Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RUHLAR ALEM İ bilgidagi.com. İÇİNDEKİLER : 1.RUHLAR……………………………………………3 2.BİTKİSEL RUH…………………………………….7 3.HAYVANİ RUH…………………………………..10 4.İNSANİ RUH……………………………………..13.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RUHLAR ALEM İ bilgidagi.com. İÇİNDEKİLER : 1.RUHLAR……………………………………………3 2.BİTKİSEL RUH…………………………………….7 3.HAYVANİ RUH…………………………………..10 4.İNSANİ RUH……………………………………..13."— Sunum transkripti:

1 RUHLAR ALEM İ bilgidagi.com

2 İÇİNDEKİLER : 1.RUHLAR……………………………………………3 2.BİTKİSEL RUH…………………………………….7 3.HAYVANİ RUH…………………………………..10 4.İNSANİ RUH……………………………………..13 5.RUH CEVHERDİR……………………………….19 6.RUH BASİTTİR…………………………………..21 7.RUH CİSİM DEGİLDİR……………………….....22 8.RUH ALYCI VE İDARE EDİCİDİR……………..23 9.RUHUN KUVVETLERİ………………………….26 bilgidagi.com

3 RUHLAR:  İnsanda, aklın erdiği bilgileri anlayan, his (duygu) organlarından beyne gelen duyguları alan, bedendeki bütün kuvvetleri, hareketleri idare eden, kullanan ve kendisi parçalanmayan bir cevher, varlık. bilgidagi.com

4 o İnsanların duygu organları ve hareket sinirleri, kalp ismindeki bir kuvvetin emrindedir. bilgidagi.com

5 o Bedenin dört yapı maddesi olan toprak maddeleri, su, hava ve ateş (hararet) ile yine insanda var olan nefis ve kalp kuvvetlerini bir arada tutan, çalıştıran kuvvet de, ruhtur. bilgidagi.com

6  İnsanlarda olduğu gibi nebatların (bitkilerin) ve hayvanların da kendilerine göre ruhları vardır.  Bu bakımdan ruh, üçe ayrılır: 1.BİTKİSEL RUH : 2.HAYVANSAL RUH: 3.İNSANİ RUH : bilgidagi.com

7 1. B İ TK İ SEL RUH : Her canlıda vardır. Do ğ ma, büyüme beslenme, zararlı maddeleri dı ş arı atma, üreme ve ölme gibi canlılık i ş lerini “bitkisel ruh” yapar. Bu i ş ler, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde de olmaktadır. İş lerin nasıl yapıldı ğ ı tabiat bilgisi (biyoloji) derslerinde ö ğ retilmektedir. bilgidagi.com

8  Büyüme, bütün hayat boyunca yapılmaz. Belli bir miktara vardıktan sonra, bu i ş durur.  Bu miktar, insanlarda ortalama yirmi dört ya ş ına geldi ğ i zamandaki miktardır. bilgidagi.com

9  Ya ğ lanmak, ş i ş manlamak, büyümek de ğ ildir. Beslenme, ölünceye kadar devam eder. Çünkü gıda alınmadan ya ş anamaz. bilgidagi.com

10 2. HAYVAN İ RUH : Buna “can” da denir. Hayvanlarda ve insanlarda, bitkisel ruh bulunduğu gibi hayvani ruh da vardır. Bunun yeri yürektir. İstekli hareketleri yaptıran bu ruhtur. bilgidagi.com

11 Hayvani ruh, latif bir madde olup, membaı (kaynağı) cismani kalbin (yüreğin) boşluğudur, içidir. Damarlar içinde bedende dolaşır; nurlarını ulaştırır. Nurların, parlaklığı ev içinde dolaşan bir kandile benzetilerek açıklanabilir. Latif bir buhardır.

12 Kalbin hararetinden, kaynamasından çıkar. Buna ait bilgiler tıp ilminin, mütehassıs doktorların işidir. Bu ruhun bedenden ayrılması, bedenin ölümüdür. bilgidagi.com

13 3. İ NSAN İ RUH :  İ nsanlarda ayrıca bir ruh daha vardır ki, “ruh” deyince yalnız bu anla ş ılır.  Aklı kullanmak, dü ş ünmek ve gülmek gibi ş eyleri yapan bu ruhtur.  Bu, insanın hakikatidir, kendisidir. İ nsanı bilen, tanıyan odur.  Ahirette, Allahü telalaya muhatab olacak odur. bilgidagi.com

14 İ nsanın ruhu, kendi hülasasıdır, özüdür. Allahü Teala insanın ruhunu, bilinemez olarak yarattı. Bu ruh, madde de ğ ildir, mekansızdır Ruh, radyo dalgalarına benzetilebilir. Bu dalgalar, madde de ğ ildir. Yer kaplamazlar.

15  Bedenin her zerresini diri tutan ruhtur. Bunun gibi, öleni varlıkta durduran Allahü teladır.  Allahü Teala, bedeni, ruh vasıtası ile diri tutmaktadır. İ nsana gelen her feyiz, önce ruha gelir. Ruhtan bedene yayılır. bilgidagi.com

16  İnsanda, ruh ve nefis ayrıdır (Bkz. Nefis). Dinde ruh adı verilen varlığa, eski Yunan filozofları ve onların taklitçileri “nefs-i natıka” veya kısaca “nefis” de demişlerdir  İsra suresi 85'inci ayetinde mealen; “Sana ruhtan soruyorlar. Ruh, Rabbinin yarattığı varlıklardan biridir, diye cevap ver!” buyruldu. bilgidagi.com

17  Fakat hassalarını, özelliklerini anlatmak mümkündür.  Ruhun varlı ğ ı meydanda olup, ispat etmeye bile lüzum yoktur. bilgidagi.com

18 ŞŞ öyle ki, insana en belli olan şey, kendi kendini tanımasını, bir şeyle ispat etmeye lüzum yoktur. Bu bakımdan denilir ki:

19 1. RUH CEVHERDİR : Yani kendisi vardır. Ruha, Farsça'da “can” denir. Varlıkta kalabilmesi için, başka bir varlığa muhtaç değilse, kendi kendine var ise buna “cevher” denir. bilgidagi.com

20 Cevher iki türlüdür: 1.Biri mücerred, yani maddi olmayan varlıktır. 2.İkincisi maddedir. bilgidagi.com

21 2.RUH BASİTTİR :  Basit” demek, parçalanamaz, ayrılamaz demektir.  Bunun karşılığı, bileşik, yani “mürekkeb” olmaktır. bilgidagi.com

22 3.RUH CİSİM DEĞİLDİR :  Eni, boyu, yüksekliği olan cevhere, yani şekil almış maddeye cisim denir.  Cisimde yerleşen şeylere “cismani” denir.  Araz, yani özellikler, cisimlerde bulundukları için cismanidirler. bilgidagi.com

23 4.RUH ALAYCI VE İDARE EDİCİDİR:  Ruh evvela kendini bilir. Kendini bildiğini de bilir.  Göz vasıtasıyla renkleri, kulakla sesleri kavrar.  Sinirleri çalıştırır. bilgidagi.com

24 Ruh ölümsüzdür: İnsan ölünce, ceset çürüyünce ruh yok olmaz. Ruh ölümsüzdür: İnsan ölünce, ceset çürüyünce ruh yok olmaz. Ölmek, ruhun bedenden ayrılması, demektir. Ölmek, ruhun bedenden ayrılması, demektir. bilgidagi.com

25 o İnsan bedeninin yapısında bulunan maddeler, topraktan, sudan ve havadan gelmektedir. bilgidagi.com

26 . RUHUN KUVVETLERİ: Ruhun kuvvetleri vardır. Bu kuvvetler, bitki ve hayvanların kuvvetleri gibi değildir. A) Hayvani ruhun müdrike ve hareket kuvvetleri vardır. B) İnsan ruhu, yalnız insanlarda bulunur. Bu ruhun da iki kuvveti vardır. İnsan, bilici ve yapıcı bu kuvvetlerle hayvandan ayrılır.

27 A) Hayvani ruhun müdrike ve hareket kuvvetleri vardır. 1.MÜDRİKEKUVVETİ :  İdrak edici, anlayıcı kuvvettir.  Müşterek his, duygu organlarından beyindeki duygu merkezlerine gelen dış etkilerin hepsi, beynin önünde toplanarak meydana gelir. bilgidagi.com

28 2. HAREKET KUVVETİ:  İki türlüdür.  Birincisi “Şehevi” kuvvettir  İkincisi, “Gazabi” kuvvettir. bilgidagi.com

29 B) İnsan ruhu, yalnız insanlarda bulunur. Bu ruhun da iki kuvveti vardır. İnsan, bilici ve yapıcı bu kuvvetlerle hayvandan ayrılır. 1.BİLİCİ KUVVET (KUVVE-İ ALİME): 2. YAPICI KUVVET (KUVVE-İ AMİLE): bilgidagi.com

30 1. BİLİCİ KUVVET (KUVVE-İ ALİME): o Buna “Nutuk” veya “Akıl” da denir. o Ahlak bilgileri edinen kuvvet, iyi huyları ve faydalı işleri, kötü huylardan ve çirkin işlerden ayırır. bilgidagi.com

31 2. YAPICI KUVVET (KUVVE-İ AMİLE): Faydalı, başarılı işlerin yapılmasını sağlar. Bilici kuvvetlerle elde edinilen bilgilere göre iş yapar. İnsan ruhunun yapıcı kuvveti, akla dayanır. bilgidagi.com

32


"RUHLAR ALEM İ bilgidagi.com. İÇİNDEKİLER : 1.RUHLAR……………………………………………3 2.BİTKİSEL RUH…………………………………….7 3.HAYVANİ RUH…………………………………..10 4.İNSANİ RUH……………………………………..13." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları