Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARDIMCI SOLUNUM YÖNTEMLERİNDE HEMŞİRE BAKIMI Prof.Dr.Betül ACUNAŞ Trakya Ü Tıp Fakültesi Yenidoğan BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARDIMCI SOLUNUM YÖNTEMLERİNDE HEMŞİRE BAKIMI Prof.Dr.Betül ACUNAŞ Trakya Ü Tıp Fakültesi Yenidoğan BD."— Sunum transkripti:

1 YARDIMCI SOLUNUM YÖNTEMLERİNDE HEMŞİRE BAKIMI Prof.Dr.Betül ACUNAŞ Trakya Ü Tıp Fakültesi Yenidoğan BD

2 GİRİŞ hemşire bakımı ve izleminin kalitesi en önemli faktörlerdir  Yardımcı solunum yöntemi uygulanan yenidoğanların hemşire bakımı ve izleminin kalitesi yöntemlerin etkinliğini artırma ile morbidite ve mortalitenin azaltılmasında en önemli faktörlerdir.

3 Yardımcı Solunum Yöntemi Uygulanan Yenidoğanda Genel Bakım Planı Değerlendirme: Değerlendirme:  Yeterli spontan solunum var mı?  Uygulanan desteğin etkisi nasıl?  Uygulanan desteğin işleyişi nasıl?  Hasta konforu ve ağrı durumu nasıl?  Ailenin durumu nasıl?

4 Girişimler: Girişimler:  Genel bakımın sağlanması: - Isı/sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması - İnfeksiyon kontrolu - Beslenme  Hava yolunun idame ettirilmesi  Hastalık durumuna göre gelişimsel destek (doğru pozisyon vb)  Farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemlerle hasta konforunun sağlanması  Duygusal destek

5 Hava yolunun idame ettirilmesi  Hava yollarının güvenliği  Hava yollarını nemlendirme ve ısıtma  Postüral drenaj  Göğüs fizyoterapisi  Endotrakeal aspirasyon

6 Hava yollarının güvenliği Entübasyon öncesi   Malzemenin hazırlanması:   ET tüp, laringoskop   Balon-maske, oksijen malzemesi   Aspirasyon malzemesi   ET tüpü sabitleyecek malzeme Entübasyon sonrası Entübasyon sonrası  ET tüpün yerinde tutulması  ET tüp yerleşiminin kontrolü  Tüpün işaretlenmesi, sabitlenmesi  Tüpün kısaltılması  PBV Tüp boyutuAğırlıkGestasyon 2.5 mm < 1000 g< 28 hf. 3.0 mm 1000-2000 g28-34 hf. 3.5 mm 2000-3000 g 34-38 hf. 4.0 mm > 3000 g> 38 hf.

7 Yardımcının rolü Trakeaya bas Kalp atımını izle Başı stabilize et Balon ver Kateter, vs.vs.vs Tüpü ver Tüpün yerini kontrol et Aspire et Oksijen ver

8 Uygulamanın komplikasyonları   Hipoksi   Bradikardi / apne   Pnömotoraks   Çevre dokularda kontüzyon-yırtık   Özofagus ya da trakea perforasyonu   Enfeksiyon Hipoksiyi azaltan önlemler   Serbest akış oksijen vermek   20 saniyeyi aşmamak   Girişim öncesi ve sonrası yeterli PBV yapmak

9 Hava yollarının güvenliği  ET tüp yerleşiminin kontrolü  İlk doğrulama -Solunum sesleri -Göğüs ve abdomenin gözlenmesi  Doğru yerleşim -Bilateral solunum sesleri alınır -Solunum sesleri eşittir -Her ventilasyon ile göğüs hafif yükselir -Mideye hava girişi duyulmaz -Gastrik distansiyon olmaz  Kesin saptama

10 Bebeğin ağırlığı + 6 cm 4 kg = 10 cm 3 kg = 9 cm 2 kg = 8 cm 1 kg = 7 cm <750 g = 6 cm  Üst dudak hizasındaki cm işareti  ET tüpün sabitlenmesi Tüpün 4 cm’ye kısaltılması

11  Bakım veren ekibin önemli sorumluluklarından birisi ETT’nin yerinden çıkmasını önlemektir.  Çıkarsa:  Çıkarsa: Akut hipoksi, bradikardi, trakea ve larinkste zedelenme  Nedenleri: -Entübasyon süresinin uzaması, -Ajitasyon, endotrakeal aspirasyon, -Ağırlık artışı, -Hastanın başının bir tarafa dönmesi, -Göğüs fizyoterapisi, -Flasterlerin yerinden ayrılması

12 Önlem  Bantla birlikte yapışmayı artırıcı ajanlar (benzoin tentürü-pektin)  Tüpü banda dikmek  ETT’nin kaymasını önlemek için plastik veya metal engel kullanmak (Bone vs)  En iyi tespit eden yöntemle ilgili çalışma yok  ETT’nin ağzın ortası yerine bir kenara tespit edilmesi tüpün damağa yapacağı basıyı azaltır

13 Hava yollarını nemlendirme ve ısıtma  Entübasyon ile üst hava yolunun inhale edilen havayı nemlendirme, ısıtma ve filtre etme fonksiyonu atlanmış olmaktadır.  Verilecek O2 ve hava ısıtılıp, nemlendirilmezse  Sekresyonların tıkaç oluşturması-Atelektazi  Refleks bronkokonstriksiyon-Solunum sıkıntsında artış  Hava yolu mukozasının nekrozu  Silier epiteliyal fonksiyonlarda bozulma  Hipotermi NemlendirmeIsıtma Filtrasyon ŞART!

14 Hava yollarını nemlendirme ve ısıtma  Hedef: Ventilatör devresinde yoğunlaşma (kondansasyon) oluşturmadan mutlak nem oluşturulması (%70 nem 37 C)  Ventilatör devresinden geçen havanın ısısını ölçüp ayarlayan sistem (heated-wire system) önerilmekte -Isı 36-37 C’de tutulmalı (termde 32-33 C) -Ventilatör devresinin inspirasyon bölümünde bir parça görülebilir nem olmalı  Solunum devresinin inspiratuar kolunun içine konan bu sistem ile oldukça uzun bir telden geçen elektrik akımı ile ısıtılması tüpün içindeki yoğunlaşmaları belirgin azaltır.

15  Nemlendiricilerin bebek düzeyinin altına yerleştirilmesi emniyet için gerekli “su tuzakları”  Solunum devresinin içinde yoğunlaşan su damlalarının ventilatörün içine kaçması aleti bozabileceğinden ekspiratuar kol üzerine “su tuzakları” takılmalıdır. DİKKAT!  Endotrakeal aspirasyon için hastanın solunum devresi çıkarıldığında nemlendirici suyu aşırı ısıtır- devre yeniden bağlanırken nemlendiricinin ısısına DİKKAT! nemlendirme-su intoksikasyonu  Aşırı nemlendirme-su intoksikasyonu  Hava yolu direncinde ve ölü hacimde artış

16 Postüral drenaj “akmasını”  Amaç bebeğe değişik pozisyonlar vererek küçük bronşlardaki sekresyonların büyük bronşlara “akmasını” sağlamaktır. yer çekimi ve hava akımıdır.  Bu akımı sağlayan yer çekimi ve hava akımıdır.  ETT’si ve göğüs tüpü olanlarda uygulanması zor.  Postural drenajın etkili olması için perküsyon ve vibrasyon uygulanır Sağ üst lob ön segment drenajı Sağ üst lob arka segment drenajı Sağ üst lob apikal segment drenajı

17 Üst lobun arka segmentinin drenajı Üst lobun ön segmentinin drenajı Üst lobun apikal segmentinin drenajı Sağ orta lobun drenajı Alt lobun lateral bazal segmentinin drenajı Alt lobun üst segmentinin drenajı Alt lobun arka bazal segmentinin drenajı Alt lobun ön bazal segmentinin drenajı

18 Göğüs fizyoterapisi  1979’da Finer ve Boyd, profilaktik pozisyon verme (sağ üst lobun drenajını sağlayan) perküsyon ve aspirasyonu içeren göğüs fizyoterapi uygulamasının ekstübasyon sonrası atelektazi insidansını önemli derecede azalttığını bildirdiler.  Bu tarihten sonra YYBÜ’lerinin çoğunda (%40) periekstübasyon göğüs fizyoterapisi uygulanmaya başlandı.

19 Göğüs fizyoterapisi  Avantajları  Sekresyonların çıkarılmasını kolaylaştırma  AC hacmini ve oksijenizasyonu iyileştirme  Dezavantajları  Hipoksemi  Kosta kırıkları  IVH ve ensefaloklastik porensefali

20 Göğüs Fizyoterapisi gereksinimi olduğunu düşündüren belirti ve bulgular  Solunum seslerinde azalma/eşit alınmaması  Orta derecede kaba rallerin olması  Öksürük:yetersiz ve/veya sesli olması  Balgam hacmi artması ve/veya koyu balgam  Kan gazlarında kötüleşme  AC grafisinde kollaps veya konsolidasyon

21 Göğüs fizyoterapisi sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar  Solunum sayısı/derinliği, apne  Solunum sıkıntısı  Kalp hızı/ritmi  Kan basıncı  Renk, aktivite/biliç durumu  Hava yolu açıklığı  Aspirasyon

22 Perküsyon  Tüm elle (parmaklar, tenar ve hipotenar kenarlar değecek şekilde,avuç içi kubbe şeklinde)  3-5 parmakla, hafif el bileği hareketi (60 kez/dak)  Biberon emziği veya küçük hava maskesi ile (1-2 dak)  > 1500 gr; >2 hafta bebeklere  Apne,bradikardi, aritmi  Persistan pulmoner hipertansiyon  Deri altı amfizemi  Tansiyon pnömotoraks-göğüs tüpü UYGULANMAZ varsa UYGULANMAZ

23 Vibrasyon  Parmak uçları uygun yere yerleşik olarak vibrasyon hareketi Elektrikli diş fırçası  Ucuna yumuşak bez sarılı Elektrikli diş fırçası veya küçük masaj vibratörleri  Ekspiriyuma denk düşürmeye çalışmalı

24 göğüs fizyoterapisinin  Ekstübasyon sonrası göğüs fizyoterapisinin atelektaziyi engellememekte  Reentübasyon gereksinimini azaltmakta  Reentübasyon gereksinimini azaltmakta (1-2 saatte bir GF) J Pediatr 2003  Pretermlerde rutin önerilmez J Pediatr 2003  GF vs Pozisyon ve aspirasyon  Postekstübasyon kollapsı azaltmaz  Ancak reentübasyonda azalma  Kısa-uzun dönem prognoz ve yan etkilerle ilgili veri yetersiz  Klinik pratiğe koymak için yeterli veri yok Cochrane Library 2004

25 Pozisyon  Prone  Prone (yüzükoyun) vs Supine (sırtüstü)  Supinde desatürasyon daha sık  Pronda venti parametreleri daha hızlı düşülür  Reentübasyon daha nadir (%4 vs %33) J Pediatr 2003  10 çalışma-164 bebek  Prone-supine-lateral sağ sol  Prone pozisyonda  Prone pozisyonda oksijenizasyonda düzelme Cochrane Library 2004

26 Endotrakeal aspirasyon  Ne sıklıkta?  Preoksijenizasyonun rolü?  Ne kadar derinliğe kadar?  Kapalı vs açık ETT tekniği?  SF uygulaması?  Aspirasyonun yan etkileri

27 Aspirasyonun yan etkileri  Hastanın yanlışlıkla ekstübasyonu  Apne, aritmi, hipotansiyon  Kardiak arrest  Katatere bağlı bronkospazm  Mukozalarda zedelenme  Pnömoni, atelektazi ET tüp

28  8 saatten daha sık aralıklarla yapılan aspirasyon  8 saatten daha sık aralıklarla yapılan aspirasyon nazokomiyal enfeksiyon, ventilatör-kaynaklı pnömoni,reentübasyon sıklığı, hospitalizasyon, mekanik ventilasyon süresini artırmakta  Etkili, güvenli aspirasyon:  -İki kişi  -Steril eldiven, asepsi kurallarına dikkat  -Tüp çapına uygun katater  -İçeri sokulacak mesafe:burun-kulak;burun- klavikula uzaklığı  -Kataterin steril serumla ıslatılması-geçiş kolay  -Katater yumuşak hareketlerle hafif bir engelle karşılaşıncaya kadar (karina) ilerletilip, 0.5-1 cm geri çekilmeli (katater tüpün ucunu aşmamalı)  -İlerleme mesafesi not edilmeli  -Negatif-basınç (60-100 mmHg) katateri ilerletirken değil, geri çekilirken rotasyon hareketi yaparken uygulanmalı ET tüp

29 Katater (FG) Entübe hastada tüpün iç çapı (mm) 2.5 3.0-3.5 4.0-4.5 568568 Entübe edilmemiş hastada Preterm Term 8 10

30 ETT için 0.2-0.5 ml SF  Sekresyonlar çok koyu ise ETT için 0.2-0.5 ml SF damlatılabilir, sonra 3-5 kez balonla ventilasyon ardından aspirasyon  SF ile yumuşamıyorsa 1:4 oranında NaHCO3:SF solüsyonu kullanılabilir  Aspirasyon süresi 5-10 saniye  Bronşial aspirasyonda baş sağa veya sola çevrilerek ters taraf ana bronşuna ilerler FiO2’yi 0.10 artırma  Aspirasyon öncesi, sırasında veya sonrasında hipoksiyi önlemek için FiO2’yi 0.10 artırma

31  “Kapalı vs Açık aspirasyon sistemi”: -Endotrakeal aspirasyon -Reentübasyon -Neonatal mortalite -Mekanik ventilasyon süresi -Hastanede kalım süresi DAHA AZ -Nazokomiyal enfeksiyon DAHA AZ -BPD daha az şiddetli

32 VENTİLATÖRDEKİ BEBEĞİN İZLEMİ  İNVAZİF YÖNTEMLER   Kan gazı değerlendirmesi -Umbilikal arteryel kataterizasyon -Periferik arteryel kateterizasyon -Aralıklı arter ponksiyonu -Kapiller örnekleme  NON-İNVAZİF YÖNTEMLER   Nabız oksimetresi   Transkutanöz izlem   Tidal sonu CO 2 izlemi

33 Kan gazı izlem yöntemlerinin karşılaştırılması YöntemAvantajlarıDezavantajları Umbilikal arter kateteri Sürekli, güvenilir kan gazı izlemi Genellikle kolay yerleştirilebilir Sıvı ve ilaçlar verilebilir Sürekli kan basıncı izlenebilir Komplikasyon riski yüksek %10-15 katater takılamaz Periferik arter kateteri Sürekli kan gazı izlenebilir Sürekli kan basıncı izlenebilir Komplikasyon riski var %25 kateter takılamaz Sıvı-ilaç verilemez Aralıklı arter ponksiyonu Kateter takılamadığı durumda kullanılabilir Komplikasyon riski var Hasta uygun değilse yanlış sonuç verebilir. Kapiller örnekleme Kolay uygulanır Düşük komplikasyon riski Kronik hastalar için uygun pH ve PCO 2 ile ilgili iyi bilgi Hasta uygun değilse yanlış sonuç verebilir. PO 2 bilgisi uygun değil Dolaşım iyi değilse doğru sonuç vermez. Transkütanöz izlem İnvazif değil BPD’li hastalarda PO 2 ve PCO 2 ’nin sürekli izlemini olanaklı kılar Pahalı Dolaşım iyi değilse doğru sonuç vermez. Elektrod yerinde yanık tehlikesi Nabız-oksimetresiİnvazif değil O 2 ’nin sürekli izlemi yapılabilir Yanıklara yol açmaz Hareket artefaktı Hipotansif ve ödemli hastalarda doğru sonuç vermez Tidal sonu CO 2 izlemi İnvazif değil Tidal sonu CO 2 izlemi sürekli yapılabilir. Entübasyonun başarısını gösterir. Geniş hacimle ventile edilen hastalarda uygun Ölü boşluğu artırır Sadece belirgin akciğer hastalarında daha iyi sonuç verir

34 İzlem Yönteminin Seçimi  1250 gr’ın bebeklere arteryel katater  Durumu stabil olmayan, solunum sıkıntısı olan özellikle <1250 gr’ın bebeklere arteryel katater   Durumu stabilleşen hastalarda katater 5-7 gün sonunda çekilebilir,   Stabil olmayan ağır ve <1000 gr hastalarda 2 haftaya kadar yerinde bırakılabilir.  nabız-oksimetresi ile izlenebilir.  Arteryel katateri olmayanlar nabız-oksimetresi ile izlenebilir.  kapiller kan gazı  Durumları stabil olan ventilatördeki bebeklere günde 1 kez ; durumu stabil değilse günde 2-3 kez kapiller kan gazı bakılabilir.  venöz kandan kan gazı  Kritik vakalarda arteryel katater yoksa venöz kandan kan gazı bakılabilir.

35 Ventilatördeki bebeğin aniden kötüleşmesi  YYBÜ’lerinde ventilatördeki bebekler birçok nedene bağlı olarak (ventilatörün bozulması, ETT’nin çıkması, tıkanması, hava kaçağı vs.) aniden kötüleşebilirler.  Bu değişikliği genellikle hemşire farkeder, bu nedenle hazırlıklı olunmalı.  Hemen manuel ventilasyon, FiO2 1.0 yapılmalı düzelme varsa tüp uygun yerde, tıkalı değil  Solunum seslerinde azalma, gastrik distansiyon ETT çıkmış, özofagusa girmiş  AC seslerinde azalma, göğüs fazla kalkmıyorsa tüp tıkalı-SF ile yıka, aspirasyon tüpü çıkar kabarması Tansiyon pnömotoraks  Siyanoz,bradikardi,hipotansiyon, solunum seslerinde azalma, kalp seslerinin yer değiştirmesi,göğüs kafesinin kabarması Tansiyon pnömotoraks Göğüs tüpü

36 Ekstübasyon işlemi ve izlem  4 st öncesi beslenme durdurulur/ mide boşaltılır  ETT,ağız ve burun aspire edilir  ETT çekilirken 20 cm H 2 O ve %100 O 2 ile ventile  <1000gr:  <1000gr: Nazal CPAP 6cmH2O  >1000 gr:  >1000 gr: Head-box + Nazal kanül O2  Postekstübasyon AKG, AC grafisi, yakın klinik izlem  ETT uç kültürü  Ağlama sesi duyulana kadar beslenme yok (8 saat)  Gerekli durumda göğüs fizyoterapisi

37 YARDIMCI SOLUNUM YÖNTEMLERİ   Hood (Head-Box) ile O 2 desteği   Nazal kanüla ile O 2 desteği   Nazal sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP)   Zaman döngülü, basınç limitli ventilasyon   Hasta tetiklemeli ventilasyon   Yüksek frekanslı ventilasyon

38 YARDIMCI SOLUNUM YÖNTEMLERİ  Hood ile O2 desteği:  Hood ile O2 desteği: FiO2>0.25 ise hood ile O2 desteği. O2 konsantrasyonu bebeğin ağzının yakınına yerleştirilen bir analizör ile sürekli izlenmeli, nemlendirilmeli  Nazal Kanül:  Nazal Kanül: KAH’lı hastalarda sık kullanılır. Özel çift kanül sistemi veya 8FG’lik beslenme kataterinin bir burun deliğinden 2-3 cm içeri sokulması ile uygulanır. DİKKAT!: Hood’a göre hasta mobilitesi daha fazla. DİKKAT!: Subkütan amfizem, gastrik rüptür- pnömoperitoneum

39 CPAP UYGULAMASI èNazal  èNazofarengeal  èEndotrakeal èYüz maskesi ile èHead Box ile  Spontan solunumu olan hastaların hava yollarına sürekli pozitif-basınçlı hava uygulanmasıdır. sürekli pozitif-basınçlı hava uygulanmasıdır.

40  Nazal-Tek  -Binazal (Argyle, Hudson, INCA prong- kısa binazal pronglar-Infant Flow veya Aladdin Gen.)  Nazofarengeal  Nazal kanül (3mm dış çap- akım hızı 2.5L/dk) Basınç ÜretmeTeknikleri:  Ekspiratuar akım valvi (ventilatörlerdeki)  Sualtı tüpü “Bubble”CPAP  Benveniste cihazı (nazal pronglara bağlı gaz jet cihazı)  Infant Flow Driver (IFD)- manometreli akım kaynağı- burun düzeyinde “Jeneratör ile basınç sağlanmakta, akım ile ayarlama yapılmakta- spesifik dizayn

41 NAZAL PRONG BOYUTLARI < 700 gr No: 0 700-1500 gr No: 1 1500-2500 gr No: 2 2500-3000 gr No:3 > 3500 gr No: 4

42 NAZOFARENGEAL CPAP AĞIRLIK KULLANILACAK TÜP (mm) BURUNDAN İÇERİ SOKULACAK KISIM < 1500 gr 2.5 4.0 cm 1500-2000 gr 3.0 4.5 cm > 2000 gr 3.5 5.0 cm

43 NAZAL CPAP Avantajları è Kolaydır,uzun süre uygulanabilir è Ağız emniyet sübabı yerine geçer. è ETT’ün komplikasyonları yoktur. Dezavantajları è Sık temizlenmesi gerekir. è Yerleştirilmesi güçtür. è Ağızdan kaçak olabilir. è PEEP değişkendir. è Ağlarken basınç düşer. è Yüksek akım gerektirir. è <1250 gr çok etkili değil. è Burunda travma olabilir. è Solunum işini artırabilir. è Yüksek nemlendirme gerekir è Yüksek nemlendirme gerekir.

44 NCPAP  NCPAP: -Prematürelerde Ekstübasyon sonrası -Şiddetli prematüre apnesinde -Şiddetli prematüre apnesinde -Doğumdan hemen sonra RDS’de entübasyon ve ventilasyona alternatif olarak -Doğumdan hemen sonra RDS’de entübasyon ve ventilasyona alternatif olarak  RDS’de IPPV sonrası NCPAP’e ekstübasyonda: Kısa binazal pronglar tek nazal veya nazofarengeal pronglara göre re-entübasyonu önlemede daha etkili Kısa binazal pronglar tek nazal veya nazofarengeal pronglara göre re-entübasyonu önlemede daha etkili  Doğumdan sonra primer NCPAP uygulamasında: Kısa binazal pronglar nazofarengeal pronglara göre daha düşük O2 ve solunum hızı gereksinimi sağlamakta (Cochrane Database 2002). Kısa binazal pronglar nazofarengeal pronglara göre daha düşük O2 ve solunum hızı gereksinimi sağlamakta (Cochrane Database 2002).

45 NIPPV & NCPAP  NIPPV:  Asenkron torakoabdominal hareketler  Tidal ve dakika volümü  Tidal ve dakika volümü  İnspiratuar efor  İnspiratuar efor  Prematüre apnesinde: NIPPV apne frekanslarını azaltmada NCPAP’a göre daha etkin. Güvenliği? Gastrointestinal perforasyon? NSIPPV? ( Cochrane Database 2001)  Ekstübasyon sonrası: NIPPV ekstübasyon başarısızlığını azaltmada NCPAP’e göre daha etkin. GİS perforasyonu yok! (Cochrane Database 2002)  NIPPV’de binazofarengeal 2,5 cm.lik pronglar uygulanırsa KAH göstergeleri azalmakta (Pediatrics 2003)

46  Hasta Tetiklemeli Ventilasyon:  Hasta Tetiklemeli Ventilasyon: Ventilatörle uyumlu solunum- sedasyona ihtiyaç yok  Yüksek Frekanslı Ventilasyon:  Yüksek Frekanslı Ventilasyon: -Solunum ve kalp seslerinin dinlenmesi ancak makineden ayrıldığında olası -Göğüs titreşimlerinin takibi -Kapalı sistem aspirasyonu -Destabilize olduğu için tartılmamalı

47 GELİŞİMSEL BAKIM GELİŞİMSEL BAKIM   Bebeğin stresini azaltacak düzenlemeler   Dış ortamdaki gürültü ve ışığı azaltmak,   Hemşirelik aktivitelerinin biraraya toplanması,   Minimal elleme ve daha uzun dinlenme periodları   İntrauterin yaşamda hissi uyandıracak şekilde pozisyon verme, sarmalama   Aileleri bebeklerinin gereksinimlerine uygun bakımın verilmesinde görev almaları için cesaretlendirmek (Als 1986)Als 1986

48 Bireyselleştirilmiş, aile merkezli gelişimsel bakım (NIDCAP)   Büyüme, beslenme, yardımlı solunum ve oksijen desteği, hastanede yatış süresi ve maliyetleri gibi erken dönem yararlar   Özellikle dil gelişimi, aile ve arkadaşlarla ilişkilerde daha başarılı ve daha az davranış sorunu yaşayan bireyler Cochrane Database Syst Rev. 2003. Developmental care for promoting development and preventing morbidity in preterm infants.

49 Uzamış mekanik ventilasyon sırasında kullanılabilecek ağrıyı önleme yöntemleri  Yakın zamanda yapılmış olan 2 çalışma   sürekli morfin infüzyonu 7 gün boyunca veya daha kısa (klinik olarak ihtiyaç olduğu sürece) kullanılmış: morfinin belirgin analjezik etkisi görülmemiştir ve morfin ağır intraventriküler kanama, periventriküler lökomalazi veya ölümü etkilememiş   sürekli morfin infüzyonu 14 gün boyunca kullanılmış: morfinin ağrı skorlarını az derecede azalttığı ancak kötü nörolojik prognozu etkilemediği görülmüş

50 Uzamış mekanik ventilasyon sırasında kullanılabilecek ağrıyı önleme yöntemleri   Başka bir çalışmada ise morfin kullanımının mekanik ventilasyon süresini uzattığı görülmüş   Preterm yenidoğanlarda sürekli fentanil infüzyonu ventilatör ayarlarında artışa yol açmış   Kronik ventilasyon alan preterm yenidoğanlarda sürekli opioid infüzyonunun solunum sistemine olan yan etkileri ile ilgili endişeler ve uzun süreli yararlarının olmaması nedenleriyle kullanımları önerilememekte

51 Uzamış mekanik ventilasyon sırasında kullanılabilecek ağrıyı önleme yöntemleri  Midazolam  Midazolam mekanik ventilasyondaki preterm yenidoğanlarda sedatif olarak kullanılmakta  Yapılmış olan çalışmalar sonucunda yararının gösterilmemiş olması ve kötü nörolojik sonuç riskini arttırdığı endişesi nedenleriyle midazolam kullanımının tavsiyesi mümkün değildir.  Ventilatördeki preterm yenidoğanlarda endotrakeal aspirasyon sırasında oluşan ağrının önlenmesi için ketamin hidroklorid ile çalışmalar yapılmış  Sonuçta ketamin hidrokloridin ağrı skorlarını az ölçüde azalttığı ve fizyolojik ağrı cevapları üstünde etkisi olmadığı gösterilmiştir. Prevention and Management of Pain in the Neonate: An Update American Academy of Pediatrics American Academy of Pediatrics Pediatrics Volume 118, Number 5, November 2006 Pediatrics Volume 118, Number 5, November 2006

52 Uygulamalar Sırasında Ağrının Azaltılması Uygulamalar Sırasında Ağrının Azaltılması   Yenidoğan bakım yönetmelikleri hastalara uygulanacak ağrılı girişimlerin mümkün olan en az sayıda olması gerektiği prensibini benimsemiş olmalı  Rutin minör işlemler için: -Oral sukroz/glukoz -Farmakolojik olmayan ağrı azaltma yöntemleri -Emzik emzirme, -Kanguru bakımı, -Kol ve bacakların fleksiyona getirilmesi -Kundaklama, gelişimsel bakım

53 SONUÇ   Yardımcı solunum yöntemi uygulanan yenidoğanlarda bakım ile ilgili karşılaştırmalı, randomize kontrollu çalışmaların yetersizliği göze çarpmakta.   Çoğu uygulama klinik deneyimlere-az vakalı çalışmalara dayanmakta.  UNUTULMAMALI  Bakımda ana amacın bebeğe minimum dokunmak ellemek ve maksimum gözlemlemek olduğu UNUTULMAMALI

54 TEŞEKKÜRLER


"YARDIMCI SOLUNUM YÖNTEMLERİNDE HEMŞİRE BAKIMI Prof.Dr.Betül ACUNAŞ Trakya Ü Tıp Fakültesi Yenidoğan BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları