Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Outline 4.1 Giriş 4.2 Algoritmalar 4.3 Pseudocode 4.4 Kontrol İfadeleri 4.5 if tek-seçimli ifadeler 4.6 if else seçimli ifadeler 4.7 while döngü ifadeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Outline 4.1 Giriş 4.2 Algoritmalar 4.3 Pseudocode 4.4 Kontrol İfadeleri 4.5 if tek-seçimli ifadeler 4.6 if else seçimli ifadeler 4.7 while döngü ifadeleri."— Sunum transkripti:

1 Outline 4.1 Giriş 4.2 Algoritmalar 4.3 Pseudocode 4.4 Kontrol İfadeleri 4.5 if tek-seçimli ifadeler 4.6 if else seçimli ifadeler 4.7 while döngü ifadeleri 4.8 Algoritmaların Tasarımı : Örnek Çalışma 1(Sayaç - Kontrollü Döngüler) 4.9 Algoritmaların Tasarımı: Örnek Çalışma 2 (Sonlandırcı- Kontrollü Döngüler) 4.10 Algoritmaların Tasarımı: Örnek Çalışma 2 (İçiçe Kontrollü Yapılar) 4.11 Birleşik Atama Operatörleri 4.12 Artırma ve Azaltma Operatörleri 4.13 İlkel Tipler Bölüm 4 – Kontrol İfadeleri:1.kısım

2 4.1 Giriş Bu bölümde Kontrol İfadelerini öğreneceğiz. –Yapısal programlama prensibi –Kontrol ifadeleri objelerin yapımına yardım eder. (Chapter 8)

3 4.2 Algoritmalar Algoritma –Belli bir sırada takip edilen işler İşler gerçekleştirilir. Sıra, hangi işin gerçekleştireceğini tespit eder. Program kontrolü –Kontrol ifadeleri bu sıranın oluşumuna yardım eder.

4 4.3 Pseudocode Pseudocode (Program tasarımı) –Algoritma geliştirmek için kullanılan esnek bir dil –Bilgisayarda çalıştırılamaz –Algoritmayı yapanlara kurallardan bağımsız ifade etmeyi sağlar.

5 4.4 Kontrol İfadeleri Sıralı çalışma –Program kodları baştan başlayıp satır satır çalışır. Kontrolün transferi –3 tip kontrol ifadesi bu kodlar arasında transfer sağlar. Sıralı yapılar Seçimli yapılar Döngüsel yapılar Akış diagramı –İş akışını modeller İşi tanımlayan semboller İş sırasını gösteren oklar

6 Fig 4.1 Sıralı akış diyagramı. Notu toplama ekle Sayacı 1 artır Java karşılığı: toplam = toplam + not; Java karşılığı: sayac = sayac + 1;

7

8 4.4 Kontrol İfadeleri Java sıralı akışa sahiptir. Java 3 farklı seçim komutu sağlar. –if –If…else –switch Java 3 farklı döngü komutu sağlar. –while –do…while –for Bu komutların herbiri ayrılmış kelimelerdir.

9 4.5 if tek-seçimli durum Tek-giriş/tek-çıkış kontrol ifadeleri Şart doğru ( true ) olduğu zaman komut çalışır.

10 Fig 4.3 if tek-seçimli durum iş iş akış diyagramı. [not >= 60] [not < 60] print “Geçti”

11 4.6 if…else seçimli durum Şart doğru ( true ) olduğu zaman komut çalışır. Şart yanlış ( false ) olduğu zaman başka bir komut çalışır. Şart operatörü ( ?: ) İçiçe if…else ifadeleri

12 Fig 4.4 if…else iki seçimli durumlar için akış diyagramı. [not >= 60][not < 60] print “Kaldı”print “Geçti”

13 4.7 while Tekrarlama İfadeleri Şart doğru ( true) olduğu müddetçe dögüye ait komutları çalıştır.

14 Fig 4.5 while tekrarlama ifadelerinin akış dyagramı. [ürün <= 1000] [ürün > 1000] Ürün değerinin 2 katını al birleşim karar Java karşılığı: ürün = 2 * ürün;

15 4.8 Algoritmaların Tasarlanması: Örnek Çalışma 1 (Kontrollü Sayaç Döngüsü) Sayaç –İfadelerin kaç defa tekrar ettiğini kontrol eden değişken Ortalama1.java not ortalamasını hesaplar. –Döngüyü kontrol için sayaç kullanılır.

16 Toplam değişkenini sıfırla Sayaç değişkenine 1 ata Syaç 10 ‘a eşit yada küçük olduğu müddetçe Diğer notu gir Toplamı not kadar artır Sayacı 1 artır Toplamı 10 ‘a bölerek sınıf ortalamasına ata Sınıf ortalamasını yazdır Fig. 4.6 Pseudocode algoritması : sınıf ortalamasını bulmak için kontrollü sayaç döngüsü kullanılır.

17  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 17 Outline GradeBook.java (1 of 3) Assign a value to instance variable courseName Declare method setCourseName Declare method getCourseName

18  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 18 Outline GradeBoo k.java (2 of 3) Declare method displayMessage Declare method determineClassAverage Declare and initialize Scanner variable input Declare local int variables total, gradeCounter, grade and average

19  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 19 Outline GradeBoo k.java (3 of 3) while loop iterates as long as gradeCounter <= 10 Increment the counter variable gradeCounter Calculate average grade Display results

20 Average1.java gradeCounter Line 21 1 // Fig. 4.7: Ortalama1.java 2 // Class-average program with counter-controlled repetition. 3 import javax.swing.JOptionPane; 4 5 public class Ortalama1 { 6 7 public static void main( String args[] ) 8 { 9 int toplam; // sum of grades input by user 10 int notSayaci; // number of grade to be entered next 11 int not; // grade value 12 int ortalama; // average of grades 13 14 String notString; // grade typed by user 15 16 // initialization phase 17 toplam = 0; // initialize total 18 notSayaci = 1; // initialize loop counter 19 20 // processing phase 21 while (notSayaci <= 10 ) { // loop 10 times 22 23 // prompt for input and read grade from user 24 notString = JOptionPane.showInputDialog( 25 “Sayısal not girişi: " ); 26 27 // convert gradeString to int 28 not = Integer.parseInt( notString ); 29 Declare variables; gradeCounter is the counter Continue looping as long as gradeCounter is less than or equal to 10

21 Average1.java 30 toplam = toplam + not; // add grade to total 31 notSayaci = notSayaci + 1; // increment counter 32 33 } // end while 34 35 // termination phase 36 ortalama = toplam / 10; // integer division 37 38 // display average of exam grades 39 JOptionPane.showMessageDialog( null, “Sınıf ortalaması" + ortalama, 40 “Sınıf Ortlaması", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 41 42 System.exit( 0 ); // terminate the program 43 44 } // end main 45 46 } // end class Average1

22 Ortalama1.java

23  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 23 Outline GradeBook Test.java Create a new GradeBook object Pass the course’s name to the GradeBook constructor as a string Call GradeBook ’s determineClassAverage method

24 4.9 Algoritmaların Tasarlanması: Örnek Çalışma 2 (Sonlandırıcı-Kontrollü Döngüler) Sonlandırıcı değer –Veri girişini sonlandırmak amaçlı kullanılır. Ortalama2.java döngünün sayısı belli değil –Kullanıcı sonlandırıcı değere ( -1 ) basarak döngüyü bitiriyor.

25 Toplam değişkenini sıfırla Sayaç değişkenine 1 ata İlk not girişi yap (sonlandırıcı değer de mümkün) Kullanıcı sonlandırıcı değer girmediği müddetçe Toplamı not değeri kadar artır Sayacı 1 artır Yeni notu gir(sonlandırcı değer de mümkün) Eğer sayaç 0 eşit değilse Ortalamayı toplamı sayaca bölerek bul Ortalamayı yazdır else “Hiçbir not girilmedi” yazdır Fig. 4.8 Pseudocode algoritması : sınıf ortalamasını bulmak için sonlandırıcı kontrollü döngüs kullanılır.

26  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 26 Outline GradeB ook.jav a (1 of 3) Assign a value to instance variable courseName Declare method setCourseName Declare method getCourseName

27  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 27 Outline GradeB ook.jav a (2 of 3) Declare method displayMessage Declare method determineClassAverage Declare and initialize Scanner variable input Declare local int variables total, gradeCounter and grade and double variable average

28  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 28 Outline GradeB ook.jav a (3 of 3) while loop iterates as long as grade != the sentinel value, -1 Calculate average grade using (double) to perform explicit conversion Display average grade Display “No grades were entered” message

29  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 29 Outline GradeBook Test.java Create a new GradeBook object Pass the course’s name to the GradeBook constructor as a string Call GradeBook ’s determineClassAverage method

30 Average2.java 1 // Fig. 4.9: Ortalama2.java 2 // Class-average program with sentinel-controlled repetition. 3 import java.text.DecimalFormat; // class to format numbers 4 import javax.swing.JOptionPane; 5 6 public class Ortalama2 { 7 8 public static void main( String args[] ) 9 { 10 int toplam; // sum of grades 11 int notSayaci; // number of grades entered 12 int not; // grade value 13 14 double ortalama; // number with decimal point for average 15 16 String notString; // grade typed by user 17 18 // initialization phase 19 toplam = 0; // initialize total 20 notSayaci = 0; // initialize loop counter 21 22 // processing phase 23 // get first grade from user 24 notString = JOptionPane.showInputDialog( 25 “Not Girişi yada Çıkış için -1 :" ); 26 27 // convert gradeString to int 28 not = Integer.parseInt( notString ); 29

31 Average2.java Line 31 Line 45 30 // loop until sentinel value read from user 31 while ( not != -1 ) { 32 toplam = toplam + not; // add grade to total 33 notSayaci = notSayaci + 1; // increment counter 34 35 // get next grade from user 36 notString = JOptionPane.showInputDialog( 37 " Not Girişi yada Çıkış için -1 :" ); 38 39 // convert gradeString to int 40 not = Integer.parseInt( notString ); 41 42 } // end while 43 44 // termination phase 45 DecimalFormat ikiDigit = new DecimalFormat( "0.00" ); 46 47 // if user entered at least one grade... 48 if ( notSayaci != 0 ) { 49 50 // calculate average of all grades entered 51 ortalama = (double) toplam / notSayaci; 52 53 // display average with two digits of precision 54 JOptionPane.showMessageDialog( null, 55 “Sınıf Ortalaması " + ikiDigit.format( ortalama ), 56 “Sınıf Ortalaması", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 57 58 } // end if part of if...else 59 loop until gradeCounter equals sentinel value ( -1 ) Format numbers to nearest hundredth

32 Ortalama2.java 60 else // if no grades entered, output appropriate message 61 JOptionPane.showMessageDialog( null, “Not girişi yapılmadı", 62 “Sınıf Ortalaması", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 63 64 System.exit( 0 ); // terminate application 65 66 } // end main 67 68 } // end class Ortalama2

33 4.10 Algoritmaların Tasarlanması: Örnek Çalışma 3 (İçiçe Kontrol Yapıları) İçiçe kontrol yapıları

34 Gecenler ‘e 0 ilk değeri ver Kalanlar’ a 0 ilk değeri ver Ogrenci ‘ye 1 ilk değer ver Sayac 10 ‘a eşit yada küçük olduğu müddetçe Sınav sonucu gir Eğer öğrenci geçmiş ise Gecenlere 1 ekle else Kalanlara 1 ekle Sayacı 1 artır Kaç kişi geçtiğini yazdır Kaç kişi kaldığını yazdır Eğer 8 kişiden fazla kişi geçmiş ise “Öğretim başarılı” yazdır Fig 4.10 Pseudocode :sınav sonucu problemi için.

35  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 35 Outline Analysi s.java (1 of 2) Declare processExamResults ’ local variables while loop iterates as long as studentCounter <= 10

36  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 36 Outline Analysi s.java (2 of 2) Determine whether this student passed or failed and increment the appropriate variable Determine whether more than eight students passed the exam

37  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 37 Outline AnalysisTe st.java Create an Analysis object More than 8 students passed the exam

38 Analysis.java Line 19 Line 29 1 // Fig. 4.11: Analysis.java 2 // Analysis of examination results. 3 import javax.swing.JOptionPane; 4 5 public class Analysis { 6 7 public static void main( String args[] ) 8 { 9 // initializing variables in declarations 10 int gecenler = 0; // number of passes 11 int kalanlar = 0; // number of failures 12 int sayac = 1; // student counter 13 int sonuc; // one exam result 14 15 String giris; // user-entered value 16 String cikis; // output string 17 18 // process 10 students using counter-controlled loop 19 while ( sayac <= 10 ) { 20 21 // prompt user for input and obtain value from user 22 giris = JOptionPane.showInputDialog( 23 "Enter result (1 = geç, 2 = kal)" ); 24 25 // convert result to int 26 sonuc = Integer.parseInt( giris ); 27 28 // if result 1, increment passes; if...else nested in while 29 if ( sonuc == 1 ) 30 gecenler = gecenler + 1; Loop until student counter is greater than 10 Nested control structure

39 Analysis.java 31 32 else // if result not 1, increment failures 33 kalanlar = kalanlar + 1; 34 35 // increment studentCounter so loop eventually terminates 36 sayac = sayac + 1; 37 38 } // end while 39 40 // termination phase; prepare and display results 41 cikis = “Geçenler: " + gecenler + "\nKalanlar: " + kalanlar; 42 43 // determine whether more than 8 students passed 44 if ( gecenler > 8 ) 45 cikis = cikis + "\nÖğretim Başarılı"; 46 47 JOptionPane.showMessageDialog( null, cikis, 48 "Analysis of Examination Results", 49 JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 50 51 System.exit( 0 ); // terminate application 52 53 } // end main 54 55 } // end class Analysis

40 4.11 Birleşik Atama Operatörleri Atama Operatörleri –Kısaltılmış atama operatörleri –Herhangi bir atama işlemi değişken = değişken operatör ifade ; –Şu şekilde de yazılabilir değişken operatör = ifade ; –Örneğin toplam atama operatörü += c = c + 3 –Şu şekilde de yazılabilir c += 3

41

42 4.12 Artırma Azaltma Operatörleri Bir artırma ( ++ ) –Değer 1 artırır. Bir azaltma ( -- ) –Değeri 1 azaltır Önceden artırma / önceden azaltma operatör Sonradan artırma / sonradan-azaltma operatör

43

44 Increment.java Line 13 postincrement Line 21 preincrement 1 // Fig. 4.14: Increment.java 2 // Preincrementing and postincrementing operators. 3 4 public class Increment { 5 6 public static void main( String args[] ) 7 { 8 int c; 9 10 // demonstrate postincrement 11 c = 5; // assign 5 to c 12 System.out.println( c ); // print 5 13 System.out.println( c++ ); // print 5 then postincrement 14 System.out.println( c ); // print 6 15 16 System.out.println(); // skip a line 17 18 // demonstrate preincrement 19 c = 5; // assign 5 to c 20 System.out.println( c ); // print 5 21 System.out.println( ++c ); // preincrement then print 6 22 System.out.println( c ); // print 6 23 24 } // end main 25 26 } // end class Increment 556 566556 566 Line 13 postincrements c Line 21 preincrements c

45

46 4.13 İlkel Veri Tipleri Java da tüm değişkenlerin mutlaka bir veri tipi olması lazımdır. Java ilkel veri tipleri

47

48  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 48 Diyalog kutusunda metin yazdırmak Pencereler ve diyalog kutuları –Bir çok Java uygulaması program çıktısını göstermek için bunu kullanır. –JOptionPane sınıfı hazır diyalog kutularını kullanır.

49  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 49 Outline Dialog1. java Show a message dialog with textImport class JOptionPane

50  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 50 Diyalog kutusunda metin yazdırmak javax.swing paketi –Grafik arabirim oluşturmaya yardım edecek sınıflar içerir.(GUIs) –JOptionPane sınıfını içerir Bir mesaj yazdırmak için showMessageDialog statik metodu kullanılır.

51  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 51 Diyalog kutusundan metin girişi yapmak Diyalog girişi –Kullanıcın bilgi girmesini sağlar –JOptionPane sınıfının showInputDialog metodu kullanılarak oluşturulur

52  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 52 Outline NameDial og.java Show input dialog Format a String to output to user

53  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 53 Creating Simple Drawings

54  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 54 4.14 (Optional) GUI and Graphics Case Study: Creating Simple Drawings Java grafiklerinde koordinat sistemi –X- koordinatı ve Y-koordinatı olarak ifade edilir. Yatay veya dikey koordinatlar da denilir. x-ekseni ve y-ekseninde gösterilir. –Koordinat birimi pixeldir. Graphics class java.awt paketindedir. –Metin ve şekil çizme metodlarını içerir. JPanel class javax.swing paketindedir. –Çizim yapma alanı oluşturur.

55  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 55 4.14 Basit çizimler oluşturmak JPanel class –Her JPanel in bir paintComponent metodu vardır paintComponent sistem JPanel i görüntüleyeceği zaman çağrılır. –getWidth ve getHeight metodları JPanel’ in genişlik ve uzunluğunu gönderir. –drawLine metodu İlk 2 argümanın gösterdiği noktadan, diğer 2 argümanın gösterdiği noktaya bir çizgi çizer.

56  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 56 Fig. 4.18 | Java koordinat sistemi

57  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 57 4.14 Basit çizimler oluşturmak Kalıtım –extends anahtar kelimesi kullanılır –Altsınıf(subclass) üstsınıf(superclass)tan türer Altsınıf üstsınıfın tanımladığı data ve metodlara sahip olur ve kullanabilir.

58  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 58 Outline DrawPa nel.java Import the java.awt.Graphics and the javax.swing.JPanel classes The DrawPanel class extends the JPanel class Declare the paintComponent method Draw the two lines Retrieve the JPanel ’s width and height

59  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 59 4.14 Basit çizimler oluşturmak JFrame class javax.swing paketindedir. –Programcının bir pencere oluşturmasını sağlar. –setDefaultCloseOperation metod JFrame.EXIT_ON_CLOSE arguman olarak uygulamaya gönderir ve pencere kapandığında programın bitmesini sağlar. –add metod JPanel i JFrame e ekler. –setSize metod JFrame in genişliğini ve uzunluğunu belirler. Birinci parametre genişlik, ikinci parametre uzunluktur.

60  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 60 Outline DrawPanel Test.java Import the JFrame class from the javax.swing class Create DrawPanel and JFrame objects Set the application to terminate when the user closes the window Add the DrawPanel to the JFrame Set the size of and display the JFrame

61  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 61 Fig. 4.21 | Lines fanning from a corner.

62  2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. 62 Fig. 4.22 | Line art with loops and drawLine.


"Outline 4.1 Giriş 4.2 Algoritmalar 4.3 Pseudocode 4.4 Kontrol İfadeleri 4.5 if tek-seçimli ifadeler 4.6 if else seçimli ifadeler 4.7 while döngü ifadeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları