Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN1 BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi Düşünmeyi ÖĞRENME, Düşünme Becerileri Eleştirel DÜŞÜNME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN1 BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi Düşünmeyi ÖĞRENME, Düşünme Becerileri Eleştirel DÜŞÜNME."— Sunum transkripti:

1 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN1 BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi Düşünmeyi ÖĞRENME, Düşünme Becerileri Eleştirel DÜŞÜNME

2 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN2 Düşünme; gözlem, tecrübe, sezgi, akıl yürütme ve diğer kanallarla elde edilen malumatı kavramsallaştırma, uygulama, analiz ve değerlendirmenin disipline edilmiş şeklidir. Düşünme “mevcut bilgilerden başka bir şeye ulaşma” ve “eldeki bilgilerin ötesine gitme” şeklinde de tanıml anabilir. Düşünme: Tanım

3 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN3 Düşünme: Türler En çok bilinen düşünme türleri  eleştirel düşünme,  problem çözme,  bilimsel düşünme,  analitik düşünme,  tümevarım, tümdengelim  düşünme ve ilişkisel düşünme olarak sayılabilir.

4 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN4 Düşünmeyi Öğrenme Öğrenciler olguyla görüşü ayırt etme, temelsiz varsayımları saptama, önyargı ya da propagandayı fark etme, mantıklı çözümler üretme ve olası sonuçları tahmin etme gibi yetenekleri okul yıllarında kazanmış olmalıdır

5 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN5 Düşünmeyi Öğrenme Öğrenciler okul yıllarında eleştirel düşünme yeteneğini kazandıklarında, dinledikleri konuşmacının kanaatlerini, varsayımlarını ve iddialarını ayırt edebilecekler, konuşmada açıklığa kavuşmayan noktaları ve argümanın eksik kalan kısımlarını görebilecekler ve tanımlamaların yeterliliğini ve sonuçların uygunluğunu değerlendirebileceklerdir.

6 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN6 Düşünmeyi Öğrenme Öğretim öğrencilere okuduğunu anlama ve ana fikri çıkarabilme yanında yazarın niyetini anlama, tefsir ve yorumlarını değerlendirme yeteneği de kazandırmalıdır. Zorunlu eğitimi bitiren öğrenciler okuduklarından ve dinlediklerinden mantıksal çıkarımlarda bulunmayı, satır aralarını okumayı, değişik imaları görebilmeyi ve sonuç çıkarmayı alışkanlık haline getirmiş olmalıdır.

7 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN7 Düşünmeyi Öğrenme Her yaştaki öğrenci madalyonun arka yüzünü görmeyi öğrenebilir. Konular seçilen bir yönü ile değil, zıt ve alternatif yanlarıyla birlikte verilmelidir. Böylece her konuda zıt görüşler olabileceğini çocuk daha küçük yaşlardan itibaren öğrenecektir. Hatta, ilerleyen yaşlarında çocuklara, konuların sadece siyah ve beyaz olarak iki zıt kutba ayrılamayacağı; ikisi arasında bir çok gri tonların olabileceği planlı ve kasıtlı olarak öğretilmelidir.

8 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN8 Düşünmeyi Öğrenme Öğrenciler bu sayede alternatif bakış açılarını değerlendirme yeteneği kazanacaklardır. Daha da önemlisi, her konuda farklı bakış açıları getirebileceğini gören öğrenciler kendi bakış açılarını oluşturmayı da öğreneceklerdir. Böylece okul, insanların kendisine ve başkalarının fikirlerine saygılı olma erdemini edinecekleri bir yer olacaktır.

9 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN9 Sistem Düşüncesi Sistem düşüncesi büyük tabloyu görmemizi sağlar. Bizi ayrıntılar arasında boğulmaktan kurtarır. Bakış açımızı zenginleştirir. Çünkü, gündelik yaşamda karşılaştığımız problemleri çözebilmek için “şeylerden çok karşılıklı ilişkileri, statik “enstantene”lerden çok değişim düzenlerini” görmeye ihtiyaç vardır. Sistem düşüncesini edinenler, kişilere ve olaylara takılmadan fikirleri konuşabilen insanlardır.

10 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN10 Düşünmeyi Öğrenme K amuoyu, eleştirel düşünebilen, okuduğunu ve dinlediğini anlayabilen, olayları ve eşyayı kendi bakış açılarına göre değerlendirebilen kişilerce oluşturulduğunda halkın görüşlerini yansıtır. Bu yeteneklere sahip insanların azınlıkta olduğu yerlerde kamuoyu halk tarafından şekillenmez. Olayları kendi başına değerlendiremeyen, satır aralarını okuyamayan, yazarın niyetini anlamayan, çıkarsamalarını irdeleyemeyen ve ulaştığı sonuçları değerlendiremeyenlerin çoğunlukta olduğu bir ülkede gerçek kamuoyundan söz edilemez

11 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN11 Düşünmeyi Öğrenme Öğretimin, analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, soyutlama gibi yüksek düzeyde düşünme becerilerini geliştirecek; konuların özünü verecek; ve öğrenilenleri sınıf dışındaki dünya ile ilişkilendirecek şekilde düzenlenmesi eğitim sistemini 21. yy’a taşıyacak yeniden yapılanmanın özünü oluşturmaktadır.

12 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN12 Düşünmeyi Öğrenme Bir konunun öğretilmesi, öğrencinin o konuda tanımlama, sınıflama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilmesini amaçlıyorsa anlam taşır. Bu tür öğretimde öğrenci düşünmeyi öğrenmeden, sadece ezberleme yoluyla analiz, sentez ve değerlendirme gibi düşünsel becerileri ortaya koymaz.

13 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN13 Düşünmeyi Öğrenme Herhangi bir konuyu öğrenmek, eşya ve olguları algılamada öğrencinin zihninde aksiyomlar oluşturabildiği ve ona bir bakış açısı kazandırabildiği oranda değer taşımaktadır. Bu şekliyle, tarihi bilgi tarihsel düşünme biçiminin bir manifestosudur. Matematik de matematiksel düşünme biçiminin bir tezahüründen ibarettir.

14 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN14 Düşünmeyi Öğrenme Diğer bir deyişle, bütün konular belli bir düşünme biçiminin yansımasından ve somutlaşmasından başka bir şey değildir.

15 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN15 Düşünme Şapkaları Beyaz şapka: Bu şapkayı takanlar daha çok olgu ve rakamlarla ilgilenirler.

16 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN16 Düşünme Şapkaları Kırmızı şapka: Bu şapka duygusal olanları temsil eder.

17 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN17 Düşünme Şapkaları Siyah şapka: Her şeyin niçinini kendine dert edinenleri temsil eder

18 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN18 Düşünme Şapkaları Sarı şapka: Sarı şapka iyimser düşünenleri temsil eder.

19 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN19 Düşünme Şapkaları Yeşil şapka: Yaratıcı ve yeni fikirlere açık olan insanları temsil eder.

20 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN20 Düşünme Şapkaları Mavi şapka. Mavi şapkalı düşünürler kontrolle ilgilenirler.

21 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN21 Düşünmeyi Öğrenme Analitik düşünenler olgu, rakam, yön ve nedenlerle ilgilenirler. Gerçekte nelerin geçerli olduğu onları daha çok ilgilendirir. Somut düşünmeyi tercih ederler. Olayların analizini yapmada çok başarılıdırlar.

22 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN22 Düşünmeyi Öğrenme Kavramsal düşünenler zihinlerinde hep problemin ait olduğu büyük tabloyu resimlemek isterler. Soyut düşüncelere ilgi duyarlar. Onlar, insanları, olayları ve eşyayı anlamaktan çok, düşünce üretmeyi severler.

23 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN23 Düşünmeyi Öğrenme Yapısal düşünenler ise, problemin asıl nedenini bulmak için sistematik bağlantılar kurmayı denerler. Problemi oluşturan alt problemler ve olası çözüm önerileri üzerinde kafa yorarlar. Problemi tanımlamak ve çözüm üretmek için karşılaştırmalar yaparlar.

24 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN24 Düşünmeyi Öğrenme Sosyal düşünenler, ortak çözüm önerileri geliştirmeye çalışanlardır. Herkesle konuşur, ortak çözümler bulmak için uğraşırlar. İnsanların duygu ve düşüncelerini anlamak onların düşünme tarzının en karakteristik özelliğidir. Başkalarının fikrini almak ve herkesin kabul edeceği ortak bir zemin bulmak en önemli şeydir onlar için. Önemli olan insanlardır, onların düşünceleridir, hisleridir.

25 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN25 Düşünmeyi Öğrenme Düşünmeyi öğrenme, farklı şekillerde düşünebilmektir.

26 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN26 Eleştirel Düşünme Önyargı ve tutarlılığı değerlendirme. Birinci el ve ikinci el kaynakları ayırt etme. Çıkarsamaları ve nedenlerini değerlendirme. Varsayımları, fikirleri ve iddiaları ayırt etme. Argümanın eksiklerini ve tutarsızlıklarını görme. Tanımlamaların yeterliliğini ve sonuçların uygunluğunu ölçme

27 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN27 Problem Çözme Problemi açıklama ve tanımlama. İlgili bilgileri seçme. Hipotezler geliştirme. Alternatifleri belirleme ve seçme. Sonuç çıkarma..

28 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN28 Okuduğunu Anlama Ana fikri bulma, yazarın niyetini açıklama. Yorum ve tefsirleri yargılama. Mantıksal çıkarımlarda bulunma. Okuduklarını hissetme.

29 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN29 Yazma Bir fikri ifade etme ve savunma. Bilgileri mantıksal sıraya koyma. Fikirleri açımlayabilme. Neden ve sonuç ilişkisi kurma. Duygu ve düşünceleri ifade etme. Argümanlarında mantıksal ve ikna edici olma.

30 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN30 Bilimsel Düşünme Gerekli bilgiyi tanımlama. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirme. Sebep-sonuçtaki tutarsızlıkları yakalama. Grafik, çizelge ve haritaları okuma. Verilerden grafik ve çizelge çıkarma.

31 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN31 Yaratıcı Düşünme Akıcılık, Esneklik, Orijinallik, Açımlama. İmgeleme, Sezgi, Tahmin. Analiz, Sentez, Değerlendirme. Konsantre olma, Sıra dışı bağlantılar kurabilme.

32 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN32 Yaratıcı Problem Çözme Mantıksal, Olgusal, Eleştirel, Analitik düşünme. Görsel, Kavramsal, Sezgisel, İmgesel düşünme. Yapısal, Ardışıkçı, Organize, Ayrıntıcı olma.

33 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN33 Sorular ve Düşünceler Hedeflerimizi belirlemeye yönelik sorular,  sorumluluklarımızı belirlemeye zorlar.

34 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN34 Sorular ve Düşünceler Bilginin doğruluğuna yönelik sorular,  bilginin kaynağını ve kalitesini yoklamaya zorlar.

35 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN35 Sorular ve Düşünceler Yorumlamaya yönelik sorular,  bilgiyi anlamlandırdığımızı araştırmaya zorlar.

36 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN36 Sorular ve Düşünceler Kabullenmelere ait sorular,  sahip olduğumuz kabullenmeleri yeniden gözden geçirmeye zorlar.

37 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN37 Sorular ve Düşünceler Görüş açımıza yönelik sorular,  sahip olduğumuz bakış açısını sorgulamaya yarar.

38 Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme Ne, Ne zaman, Nerede, Kim, Hangisi, Tanımla, Ayırt et, Hatırla, Yaz, Listele, Adlandır, Göster. Karşılaştır, Sonuçlandır, Kıyasla, Göster, Ayırt et, Tahmin et, Yeniden düzenle, Hesapla, Açıkla, Örnekle, İlişkilendir. Uygula, Geliştir, Sına, Mütalaa et, İnşa et, Planla, Tercih et, Nasıl, Oluştur, Çöz, Göster. Sınıfla, Betimle, Grupla, Karşılaştır, Ayırt et, Tanı, Destekle, İlişkilendir, Açıkla Akıl yürüt, Öner, Birleştir, Bul, Geliştir, Planla, Formüle et, Sonuç çıkar, Sentezle. Seç, Karar ver, Yargıla, Tercih et, Kanıtla, Sizce, En uygun Olan.

39 Anahtar SözcükDüşünmeyi Uyaran Sorular Diğer kullanışlar? Uyarla? Değiştirme? Büyüt? Küçült? Yerine? Yeniden düzenle? Zıddı? Birleştir? Bir nesneyi değişik kullanma yolları? Nesne biraz değiştirildiğinde nerelerde, nasıl kullanılabilir? Buna benzeyen başka neler var? Bu başka hangi fikirleri çağrıştırmaktadır? Geçmiş zamanlardan kopyalanabilecek veya uyarlanabilecek herhangi bir fikir? Anlam, renk, devinim, ses, koku, tat ve şekli nasıl değiştirilebilirsiniz? Başka değişiklikler? Ne eklenebilir? Daha güçlü? Daha büyük? Daha yüksek? Daha uzun? Daha kalın? İlave değer? Ekleme? Katlama? Abartma? Ne çıkarılabilir? Daha küçük? Daha hafif? Daha yavaş?, Daha ince? Daha seyrek? Bölme? Sıkıştırma? Minyatür? Onun yerine kim? Hangi nesneyle değiştirilebilir? Başka bir yer? Başka zaman? Başka içerik? Başka materyal? Başka bir süreç? Başka enerji kaynakları? Başka bir yaklaşım? Başka ses (renk vb.) tonu? Başka mizanpaj? Değişik sıralama? Değişik hız? Başka örüntü? Ters çevirme? Alt-üst döndürme? İç-dış çevirme? Aynadaki yansıma? Artı ve eksileri değiştirme? Harmanlama? Çeşitlendirme? Alaşım? Kaynaştırma? Orkestra? Koro? Üniteleri birleştirme? Amaçları birleştirme? Fikirleri birleştirme? Fonksiyonları birleştirme? Cazip yanları birleştirme?

40 Sokrat Yönteminde Sorular ve Amaçları 1.Konunun ana temasını belirleyen genel amaç ve hedefler.  2.Çözümü aranan genel soru ve problemler.  3.İlgili alanda somut, deneysel tabanı oluşturan bilgi ve veriler.  4.Konuyu oluşturan bilgileri yorumlama ve değerlendirmede kullanılan düşünme biçimleri.  5.İlgili alandaki verileri organize etmeye yardımcı olan özel kavram ve terminolojiler.  6.İlgili konuda kabul edilen anahtar kabullenmeler ve ilkeler.  7.Belirli bir perspektiften ilgili alandaki ortak hedeflere ulaşmayı sağlayan genel bakış açısı ve görüş noktası.

41 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN41 Eleştirel Düşünmenin Özellikleri 1 ) Eleştirel düşünme aktif olmayı gerektirir. Eleştirel düşünme sırasındayken zekamızı, bilgimizi, belleğimizi ve bilişsel becerilerimizi aktif olarak kullanırız. Aktif olarak düşünen kişi, kendini etkileyen olayın dışında kalmaz; olaylara yön vermeye çalışır. Harekete geçmek için başkasından emir beklemez; kendi verdiği kararla harekete geçer. Karşılaştığı sorunlarla uğraşmaktan hemen vazgeçmez. Çözmeye karar verdiği sorunun sonucunu alıncaya kadar devam eder ve zorluklardan yılmaz.

42 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN42 Eleştirel Düşünmenin Özellikleri 2) Eleştirel düşünme, bağımsız olmayı gerektirir. Eleştirel düşünme hiçbir önyargı ya da herhangi bir otoriteye bağlanmayı kabul etmez.

43 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN43 Eleştirel Düşünmenin Özellikleri 3) Eleştirel düşünme, yeni düşüncelere açık olmayı gerektirir. Eleştirel düşünen kişi kendi düşünceleriyle farklı düşünceleri gözden geçirir ve alması gerekenleri alarak düşüncelerini zenginleştirir.

44 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN44 Eleştirel Düşünmenin Özellikleri 4) Eleştirel düşünme düşünceleri destekleyen delilleri ve nedenleri dikkate almayı gerektirir. Eleştirel düşünen kişi ortaya attığı düşüncenin nedenlerini ve delillerini açıklayabilir ve nedeninin açıklayamadığı ve delil gösteremediği düşünceleri savunmaz.

45 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN45 Eleştirel Düşünmenin Özellikleri 5) Eleştirel düşünce organizasyonu gerektirir. Neyin sebep, neyin sonuç olduğunu, nelerin delil olarak kullanıldığını, hangi düşüncelerin temel, hangilerinin destekleyici düşünce olduğunu açıklamayı sağlar.

46 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN46 Eleştirel Düşünmenin Amaçları Gerçekler ve iddialar arasındaki farklılığı ayırt edebilme.

47 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN47 Eleştirel Düşünmenin Amaçları Kaynak güvenirliğini test etme

48 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN48 Eleştirel Düşünmenin Amaçları İlgisiz bilgilerle ilgili bilgileri ayıklama becerisi

49 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN49 Eleştirel Düşünmenin Amaçları Önyargı ve bilişsel hataların farkında olma

50 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN50 Eleştirel Düşünmenin Amaçları Tutarsız yargıların farkına varma

51 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN51 Eleştirel Düşünmenin Amaçları Etkili soru sorma becerisi

52 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN52 Eleştirel Düşünmenin Amaçları Sözel ve yazılı dilin etkin kullanımı

53 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN53 Eleştirel Düşünmenin Amaçları Düşünmeyi düşünme yeteneği

54 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN54 Eleştirel Düşünmenin Kuralları 1) Tutarlılık: Eleştirel düşünen kişi düşüncedeki tezatlıkları elemelidir.

55 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN55 Eleştirel Düşünmenin Kuralları 2) Birleştirme: Eleştirel düşünen kişi düşüncenin tüm boyutlarını ele alabilmelidir.

56 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN56 Eleştirel Düşünmenin Kuralları 3) Uygulanabilme: Kişi deneyimlerinden faydalanarak anladıklarını bir modele uygulayabilmelidir.

57 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN57 Eleştirel Düşünmenin Kuralları 4) Yeterlilik: Eleştirel düşünen kişi deneyimlerini ve sonuçlarını sağlam bir şekilde oturtabilmelidir.

58 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN58 Eleştirel Düşünmenin Kuralları 5) İletişim kurabilme: Eleştirel düşünen kişi anladıklarını çevresine anlaşılabilir bir şekilde iletebilmelidir.

59 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN59 Eleştirel Düşünme Öğrencilerine eleştirel düşünme becerisini kazandırmaya çalışan bir öğretmen t ek bir doğru cevabı olmayan açık uçlu sorular sorabilir. Öğrencilerin sorulan soruları ve ortaya atılan problemleri düşünmeleri için yeterli zaman tanımalıdır.

60 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN60 Eleştirel Düşünme İyi bir eleştirel öğretmen, kendi yaşamında da eleştirel düşünmeyi benimsemelidir. İletişim ve yönetimde demokratik, cesaretli, risk alabilen ve alçakgönüllü olabilmelidir. Sınıf ortamının tartışmaya, soru sormaya açık olmasını sağlamalıdır.

61 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN61 Eleştirel Düşünme Eleştirel düşünmeyi öğretmenin bir diğer yolu da okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Eleştirel okuma becerilerinin geliştirilmesi problem çözmeyi ve okuma boyunca mantık yürütmeyi içerir. Eleştirel okuyucular, aktif okuyuculardır. Okuma boyunca okuduklarını sorgular, destekler ve yargılarlar.

62 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN62 Eleştirel Düşünmenin Yararları Düşünce özgürlüğü kazandırır.

63 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN63 Eleştirel Düşünmenin Yararları Bir şeyin doğru ifadesini anlamamızı sağlayarak iyi sonuçlara ulaşmaya vesile olur.

64 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN64 Eleştirel Düşünmenin Yararları Bilgi birikimini arttırır.

65 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN65 Eleştirel Düşünmenin Yararları Düşünce sorunlarını çözmede yardımcı olur.

66 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN66 Eleştirel Düşünmenin Yararları Mantıksız düşüncelerden alıkoyar.

67 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN67 Eleştirel Düşünmenin Yararları Eleştirel düşünme esnasında insan aklını kullandığını hisseder.

68 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN68 Eleştirel Düşünmenin Yararları Okuduğu bir metne, söylenen bir söze farklı açılardan bakmayı öğrenir.

69 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN69 Eleştirel Düşünmenin Yararları Her şeyin sebebini, sonucunu ve olabilme imkanını düşünür.

70 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN70 Eleştirel Düşünmenin Becerileri Konuşmacının gözlemlerinin doğruluğunu takdir etme.

71 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN71 Eleştirel Düşünmenin Becerileri Bir kaynaktaki önyargıları tanıma.

72 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN72 Eleştirel Düşünmenin Becerileri Yazar veya konuşmacının yeterliliğini takdir etme.

73 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN73 Eleştirel Düşünmenin Becerileri Yazarın kendisiyle ve verilerle tutarlılığını takdir etme.

74 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN74 Eleştirel Düşünmenin Becerileri Yazar veya konuşmacının verilerinin güncelliğini takdir etme.

75 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN75 Eleştirel Düşünmenin Becerileri Birinci el veya ikinci el verileri ayırt etme.

76 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN76 Eleştirel Düşünmenin Becerileri Argümanların akıl yürütmeye mi yoksa kanıtlara mı dayandığını tanımlama.

77 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN77 Eleştirel Düşünmenin Becerileri Argümanın eksik kalan kısımlarını yakalama.

78 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN78 Eleştirel Düşünmenin Becerileri Ç ıkarsamaları değerlendirme.

79 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN79 Eleştirel Düşünmenin Becerileri S onuçların uygunluğunu değerlendirme.

80 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN80 Eleştirel Düşünmenin Becerileri İtirazların haklı veya haksızlığını idrak etme.

81 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN81 Eleştirel Düşünmenin Becerileri M antıksal çıkarım silsilesini takip etme.

82 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN82 Eleştirel Düşünmenin Becerileri B ilgilerin geçerlik ve güvenirliğini kontrol etme.

83 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN83 Eleştirel Düşünmenin Becerileri B ir iddiaya dayanak olan nedenleri değerlendirme.

84 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN84 Eleştirel Düşünmenin Becerileri A kıl yürütmedeki boşluk ve tutarsızlıkları görme.

85 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN85 Entelektüel Gelişme Süreci Olarak Eleştirel Düşünme 1.Tartışma yeteneği: Analiz yeteneği ve verilere dayalı tartışma geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi.

86 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN86 Entelektüel Gelişme Süreci Olarak Eleştirel Düşünme 2.Bilişsel süreci anlama: Öğrenci mevcut bilgilere dayanarak olgu ve olayları yorumlamayı öğrenir. Yorumlamada öğrenci, bir iddia, hipotez veya delile dayalı olarak, bir problem veya durumun zihinsel modelini oluşturur.

87 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN87 Entelektüel Gelişme Süreci Olarak Eleştirel Düşünme 3) Entelektüel gelişme: Öğrencinin her şeyi siyah-beyaz olarak gördüğü ve tek bir doğru cevap olduğunu düşündüğü noktadan kendi duygu ve paradigmalarını aşıp düşünmeyi öğrendiği bir noktaya yükseldiği bir süreçtir.

88 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN88 Eleştirel Düşünme Basamakları Birinci Basamak: Doğru Cevabı Otorite Bilir. Bu basamakta öğrencilerin faklı görüşlere ne empatisi, ne de toleransı vardır. Farklı bilgileri yorumlamak, bu öğrenciler için çok zordur. Onlar, kendilerine ulaşan bilgilerin, bilgi denizinden birileri tarafından seçilen bilgilerden ibaret olduğunu ve önyargı taşıyabileceğini düşünemezler.

89 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN89 Eleştirel Düşünme Basamakları Birinci Basamak: Doğru Cevabı Otorite Bilir. Bu tür öğrenciler polis memuruna benzetilebilir; çünkü her ikisi için de bir cevap ya doğrudur, ya da yanlış. Bu öğrenciler için doğru cevapların kaynağı otoritedir. Onlar bazen otoritenin belirttiği doğrunun dışına çıkarlar. Ancak, yine de bir düşünme. eylemi yoktur. Otoriteye göre doğru olanı öğrenirler (örneğin, anne-babasının fikrini alır), fakat tam tersini yaparlar. Bu öğrencileri bir üst düşünme basamağına taşıyabilmek için yapılabilecek ilk şey “Ne”’yi düşünmeleri gerektiğini öğretmektir.

90 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN90 Eleştirel Düşünme Basamakları İkinci Basamak: Herkesin Fikri Değerlidir. Bu basamakta öğrenciler farklı fikirleri kabul ederler. Fikirlerin bazen birbiriyle çatışabileceğinin farkındadırlar. Başkalarının fikirlerine saygılı olmayı öğrenmişlerdir, ancak eleştirel düşünmeyi henüz öğrenmemişlerdir.

91 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN91 Eleştirel Düşünme Basamakları İkinci Basamak: Herkesin Fikri Değerlidir. Bu öğrenciler otoriteye her zaman güvenilemeyeceğini bilirler. Mantığın her zaman doğru sonuca ulaştırmadığının da farkındadırlar. Teori üretmek için yaratma gücüne ihtiyaç duyulduğunu kabul ederler. Bu öğrenciler “...ise”yi düşünmelidirler.

92 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN92 Eleştirel Düşünme Basamakları Üçüncü Basamak: Herkesin Doğrusu Kendisinindir. Herkesin doğrusu kendisinindir, çünkü doğrular ait oldukları referans noktaları içinde doğrudur. Doğrulara, fikirleri yargılamadan, empatiyle yaklaşarak; başkalarının neden o şekilde düşündüklerini anlamakla ulaşılır. Bir olayın, içinde gerçekleştiği ortamın özgün koşullarını anlamak önemlidir. Fikirler nitelik açısından olarak birbirlerinden ayrılırlar -bazı fikirler diğerlerinden daha iyidir. Şüpheci olmanın bir sakıncası yoktur.

93 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN93 Eleştirel Düşünme Basamakları Üçüncü Basamak: Herkesin Doğrusu Kendisinindir. B u öğrenciler herkesin doğruları olabileceğinin farkında olmalarına rağmen kendileri henüz tarafsız yargılamada bulunamazlar. Her bilimsel alanın kendine özgü yanlarının farkındadırlar. Ancak, zihinlerinde henüz daha geniş bağlantılar oluşmamıştır. Eleştirel düşünmeyi öğrenmek için bu öğrenciler Niçin sorusunu sormayı öğrenmelidirler.

94 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN94 Eleştirel Düşünme Basamakları Dördüncü Basamak: Doğrular Koşulları İçinde Değerlendirilir. Onlar kendilerini aşabilmiş insanlardır. Onların düşünceleri kendi duygu ve paradigmalarının ötesindedir. Düşünmeyi öğrenmişlerdir. Fikirleri sadece eleştirmekle kalmayıp; geliştirmenin ve zenginleştirmenin yollarını öğrenmişlerdir. Yargılama, problem ve özgün koşulları altında yapılır; cevaplar karmaşıktır, her cevabın artı ve eksi yönleri vardır. Cevaplar ortak paydalar altında birleştirildiklerinde zenginleşirler.

95 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN95 Eleştirel Düşünme Basamakları Dördüncü Basamak: Doğrular Koşulları İçinde Değerlendirilir. Onlar, her alanın farklı değer sistemi olduğunun farkındadırlar ve bunları kendi değer sistemi ile bağdaştırabilirler. Empatiktirler fakat yanlışlara ve mantıksız fikirlere toleranslarının belli bir sınırı vardır.

96 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN96 Bu sunu Öğrenme ve Öğretme (Özden, Yüksel) (7. Baskı) Ankara: PEGEM A Yayınları. Kitabından hazırlanmıştır. Yayınevi Tel: 0312 4306750-51 e-posta: pegema@pegema.com.tregema@pegema.com.tr www.pegema.com.tr

97 Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN97 Prof. Dr. Yüksel ÖZDEN BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi Haberleşme: İş Tel: 0266 241 2762 #178 GSM 0532 592 7197 e-posta: yukselozden@yahoo.com


"Düşünmeyi ÖğrenmeProf. Dr. Yüksel ÖZDEN1 BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi Düşünmeyi ÖĞRENME, Düşünme Becerileri Eleştirel DÜŞÜNME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları