Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modül 2 1. Sınıf - Sınıf Öğretmenleri Eğitim Semineri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modül 2 1. Sınıf - Sınıf Öğretmenleri Eğitim Semineri."— Sunum transkripti:

1 Modül 2 1. Sınıf - Sınıf Öğretmenleri Eğitim Semineri

2  Sınıf içinde kullanılacak dilin belli kalıplar içermesi ve her derste bunların tekrarlanması çocukların öğretmenlerinin verdiği komut ve yönergeleri özümsemeleri ve kolaylıkla anlayabilmeleri açısından çok önemlidir.  Çocuklar belki ilk başlarda bu yönergeleri ve komutları anlaymayacaklar ve zorlanacaklardır. Ancak, zamanla bu komut ve yönergeler zihinlerine yerleşeceğinden, sizlerin işi daha da kolaylaşacaktır.  Bu komut ve yönergeleri verirken vücut dilimizi kullanmamız ve verdiğimiz komutu işaret ve mimiklerle anlatmamız çocuğun daha çabuk kavraması açısından çok önemlidir.

3  Selamlaşmak için: Karşılaştığımızda Hello! Good morning! Good afternoon! Ayrılırken Good bye! Bye! Bye bye.

4  Sınıfta En Çok KullanacağımızYönergeler Open your book, please! (Lütfen kitaplarınızı açın!) Listen and point. (Dinle ve parmağınla göster) Look and listen. (Bak ve dinle) Listen and repeat. (Dinle ve tekrar et) Touch.....! (.......ya dokun) Stand up! (Ayağa kalk) Sit down! (Otur) Point to (red) ( (kırmızı)yı parmağınla göster) Point to a / the........ (....... /.......yı parmağınla göster) Follow me! (Beni izle / takip et) Watch me! (Beni izle) Look at..... (.......ya bak) Look at me. (Bana bak) Give me a/the...... (bana...... /......yı ver)

5 Turn with me. (Benimle birlikte dön) Jump with me. (Benimle birlikte zıpla) Sing with me. (Benimle birlikte şarkıyı söyle) Play with me. (Benimle oyna) Turn around. (Kendi etrafında dön) Let’s sing (chant)! (Hadi şarkı söyleyelim) Let’s make a ring. (Hadi halka oluşturalım) Let’ listen to the song. (Hadi şarkıyı dinleyelim) Let’s sit down. (Hadi oturalım) Show me ! (Bana göster) Show me a / the..... (Bana bir.... /....yı göster)

6  Let’s be a....... (Hadi.... olalım) fish monkey dog, etc.  Put the...... on the....... (...yı.....nın üstüne in the içine koy)

7 Oyunlarda  Let’s find a...... (Hadi...... Bulalım)  Let’s find something (red). (Hadi (kırmızı) birşey bulalım)  Let’s play bingo. (Hadi bingo oynayalım)  Put your cards on the table, please. (Lütfen kartlarını masanın üstüne koy)  Shuffle the cards, please. (Lütfen kartları karıştır.)  Count, please. (one, two, three,...) (Lütfen say. Bir, iki, üç,...)

8 Günlük İletişim Who is this? (Kim bu? Bu kimdir? Bu kim?) What is this? (Bu nedir?) Like me! (Benim gibi) This is my...... (family). (Bu benim.......) My..... (Benim.......) Your.... (Senin.......) Ali’s (......’s)....... (Ali’nin......sı) This is a...... (Bu bir.......dır.) This (it) is red / green / yellow/ white, etc. (Bu kırmızı / ye ş il / sarı / beyaz dır.) Look, a..... for you (me, him, her, us). (Bak, sana bir....... / senin için bir.......)

9 Bir Ders Planının Olmazsa Olmazları  Amaçlar  Kaynaklar  Derse Giriş  Kullanılacak yöntem(ler) / İzlenecek yol  Değerlendirme  Kapanış

10  Amaçlar: Amaçlarımızı belirlerken her zaman o ders süresinin sonunda öğrencilerimizin ne gibi bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanmış olmalarını beklediğimizi düşünmeli ve amaçlarımızın her zaman gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları belirtmesine dikkat etmeliyiz. Ör. Yirmi dakikalık bu dersin sonunda, öğrencilerim “show me....” diye verdiğim komutla bana göstermesini istediğim nesneyi (rengi) gösterebilecek.

11 Kaynaklar: Kaynaklar bize o derste kullanacağımız görsel, işitsel ve teknik materyali söylemektedir. Ör. : Tape recorder Wall Charts Posters Pictures CDs P uppets

12 Derse Giriş (Dersin Başlangıcı) Öğrencileri motive etmek ve onların o derse istekli bir şekilde başlamalarını sağlamak için önemlidir. Ör.: Çocukların ilgisini çekmek ve onları derste öğrenecekleri şeyler konusunda meraklandırmak için öncelikle hikaye kitabının içindeki resimleri göstrip onlara “Who is this?” “What is this?” sorularını soracağım. Onlara renkleri soracağım. Böylece hikayeyi merak etmeye başlayacaklar. Ör.: Sınıfa girdiğim zaman “Head, shoulders, knees and toes” şarkısını dinlemeden önce hareketlerini yapmağa başlayacağım. Bu onları hem güldürecek hem de ondan sonra şarkıyı dinlerken sözcükleri yaptığım harektlerle bağdaştırabilecekler.

13 Kullanılacak Yöntemler / İzlenecek Yol Ders planının bu bölümü öğreteceğiniz dersi en iyi hangi yollarla ve hangi sınıf içi etkinliklere öğretebileceğinizi düşünüp bu etkinlileri sırası ile yazdığınız bölümdür. Ör.: 1. Students will watch me touching my head, shoulders, knees and toes before they listen to the song 2. I will play the song twice and again do the actions with the song. 3. I will tell the students to stand up and do the action together with me. 4. Before I play the song I will say “sing with me” and “do as I do”. 5. I will play the song again and watch the students perform the actions. 6. I will repeat step five three times. 7. I will ask the students to sing with me and do the activities in groups of 3.

14 Değerlendirme: Ders planının bu bölümü dersin amaçlarıyla doğrudan ilişkilidir. Dersin başında belirttiğimiz bilgi, beceri ve yetenekleri öğrencilerimizin kazanıp kazanmadıklarını ve bizim de ne ölçüde etkin bir öğretmen olduğumuzu sınamamızla ilgilidir. Öğrencilerimiz eğer kendilerine verilen komut ve yönergeleri anlıyor ve kendilerinden beklenen davranışarı yerine getrirebiliyorlarsa amaçlarımıza ulaştık demektir. Ör.: Öğrencilerin yöntemler bölümümde belirtilen 5, 6, ve 7. basamaklardaki davranışları yerine getirip getiremedikleri gözlemlenecek. Öğrencilerden alınan dönüt doğrultusunda gerekli olursa bir sonraki derste aynı hareketler ve şarkı tekrarlanacak.

15  Kapanış Dersin son bulduğunu gösteren bölümdür. Ör.: - Bugün ne öğrendik çocuklar? - Bir şarkı - Bu şarkıda hangi sözcükler geçiyordu? - Head, shoulders, knees and toes. - Evet! Hadi şarkıyı son bir kez hep beraber söyleyelim mi? - Evet! - Let’s sing the song!

16 Dersin Süresi: 20 dk. Amaçlar: 20 dakikalık bu dersin sonunda öğrenciler:  kendilerine “hello” diye hitap edildiğinde “hello”diye karşılık verebilecekler. “Bye bye” dendiği zaman da “bye bye “ diye karşılık verebilecekler.  “poi n t to.....” komutuna tepki verebilecekler. Ör.: “Point to the baby.” “Point to mum.” “Point to dad”.  Anne gösterildiğinde “mum”; baba gösterildiğinde “dad” ve yavru bambi gösterildiğinde de “baby” diyebilecekler (isterlerse)  “who is this?”sorusuna (isterlerse) yanıt verebilecekler

17 Kaynaklar:  Öğrenci kitabı  CD ve CD çalar  Kukla (Mickey)  Yumuşak bir top  İngilizce dersi yer halısı  Flash Cards (mum, dad, baby)

18 Derse Giriş ve Sonrasında Kullaılacak Yöntemler: Giriş: 1. Derse Mickey ve “welcome” şarkısıyla başla ve çocukların da el sallayarak ve isterlerse şarkıyı söyleyerek katılımını sağla. 2. Mickey’nin de sınıfın bir üyesi olduğunu göstermek için onu kutunun üstüne veya masanın kenarına oturt.

19 Yöntemler: 1. Çocuları sınıfın ön veya arka tarafında önceden hazırlamış olduğun oyun bölümüne götür.  stand up  Follow me  Let’s make a ring (circle)  Let’s sit down 2. Elindeki topu çocuklardan birinin önüne atıp “hello, Ahmet” de ve ona Türkçe olarak topu alması ve sana “hello, miss” veya “hello, sir” diye karşılık vermesi ondan sonra da topu bir başkasına atıp “hello, Melisa” demesi gerektiğini söyle. Bu etkinliği herkes bir kere “hello” deyinceye kadar tekrarla. 3. Mickey halısını etkinlik alanın ortasına koy we “Who is this?” diye sor. 4. Renkleri tek tek gösterip “What colour is this?” diye sor. (Bu soru ve bu reklerin geçtiğimiz yıl öğrenildiğini varsayıyoruz.) 5. Yanıt gelmesi veya gel memesi durumunda “It’s (red, green, yellow, blue)” diye tekrarla. 6. Çocuklara renklere dokunmaları komutunu ver “Ahmet and Ayşe touch red”, “Melis and Berk touch green”. Bunu herkes bir renge dokununcaya kadar tekrarla

20 7. Çocukları yerlerine gönder “Let’s sit down” elin burnunda “quitely please”, “Shhhh”. 8. Şimdi de derse başlamadan “open your books, please!” ve “close your books, please” komutlarını tekrarla. 9. Çocuklar yerlerine oturduktan sonra onlara birer birer flash card’ları göstererek “baby”, “mum” ve “dad” sözcüklerini birkaç kez tekrarla. 10. Sonra flash card’ları tahtaya yapıştır ve “Look, mum, dad and baby” “They are a family” de. 11. Flash card’ları bir bir göstererek “repeat after me” komutuyla çocukların da bu sözcükleri tekrarlamalarını iste.

21 12. Bir işaret parmağınla CD çaları diğeri ile de kulağını göstererek çocuklara “Let’s listen” de ve CD’deki şarkıyı dinlet. Çocukların dinlerken el sallamalarını iste. 13. Çocuklara kitaplarını açmalarını söyle “open your books, please! Page 4”. Bu esnada sen de kitabın 4. sayfasını açıp onlara göster. 14. Çocuklara hikayeyi anlatmaya başla: “Bambi is in the forest with his mom and dad.” Söylerken her karakteri tek tek göstererek “mum”, “day”, and “ baby” de. Birkaç kez tekrarla ve çocukların da tekrarlamalarını iste “repeat after me”.

22 15. Çocuklara “Let’s listen and point” de ve şarkıyı bir-iki kere daha dinleyip karakterleri parmakları ile göstermelerini sağla. Çocuklar bu esnada doğal olarak şarkıyı tekrarlayacaklardır. Hiçbir sankıncası yoktur hatta faydalıdır. 16. İstiyorsan her kıtadan sonra durup şarkıyı çocuklara tekrarlat. Değerlendirme: Çocuklar aktiviteler esnasında olumlu tepkiler veriyor ve kendilerinden istenenleri %80-85 yerine getiriyorlarsa herşey yolunda demektir.

23 Kapanış. Çocuklara kendi dillerinde “Bugün neler öğrendik çocuklar ?”diye sor. Şarkıyı hep beraber bir kez daha söylemelerini iste. Kontenjan planı: Vaktiniz oluduğu veya süreniz arttığı taktirde çocularla flash card’ları kullanarak bir kart oyunu oynayabilirsiniz. Karların yüzü sıraya dönükken yanınıza bir öğrenci çağırıp “find baby” “find mum” veya “find dad” diyerek ondan bu karakterleri bulmasını isteyebilirsiniz. Sınıf da yuhlayarak veya alkışlayarak oyuna katılır. Oynayabileceğiniz diğer bir oyun: öğrencilerden birine bir kart seçmesini ama bunu kimseye göstermemesini söyle. İsim vererek arkadaşlarına tek tek “Who is this?” diye sorsun. Yanıt doğruysa “yes”, yanlışsa “no” diye cevap versin.

24 Dersin Süresi: 20 dk. Amaçlar: 20 dakikalık bu dersin sonunda öğrenciler:  kendilerine “hello” diye hitap edildiğinde “hello”diye karşılık verebilecekler. “Bye bye” dendiği zaman da “bye bye “ diye karşılık verebilecekler.  Çocuklar tahtaya yapıştırılan “baby”, “mum” ve “dad” karaterlerine tahtaya gelerek “hello, baby”, “hello, mum” ve “hello, dad” diyebilecekler.  Çocuklar kendilerine verilen“touch.....” komununa karşılık verebilecekler.  Aile tanıtılırken “this is a family” cümlesini tekrarlayabilecekler.  Karakterleri istenen renklere boyayabilecekler.

25 Kaynaklar / Materyaller:  Öğrenci kitabı  CD ve CD çalar  Kukla (Mickey)  Yumuşak bir top  İngilizce dersi yer halısı  Flash Cards (mum, dad, baby)

26 Derse Giriş ve Sonrasında Kullaılacak Yöntemler: Giriş: 1. Derse Mickey ve “welcome” şarkısıyla başla ve çocukların da el sallayarak ve isterlerse şarkıyı söyleyerek katılımını sağla. 2. Mickey’nin de sınıfın bir üyesi olduğunu göstermek için onu kutunun üstüne veya masanın kenarına oturt.

27 Yöntemler: (Derse başlamadan geçen derste kontenjan planında verilen oyunlar oynanabilir) 1. Derse başlarken “mum”, “dad”, ve “baby” flash card’larını tek tek tahtaya yapıştır. Yapıştırırken de çocuklardan bu karakterlere “hello” demelerini iste: “Say hello to baby”, “say hello to mum”, “say hello to dad”. 2. Çocukları birer birer tahtaya çağırıp onlara “touch the baby”, “touch mum”, “touch dad” komutlarını ver. 3. Flash card’ları tahtadan alıp yerine bambi ailesinin flash card’ını koy ve “mum, dad, baby! This is a family” deyip bunu birkaç kere tekrarla.

28 4. Daha sonra çocuklara “repeat after me” deyip onların da “This is a family” demelerini iste. 5. Çocuklara “Open your books. Page 5, please” de ve yine “Let’s listen and point” komutu ile çocuklardan kasetteki (CD’deki) şarkıyı dinlerken kitaplarındaki karakterleri parmakları ile işaret etmelerini iste. 6. Kitaptaki karakterleri göstererek parmağınla etrafında daire çizerken “Look, mum, yellow; dad, red; baby, blue” de ve renkleri çocukların da tekrarlamaları için “repeat after me” diyerek onların da söylemelerini iste.

29 7. Sırasıyla “What colour is mum?” “What colour is dad?” “What colour is the baby?” diye sor 8. Çocuklara her karaterin etrafındaki çemberi boyamaları için “Now, colour mum yellow, dad red and the baby blue” deyip boyaları dağıt. 9. Boyaları dağıttıktan sonra veya çocuklar boyalarını çıkarttıktan sonra komutu tekrarla. 10. Çocuklara bu etkinlik için 2-3 dk. süre tanı. 11. Son olarak da çocuklara “now point to mum, point to dad, point to the baby” deyip söylediklerini göstermelerini iste.

30 Değerlendirme: Çocuklar aktiviteler esnasında olumlu tepkiler veriyor ve kendilerinden istenenleri %80-85 yerine getiriyorlarsa herşey yolunda demektir. Kapanış: “Goodbye” şarkısını çalarak ve çocukların da şarkıyı söylemesini sağlayarak dersi bitir.


"Modül 2 1. Sınıf - Sınıf Öğretmenleri Eğitim Semineri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları