Aşağıdaki faktörler risk oluşturabilir: 1-İş yerinin düzeni ve donatımı, 2-Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkiler, 3-Çalışma araçlarının düzeni, seçimi ve kullanımı (örneğin: çalışma maddeleri, makineler, araçlar ve tesisler), 4.Çalışma- ve imalât işlemlerinin, iş akışının ve iş saatlerinin düzenlenmesi, 5-İşçilerin yetersiz nitelikte olması ve çalışanların yetersiz eğitilmesi.

31 İşveren işin türüne ve çalışanların sayısına göre gerekli evrakları elinde bulundurmak zorundadır. Bunlardan: -Risk değerlendirmesi sonuçları - Kararlaştırılan önlemler ve - Bunların kontrollerinin sonuçları anlaşılır olmalıdır. *Aynı tür risk durumlarında evrakların özetlenmiş ifadeler içermesi yeterlidir.

32 Kaza incelemeleri: Bir kazanın incelenmesi Kazaların esas noktalarının araştırılması İşe bağlı hastalanma- ların incelenmesi Yürütme Nesneye yönelik risk araştırması İş akışına yönelik risk araştırması İleriye dönük yöntemler Geriye dönük yöntemler Risk Araştırması

33 Risk faktörleri aydınlatma Elektrik akımının oluşturduğu riskler Klima Fiziksel Faktörler Mekanik titreşimler Hayvanlar Biyolojik Çalışma maddeleri Işık ve renk Mekanik Faktörler Ruhsal Faktörler Işımalar, radyasyon Yüksek veya alçak basınçta çalışma Yangın ve patlama tehlikesi ile ilgili faktörler Tehlikeli maddeler İnsanlar Dalgalar Isıl risk faktörleri Çok faktörlü riskler

34 İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI Resmi Gazete:20.01.2004-25352

35 İş Güvenliği Uzmanının Nitelikleri: İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik elemanların Bakanlıkça verilen iş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahip olmaları gerekir.

36 Sertifika Sınıfları A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası

37 Görev Alanları: A Sınıfı Sertifikaya Sahip Olanlar Bütün İş yerlerinde B Sınıfı Sertifikaya Sahip Olanlar I.,II.,III.,ve IV. Risk Gruplarında Yer Alan İş Yerlerinde C Sınıfı Sertifikaya Sahip Olanlar I.,II.,ve III.,Risk Gruplarında Yer Alan İş Yerlerinde

38 İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Süresi I. Risk Grubu: Ayda Bir İş Günü II. Risk Grubu: Ayda İki İş Günü III. Risk Grubu: Ayda Üç İş Günü IV. Risk Grubu: Ayda Dört İş Günü V. Risk Grubu: Ayda Beş İş Günü

39 İş Güvenliği Uzmanının Görevleri A)Mevzuata Uygun Çalışmaların Yapılmasını Sağlamak B)Risk Değerlendirilmesinin Yapılmasını Sağlamak C)Tehlikeleri Kaynağında Yok Etmeye Yönelik Tedbirleri Aldırmak D)Acil Durum Planları Hazırlamak E)İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantılarına Katılmak F)İşyeri Sağlık Birimi İle İş Birliği İçinde Çalışmak G)İş Yerinde Eğitim Planlaması Yapmak

40 İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları A)Yönetmelikte Belirtilen Görevleri Yapmak B)Verimli Bir Çalışma Ortamının Sağlanmasına Katkıda Bulunmak C)İşveren ve İşyeri İle İlgili Bilgileri Gizli Tutmak

41 İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri A)Görevini Yapmaktan Alıkonulamaz ve Engellenemez B)Yakın Tehlike Oluşturan Husus Tespit Ettiğinde İşi Geçici Olarak Durdurur C)Üretim Planlarında Karar Alma Sürecine Katılır D)Konusunda İnceleme Araştırma ve Görüşme Yapar E)İlgili Kurum ve Kuruluşlarla Görüşür

42 RİSK TAYİN PROSESİ Tehlike Tanımlama Çalışma Faaliyetlerinin Sınıflandırılması Risk Belirleme Risk Katlanabilirliğine Karar Verme Risk Kontrol Faaliyet Planı Hazırlama Faaliyet Planın Yeterliliğini Gözden Geçirme Gerekliyse

43 İşletme Faaliyetlerinin Sınıflandırılması. Sürekli yapılan işler.(üretim,boyama vs.) Seyrek yapılanlar.(bakım, temizlik) Ağır ve tehlikeli işler kapsamına girenler. Firma sahası içinde yapılanlar, dışında yapılanlar. Kimyasal,mekanik, biyolojik, elektriksel faaliyetler.

44 MAKİNA TEHLİKELERİ MAKİNE TEHLİKLERİ TEHLİKLER Elektrik Mekanik Parçalar Radyasyon Termal Buhar Gaz Lazerler Basınçlı hava Kimysallar Diğerleri Vibrasyon SıcakSoğuk Gürültü

45 MAKİNA TEHLİKELERİ MAKİNE TEHLİKLERİ RISKLER Kimyasal Etkiler Elektrik şoku İç yaralanma Sağırlık Tuzaklar Etki Temas Körlük Fırlamalar Karışmalar Diğ. Yanıklar

46 SÜREÇ RİSKLERİNİ BELİRLEME & SÜREÇ RİSKLERİNİ YÖNETME ELECTRIK TEHLİKELERİ Elektrikle ilgili tehlikeleri değerlendir. ‘Yangın’‘Yanık’‘Şok’‘Patlama’ Tehlike Kaynaklarını Belirle veya Yukarıdaki sonuçların nasıl ortaya çıktığını belirle

47 SÜREÇ RİSKLERİNİ BELİRLEME & SÜREÇ RİSKLERİNİ YÖNETME TEHLİKE KAYNAKLARI Aşırı yüklü hatlar Kablo/Yalıtım Alet/Teçhizat Fişler&Prizler Taşınabilir elektrikli alet

48 SÜREÇ RİSKLERİNİ BELİRLEME VE SÜREÇ RİSKLERİNİ YÖNETME

49

50  İşe başlanmadan şu veriler toplanıp değerlendirilmelidir.  Kimyevi, fiziki ve biyolojik ajanlar listesi  İş aktivitelerinin (işin sıklığı,süresi,yapıldığı yer)gözden geçirilmesi  Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi  İş kazası ve hadise (olay) raporlarının incelenmesi  Literatür taraması (standart vb.)  İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi  Uzman görüşlerinden yararlanılması  Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi  İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi,  Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler,  İşten kimlerin etkilendiği,(ziyaretçiler,taşoranlar diğer etkilenenler) 1-TEHLİKE TANIMLAMA

51 2-Risk Belirleme-Değerlendirme Zararın Şiddeti(Ş): Zararın etkisinin büyüklüğü Zararın Meydana Gelme Olasılığı(O):Zarar ne sıklıkta meydana gelebilir. RİSK=Ş*O OLASILIK 1 2345 RİSK ŞİDDET

52 Zararın Meydana Gelme Olasılığı 5 İş yapıldığı sürece (çok yüksek olasılık) 4 Her gün ( yüksek olasılık) 3 Haftada bir (orta dereceli olasılık) 2 Ayda bir (küçük olasılık) 1 Yılda bir (çok küçük olasılık)

53 Zararın meydana gelme olasılığı YARALANMA / HASAR OLASILIĞI DEĞERLENDİRİLİRKEN;  MARUZ KALABİLECEK ÇALIŞAN SAYISI,  TEHLİKEYE MARUZ KALMA SIKLIĞI VE SÜRESİ,  ELEKTRİK, SU KESİNTİLERİ GİBİ KONTROL VE ÖNLEMLERİN ETKİNLİĞİNİ AZALTABİLECEK DURUMLAR,  TESİS VE MAKİNALARDAKİ GÜVENLİK BİLEŞENLERİ EKSİKLİKLERİ,  KİŞİSEL KORUYUCULARIN ETKİNLİĞİ VE KULLANIM SIKLIĞI,  GÜVENSİZ ORTAM VE DAVRANIŞLAR,  ÇALIŞANLARIN SAĞLIK DURUMU VE YAKLAŞIMI VB. DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

54 Zararın Şiddeti Şiddet Derecesi İnsana Yönelik 5 Büyük yaralanma 3 Hafif yaralanmalar 4 Orta dereceli yaralanma 2 Ölümlü kaza 1Kayıpsız olaylar Tesis / Ekipmana Yönelik Zararın maliyeti 100.000 $’a eşit veya 100.000 $’dan büyüktür. Zararın maliyeti 20.000 ila 50.000 $ arasındadır. Zararın maliyeti 50.000 ila 100.000 $ arasındadır. Zararın maliyeti 1.000 ila 20.000 $ arasındadır. Zararın maliyeti 1.000.$’dan azdır. Olası Sonuç (Derecesi büyük olan dikkate alınır.)

55 Riskin Derecelendirilmesi Olasılık12345 1 Çok hafif seviye risk 1 Düşük seviye risk 2 Düşük seviye risk 3 Düşük seviye risk 4 Düşük seviye risk 5 2 Düşük seviye risk 2 Düşük seviye risk 4 Düşük seviye risk 6 Orta seviye risk 8 Orta seviye risk 10 3 Düşük seviye risk 3 Düşük seviye risk 6 Orta seviye risk 9 Orta seviye risk 12 Orta seviye risk 15 4 Düşük seviye risk 4 Orta seviye risk 8 Orta seviye risk 12 Yüksek seviye risk 16 Yüksek seviye risk 20 5 Düşük seviye risk 5 Orta seviye risk 10 Orta seviye risk 15 Yüksek seviye risk 20 Çok yüksek seviye risk 25 Şiddet

56 Riskin Tolere Edilebilirliğine Karar Verme Risk Seviyesi Çok hafif risk Düşük seviye risk Orta seviye risk Yüksek seviye risk Çok yüksek seviye risk Faaliyet ve Zamanlama Ek bir faaliyet, dokümantasyon ve kayıt tutulması gerekmemektedir. Tolere edilebilir risk. Ek kontroller gerekmiyor. Çabalar mali olarak daha etkin çözümlere veya iyileştirmelere yoğunlaştırılmalıdır. Önlemlerin mevcudiyetinden emin olmak için izleme gereklidir. Risk seviyesini azaltmak için çaba harcanmalıdır. Fakat önleme maliyeti dikkatle ölçülmeli ve sınırlandırılmalıdır. Risk azaltma önlemleri belirlenen en kısa zaman periyodunda uygulanmalıdır. Şiddeti çok yüksek olabilecek orta seviye riskler söz konusu olduğunda; daha iyi önlemler alınabilmesi için olasılık değerlendirmesi bir kez daha yapılmalıdır. Çalışma risk azaltılmadan başlatılmamalıdır. Riskin azaltılması için dikkate değer kaynak ayrılması gerekebilir. İşin bu riske rağmen devam etmesi gerekiyorsa acil önlemler alınmalıdır. Tolere edilemez. İş, risk azaltılıncaya kadar başlatılmamalı veya devam ettirilmemelidir. Sınırsız kaynak kullanımı durumunda bile riskin azaltılması mümkün değilse; iş hiç başlatılmamalıdır.

57 3-KONTROL TEDBİRLERİNE KARAR VERME Bu adımda risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilir. KONTROLLERİN HİYERARŞİK DÜZENİ(Öncelikler) 1- TEHLİKENİN ORTADAN KALDIRILMASI, 2-İKAME, 3-TEHLİKEYİ AZALTAN TEKNİK ÖNLEMLERİN ALINMASI (Otomasyon,süre kısıtlaması,uzaklaştırma,ayırma, havalandırma.) 4-ORGANİZASYONEL DÜZENLEMELER (vardiyalı çalışma,işyeri düzeni,egitim,denetim,disiplin ) 5-KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM.

58  Bu adımda seçilen kontrol tedbirleri işyerinde uygulanarak tamamlanır  Kontrol tedbirlerinin tamamlanması şu hususları içerir; Çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi İletişim Eğitim ve öğretimin sağlanması Denetim Bakım 4-KONTROL TEDBİRLERİNİN TAMAMLANMASI

59 Son adım tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi ve tekrar edilerek gözden geçirilmesidir Bu adımda en azından şu sorular cevaplandırılmalıdır.  Bu adımda en azından şu sorular cevaplandırılmalıdır. Seçilen kontrol tedbirleri planlandığı gibi tamamlanmış mı ? Seçilen kontrol tedbirleri yerinde tedbirler mi ? Bu kontrol tedbirleri uygulanmış mı ? Bu kontrol tedbirleri doğru bir şekilde uygulanmış mı ? Seçilen yöntem çalışıyor mu ? Yapılan değişiklikler amaçlarınıza uygun sonuçlanmış mı? Değerlendirilen risklere maruziyet ortadan kaldırılmış veya yeterince azaltılmış mı ? 5-İZLE VE TEKRAR ET

60

61

62 PSİKOLOJİK ETKİLER STRESS vb. GEÇİCİ İŞİTME KAYBI KALICI İŞİTME KAYBI İLETİŞİM GÜÇLÜĞÜ GÜRÜLTÜDEN KAYNAKLANAN İSG RİSKLERİ

63

64

65 YANIKLAR ELEKTRİĞE KAPILMA (ŞOK) YANGIN ELEKTRİK PATLAMALAR ELEKTRİK TEHLİKE MİDİR ? Tehlike Kaynaklarını Belirle veya Yukarıdaki sonuçların nasıl ortaya çıktığını belirle

66 YANIKÖLÜM DÜŞMELER ELEKTRİĞE KAPILMA ŞOK UZUV KAYIBLARI

67 AŞIRI YÜKLÜ HATLAR FİŞLER PRİZLER ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ ALET / TEÇHİZAT KABLO / YALITIM ELEKTRİK İNSAN ELEKTRİKÇİ &KULLANICI

68 TEHLİKE KAYNAKLARI NASIL VE NEDEN BİR TEHLİKE OLUŞTURUR ? (HATA ANALİZİ) KABLO / YALITIM * Mekanik hasar, * Yanlış akım tesbiti *Çevresel etkenler * Uygunsuz yalıtım *Diğer nedenler ALET / TEÇHİZAT * Mekanik Hasar * Uygun olmayan topraklama * Çevresel etkiler *Uygun Olmayan Tasarım * Yanlış yalıtım * Eksik Bakım TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ ALET * Eksik Bakım * Eğitimsiz veya yanlış kullanıcı * Çevresel Etkiler * Yanlış Sigorta kullanımı FİŞLER VE PRİZLER * Aşırı yüklenme * Hatalı Bağlantı * Hatalı Seçim *Uygun olmayan Ortam * Mekanik Hata, *Yanlış Yerleştirme, * Uygun Olmayan Ortam YERÜSTÜ ELEKTRİK HATLARI *Yetkisiz Bağlantı, * Yüksek Yükler veya araçlar * Dolaylı etkiler, * Fark edilmeme, * Çevresel Etkiler

69 RİSKLERİN GRUPLANDIRILMASI VE DERECELENDİRİLMESİ  Bu tehlike ve riskleri belirli gruplar altında toplamak mümkün müdür ?  Bu tehlikeler ve riskler arasında bir büyüklük küçüklük ilişkisi var mıdır ?  Risklere karşı tedbir almak için bu değerlendirmeler önemli midir?

70

71 KURULUŞLARDA Risk Değerlendirme Çalışmaları a. İşe başlama aşamasında b. İşyerinde Bir Değişiklik Olması Durumunda, c. İş Kazası, Meslek Hastalığı, Olay sonrasında, d. Düzenli Aralıklarla:

72 ÖN TEHLİKE BELİRLEMESİ  İşe başlanmadan şu veriler toplanıp değerlendirilmelidir.  Kimyevi, fiziki ve biyolojik ajanlar listesi  İş aktivitelerinin gözden geçirilmesi  Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi  İş kazası ve hadise (olay) raporlarının incelenmesi  Literatür taraması (standart vb.)  İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi  Uzman görüşlerinden yararlanılması  Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi  İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi,  Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler,

73  İşyeri, tehlike belirleme timi (TBT) tarafından, iş akış ya da yerleşim planı uyarınca incelenerek ön çalışmalardan elde edilen tehlike listesinin işyerine uygunluğu kontrol edilmelidir.  Bu çalışmalar sırasında karşılaşılan yeni tehlikeler varsa listeye ilave edilmelidir.

74 RİSKLERİ DEĞERLENDİR R = İ X D R= Risk İ= İhtimal D= Zararın Derecesi

75 Aşağıdaki faktörler bir kaza ya da olayın meydana gelme ihtimalini etkileyebilir;  Riske maruz kalan kişiler,  Riske maruz kalmanın tipi, sıklığı ve süresi,  Riske maruz kalma ile tesirleri arasındaki ilişki,  İnsan faktörleri,  Güvenlik fonksiyonlarının güvenilirliği,  Güvenlik tedbirlerinin işlemez hale getirilme veya yanıltılma imkanları,  Güvenlik tedbirlerinin idame ettirilebilme kabiliyeti.

76  İşyerinde bir olayın gerçekleşme ihtimalini göstermek için aşağıdaki ihtimal skalası kullanılır; İhtimal Ortaya çıkma sıklığı / frekans için derecelendirme basamakları ------------------- -------------------------------------------------- ÇOK KÜÇÜKYILDA BİR KÜÇÜKÜÇ AYDA BİR ORTA AYDA BİR YÜKSEKHAFTADA BİR ÇOK YÜKSEKHER GÜN

77 SONUÇLARA KARAR VERİLMESİ Muhtemel bir olay sonrası beklenen zarar veya hasarın derecelendirilmesi için aşağıdaki skala kullanılır. SONUÇDERECELENDİRME -------------------------------------------------------- ÇOK HAFİF: İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren HAFİF : İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren ORTA : Hafif yaralanma, tedavi gerekir CİDDİ : Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı ÇOK CİDDİ : Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik

78 RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU ZARARIN AĞIRLIĞI OLASILIK Çok Hafif (1) Hafif (2) Orta (3) Ciddi (4) Çok Ciddi (5) Çok Küçük (1) Anlamsız 1 Düşük 2 Düşük 3 Düşük 4 Düşük 5 Küçük (2) Düşük 2 Düşük 4 Düşük 6 Orta 8 Orta 10 Orta (3) Düşük 3 Düşük 6 Orta 9 Orta 12 Orta 15 Yüksek (4) Düşük 4 Orta 8 Orta 12 Yüksek 16 Yüksek 20 Çok Yüksek (5) Düşük 5 Orta 10 Orta 15 Yüksek 20 Tolore Edilemez 25 SONUÇ OLASILIK ÇOK HAFİFHAFİF ORTACİDDİ ÇOK CİDDİ ÇOK YÜKSEK ORTA KÜÇÜK ÇOK KÜÇÜK YÜKSEK 5 4 3 2 1 5 432 1 25 YÜKSEK 2015 ORTA 10 DÜŞÜK 5 20 YÜKSEKDÜŞÜKORTA 16 12 84 YÜKSEKORTA DÜŞÜK ORTA DÜŞÜK 15 1296 3 1086 4 2 5 432 1

79 SONUÇEYLEM 20, 25 15, 16 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı 10, 12 8, 9 DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli 4, 5, 6 1, 2, 3 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir KABUL EDİLEMEZ RİSK DİKKATE DEĞER RİSK KABUL EDİLEBİLİR RİSK

80

81

82 Risk Evreni Bilgi Operasyonel Finansal Stratejik Piyasayapısı Yönetişim İlgigrupları Bilgiyönetimi Sistemler Fikrimülkiyet Yasal Süreç Maddivarlıklar Kurum&Kültür Piyasa Likidite&Kredi Raporlama SermayeYapısı

83 Kurumsal Yönetim, Denetim ve Risk Yönetimi İlişkisi Hissedarlar Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Yönetim Risk Yönetimi İç Denetim Dış Denetim Risk ve iç kontroller, performans ve sonuçlar üzerine raporlama Performans sorumluluğu Sonuçlar ve mevzuata uygunluk ile ilgili denetçi görüşü iç kontrollerin güvenilirliği İç kontrollerin güvenilirliği Kontroller üzerinde finansal bildirim ve denetim Risk bazlı denetim planlaması Risk ve kontrol yapısının geliştirilmesi Risk arayüzü Denetim planlaması için risk evreninin belirlenmesi İç kontroller üzerine raporlama ve öneriler Ücret Komitesi

84 Risk Yönetimi ve Değer Yaratmak Her Şirketin amacı Değer Yaratmaktır Risk yönetimi; değerin yaratılmasının, yaratılan değerin korunmasının ve geliştirilmesinin güvencesidir. Risk Yönetimi iyi Kurumsal Yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır.

85 Risk Analizi Risk Yönetimi Risk Analizi ve Yönetimi VarlıklarZafiyetler Tehditler RİSKLER Karşı Önlemler http://www.sonofnights.com

86 Risk Yönetimi’nin önemini gösteren örnekler: BARINGS Bir dealerın banka adına yaptığı muazzam büyüklükteki alım-satım yükümlülüklerini bankanın karşılayamamasıydı ENRON Riskler üzerine gerekli kontroller koyulmadan, yöneticilere ve kişilere aşırı insiyatif verilmesi ve agresif stratejilerin ödüllendirilmesi WORLDCOM Tüm yetkilerin şirketin en üst düzey yöneticilerine verilmesi ve onların yaptıkları aksiyonları sınırlayacak veya kontrol edecek, yönetim kurulu veya yönetim tarafından kurulmuş hiçbir mekanizma bulunmaması

87 Risk analizi, riskin iki önemli konuda analiz edilmesini kapsar: –Olasılık –Etki Olasılık Yüksek Orta Düşük Etki Risk Analizi DüşükOrtaYüksek

88 Risk Analizi Minimal Risk Sınırı ETK İ Yükse k (3) 789 Orta (2) 456 Düşük (1) 1 23 Düşük (1) Orta (2) Yüksek (3) OLASILIK Kabul Edilemez Riskler Kabul edilebilir Riskler Kabul Edilebilir Risk Sınırı Minimal Risk Sınırı © www.niyazikurnaz.net

89 İçsel Risk ve Kalıntı Risk (Inherent & Residual) Şirkette risk yönetiminin rolü Etki Düşük OrtaYüksek Düşük Orta Yüksek Olasılık Kalıntı Risk İçsel Risk Yüksek Orta Düşük

90 İçsel Risk Kalıntı Risk İç Kontrol Mimarisi Dış Denetim Teftiş/ İç Denetim Hiyerarşik Kontroller (Değerleme, Yönetim, vs.) Operasyonel Kontroller (görevlerin ayrılığı, yeterlilik, oto-kontrol, sistemsel kontroller, vs.) (Inherent Risk)(Residual Risk) İçsel Risk ve Kalıntı Riski (Inherent & Residual)

91 1- RİSKLERİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR MUYUM? RİSK ANALİZİ 3- KONTROLLERİM İŞLİYOR MU? KONTROL-RİSK DEĞERLENDİRMESİ 4-NELER GELİŞTİRİLMELİ? KONTROL-RİSK KARNESİ 2- GEREKLİ KONTROLLER YERİNDE Mİ? KONTROL YAPISI KONTROL-RİSK DEĞERLENDİRMESİ KONTROL-RİSK KARNESİ CEO’LARI VE HiSSEDARLARI GECELERi UYUTMAYAN 4 SORU

92 Risk Türleri Yasal Riskler Operasyonel Riskler İnsan Kaynakları Riskleri Teknoloji Riskleri İtibar Riskleri Çevresel Riskler Her risk grubunun alt risklerinin tanımlanması yoluyla tüm risklerin kategorize edilmesi mümkündür. © www.niyazikurnaz.net

93 Risk Odaklı İç Denetim Risk odaklı iç denetim, denetim faaliyetinin odak noktasının geçmiş faaliyetlerden geleceğin yönetilmesine çevrilmesinin günümüzdeki ifadesidir. Risk odaklı iç denetim, işletmelerin risk profillerinin belirlenmesi, denetim sürecinin işletmenini risk profiline göre şekillendirilmesi ve denetim kaynaklarının buna göre tahsis edilmesi esasına dayanan ve denetimin etkililiğini artırmayı amaçlayan bir denetim yaklaşımıdır. © www.niyazikurnaz.net

94 Risk Odaklı İç Denetim GelenekselRisk Odaklı Denetim odaklıKatma değer yaratma İşlem odaklıSüreç odaklı Finansal kayıpVerimlilik Uygunluk denetimiRisk tanımlama ve işlem süreçlerinin geliştirilmesi Mevzuat tabanlıRisk yönetimi tabanlı Sistemin koruyucu olmaDeğişimin öncüsü olma Deneyim ağırlıklı denetimYoğun teknoloji kullanımı © www.niyazikurnaz.net

95 Risk Odaklı İç Denetim Süreci İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Alan Hakkında Bilgi Edinme. Ayrıntılı Bir Risk Değerlendirmesinin Yapılması. Risk odaklı iç denetim İçin Plan oluşturma. Kurumun Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi. Risk odaklı iç denetim Programının Yeniden Gözden Geçirilmesi / Geliştirilmesi. Denetim İşlemlerinin ve Belge Bulgularının İncelenmesi. Denetim Raporundaki Sonuçların Açıklanması. Bitirme Toplantısındaki Sonuçların Açıklanması. Denetim Komitesine Denetim Bulgularının sunulması. © www.niyazikurnaz.net

96 Risk Odaklı İç Denetim Süreci AşamalarRaporlamalar 1-Kurumun anlaşılması1-Kurum hakkında genel bir bilgi notunun hazırlanması 2-Risklerinin değerlendirilmesi2-Risk matrisinin hazırlanması 3-Risk değerlemesi 3-Denetim faaliyetlerinin planlanması 4-Denetim planı 5-İnceleme programı 4-Denetim faaliyetlerinin belirlenmesi 6-Denetim kapsamının yazılı olarak belirlenmesi 7-Başlama mektubu 5-İnceleme süreçlerinin uygulanması 8-Fonksiyonel inceleme modülleri 6-Bulguların raporlanması9-İnceleme raporu © www.niyazikurnaz.net

97 Risk Odaklı İç Denetim Süreci Makro Risk Analizi (Yıllık denetim planının risk odaklı olarak yapılması) - Denetim önceliklerinin belirlenmesi -Denetim kaynaklarının en riskli faaliyetlerden başlamasını hedefler… Mikro Risk Analizi (Bireysel risk analizi) - Denetlenen faaliyete ilişkin risklerin tanımlanması, mevcut iç kontrollerin değerlendirilmesi, risklerin giderilmesine yönelik iç kontrol uygulamalarının geliştirilmesini kapsar… © www.niyazikurnaz.net

98 Risk Analizi Minimal Risk Sınırı ETK İ Yükse k (3) 789 Orta (2) 456 Düşük (1) 1 23 Düşük (1) Orta (2) Yüksek (3) OLASILIK Kabul Edilemez Riskler Kabul edilebilir Riskler Kabul Edilebilir Risk Sınırı Minimal Risk Sınırı © www.niyazikurnaz.net

99 Risk Analizi Bir risk gerçekleşme olasılığı yüksek ve olası etkileri büyükse önemlidir!!! Risk Tablosu Ama ç Ris k Mevcut kontroller Kontrollerin etkinliği Öneri © www.niyazikurnaz.net

100 Risk Değerlendirme Süreci Risklerin tanımlanması ve sınıflandırılması Risk faktörlerinin gerçekleşme olasılığının ve etkisinin değerlendirilmesi Risk faktörlerinin ağırlığının belirlenmesi ve ağırlıklı risk skorunun hesaplanması (1-9) Risk faktörlerinin kategorize edilmesi (D-O- Y) Risk faktörlerine göre denetlenecek faaliyetlerin belirlenmesi ve önerilerin tespit edilerek raporlamanın yapılması © www.niyazikurnaz.net

101 Risk Değerlendirmesinin Sonuçları Riski Kabul Et Riski Minimize Et Riski Reddet Varlıkların korunması, görevlerin ayrılığı gibi kontrol politika ve prosedürlerini uygula Sigorta, Sözleşme, Fonlama Gibi uygulamalarla riskin transfer edilmesi veya paylaşılması Operasyonları çeşitlendirme © www.niyazikurnaz.net

102 Risk Odaklı İç Denetim Kurumun karşı karşıya olduğu tüm risklerin tanımlanması, önem sırasına konulması ve kabul edilebilir bir risk seviyesinin belirlenmesi Saptanan risklerin azaltılması için gereken önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması Risk yönetim süreçlerinin denetim sonuçları hakkında üst yönetime düzenli rapor sunulması Risk yönetim süreçlerinin kurumun yapısına, kültürüne, büyüklüğüne, yönetim şekline ve hedeflerine uygun olması © www.niyazikurnaz.net

103 Risk Odaklı İç Denetim Risk yönetiminde kullanılan metotların faaliyet konusuna uygun olması Risk izleme faaliyetlerinin ve raporlamasının yeterliliğinin ve zamanlamasının uygun olması Kurumun risk yönetim çalışmalarının etkinliğinin sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. © www.niyazikurnaz.net

104 Kurumsal Yönetim Çerçevesinde İç ve Dış Paydaşlar İçin Bir Güvence Sistemi Olarak Risk odaklı İç Denetim Yönetim Kurulları İşletme Yönetimi Çalışanlar Devlet Rakipler Borç Verenler Bağımsız Denetim Üçüncü Kişiler RİSK ODAKLI İÇ DENETİM RİSK YÖNETİMİ DENETİM © www.niyazikurnaz.net

105


"Tanım : TS 18001 Madde 3.15’e göre RİSK DEĞERLENDİRMESİ Tüm proseslerde, rİskİn büyüklüğünü tahmİn etmek ve rİske tahammül edİlİp edİlemeyeceğİne karar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları